Thế Nào Là Hóa Đơn Gtgt Hợp Pháp, Hợp Lệ, Hợp Lý

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Nhận Biết Hóa Đơn Gtgt Hợp Pháp, Hợp Lệ, Hợp Lý
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39
 • Mẫu Hồ Sơ Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Thông Tư 39
 • 1. Thế nào là hóa đơn GTGT hợp pháp?

  Theo điều 22, Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định rõ, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

  • Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
  • Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
  • Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.
  • Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)

  Trong điều 23, Thông tư 39/2014/TT-BTC cũng quy định rõ trường hợp cụ thể của việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn như sau:

  • Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
  • Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
  • Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
  • Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
  • Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

  TỔNG KẾT

  Vậy hóa đơn GTGT hợp pháp là hóa đơn đáp ứng đủ những yêu cầu sau đây:

  • Không nằm trong các quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nêu trên.
  • Nếu là hóa đơn GTGT (tự in, đặt in, điện tử) phải Thông báo phát hành trước khi sử

   dụng.

  • Nếu là hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp) Phải mua ở Chi cục thuế, Cục thuế

  2. Thế nào là hóa đơn GTGT hợp lệ

  Theo điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về việc cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ GTGT đầu

  vào đối với các trường hợp:

  • Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);
  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua;
  • Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);
  • Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

  Vậy hóa đơn GTGT hợp lệ chính là hóa đơn GTGT được viết theo đúng các Nguyên tắc quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC và số 219/2013/TT-BTC:

  • Phải ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế người mua – người bán
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
  • Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

  3. Hóa đơn GTGT hợp lý

  Đối với trường hợp hóa đơn GTGT hợp lý, hợp lý ở đây chúng ta cần xét đến nội dung của hàng hóa, dịch vụ, số tiền, tên; địa chỉ; mã số thuế,… Thể hiện trên hóa đơn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong phạm vi được cấp phép trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, có thể giải trình, diễn giải được.

  Doanh nghiệp kinh doanh ở mảng nào, lĩnh vực nào. Thì hóa đơn chứng từ cũng phải phù hợp và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Hóa đơn GTGT đáp ứng được các điều trên chính là hóa đơn GTGT hợp lý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt 2022
 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Gtgt
 • Nội Dung Bắt Buộc Ghi Trên Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
 • Hướng Dẫn Cách Ghi Tỷ Giá Trên Hóa Đơn Gtgt
 • Mẫu Sổ Theo Dõi Thuế Gtgt Năm 2022
 • Cách Nhận Biết Hóa Đơn Gtgt Hợp Pháp, Hợp Lệ, Hợp Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39
 • Mẫu Hồ Sơ Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Thông Tư 39
 • Phần Mềm In (Xuất) Hóa Đơn Gtgt (Đặt In) Thay Cho Viết Tay
 • – Công việc của một kế toán thì không thể nào thiếu đi việc tiếp xúc với hóa đơn chứng từ. Và một trong những kĩ năng cần có của một kế toán là việc phân biệt hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Vậy thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lý? đó là thắc mắc của nhiều bạn mới làm kế toán. Hiểu được vấn đề đó, hôm nay chúng tôi xin chia sẽ với các bạn Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý cách nhận biết hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hợp lệ, hợp pháp, hợp lý.

  1. Hóa đơn chứng từ hợp pháp?

  – Hoá đơn là hóa đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh.

  – Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng.

  – Hóa đơn đã được DN làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Nếu DN chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã sử dụng hóa đơn thì hóa đơn đó là bất hợp phát.

  – Các bạn có thể kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, tra cứu theo cách sau

  + Tra cứu xem DN có hoạt động hay không, có tạm dừng kinh doanh hoặc đang bỏ trốn hay không: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

  + Tra cứu xem hóa đơn có thông báo phát hành chưa: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

  ** Chú ý các vấn đề sau: DN bạn có giao dịch mua bán hàng hóa – dịch vụ (HH-DV) có thật, hóa đơn tài chính đầy đủ, thanh toán qua ngân hàng nhưng vẫn gặp phải các tình huống rủi ro về hóa đơn như sau:

  a. DN cung cấp HH-DV nhưng HH-DV này không nằm trong phạm vi hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.

  Ví dụ: DN A ký hợp đồng với DN B về việc cung cấp dịch vụ kế toán. Nhưng trong giấy phép DKKD của DN A lại không đăng ký kinh doanh mảng hoạt động này. Do vậy hóa đơn mà bên A xuất cho bên B là bất hợp pháp.

  b. DN bạn có hóa đơn mua HH-DV của các DN đang nằm trong danh sách DN tạm dừng kinh doanh hoặc đang bỏ trốn của cơ quan thuế.

  2. Hóa đơn hợp lệ?

  – Hoá đơn phải đảm bảo đầy đủ nội dung các chỉ tiêu và yêu cầu ghi trên hóa đơn như:

  + Ghi rõ ngày tháng năm lập hóa đơn, họ tên người mua, bán, địa chỉ công ty mua,bán, mã số thuế, hình thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản), số tài khoản (nếu có),

  + Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng số tiền thanh toán; số tiền bằng chữ.

