Top 17 # Xem Nhiều Nhất Thủ Tục In Sách / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Trình Tư Thủ Tục Cải Táng Bốc Mộ Và Chính Sách Hỗ Trợ / 2023

TRÌNH TƯ THỦ TỤC CẢI TÁNG BỐC MỘ VÀ

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Căn cứ Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND quận Gò Vấp về Ban hành Quy chế vận động bốc mộ, cải táng, hỏa táng các khu mộ, nghĩa trang trên địa bàn quận Gò Vấp (giai đoạn 2016-2020).

Ủy ban nhân dân phường 17 thông tin nội dung về trình tự thủ tục thực hiện bốc mộ, cải táng và chính sách hỗ trợ như sau:

I. Trình tự thủ tục thực hiện bốc mộ, cải táng

1. Trường hợp thủ tục thực hiện bốc mộ, cải táng:

– Đơn vị cấp phép: Ủy ban nhân dân 16 phường.

– Trình tự thực hiện thủ tục xin phép bốc mộ, cải táng:

Bước 1: Thân nhân liên hệ Ủy ban nhân dân phường để được hướng dẫn hồ sơ xin phép bốc mộ, cải táng. Hồ sơ gồm:

– Đơn xin bôc mộ, cải táng (theo mẫu số 01);

– Bản sao chứng tử của người chết (nếu có);

– Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người chết;

– Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người đứng đơn.

Bước 2: Ủy ban nhân dân phường liên hệ Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp nộp hồ sơ thực hiện thẩm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp thực hiện thầm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Bước 4: Ủy ban nhân dân phường cấp Giấy phép bốc mộ trong thời gian 05 ngày làm việc trên cơ sở hồ sơ xin phép bốc mộ, giấy xác nhận thẩm định đủ điều kiện vệ sinh bốc mộ của Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp.

2. Trường hợp do cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Quy chế này:

– Đơn xin phép bốc mộ: Ủy ban nhân dân phường;

Bước 1: Thân nhân liên hệ Ủy ban nhân dân phường để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị thực hiện bốc mộ, cải táng, hỏa táng. Hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị thực hiện bốc mộ, cải táng, hỏa táng (theo mẫu số 02);

– Bản sao chứng tử của người chết (nếu có);

– Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người chết;

– Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người đứng đơn.

Bước 2: Ủy ban nhân dân phường liên hệ Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp nộp hồ sơ thực hiện thẩm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp thực hiện thầm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Bước 4: Sau khi có giấy thầm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh của Trung tâm Y tế dự phòng quận, Ủy ban nhân dân phường ban hành Giấy phép bốc mộ và sao 01 bộ hồ sơ đầy đủ (kèm Giấy phép bốc mộ) chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường để phòng liên hệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng.

3. Trường hợp giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt (theo dự án):

– Đơn vị cấp phép: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp;

– Đơn vị thẩm định đủ điều kiện vệ sinh bốc mộ: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh;

– Trình tự thẩm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Hồ sơ gồm:

– Đơn xin thẩm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt.

– Kế hoạch giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt: Kế hoạch phải trình bày rõ số lượng mộ; thời gian dự kiến bốc mộ; vị trí các ngôi mộ trong bản đồ; phương án bảo vệ môi trường trước, trong và sau khi bốc mộ; đơn vị thi công bốc mộ và nơi lưu trú tro cốt.

– Hợp đồng bốc mộ của chủ dự án với đơn vị thi công bốc mộ.

– Bản sao chứng từ của người chết (nếu có) hoặc các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh được thời gian chôn và nguyên nhân mất của người được chôn trong các ngôi mộ đối với trường hợp mộ có chủ.

– Hợp đồng giữa chủ dự án và đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ tro cốt của những người được chôn trong các mộ vô chủ (nơi lưu giữ và thời gian lưu giữ).

Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Sau khi Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thẩm định đầy đủ về mặt vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố có ý kiến về mặt tổ chức quản lý, Sở Y tế ra văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp hành chủ trương cho phép giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt.

Bước 4: Trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Giấy phép bốc mộ đối với trường hợp bốc mộ, cải táng hàng loạt.

