Top 9 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Giấy Ủy Quyền Công Ty Cho Cá Nhân Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Mẫu Giấy Ủy Quyền Công Ty Cho Cá Nhân 2022

Bạn đang muốn tìm mẫu giấy ủy quyền công ty, tổ chức với cá nhân mới nhất 2019. Giấy ủy quyền như một văn bản giữ công ty với cá nhân được ủy quyền thực hiện nội dung ghi trong văn bản. Blog 12tuandieuki sẽ gửi bạn file tải miễn phí

1/ Hình ảnh mẫu ủy quyền công ty cho cá nhân

2/ Nội dung mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH ABC

Địa chỉ trụ sở chính: 32 Huỳnh Văn Bánh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310030119 Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2012

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 10/3/1980

Chứng minh nhân dân số: 012345678

Do Công an…………………… Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ở hiện tại: 150 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2012

(Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

Link tải miễn phí : http://bit.ly/2TFQwh6

Mẫu Giấy Ủy Quyền Dành Cho Các Cá Nhân Và Công Ty

Khái niệm

Mẫu giấy ủy quyền là loại văn bản hành chính được sử dụng khi một đơn vị, công ty, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức nào đó thực hiện công việc mà họ giao. Người ủy quyền thường là lãnh đạo cấp cao của đơn vị như: Giám đốc, Tổng giám đốc…

Việc lập/viết giấy ủy quyền không cần tuân thủ quá nhiều quy định, nguyên tắc khắt khe, nghiêm ngặt. Luật pháp Việt Nam không bắt buộc đối tượng nhận ủy quyền nhất định phải đồng ý thực hiện các công việc được giao.

Điều này trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc sử dụng hợp đồng ủy quyền bởi hình thức này yêu cầu cả 2 bên phải có mặt và thống nhất ý kiến; đối tượng nhận ủy quyền cũng bị bắt buộc phải hoàn thành công việc mà họ được giao.

Giấy ủy quyền là gì?

Cũng vì lý do trên mà giấy ủy quyền thường chỉ được các công ty, doanh nghiệp sử dụng để ủy quyền những công việc có tính chất đơn giản. Nếu là công việc có tính chất phức tạp thì họ sẽ sử dụng hợp đồng ủy quyền chứ không phải giấy ủy quyền.

Pháp luật Việt Nam cũng đã đưa ra những quy định rõ ràng về những công việc không được phép ủy quyền cho người khác, đó là các trường hợp khi ai đó:

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Đăng ký kết hôn hoặc làm thủ tục ly hôn

Lập di chúc của bản thân

Gửi tiền tiết kiệm ở các tổ chức tín dụng

Một số mẫu giấy ủy quyền tham khảo

Dành cho đối tượng cá nhân

Download mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Dành cho đối tượng công ty

Download mẫu giấy ủy quyền công ty

Dành cho mục đích nhận tiền

Tải mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Dành cho mục đích giải quyết công việc

Tải mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền

Quốc hiệu, tiêu ngữ: 2 mục này là yếu tố bắt buộc mà biểu mẫu nào cũng phải có. Chúng phải được viết in hoa (đối với quốc hiệu) và in thường, viết hoa chữ đầu dòng (đối với tiêu ngữ). Vị trí của chúng nằm ở góc phía trên chính giữa của văn bản.

Ngày/tháng/năm: Người lập văn bản phải ghi rõ mốc thời gian họ lập làm văn bản này là khi nào.

Tên văn bản: Thường là “GIẤY ỦY QUYỀN” hoặc “THƯ ỦY QUYỀN”. Tên văn bản phải luôn được viết in hoa.

Căn cứ pháp lý: Người viết phải nêu rõ văn bản này căn cứ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về việc ủy quyền, nó sẽ là cơ sở cho việc ủy quyền đồng thời giúp giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp có thể phát sinh (Ví dụ: “Căn cứ Bộ luật hình sự 2015” chẳng hạn).

Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền

Nội dung ủy quyền: Ở phần này, người viết cần nêu rõ phạm vi công việc của người được ủy quyền, ví dụ như: lĩnh lương thay, nhận bảo hiểm xã hội thay, dịch thuật, làm tờ khai…

Thời hạn ủy quyền

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền: Vấn đề này sẽ được quyết định do thỏa thuận của hai bên nhưng phải tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật. Bạn hãy nhớ phải liệt kê rõ ràng về quyền hạn của mỗi bên cũng những điều mà hai bên được và không được làm.