  + Phải có chữ ký người mua, người bán, chữ ký của Giám đốc, nếu không có chữ ký của GĐ thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên trên góc trái hóa đơn, người được ủy quyền ký vào đây.

  + Hoá đơn được lập theo đúng các

  – Hóa đơn hợp lệ sẽ là căn cứ để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi tính thuế TNDN.

  -Nguyên tắc lập hóa đơn GTGTÂ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (có hiệu lự từ ngày 1/6/2014)

  ** Lưu ý :

  – Hóa đơn hợp lệ sẽ là căn cứ để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi tính thuế TNDN.

  3. Hóa đơn hợp lý?

  – Hợp lý ở đây là nội dung của hàng hóa, dịch vụ, số tiền; tên; địa chỉ; mã số thuế… Thể hiện trên hóa đơn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong phạm vi được cấp phép trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, có thể giải trình, diễn giải được.

  – Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mảng lĩnh vực nào. Thì hóa đơn chứng từ cũng phải phù hợp và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

  Tags từ khóa: cách kiểm tra hóa đơn hợp lệ – hóa đơn gtgt không hợp lệ – chứng từ kế toán hợp pháp là gì – cách nhận biết hóa đơn gtgt giả – thế nào là hóa đơn bất hợp pháp – chứng từ hợp lệ – hóa đơn chứng từ là gì – bộ chứng từ thanh toán hợp lệ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thế Nào Là Hóa Đơn Gtgt Hợp Pháp, Hợp Lệ, Hợp Lý
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt 2022
 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Gtgt
 • Nội Dung Bắt Buộc Ghi Trên Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
 • Hướng Dẫn Cách Ghi Tỷ Giá Trên Hóa Đơn Gtgt
 • Cách Nhận Biết Mẫu Hóa Đơn Hợp Lệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Bán Hàng Hợp Lệ Siêu Đẹp Azinvoice
 • Như Thế Nào Là Hóa Đơn Hợp Pháp, Hợp Lệ, Hợp Lý
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn 2022 Theo Thông Tư 39
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn, Thu Hồi, Điều Chỉnh Mới Sử Dụng 2022
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Phân biệt hóa đơn hợp lệ, hợp lý, hợp pháp là một trong những kỹ năng cơ bản mà các kế toán cần phải nắm vững. Nếu bạn vẫn chưa hiểu thế nào là hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp lý, hợp pháp thì hãy để E-invoice giải đáp tất cả giúp bạn trong bài viết này.

  Cách nhận biết mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ.

  1. Thế nào là hóa đơn hợp lệ – hợp lý – hợp pháp?

  Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn phải phù hợp với các thông lệ. Cụ thể, phải đảm bảo đầy đủ nội dung các chỉ tiêu và yêu cầu ghi hóa đơn như sau:

  • Ghi rõ ngày tháng năm lập hóa đơn; họ tên người mua, bán; địa chỉ công ty mua, bán; mã số thuế; hình thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản); số tài khoản (nếu có).
  • Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng số tiền thanh toán và số tiền bằng chữ.
  • Phải có chữ ký người mua, người bán; chữ ký của Giám đốc. Trường hợp không có chữ ký của Giám đốc thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên trên góc trái của hóa đơn, người được ủy quyền ký vào đây.
  • Hoá đơn được lập theo đúng các Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/6/2014.
  • Ngoài việc phải đáp ứng tính hợp lệ như trên, trong một số trường hợp, hóa đơn hợp lệ còn phải đáp ứng các yêu cầu khác như:
  • Không vượt định mức (tiêu hao nguyên vật liệu, …)

  Hóa đơn hợp lý là hóa đơn có nội dung: hàng hóa, dịch vụ, số tiền, tên, địa chỉ, mã số thuế… được thể hiện phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Trong phạm vi được cấp phép trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, có thể giải trình, diễn giải được. Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mảng lĩnh vực nào thì hóa đơn chứng từ cũng phải phù hợp và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

  Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn do tổng cục thuế phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho những cơ sở kinh doanh. Với những hóa đơn do các cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu thì mẫu đó phải được cơ quan thuế chấp nhận trước khi đưa vào sử dụng.

  Các hóa đơn hợp pháp phải được doanh nghiệp làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã sử dụng hóa đơn thì hóa đơn đó sẽ bị coi là hóa đơn bất hợp pháp.

  2. Cách tra cứu hóa đơn hợp hợp lệ – hợp lý – hợp pháp

  Muốn biết một hóa đơn có hợp lệ, hợp lý, hợp pháp hay không, bạn có thể kiểm tra theo cách sau:

  Bước 1: Trước tiên, bạn tra cứu hóa đơn hợp lệ, hợp lý bằng cách kiểm tra nội dung viết trên hóa đơn đã đúng nguyên tắc hay chưa. Sau đó, bạn tiếp tục các bước bên dưới để kiểm tra hóa đơn có hợp pháp hay không.