4. Trường hợp người đứng đơn xin bốc mộ không có giấy chứng tử hoặc không có giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh thời gian chôn của người chết và không có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người chết thì Người đừng đơn xin bốc mộ làm giấy cam kết với nội dung ” là đại diện thân nhân của người chết, và được sự đồng ý của các thân nhân còn lại; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh khiếu nại, tranh chấp “, có Ủy ban nhân dân phường chứng nhận chữ ký và thực hiện đăng báo 03 kỳ báo/03 tháng thông báo về việc bốc mộ.

5. Trình tự thủ tục bốc mộ, cải táng đối với trường hợp mộ vắng chủ hoặc vô chủ, người đứng đơn xin bốc mộ phải thực hiện thông báo bốc mộ trên phương tiện truyền thông đại chúng như: Đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí (03 kỳ báo/03 tháng). Đồng thời làm giất cam kết về việc phần mộ xin cải táng đã lâu không ai thăm viếng, chăm sóc.

6. Trường hợp mộ vô chủ do cơ quan Nhà nước thực hiện bốc mộ thì Ủy ban nhân dân phường xác minh và thông báo công khai trên các phương tiện thôngtin đại chúng, đăng báo mỗi tháng/ lần x 3 tháng (báo ngày phổ biến). Sau đó lập hồ sơ và phối hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thực hiện bốc mộ.

II. Mức hỗ trợ và chính sách hỗ trợ

Áp dụng chính sách hỗ trợ cho các thân nhân thực hiện bốc mộ, cải táng đối với những khu mộ do gia tộc quản lý (không áp dụng hỗ trợ trường hợp nghĩa trang do tôn giáo quản lý và trường hợp các khu mộ, nghĩa trang thuộc dự án nhà ở có thu hồi đất).

1. Thân nhân người chết trực tiếp bốc mộ, cải táng:

Hỗ trợ 1.500.000 đồng/ngôi mộ cho các thân nhân trực tiếp thực hiện bốc mộ, cải táng, hỏa táng.

2. Trường hợp cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng:

Thân nhân người chết đồng ý bốc mộ nhưng không trực tiếp thực hiện, cơ quan Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng và chuyển giao tro cốt cho thân nhân.

Trường hợp này do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thực hiện và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp sẽ hỗ trợ Công ty chi phí hỏa táng (theo hóa đơn) và 50% chi phí đào, bốc mộ theo giá trị thực tế phát sinh.

3. Thân nhân có yêu cầu, cơ quan Nhà nước thay mặt thân nhân hoàn tất các thủ tục xin phép bốc mộ.

4. Sau khi thực hiện bốc mộ, cải táng, gia đình có nguyện vọng lưu tro cốt tại tháp lưu tro cốt của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, không thu phí lưu giữ tro cốt đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường).

5. Trường hợp chưa có điều kiện lưu giữ tro cốt do gia đình đang xây dựng, sửa chữa nhà ở, chưa sắp xếp được nơi lưu giữ, thờ, cúng, Ủy ban nhân dân quận sẽ tạm thời lưu tro cốt tại Tháp lưu giữ của quận Gò Vấp tối đa không quá 06 tháng không thu phí (mức phí thu giữ: 500.00 đồng/tro cốt).

Hướng Dẫn Viết Review Sách, Luyện Viết Bằng Cách Viết Cảm Nhận Về Cuốn Sách Đã Đọc / 2023

Trước khi bắt đầu bài cảm nhận về bất cứ điều gì, bạn đều phải có trải nghiệm qua nó trước đã. Đối với việc viết review cũng như vậy, để viết review thì bạn phải cần đọc cuốn sách hoặc câu chuyện đó. Mà để viết được một bài review chi tiết và hấp dẫn như mục đích đã đề ra, thì bạn lại cần phải đọc kĩ hơn và thấu hiểu rõ hơn toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện. Việc đặt ra mục tiêu viết review lại các cuốn sách hoặc truyện đã đọc giúp bạn chú tâm hơn vào nội dung và có được cái nhìn từ tổng thể đến chi tiết của đối tượng, từ đó rèn luyện cả tư duy và sức cảm thụ tác phẩm tốt hơn.

