Top 6 # Xem Nhiều Nhất Viết Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn

Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Hàn, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh Là Gì, Đơn Xin Thôi Việc Mẫu Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung Là Gì, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Dịch Tiếng Anh, Đơn Thôi Việc Tiếng Nhật, Thời Khoá Biểu Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Nhật Có Thời Hạn Không, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Thời Khóa Biểu Viết Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Nào Để Xin Việc, Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay, 3 Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Làm Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, 1 Số Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Viết Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Viết Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Viết 1 Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Xin Mẫu Cv Và Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cho Kế Toán, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Quốc, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn, Các Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Câu Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Vào Khách Sạn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Thu Moi Nhan Viec Bang Tieng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Tải Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Cv Trong Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Kế Hoạch Làm Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Bản Mô Tả Công Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán, Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kỹ Thuật, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Hay Nhất Bằng Tiếng Việt, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh File Word, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt Chuẩn,

Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Hàn, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh Là Gì, Đơn Xin Thôi Việc Mẫu Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung Là Gì, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Dịch Tiếng Anh, Đơn Thôi Việc Tiếng Nhật, Thời Khoá Biểu Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Nhật Có Thời Hạn Không, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Thời Khóa Biểu Viết Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Nào Để Xin Việc, Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay, 3 Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Làm Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, 1 Số Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn,

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Hàn

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Thư Mời Làm Việc Bằng Tiếng Anh, 3 Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Nào Để Xin Việc, Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh, 1 Số Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Việc Vào Khách Sạn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Tải Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Cv Xin Việc Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Viết Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Xin Mẫu Cv Và Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn, Mẫu Câu Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Viết Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Trong Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Bản Mô Tả Công Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Quốc, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn, Viết 1 Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cho Kế Toán, Thu Moi Nhan Viec Bang Tieng Anh, Kế Hoạch Làm Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kỹ Thuật, Mẫu Bổ Nhiệm Công Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Hay Nhất Bằng Tiếng Việt, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán, Mẫu Câu Phỏng Vấn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Du Lịch, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung Quốc, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt Chuẩn, Download Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh File Word, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cho Sinh Viên Mới Ra Trường, Mẫu Đơn Xin Việc Hướng Dẫn Viên Du Lịch Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Tuong Trinh Ve Cong Viec Bang Tieng Anh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Email, Bản Tường Trình Bằng Tiếng Anh Về Việc Giải Thích Không Gian Lận Trong Thi Cử, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Bằng Tiếng Anh, Văn Bản Đề Nghị Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Đề Nghị Bằng Tiếng Anh,

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Thư Mời Làm Việc Bằng Tiếng Anh, 3 Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Nào Để Xin Việc, Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh, 1 Số Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Việc Vào Khách Sạn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Tải Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Cv Xin Việc Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Viết Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Xin Mẫu Cv Và Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn,

Khám Phá Cách Viết Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Cực Chuẩn Xác

1. Tại sao phải viết đơn xin việc bằng tiếng Hàn?

Hiện nay, các công ty trên thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng đều có quy trình tuyển dụng cực kỳ khoa học và rõ ràng, yêu cầu ứng viên khi đi xin việc bắt buộc phải viết đơn xin việc. Do đó, nếu bạn đang có ý định đầu quân cho một số công ty ở Hàn Quốc thì bạn nhất định phải biết cách viết đơn xin việc bằng tiếng Hàn thật chuẩn.

Đơn xin việc bằng tiếng Hàn không phải là thứ quá xa lạ với nhiều người. Thế nhưng, khi tạo đơn xin việc bằng ngôn ngữ nước ngoài thì cách trình bày, nội dung chắc chắn sẽ có sự thay đổi, không giống với đơn xin việc của Việt Nam.

Ngoài tác phong, trang phục, cách trả lời phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ chú ý thêm một vài chi tiết tưởng chừng như chẳng ai quan tâm để đánh giá về bạn. Đó là cách bạn chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục để nộp cho bộ phận nhân sự. Đơn xin việc bằng tiếng Hàn không chỉ đơn thuần là một văn bản hành chính, lá đơn này còn như một bản cam kết, một lời minh chứng cho sự quan tâm và tinh thần sẵn sàng làm việc.

Trong đơn xin việc bằng tiếng Hàn, nhà tuyển dụng sẽ nắm sơ qua được những thông tin cơ bản về bạn, những đặc điểm nổi bật của bạn (do bạn nghĩ và bạn thấy phù hợp với tiêu chí của công ty) cùng lý do mấu chốt mà bạn muốn xin vào làm việc ở đây là gì.

