Top 17 # Xem Nhiều Nhất Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ Người Đã Mất / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ Từ Bố Mẹ Đã Mất Sang Con / 2023

Khi bố mẹ mất, các tài sản được tạo lập cả đời bố mẹ trở thành di sản và để lại cho các đồng thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc. Trong trường hợp di sản là đất đai, nhà cửa bố mẹ để lại cho nhũng người con thì khi những người con này khai nhận di sản thì phải làm thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Vậy, thủ tục sang tên trên sổ đỏ từ bố mẹ đã mất sang con được thực hiện như thế nào?

Điều kiện tặng – cho quyền sử dụng nhà đất

Thủ tục tặng – cho nhà đất từ bố mẹ sang con cũng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Khi tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con sẽ thuận tiện, đơn giản hơn.

Căn cứ theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất của người sử dụng đất như sau:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

Đất không có tranh chấp;

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Trong thời hạn sử dụng đất.

Trình tự thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con

Thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con không khác nhiều với thủ tục sang tên sổ đỏ đối với các trường hợp mua – bán hay thừa kế, trình tự thực hiện gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Lập hợp đồng tặng – cho nhà đất và tiến hành thủ tục công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Phiếu yêu cầu công chứng (mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng);

Dự thảo Hợp đồng tặng – cho (nếu có);

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của bên tặng – cho và bên nhận tặng – cho (bản sao);

Sổ hộ khẩu của các bên;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ, bản sao);

Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa bên tặng – cho và bên nhận tặng – cho như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn,…

Bước 2: Tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con tại UBND cấp quận/huyện nơi có nhà đất. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Giấy chứng tử của cha mẹ;

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa cha mẹ, con cái như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn,…

Bước 3: Sau khi hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai tại UBND cấp huyện sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế để hoàn tất các nghĩa vụ về thuế.

Bước 4: Sau khi hoàn tất đã thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ thuế thu nhập cá nhân thì nộp trở lại Văn phòng đăng ký đất đai để nhận bản chính sổ đỏ đã được đăng bộ sang tên.

Nghĩa vụ thuế, lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ từ bố mẹ đã mất sang con

Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ từ bố mẹ đã mất sang con được thực hiện như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ – CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ quy định:

Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu là một trong các trường hợp không phải đóng lệ phí trước bạ.

Như vậy, khi sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con thì người con được nhận sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ Khi Mẹ Mất / 2023

Sang tên sổ đỏ khi mẹ mất là một trong những thủ tục đăng ký biến động đất đai. Khi thực hiện cần nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 9 thông tư 24/2014/BTNMT tại Văn phòng đăng ký đất đất đai.

Hồ sơ gồm có: (1) Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị đăng ký quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với đất của người thừa kế; (2) Bản gốc giấy chứng nhận; (3) Di chúc (trong trường hợp có di chúc)

– Trong trường hợp thừa kế theo pháp luật thì theo điều 651 Bộ luật dân sự khi mẹ mất, cần xác định các hàng thừa kế. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

+ Nếu khi mẹ mất, bạn là người thừa kế duy nhất trong các người trên thì chỉ cần công chứng văn bản khai nhận di sản rồi nộp hồ sơ theo quy định tại Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Nếu bạn không là người thừa kế duy nhất, nếu muốn sang tên sổ đỏ của mẹ bạn, bạn phải xin phép những người thừa kế còn lại làm văn bản khai nhận di sản và đồng ý không phân chia di sản hoặc làm thủ tục từ chối nhận di sản (cả 2 đều phải công chứng). Như vậy, bạn muốn sang tên sổ đỏ trong trường hợp này phải được sự đồng ý của những người cùng hàng thừa kế, rồi sau đó mới nộp hồ sơ theo quy định tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với thừa kế theo pháp luật, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản.

Về thời hạn nhận kết quả sang tên sổ đỏ khi mẹ mất, Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 10 ngày.

Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ Sau Khi Bố Mất? / 2023

Gia đình em ở xã Thụy An huyện Ba Vì. Bố em mất từ năm 1998. Nhưng đến nay trên giấy tờ sổ đỏ đất nhà em vẫn đứng tên bố em. Gia đình em gồm có mẹ em, em và 2 em của em. Bây giờ gia đình em muốn chuyển tên sổ đỏ từ tên bố em sang tên em thì gia đình em cần phải làm những thủ tục gì?. Và chi phí chuyển sổ đỏ từ bố em sang tên em khoảng bao nhiêu?.

huongbinh7882 Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến VietNamMoi. Vấn đề này xin được đưa ra ý kiến như sau:

Trong trường hợp này, do bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin là bố bạn mất không di chúc hay có di chúc nên xin tư vấn như sau:

Trường hợp bố bạn mất có di chúc và di chúc được công nhận thì phần tài sản do bố bạn để lại sẽ được chia theo di chúc. Nếu trong di chúc, mảnh đất có sổ đỏ đứng tên bố bạn được chia cho bạn thì việc sang tên sổ đỏ là hoàn toàn dễ dàng được thực hiện sau khi bạn làm thủ tục khai nhận di sản như sau:

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế theo di chúc.