Nhận xét hoặc viết bài cảm nhận cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách còn giúp bạn luyện tập khả năng trình bày và diễn giải. Bạn sẽ học được cách sử dụng câu từ để diễn giải cảm nhận của mình cách nhuần nhuyễn hơn và phù hợp hơn, bạn cũng có thể rèn luyện được cách trình bày bài cảm nhận chi tiết và cẩn thận, giúp người đọc dễ tiếp nhận hơn. Dựa vào từng mục đích viết nhận xét, bạn có thể lựa chọn phong thái nêu quan điểm của mình để tiếp cận đúng đối tượng mà bạn nhắm đến hơn. Điều quan trọng nhất là thông qua việc viết bài cảm nhận, bạn sẽ hiểu được cách chuyển hóa các quan điểm của tác giả thông qua cuốn sách, trở thành chủ kiến và quan điểm của bản thân. Từ đó, bạn sẽ diễn giải chúng (nội dung truyện) theo một cách riêng, với cái tôi và quan điểm riêng của mình.

Hiểu được ưu – nhược điểm và rút kinh nghiệm: Không có câu chuyện nào thực sự hoàn hảo, bất cứ câu chuyện nào cũng sẽ có ưu – nhược trong nội dung và việc đọc rồi review lại là cách để bạn tóm gọn những ưu – nhược điểm đó, dựa trên trình độ hiểu biết và cảm quan riêng của bản thân. Cũng chính từ việc nhận ra những nhược điểm như vậy, bạn sẽ hiểu và tìm ra được cách tránh né những sai lầm đó trong câu chuyện của mình. Ngược lại đối với những ưu điểm, khi bạn nhận ra một vài điều hấp dẫn trong đối tượng mà bạn vừa đọc hiểu được, bạn có thể vận dụng chúng trong câu chuyện riêng để tạo thêm độ hấp dẫn cho nó.

Học cách tóm gọn một tác phẩm: Thực ra, nói dông dài thì ai cũng nói được. Nhưng nói đơn giản dễ hiểu mới chính là điều khó. Việc bạn có thể tóm gọn nội dung của một cuốn truyện dài, mang ý nghĩa nhiều hơn bạn tưởng. Để có thể thực hiện điều này, người tóm gọn phải thực sự hiểu và phân tích được cuốn sách: đâu là ý nghĩa nổi bật, đâu là các mốc diễn biến chính, đâu là các tình tiết ấn tượng nên đưa vào bản tóm tắt…để đưa toàn bộ nội dung và ý nghĩa của câu chuyện đó đến với những người đọc khác. Việc có thể tóm gọn được một tác phẩm là vô cùng quan trọng, kĩ năng này đòi hỏi bạn phải có cái nhìn tổng thể và hiểu hết đa phần về nội dung truyện, và rút ra được nhận định riêng của mình rồi vận dụng từ ngữ để diễn tả lại nó cho người khác. Vì vậy, học được cách tóm gọn một câu chuyện cũng là cách mà bạn có thể nhìn lại tổng thể truyện của mình, để từ đó viết ra những bài giới thiệu truyện thu hút, hấp dẫn hơn.

MỘT BÀI REVIEW CẦN NHỮNG GÌ?

Nêu nội dung tổng quan/rút gọn/giới thiệu về đối tượng viết bài cảm nhận: Đầu tiên, hãy để độc giả hiểu bạn đang viết về cái gì. Một vài câu giới thiệu truyện hoặc cuốn sách mà bạn sẽ nêu cảm nhận là điều cần thiết.

Nêu các ưu – nhược điểm mà bạn thấy trong tác phẩm: hai điều này nên đi song song với nhau để có được sự khách quan nhất định trong bài cảm nhận. Việc ghi lại các ưu – nhược điểm mà bạn thấy cũng sẽ giúp bạn nhìn lại và áp dụng kinh nghiệm vào trong câu chuyện của mình tốt hơn.