  Bước 2: Truy cập vào website tra cứu hóa đơn: chúng tôi .

  Bước 3: Trên giao diện trang chủ, bạn chọn chức năng “Thông tin hóa đơn, biên lai”, chọn tiếp “Hóa đơn” và chọn “Tra cứu một hóa đơn”. Ngay sau đó, phần “Tra cứu hóa đơn” sẽ hiển thị trên màn hình.

  Bước 4: Bạn cần nhập tất cả các thông tin được yêu cầu tại mục ” Điều kiện tra cứu” để có thể tra cứu hóa đơn. Sau khi hoàn tất thông tin cần điền, bạn nhấn ” Tìm kiếm” để xem ” Kết quả tra cứu“.

  Với trường hợp tra cứu hóa đơn GTGT hợp pháp, thì thông tin hiển thị sẽ bao gồm cả ” Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ” và ” Thông tin hóa đơn“. Do đó, nếu kết quả tra cứu chỉ hiển thị 1 trong 2 thì hóa đơn bạn tra cứu không hợp pháp.

  Với trường hợp tra cứu hóa đơn bán hàng (mua của Cục Thuế, Chi cục thuế), kết quả tra cứu chỉ hiển thị ” Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ“, còn ” Thông tin hóa đơn” không hiển thị gì.

  Sau khi tra cứu hóa đơn, nếu kết là không hợp pháp thì bạn có thể liên hệ ngay với bên bán hàng để kiểm tra lại xem họ đã thông báo phát hành hóa đơn chưa. Nếu đã phát hành rồi thì bạn yêu cầu họ chụp ảnh ” Thông báo phát hành hóa đơn” và gửi lại bạn là được.

  Ngoài ra, để tra cứu hóa đơn hợp lệ, hợp lý và hợp pháp một cách nhanh nhất, chính xác nhất, bạn cũng có thể chọn tra cứu trên phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice – giải pháp hóa đơn điện tử uy tín, hàng đầu hiện nay, được các doanh nghiệp lớn tin tưởng sử dụng.

  Ngoài ra, quý độc giả có nhu cầu được tư vấn và đăng ký dùng thửphần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

  CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán Theo Tt 133 Và Tt 200
 • Hạch Toán Bán Hàng Trả Chậm Trả Góp
 • Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng
 • 5 Mẫu Hóa Đơn Gtgt (Giá Trị Gia Tăng) Phổ Biến, Mới
 • Phân Biệt Ngay Mẫu Hóa Đơn Gtgt Và Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng
 • Thế Nào Là Hóa Đơn Hợp Lệ, Hóa Đơn Hợp Pháp?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Theo Thông Tư 39 2022
 • Doanh Nghiệp Tự Thiết Kế Mẫu Hóa Đơn Có In Logo Đơn Giản, Chuyên Nghiệp Với E
 • Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn – Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp
 • Tải Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử – Hóa Đơn Điện Tử
 • Cập Nhật Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử 2022
 •  Phân biệt rõ ràng hóa đơn hợp lệ, hóa đơn hợp pháp và cách tra cứu hóa đơn hợp lệ  sẽ giúp người dùng có thể sử dụng hóa đơn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

  Giải đáp hóa đơn hợp lệ, hợp pháp từ A-Z.

  1. Hóa đơn hợp lệ là gì ?

  Hóa đơn hợp lệ là loại hóa đơn phù hợp với thông lệ được quy định bởi pháp luật. Theo đó, nội dung của hóa đơn hợp lệ phải đảm bảo được lập theo nguyên tắc hóa đơn.

  • Thứ nhất, hóa đơn hợp lệ cần phải thể hiện đầy đủ yêu cầu về nội dung cơ bản sau:
  • Nội dung hóa đơn phải đúng nghiệp vụ và nội dung kinh tế phát sinh.
  • Nội dung hóa đơn hợp lệ không được sửa chữa hay tẩy xóa.
  • Hóa đơn hợp lệ chỉ được dùng cùng một màu mực và dùng mực không phai để đảm bảo cho các yêu cầu về lưu trữ chứng từ.
  • Hóa đơn hợp lệ phải có nội dung được thống nhất trên các liên có cùng một số.

  Thứ hai, hóa đơn hợp lệ cần xuất đúng thời điểm theo quy định của pháp luật. Muốn biết chi tiết xuất hóa vào thời điểm như thế nào cho hợp lệ bạn có thể tham khảo ở Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

  Thứ ba, hóa đơn hợp lệ cần phải có đầy đủ các tiêu thức hóa đơn:

  • Hóa đơn cần ghi rõ ngày tháng năm lập hóa đơn, họ tên người mua, người bán bán, địa chỉ công ty mua, địa chỉ công ty bán, mã số thuế hay hình thức thanh toán,….
  • Hóa đơn phải ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có) hay tổng số tiền thanh toán,…
  • Hóa đơn hợp lệ cần có cả chữ ký của bên mua và bên bán. Nếu không có chữ ký của giám đốc thì cần có giấy ủy quyền rồi người được ủy quyền sẽ đóng dấu treo vào phía trên góc bên trái của hóa đơn và ký tên.