2. Hướng dẫn viết đơn xin việc bằng tiếng Hàn

Thông thường, các đơn xin việc bằng tiếng Hàn có bố cục và nội dung tương đối giống CV. Do đó, trong đơn đơn xin việc bằng tiếng Hàn, bạn cần đảm bảo chèn đủ 4 phần thông tin quan trọng sau đây.

2.1. Giới thiệu sơ bộ về thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân mà bạn cần cung cấp tối thiểu phải đáp ứng những mục sau: họ tên (이름), ngày tháng năm sinh (생년월일), nơi sinh (출생지), quốc tịch (국적), số điện thoại (전화), email (이메일), địa chỉ (영구주소), số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (신분증번호). Thực ra, ở Hàn Quốc, hỏi về tình trạng hôn nhân (결혼 여부) có phần khá nhạy cảm nên họ sẽ không dám yêu cầu bạn phải trình bày, nhưng nếu bạn không thấy phiền thì có thể điền thêm tình trạng hôn nhân vào. Bởi người độc thân sẽ có nhiều thời gian dành cho công việc hơn những người đã có gia đình, họ sẽ không ngại cố gắng làm việc và cống hiến.

Khi bạn điền tên, hãy ghi cả tên tiếng Việt và tiếng Hàn nhưng tiếng Việt thì phải ghi không dấu. Tên tiếng Hàn này có thể không phải do bố mẹ bạn đặt, cũng chưa được ghi trên giấy khai sinh, bạn có thể sử dụng tên tiếng Hàn do bản thân bạn tự đặt. Sau này, lúc làm việc bên Hàn Quốc, người ta sẽ gọi bạn bằng tên tiếng Hàn để dễ làm việc hơn vì họ phát âm tiếng Việt khá khó khăn và dễ quên.

Ngoài ra, ngày tháng năm sinh của bạn nên được ghi theo trình tự ngược lại: năm/tháng/ngày vì người Hàn Quốc có cách nói và cách viết về thời gian khác với người Việt Nam. Chẳng hạn: 1989년10월10일

2.2. Trình độ học vấn, giải thưởng

Trong đơn xin việc bằng tiếng Hàn, bạn không nên bỏ qua trình độ học vấn vì người Hàn rất coi trọng chuyện thi cử, học hành, giáo dục. Do đó, bạn nên liệt kê gần như tất cả các trường bạn đã học trong quá trình chuyển cấp (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học). Thực ra điền đến cấp trung học đã đủ, không nhất thiết phải điền đến tận cấp tiểu học.

Một điều cần lưu ý ở đây là thang điểm GPA (điểm trung bình) của người Hàn Quốc xếp theo thang bậc 5 chứ không phải thang bậc 4 như các trường Đại học ở Việt Nam. Với những thông tin quan trọng nhất như tên chuyên ngành và trường đại học nên đặt lên đầu tiên. Những thông tin khác như trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có thể lùi về xa dần.

2.3. Kinh nghiệm, dự án đã từng tham gia

Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao những ứng viên có nhiều kinh nghiệm và năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vì thế, hãy liệt kê càng nhiều kinh nghiệm, hoạt động ngoại khóa thì càng tốt. Tuy nhiên, trong quá trình liệt kê, bạn cần tránh các chi tiết rườm rà, những kinh nghiệm mới chỉ làm việc từ 1 – 3 tháng vì khoảng thời gian này chưa đủ để tạo thành kinh nghiệm. Tốt nhất, hãy liệt kê những điều mà bạn cảm thấy có thể phục vụ cho công việc mà bạn đang ứng tuyển.

Các mục quan trọng cần được ghi rõ ở mục kinh nghiệm, dự án này có thể bao gồm: thực tập sinh (인턴쉽), kinh nghiệm làm việc (업무 경력), vị trí làm việc (직위), hoạt động tình nguyện (봉사활동). Người Hàn Quốc thường chú trọng hơn vào vai trò của ứng viên ở những môi trường đó, nhiều hơn là chú ý đến các thành quả mà họ đã gặt hái được. Do đó, khi viết kinh nghiệm làm việc, bạn hãy ghi cụ thể chức danh, vị trí mà bạn đã từng đảm nhận.