Nêu cảm nghĩ tổng quan về tác phẩm: tóm gọn lại, tác phẩm đó có hay hay không? Bạn có thích nó không? Nếu được yêu cầu giới thiệu, bạn có giới thiệu nó không? Bạn đánh giá nó ở mức độ bao nhiêu trên thang điểm cá nhân? Hãy nêu ra cảm nghĩ tổng thể cuối cùng về cuốn sách mà bạn vừa đọc, để cung cấp thông tin tham khảo cho những người mà bạn muốn chia sẻ bài cảm nhận đó.

LỰA CHỌN TÁC PHẨM REVIEW

Người ta thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Đối với việc đọc và cảm nhận cũng vậy, đọc được một tác phẩm hay không chỉ mang lại sự thỏa mãn, mà còn là cơ hội tiếp thu tri thức mới và thiết lập tư duy rõ ràng, logic hơn cho bản thân mình. Đọc đa thể loại và nên chọn đọc các tác phẩm đã được khẳng định chất lượng qua thời gian sẽ giúp bạn không chỉ rèn luyện khả năng cảm nhận, mà còn có thể hỗ trợ bạn trong việc trưởng thành về tâm lý lẫn tư duy và quan điểm sống.

Trích dẫn từ: https://sanyschan.wordpress.com

Danh Sách Hóa Đơn Bán Buôn / 2023

Danh sách hóa đơn bán buôn dùng để quản lý toàn bộ hóa đơn bán buôn của cửa hàng.

– Bạn vào Danh sách hóa đơn bán buôn để xem lại toàn bộ các hóa đơn bán buôn, in lại hóa đơn, xem số lần in hóa đơn, lịch sử chỉnh sửa hóa đơn, lọc tìm hóa đơn để tạo phiếu trả hàng…

Giao diện danh sách hóa đơn bán buôn:

1. Bộ lọc:

Bộ lọc Danh sách hóa đơn bán buôn gồm các trường lọc sau:

ID: Số ID của hóa đơn bán buôn.

RID: Số ID của phiếu yêu cầu XNK sản phẩm trong hóa đơn bán buôn.

Cửa hàng: Lọc theo các kho hàng/cửa hàng lập hóa đơn bán buôn (Trường này được mặc định nếu tài khoản lập hóa đơn bán buôn là thủ kho/cửa hàng trưởng/ nhân viên bán hàng/nhân viên thu ngân tại kho/ cửa hàng đó).

Tên/Mã/Mã vạch: Lọc theo thông tin của sản phẩm trong hóa đơn bán buôn.

IMEI: Số IMEI của sản phẩm trong hóa đơn bán buôn (áp dụng cho doanh nghiệp quản lý sản phẩm theo IMEI)

Khách hàng: Lọc theo tên khách hàng mua hàng.

Từ ngày – Đến ngày: Lọc theo khoảng thời gian hóa đơn bán buôn được lập.

Nhân viên bán hàng: Lọc theo tên của nhân viên bán hàng ghi trên hóa đơn bán buôn.

Người lập: Họ và tên của người lập hóa đơn bán buôn.

Miêu tả: Lọc theo các mô tả, ghi chú kèm theo với hóa đơn bán buôn.

Chiết khấu: Tích vào ô này nếu người dùng muốn lọc các hóa đơn bán buôn có chiết khấu.

2. Nút

Cho phép người dùng xuất Excel bảng Danh sách hóa đơn bán buôn với cá tùy chọn xuất Excel trang hiện tại hoặc tất cả các trang, và xuất Excel bản đầy đủ thông tin và bản thường.

3. Bảng danh sách hóa đơn bán buôn: Bảng này gồm các cột:

Ngày: Ngày lập hóa đơn bán buôn và tên người lập hóa đơn.

Kiểu: Xuất/ Nhập hóa đơn buôn.

Khách hàng: Thông tin của khách hàng.

Sản phẩm: Thông tin của sản phẩm trong hóa đơn bán buôn.

Giá: Giá của 1 đơn vị sản phẩm trong hóa đơn bán buôn (giá này chưa gồm VAT)

SL: Số lượng sản phẩm trong hóa đơn bán buôn

VAT: Số tiền VAT của hóa đơn bán buôn.

Chiết khấu: Số tiền chiết khấu của hóa đơn bán buôn.

Tổng tiền: Tống số tiền khách hàng phải thanh toán cho hóa đơn bán buôn.