Gia đình bạn có thể đến bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh nơi có đất để yêu cầu công chứng. Bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giấy chứng tử của bố bạn;

– Di chúc;

– Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú của bạn;

– Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú của những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc (nếu có).

– Những giấy tờ khác (nếu có).

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản. Trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có đất của người để lại di sản.

Sau 30 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế. Bạn và những người thừa kế khác (nếu có) cùng ký tên vào văn bản khai nhận.

Trường hợp bố bạn mất không di chúc thì việc phân chia tài sản theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Bộ luật dân sự 2015 quy đinh như sau: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Theo đó, tài sản của bố bạn sẽ được chia đều cho mẹ bạn, bạn và những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Như vậy bạn chỉ có thể làm giấy xác nhận quyền sử dụng đất đứng tên bạn khi các người thừa kế đồng ý tặng cho phần thừa kế của mình cho bạn.

Về việc khai nhận di sản thừa kế trong trường hợp không có di chúc:

Để có toàn quyền sử dụng đất, trước tiên bạn và gia đình phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế:

– Cơ quan có thẩm quyền: tổ chức công chứng ở địa phương nơi có đất (văn phòng công chứng, phòng công chứng thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện)

– Hồ sơ yêu cầu công chứng:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng tử của bố bạn

+ Chứng minh thư/ Hộ chiếu của người được thừa kế

+ Sổ hộ khẩu

+ Giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ bạn…

+ Trong trường hợp các người thừa kế đồng ý tặng cho phần thừa kế của mình cho mẹ bạn thì ngoài các văn bản nêu trên, cần có thêm văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các đồng thừa kế về vấn đề này.

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản.

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 49 Luật Công chứng.

Theo đó, trong cả 2 trường hợp thì bạn chỉ có trách nhiệm phải cung cấp giấy chứng tử của bố bạn.

– Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất.

– Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có công chứng (nếu có).

+ Văn bản khai nhận di sản có công chứng

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy tờ khác: CMT, sổ hộ khẩu của bố, mẹ và bạn

– Thủ tục: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

Luật gia: Đồng Xuân Thuận Theo Đời sống & Pháp lý

Nguồn tham khảo từ: https://vietnammoi.vn/thu-tuc-sang-ten-so-do-sau-khi-bo-mat-23534.html

Thủ Tục Thực Hiện Sang Tên Sổ Đỏ Mất Bao Lâu? / 2023

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu theo quy định của pháp luật hiện hành

Được quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 95, Luật Đất đai 2013 cụ thể như sau: “Đăng ký biến động được thực hiện đối với các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có những thay đổi sau đây:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu của các tài sản gắn liền với đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Tại Khoản 6 Điều 95 quy định về việc sang tên sổ đỏ mất bao lâu: “Các trường hợp đăng ký biến động được quy định tại các Điểm a, b, i, h, k, l Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, được tính từ ngày có biến động, người sử dụng đất cần phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động. Trường hợp được thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động sẽ được tính từ ngày đã phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Như vậy, căn cứ theo Điều 95, Luật Đất đai 2013 thì thời hạn “sang tên sổ đỏ” là không quá 30 ngày làm việc.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 tại Điều 61, Khoản 1 quy định ” Chuyển đổi, thừa kế, chuyển nhượng, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;”

Như vậy, theo Nghị định số 43 đã hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013 quy định thời gian sang tên sổ đỏ chỉ trong vòng 10 ngày làm việc.

Hồ sơ để công chứng khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu đã được pháp luật hiện hành quy định trong vòng 10 ngày. Đi kèm theo đó hồ sơ để công chứng khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ gồm có: sổ đỏ bản gốc, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận độc thân/đăng ký kết hôn, hợp đồng mua bán công chứng. Một số trường hợp bố mẹ tặng cho con cái hay anh chị em ruột tặng cho anh/em…quyền sử dụng đất thì cần bổ sung thêm giấy khai sinh chứng minh quan hệ huyết thống để được miễn thuế. Các văn bản trên mỗi bản cần 02 bản sao công chứng/chứng thực trong thời hạn không quá 06 tháng.

Cách xử lý khi bị chậm sang tên Sổ đỏ

Nếu quá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đã được quy định nhưng chưa nhận được kết quả thì điều đầu tiên mà người sử dụng đất nên làm là mang giấy hẹn đến nơi nộp hồ sơ để hỏi kết quả và lý do.

Nếu cơ quan đăng ký đất đai không trả lời hay cố ý gây khó khăn thì người sử dụng đất có quyền khiếu nại hay khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về việc quản lý đất đai (theo Điều 204 Luật Đất đai năm 2013).

XEM THÊM: 2 trường hợp mua đất không phải sang tên sổ đỏ bạn cần biết