Mẫu Đơn Xin Vào Hội Người Cao Tuổi, Đơn Xin Vào Hội Người Cao Tuổi

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Việc Và Những Lưu Ý Khi Viết Đơn Xin Việc
 • Mỗi Nghề Một Mẫu Cv: Tư Vấn Viên Bảo Hiểm
 • Bí Quyết Xin Việc Ở Doanh Nghiệp Nước Ngoài
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Việc Viết Tay
 • Thủ Tục Rút Đơn Ly Hôn Đơn Phương 2022
 • HỘI NGƯỜI CAO TUỔI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG NGHI HƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM Kính gửi : – BCH Chi hội người cao tuổi Khối 7 – BTV HNCT P. Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò Tôi tên là: ………………… Ngày sinh: ………………………….. Quê quán: ……………………………………………………………. Chỗ ở hiện nay: Khối 7 – P. Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An Trình độ văn hóa: …………… Trình độ chuyên môn …………………………….

  Thể loại Giáo án bài giảng Mĩ thuật

  Số trang 1

  Ngày tạo 9/4/2016 4:18:01 PM +00:00

  Loại tệp doc

  Kích thước

  Tên tệp cong hoa xa hoi chu nghia viet nam doc

  Đang xem: đơn xin vào hội người cao tuổi

  Download

  HỘI NGƯỜI CAO TUỔI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHƯỜNG NGHI HƯƠNG       Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

   

   

  ĐƠN XIN VÀO HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

   

   

         Kính gửi : – BCH Chi hội người cao tuổi Khối  7

              – BTV HNCT P. Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò

  Tôi tên là: ………………… Ngày sinh: …………… …… ………..

  Quê quán: …………………………………………… ……………….

  Chỗ ở hiện nay: Khối  7 – P. Nghi Hương – Thi ̣ xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An

  Trình độ văn hóa: …………… Trình độ chuyên môn ……………..

  …………………

  Ngày vào Đảng (nếu có) ……………………. chính thức   : …………………………..

  Công tác và chức vụ hiện nay   :

  ………………………………………………………………………………….. ……………………

  ………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………..

  (Nếu nghỉ hưu, thương binh, bệnh binh hoặc đang làm việc thì ghi rõ)

  Căn cứ luật hội người cao tuổi Việt Nam.

  Căn cứ vào nguyện vọng của bản thân tôi tự nguyện làm đơn xin vào hội người cao tuổi .

         Tôi hứa được vào hội sẽ thực hiện đầy đủ điều lệ hội và mọi quy định của hội đề ra.

   

                                    Nghi Hương , ngày ….. tháng ….. năm 201 6

                                                                                  Người làm đơn

   

   

   

                                                                      ……………………………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Cấp Giấy Phép Tổ Chức Họp Báo
 • Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Cấp Phép Tổ Chức Hội Nghị, Hội Thảo Quốc Tế
 • Mãu Đơn Xin Phép Về Sớm 30 Phút
 • Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Của Giáo Viên
 • Đơn Xin Vào Đảng Của Sinh Viên
 • Đơn Xin Vào Đảng Mẫu 1 Knđ
 • Đơn Xin Vào Đảng Phải Viết Tay Hay Đánh Máy
 • Đơn Xin Vào Đảng Trong Quân Đội
 • Tôi là:……………………………………… sinh ngày……..tháng………năm……

  Nơi sinh:………………………………………………………..

  Quê quán:………………………………………………………………………………….

  Dân tộc:……………………………. Tôn giáo……………………………………………

  Trình độ học vấn:………………………………………………………

  Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

  Nghề nghiệp: ……………………………………………………….

  Đơn vị công tác:………………………………………………………………..

  Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………

  Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  ngày……..tháng…….năm……….tại…………………………………………..

  Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ…………………………..

  Qua Nghiên cứu Điều lệ Đảng viên, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn tôi đã nhận thức được:

  – Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

  – Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

  – Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  – Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

  – Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

  – Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

  – Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

  * Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

  1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
  3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
  4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

  Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  ………….,ngày…tháng…năm….

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Vào Đảng Có Phải Viết Tay
 • Đơn Xin Vào Đảng Có Được Đánh Máy
 • Mẫu Đơn Xin Vào Đảng
 • Đơn Xin Vào Công Đoàn Trường Tiểu Học
 • Mẫu Đơn Xin Xét Xử Ly Hôn Vắng Mặt Trong Phiên Tòa Sơ Thẩm Mới 2022
 • Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Vào Canon Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Mẫu Đơn Xin Việc (Cv) Bằng Tiếng Hàn
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga
 • Các Mẫu Cv Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nhật Chuẩn 2022
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Pháp
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung
 • Đơn xin việc bằng tiếng Anh hiện nay không còn là điều gì đó xa lạ nữa. Thậm chí hồ sơ và đơn xin việc vào các công ty lớn bây giờ đều bắt buộc phải viết bằng tiếng Anh, đặc biệt là các công ty lớn của nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam như Canon, Samsung…

  Don xin viec bang tieng Anh vao Canon mẫu:

  An Cau village, Quynh Phu District, Thai Binh province

  Ha Noi

  Chamber and Personnel Department

  CANON VIET NAM Ltd.Co

  A1 Zones, Thang Long industrial,

  Dong Anh, Ha Noi

  Dear Madam/ Sir

  Application for the Post of Accountant

  As I know that your company is looking for the Accountant position. I am writing to apply for the post of Accountant. Please consider this as my application.

  I have fluent spoken and written English. Beside that, I can use some softwares : Microsoft Office as Word, Excel, Power point.