Thanh toán: Số tiền mà khách hàng đã thanh toán cho hóa đơn bán buôn đó.

Mô tả: Những mô tả, ghi chú thêm về hóa đơn bán buôn.

Ở hàng cuối cùng của bảng là hàng tính tổng số lượng sản phẩm, tổng VAT, tổng tiền chiết khấu, tổng tiền thanh toán và tổng số tiền còn nợ của tất cả các hóa đơn bán lẻ của doanh nghiệp.

* Trang chi tiết hóa đơn bán buôn:

Sách “Thọ Mai Gia Lễ” Miền Nam / 2023

I. Thờ bài vị là nét đẹp trong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

Trước năm 1945, hầu hết các gia đình và nhà thờ họ đều thờ bài vị (còn gọi là thần vị, thần chủ, mộc chủ). Đó là “Thẻ giấy hoặc ván mỏng ghi tên tuổi, chức vụ người chết để thờ”(1). Tất cả các bài vị đều được viết theo một chuẩn mực được truyền từ đời này qua đời khác. Chuẩn mực đó được chép trong sách “Thọ Mai gia lễ”, tác giả là Thọ Mai cư sỹ Hồ Gia Tân (tức Hồ Sỹ Tân)(2). Bài vị được viết khi một người mới qua đời, để thờ tại nhà cho đến 5 đời thì chôn đi (Ngũ đại mai thần chủ). Người được mời viết bài vị thường là quan chức hoặc người hay chữ. Linh hồn tổ đời thứ 6 được rước thờ chung tại nhà thờ họ. Trên bàn thờ gia tiên, nếu có bài vị được chế tác, viết đúng phép tắc và sắp xếp bài bản thì việc cúng giỗ sẽ tăng thêm vẻ trang nghiêm. Con cháu sẽ biết được hôm nay giỗ ai. Người đó từng có địa vị, công trạng gì trong xã hội.

Hiện nay, trong một số gia đình, còn giữ được mộc chủ của tổ tiên, được chế tác cẩn thận, sơn màu son và viết bài vị chữ Hán Nôm, bằng nhũ vàng. Một số gia đình đã viết bài vị mới bằng chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên nội dung bài vị mới viết đã không còn theo chuẩn mực truyền thống. Bài vị hiện nay chủ yếu do thầy cúng viết, thường dài dòng và không viết chức vụ. Tìm hiểu nguyên nhân sự thất truyền cách viết bài vị, chúng tôi phát hiện loại sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” dùng cho nhân dân miền Nam trước ngày thống nhất, nay tái bản nhiều lần, bán tràn lan trên thị trường. Các sách loại này đã làm cho người đọc tưởng lầm là sách “Thọ Mai gia lễ” của Hồ Sỹ Tân, người Quỳnh Lưu và làm theo không cần do dự.

II. Viết minh tinh và thần chủ theo sách “Thọ Mai gia lễ”

1. Nội dung minh tinh (ảnh 1)

Minh tinh còn được gọi là triệu, là cái cờ bằng lụa đỏ hoặc giấy vàng, viết chữ bằng mực hoặc phấn màu để ghi họ tên, chức vụ người quá cố khi  đưa tang. Cách ghi như sau.

Phiên âm:

           – Phụ viết mỗ quan, tính công, thụy mỗ thụy Phủ quân chi cữu.

           - Mẫu xưng phụ, xưng mỗ, xưng thất, mỗ thị, mỗ Nhụ nhân chi cữu.

Dịch nghĩa:

          – Cha: Đây là quan tài của cố phụ: chức vụ, họ…, tên thụy.. Phủ quân.

          – Mẹ: Đây là quan tài của cố mẫu, Chức vụ phẩm trật của chồng, họ chồng…chính (thứ),  họ và tên… Nhụ nhân.

Vận dụng sách Thọ Mai gia lễ, ngày nay có thể viết minh tinh (triệu) như sau:

– Viết cho cha: Cố phụ học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Phủ quân. Ví dụ: Cố phụ Thạc sỹ Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Tài chính huyện, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Phủ quân.

