Top 7 # Xem Nhiều Nhất Viết Đơn Xin Vào Đảng Như Thế Nào Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Đơn Xin Vào Đảng Là Gì? Viết Như Thế Nào?

1. Đơn xin vào Đảng là gì?

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Trong Đơn xin vào Đảng, người làm đơn thể hiện được những hiểu biết về Đảng cũng như ý chí mong muốn được kết nạp Đảng viên mới. Thông thường, khi viết đơn xin vào Đảng người ta thường tìm kiếm Mẫu đơn xin vào Đảng viết sẵn hay các mẫu đơn xin vào Đảng viết tay. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất hiện nay.

2. Một số mẫu đơn xin vào Đảng

2.1. Mẫu đơn xin vào Đảng viết tay mới nhất

Kính gửi: Chi uỷ:……………………………………………………………………………………..

Đảng uỷ:………………………………………………………………………………………………….

Tôi là:…………………………………………………sinh ngày……..tháng………năm………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………Tôn giáo………………………..

Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………….

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại……………………………………………………………………………………

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ ………………………………………………………………………………………………………………….

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Nay tôi viết đơn này kính gửi chi ủy ……….. Đảng ủy xã ……….. Xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

– Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.

…………, ngày ….tháng ….năm….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu đơn xin kết nạp Đảng

Kính gửi: Chi uỷ:……………………………………………………………………………………….

Đảng uỷ:…………………………………………………………………………………………………..

Tôi là:………………………………………………… sinh ngày……..tháng………năm………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………………….. Tôn giáo………………………

Trình độ học vấn:………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại……

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ……….

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

…… (Phần tiếp theo như phần nhận thức ở mục 2.1)

Đơn Xin Ly Hôn Viết Như Thế Nào?

Vợ chồng em ở Đà Nẵng nay muốn li hôn. Vậy đơn xin ở đâu hay tự viết

Cơ sở pháp lý:

Luật sư tư vấn

Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về hôn nhân. Cụ thể Điều 39 quy định về thẩm quyền theo lãnh thổ như sau:

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn Tòa án cấp huyện nơi chồng bạn cư trú có thẩm quyền giải quyết nếu bạn là người khởi kiện. Về mẫu đơn xin ly hôn, bạn có thể tự viết tay hoặc bằng văn bản, nội dung đơn bạn có thể tham khảo trên mạng hoặc tới trực tiếp Tòa án xin mẫu. Đơn gồm các nội dung chính như: Thời gian, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng như: Tại sao xin ly hôn? (Do ngoại tình/cờ bạc/bạo hành gia đình, hay lý do nào khác….), mâu thuẫn phát sinh do đâu ? Đã ly thân hay chưa ? Hoặc thời gian sống ly thân là từ bao giờ đến bao giờ, quyết định ly hôn từ khi nào, phần con chung, tài sản chung, nợ chung,…

Đơn Xin Học Việc Viết Như Thế Nào?

Nhằm có thêm nhiều kiến thức cũng như các kỹ năng mềm cần thiết để có thể thuận lợi hơn trên con đường tìm kiếm việc làm cũng như hành nghề sau này. Nhiều sinh viên hiện nay sau rời khỏi giảng đường đại học, cao đẳng liền lựa chọn con đường học việc. Để có thể xin được chỗ học việc thì sinh viên phải làm đơn xin học việc. Vậy đơn xin học việc được trình bày như thế nào ? Dưới đây sẽ có câu trả lời cho bạn.

[TIN HỌC CĂN BẢN -WORD] – Hướng dẫn bài 6 – Đơn xin việc

1. Học việc là gì ?

Học việc là dạng hợp đồng đào tạo. Trong đó người sử dụng lao động tiến hành đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người lao động chưa có kiến thức và/hoặc kỹ năng đối với công việc yêu cầu để người lao động có thể tự làm việc sau khi hoàn thành khóa học.

Người học việc sẽ không cần đóng học phí trong khoảng thời gian học việc này. Nếu trong thời gian học việc, người học việc làm tốt công việc, làm ra sản phẩm đúng quy định thì sẽ được người sử dụng lao động trả lương. Tiền lương được sẽ do hai bên người sử dụng lao động và người học việc thỏa thuận với nhau.

