Đề Xuất 12/2022 # Vận Mẫu Tiếng Trung: Đọc Thành Thạo Trong 10 Phút / 2023 # Top 20 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 12/2022 # Vận Mẫu Tiếng Trung: Đọc Thành Thạo Trong 10 Phút / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Vận Mẫu Tiếng Trung: Đọc Thành Thạo Trong 10 Phút / 2023 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Vận mẫu tiếng Trung chính là cách gọi các từ nguyên âm trong tiếng Trung. Vậy mẫu hay nguyên âm là các từ có thể phát âm thành tiếng khi đứng một mình. Khi phát âm các vận mẫu thanh quản sẽ mở rộng từ đó phát ra âm thanh. Điều này đặc biệt khác so với thanh mẫu (phụ âm) là những chữ khi đứng một mình không thể phát âm thành tiếng.

Nội dung, mục tiêu của bài học:

Hiểu được vận mẫu là gì và có tầm quan trọng như thế nào.

Phân loại theo đặc điểm phát âm

Học và luyện cách đọc chi tiết

Luyện tập đọc thành thạo

Khó khăn và những lưu ý khi học

1. Vận mẫu tiếng Trung là gì?

Trong phiên âm pinyin tiếng Trung các vận mẫu bao gồm a, o, e, i, u, và ü. Từ 6 nguyên âm gốc ban đầu gọi là vận mẫu đơn, chúng ta có tổ hợp 35 nguyên âm hoàn chỉnh. Nhưng theo cách phân loại mới lược bỏ đi các cụm có thể dùng y và w để đứng đầu thay thế, các bạn sẽ thấy chỉ còn có 24 nguyên âm.

Người học Tiếng Trung và luyện phát âm tiếng trung cũng chỉ cần nhớ cách đọc. Luyện đọc thành thạo và nắm vững các quy tắc phát âm. Các nguyên âm sẽ kết hợp với các thanh mẫu và thanh điệu tạo thành bảng chữ cái pinyin tiếng Trung hoàn chỉnh.

2. Phân loại vận mẫu tiếng trung

Với 35 vận mẫu được tổ hợp thành từ những chữ cái đơn lẻ. Tiếng Trung Pinyin đầy đủ được phân loại thành các loại như sau:

Vận mẫu đơn: Chính là 6 nguyên âm gốc ban đầu a, o, e, i, u và ü

Vận mẫu kép: Chính là các nguyên âm đơn ghép với các nguyên âm đơn khác, hoặc các vận mẫu đơn ghép với cá thanh mẫu khác. Về phần thanh mẫu sẽ được trình bày ở bài sau. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tìm hiểu nhanh qua bài viết: Đọc thành thạo thanh mẫu trong 10 phút

Theo sự phân loại của riêng chúng tôi mình chia thành 3 dạng, để các bạn dễ học và dễ theo dõi.

Nhóm 1: Nguyên âm đơn ghép với nguyên âm đơn.

Nhóm 2: Nguyên âm đơn ghép với chữ n (phụ âm n)

Nhóm 3: Nguyên âm đơn ghép với ng.

Nhóm 4: Nguyên âm đơn ghép với nguyên âm đơn và ghép với n hoặc ng.

Nhóm 5: Nhóm đặc biệt er và ueng (weng)

Lưu ý:

Còn 1 nguyên âm là ueng, nhưng vì nó không được ghép với phụ âm nào cả. Nó luôn đứng riêng được viết là weng.

Theo cách phân loại hiện tại của tiếng trung, các bạn sẽ thấy chỉ có 24 vận mẫu, nhưng mình vẫn sẽ ghi chép đầy đủ 35 vận mẫu để bạn học được rõ ràng hơn. Mục đích vẫn là đọc tốt bảng pinyin đúng không nào.

a – Đọc như “a” của tiếng Việt, há mồm rộng, không tròn môi. Đọc dài giọng. Cứ tưởng tượng bạn đi khám răng và bác sĩ bảo “a” nào, a để há miệng ra nào.

e – Nằm giữa “ơ” và “ưa”. Lưỡi rút về sau, mồm há vừa. Là nguyên âm dài, không tròn môi.

i – Gần giống “i”. Đầu lưỡi dính với răng dưới, hai môi giẹp (kéo dài khóe môi như kiểu nhoẻn miệng cười).

u – Gần giống “u”. Lưỡi rút về sau. Là nguyên âm dài, tròn môi nhưng không há.