 - Viết cho mẹ: Cố mẫu, họ chồng chính (thứ) thất, học hàm, học vị, họ tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Nhụ nhân. Ví dụ: Cố mẫu Nguyễn chính thất, Cử nhân Nguyễn Thị B, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Huy chương kháng chiến hạng Nhất, Nhụ nhân. (Cụm từ “chi cửu” nghĩa là cái quan tài, không cần viết. Xưa phụ nữ không được học hành và làm quan, khi nào cũng ghi theo chức vụ chồng (mỗ phong), nay ghi chức vụ bản thân các bà, nếu có).

2. Nội dung thần chủ (ảnh 2).

Thần chủ làm bằng gỗ, ngày xưa có 2 phần, hàm trung ở phía trong, phấn diện ở mặt ngoài.

Phiên âm hướng dẫn viết thần chủ:

a) Hàm trung

– Phụ tắc viết: Cố mỗ quan, mỗ công húy, mỗ tự, mỗ hạng kỷ, thần chủ.

– Mẫu tắc viết: Cố mỗ phong, mỗ thị húy, mỗ hiệu, mỗ hạng kỷ, thần chủ.

b) Phấn diện

– Phụ tắc viết: Hiển khảo, mỗ quan, mỗ công tự, mỗ Phủ quân, thần chủ.

– Mẫu tắc viết: Hiển tỉ mỗ phong, mỗ thị hiệu, mỗ Nhụ nhân, thần chủ.

c) Hàm trung lưỡng ngoại biên: Tả thì viết: Sinh ư mỗ niên, nguyệt, nhật, thời. Hưởng thọ kỷ niên. Hữu viết: Tốt ư mỗ niên, nguyệt, nhật, thời.

d) Phấn diện hạ tả bàng viết: Hiếu tử mỗ phụng tự.

Dịch nghĩa:

a) Mặt trong

– Cha: Thần chủ của Cố phụ, làm quan gì, tên húy, tên chữ, thứ mấy.

– Mẹ: Thần chủ của Cố mẫu, chức của chồng, tên húy, tên hiệu, thứ mấy.

b) Mặt ngoài

– Cha: Thần chủ của Hiển khảo, làm quan gì, họ và tên chữ, Phủ quân.

– Mẹ: Thần chủ của Hiển tỉ, chức quan của chồng, họ chồng… chính (thứ) thất, họ, thứ mấy, hiệu Nhụ nhân.

c) Hai bên mặt trong: Bên trái: Giờ, ngày, tháng, năm sinh. Hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Bên phải: Giờ, ngày, tháng, năm mất.

d) Phía dưới bên trái mặt ngoài: Người thờ cúng.

Từ đầu dòng

Húy

Phủ quân, Nhụ nhân

Hàm trung

Cố phụ, (mẫu)

           Không

Phấn diện

Hiển khảo (tỷ)

Không

              Có

Vận dụng sách Thọ Mai gia lễ: ngày nay có thể viết bài vị (thần chủ) như sau: Thần chủ chỉ cần làm một mặt. Nội dung chính viết chữ to, một hoặc 2 hàng, chính giữa. Hai bên có hai hàng chữ nhỏ.

a) Khi mới mất, chưa mai táng, viết chữ đen trên giấy trắng, nội dung tương tự minh tinh ở trên.

– Cha: Cố phụ, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Phủ quân.

– Mẹ: Cố mẫu, họ chồng, chính (thứ) thất, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Nhụ nhân..

b) Sau mai táng viết chữ đen (hoặc vàng) trên nền gỗ mộc (hoặc sơn đỏ). Nội dung như sau:

– Cha: Hiển khảo, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Phủ quân. (bỏ bớt chữ “Thần chủ” ở đầu dòng).

– Mẹ: Hiển tỉ, họ chồng, chính (thứ) thất, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Nhụ nhân.

c) Hai bên mộc chủ:

Bên trái viết: Ngày, tháng, năm sinh. Hưởng thọ bao nhiêu tuổi.

Bên phải viết: Ngày, tháng, năm mất. Người thờ cúng.

Ví dụ viết thần chủ bằng Quốc ngữ

Thần chủ của cha,

Dòng ở giữa (chữ to): – Hiển khảo Thạc sỹ Nguyễn Văn A, nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Phủ quân.

