Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Chuẩn 2022
 • Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Download Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng
 • Các Các Cách Thanh Toán Hóa Đơn Vnpt, Hóa Đơn Internet, Đtcđ
 • Hướng Dẫn Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Theo Mã Xác Thực
 • Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa đơn giản

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o- HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA Số : – Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005. – Căn cứ luật dân sự số 33/2005QH 11 và được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005. – Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

  Hôm nay ngày tháng năm 2022 Chúng tôi gồm :

  – Đại diện ông:

  – Chức vụ:

  – Địa chỉ:

  – Điện thoại: Fax:

  – MST:

  – Đại diện ông : Trần Văn Tình

  – Chức vụ : Giám đốc

  – Địa chỉ: Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

  – Điện thoại : Fax:

  – Tài khoản: 21593222 tại Ngân hàng: Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

  ( VPBank) – Chi nhánh 98 Nguyễn Hữu Huân.

  – Mã số thuế: 0105029278

  Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với những điều khoản và điều kiện sau :

  Hàng Hóa Vận Chuyển, Phương Tiện Vận Chuyển :

  Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển hàng hóa với chi tiết sau :

  1.1 Mặt hàng: Theo yêu cầu và lệnh vận chuyển của bên A

  1.2 Trọng lượng: Theo yêu cầu và lệnh vận chuyển của bên A

  1.3 Nơi nhận hàng: Cụ thể theo lệnh vận chuyển của bên A

  1.4 Nơi giao hàng: Cụ Thể theo lệnh vận chuyển của bên A

  1.5 Phương thức vận chuyển : Đường Bộ

  : Phương Thức Giao Nhận, Giá Cả Và Thời Gian Vận Chuyển :

  1. Lịch vận chuyển: Theo thông báo của Bên A

  Bên A phải báo trước cho bên B nhu cầu vận chuyển chi tiết trước ít nhất là 12h.

  Trong trường hợp hủy lệnh vận chuyển, phải báo trước 6h. Nếu sau 6h, bên nào thông báo muộn sẽ chịu phạt 20% tiền cước vận chuyển cho lô hàng báo chậm.

  2. Phương thức giao nhận :

  a. Bên B sẽ đưa phương tiện đến kho do bên A chỉ định để nhận hàng.

  b. Kiểm đếm số lượng thực tế tại các kho của bên A, và kiểm đếm theo đầu kiện.

  c. Giao nhận hàng nguyên đai, nguyên kiện. Trong trường hợp có dấu hiệu hàng không còn nguyên đai, nguyên kiện sẽ được bên A và bên B cùng tiến hành kiểm tra hàng và xác nhận tình trạng hư hỏng, thiếu hụt, bên B sẽ bồi thường theo mục 1.5, điều IV trong hợp đồng này.

  d. Khối lượng vận chuyển được xác định bằng phương pháp cân xe hoặc kiểm đếm số lượng.

  e. Bên A cung cấp hàng cho bên B theo lệnh vận chuyển trong vòng 03h đối với xe tải. Trong trường hợp quá thời gian trên, bên A sẽ chịu phạt tiền lưu xe là 200.000 VNĐ/ngày (hai trăm ngàn đồng).

  3. Giá vận chuyển: Tùy theo từng loại hàng và tuyến đường vận chuyển do bên A yêu cầu.

  Ghi chú:

  – Giá chưa bao gồm chi phí bảo hiểm hàng hóa. Trong trường hợp bên A muốn mua bảo hiểm hàng hóa thì bên A sẽ chịu chi phí này.

  – Giá chưa bao gồm chi phí bốc xếp tại kho nhận hàng và kho giao hàng

  – Giá trên đã bao gồm chi phí kiểm đếm tại kho nhận hàng và kho giao hàng.

  – Giá trên có thể thay đổi khi có sự thống nhất giữa hai bên.

  1.1. Bên B sẽ gửi đối chiếu vận chuyển và chứng từ vận chuyển cho bên A.

  1.2. Bên B sẽ xuất hóa đơn GTGT cho bên A căn cứ theo kết quả xác nhận đối chiếu của hai bên.

  1.3. Biên bản giao nhận hàng hóa có sự xác nhận của bên A.

  2. Hình thức thanh toán :

  2.1 Bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 10 ngày bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt kể từ ngày bên A nhận được hóa đơn GTGT.

  1.1. Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng và xác nhận số lượng, mọi trường hợp giao thiếu số lượng, hoặc hàng hóa bị hư hỏng do quá trình vận chuyển bên B sẽ chịu trách nhiệm đền bù (không bao gồm các điều kiện bất khả kháng trong mục 1.6 của điều này).

  1.2. Thông báo kịp thời cho bên A các trường hợp phát sinh để hỗ trợ giải quyết nhằm tránh trì hoãn việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

  1.3. Trong quá trình vận chuyển cho bên A, bên B phải bảo quản hàng hóa đúng theo qui định.

  1.4. Cung cấp cho bên A bộ chứng từ giao nhận và đó được xem là bản chuẩn cho hai bên trong quá trình nhận và giao hàng.

  1.5. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về thủ tục pháp lý đối với những sự cố xảy trong quá trình vận chuyển và sẽ đền bù hư hại hàng hóa theo như hóa đơn vận chuyển của bên A ( hoặc của chủ hàng mà bên A ký hợp đồng). Bên B mua bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với mổi xe tải và bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật về phương tiện vận chuyển đường bộ.

  1.6. Trong trường hợp bất khả kháng (như thiên tai, địch họa, lũ lụt gây hư đường) hai bên cùng bàn bạc phương án khắc phục trên cơ sở hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho cả hai bên.

  2.1. Chuẩn bị hàng hóa đầy đủ như đã thỏa thuận và các giấy tờ hợp lệ, hợp pháp cần thiết cho việc vận chuyển trong nước cũng như chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý và hợp lệ của hàng hóa; không vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ xuất xứ và vi phạm pháp luật.

  2.2. Thông báo cho bên B biết bằng lệnh vận chuyển với đầy đủ thông tin trước ít nhất 24h khi có nhu cầu vận chuyển (trước 18h – 18h30 chiều cho ngày hôm sau). Việc thay đổi lệnh vận chuyển, bên A sẽ thanh toán cho bên B theo mục 1, điều II của hợp đồng này.

  2.3. Cung cấp hàng đầy đủ theo lệnh vận chuyển cho bên B theo Mục 2, điều II hợp đồng này.

  2.4. Cung cấp cho bên B đầy đủ những thông số kỹ thuật, tính chất của hàng hóa, điều kiện xếp đỡ cũng như bảo quản hàng đặc biệt (nếu có).

  2.5. Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thời gian qui định về thời hạn tại điều III của Hợp đồng này.

  2.6. Chịu trách nhiệm bốc xếp và sắp xếp hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của chủ hàng tại nơi nhận và giao hàng.

  : Điều Khoản Chung và thời hạn hợp đồng :

  1. Hai bên cam kết thực hiện theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này.

  2. Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên nếu hai bên cung cấp dịch vụ không đạt yêu cầu như thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng này thì có quyền xem xét lại điều khoản hợp đồng, hoặc thanh lý hợp đồng.

  3. Hai bên cam kết không được tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do thống nhất bằng văn bản thì mọi tổn thất do mình gây ra cho bên kia sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

  4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra bất đồng, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết theo tinh thần hợp tác bình đẳng, trường hợp không thể đi đến thỏa thuận sẽ trình lên Tòa Án Kinh Tế TP Hà Nội giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, án phí do bên thua chịu.