  Lưu ý rằng, các hóa đơn hợp lệ sẽ là căn cứ để xác định được chi phí có bị trừ đi hay không khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Ngoài đáp ứng các yêu cầu trên, trong một số trường hợp ngoại lệ, hóa đơn hợp lệ còn cần đáp ứng các yêu cầu khác:

  • Hóa đơn không vượt định mức cho phép trong sản xuất.
  • Những hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu phải chuyển khoản qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT. Khi đó, chi phí mới được tính là hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN.

  2. Hóa đơn hợp pháp là gì?

  Hóa đơn hợp pháp là loại hóa đơn đã được doanh nghiệp làm thủ tục phát hành hóa đơn và vẫn còn giá trị sử dụng. Loại hóa đơn hợp pháp này phải do Bộ Tài chính phát hành và do cơ quan thuế cấp cho cơ sở kinh doanh.

  Hóa đơn hợp pháp là gì?

  Những hóa đơn do các doanh nghiệp tự in theo mẫu quy định và có được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng là hóa đơn hợp lệ. Ngoài ra, các loại hóa đơn, tem vé đặc thù khác tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Tài chính cũng được coi là hóa đơn hợp lệ. Hiểu đơn giản hơn thì những hóa đơn không thuộc diện bất hợp pháp thì sẽ là hóa đơn hợp pháp.

  • Hóa đơn giả: Được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành bởi tổ chức cá nhân khác, hoặc in và khởi tạo trùng với số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
  • Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng: Chưa được thông báo phát hành hóa đơn.
  • Hóa đơn hết giá trị sử dụng: Khi tổ chức, doanh nghiệp thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn; Hóa đơn bị mất sau khi làm thông báo phát hành và được báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; tổ chức, doanh nghiệp ngừng sử dụng mã số thuế.

  3. Điều kiện của hóa đơn GTGT hợp pháp

  Với những hóa đơn GTGT hợp pháp, để đảm bảo tính hợp pháp, hóa đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Không nằm trong diện những hóa đơn được quy định là bất hợp pháp.
  • Hóa đơn GTGT đặt in đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và còn giá trị sử dụng.
  • Hóa đơn GTGT hợp pháp phải có thông báo phát hành trước khi sử dụng.

  4. Cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ nhanh nhất?

  Muốn tra cứu hóa đơn hợp lệ nhanh nhất, bạn có thể tra cứu ngay bằng cách kiểm tra nội dung thể hiện trên hóa đơn đã đúng nguyên tắc, yêu cầu hay chưa. Nếu đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản đối với nội dung thì hóa đơn đó được coi là hợp lệ.

  Khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử của Thái Sơn có thể tra cứu ngay tại trang tra cứu hóa đơn điện tử E-invoice theo đường dẫn: https://einvoice.vn/tra-cuu

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tra cứu hóa đơn hợp lệ bằng cách truy cập vào cổng thông tin của Tổng cục thuế theo link này để tiến hành tra cứu.

  Mọi thắc mắc về hóa đơn hợp lệ hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của ThaisonSoft hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

  • Miền Bắc: 1900 4767
  • Miền Nam/Trung: 1900 4768

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Ký Hiệu, Mẫu Số Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
 • Cập Nhật Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn 2022 Cho Các Doanh Nghiệp
 • Chuyển Đổi Hóa Đơn Giấy Sang Hóa Đơn Điện Tử: Doanh Nghiệp Được Gì Và Cần Phải Làm Gì
 • Thay Đổi Địa Chỉ Trên Hóa Đơn Điện Tử Của Doanh Nghiệp: Phải Xử Lý Ra Sao?
 • Hướng Dẫn Cách Xử Lý Khi Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Trên Hóa Đơn Điện Tử Chính Xác
 • Thế Nào Là Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ, Hợp Pháp?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Theo Thông Tư 39
 • Dành Cho Những Bạn Yêu Hoa Mẫu Đơn
 • Tải Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn
 • Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh Gồm Những Gì?
 • Mẫu Bìa Giáo Án Đẹp
 • Một trong những vấn đề khiến các doanh nghiệp khá bối rối khi chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đó là thế nào là mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp? Làm thế nào để xác định được một hóa đơn điện tử hợp pháp, hợp lệ?

  Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm: Hóa đơn điện tử có kèm theo bảng kê hóa đơn?

  1. Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ là gì

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã quy định rõ: Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

  Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

  Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết

  2. Một số lưu ý về nội dung của hóa đơn điện tử hợp lệ:

  Hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

  Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in.