ü – Gần giống “uy”. Đầu lưỡi dính với răng dưới. Là nguyên âm dài.

b. Vận mẫu kép (nguyên âm ghép)

ai – Gần giống âm “ai” (trong tiếng Việt). Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi chuyển sang i

ao – Gần giống âm “ao”. Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi chuyển sang âm “o”

ou – Gần giống âm “âu”. Đọc hơi kéo dài âm “o” rồi chuyển sang âm “u”

ei – Gần giống âm “ây”. Đọc hơi kéo dài âm “e” rồi chuyển sang i

ia – Gần giống âm “ia”. Đọc hơi kéo dài âm “i” rồi chuyển sang âm “a”

ie – Đọc kéo dài âm “i” rồi chuyển sang âm “ê”

iu (iou) – Gần giống âm “i + êu (hơi giống yêu)”. Đọc kéo dài âm “i” rồi chuyển sang âm “u”

ua – Gần giống âm “oa”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “a”

uo – Đọc kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “ô”

ui (uei) – Gần giống âm “uây”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “ei”.

üe – Gần giống âm “uê”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang âm “ê”

Ghi chú:

iu và ui thực chất là cách viết ngắn gọn của (iou) và (uei). Nhưng từ nay các bạn chỉ cần ghi nhớ iu và ui là được.

Các nguyên âm ia, ie, khi không được ghép với thanh mẫu nào, sẽ được viết là ya, ye.

an – Gần giống âm “an”. Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi chuyển sang phụ âm “n”

en – Gần giống âm “ân”. Đọc hơi kéo dài âm “e” rồi chuyển sang phụ âm “n”

in – Gần giống âm “in”. Đọc hơi kéo dài nguyên âm “i” rồi chuyển sang phụ âm “n”.

un (uen) – Gần giống âm “uân”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “en”.

ün – Gần giống âm “uyn”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang phụ âm “n”

ang – Gần giống âm “ang” (trong tiếng Việt). Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi chuyển sang âm “ng”

ong – Gần giống âm “ung”. Đọc hơi kéo dài âm “o” (u) rồi chuyển sang âm “ng”

eng – Gần giống âm “âng”. Đọc hơi kéo dài âm “e” rồi chuyển sang âm “ng”

ing – Gần giống âm “inh”. Đọc hơi kéo dài nguyên âm “i” rồi chuyển sang âm “ng”

iao – Gần giống “i + eo”. Đọc nguyên âm “i” trước sau đó chuyên sang nguyên âm đôi “ao”

uai – Gần giống âm “oai”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “ai”

ian – Gần giống “i + ên” đọc nhanh. Đọc nguyên âm “i” trước sau đó chuyển sang nguyên âm “an”

uan – Gần giống âm “oan”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “an”

üan – Gần giống âm “uy + en” đọc nhanh. Đọc hơi kéo dài âm “ü” (uy) rồi chuyển qua âm “an”

iang – Gần giống “i + ang” đọc nhanh. Đọc nguyên âm “I” trước rồi chuyển sang nguyên âm “ang”

iong – Gần giống âm “i +ung” đọc nhanh. Đọc hơi kéo dài âm “i” rồi chuyển qua âm “ung”

uang – Gần giống âm “oang”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “ang”

er – Gần giống âm “ơ”. Đọc uống lưỡi thật mạnh (thanh quản rung mạnh hơn chút).

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau học qua các vận mẫu trong tiếng Hán và nắm được cách đọc. Cũng như các quy tắc viết ngắn, rút gọn của một số từ đặc biệt. Công việc và nhiệm vụ của các bạn là hãy đọc thuộc và đặc biệt “GHI NHỚ CÁCH ĐỌC”. Để từ đó có nền tảng học cao hơn, tránh phát âm sai thành thói quen.

