Top 4 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Hóa Đơn Tại Chi Cục Thuế Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Hóa Đơn Cơ Quan Thuế Của Hộ Kinh Doanh

Đăng : 25/08/2017 02:41 PM

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2017, tại …………., Chúng tôi gồm:

Sinh ngày: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số: do Công an tỉnh cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: Là chủ hộ kinh doanh…. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ….. cấp ngày….

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số: do Công an cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

… Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Bên B thay mặt Bên A liên hệ Cơ quan thuế quận….. để làm thủ tục mua hoá đơn bán hàng cho …….

Kể từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký

Tập tin đính kèm:

maugiayuyquyenmuahoadon-dailythue.doc

Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Cập Nhật Mới Nhất Của Chi Cục Thuế

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2017;

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2014;

Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là một loại chứng từ thể hiện việc bán hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân – đây là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Gồm có hai loại là Hóa đơn bán hàng do Cục thuế phát hành và Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Mẫu hóa đơn bán hàng cập nhật mới nhất của Chi cục Thuế

Mẫu số: 02GTTT3/001 Ký hiệu: 03AA/14P Liên 1: Lưu Số: …

Ngày … tháng … năm 20….

Đơn vị bán hàng:…

Điện thoại:…Số tài khoản…

Họ tên người mua hàng…

Số tài khoản…

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: .

Số tiền viết bằng chữ:…

– Liên 2: Giao người mua

Mẫu hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Mẫu số: 07KPTQ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)

Ký hiệu: AC/14P

Ngày … tháng .. năm …

Đơn vị bán hàng:

Địa chỉ: ……….. Số tài khoản ngân hàng: ……….

Điện thoại: ………….. MST: ……………..

Họ tên người mua hàng…

Địa chỉ… Số tài khoản…

Hình thức thanh toán:…MST:…

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:

Số tiền viết bằng chữ:…

Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

– Liên 2: Giao người mua

Hồ sơ, thủ tục mua hóa đơn bán hàng

Thủ tục mua hóa đơn bán hàng hóa được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

+ Thứ nhất về đối tượng được mua hóa đơn bán hàng Theo Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, gồm có:

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

Hộ, cá nhân kinh doanh;

Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

+ Thứ hai, hồ sơ mua hóa đơn bán hàng theo Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Với lần đầu mua hóa đơn, hồ sơ mỗi loại 02 bản gồm:

Đơn đề nghị mua hóa đơn;

Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người mua hóa đơn

Giấy ủy quyền trong trường hợp người mua hóa đơn là người được ủy quyền

Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với lần thứ hai mua hóa đơn, hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người mua hóa đơn

Giấy ủy quyền trong trường hợp người mua hóa đơn là người được ủy quyền

Giấy phép đăng ký kinh doanh( photo không cần công chứng)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn( tháng hoặc quý gần nhất)

Tờ khai thuế kỳ gần nhất( tháng hoặc quý)

Giấy nộp tiền( nếu có)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Cập nhật ngày 13/01/2020

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

Mẫu Giấy Ủy Quyền Viết Hóa Đơn Gtgt

1. Quy định về việc Lập giấy uỷ quyền ký hoá đơn.

Căn cứ theo quy định tại điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

+ Với tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)”: Nếu trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào mục này thì phải có giấy uỷ quyền của thủ trưởng cho người trực tiếp bán ký và ghi rõ họ tên trên hoá đơn đó và đóng dấu của tổ chức vào bên trái phía trên của tờ hoá đơn.

Theo quy định tại khoản 2d, điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì trường hợp nếu công ty thiết kế hoá đơn có cả 2 tiêu thức Thủ trưởng đơn vị và Người bán hàng. Nếu Thủ trưởng đã uỷ quyền cho người bán hàng ký hoá đơn thì người bán chỉ cần ký và ghi rõ họ tên ở tiêu thức “Người bán hàng” và đóng dấu treo, không cần ký tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị.

+ Đối với trường hợp trên hoá đơn GTGT của đơn vị có cả 2 tiêu thức Người bán hàng (ký và ghi rõ họ tên) và Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên). Nếu thủ trưởng đơn vị không ký và đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.

+ Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và đóng dấu trên hóa đơn thì không bắt buộc phải ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn.

2. Mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT.

Mẫu ủy quyền các bạn truy cập theo link tải phía dưới:

chúng tôi

Tra Cứu Thông Tin Hóa Đơn Tổng Cục Thuế

Tra cứu thông tin hóa đơn Tổng cục Thuế là bước quan trọng giúp nhân viên kế toán kiểm tra thông tin phát hành hóa đơn đầu vào; nhận biết được hóa đơn thật giả… Trong nội dung bài viết này, TBT VN sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu thông tin hóa đơn trong tất cả các trường hợp trên.

Tính đến năm 2019, theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC) hóa đơn tồn tại dưới 4 loại và mẫu số sau đây:

– Hóa đơn điện tử (E)

Hóa đơn điện tử có ký hiệu E (Electronic). Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Những thông tin trên hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ, quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Hóa đơn tự in (T)

Hóa đơn tự in được ký hiệu chữ T. Đây là hình thức hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị máy tính tiền hoặc các loại máy khác. Được xuất cho khách khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Hóa đơn đặt in (P)

Hóa đơn đặt in ký hiệu là P. Đây là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn này có thể được cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp và bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

Mẩu số của hóa đơn gồm 3 phần được viết cách bởi dấu gạch chéo (/) bao gồm: ký hiệu hóa đơn/năm tạo lập + hình thức hóa đơn.

Thì AB là ký hiệu hóa đơn; 18 hóa đơn tạo năm 2018; T là ký hiệu hóa đơn tự in.

Lưu ý: Cách nhận biết hoá đơn đặt in của các Cục Thuế khác với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân là hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành thêm 2 ký tự đầu trước ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành).

Ví dụ: Hoá đơn do Cục thuế Hà Nội in, phát hành có ký hiệu như sau: 02AA/18P: Hoá đơn có ký hiệu do Cục Thuế Hà Nội đặt in, tạo năm 2018

Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn giúp nhân viên kế toán tiến hành hạch toán chính xác hóa đơn đầu vào. Đây là bước quan trọng mà người kế toán và người mua hóa đơn không thể bỏ qua.

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn cho phép bạn biết được hóa đơn đó là hợp pháp hay không? Công ty thật hay công ty lừa đảo.

Bước 1: Truy cập website tra cứu hóa đơn Tổng cục Thuế ở địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Bước 3: Kiểm tra thông tin phát hành hóa đơn

Bạn nhấp vào ô Ngày phát hành để xem thông tin chi tiết phát hành hóa đơn của công ty.

Các thông tin cần đối chiếu gồm:

– Mẫu số hóa đơn

– Ký hiệu hóa đơn

– Số lượng phát hành (từ hóa đơn số mấy đến số mấy)

– Đối chiếu ngày xuất hóa đơn và ngày phát hành xem đã hợp lệ chưa.

Trong trường hợp nếu hóa đơn của bạn là số 301 nhưng hóa đơn phát hành tra cứu được chỉ tới 300 thì hóa đơn này không hợp lệ.

Ngày xuất hóa đơn là ngày 20/12/2018, trong khi ngày phát hành hóa đơn là 1/1/2019 thì hóa đơn này cũng không hợp lệ.

Các trường hợp vi phạm này cũng sẽ bị cơ quan thuế phạt hành chính nếu bị phát hiện.

Đây là cách giúp bạn tra cứu thông tin chi tiết cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn

Bước 2: điền tất cả thông tin vào mục bên dưới:

– Mẫu số hóa đơn

– Tít chọn nếu đó là hóa đơn bưu chính viễn thông

– Mã số xác thực

Bước 3: Kiểm tra kết quả tra cứu

Mẫu hóa đơn của Tổng cục thuế khi tra cứu sẽ hiển thị tất cả thông tin hóa đơn và thông tin người bán hàng. Tiếp tục ấn vào Xem thông tin chi tiết về hóa đơn được xuất.

Bạn cần tiến hành kiểm tra xem hóa đơn của mình có khớp với thông tin như trên không, nếu có đầy đủ tức hóa đơn hợp lệ.

Trường hợp thông tin hóa đơn không được hiển thị có thể hóa đơn này chưa có thông báo phát hành hoặc đã làm thông báo nhưng chưa được cơ quan thuế chấp nhận.

Để xử lý hóa đơn này, bạn cần liên hệ với đơn vị bán hàng để kiểm tra lại thông tin. Nếu thực sự đã phát hành bạn xin thêm ảnh “Thông báo phát hành hóa đơn đã được cơ quan thuế chấp nhận”.