  3. Ví dụ về mẫu hóa đơn điện tử hàng hoá dịch vụ hợp lệ

  Để giúp quý doanh nghiệp có thể dễ dàng hình dung như thế nào là một mẫu hóa đơn điện tử bán hàng hóa dịch vụ hợp lệ, CyberBill sẽ đưa ra ví dụ cụ thể về nội dung hóa đơn điện tử hàng hóa dịch vụ hợp lệ như sau:

  • STT, Tên hàng hoá dịch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
  • Cộng tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền thanh toán.
  • Tiền hàng bằng chữ
  • Người mua hàng, người bán hàng
  • Ký và đóng dấu của người bán hàng

  So với hóa đơn giấy, các tiêu chí của Hóa đơn điện tử có nhiều sự khác biệt. Căn cứ vào Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì để có tính chất hợp lệ, hợp pháp thì hóa đơn điện tử ngoài nhưng thông tin cơ bản như hoá đơn giấy, cần có thêm các chỉ tiêu sau:

  • Bản thể hiện hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn điện tử không có liên
  • Ký hiệu số Serial
  • Chữ ký điện tử
  • Mẫu hoá đơn điện tử hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
  • Hóa đơn điện tử có định dạng XML có tính chất pháp lý khi toàn vẹn không bị sửa đổi và kèm theo bản thể hiện định dạng PDF.

  4. Hóa đơn điện tử hợp pháp

  Hóa đơn điện tử hợp pháp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

  • Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
  • Không bắt buộc có chữ ký số;
  • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

  Hóa đơn điện tử hợp pháp cần đáp ứng những nội dung sau:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, số hóa đơn;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
  • Tổng số tiền thanh toán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
  • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 • Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định trên.

  Định dạng hóa đơn điện tử

  Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác.

  Bộ Tài chính quy định cụ thể về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  5. Các loại mẫu hóa đơn

  Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và Nghị định 119/2014 đã quy định cụ thể về các loại hóa đơn dùng trong doanh nghiệp hiện nay bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT), hóa đơn bán hàng, tem, vé, thẻ…

  Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu hóa đơn GTGT): là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

   Được dùng cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.
   Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phí thuế quan”

  Mẫu hóa đơn bán hàng (Mẫu hóa đơn trực tiếp):

  Hóa đơn khác gồm: Tem, vé, thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm….

  Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn giấy gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng hóa gửi bán đại lý.

  6. CyberBill – cung cấp mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp

  Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill là một trong những phần mềm hóa đơn điện tử đang được các doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn. Sở hữu nhiều tính năng ưu viết, hóa đơn điện tử CyberBill giúp quý doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý, pháp hành và lưu trữ hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, an toàn, thuận tiện và bảo mật.

  CyberBill mang đến cho quý khách hàng những mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp, mẫu hóa đơn đẹp, được thiết kế tinh tế, sắc nét, đảm bảo sẽ làm hài lòng ngay cả những chủ doanh nghiệp khó tính nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Điện Tử Bằng Tiếng Anh Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết
 • Hóa Đơn Điện Tử Bằng Tiếng Anh Là Gì? Lợi Ích Hóa Đơn Điện Tử
 • Xuất Hóa Đơn Trả Lại Hàng Nhập Khẩu
 • Hóa Đơn Điện Tử Viettel
 • Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Của Viettel
 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Song Ngữ Hợp Lệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp
 • Tổng Hợp 200 Truyện Ngắn Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần 1).
 • Tên, Ký Hiệu, Ký Hiệu Mẫu, Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gí?
 • Ký Hiệu Trên Hóa Đơn Điện Tử
 • Tiếng Anh Cho Nhà Hàng, Khách Sạn: Những Mẫu Câu Các Thu Ngân Cần Biết
 • 1. Quy định pháp luật về hóa đơn điện tử song ngữ

  Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử song ngữ khá đa dạng, có thể là doanh nghiệp có vốn nước ngoài, có chủ nước ngoài hoặc doanh nghiệp thuần Việt Nam nhưng làm việc với khách hàng nước ngoài đều có thể sử dụng. Việc khởi tạo hóa đơn điện tử song ngữ cần đáp ứng theo quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn.

   Theo Thông tư Thông tư 32/2011/TT-BTC ( có hiệu lực đến 31/10/2020)

  Điểm g, Khoản 1, Điều 6 (Nội dung hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

  “g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. Trường hợp không có quy định cụ thể giữa người mua và người bán về ngôn ngữ sử dụng trong việc lập hóa đơn điện tử để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thì ngôn ngữ được sử dụng trên hóa đơn điện tử (hóa đơn xuất khẩu) là tiếng Anh.”

   Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2018

  Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

  Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.

  Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài.

  Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có c chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn hải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

  Như vậy, quy định pháp luật cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử song ngữ. Để hóa đơn điện tử song ngữ hợp lệ thì chữ viết trên hóa đơn phải được thể hiện bẳng tiếng Việt. Nếu cần ghi thêm tiếng nước ngoài thì có thể là bất cứ ngôn ngữ nào tùy theo thỏa thuận giữa người bán và người mua. Nếu hai bên mua bán không có quy định cụ thể thì sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ nước ngoài.

  Để sử dụng song ngữ trên hóa đơn, doanh nghiệp cần khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử song ngữ và đăng ký phát hành với cơ quan thuế.