4. Phần luyện tập vận mẫu tiếng Trung

Bài tập 1: Đọc và luyện đọc, ghi âm bài đọc

Bài tập 2: Nghe và phân biệt các vận mẫu tiếng trung sau

Câu 1: A. B. C. D.

Câu 2: A. B. C. D.

Câu 3: A. B. C. D.

Câu 4: A. B. C. D.

Câu 5: A. B. C. D.

Bài tập 3: Nối các cặp từ để có câu chính xác

Cho video các phụ âm, bạn hãy ghép các cặp chữ cái lại với nhau lại để ra câu chính xác như đã đọc trong video.

Trả lời câu hỏi:

5. Những khó khăn khi học đọc vận mẫu tiếng trung

Sau khi bạn đã học thành thạo và trải qua thời gian dài tiếp xúc với Hán ngữ thì vận hay thanh mẫu sẽ không còn là vấn đề nữa. Lúc đó vấn đề nằm ở lượng từ vựng, ngữ pháp và phản xạ giao tiếp. Nhưng bởi vì luyện đọc vận mẫu là bước chân đầu tiên để bạn đạt được các bước khác. Nên yêu cầu cũng nên tự khắt khe hơn. Và người mới học cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Cách nhanh nhất để khắc phục tình trạng này: Hãy ngồi trước gương, và từ từ luyện đọc. Nhớ đọc từ chậm cho tới nhanh. Đọc chậm đúng rồi bắt đầu tăng tốc lên.

b. Hay bị nhầm lẫn giữa các từ

Khi bạn đã học tiếng Anh, tiếng Pháp…v.v… hay tiếng nào đó trước khi học tiếng Trung. Việc bạn nhầm lẫn là không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ của bạn lúc đó cần làm là bình tĩnh đọc lại, ghi ra các từ dễ nhầm lẫn. Đặt cạnh nhau, đánh dấu và đọc lại nhiều lần. Cứ lặp lại như vậy, sẽ rất nhanh chóng nhớ được.

c. Việc đọc các vận mẫu đặc biệt

ü – trong tiếng Việt không có nên so sánh hơi khó. Nhưng cứ luyện rồi sẽ đọc được.

er – nhớ cuốn lưỡi về sau để đọc chuẩn hơn.

Tạm kết: Việc học tiếng Trung khó nhất ở lúc ban đầu. Nếu bạn đã qua được khóa học phát âm đầu tiên thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, khó khăn của người tự học là không thể phân biệt đúng sai, không có ai giúp sửa bài. Hiểu được điều đó, mình rất sẵn lòng giúp đỡ các bạn. Nếu các bạn tập phát âm có sai sót, hoặc không biết đúng hay sai. Hãy gửi file ghi âm về cho mình. Mình sẽ chỉnh sửa, đánh giá trực tiếp cho từng người.

Vui lòng gửi tin nhắn tới fanpage: https://www.facebook.com/hoctiengtrungtudau

***

Lộ trình học phát âm từ đầu cho người mới

Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Trung Cực Đơn Giản / 2023

Đơn vị tiền tệ Trung Quốc

Tiền tệ chính thức ở Trung Quốc là 人民币 (Rén Mín Bì) – nhân dân tệ, viết tắt tiếng Anh là RMB. Trong giao dịch quốc tế theo mã ISO thì dùng ¥ – Yuan. Tuy nhiên, yuan cũng là cách gọi đơn vị tiền yen của Nhật Bản nên thế giới ghi nhận tiền Trung Quốc là China Yuan (CNY). Trước hết chúng ta cần biết học cách đọc đơn vị tiền tệ trong tiếng Trung. Đơn vị tiền tệ Trung Quốc bao gồm Đồng/Tệ (元) , Hào (角),  Xu (分), trong đó 1元 = 10 角 = 100 分

Yuán

Đồng

trong khẩu ngữ dùng

/kuài/

Jiǎo

Hào

trong khẩu ngữ dùng

/Máo/

Fēn

Xu

Số đếm tiếng Trung Quốc

Trước hết để biết cách đọc số tiền Tiếng Trung Quốc, các bạn phải biết đếm số bằng tiếng Trung trước.