2. Mẫu đơn xin học việc

Đơn xin học việc có ảnh hưởng rất lớn quyết định đến việc bạn có được nhận học việc tại nơi bạn dự định đăng ký hay không. Chính vì vậy, nhiều người đã lựa chọn học tập tham khảo cách viết theo các mẫu đơn xin học việc trên mạng thay vì tự mình nghĩ và soạn thảo ra. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có sự chọn lọc kỹ càng về các mẫu đơn bởi vì không phải mẫu đơn nào trên mạng cũng đúng quy cách và được chấp nhận. Một đơn xin học việc cơ bản phải có các thông tin sau: tên nơi nộp hồ sơ học việc, tên người học việc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ hiện tại, trường tốt nghiệp, chuyên ngành, điện thoại liên hệ, email, lý do xin học việc, nội dung cam kết khi được nhận học việc. Những thông tin này cần được trình bày rõ ràng, chính xác nhằm đảm bảo thông tin bạn cung cấp là đúng sự thật để tạo nên sự tin tưởng giữa người sử dụng lao động và người học việc.

Để đơn xin học việc mang tính thuyết phục cao bạn nên trình bày rõ ràng, ngắn gọn tốt nhất là nên trong một mặt giấy a4. Với cách trình bày này sẽ không tạo tâm lý hoang mang đối với người đọc mà ngược lại sẽ gây thiện cảm khiến người tuyển dụng phải cân nhắc hồ sơ học việc này để xem xét có nên tuyển vào học việc hay là không.

Để dễ hình dung hơn chúng ta hãy cùng xem qua mẫu đơn xin học việc cơ bản sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC VIỆC

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………

Giới tính:………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….

Đã tốt nghiệp trường: ……………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………. email:…………………………..

Thông qua………….. tôi được biết……………………………….đang cần nhân viên học việc tại vị trí ………………………….. . Tôi mong muốn được thử sức mình trong môi trường làm việc năng động của quý đơn vị tuyển dụng. Nay tôi làm đơn này, kính mong …………………xem xét duyệt cho tôi được học việc tại…………… .

Nếu được tiếp nhận học việc tại ……………………………………., tôi xin cam kết:

Siêng năng học tập theo sự hướng dẫn của ……………………………trong thời gian học việc tại………………………………………………………

Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của…………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

……….ngày………tháng………năm 20……

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin học việc tại bệnh viện

So với các ngành khác thì ngành y có yêu cầu bắt buộc học viên phải có thời gian học việc trước khi ra hành nghề. Đây là khoảng thời gian quan trọng để học viên có thể trải nghiệm công việc trên thực tế. Đồng thời đây cũng là khoảng thời gian để bổ sung và trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng mà một y bác sĩ cần có. Chính vì thế, sinh viên ngành y cần phải viết đơn xin học việc tại bệnh viện. Nhằm giúp sinh viên viết đơn dễ dàng hơn dưới đây là mẫu đơn xin học việc tại bệnh viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC VIỆC TỰ NGUYỆN

Kính gửi: – Ban giám đốc bệnh viện …………………………………….

– Phòng Hành chính quản trị

Tên tôi là: …………………………………………………………………………….

Giới tính: …………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………….

Đã tốt nghiệp trường: ……………………………………… Năm tốt nghiệp: ……….

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….. Email: …………………

Nay tôi làm đơn này, kính mong Ban giám đốc xem xét duyệt cho tôi được học việc tại bệnh viện. Tôi mong muốn được học việc để nâng cao kiến thức thực hành thực tế của bản thân và cọ sát với môi trường làm việc tại bệnh viện.

Nếu được tiếp nhận học việc tại bệnh viện ……………………………………., tôi xin cam kết:

Tự túc hoàn toàn về các khoản kinh phí cho việc học tập, ăn, nghỉ và phương tiện đi lại… trong thời gian học việc tại bệnh viện.

Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của bệnh viện.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

……….ngày………tháng………năm 20……

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu đơn xin việc hiện hành cũng như những lưu ý xung quanh đơn này. Để tránh những sai sót trong quá trình viết đơn ảnh hưởng đến việc học việc , bạn hãy quan tâm đến những lưu ý mà bài viết này đã đề cập nhé.