  Là phần mềm hóa đơn điện tử được cơ quan thuế chứng thực và khuyến khích sử dụng, MISA meInvoice đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hóa đơn theo quy định pháp luật và nhu cầu của doanh nghiệp. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice cho phép doanh nghiệp khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử song ngữ nhanh chóng dễ dàng và đẹp mắt.

  Doanh nghiệp có thể tự tạo mẫu hóa đơn từ kho 150 mẫu có sẵn trên MISA meInvoice và tùy chỉnh các nội dung để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, MISA còn hỗ trợ doanh nghiệp toàn bộ thủ tục đăng ký phát hành với cơ quan thuế thông qua các biểu mẫu có sẵn trong chương trình. Sau từ 1-2 ngày kể từ khi hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan thuế, doanh nghiệp đã có thể bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

  --- Bài cũ hơn ---

 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ Nhất 2022
 • Nắm Rõ Khái Niệm Số Hóa Đơn Là Gì Và Mẫu Số Hóa Đơn Là Gì?
 • Những Quy Định Về Ký Hiệu Và Tiêu Thức Trên Hóa Đơn Điện Tử
 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn
 • Hóa Đơn Thương Mại Trong Xnk
 • Tổng Hợp Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ, Hợp Pháp Cho Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa Đơn Tự In Là Gì? Hóa Đơn Tự In Có Cần Đóng Dấu Không?
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Hóa Đơn Tự In, Hóa Đơn Đặt In Và Hóa Đơn Điện Tử
 • Máy In Hóa Đơn, Máy In Hóa Đơn Giá Rẻ Hơn 20%, Máy In Bill Bán Chạy Tháng 1
 • Máy In Hóa Đơn Nhiệt Giá Tốt, Chất Lượng Cao
 • Chọn Mua Máy In Hóa Đơn: In Nhiệt Hay In Kim?
 • 1. Mẫu hóa đơn điện tử để làm gì?

  Trước khi phát hành hóa đơn điện tử, bạn cần lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bao gồm: Mẫu hóa đơn, quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

  • Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
  • Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

  2. Tổng hợp mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp cho Doanh nghiệp

  meInvoice.vn là phần mềm hóa đơn điện tử của MISA – 25 Năm kinh nghiệm chuyên phát triển phần mềm trong lĩnh vực tài chính kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai Thuế (T-VAN),… cho hơn 250,000 doanh nghiệp và hàng triệu cá nhân. Phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và đáp ứng đầy đủ mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề & đầy đủ thông tin theo quy định của CQT

  Chỉ cần 5 phút có thể hoàn tất đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để nộp cho cơ quan Thuế. Phần mềm cung cấp sẵn các mẫu hóa đơn điện tử với đầy đủ các thông tin theo đúng nội dung tư vấn của Tổng Cục Thuế.

  * Để Doanh nghiệp hình dung rõ nhất về mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp theo quy định, MISA xin tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử điển hình trên phần mềm MISA meInvoice:

  2.1. Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

  Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice cung cấp sẵn mẫu quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại thông tư 32 và điền sẵn những thông tin về nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử giúp kế toán tiết kiệm thời gian lập quyết định. Chỉ với vài thao tác đơn giản là kế toán có thể lập hoàn tất thông báo phát hành hóa đơn điện tử và xuất khẩu ra file XML để nộp cho Cơ quan Thuế.

  Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử MISA – Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử hàng đầu hiện nay hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

  1. Đổi hóa đơn giấy lấy hóa đơn điện tử
  2. Miễn 5 loại phí lên đến 5 TRIỆU:
  • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm
  • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản
  • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau
  • MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế
  • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Đối Tượng Sử Dụng Hóa Đơn Bán Hàng Thông Thường Như Thế Nào
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu)
 • Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn, Biên Bản Hủy Hóa Đơn Và Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn
 • Tải Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt Theo Thông Tư 39/2014/tt
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn 2022 Tt 39/2014/tt
 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử 2022 ( Đẹp, Chuyển Đổi, Hợp Lệ)

  --- Bài mới hơn ---

 • 15 Điều Về Hóa Đơn Điện Tử Mà Mọi Doanh Nghiệp Cần Biết
 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Thuốc (Dược Phẩm)
 • Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 • Tổng Hợp 101 Những Câu Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Bạn Cần Biết
 •  Mẫu hóa đơn điện tử 2022 ( đẹp, chuyển đổi, hợp lệ). Hóa đơn điện tử dần thay thế hoàn toàn cho hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP bằng phương tiện điện tử. Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 thì hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020.