* Table có 3 cột, kéo màn hình sang phải để xem đầy đủ bảng table

líng

0

1

èr

2

sān

3

4

5

liù

6

7

8

jiǔ

9

shí

10

十一

shí yī

11

十二

shí èr

12

十三

shí sān

13

十四

shí sì

14

十五

shí wǔ

15

十六

shí liù

16

十七

shí qī

17

十八

shí bā

18

shí jiǔ

19

二十

èrshí

20

二十一

èrshíyī

21

三十

sān shí

30

四十

sì shí

40

五十

wǔ shí

50

六十

liù shí

60

七十

qī shí

70

八十

bā shí

80

九十

jiǔ shí

90

一百

yībăi

100

Quy tắc 

cách đọc số tiền trong tiếng Trung Quốc

● Số đếm trong tiếng Việt dùng đơn vị là Nghìn và Triệu, còn Tiếng Trung là Vạn và Trăm Triệu . Vì vậy phải lấy 万 (vạn),亿 (Trăm Triệu) làm cơ sở. 

一万 = 10,000

一亿 = 100,000,000

● Cách đọc số tiền tiếng Trung Quốc giống hệt cách đọc số chỉ cần thêm đơn vị tiền tệ ở cuối câu

●  Đối với những số tiền lẻ, bạn đọc phần nguyên trước, sau đó đọc phần lẻ sau:

¥25.5 : 二十五块五 /Èrshíwǔ kuài wǔ/

¥1.8 : 一块八 /Yīkuài bā/

¥0.8 :   八毛 / Bā máo/

Luyện tập 

cách đọc số tiền trong tiếng Trung

¥38.6

三十八元六角

sānshíbā yuán liùjiǎo

Ba mươi tám tệ sáu hào

¥

191.79

一百九十一元七角九分

Yībǎi jiǔshíyī yuán qī jiǎo jiǔ fēn Một trăm chính mươi mốt tệ bảy hào chín xu

¥205

两百零五元

Liǎng bǎi líng wǔ yuán Hai trăm lẻ năm tệ

¥1000

一千元

yīqiān yuán  một ngàn tệ

¥100000

十万元

shí wàn yuán mười vạn tệ

¥108768

十万八千七百六十八元

shí wàn bāqiān qībǎi liùshíbā yuán Mộ̣t trăm lẻ̉ tám ngàn bảy trăm sáu mươi tám tệ

¥100000000

一亿元

yī yì yuán một trăm triệu tệ

¥20000000000

两百亿元

liǎng bǎi yì yuán Hai mươi tỷ tệ

Từ vựng và câu dùng để hỏi giá, trả giá và thanh toán

多少钱

Duōshǎo qián

bao nhiêu tiền?

多少钱一斤?

duōshǎo qián yī jīn?

bao nhiêu tiền 1 cân? (1 cân = ½ kg)

一共多少钱?

Yīgòng duōshǎo qián?

Tổng cộng bao nhiêu tiền?

找钱

Zhǎoqián

Thối tiền

找你三十四块

zhǎo nǐ sānshísì kuài

Thối lại bạn 34 tệ

付款

Fùkuǎn

Tính tiền, thanh toán

Bài 6: Bảng Phiên Âm Tiếng Trung (Thanh Mẫu Và Vận Mẫu) / 2023

1. VẬN MẪU LÀ GÌ?

… Vận mẫu có thể hiểu là phụ âm vần (phần vần) của một âm tiết tiếng Trung.

Vận mẫu (phụ âm vần) được coi là thành phần cơ bản của một âm tiết tiếng Trung. Bởi vì một âm tiết có thể thiếu Thanh mẫu (phụ âm đầu) hoặc Thanh điệu (dấu câu), nhưng không thể thiếu Vận mẫu.