  5. Mọi thay đổi bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản và được sự đồng ý của hai bên.

  6. Khi hợp đồng hết hạn nếu hai bên không có ý định gia hạn thì hợp đồng đương nhiên được thanh lý sau khi mọi công nợ được giải quyết giữa hai bên.

  7. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và sẽ được gia hạn thêm khi hai bên thống nhất bằng văn bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

  Tag: kiêm xin khách

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Bộ
 • Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển
 • Khi In Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ (Mẫu Tự In), Kế Toán Muốn Thể Hiện Được Mã Quy Cách Của Vthh
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Câu Hỏi Tình Huống Về Cách Hạch Toán Kế Toán Bán Vé Máy Bay
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi In Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ (Mẫu Tự In), Kế Toán Muốn Thể Hiện Được Mã Quy Cách Của Vthh
 • Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Bộ
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Chuẩn 2022
 • -Đại diện ông:

  -Chức vụ:

  -Địa chỉ:

  -MST:

  -Đại diện ông : Trần Văn Tình

  -Chức vụ : Giám đốc

  -Địa chỉ: Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

  -Điện thoại : Fax:

  -Tài khoản: 21593222 tại Ngân hàng: Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

  ( VPBank) – Chi nhánh 98 Nguyễn Hữu Huân.

  -Mã số thuế: 0105029278

  Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với những điều khoản và điều kiện sau :

  Hàng Hóa Vận Chuyển, Phương Tiện Vận Chuyển :

  Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển hàng hóa với chi tiết sau :

  1.1Mặt hàng: Theo yêu cầu và lệnh vận chuyển của bên A

  1.2Trọng lượng: Theo yêu cầu và lệnh vận chuyển của bên A

  1.3Nơi nhận hàng: Cụ thể theo lệnh vận chuyển của bên A

  1.4Nơi giao hàng: Cụ Thể theo lệnh vận chuyển của bên A

  1.5Phương thức vận chuyển : Đường Bộ

  : Phương Thức Giao Nhận, Giá Cả Và Thời Gian Vận Chuyển :

  1.Lịch vận chuyển: Theo thông báo của Bên A

  Bên A phải báo trước cho bên B nhu cầu vận chuyển chi tiết trước ít nhất là 12h.

  Trong trường hợp hủy lệnh vận chuyển, phải báo trước 6h. Nếu sau 6h, bên nào thông báo muộn sẽ chịu phạt 20% tiền cước vận chuyển cho lô hàng báo chậm.

  2.Phương thức giao nhận :

  a.Bên B sẽ đưa phương tiện đến kho do bên A chỉ định để nhận hàng.

  b.Kiểm đếm số lượng thực tế tại các kho của bên A, và kiểm đếm theo đầu kiện.

  c.Giao nhận hàng nguyên đai, nguyên kiện. Trong trường hợp có dấu hiệu hàng không còn nguyên đai, nguyên kiện sẽ được bên A và bên B cùng tiến hành kiểm tra hàng và xác nhận tình trạng hư hỏng, thiếu hụt, bên B sẽ bồi thường theo mục 1.5, điều IV trong hợp đồng này.

  d.Khối lượng vận chuyển được xác định bằng phương pháp cân xe hoặc kiểm đếm số lượng.

  e. Bên A cung cấp hàng cho bên B theo lệnh vận chuyển trong vòng 03h đối với xe tải. Trong trường hợp quá thời gian trên, bên A sẽ chịu phạt tiền lưu xe là 200.000 VNĐ/ngày (hai trăm ngàn đồng).

  3. Giá vận chuyển: Tùy theo từng loại hàng và tuyến đường vận chuyển do bên A yêu cầu.

  Ghi chú:

  1.1.Bên B sẽ gửi đối chiếu vận chuyển và chứng từ vận chuyển cho bên A.

  1.2.Bên B sẽ xuất hóa đơn GTGT cho bên A căn cứ theo kết quả xác nhận đối chiếu của hai bên.

  1.3.Biên bản giao nhận hàng hóa có sự xác nhận của bên A.

  2. Hình thức thanh toán :

  2.1 Bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 10 ngày bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt kể từ ngày bên A nhận được hóa đơn GTGT.

  1.1.Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng và xác nhận số lượng, mọi trường hợp giao thiếu số lượng, hoặc hàng hóa bị hư hỏng do quá trình vận chuyển bên B sẽ chịu trách nhiệm đền bù (không bao gồm các điều kiện bất khả kháng trong mục 1.6 của điều này).

  1.2.Thông báo kịp thời cho bên A các trường hợp phát sinh để hỗ trợ giải quyết nhằm tránh trì hoãn việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

  1.3.Trong quá trình vận chuyển cho bên A, bên B phải bảo quản hàng hóa đúng theo qui định.

  1.4.Cung cấp cho bên A bộ chứng từ giao nhận và đó được xem là bản chuẩn cho hai bên trong quá trình nhận và giao hàng.

  1.5.Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về thủ tục pháp lý đối với những sự cố xảy trong quá trình vận chuyển và sẽ đền bù hư hại hàng hóa theo như hóa đơn vận chuyển của bên A ( hoặc của chủ hàng mà bên A ký hợp đồng). Bên B mua bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với mổi xe tải và bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật về phương tiện vận chuyển đường bộ.

  1.6.Trong trường hợp bất khả kháng (như thiên tai, địch họa, lũ lụt gây hư đường) hai bên cùng bàn bạc phương án khắc phục trên cơ sở hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho cả hai bên.

  2.2.Thông báo cho bên B biết bằng lệnh vận chuyển với đầy đủ thông tin trước ít nhất 24h khi có nhu cầu vận chuyển (trước 18h – 18h30 chiều cho ngày hôm sau). Việc thay đổi lệnh vận chuyển, bên A sẽ thanh toán cho bên B theo mục 1, điều II của hợp đồng này.

  2.3.Cung cấp hàng đầy đủ theo lệnh vận chuyển cho bên B theo Mục 2, điều II hợp đồng này.

  2.4.Cung cấp cho bên B đầy đủ những thông số kỹ thuật, tính chất của hàng hóa, điều kiện xếp đỡ cũng như bảo quản hàng đặc biệt (nếu có).

  2.5.Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thời gian qui định về thời hạn tại điều III của Hợp đồng này.

  2.6.Chịu trách nhiệm bốc xếp và sắp xếp hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của chủ hàng tại nơi nhận và giao hàng.

  : Điều Khoản Chung và thời hạn hợp đồng :

  1.Hai bên cam kết thực hiện theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này.

  2.Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên nếu hai bên cung cấp dịch vụ không đạt yêu cầu như thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng này thì có quyền xem xét lại điều khoản hợp đồng, hoặc thanh lý hợp đồng.

  3. Hai bên cam kết không được tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do thống nhất bằng văn bản thì mọi tổn thất do mình gây ra cho bên kia sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

  4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra bất đồng, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết theo tinh thần hợp tác bình đẳng, trường hợp không thể đi đến thỏa thuận sẽ trình lên Tòa Án Kinh Tế TP Hà Nội giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, án phí do bên thua chịu.

  5. Mọi thay đổi bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản và được sự đồng ý của hai bên.

  6. Khi hợp đồng hết hạn nếu hai bên không có ý định gia hạn thì hợp đồng đương nhiên được thanh lý sau khi mọi công nợ được giải quyết giữa hai bên.

  7. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và sẽ được gia hạn thêm khi hai bên thống nhất bằng văn bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Tình Huống Về Cách Hạch Toán Kế Toán Bán Vé Máy Bay
 • Hướng Dẫn Hạch Toán Chi Phí Vé Máy Bay Tại Doanh Nghiệp
 • Vé Máy Bay Vietjet Air Khuyến Mãi Giá Rẻ Nhất Tại Abay.vn
 • Cách Lấy Và In Vé Máy Bay Điện Tử Hãng Vietjet Air
 • Xuất Hóa Đơn Vé Máy Bay Vietjet Như Thế Nào?
 • Bảng Kê Cước Vận Chuyển Là Gì? Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển Hàng Hóa Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Trường Hợp Bán Hàng Có Chiết Khấu Thương Mại.
 • Công Trình Xây Dựng Đã Thanh Toán Nhưng Chưa Nghiệm Thu Xuất Hóa Đơn? Đúng Hay Sai ?
 • Dịch Vụ In Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Xe Máy Đẹp, Giá Rẻ Trên Toàn Quốc
 • Mẫu Phiếu Đăng Ký Dịch Vụ Sửa Chữa Oto Auto Spa
 • Mẫu Hóa Đơn Công Ty Tnhh Dịch Vụ Khách Sạn Nam Thanh
 • Nền kinh tế của đất nước ngày một phát triển kéo theo đó là sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dịch vụ vận chuyển trở thành nhu cầu tất yếu trong hoạt động kinh doanh thương mại.

  Hầu hết các cá nhân/doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận chuyển của một số đơn vị vận chuyển hàng đầu: giaohangtietkiem, viettel, ninjavan, vantaiminhviet24h… thì đều được xuất hơn đơn đi kèm là bảng kê chi tiết hàng hóa, bảng kê cước vận chuyển.

  Khái niệm bảng kê cước vận chuyển là gì?

  Khái niệm bảng kê cước vận chuyển được hiểu là một loại biên bản quan trọng trong vận chuyển hàng hóa và phục vụ cho cơ quan thuế thanh tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải/ vận chuyển hàng hóa.

  Cũng giống như rất nhiều loại biên bản vận chuyển hàng hóa, bảng kê cước vận chuyển cũng có rất nhiều mẫu theo form khác nhau. Tuy nhiên, nội dung chính của bảng kê cước vận chuyển bắt buộc phải tuân thủ chặt chẽ các nội dung như sau:

  • Phải có thông tin của bên thuê xe và bên cho thuê xe.
  • Phải có số hóa đơn GTGT đã xuất đi kèm với bảng kê cước vận chuyển hàng hóa.
  • Phải thể hiện rõ ràng số hợp đồng của bên thuê và bên cho thuê để dễ dàng đối chiếu và so sánh.
  • Phải thể hiện lộ trình vận chuyển hàng hóa.
  • Phải ghi đầy đủ các thông tin của hàng hóa: tên hàng hóa, khối lượng, trọng lượng, số tiền từng chuyến, tổng tiền phải thanh toán, tiền thuế GTGT.

  Mẫu bảng kê khai cước vận chuyển hàng hóa mới nhất

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà nội, ngày ……. tháng …….. năm ………

  BẢNG KÊ KHAI CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

   (Kèm công văn  ………/……. ngày …../……./…….)

  1. Tên doanh nghiệp/ đơn vị vận tải………………………………………………………………….……
  2. Tên giao dịch quốc tế (theo đăng ký kinh doanh nếu có): ………………………………….………

  III. Trụ sở đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………………..

  1. Số điện thoại: ………………………….….. Fax: …………………………………………………….
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp số: ………….………….. bởi …………………

  Được cấp ngày…………. Tháng ………….. năm ………………

  1. Loại hình vận tải được kê khai: ……………………………………………………………………..

  Lưu ý: Loại hình vận tải phải ghi rõ phục vụ vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách công cộng bằng xe bus hoặc taxi theo tuyến cố định hoặc không cố định. Mỗi loại hình này phải được kê khai theo một bản riêng biệt.

  Hướng dẫn kê khai giá cước vận tải

  Bảng kê khai giá cước vận tải phải được kê khai như sau:

  • Giá cước bình quân phải được thể hiện: số tiền/HKKm (đối với đơn vị vận tải hành khách) hoặc số tiền/TKM (đối với đơn vị vận tải hàng hóa)
  • Giá cước theo tuyến phải được thể hiện:

  STT

  Tên tuyến

  Mã số tuyến (nếu có)

  Đơn giá (đ/TKm)

  Cung đường(km)

  Giá cước

  Thời gian

  1

  2

  Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp vận tải phải có thuyết minh cước vận tải và bảng giá cước kèm theo bảng kê khai giá cước vận tải

  • Nơi nhận: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai.
  • Lưu tại: Trưởng đơn vị (có ký tên và đóng dấu)

  Nếu vẫn còn băn khoăn hoặc tìm kiếm đơn vị vận chuyển uy tín, cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ và bảng kê theo đúng quy định. Hãy liên hệ với chúng tôi – vận tải Minh Việt để thuê xe tải chất lượng.

  Các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển

  Trên thực tế, các doanh nghiệp thương mại sẽ còn gặp phải rất nhiều vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển như sau:

  • Khách hàng mua hàng hóa thông qua các kênh Online thường là cá nhân và không cần xuất hóa đơn
  • Khách hàng mua hàng với lượng hàng lớn nhưng ở xa dẫn đến việc phải thuê các đơn vị vận chuyển hàng hóa
  • Hàng hóa không có chứng từ đầu vào dẫn đến việc phải đóng thuế VAT 10%
  • Nhu cầu của doanh nghiệp không muốn doanh thu “phát sinh” quá lớn

  Từ những vấn đề này, doanh nghiệp không kê khai đầy đủ bảng kê cước vận chuyển sẽ dẫn tới việc:

  • Cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu và phát hiện ra các bảng kê yêu cầu có hóa đơn
  • Bị cơ quan thuế phạt vì “trốn thuế” với các đơn hàng đó.

  Cách xử lý rủi ro về thuế cho các doanh nghiệp sử dụng vận tải

  Việc phát sinh quá nhiều hóa đơn sẽ gây ra chi phí thuế lớn. Các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ sẽ khó lòng đáp ứng và duy trì được nguồn vốn.

  Đối với các doanh nghiệp nhỏ thì việc phát sinh nhiều hóa đơn sẽ dẫn tới chi phí thuê rất lớn khiến các doanh nghiệp này sẽ khó đáp ứng và duy trì nguồn vốn được. Chính vì vậy để giải quyết vấn đề kể trên các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận tải nên:

  • Tìm phương án lấy hóa đơn không kèm với bảng kê cước vận tải
  • Nếu yêu cầu bắt buộc lấy bảng kê thì không nên sử dụng hóa đơn vận chuyển hoạch toán vào chi phí đầu vào

  Các yếu tố để xác định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe tải chính xác nhất

  Một mẹo nhỏ cho các doanh nghiệp sử dụng vận tải có thể xác định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe tải chính xác nhất là tiết kiệm các chi phí phát sinh. Bao gồm: lựa chọn loại xe tải với trọng tải phù hợp, kích thước thùng xe đáp ứng vừa đủ với kích thước kiện hàng hóa, loại xe tải thùng kín hay thùng bạt…

  Khi đến với vận tải Minh Việt, quý khách hàng sẽ được trải nhiệm dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng uy tín với đội ngũ tư vấn sẽ khảo sát và lên phương án vận chuyển hàng hóa giá rẻ, nhanh chóng và an toàn nhất.

  Quý khách có thể truy cập bài viết: Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng để ước tính giá cước vận chuyển hàng hóa chính xác. Bảng giá này bao gồm đầy đủ: kích thước xe tải, loại xe tải, kích thước thùng xe, loại xe tải… giúp khách hàng có thể xác định được giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe tải một cách chính xác nhất.

   

  Đừng bỏ lỡ dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng tại vận tải Minh Việt. Chúng tôi cho thuê xe tải chuyên tuyến với chi phí vận tải tiết kiệm ngoài ra còn hỗ trợ 50% cước phí quay đầu. Dịch vụ nhanh, an toàn và tiết kiệm. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Hotline: 09 1900 9808 hoặc qua địa chỉ website: chúng tôi

  Vận tải Minh Việt – nâng niu trên từng cây số!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Phiếu Thu Tiền Cước Vận Chuyển Hàng Không Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa
 • 3 Điều Cần Biết Về Hóa Đơn Chuyển Đổi Từ Hóa Đơn Xác Thực
 • Cách Chuyển Đổi Hóa Đơn Điện Tử Sang Hóa Đơn Giấy Hợp Pháp,hợp Lệ
 • Hướng Dẫn Thay Đổi Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Khi Nộp Thông Báo Phát Hành Hđđt
 • Cách Xuất Hóa Đơn Bao Gồm Phí Vận Chuyển

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Có Biết Cách Ghi Hóa Đơn Cước Vận Chuyển?
 • Dịch Vụ Bán Hóa Đơn Đỏ Vật Liệu Xây Dựng Uy Tín Không Hệ Lụy
 • Hóa Đơn Vật Liệu Xây Dựng Là Gì
 • Mua Hóa Đơn Đỏ Vật Liệu Xây Dựng
 • Cách Viết Hóa Đơn Bán Căn Hộ Chung Cư Chính Xác Nhất 2022
 • Trong tình hình kinh tế quốc tế hiện nay, việc nhập-xuất hàng hóa ngày một nhiều về mảng giá trị và số lượng. Hiện nay, bán hàng đang là một trong những lĩnh vực khá phổ biến. Nhưng nếu chúng ta không hiểu rõ cách bán hàng như thế nào là đúng thì sẽ không bao giờ trụ được với các đối thủ cạnh tranh của mình. Và bán hàng phải có đầy đủ giấy tờ và thủ tục xuất hóa đơn như thế nào? Cách viết hóa đơn cước vận chuyển

  1. Vì sao cần phải xuất hóa đơn bao gồm phí vận chuyển?
  2. Mẫu hóa đơn bao gồm phí vận chuyển
  3. Hướng dẫn xuất hóa đơn

  1. Vì sao cần phải xuất hóa đơn bao gồm phí vận chuyển?

  Nếu hóa đơn bán hàng thể hiện rõ ràng chi phí vận chuyển là một mục riêng, thì chi phí vận chuyển hàng sẽ là một mặt hàng dịch vụ có hóa đơn đầu vào(giá vốn) và hóa đơn bán ra(doanh thu); chúng được theo dõi và hạch toán như một loại mặt hàng bình thường và có tính chất là dịch vụ.

  Nếu bạn đang tìm hiểu cách đóng pallet gỗ thì bạn có thể tham khảo cách đóng pallet gỗ tại Đông Phú Tiên. Tại đây bạn sẽ được hướng dẫn cách đóng pallet gỗ đơn giản tại nhà mà vẫn đảm bảo chất lượng khi vận chuyển hàng hóa.

  Dịch vụ vận chuyển, nâng hạ hàng hóa là công việc tất yếu và thường xuyên của các doanh nghiệp sản xuất. Công việc này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cũng như độ an toàn cao. Hãy đến Đông Phú Tiên – đơn vị đảm bảo an toàn trong nâng hạ hàng hóa cũng như trong quá trình vận chuyển.

  2. Mẫu hóa đơn bao gồm phí vận chuyển

  Theo sự phát triển hiện đại của đất nước, xuất hiện rất nhiều công ty hỗ trợ xuất hóa đơn bao gồm phí vận chuyển. Bên cạnh đó, đã có rất nhiều mẫu hóa đơn bao gồm phí vận chuyển được đưa ra đều có bản quyền.

  Các bạn có thể tìm kiếm trên google, nó sẽ cho ra một loại mẫu hóa đơn bao gồm phí vận chuyển. Các bạn có thể dựa vào đó và in ra để xuất hóa đơn bao gồm phí vận chuyển cho khách.

   Những trường hợp khi mua bán hàng hóa, cung ứng các loại dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên đối với mỗi lần, thì người mua không được lấy hóa đơn hoặc không cần cung cấp tên, mã số thuế, địa chỉ; thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ thông tin là “người mua không lấy hóa đơn” hay “người mua không cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ và mã số thuế”.
  • Riêng đối với trường hợp những đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không có yêu cầu lấy hóa đơn, thì cuối ngày đơn vị đó phải lập ngay một hóa đơn chung để ghi tổng doanh thu của người mua không yêu cầu hóa đơn phát sinh trong ngày hôm đó”.
  • Đối với trường hợp khách hàng mua hàng dưới 200.000 đồng thì doanh nghiệp được phép tổng hợp và ghi chung vào một hóa đơn cuối ngày.
  • Còn đối với trường hợp hóa đơn trên 200.000 đồng, doanh nghiệp bắt buộc phải xuất hóa đơn vận chuyển. Nếu không không có đầy đủ thông tin của người mua thì phải ghi rõ ràng “người mua không cung cấp thông tin: tên, địa chỉ, mã số thuế” hay “người mua không yêu cầu hóa đơn” đối với người mua không lấy hóa đơn.

  3. Hướng dẫn xuất hóa đơn

  Khi các bạn bán một mặt hàng nào đó, nếu món hàng đó được giao và hoàn thành đầy đủ những dịch vụ trong 1 ngày thì các bạn được phép lập chung tất cả vào một hóa đơn. Còn nếu món hàng đó được giao hàng và hoàn thành tất cả các dịch trong 2 ngày khác nhau thì lúc đó các bạn phải lập 2 hóa đơn khác nhau tránh được tình trạng nhầm lẫn về phần doanh thu.

  Như chúng tôi đã tìm hiểu thì việc xuất hóa đơn sẽ làm theo Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:

  Những hướng dẫn cách xuất hóa đơn bao gồm phí vận chuyển đó sẽ không hề khó khăn, nếu như các bạn tìm hiểu nó rõ ràng và kỹ lưỡng trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Vé Máy Bay Vietnam Airlines Cùng Những Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Vé Máy Bay Các Hãng Bay Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Hành Khách Lấy Hóa Đơn Vat Vé Máy Bay Vietjet
 • Hóa Đơn Vé Máy Bay Hợp Lệ Của Các Hãng
 • Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Vé Máy Bay Cho Đại Lý, Phòng Vé
 • Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Phiếu Thu Tiền Cước Vận Chuyển Hàng Không Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Bảng Kê Cước Vận Chuyển Là Gì? Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Các Trường Hợp Bán Hàng Có Chiết Khấu Thương Mại.
 • Công Trình Xây Dựng Đã Thanh Toán Nhưng Chưa Nghiệm Thu Xuất Hóa Đơn? Đúng Hay Sai ?
 • Dịch Vụ In Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa Xe Máy Đẹp, Giá Rẻ Trên Toàn Quốc
 • Bảng  kê cước vận chuyển là gì?

  Các nội dung chính của bảng kê cước vận chuyển Như rất nhiều các biên bản vận chuyển hàng hoá khác, bản kê cước vận chuyển có thể có rất nhiều mẫu khác chúng tôi nhiên, để đảm bảo bảng kê được chặt chẽ và khoa học, các nội dung không thể thiếu trong bảng kê cước vận chuyển là: Thông tin của bên thuê và bên cho thuê xe Số hoá đơn GTGT đã xuất và phát hành cùng bảng kê cước vận chuyển hàng hoá. Số hợp đồng của hai bên để dễ dàng so sánh, đối chiếu. Lộ trình vận chuyển hàng hoá Tên loại hàng, khối lượng hàng hoá vận chuyển Số lượng thành tiền từng chuyến, tổng số tiền phải trả. Tiền thuế GTGT

  Mẫu bảng kê khai cước vận chuyển hàng hoá 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………………., ngày ……. tháng …….. năm ………

  BẢNG KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

   (Kèm theo công văn số ………/……….. ngày …../……./…….. của ……. )

  1. Tên đơn vị vận tải:………………………………………………………………………………………………
  2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………………………………
  3. Trụ sở (nơi đơn vị đăng ký kinh doanh): ………………………………………………………………………….
  4. Số điện thoại   (Fax):……………………………………………………………………………………………………….
  5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………………………………… do……………… ……………… ………………………………….cấp ngày …. tháng…. năm ….
  6. Loại hình vận tải kê khai: ……………………………………………………………………………………………… (Ghi rõ vận tải khách theo tuyến cố định hay vận tải khách công cộng bằng xe buýt hay vận tải khách bằng taxi hay vận chuyển hàng hoá, mỗi loại hình phải kê khai một bản riêng)

   

  Đơn vị kê khai giá cước vận tải như sau:

  a)Giá cước bình quân: đ/HKKm (vận tải khách) hoặc đ/TKm (vận tải hàng)

  b)Giá cước cụ thể từng tuyến: STT Tên tuyến, mã số tuyến (nếu có) Đơn giá (đ/Hkkm hoặc đ/Tkm) Chiều dài tuyến (km) Giá cước tuyến (đ/HK hoặc đ/Tấn) Thời gian bắt đầu thực hiện 1 2 3 4 … (Đối với giá cước vận tải do đơn vị vận tải tự quy định, yêu cầu đơn vị có thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai kèm theo Bảng kê khai này)

  Nơi nhận: – Cơ quan tiếp nhận HS kê khai; – Như trên; – Lưu: Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) Thuê xe tải đầy đủ hợp đồng, bảng kê cước vận chuyển hàng hoá tại Lâm Sang Bạn đang tìm kiếm một đơn vị vận chuyển uy tín, đầy đủ các loại giấy tờ, bản kê cước vận chuyển

  Những yếu tố đánh giá mức độ chuyên chở hàng hoá để đưa ra giá cước vận chuyển hàng hoá bằng xe tải chuẩn xác nhất

  Nhằm tiết kiệm các khoản chi phí phát sinh không cần thiết, các cá nhân, doanh nghiệp cần chọn loại xe tải chở hàng kích thước thùng, tải trọng phù hợp nhất.

  Những lý do bạn nên thuê xe tải chở hàng công ty vận tải Lâm Sang chúng tôi:

  Hiện nay, trên địa bàn có rất nhiều cá nhân, công ty cung cấp dịch vụ chuyên chở hàng hoá các loại trong nội thành TPHCM. Tuy nhiên, nếu bạn là những khách hàng chưa thật sự có kinh nghiệm đầy đủ để giúp đánh giá một công ty uy tín, dịch vụ chất lượng hãy đến với công ty vận tải Lâm Sang chúng tôi để trải nghiệm:

  • Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng công ty vận tải Lâm Sang đa dạng đầu tấn: 1.8 thùng dài 4m3, xe 2.25 tấn thùng dà 4m3, xe thùng dài 6m2 loại 5.9 tấn…
  • Tài xế lái xe có kinh nghiệm nhiều năm lái xe tải chở hàng đi tỉnh hoặc lái xe trong nội thành
  • Chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trừ hàng cấm, hàng lậu, hàng quốc cấm
  • Nhận chở hàng bằng xe tải nhỏ theo hợp đông dài hạn tính phí theo quãng đường
  • Cam kết vận chuyển hàng hoá 24.24
  • Bồi thường thiệt hại 100% trong trường hợp rủi ro ngoài ý muốn
  • Có hợp đồng dài hạn dành cho cá nhân, doanh nghiệp cần thuê xe lâu dài
  • ….

  Cho thuê xe tải với mức giá vừa túi tiền khách hàng là mục tiêu hàng đầu công ty Lâm Sang

  Nhiều khách hàng nhận thấy chi phí vận chuyển là gánh nặng trong kinh doanh. Do đó, nếu bạn thuê xe tải chở hàng giá rẻ sẽ tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận trong kinh doanh, sản xuất hàng hoá.

  Do đó, vì vậy bạn nên chọn công ty vận tải Lâm Sang để hợp tác với quy trình cho thuê xe chuyên nghiệp, đầy đủ thủ tục, tiết kiệm và an toàn trong vận chuyển hàng hoá các loại.

  Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng công ty chúng tôi với mức giá phù hợp với túi tiền khách hàng có nguồn tài chính eo hẹp. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chuyển dọn kho xưởng, chuyển kho bãi, chuyển nhà, văn phòng, cho thuê xe cẩu hàng giá rẻ,..

   Mọi chi tiết xin liên hệ: Hotline: 098.2222.477  ⇒ Xem Thêm www.dichvuvantai.net

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Điều Cần Biết Về Hóa Đơn Chuyển Đổi Từ Hóa Đơn Xác Thực
 • Cách Chuyển Đổi Hóa Đơn Điện Tử Sang Hóa Đơn Giấy Hợp Pháp,hợp Lệ
 • Hướng Dẫn Thay Đổi Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Khi Nộp Thông Báo Phát Hành Hđđt
 • Hướng Dẫn Thêm Mới Và Thay Đổi Mẫu Hóa Đơn Điện Tử
 • Bán Hàng Đẹp Cho Các Nghành Nghề, Cửa Hàng
 • Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Vận Chuyển Hàng Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng
 • Các Các Cách Thanh Toán Hóa Đơn Vnpt, Hóa Đơn Internet, Đtcđ
 • Hướng Dẫn Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Theo Mã Xác Thực
 • Các Hình Thức Thanh Toán Hóa Đơn Của Vnpt Nhanh Chóng Tiện Lợi
 • Danh Sách Hóa Đơn Bán Buôn
 • Hợp đồng vận chuyển có vai trò rất quan trọng trong việc kí kết vận chuyển giữa đơn vị vận chuyển và đơn vị thuê dịch vụ.

  CÔNG TY TNHH TM DV VT LÂM SANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : 06/2018/HĐ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  –00–

  TP.HCM,Ngày …. tháng …… Năm 2022

  (V/v: Vận chuyển hàng hóa) – Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua theo nghị định số: 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. – Căn cứ vào Luật thương mại được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua theo nghị quyết số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

  Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2022 tại chúng tôi gồm có:

  BÊN A (Bên Chủ hàng): CÔNG TY ……..www.vantailamsang.vn………………………………………………………..

  Địa chỉ: …………… chúng tôi ………………………………………………………………………………………

  Điện thoại:……. chúng tôi …………………… Fax: … chúng tôi ………………….

  Đại diện:………………. chúng tôi ……………………. Chức vụ: Giám đốc. chúng tôi

  Mã số thuế: …………. chúng tôi ………………….. Số tài khoản :… chúng tôi ………

  Địa chỉ: F1/57D ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: 0982 222 477 Fax:

  Đại diện: Ông :Lê Văn Sang Chức vụ: Giám đốc.

  Mã số thuế: 0314674433

  Sau khi trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

  Số tài khoản: 0501000160370 Mở tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN bắc Sài Gòn.

  Bên A đồng ý thuê vận chuyển và bên B đồng ý nhận vận chuyển hàng hóa vật tư, việc vận chuyển hàng hóa được tiến hành theo phương thức: khi nào Bên A thuê vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của Bên A thì Bên B sẽ vận chuyển hàng đến nơi được chỉ định.

  ĐIỀU 2: TÊN HÀNG VÀ ĐẶC TÍNH HÀNG:

  + Hàng hóa là các loại sản phẩm do Bên A chỉ định.

  + Chi tiết về số lượng hàng hóa, thời gian, địa điểm giao của mỗi đợt vận chuyển sẽ được thực hiện đầy đủ trên phiếu xuất kho của Bên A.

  ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

  + Bên A thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B theo từng chuyến hàng.

  + Giá cước vận chuyển sẽ tính theo từng thời điểm, từng lô hàng, dựa vào bảng báo giá cho từng lô hàng cụ thể.

  + Tất cả các loại phí vận tải hoàn toàn do Bên B chịu. Ngoài cước phí đã thỏa thuận Bên A không chịu bất cứ chi phí nào cho Bên B.

  + Thời gian vận chuyển hàng hóa từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

  + Tùy vào mỗi đơn hàng mà Bên A sẽ thông báo cho Bên B.

  Trách nhiệm của Bên A:

  + Bên B đưa phương tiện đến nhận hàng tại kho CÔNG TY . ………………………………….. và vận chuyển tới địa chỉ của từng chuyến hàng do Bên A cung cấp .

  + Thanh toán cước phí vận chuyển cho Bên B đúng theo điều 3 của hợp đồng.

  + Thông báo cho Bên B kế hoạch giao hàng trước 01 ngày các thông tin về số lượng từng đợt, để Bên B sắp xếp phương tiện thời gian phù hợp.

  + Lập phiếu xuất kho cho từng chuyến vận chuyển, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng.

  + Khi nhận được thông tin của Bên A. Bên B sắp xếp phương tiện để vận chuyển. Nếu Bên B không báo lại mà xẩy ra thiệt hại do không có phương tiện vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của Bên A thì Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm.

  + Vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm đã định. Trường hợp để xẩy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm, Bên B phải chịu bồi thường cho Bên A 100% giá trị thiệt hại do mình gây ra.

  + Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết khi yêu cầu thanh toán.

  + Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

  + Nếu có thay đổi hoặc phát sinh, hai bên cùng nhau trao đổi để thống nhất và có biện pháp giải quyết cụ thể bằng văn bản hay phụ lục hợp đồng. + Mỗi bên không được đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào khi chưa có sự đồng ý của bên kia. Nếu có tranh chấp sẽ đưa ra Tòa Án Kinh Tế chúng tôi là nơi phán quyết cuối cùng.

  + Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 01 / 01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 và tự thanh lý.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI LÂM SANG

  Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

  GIỚI THIỆU CÔNG TY VẬN TẢI LÂM SANG:

  Công ty dịch vụ vận tải Lâm Sang chuyên cho thuê các loại xe tải từ 500kg đến 15 tấn các loại, kích cỡ thùng đa dạng. Đặc biệt, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng, chuyển dọn nhà xưởng và cho thuê xe tải cẩu hàng giá rẻ hàng đầu tại tphcm.

  Dịch vụ chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất, tài xế dày dặn kinh nghiệm, luôn có đội ngũ nhân viên bốc xếp hùng hậu sẵn sàng phục vụ khách hàng trong mọi thời điểm trong ngày. Vì vậy, hãy liên hệ đến công ty thông qua:

  Mọi chi tiết cần trao đổi thêm về Báo giá, vui lòng liên hệ tổng đài . 0822.749.749 098.2222.477

  Truy cập.www.vantailamsang.vn

  Rất mong sự hợp tác từ quý Công ty.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Chuẩn 2022
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Bộ
 • Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển
 • Khi In Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ (Mẫu Tự In), Kế Toán Muốn Thể Hiện Được Mã Quy Cách Của Vthh
 • Phạt Hàng Hóa Vận Chuyển Trên Đường Không Có Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Card Visit Đẹp: Tổng Hợp Và Phân Loại Các Mẫu
 • Có Cần Xin Giấy Phép Xây Dựng Khi Làm Cổng, Hàng Rào 2022
 • Xây Dựng Hàng Rào Có Phải Xin Phép Không?
 • Hướng Dẫn Cách Gửi Hàng Viettel Post “cực Dễ Dàng” Cho Chủ Shop Online
 • Cách Gửi Hàng Qua Viettel Post Như Thế Nào
 • Ngày 22 tháng 08 năm 2014, Tổng cục thuế đã ban hàng Công văn số Số: 3512/TCT-CS V/v hóa đơn, chứng từ hướng dẫn về xử phạt vi phạm đối với hành vi “Vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp”.

  Theo đó:

  Trường hợp hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế quy định tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra, phát hiện người bán không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP nêu trên

  Kế Toán Thiên Ưng xin được trích dẫn các điều khoản quy định về các Mức phạt vi phạm của hành vi “”Vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp”.

  1. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn thì khi bán hàng hóa người bán phải xuất hóa đơn giao cho người mua. Nếu không xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt theo điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn – hoặc Điều 11 của Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt hành chính về Hoá đơn th ì:

  4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  ……………..

  b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

  2. Tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 nêu trên quy định:

  “5. Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

  Tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hướng dẫn:

  Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

  Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

  ….

  m) Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Đặt Hàng Năm 2022
 • Mẫu Đơn Đặt Hàng, Mẫu Phiếu Đặt Hàng Chuẩn Nhất Năm 2022
 • Từ Vựng Tiếng Trung Theo Chủ Đề: Giao Nhận Hàng Hóa ⋆ Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Trung Chinese
 • Cách Gửi Đồ Qua Bưu Điện Nhanh Nhất, Tiết Kiệm Thời Gian
 • 15 Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng
 • Mẫu Bảng Kê Chi Tiết Cước Vận Chuyển Đối Với Vận Tải Hàng Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại (Bên Bán Và Bên Mua)
 • Tải Về Mẫu Hóa Đơn Đối Với Chiết Khấu Thương Mại (Kèm Hướng Dẫn)
 • Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Đối Với Công Ty Xây Dựng
 • Hóa Đơn Dịch Vụ Là Gì
 • Giới Thiệu Các Mẫu Hóa Đơn Được Sử Dụng Nhiều Nhất Đính Kèm Thông Tư 32
 • Bảng kê cước vận chuyển là gì?

  Đầu tiên, người dùng phải hiểu bảng kê cưới vận chuyển là gì. Thực chất, bảng kê này là loại văn bản dùng để kê khai chi tiết các loại phí chuyến hàng đã thực hiện. Bản kê cước vận chuyển thường đi kèm với hoá đơn vận chuyển hàng hoá để bổ sung các phần chi tiết mà hoá đơn vận chuyển không thể đề cập tới.

  Sử dụng bản kê cước vận chuyển sẽ giúp cả bên thuê và bên cho thuế thuận tiện hơn trong việc theo dõi và kiểm soát chất lượng vận tải. Việc lập bản kê sẽ phụ thuộc vào đặc điểm và thỏa thuận của mỗi bên để thống nhất là sẽ lập theo chuyến, theo tháng hay theo từng lô hàng.

  Mẫu bảng kê chi tiết cước vận chuyển hàng hóa

  Một bảng kê cước vận chuyển hàng hóa bắt buộc phải có những hạng mục cơ bản như:

  -Thông tin của bên thuê và cho thuê vận tải: thông thường thông tin của bên cho thuê vận tải sẽ nằm ở phía trên cùng góc trái, đi kèm cùng mã số thuế, số điện thoại hoặc các thông tin quan trọng cần thiết. Thông tin của doanh nghiệp thuê vận tải thường nằm ở mục “Kính gửi:…”. Đây tùy thuộc vào form mẫu của các doanh nghiệp.

  – Ghi rõ số hóa đơn GTGT đã xuất và ngày phát hành được đính kèm tương ứng với bảng giá cước vận chuyển hàng hóa.

  – Địa chỉ nhận hàng và giao hàng

  – Các loại hàng hóa đã vận chuyển theo từng chuyến hàng

  – Số lượng hàng hóa đã vận chuyển

  – Đơn giá số tiền cần thanh toán (theo từng chuyến và tổng cộng tất cả các chuyến, nếu có thuế GTGT thì bổ sung thêm mục thuế GTGT)

  Như vậy, tùy vào từng nhu cầu lập bảng kê chi tiết cước vận chuyển hàng hóa khác nhau mà các doanh nghiệp sẽ có thỏa thuận riêng về việc sẽ lập cước theo chuyến, theo ngày hay theo tháng. Với những chia sẻ trên, hy vọng các doanh nghiệp sẽ hiểu hơn như thế nào là bảng kê cước vận chuyển và những thông tin bắt buộc bắt buộc phải có trên mẫu bảng kê chi tiết cước vận chuyển hàng hóa.

  Thêm vào đó, trước thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử cần phải lưu ý về các quy định hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê. Kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68/2019 và Nghị định 119/2018.

  Cách nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất Tin chính thức về hạn chót đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  Như vậy, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ và tuân thủ theo các quy định về hóa đơn điện tử. Trong đó có quy định về việc hóa đơn điện tử không được kèm theo bảng kê. Vì nếu như hóa đơn giấy bị hạn chế về số dòng trên tờ hóa đơn thì hóa đơn điện tử không hề bị hạn chế về số dòng. Tổng cục Thuế cũng đã có hướng dẫn cụ thể về việc thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang. Các doanh nghiệp nên nắm bắt và triển khai thực hiện đúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Đáp Ngay: Chứng Từ Thu Cước Phí Vận Tải Quốc Tế Là Gì?
 • Bảng Kê Cước Vận Chuyển Hàng Hóa Cần Có Gì?
 • Những Điều Bạn Phải Biết Về Cách Ghi Hóa Đơn Cước Vận Chuyển
 • Cách Chuyển Đổi Hóa Đơn Điện Tử Sang Hóa Đơn Giấy Theo Đúng Pháp Lý
 • Công Ty Dịch Vụ【Thiết Kế In Ấn Hóa Đơn Dịch Vụ Cầm Đồ 】Nhanh
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Chuẩn 2022
 • Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Download Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng
 • Các Các Cách Thanh Toán Hóa Đơn Vnpt, Hóa Đơn Internet, Đtcđ
 • HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Số: ………./20……/HĐVCHH

  – Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

  – Căn cứ tại

  – Địa chỉ :

  – Tài khoản số :

  – Đại diện là Ông (Bà) :

  – Giấy ủy quyền số : Do ký (nếu có).

  Bên B : Bên chủ phương tiện

  – Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp) :

  – Điện thoại : Mở tại ngân hàng : Chức vụ : (nếu có).

  Viết ngày chức vụ :

  Bên B cần lưu ý bảo đảm cho bên A những loại hàng sau được an toàn :

   Đơn vị tính đơn giá cước (phải quy đổi theo quy định của Nhà nước, chỉ được tự thỏa thuận nếu Nhà nước chưa có quy định)

  Điều 2 : Địa điểm nhận hàng và giao hàng

  1/ Bên B đưa phương tiện đến nhận hàng tại (kho hàng) số nhà………………….. (có thể ghi địa điểm mà người mua hàng bên A sẽ nhận hàng thay cho bên A).

  Điều 3 : Định lịch thời gian giao nhận hàng Điều 4 : Phương tiện vận tải

  1/ Bên A yêu cầu bên B vận tải số hàng trên bằng phương tiện km/ giờ.

  – Có máy che

  2/ Bên B chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận tải để bảo đảm vận tải trong thời gian là: đồng.

  5/ Sau khi bên B đưa phương tiện đến nhận hàng mà bên A chưa có hàng để giao sau: đồng/ giờ.

  Điều 5 : Về giấy tờ cho việc vận chuyển hàng hóa

  1/ Bên B phải làm giấy xác báo hàng hóa (phải được đại diện bên B ký, đóng dấu xác nhận) trước giờ so với thời điểm giao hàng.

  2/ Bên B phải xác báo lại cho bên A số lượng và trọng tải các phương tiện có thể điều động trong 24 giờ trước khi bên A giao hàng. Nếu bên A không xác báo xin phương tiện thì bên B không chịu trách nhiệm.

  3/ Bên A phải làm vận đơn cho từng chuyến giao hàng ghi rõ tên hàng và số lượng (phải viết rõ ràng, không tẩy xóa, gạch bỏ, viết thêm, viết chồng hay dán chồng…Trường hợp cần sửa chữa, xóa bỏ… Phải có ký chứng thực). Bên A phải có trách nhiệm về những điều mình ghi vào vận đơn giao cho bên B.

  4/ Bên A phải đính kèm vận đơn với các giấy tờ khác cần thiết để các cơ quan chuyên trách có thể yêu cầu xuất trình khi kiểm soát như:

  – Giấy phép lưu thông loại hàng hóa đặc biệt.

  – Biên bản các khoản thuế đã đóng.

  – đồng/ giờ, hàng để lâu có thể bị hư hỏng, trường hợp hàng bị tịch thu vẫn phải trả đủ tiền cước đã thỏa thuận.

  5/ Trường hợp xin vận chuyển đột xuất hàng hóa. Bên B chỉ nhận chở nếu có khả năng. Trường hợp này bên A phải trả thêm cho bên B một khoản tiền bằng .

  Điều 7 : Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa

  1/ Bên B (A) có trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa

  Chú ý :

  – Tại địa điểm có thể tổ chức xếp dỡ chuyên trách thì chi phí xếp dỡ do chủ hàng (bên A) chịu.

  – Trong trường hợp chủ hàng phụ trách xếp dỡ (không thuê chuyên trách) thì bên vận tải có trách nhiệm hướng dẫn về kỹ thuật xếp dỡ.

  2/ Thời gian xếp dỡ giải phóng phương tiện là đồng/giờ (tấn).

  3/ Mức thưởng phạt

  – Nếu xếp dỡ xong trước thời gian quy định và an toàn thì bên…………… sẽ thưởng cho bên Số tiền là đồng/ giờ.

  – Xếp dỡ hư hỏng hàng hóa phải bồi thường theo giá trị thị trường tự do tại địa điểm bốc xếp.

  Điều 8 : Giải quyết hao hụt hàng hóa

  1/ Nếu hao hụt theo quy định dưới mức người theo phương tiện để áp tải hàng (có thể ghi rõ họ tên).

  Lưu ý : Các trường hợp sau đây bên A buộc phải cử người áp tải:

  Hàng quý hiếm : vàng, kim cương, đá quý…

  Hàng tươi sống đi đường phải ướp;

  Súc vật sống cần cho ăn dọc đường;

  Hàng nguy hiểm;

  Các loại súng ống, đạn dược;

  Linh cửu, thi hài.

  3/ Bên B không phải chịu trách nhiệm hàng mất mát nhưng phải có trách nhiệm điều khiển phương tiện đúng yêu cầu kỹ thuật để không gây hư hỏng, mất mát hàng hóa. Nếu không giúp đỡ hoặc điều khiển phương tiện theo yêu cầu của người áp tải nhằm giữ gìn bảo vệ hàng hóa hoặc có hành vi vô trách nhiệm khác làm thiệt hại cho bên chủ hàng thì phải chịu trách nhiệm theo phần lỗi của mình.

  Điều 10 : Thanh toán cước phí vận tải

  1/ Tiền cước phí chính mà bên A phải thanh toán cho bên B bao gồm:

  – Loại hàng thứ nhất là: đồng.

  – đồng.

  2/ Tiền phụ phí vận tải bên A phải thanh toán cho bên B gồm: (tùy theo chủng loại hợp đồng để thỏa thuận).

  Phí tổn điều xe một số quãng đường không chở hàng là đồng.

  Chi phí chuyển tải là đồng.

  Chuồng cũi cho súc vật là đồng.

  Lệ phí bến đổ phương tiện là đồng.

  Cảng phí hết đồng.

  3/ Tổng cộng cước phí bằng số:

  4/ Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức sau:

  Điều 13 : Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

  1/ Bên nào vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng, mặt khác nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như mất mát, hư hỏng, tài sản phải chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.

  2/ Nếu bên A đóng gói hàng mà không khai hoặc khai không đúng sự thật về số lượng, trọng lượng hàng hóa thì bên A phải chịu phạt đến ngày (hoặc tháng) tính từ ngày hết hạn thanh toán.

  5/ Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những tranh chấp trong hợp đồng này.

  3/ Chi phí cho những hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

  Điều 15 : Các thỏa thuận khác, nếu cần.

  Điều 16 : Hiệu lực của hợp đồng

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày

  Hai bên sẽ họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này vào ngày bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

  Chức vụ Chức vụ

  (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển
 • Khi In Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ (Mẫu Tự In), Kế Toán Muốn Thể Hiện Được Mã Quy Cách Của Vthh
 • Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Câu Hỏi Tình Huống Về Cách Hạch Toán Kế Toán Bán Vé Máy Bay
 • Hướng Dẫn Hạch Toán Chi Phí Vé Máy Bay Tại Doanh Nghiệp
 • Xuất Trình Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Khi Vận Chuyển Hàng Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Xuất Hóa Đơn Đối Với Hàng Khuyến Mãi Như Thế Nào ?
 • Hộ Kinh Doanh Sử Dụng Và Xuất Hóa Đơn Như Thế Nào?
 • Xuất Hóa Đơn Cho Thuê Văn Phòng? Thời Điểm Cần Xuất Khi Nào?
 • Giới Thiệu Nhẫn Phong Thủy Hoa Mẫu Đơn Cho Các Bạn Gái
 • Nhẫn Hoa Mẫu Đơn Ngọc Bích Nephrite M359
 • Sử dụng hóa đơn điện tử phải xuất trình giấy tờ như thế nào khi vận chuyển hàng hóa

  Việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 12-9-2018) đã chính thức có hiệu lực. Hóa đơn điện tử là giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch.

  Khi chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử việc xuất trình hóa đơn khi vận chuyển hàng hóa lưu thông sẽ phải thực hiện như thế nào là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp đang thắc mắc. Vậy khi dùng hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần giải quyết thế nào khi chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu thông cho cơ quan có thẩm quyền sau đây chúng tôi xin được làm rõ vấn đề này.

  Theo căn cứ trên, khi tiến hành kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế để xác minh. Vì vậy, khi sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng được việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

  Không tra cứu trực tuyến được hóa đơn điện tử phải làm thế nào?

  Trên thực tế, việc tra cứu hóa đơn điện tử của cơ quan có thẩm quyền không phải lúc nào cũng diễn ra một cách thuận lợi do một số sự cố như mất kết nối internet, lỗi dữ liệu, thời tiết… Khi đó, người vận chuyển hàng hóa bắt buộc phải xuất trình chứng từ giấy thay thế cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

  Vậy chứng từ giấy thay thế ở đây là gì? Đó chính là, hóa đơn điện tử được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử gốc.

  Hóa đơn điện tử được chuyển đổi phải đảm bảo tính pháp lý với các lưu ý sau:

   Hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang chứng từ giấy phải là hóa đơn điện tử hợp pháp,
   Phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung giữa hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi,

  Lưu ý khi thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy: Khi thực hiện in chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, quý khách hàng nên lưu ý những những thông tin sau đây:

   Hóa đơn điện tử chuyển đổi phải có đầy đủ chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật của người bán.
   Hóa đơn điện tử chuyển đổi này chỉ được phép chuyển đổi duy nhất 01 lần và có đầy đủ tính pháp lý như hóa đơn điện tử. Đối với các lần in chuyển đổi sau thì chỉ có tác dụng xem hay lưu trữ nội bộ.

  Trong trường hợp, doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ giấy thay thế để chứng minh nguồn gốc xuất xứ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện truy cập Cổng thông tin của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, lấy đó làm căn cứ để xử lý tiếp theo quy định.

  Do đó, quý khách hàng nên cẩn trọng trong việc lưu trữ hóa đơn khi vận chuyển hàng hóa để có sự chủ động trong mỗi lần xuất chứng từ hay thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Và Xuất Hóa Đơn Hàng Cho Biếu Tặng
 • Hướng Dẫn Thay Thế Hoặc Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử
 • Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất
 • Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Viettel Như Thế Nào?
 • Danh Sách Hóa Đơn Bán Buôn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100