Top 16 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhà Ở Hợp Pháp / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Đơn Xin Xác Nhận Chỗ Ở Hợp Pháp / 2023

Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp là văn bản được sử dụng cho cá nhân trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận về chỗ ở hợp pháp của mình. Trong đơn phải có các thông tin về họ và tên; số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp; hộ khẩu thường trú; nơi ở hiện tại; lý do xin xác nhận…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHỖ Ở HỢP PHÁP

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn):…………………………

Tôi là:………………………………………………………. ; Sinh năm: ………………………………

CMND/CCCD số: ……………… ; Cấp ngày …/…/…… Nơi cấp……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đến Ủy ban nhân dân …………………………………………………….

trình bày một việc như sau:

Vào ngày ……… tháng …….. năm ……….. tôi  đã(nhận chuyển nhượng/xây dựng) …………………..nhà ở, đất ở) tại số ………đường……….…..….…… …xã, phường, thị trấn …………….quận, huyện .……..….., tỉnh/thành phố………………….; ngang …. m, dài …. m, tổng diện  tích …..…. m2.

Hiện tại chỗ ở, đất ở của tôi ổn định, không thuộc các trường hợp: đang có tranh chấp; nằm trong diện quy hoạch; nhà xây dựng trái phép và các trường hợp vi phạm pháp luật khác về nhà ở.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân …………………………….. xác nhận chỗ ở hợp pháp của tôi theo địa chỉ trên.

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của UBND……………………. Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

   

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở / 2023

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận việc một hoặc một nhóm chủ thể là chủ sở hữu tài sản là nhà ở xác định. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –o0o– …………., ngày… tháng…. năm….. ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………. – Ông/Bà……………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Sở Tài nguyên và môi trường,… tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013; – Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở, ví dụ:

Ngày…/…./……., tôi có làm đơn thông báo thời điểm khởi công sửa chữa lại nhà ở…… tại mảnh đất số……………… theo bản đồ địa chính của……………. năm…………

Sau khi kết thúc việc xây dựng, tôi/….. đã sử dụng căn nhà này cho tới nay. Tuy nhiên, ngày…/…/…… tôi và Ông/Bà:………………………… Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:…………………… do CA………………. cấp ngày…/…./…….

Là chủ sử dụng mảnh đất số……………… theo bản đồ địa chính của…………….. năm…………….

Có phát sinh tranh chấp và Ông/Bà………………….. đã yêu cầu tôi trả lại tài sản, trong đó có tài sản trên đất. Nhưng, căn nhà này đã được tôi sửa chữa trong quá trình sử dụng bằng chính tiền của bản thân và có sự đồng ý của Ông/Bà…………

Với tư cách là một chủ sở hữu của căn nhà, tôi có đề nghị Ông/bà……………. trả lại số tiền……………………. VNĐ mà tôi đã bỏ ra để sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, Ông/Bà………………. lại không đáp ứng yêu cầu này của tôi.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận tôi là chủ sở hữu của nhà ở cấp….. được xây dựng trên mảnh đất số…………….. của Ông/Bà……………….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… do Sở tài nguyên và môi trường……… cấp ngày…/…./….. tại địa chỉ…………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận quyền sở hữu của tôi đối với nhà ở tại địa chỉ………………..

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác Nhận Chỗ Ở Hợp Pháp Khi Đăng Ký Thường Trú Mới Nhất / 2023

Xác nhận chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú. Điều kiện về chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, văn phòng công chứng có thẩm quyền xác nhận không?

Em có mua một căn hộ nhưng không có trích đo chỉ có giấy mua bán giữa hai bên không có xác nhận của chinh quyền địa phương, nay em muốn đang kí thường trú tại huyện an dương thì cán bộ hộ khẩu yêu cầu phải có xác nhận chỗ ở hợp pháp xin luật sư tư vấn giúp em. Em có thể ra văn phòng công chứng để xác định căn hộ em mua là của vợ chồng em có đươc không? em xin chân thành cảm ơn?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

– Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013;

1. Khái niệm chỗ ở hợp pháp

– Cư trú được hiểu là việc một công dân đang sinh sống tại một địa điểm thuộc một xã, phường, thị trấn dưới các hình thức thường trú hoặc tạm trú.

– Đăng ký thường trú là việc một công dân thực hiện việc đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật.

Do bạn không nói rõ bạn thực hiện việc đăng ký thường trú tại tỉnh hay tại thành phố trực thuộc Trung ương cho nên chúng tôi chia ra làm hai trường hợp vì đối với việc đăng ký thường trú tại tỉnh và tại thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có những điều kiện khác nhau, cụ thể

Theo quy định tại Điều 19 Luật cư trú năm 2006, điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh là c ông dân phải có chỗ ở hợp pháp, và chỗ ở hợp pháp đó tại tỉnh nào thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú tại tỉnh đó.

Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là do thuê, mượn, ở nhờ của người khác thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đó đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

Đối với trường hợp đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 20 Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013 và Điều 19 Luật Thủ đô năm 2012 đối với đăng ký thường trú thủ đô Hà Nội, cụ thể như sau:

– Công dân phải có chỗ ở hợp pháp đồng thời phải có thời gian tạm trú nhất định, cụ thể:

+ Đăng ký thường trú vào khu vực nội thành Hà Nội: phải có thời gian tạm trú liên tục từ 03 năm trở lên tại nội thành. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà do đi thuê ở nội thành của các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở. Đồng thời đối với nhà đi thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân tối thiểu đầu người theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và phải có được văn bản đồng ý của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho công dân đó đăng ký thường trú vào nhà thuê.

– Những người trước đây đã từng đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương nay quay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình; – Thuộc một trong hhững trường hợp sau đây mà được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình:

+ Người chưa thành niên mà không còn cha, mẹ hoặc vẫn còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng nay đăng ký thường trú khi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột hoặc người giám hộ;

+ Những người là vợ, chồng, cha, mẹ, con về ở với nhau;

+ Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại về ở với cháu ruột của mình;

+ Những người bị khuyết tật, những người bị mất khả năng lao động, người bị mắc các bệnh tâm thần hoặc bị mắc các bệnh khác làm mất đi khả năng nhận thức, mất đi khả năng điều khiển hành vi của mình khi về ở cùng với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột hoặc người giám hộ;

+ Người nghỉ hưu, hết tuổi lao động, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

– Những người được tuyển dụng, điều động làm việc tại các cơ quan, tổ chức được hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

– Đối với những người đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp là do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Diện tích tối thiểu bình quân đầu người theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố phải được bảo đảm và được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;

+ Có văn bản đồng ý của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.

3. Căn cứ xác định chỗ ở hợp pháp

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định những giấy tờ sau đây có cơ sở để chứng minh là chỗ ở hợp pháp:

– Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở đối với những công dân sau:

+ Những người là bệnh binh, thương binh, những người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người cô đơn, người tàn tật, người già yếu và các trường hợp khác mà hiện nay đang được các cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung.

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân:

+ Bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định, văn bản đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho công dân được sở hữu nhà ở;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc các giấy tờ khác về quyền sở hữu nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

+ Giấy tờ, văn bản về việc tặng, cho, mua, bán, trao đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã được công chứng của Văn phòng công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với những trường hợp xây dựng nhà ở phải cấp giấy phép);

+ Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc nhà ở đã được bàn giao, được nhận của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

+ Các giấy tờ chứng minh về việc đăng ký tàu, thuyền hoặc các phương tiện khác thuộc quyền sở hữu của công dân và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng với mục đích để ở. Nếu không có giấy đăng ký thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công dân có tàu, thuyền và các phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu của mình hoặc xác nhận về việc mua bán, tặng cho, trao đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó;

+ Những giấy tờ chứng minh việc giao tặng nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết, việc cấp nhà ở, đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở theo các quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đã có nhà ở trên đất đó);

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

+ Nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên thì phải có giấy tờ có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc nhà ở, đất ở hiện đang sử dụng của công dân không có tranh chấp về quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở.

– Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp các giấy tờ của cơ quan, tổ chức chứng minh về việc công dân được cấp, được sử dụn, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở được tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (chỉ áp dụng đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

– Văn bản cho thuê, mượn, ở nhờ đối với nhà ở, các nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của các cá nhân ( riêng đối với trường hợp văn bản cho thuê, mượn, ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân thì bắt buộc phải được công chứng của Văn phòng công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn).

Riêng đối với nhà ở và các nhà khác tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc đảm bảo điều kiện diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và văn bản đồng ý của người cho thuê, mượn, ở nhờ;

Như vậy, trong trường hợp này nếu bạn không có hợp đồng mua bán thì bạn phải có giấy tờ có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc nhà ở, đất ở hiện đang do công dân sử dụng không có tranh chấp với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác về quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở. Trường hợp này Văn phòng công chứng không xác nhận nội dung mà bạn yêu cầu.

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp / 2023

Thủ Tục Làm Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Giấy Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Sổ Tay Hướng Dẫn Cấp Nhãn Du Lịch Xanh Cho Điểm Tham Quan Du Lịch, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bộ Tư Pháp, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Số 1 Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Sở Tư Pháp, Mẫu Số 2 Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Yêu Cầu Cấp Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Của Bộ Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Mẫu Số 4 Lý Lịch Tư Pháp, Lịch Thi Đấu Pháp, Mẫu Số 3 Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 4, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Lý Lịch Tư Pháp Mẫu Số 2 Là Gì Bo, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 1, Thủ Tục Làm Sơ Yếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Yêu Cầu Cấp Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu 04 Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Hồ Sơ Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Đơn Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 01, Thủ Tục Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Lý Lịch Tư Pháp, Văn Bản Pháp Luật Du Lịch, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp 2019, Luật Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Đăng Ký Lý Lịch Tư Pháp, Bản Khai Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Tỉnh Phú Thọ, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp 2018, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Mới Nhất, Mẫu Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 1, Đơn Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch Tư Pháp, Tải Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất, Thủ Tục Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Hà Nội, Mẫu Tờ Khai Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Đăng Ký Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Thủ Tục Xin Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Đơn Xin Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Biểu Mẫu Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Xin Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mẫu 03, Mẫu Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Lịch Học Học Viện Tư Pháp, Mẫu Giấy Lý Lịch Tư Pháp, Sơ Yếu Lý Lịch Tiếng Pháp, Thủ Tục Làm Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Xin Visa Pháp Du Lịch, Lịch Thi Đấu Hạng 2 Pháp, Văn Bản Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Tờ Khai Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Đăng Ký Lý Lịch Tư Pháp Online, Mẫu Giấy ủy Quyền Xin Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Giấy ủy Quyền Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 1, Mẫu Tờ Khai Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Pháp, Mẫu Tờ Khai Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Bằng Tiếng Anh, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Mẫu Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Bằng Tiếng Anh, Lịch Sử Nha Nước Va Pháp Luật The Gioi, Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị Và Pháp Luật, Thủ Tục Đăng Ký Lý Lịch Tư Pháp Trực Tuyến, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Du Lịch, Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam, Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới Pdf, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Tiếng Anh, Lịch Sử Các Học Thuyết Về Chính Trị Pháp Luật, Thủ Tục Xin Lý Lịch Tư Pháp Cho Người Nước Ngoài, Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Canadan Bằng Tiếng Anh, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mẫu Số 04/2013/tt-lltp, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mẫu Số 03/2013/tt-lltp, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp (theo Mẫu 03/2013/tt-lltp), Mẫu Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Cho Người Nước Ngoài, Tiềm Năng Và Giải Pháp Phát Triê ̉ N Du Lịch Dải Ven Biển Hà Tiên, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A,

Thủ Tục Làm Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Giấy Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Sổ Tay Hướng Dẫn Cấp Nhãn Du Lịch Xanh Cho Điểm Tham Quan Du Lịch, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bộ Tư Pháp, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Số 1 Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Sở Tư Pháp, Mẫu Số 2 Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Yêu Cầu Cấp Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Của Bộ Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Mẫu Số 4 Lý Lịch Tư Pháp, Lịch Thi Đấu Pháp, Mẫu Số 3 Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 4, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Lý Lịch Tư Pháp Mẫu Số 2 Là Gì Bo, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 1, Thủ Tục Làm Sơ Yếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Yêu Cầu Cấp Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu 04 Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Hồ Sơ Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Đơn Xin Cấp Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 01, Thủ Tục Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Lý Lịch Tư Pháp, Văn Bản Pháp Luật Du Lịch, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp 2019, Luật Lý Lịch Tư Pháp, Đơn Đăng Ký Lý Lịch Tư Pháp, Bản Khai Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Tỉnh Phú Thọ, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp 2018, Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Mới Nhất, Mẫu Phiếu Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 1, Đơn Yêu Cầu Xác Minh Lý Lịch Tư Pháp, Tải Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất, Thủ Tục Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Hà Nội, Mẫu Tờ Khai Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Đăng Ký Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Thủ Tục Xin Phiếu Lý Lịch Tư Pháp,