Trong tiếng Hán có tổng cộng 36 vận mẫu gồm:

a o e i u ü

ai ou ei ia ua üe

ao ong en iao uai üan

an

eng ian uan ün

ang

er iang uang

ie ueng

iu ui

in un

ing uo

iong

Bảng phiên âm tiếng Trung

2. PHÂN LOẠI VẬN MẪU

… Vận Mẫu (Phụ âm vần) được chia thành 4 nhóm là:

6 nguyên âm đơn + 13 nguyên âm kép + 16 nguyên âm mũi + 1 âm uốn lưỡi

Nguyên âm Cách phát âm ( so sánh với tiếng Việt)

Nguyên âm đơn

a

Đọc như “a”

Đọc như “ô”

Đọc như “ơ” hoặc “ưa”

Đọc như “i”

Đọc như “u”

Đọc như “uy” tròn môi

Nguyên âm kép

Đọc như “ai”

Đọc như “ao”

Đọc như “an”

Đọc như “ang”

Đọc như “âu”

Đọc như “ung”

Đọc như “ây”

Đọc như “ân”

Đọc như “âng”

Đọc như “ơ” và uốn lưỡi lên

Đọc như “i+a”

Đọc như “i+eo”

Đọc như “i+en”

Đọc như “i+ang”

Đọc như “i+ê”

Đọc như “i+âu”

Đọc như “in”

Đọc như “ing”

Đọc như “i+ung”

Đọc như “oa”

Đọc như “oai”

Đọc như “oan”

Đọc như “oang”

Đọc như “ua”

Đọc như “uây”

Đọc như “u+ân”

ueng Đọc như “u+âng”

 

Đọc như “uy+ê”

 

Đọc như “uy+en”

 

Đọc như “uyn”

3. LUYỆN NGHE

bā pà dà tā hé fó gē kè

bǐ pí dé tè hòu fǒu gū kǔ

bù pù dì tì hēi fēi gǎi kǎi

bái pái dú tú hù fù gěi děi

běi péi dài tài hā fā gǒu kǒu

5 Thanh điệu (Dấu câu) trong tiếng Trung

Quy tắc viết phiên âm tiếng Trung

4. Thanh mẫu (phụ âm)

b p m f

d t n l

g k h

j q x

z c s

zh ch sh r

y w

Phân loại Phụ âm Cách phát âm

   Phụ âm đơn

Nhóm âm hai môi và răng môi

b Phát âm như “pua” trong tiếng Việt, hai môi tiếp xúc,rồi mở nhanh

p Phát âm như “pua”, nhưng bật hơi mạnh.

f Phát âm như phụ âm “ph” trong tiếng Việt

m Phát âm như phụ âm “m” trong tiếng Việt

Nhóm âm đầu lưỡi

Phát âm như phụ âm “t” trong tiếng Việt

Phát âm như phụ âm “th” trong tiếng Việt, có bật hơi

Phát âm như “n” trong tiếng Việt

Phát âm như “l” trong tiếng Việt

Nhóm âm đầu lưỡi trước

z Phát âm như “ch” trong tiếng Việt, âm tắc sát không bật hơi,đầu lưỡi thẳng tiếp xúc giữa hai hàm răng trên và dưới.

Phát âm như “ch” nhưng khác là phải bật hơi.

s Phát âm như  “x” trong tiếng Việt, lưỡi sau chân răng

Phát âm như phụ âm “r” nhưng không rung lưỡi

Nhóm âm mặt lưỡi  

Phát âm như “ch” trong tiếng Việt, đầu lưỡi chạm vào chân răng hàm dưới

 

Phát âm như “ch” nhưng bật hơi

 

Phát âm như “x” trong tiếng Việt, đầu lưỡi chạm vào chân răng hàm dưới

Nhóm âm cuống lưỡi

Phát âm như “c” trong tiếng Việt

Phát âm như “kh” nhưng tắc và bật hơi mạnh ở cuống họng

Phát âm như “h” trong tiếng Việt, sát ở cuống họng, giống như âm giữa “h” và “kh”.

Phụ âm kép

Nhóm âm đầu lưỡi sau

Phát âm như “ch” trong tiếng Việt tròn môi, uốn lưỡi

Phát âm như “ch” nhưng bật hơi, tròn môi, uốn lưỡi

Phát âm như “s” trong tiếng Việt, môi tròn, uốn lưỡi

Hệ thống bảng phiên âm tiếng Trung

CÁCH NHỚ CHỮ HÁN NHANH NHẤT

PHỎNG VẤN XIN VIỆC TIẾNG TRUNG

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ THUÊ NHÀ

TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ MUA SẮM

HỌC PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG TRUNG – BÀI 1: VẬN MẪU ĐƠN “A,O,E”

Tạo App Miễn Phí Cho Iphone Trong 10 Phút, Tại Sao Không? / 2023

Bạn có nghĩ rằng tự tay mình sẽ tạo app miễn phí cho iPhone trong 10 phút? Dù không biết về lập trình, điều này cũng sẽ vô cùng dễ dàng.

Giá thuê viết app mobile trên IOS

Tạo app miễn phí dường như là khái niệm khá xa xỉ với các nhà phát triển. Trong khi trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở các quốc gia lớn như: Mỹ, Canada, Nhật,…. giá thuê người tạo ứng dụng nằm trong khoảng 20 USD đến 25 USD. Con số này có thể gia tăng nhiều hơn khi app mobile đòi hỏi nhiều chức năng, hiệu ứng,….

Riêng ở Việt Nam có mức giá thiết kế ứng dụng chưa tích hợp nhiều chức năng dao động ở:

Ứng dụng quản lý dữ liệu: dưới 30 triệu VND

App kết nối mạng xã hội: từ 30 triệu tới 50 triệu VND

App thương mại điện tử: từ 50 triệu tới 100 triệu VND

App riêng theo yêu cầu: 100 triệu tới 200 triệu VND

Ứng dụng IoT/phần cứng: trên 500 triệu VND

Tạo app miễn phí cho iPhone trong 10 phút, tin được không?

Như bạn đã thấy, dựa theo mặt bằng chung trên thị trường hiện nay thì việc thuê người viết ứng dụng trên IOS là không hề rẻ. Trong đó vẫn chưa kể đến các chi phí phát sinh khác.

Tạo app iPhone đơn giản cùng Teraapp

Tuy nhiên, app mobile chính là công cụ giúp doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng tốt nhất hiện nay. Điều này được khẳng định chắc chắn bởi thiết bị di động được xem là “vật bất ly thân” với con người. Nếu không sở hữu ứng dụng mobile , liệu bạn có chắc chắn rằng mình vượt qua nhiều đối thủ sau nhiều nỗ lực?

Có một giải pháp tuyệt vời giúp doanh nghiệp tạo app miễn phí trên iPhone nhanh chóng và tiện lợi hơn, đó chính là tera app . Đây là nền tảng thiết kế ứng dụng di động hiện đại nhất trên thị trường, với hơn 2000 tùy biến cùng 60 giao diện thích hợp với mọi ngành nghề kinh doanh.

Nền tảng giúp doanh nghiệp tạo, thiết kế một app mobile hoàn chỉnh với nhiều tính năng hiện đại: kết nối với các trang mạng xã hội, thống kê, báo cáo, phân tích, PUSH Notification,… Chỉ với 2 thao tác kéo – thả chuột và không cần biết lập trình, chắc chắn đây sẽ là nền tảng thích hợp nhất dành cho bạn.

Truy cập ngay TeraApp và thực hiện 3 bước đơn giản để tạo một mobile app hoàn chỉnh miễn phí cho doanh nghiệp:

Bước 1: Khai báo thông tin doanh nghiệp như địa chỉ, hotline, sản phẩm tiêu biểu

Bước 2: Chọn mẫu design, màu sắc và giao diện thích hợp hoàn toàn có sẵn

Bước 3: TeraApp sẽ hỗ trợ đăng tải lên các kho ứng dụng của CH Play và AppStore

Tạo app miễn phí đơn giản và nhanh hơn cùng Tera App. Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

Công ty TNHH Công nghệ ViHAT

Địa chỉ: số 6, đường 16, khu dân cư Him Lam, p.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, chúng tôi

Gọi cho chúng tôi: 0903 786 808

Viber: thaihabk05 / 0976009346

Gửi mail cho chúng tôi: support@teraapp.net

Bạn đang đọc nội dung bài viết Vận Mẫu Tiếng Trung: Đọc Thành Thạo Trong 10 Phút / 2023 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!