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cũng là một yếu tố quan trọng được rất nhiều nhà tuyển dụng quan tâm và xem xét. Khi đề cập đến các kỹ năng mềm, bạn nên bổ sung những kỹ năng như sau: kỹ năng giao tiếp (의사 소통능력), kỹ năng thương lượng/thuyết trình (협정/ 프리젠테이션 능력능력), kỹ năng phân tích (분석 능력),… Các kỹ năng này đều áp dụng được vào tất cả các công việc, phù hợp với mọi ngành nghề vì đây gần như được coi là kỹ năng bắt buộc khi đi làm.

Những thông tin khác ở đây có thể bao gồm mong muốn, mục tiêu trong công việc và sở thích. Nhà tuyển dụng có thể đánh giá được bạn thông qua một vài sở thích để từ đó suy ra tính cách của bạn. Bạn nên ghi các sở thích một cách ngắn gọn và đủ ý. Còn mong muốn ở đây là những quyền lợi mà bạn hy vọng sẽ nhận được khi làm việc trong công ty. Còn mục tiêu có thể là mục tiêu dài hạn hoặc mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu này có thể là thăng tiến vị trí, tăng lương sau 3 năm đi làm,…

3. Một số điều cần lưu ý trong quá trình tạo đơn xin việc bằng tiếng Hàn

Khi viết đơn, thứ đầu tiên khiến người ta chú ý là cách trình bày của đơn xin việc. Đơn xin việc viết bằng tiếng Hàn phải được bố trí các đầu mục khoa học, hợp lý, không chồng chéo chữ, không bị chỗ này thừa, chỗ kia thiếu khoảng trống, trình bày gọn gàng, sạch đẹp mới dễ gây ấn tượng và đem lại cảm tình.

Nếu bạn viết đơn xin việc bằng cách đánh máy và để ở định dạng Word, PDF thì phải cẩn thận ngay từ khâu chọn font và cỡ chữ. Bạn nên để font là Times New Roman hoặc Arial, font chữ là 14. Khoảng cách giữa các dòng nên để 1,5. Đơn xin việc khác với CV ở chỗ: CV có thể chèn ảnh ứng viên nhưng đơn xin việc thì không phải chèn.

4. Tạo đơn xin việc bằng tiếng Hàn ở đâu là tốt nhất?

Có 2 cách tạo đơn xin việc bằng tiếng Hàn: viết tay hoặc đánh máy. Thông thường, để tiết kiệm thời gian và tăng độ bắt mắt cho hình thức đơn xin việc, bạn nên tạo đơn bằng cách truy cập vào website chúng tôi

Trang web chúng tôi có hỗ trợ tính năng tạo đơn xin việc bằng tiếng Việt và 5 loại thứ tiếng ngôn ngữ nước ngoài, trong đó bao gồm cả tiếng Hàn. Chỉ cần truy cập vào giao diện chủ, tạo tài khoản trên trang web, điền thông tin cá nhân để tạo đơn xin việc, vậy là bạn đã hoàn thành xong đơn xin việc bằng tiếng Hàn rồi.

Ngoài ra, trang web còn hỗ trợ gửi đơn xin việc bằng tiếng Hàn mà bạn vừa tạo được trên hệ thống đến tận nơi nhà tuyển dụng (đối với những nhà tuyển dụng đang làm cho các công ty Hàn có chi nhánh ở Việt Nam). Bạn cũng có thể truy cập vào trang web này thường xuyên để biết thêm thông tin tuyển dụng từ các công ty Hàn Quốc nữa.

Cách Viết Cv Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Mới Nhất Năm 2022

Cách viết CV xin việc tiếng Hàn

Khi chúng ta ứng tuyển vào những doanh nghiệp, công ty Hàn Quốc thì chắc chắn bản CV cá nhân được viết bằng tiếng Hàn chính là một yếu tố không bao giờ được phép thiếu trong bộ hồ sơ xin việc của bạn. Một bản CV tiếng Hàn vừa đẹp mắt, vừa gây được những ấn tượng mạnh về nội dung nắm vai trò chính yếu giúp cho bạn trở nên nổi bật hơn bất cứ một bản CV xin việc nào khác, đủ sức vượt qua hàng trăm ngàn ứng viên để đến với vị trí mà mình mong đợi.

CV tiếng Hàn được viết là (이력서), bao gồm có 4 phần chính:

Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn nữa vào cách viết của từng phần vừa nêu để giúp CV xin việc của bạn trở nên hoàn hảo nhất.