Viết Một Đơn Xin Chuyển Trường Như Thế Nào?

Hiện nay, tình trạng xin chuyển trường diễn ra khá phổ biến, diễn ra ở nhiều cấp học và nhiều lứa tuổi. Bài viết này sẽ cung cấp cũng như bổ sung thêm thông tin về cách viết lá đơn ấy sao cho hợp lý nhất.

Dẫu phổ biến như vậy, nhưng liệu rằng, tất cả chúng ta đều biết cách viết làm sao để có một lá đơn xin chuyển trường đúng cách hay chưa?

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG LÀ GÌ?

Để giải đáp cho câu hỏi đó, bạn có thể tham khảo câu trả lời của chúng tôi về định nghĩa của lá đơn này.

Trước hết, có thể khẳng định rằng, đây là một dạng văn bản thuộc loại hành chính – công vụ với chức năng, mục đích chính là đề đạt yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của người viết đối với cá nhân hay tập thể người nhận đơn. Thông thường, mục đích chính của lá đơn sẽ được lấy làm tên của lá đơn đó và mục đích ấy cũng chính là nguyện vọng của người viết.

Mang tính chất của một lá đơn bày tỏ nguyện vọng thì người viết thường sẽ ở cấp bậc thấp hơn người nhận đơn khi xét về vị trí công tác môi trường giáo dục. Những người viết có thể là học sinh, sinh viên, giáo viên hay thậm chí là cả hiệu trưởng …

Soi chiếu với định nghĩa trên thì dễ dàng, ngay từ tên của tiêu đề, ta có thể có một định nghĩa ngắn gọn, dễ hiểu và chính xác về một lá đơn xin chuyển trường. Đây là lá đơn đề đạt nguyện vọng được thay đổi môi trường học tập, rèn luyện, công tác được gửi từ học sinh hoặc giáo viên đến với ban lãnh đạo trường, nơi người đó đang làm việc hoặc những cá nhân, tập thể, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Với những gì được trình bày ở phía trên thì hi vọng, mỗi bạn đọc đã bước đầu có cho mình một sự hiểu rõ về lá đơn này. Để từ đó, chúng ta mới biết cách viết như thế nào để có một lá đơn xin chuyển trường đúng cách.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ DẪN ĐẾN VIỆC XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Trước hết, có thể nói, lý do đa số dẫn đến quyết định chuyển trường thường là vì môi trường giáo dục hiện tại không còn phù hợp với mục đích, công việc của người đó nữa nên họ muốn thay đổi môi trường học tập, rèn luyện, công tác. Mặc dù nói như vậy nhưng đặt trong hoàn cảnh thực tế thì các lý do này cũng có rất nhiều biến thể. Để hiểu rõ hơn điều này thì ta có thể xem xét ở những gì bài viết trình bày dưới đây.

Nếu xét về lý do chủ quan, điều mà có thể dẫn đến quyết định chuyển trường thì ta có thể xem xét đến việc thay đổi nơi công tác, chuyển vị trí hay muốn từ bỏ hẳn công việc ở môi trường mà người đó đang gắn bó.

Hiện nay, với tốc độ phát triển chóng mặt của xã hội, mọi người, đặc biệt là người trẻ không ngần ngại thách thức bản thân để có thể vượt qua chính mình, khám phá thêm về thế giới xung quanh và tìm kiếm cơ hội mới cho mình.

Và có lẽ, những con người trong môi trường giáo dục, hơn ai hết, có thể cảm nhận và tiếp thu được tư tưởng ấy sớm hơn hẳn. Bởi vậy, có không ít người trẻ chọn chuyển trường hoặc thậm chí từ bỏ công việc giáo viên để có thể thử sức mình ở một môi trường, vị trí mới lạ hơn.

Còn đối với học sinh, bởi vì đang ở độ tuổi mà đa số đều đang sống phụ thuộc vào bố mẹ nên việc học của các em cũng phần nào được định hướng dựa trên nơi công tác và quỹ thời gian mà bố mẹ các em đang có. Chính vì lý do này mà khi bố mẹ chuyển nơi làm việc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ phải chuyển sang môi trường học tập khác đề phù hợp với lịch của bố mẹ mình.