Phần chữ ký và ghi rõ họ tên của hai bên

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công chứng…

Để chứng minh rằng người được ủy quyền có thể thay mặt cơ quan/tổ chức ký các loại giấy tờ, văn bản, giấy tờ đồng thời giải quyết các công việc một cách hợp pháp thì họ phải có trong tay một bản giấy ủy quyền do người/đơn vị ủy quyền ký.

Văn bản ấy phải nêu rõ về các thông tin như; quyền hạn cũng như nhiệm vụ của người được ủy quyền; những công việc mà người được ủy quyền có thể xử lý và giải quyết thay cho người ủy quyền; nội dung của các loại giấy tờ, văn bản mà người được ủy quyền được phép ký.

Một số điều cần chú ý

Người lập mẫu giấy ủy quyền cần lưu ý những điều sau đây:

Thông tin về hai bên phải được ghi chú chính xác, rõ ràng bởi chúng chính là cơ sở để người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của người được ủy quyền cũng phải được nêu rõ để tránh trường hợp người đó lạm quyền cho những mục đích không chính đáng.

Nội dung của giấy ủy quyền cũng cần được liệt kê rõ ràng để người được ủy quyền không thể sử dụng nó để làm việc khác (những việc mà họ không hề được ủy quyền để làm).

Phần trách nhiệm nên được 2 bên bàn bạc và thỏa thuận rõ ràng để tránh xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về sau.

✔️ TẢI NGAY: Mẫu hợp đồng vay tiền chuẩn nhất hiện nay

Mẫu Giấy Ủy Quyền Của Cá Nhân Cho Cá Nhân Chuẩn Chỉnh

Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền.

2. Một số trường hợp đặc biệt về ủy quyền cần lưu ý

– Cha mẹ là người đại diện đương nhiên (không cần ủy quyền) đối với con chưa thành niên (được hiểu dưới 15 tuổi);

– Người từ đủ 15 tuổi (mười lăm) đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền (trừ trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân sự đó phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên xác lập và thực hiện) quy định tại Khoản 3 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 về đại diện theo ủy quyền;

– Vợ chồng cũng có thể xác lập giấy ủy quyền để định đoạt tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân theo Khoản 3 Điều 213 Bộ luật dân sự năm 2015 về sở hữu chung vợ chồng.

3. Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm .., tại …………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………….. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

– Cùng vợ là bà: ………………………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………………………. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/bà: ………………………….. Sinh năm:………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Điều 1. Căn cứ ủy quyền (2) ……………………………………………………………………………………

Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà …………………….. có số CMND/CCCD/Hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

– Ông/bà …………… được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi (3) …………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này (4)…… thù lao.

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông………………… nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

Giấy ủy quyền này được lập thành …. Bản chính, mỗi bên giữ …bản chính.

(1) Ghi rõ thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền gồm: Họ và tên, năm sinh, số CMND/hộ chiếu/CCCD, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp kèm địa chỉ liên hệ

(3) Mục này ghi rõ nội dung cũng như phạm vi ủy quyền

Nếu Giấy ủy quyền có thù lao thì ghi rõ số tiền thù lao (4)(mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân)

*Trường hợp áp dụng mẫu giấy ủy quyền của cá nhân cho cá nhân trên:

(1) Ủy quyền nhận lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phải được công chứng, hoặc chứng thực tại UBND xã, phường

(2) Ủy quyền định đoạt trong việc mua bán quyền sử dụng đất phải được công chứng

(3) Ủy quyền của công ty cho cá nhân, pháp nhân khác phải được đóng dấu công ty và ký bởi người đại diện hợp pháp của công ty

Mẫu Giấy Ủy Quyền 2022 Cho Cá Nhân, Doanh Nghiệp

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một dạng văn bản có tính pháp lý được sử dụng trong các giao dịch dân sự. Thường mẫu giấy ủy quyền được sử dụng trong các công việc khi bàn giao trách nhiệm giữa cá nhân với cá nhân, giữa tổ chức công ty với cá nhân hoặc giữa công ty doanh nghiệp với nhau.