  Lợi ích của hóa đơn điện tử

  Đối với doanh nghiệp

  Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp DN giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy như: Chi phí giấy in, mực in, chi phí chuyển hóa đơn cho khách hàng và đặc biệt là giảm chi phí lưu trữ hóa đơn; Đồng thời, giảm thời gian tìm kiếm hóa đơn; tăng cường khả năng bảo mật; giúp việc lưu trữ, quản lý hóa đơn vĩnh viễn; không có rủi ro mất, nhàu nát như khi lưu trữ hóa đơn giấy…

  Đối với cơ quan Thuế

  Với việc hóa đơn điện tử sẽ dần thay thế vị trí của hóa đơn giấy trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, công tác quản lý của cơ quan thuế được thực hiện theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin để thu thập, tổng hợp, báo cáo dữ liệu từ hóa đơn điện tử, thay vì các phương pháp thủ công như sử dụng hóa đơn giấy. Việc sử dụng hóa đơn điện tử còn giúp ngành Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; hỗ trợ, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phân tích rủi ro DN, cá nhân kinh doanh.

  Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ của Công Ty Cổ Phần Misa

  Mẫu hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hàng không

  Hóa đơn điện tử hợp lệ phải có các nội dung sau:

  1) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

  2) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

  3) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

  4) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

  5) Tổng số tiền thanh toán;

  6) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

  7) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

  8) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

  9) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

  Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

  1). Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  2). Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  3). Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác

  Một số lưu ý về nội dung của hóa đơn điện tử hợp lệ:

  Hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong dấu ngoặc đơn hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

  Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in.

  Nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

  Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định.

  Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

  Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này

  Điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

  Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

  b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

  (*) Giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi: Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

  Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

  Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

  Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

  Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

  Theo điều 12 của thông tư 32/2011/TT-BTC – Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

  Bạn đang xem bài viết: “Mẫu hóa đơn điện tử 2022 ( đẹp, chuyển đổi, hợp lệ)

  Từ khóa tìm kiếm nhiều: Phần mềm hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có bắt buộc không, cách tra cứu hóa đơn điện tử, mẫu hóa đơn chuyển đổi, hóa đơn chuyển đổi có cần đóng dấu, hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử hợp lệ

  Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau:

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khợpó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

  3. Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

  4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

  5. Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định

  Mời các bạn tham gia học thử khóa học kế toán tổng hợp thực hành và khóa học kế toán thuế thực tế (Kê khai thuế, Lập BCTC ) tại trung tâm

  Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng

  Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt

  Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên

  Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi

  Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp

  Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc

  Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 

  Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ

  Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Invoice
 • Tổng Hợp Các Chứng Từ Kế Toán Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ
 • Các Loại Hóa Đơn Chứng Từ Hiện Nay
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Chứng Từ Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra Mẫu Số 03/thkh
 • Những Lưu Ý Khi Có Thay Đổi Mẫu Số Hóa Đơn Và Thông Báo Phát Hành Mới Trên Meinvoice Để Tránh Sai Sót
 • Như Thế Nào Là Hóa Đơn Hợp Pháp, Hợp Lệ, Hợp Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn 2022 Theo Thông Tư 39
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn, Thu Hồi, Điều Chỉnh Mới Sử Dụng 2022
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Cách Lập Chứng Từ Bán Hàng Trên Misa
 • Hóa Đơn Chuyển Đổi Từ Hóa Đơn Điện Tử Là Gì?
 • Việc tiếp xúc với hoá đơn chứng từ đối với một người kế toán là chuyện không thể tránh khỏi do đó kế toán cần phải nắm rõ những quy định này.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về “Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp”.

  Quy định Như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý?

  1. Hóa đơn hợp pháp là như thế nào?

  Thì hóa đơn bất hợp pháp. Là:

  Hóa đơn giả: là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

  Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng: Là hóa đơn chưa thông báo phát hành hóa đơn.

  + Là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng.

  + Là hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  + Là hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế. (còn gọi là đóng mã số thuế).

  Như vậy, qua đây chúng ta có thể rút ra được rằng hóa đơn hợp pháp là:

  + Hoá đơn do Bộ Tài Chính (Tổng cục thuế) phát hành và được cơ quan thuế cấp cho các cơ sở kinh doanh.

  + Hoá đơn do các DN tự in theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng.

  Theo quy định hiện nay tại Thông tư 37/2017/TT-BTC thì nếu sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của DN mà Cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn tự in.

  + Và một số loại hóa đơn, tem vé đặc thù khác theo quy định của Bộ Tài Chính.

  LƯU Ý: Có những trường hợp DN bạn có giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ có thật, hóa đơn tài chính đầy đủ, thanh toán minh bạch (thanh toán không dùng tiền mặt) nhưng vẫn có thể gặp phải một trong các tình huống rủi ro về hóa đơn như:

  + Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của một DN nhưng mặt hàng, dịch vụ này không nằm trong phạm vi hoạt động đăng ký kinh doanh của DN đó.

  + DN bạn có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các DN đang nằm trong danh sách DN tạm dừng kinh doanh hoặc đang bỏ trốn của Cơ quan thuế.

  + Doanh nghiệp bạn mua hàng hóa, dịch vụ của DN khác mà DN đó chưa làm thông báo phát hành hóa đơn mà đã xuất hoá đơn cho bạn.