          Dòng bên trái (chữ nhỏ): Sinh ngày…, tháng…, năm Tân Mùi. Hưởng thọ 85 tuổi. 

          Dòng bên phải (chữ nhỏ): Mất ngày…, tháng…, năm Ất Mùi. Con trai cả Nguyễn Văn C. thờ cúng.

Thần chủ của mẹ,

Dòng ở giữa (chữ to): – Hiển tỉ Nguyễn chính thất, Cử nhân Nguyễn Thị B, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Huân chương kháng chiến hạng Ba, Nhụ nhân.

Dòng bên trái (chữ nhỏ): Sinh ngày…, tháng…, năm Ất Hợi. Hưởng thọ 82 tuổi. 

Dòng bên phải (chữ nhỏ): Mất ngày…, tháng…, năm Bính Thân. Con trai cả Nguyễn Văn C. thờ cúng.

 III. Sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” do người miền Nam viết      

          Tôi mua hai cuốn sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” để dùng trong gia đình, và đinh ninh đây là cuốn sách chuẩn mực. Cho đến khi nghiên cứu di sản Hán Nôm, mới phát hiện ra mình bị nhầm. Rất nhiều người đã bị nhầm. Xin dẫn chứng hai cuốn sách sau đây.

          Cuốn 1: (ảnh 3) “Tục cưới hỏi ma chay của người Việt Nam Thọ Mai gia lễ” của Túy Lang Nguyễn Văn Toàn, NXB Lao Động. QĐ xuất bản số 498/QĐLK-LĐ cấp ngày 28/5/2009.

          Cuốn sách này bỏ hẳn mục: Cách thức viết thần chủ (đề chủ thức). Trang 167, hướng dẫn viết triệu (minh tinh) như sau:

          Mẫu triệu của ông Trần Văn X… (Sách in một hàng dọc):

“Việt Nam Quốc Hoàng Triều Gia Long Nguyên niên Tuế Thứ Canh Tuất Định Tường Tỉnh Điều Hòa Xã Tánh Trần Văn X… Đệ Nhất Hàng Hạ Thọ Thất Thập Tam Tuế Lợi Viết Trung Tín Phủ Quân Chi Cữu”

          Mẫu triệu của bà Lê Thị Y… (Sách in một hàng dọc):

“Việt Nam Quốc Hoàng Triều Gia Long Nguyên niên Tuế Thứ Canh Tuất Định Tường Tỉnh Điều Hòa Xã Xã Trường Trần Phủ Nguyên Phối Tánh Lê Húy Thị Y… Hưởng Thọ Lục Thập Ngũ Tuế Đệ Ngũ  Hàng Biểu Trình Thuật Toàn Nhân  Chi Cữu”

Cuốn 2: (ảnh 3, bên phải) “Thọ Mai gia lễ dẫn – giải” của Gia Khánh, NXB Thanh Hóa. QĐ XB số 235- 201/CXB/78-356/ThaH, ngày 11/3/2010.

Tương tự cuốn trên, sách này cũng không có phần hướng dẫn viết thần chủ. Trang 158, 159  có mẫu viết triệu (minh tinh) như sau:

Mẫu triệu của ông Trần Văn X… (Sách in một hàng dọc):

“Việt Nam Cộng Hòa Tuế Thứ Canh Tuất Định Tường Tỉnh Điếu Điếu Hòa(3) Tánh Trần Văn X… Đệ Thất Hàng Hạ Thọ Thất Thập Tam Tuế Lợi Viết Trung Tín Phủ Quân Chi Cữu”

          Mẫu triệu của bà Lê Thị Y… (Sách in một hàng dọc):

“Việt Nam Cộng Hòa Tuế Thứ Mậu Thân Định Tường Tỉnh Điều Hòa Xã Xã Trưởng Trần Phủ Nguyên Phối Tánh Lê Húy Thị Y… Hưởng Thọ Lục Thập Ngũ Tuế Đệ Ngũ  Hàng Biểu Trình Thuật Toàn Nhân  Chi Cữu”

Điểm chung của hai cuốn sách là cụm từ “THỌ MAI GIA LỄ ” in màu đỏ, chữ lớn nổi bật ngoài bìa sách. Nhưng bên trong, phần viết minh tinh đã làm sai lệch tinh thần Thọ Mai, không phù hợp với chính trị, văn hóa nước ta hiện nay.