Một số mẫu giấy ủy quyền thông dụng hiện nay

1. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……… , ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………. cấp ngày: …………..nơi cấp: ………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………. cấp ngày: …………..nơi cấp: ………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản. BÊN ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ và tên) BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ và tên) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán về thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 04 – 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)

Năm …………..

Tên tôi là: ……………………………

Quốc tịch:………………….

Mã số thuế:……………………

Năm…………………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ……………………..

Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) chúng tôi mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm …………………..với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI UỶ QUYỀN (Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần ………….;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………

Nghị quyết số …../……… ngày …../…../………của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………………;

Căn cứ Quyết định số ……… ngày ………./………/………. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ………….. về việc phân công, ủy quyền cho ………………….;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông (bà):…………………………Chức vụ: Giám đốc

Công ty Cổ phần …………………………………………..

Số CMTND: ………………………, ngày cấp: ……………, nơi cấp: ………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông (bà):……………………………………….Chức vụ: Phó giám đốc

Công ty Cổ phần …………………………………..

Số CMTND: ………………………, ngày cấp: ……………, nơi cấp: ………..

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà …………………..như sau:

– Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của chúng tôi quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của …………………… ban hành kèm theo Nghị quyết số …./……… của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……………………. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………………..

– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……………………… cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

– Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh……………., kinh doanh dịch vụ …………….

– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của …………..Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc …………….được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

– Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn……………………. theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý……………. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

………….., ngày ……. tháng ….. năm

Giám đốc (Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu giấy ủy quyền xử lý vi phạm hành chính

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

……………………….

Số: ………/GUQXLVPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – T ự do – Hạnh phúc

…… , ngày …… tháng … năm ………

Xử lý vi phạm hành chính Căn cứ Điều 41 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Tôi: ………………………..Cấp bậc: ……………Chức vụ: ……………….

Đơn vị: …………………………………………………

Ủy quyền cho: …………………………….. Cấp bậc: ………………………..

Chức vụ: ………………………… Đơn vị: ………………………………

Lý do ủy quyền:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Nội dung ủy quyền:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Được thực hiện các thẩm quyền của……………………………… quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày … tháng … năm ……… đến ngày … tháng … năm …………. .

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính ……………….. phải chịu trách nhiệm về những quyết định xử lý vi phạm hành chính của mình trước………………………… và trước pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, đóng dấu) (Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

5. Mẫu giấy ủy quyền nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bên ủy quyền (bên A)

Họ và tên:……………………..Năm sinh:……………..

– CMND số:……………………Do CA:………………cấp ngày:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………………Phường……Quận (huyện) ……

Họ và tên:………………… Năm sinh:…………………

– CMND số:……………………Do CA:………………cấp ngày:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………………Phường……Quận (huyện) ……

Chúng tôi là……………căn nhà số…………….Phường Quận (huyện) …………tỉnh (thành phố) ……………

Ttheo Giấy phép mua bán nhà số:…………….do UBND:………………… cấp ngày……tháng ………..năm………., tờ khai chuyển dịch tài sản nộp lệ phí trước bạ ngày: tháng:…………năm: …………

Bên được ủy quyền (bên B)

Họ và tên:………………….. Năm sinh:……………

– CMND số:…………….Do CA:…………..cấp ngày:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………Phường……Quận (huyện) ……

Họ và tên:………………… Năm sinh:………………

– CMND số:……………Do CA:……….cấp ngày:………….

– Hộ khẩu thường trú:……………………..Phường……Quận (huyện) ……

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1/ Bên B được quyền thay mặt bên A quản lý, sử dụng căn nhà số: ………………Phường:……..Quận (huyện)……….(tỉnh, thành phố) …………. căn cứ theo các giấy tờ chủ quyền nhà đã nêu ở trên.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Khi bên A có văn bản bãi bỏ việc ủy quyền này hoặc khi tờ ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Bên B cam kết thực hiện đúng nội dung bên A đã ủy quyền cho bên B.

Lập tại PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC Tỉnh (thành phố)………

……ngày……tháng……năm……..