Cách viết phần Thông tin cá nhân (개인 정보) trong CV xin việc tiếng Hàn

Tại mục này bạn sẽ cung cấp những thông tin cá nhân trong hồ sơ xin việc tiếng Hàn, bao gồm các nội dung sau đây:

Họ và tên của bạn (이름): Bạn cần điền vào đây cả tiếng Việt và tiếng Hàn, viết tên tiếng Việt không dấu.

Ngày/ tháng/ năm sinh (생년월일 ): Trong ngôn ngữ Hàn Quốc thì thứ tự về thời gian không giống như trong tiếng Việt. Người Hàn sẽ nói và viết thời gian theo thứ tự ngược lại, năm/ tháng/ ngày, ví dụ như 1995년9월1일, vì thế bạn nên chú ý trật tự này để viết cho đúng.

Số chứng minh thư nhân dân (신분증번호)

Viết thông tin cá nhân trong CV xin việc tiếng Hàn

Đây là những thông tin cá nhân cơ bản mà bắt buộc bạn phải đưa chúng vào phần đầu tiên này. Ngoài ra, cũng có thể cung cấp thêm thông tin khác nếu được yêu cầu như là Quốc tịch (국적), Nơi sinh (출생지), Tình trạng kết hôn (결혼 여부),…

Viết Quá trình học vấn trong CV tiếng Hàn như thế nào?

Chẳng hạn, bạn hãy theo dõi ví dụ sau đây: 2014 – 2018년: 국립대학/경영학 학사 (Năm 2014 – 2018: Cử nhân kinh doanh của đại học Quốc gia)

Mặc dù có yêu cầu viết ngắn gọn nhưng do người Hàn Quốc rất chú trọng đến vấn đề học tập cho nên bạn cần phải chú ý viết thật cẩn thận, chi tiết những thông tin học vấn quan trọng.

Viết quá trình học vấn trong CV xin việc tiếng Hàn

Ngoài ra, bạn còn phải lưu ý một điểm nữa, đó là chỉ nên đưa những thông tin học vấn từ hệ trung học trở nên, đưa lên đầu các thông tin mới nhất. Có nghĩa là trình bày theo trật tự thời gian từ gần nhất đến xa hơn về quá trình học vấn của bạn.

Viết kinh nghiệm việc làm trong CV xin việc Hàn Quốc

Quan sát ví dụ sau đây để hiểu hơn về cách viết kinh nghiệm trong CV xin việc

… 에서의 봉사활동 (đã làm tình nguyện viên ở…)

2015년 9월 – 현재: 회사CV365/컴퓨터 프로그래머 ( Tháng 9/2015 – nay: Lập trình viên máy tính tại công ty CV365 ).

Viết Kinh nghiệm việc làm trong CV xin việc tiếng Hàn

Học cách viết những kỹ năng khác (기다능력) trong CV xin việc Hàn Quốc

Đưa nhiều kỹ năng có thể trợ giúp cho công việc ứng tuyển là cách dễ dàng chiếm được cảm tình của nhà tuyển dụng nhất. Bằng chính những kỹ năng đó, bạn đang chứng tỏ với nhà tuyển dụng rằng không ai có thể phù hợp với vị trí này hơn bạn.

Vậy nhà tuyển dụng Hàn Quốc muốn nhìn thấy những kỹ năng gì trong CV xin việc của bạn. Dù ứng tuyển vào bất cứ công việc nào đi chăng nữa thì chắc chắn nhà tuyển dụng nào cũng muốn nhìn thấy những kỹ năng sau đây xuất hiện trong CV xin việc.

Viết Kỹ năng trong CV xin việc tiếng Hàn

– Về khả năng ngoại ngữ (외국어 기능 학력): nhà tuyển dụng người Hàn đặc biệt quan tâm đến yếu tố này trong CV của các ứng viên. Bạn sẽ phải trình bày một cách chi tiết nhất về trình độ ngoại ngữ của mình và có kèm theo các chứng chỉ đạt được.

– Về kỹ năng sử dụng máy tính(컴퓨터 사용 능력이 있는): các sinh viên ở Hàn khi mới tốt nghiệp chương trình đào tạo thì buộc phải có được chứng chỉ tin học. Đó là điều kiện tiên quyết nếu muốn xin việc làm. Do đó, các nhà tuyển dụng Hàn cũng sẽ yêu cầu tương tự như vậy khi tuyển dụng nhân viên người nước ngoài.