1/ Những khác biệt về nội dung viết minh tinh (triệu)

Quốc hiệu

Quê quán

Chức tước

Họ

Thụy, hiệu

Sách “ Thọ Mai gia lễ” của Hồ Sỹ Tân

không

không

姓 (tính)

謚 (thụy)

號 (hiệu)

Sách tương tự “Thọ Mai gia lễ”

Gia Long; Việt Nam Cộng Hòa.

Định Tường tỉnh, Điều Hòa xã

không

tánh

Lợi,

biểu

2/ Khác biệt ngữ pháp tiếng Việt

Sách “Thọ Mai gia lễ” của Hồ Sỹ Tân, viết chữ Hán Nôm, ngữ pháp nhiều chỗ vẫn còn ảnh hưởng ngữ pháp chữ Hán. Nay sách in bằng chữ Quốc ngữ thì phải dùng ngữ pháp tiếng Việt, trừ những cụm từ phiên âm chữ Hán. Cụm từ “Chi Cữu” và rất nhiều từ trong bốn mẫu triệu trích dẫn sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” người Việt không thể hiểu nổi.

3/ Sách tương tự “Thọ Mai gia lễ”  đi vào cuộc sống (!)

Hiện nay hầu hết thầy cúng viết minh tinh và bài vị theo sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” như trên, mặc dù nhiều thầy cũng không hiểu “Chi Cữu” là gì. Người viết bài này đã từng dự đám tang một Cán bộ giảng dạy Đại học Vinh có trình độ Thạc sỹ, thấy thầy cúng viết bài vị như sau:

Cố phụ tiền Quang Trung phường, Đảng viên Cộng sản, Hội viên người cao tuổi, Nguyễn trọng công, tự Văn T. hưởng thọ lục thập tam tuế, thụy Chất Trực Phủ quân chi linh.

(Đúng ra, theo tinh thần “Thọ Mai gia lễ” phải viết như sau:

Hàng chữ lớn: Cố phụ Thạc sỹ Nguyễn Văn T. Cán bộ giảng dạy trường Đại học Vinh, Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Phủ quân.

Hai hàng chữ nhỏ hai bên:

Bên trái, ngày, tháng, năm sinh. Hưởng thọ.

Bên phải: ngày, tháng, năm mất. Người thờ cúng.)

Có thể dưới chế độ ngụy quyền Sài Gòn, nhà thông thái Túy lang Nguyễn Văn Toàn đã vận dụng sách “Thọ Mai gia lễ”, viết sách về việc tang để phục vụ nhân dân miền Nam. Nhưng hiện nay không nên dùng sách đó để phổ biến cho cả nước, nhân danh “Thọ Mai gia lễ”. Chế độ chính trị đã khác, phong tục Bắc Nam cũng khác.

IV. Kiến nghị

Việc thờ cúng bài vị (thần vị) là phong tục cổ truyền rất nên phục hồi một cách hợp lý. Các cơ quan quản lý văn hóa, các nhà xuất bản cần xem xét cẩn thận để loại bỏ những cuốn sách không phù hợp như trên. Cần tổ chức biên tập sách viết về việc tang lễ và thờ cúng tổ tiên theo tinh thần kế thừa tinh hoa cổ truyền và phù hợp với nếp sống văn hóa thời đại công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Chú thích:

(1). Từ điển từ Hán Việt, Phan Văn Các, NXB T.P. Hồ Chí Minh – 2001, tr 27.

(2). Bản chữ Hán Nôm tàng bản năm Tự Đức thứ 19, tức năm 1866, hiện lưu trữ tại Thư viện tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, tại Thư viện còn có bản dịch ra Quốc ngữ của Thái Sơn Nguyễn văn Chiểu, in trước Cách mạng tháng Tám.

(3). “Điếu Điếu Hòa” có lẽ in sai cụm từ “Điều Hòa xã”! Nhiều lỗi chính tả trong các trích dẫn trên, chúng tôi vẫn giữ nguyên.

Thái Huy Bích