  Thì các trường hợp này cũng bị coi như sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

  Các bạn có thể tra cứu thông tin phát hành hoá đơn tại: Http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

  Vấn đề cần quan tâm tiếp trong bài viết “Như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý” chúng ta cùng đi sang mục tiếp theo

  Hóa đơn hợp lệ được hiểu là hóa đơn được lập đúng theo nguyên tắc lập hóa đơn như:

  + Phải đúng nghiệp vụ, nội dung kinh tế phát sinh,

  + hóa đơn viết không được sửa chữa, tẩy xóa;

  + Phải sử dụng cùng một màu mực và loại mực không phai để đáp ứng để yêu cầu lưu trữ chứng từ…

  + Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

  – Hóa đơn cần xuất đúng thời điểm

  – Các tiêu thức trên hóa đơn.

  + Phải viết đầy đủ các tiêu thức bắt buộc quy định trên hóa đơn như: mã số thuế, tên địa chỉ, hình thức thanh toán.

  + Gạch bỏ đúng quy định phần dòng còn thừa (đối với hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch phần dòng thừa trên hóa đơn)

  + Đối với tiêu thức “Người mua hàng”: thì người mua hàng ký trực tiếp, nếu như mua qua mạng, điện thoại… thì người mua hàng không nhất thiết phải ký mà chỉ cần ghi rõ là bán hàng qua mạng, điện thoại, fax ….

  – Đối với tiêu thức “Người bán hàng”: Thì thủ trưởng đơn vị sẽ ký vào tiêu thức này, nếu thủ trưởng đơn vị không ký thì phải có giấy uỷ quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn và đóng dấu công ty vào phía trên bên trái của tờ hoá đơn (Đóng dấu treo)

  Khi nói đến hoá đơn, chứng từ hợp lý là muốn nói đến chi phí hợp lý.

  Chi phí có hoá đơn hợp pháp vẫn chưa đủ, nó còn phải hợp lý, nghĩa là nội dung trên hóa đơn phải đúng – phù hợp với nội dung trên đăng ký kinh doanh và tình hình hoạt động cũng như hiện trạng của Doanh nghiệp.

  Công ty Kế Toán Hà Nội không phải đơn vị kinh doanh vận tải đồng thời cũng không có các phương tiện đi lại (ô tô, xe máy…) thuộc sở hữu của Công ty, nhưng lại có nhiều các hóa đơn đầu vào về xăng dầu (Ví dụ: Giám đốc đi xe thuộc sở hữu cá nhân khi đổ xăng có hoá đơn đầu vào).Khi đó hóa đơn đầu vào có thể là hợp pháp nhưng lại không hợp lý vì xe không thuộc sở hữu của Công ty thì các nhiên liệu tiêu hao cho xe cũng không thể là chi phí hợp lý.

  Hoá đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý sẽ là căn cứ để khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

   Tuy nhiên, ngoài việc phải đáp ứng tính hợp lệ như trên trong một số trường hợp phải đáp ứng các yêu cầu khác như:

  + Không vượt định mức cho phép trong sản xuất.

  Qua bài viết này, Tin tức kế toán hi vọng đã giúp các bạn nắm rõ hơn như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Bán Hàng Hợp Lệ Siêu Đẹp Azinvoice
 • Cách Nhận Biết Mẫu Hóa Đơn Hợp Lệ
 • Cách Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán Theo Tt 133 Và Tt 200
 • Hạch Toán Bán Hàng Trả Chậm Trả Góp
 • Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng
 • Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Bán Hàng Hợp Lệ Siêu Đẹp Azinvoice

  --- Bài mới hơn ---

 • Như Thế Nào Là Hóa Đơn Hợp Pháp, Hợp Lệ, Hợp Lý
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn 2022 Theo Thông Tư 39
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn, Thu Hồi, Điều Chỉnh Mới Sử Dụng 2022
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Cách Lập Chứng Từ Bán Hàng Trên Misa
 • Có một lưu ý nhỏ tất cả các mẫu hóa đơn azinvoice chúng tôi cung cấp điều là những mẫu hóa đơn hợp lệ và doanh nghiệp điều có thể đăng ký để sử dụng. Với một số mẫu thông dụng khách hàng sẽ được free thiết kế mẫu hóa đơn, trường hợp mẫu đặc biệt tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng hãy liên hệ 0968 45 85 75 để được báo giá chi tiết. Xin cảm ơn.

  Hóa đơn điện tử bán hàng azinvoice có các nội dung sau:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
  • Tổng số tiền thanh toán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
  • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

  Lưu ý: Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định bên trên.

  Lưu ý về nội dung của mẫu hóa đơn bán hàng azinvoice hợp lệ:

  Hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

  Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nhận Biết Mẫu Hóa Đơn Hợp Lệ
 • Cách Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán Theo Tt 133 Và Tt 200
 • Hạch Toán Bán Hàng Trả Chậm Trả Góp
 • Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng
 • 5 Mẫu Hóa Đơn Gtgt (Giá Trị Gia Tăng) Phổ Biến, Mới
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100