Bên cạnh một số lý do chủ quan đã được liệt kê phía trên thì ta không thể không nhắc đến các lý do khách quan, một loại nguyên nhân cũng có tác động lớn đến sự việc. Thậm chí, đôi khi, các yếu tố khách quan mới thực sự dẫn đến sự bùng nổ của vấn đề chứ không phải xuất phát từ những người trong cuộc.

Đặt trong môi trường giáo dục thì các yếu tố khách quan có thể dẫn đến việc chuyển trường phần lớn liên quan đến mối quan hệ. Nhưng dĩ nhiên rằng, nguyên nhân khách quan không đơn giản chỉ có thế..Dưới đây, chúng ta có thể điểm qua một vài nguyên nhân tiêu biểu có thể dẫn đến quyết định chuyển trường.

Hẳn không ít lần, chúng ta đã nghe đến cụm từ “Bạo lực học đường”. Dù vô cùng đau lòng nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng đây là thực trạng đáng buồn đang xảy ra ở nhiều trường học. Đối tượng bị hướng đến không phân biệt tuổi tác, giới tính, vị trí làm việc,…Dù đã được nhiều người theo dõi sát sao, tìm ra các biện pháp can ngăn, giải quyết kịp thời nhưng, những vụ việc này không hề có dấu hiệu giảm xuống mà còn càng ngày càng bùng nổ và bị phanh phui trong sự ngỡ ngàng và tức giận của nhiều người.

Bạo lực học đường không chỉ xảy ra dưới hình thức của các hành động mà còn là lời nói. Khi ấy, sự tổn thương mà các nạn nhân phải gánh chịu là không hề nhỏ, thậm chí là nó còn kéo dài về sau và trở thành vết sẹo trong tâm hồn của họ. Cách chữa trị duy nhất khi ấy chỉ có thể là chuyển trường.

Ngoài ra, một lý do khách quan nữa cũng hay được nhắc đến là sự áp lực, sự cạnh tranh quyết liệt không cần thiết giữa các đồng nghiệp trong môi trường cũ khiến họ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Họ không muốn chịu đựng hay bị cuốn sâu hơn nữa vào vòng xoáy vô vị ấy nên đưa ra quyết định thay đổi môi trường làm việc hiện có.

Tóm lại, với bất kỳ một môi trường nào, nếu không cẩn thận và kiểm soát được thái độ cảm xúc của bản thân thì người đó khó có thể theo đuổi công việc ở môi trường đó một cách lâu dài.Đây không chỉ là bài học kinh nghiệm được rút ra mà còn là lời khuyên, lời nhắn nhủ chân thành đến với bạn đọc trong công việc.

LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT LÁ ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐÚNG CÁCH

Nhận thấy sự phổ biến của đơn xin chuyển trường trong cuộc sống hiện tại, mỗi chúng ta cần học cách viết một lá đơn sao cho thật chuẩn xác.Để dễ dàng hình dung thì dưới đây, chúng tôi đã trích dẫn một lá đơn để bạn đọc có thể xem xét và tham khảo

Cũng giống như tất cả các loại đơn khác thì ở đây, bắt buộc người viết phải có Quốc hiệu-Tiêu ngữ, thông tin người nhận, người gửi. Ngoài ra vì đặc thù của một lá đơn liên quan đến giáo dục nên trong đó, người viết cần đề cập đến kết quả học tập của học sinh đó trong kỳ học/ năm học đó. Nó là bắt buộc để có thông tin về nơi người đó chuẩn bị đến. Đồng thời, người viết cần trình bày lý do chuyển đi một cách hợp lý, lời cảm ơn cùng thái độ lịch sự, tôn trọng trong phong cách hành văn.

Như vậy, với các thông tin đã được tìm hiểu và chọn lọc mà chúng tôi trình bày phía trên, mong rằng, bài viết này sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin của độc giả. Không chỉ có vậy, cũng thông qua bài viết này, trungtamgiasu123.com hy vọng sẽ phần nào cho người đọc một cái nhìn chính xác, súc tích, dễ hiểu về những lá đơn xin phép chuyển trường.

>> Tham khảo thêm: