Top 13 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Hóa Đơn Gtgt Trên Excel / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Gtgt Trên Excel (2018 / 2023

Tải miễn phí Mẫu hóa đơn Giá trị Gia tăng GTGT trên Excel chuyên nghiệp (2018) do Webkynang Việt Nam phát triển. Đây là một trong những công cụ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý hoạt động bán hàng thuận tiện hơn.

Rất hi vọng, những đóng góp nhỏ nhoi của webkynang sẽ giúp ích cho bạn.

File hóa đơn GTGT gồm các phần chính sau:

1.1. HOME – Thông tin chung

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Mã số thuế

Không thể thiếu được!

Mã hàng/ khách hàng

Tên hàng/ khách hàng

Đơn vị tính hoặc địa chỉ, số điện thoại khách hàng…

1.3. DATA – nhập hóa đơn phát sinh

Mọi giao dịch bán hàng cần in hóa đơn giá trị gia tăng ta đều nhập tại Thẻ “DATA” bạn ạ.

Có 2 mục đích chính:

Để in hóa đơn

Thống kê doanh số bán hàng

Các thông tin chính của thẻ “DATA”

Số hóa đơn: Đương nhiên đây là trường bắt buộc bạn ạ

Ngày hóa đơn

Thông tin khách hàng

Số lượng và đơn giá bán

% VAT

Nếu một hóa đơn có 5 mặt hàng thì ta cần 5 dòng dữ liệu, trong đó các thông tin chung sẽ lặp lại cho cả 5 dòng này.

1.4. IN hóa đơn theo phôi hoặc ra giấy trắng

Có 2 lựa chọn in hóa đơn trong ứng dụng/ file in hóa đơn giá trị gia tăng do Webkynang Việt Nam phát triển:

Ta có thể in trực tiếp hóa đơn ra giấy A4 với đầy đủ thông tin của 1 tờ hóa đơn (nếu cần). Thường thì ít doanh nghiệp nào chọn hình thức này.

Tuy nhiên, nó rất có ích để làm nền tảng cho việc tạo ra mẫu in Phôi ở dưới

Khi tạo được mẫu, điền thông tin đầy đủ theo cách in ra giấy trắng ở trên. Ta xóa bớt thông tin không cần thiết để ta có được các thông tin dùng cho việc in ra phôi có sẵn.

Nhiều doanh nghiệp đặt in mẫu hóa đơn ở ngoài và khi cần in hóa đơn ta chỉ cần in thông tin hàng hóa, số tiền bằng số, số tiền bằng chữ lên phôi hóa đơn.

Bằng cách tự động hóa trên excel giúp ta giải phóng sức lao động, không phải ghi tay.

Quả là rất tuyệt

2. Download miễn phí mẫu hóa đơn giá trị gia tăng trên excel

Link tải file excel mẫu hóa đơn VAT 01GTKT

Lưu ý:

Dấu ! ở cạnh tên file mẫu không phải là lỗi, chỉ là phần thông tin của Windows cho ta biết ứng dụng có code lập trình

Khi mở ứng dụng lên, bạn nên enable content để cho phép macro hoạt động

Ứng dụng này là ứng dụng miễn phí:

Cho phép xem công thức

Có thể sửa công thức để phù hợp cho doanh nghiệp

Webkynang Việt Nam không hỗ trợ sửa lỗi khi phát sinh cho các khách hàng sử dụng miễn phí.

Bạn cần biết tương đối về Excel để có thể vận dụng mẫu này và sửa để phù hợp nhất với doanh nghiệp bạn.

Xin cảm ơn,

Trườngpx – CEO Webkynang Việt Nam Co. Ltd

Tải File Excel Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng File Excel Viết Hóa Đơn Gtgt / 2023

Excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133 mới nhất

Excel quản lý cửa hàng bán nhôm kính mới nhất

Hình ảnh: File excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Đang xem: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng file excel

Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. – Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Bạn đang đọc bài viết: “Tải file excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất”

Những trường hợp bạn cần biết về hóa đơn GTGT: Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia. Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

https://drive.google.com/file/d/1zJwhOHjbwoU9i6mXtCFJljkBEpxWmkei/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xe2yDS-6jOx0wELuDehgCPC7MUi-SzcG/view?usp=sharing

Nội Dung Bắt Buộc Trên Hóa Đơn Gtgt / 2023

Tại điều 4 của thông tư 39/2014/TT-BTC (Quy định mới nhất về hóa đơn hiện nay) – quy định rất cụ thể về Nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

1) Tên loại hóa đơn.

2) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

3) Tên liên hóa đơn.

4) Số thứ tự hóa đơn.

6) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;7) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Trường hợp tổ chức kinh doanh có sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là Tập đoàn đa quốc gia thì chỉ tiêu đơn vị tính được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần mềm của Tập đoàn.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

8) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Bỏ hướng dẫn: Trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Trên hóa đơn đặt in vẫn phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.

Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập.

3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”

(Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

5 Bước Tạo Hóa Đơn Bán Hàng Trên Excel Cho Doanh Nghiệp / 2023

1. HƯỚNG DẪN TẠO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Với các mẫu hóa đơn cơ bản có sẵn trong excel, bạn chọn mẫu phù hợp với dịch vụ của mình và nội dung đang cần làm hóa đơn. Sau khi đã chọn được thì bạn “download” về để nó có thể hiển thị trong bảng excel của mình.

BƯỚC 3

BƯỚC 4

Đặt tên cho mẫu hóa đơn để có thể phân biệt giữa các loại hóa đơn của nhiều khách hàng.

BƯỚC 5

Có nên sử dụng phần mềm quản lý công nợ khách hàng không? Top 5 phần mềm quản lý kho đơn giản mà hiệu quả

In hóa đơn hoặc chuyển mẫu sang định dạng email để gửi cho khách hàng của bạn. ​

2. ƯU – NHƯỢC ĐIỂM KHI TẠO HÓA ĐƠN BẰNG EXCEL

Tạo hóa đơn trên excel sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu và làm quen. Mô hình của excel cũng rất thuận tiện cho việc tạo bảng, tạo danh sách và hỗ trợ nhiều cho nhân viên kế toán, kể cả nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tạo hóa đơn trên excel sẽ có những ưu và nhược điểm riêng

2.1. ƯU ĐIỂM

Excel là một công cụ văn phòng gần gũi, quen thuộc với tất cả mọi người và đồng thời cũng là công cụ kế toán rất hữu dụng. Những ưu điểm của việc tạo hóa đơn bán hàng bằng phần mềm excel mang lại:

Kế toán kho công ty du lịch cần làm những công việc gì? Ưu – Nhược điểm khi dùng excel quản lý kho và cách khắc phục

2.2. NHƯỢC ĐIỂM

Dù là phần mềm dễ sử dụng và tạo hóa đơn bán hàng nhanh chóng. Nhưng excel cũng có rất nhiều vấn đề hạn chế người dùng:

3. CÁCH KHẮC PHỤC NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG CỤ EXCEL

3.1. QUẢN LÝ FILE MỘT CÁCH KHOA HỌC HƠN

Để không mất thời gian vào việc tìm kiếm chứng từ, sổ sách thì bạn nên lưu các file kế toán của mình theo từng folder riêng biệt, đặt tiêu đề file chuẩn xác theo ngày – tên file – ghi chú cụ thể.

3.2. THÀNH THẠO MỌI TÍNH NĂNG CỦA EXCEL

Để thành thạo hết mọi tính năng mà excel có thì bạn sẽ cần một thời gian khá dài. Tuy nhiên đây là điều cần thiết để phục vụ công việc và tránh mất thời gian trong quá trình làm việc. Hãy chọn thuê các nhân viên kế toán có nghiệp vụ chuyên sâu hoặc cho nhân viên của bạn đi bổ sung kỹ năng thực hành excel thường xuyên nếu cần.

3.2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ KHỞI TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tạo hóa đơn tự động theo mẫu khi khách xác nhận mua hàng: Chi tiết thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, ngày tạo hóa đơn, ngày hẹn thanh toán.

Phần mềm ERP là gì? ERP giúp gì cho doanh nghiệp Top 5 Phần mềm quản lý kho đơn giản mà hiệu quả

Một phần mềm tích hợp sẽ giúp ích cho doanh nghiệp du lịch trong công việc kế toán

Việc sử dụng một phần mềm chuyên dụng sẽ khắc phục được rất nhiều tình trạng tồn đọng trong việc xử lý hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp có cơ sở dữ liệu lớn. Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán có thể thay thế cho excel hiện tại. Các phần mềm sẽ đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán để hỗ trợ nhân viên bạn xử lý nhanh chóng với độ chính xác cao hơn.

Riêng với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch lữ hành, chúng tôi giới thiệu phần mềm AZ Travel 3 in 1.

Để lại thông tin nhận tư vấn và dùng thử AZ Travel 3 in 1 miễn phí.

Theo: Nga Nguyễn