  In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get a job done well even under pssure or on far mission and I can work independent or group.

  Canon Vietnam chúng tôi with 100% capital of Japan, specializes in manufacturing printers in the export market. Your company has a enviroment in modern and professional. Working for Canon chúng tôi I have opportunity to learn and improve my level.

  I enclosed my CV with this letter.

  I am available for interview at any time. I can be contacted most easily on the mobile phone number or Gmail given above. I look forward to meeting you !

  Yours sincerely!

  Ha Noi

  Theo tôi được biết, công ty đang tìm một vị trí kế toán. Tôi viết lá thư này để xin ứng tuyển vào vị trí đó. Kính mong Quý công ty hãy xem xét.

  Tôi nói và viết tiếng Anh thành thạo. Bên cạnh đó tôi có thể sử dụng được một số chương trình như Word, Excel và Power point.

  Thêm nữa, tôi là người năng động và nhiệt tình. Tôi sẵn sàng học hỏi và làm mọi cách để hoàn thành tốt công việc ngay cả dưới áp lực hay nhiệm vụ nặng nề. Tôi cũng có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

  Canon Việt Nam là một công ty có 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất máy in xuất khẩu. Quý công ty có môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp. Làm việc cho Canon, tôi có cơ hội được học hỏi và nâng cao trình độ bản thân.

  Tôi gửi kèm CV của tôi với lá thư này.

  Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất cứ lúc nào. Quý công ty có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào qua điện thoại hoặc qua địa chỉ Gmail. Tôi rất mong chờ đến buổi phỏng vấn với Quý công ty.

  Hi vọng rằng Đơn xin việc bằng tiếng Anh vào Canon sẽ giúp ích các bạn. Bên cạnh đó, hãy tham khảo 17 tình huống tiếng anh phỏng vấn xin việc làm để giúp bạn tự tin hơn trong các buổi phỏng vấn của Công ty.

  Bạn muốn đi du học ở nước ngoài, hãy tham khảo mẫu cv tiếng anh xin học bổng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Xuất Nhập Khẩu
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Xuất Nhập Khẩu, Giấy Xin Việc Ng
 • Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Ngân Hàng
 • Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Khách Sạn
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán Chuẩn Nhất, Đơn Xin Việc
 • Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nho Mẫu Đơn Nhật Tiền Triệu Vẫn Hút Khách
 • Vì Sao Nho Mẫu Đơn Nhật Bản Có Giá Hàng Triệu Đồng 1 Kg Vẫn Hút Khách?
 • Nhà Giàu Việt Lại “phát Sốt” Với Nho Mẫu Đơn Nhật Bạc Triệu
 • Một Số Điều Về Xuất Gia, Thụ Giới, Bổ Nhiệm Trụ Trì, Thuyên Chuyển Sinh Hoạt Tôn Giáo Của Ban Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Thanh Hóa.
 • Không Có Chuyện Trụ Trì Chùa Phước Quang Hoàn Tục Vì Bị Kỷ Luật
 • Tôi là:……………………………………… sinh ngày……..tháng………năm……

  Nơi sinh:………………………………………………………..

  Quê quán:………………………………………………………………………………….

  Dân tộc:……………………………. Tôn giáo……………………………………………

  Trình độ học vấn:………………………………………………………

  Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

  Nghề nghiệp: ……………………………………………………….

  Đơn vị công tác:………………………………………………………………..

  Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………

  Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  ngày……..tháng…….năm……….tại…………………………………………..

  Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ…………………………..

  Qua Nghiên cứu Điều lệ Đảng viên, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn tôi đã nhận thức được:

  – Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

  – Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

  – Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  – Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

  – Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

  – Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

  – Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

  * Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

  1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
  3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
  4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

  Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  ………….,ngày…tháng…năm….

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Cập nhật ngày 13/01/2021

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưu Ý Khi Điền Mẫu Na2
 • Kỹ Thuật Trồng Cây Hoa Mẫu Đơn Ra Hoa Quanh Năm
 • Lễ Vinh Danh Những Cây Di Sản Việt Nam Đầu Tiên Khánh Hòa Qua Ảnh (Phần 2)
 • Thủ Tục Xin Công Văn Nhập Cảnh Việt Nam 2022
 • Điền Mẫu Đơn Tờ Khai Cấp Thị Thực Việt Nam
 • Mẫu Đơn, Thư Mời Xin Cấp Visa Vào Việt Nam Chính Xác Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Tự, Thủ Tục Xin Xác Nhận Hai Tên Là Của Một Người 2022
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Số Nhà, Xác Nhận Hai Địa Chỉ Nhà Là Một Bản
 • Đơn Xin Xác Nhận Điều Trị Ngoại Trú Bệnh Viện Tâm Thần
 • Thủ Tục Xin Trợ Cấp Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh Tâm Thần
 • Đơn Xin Xác Nhận Bị Bệnh
 • Cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào để nhập cảnh luôn là nỗi lo khiến người nước ngoài cảm thấy bối rối. Bên cạnh giấy tờ tùy thân cơ bản như passport, theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam cần có đơn xin cấp visa vào Việt Nam hoặc mẫu thư mời xin visa vào Việt Nam.

  Được thiên nhiên ưu ái với nhiều cảnh quan xinh đẹp và bí ẩn, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến du lịch được yêu thích bởi đông đảo bạn bè quốc tế.

  Tuy nhiên, thủ tục pháp lý chưa bao giờ là vấn đề đơn giản, đặc biệt là đối với người nước ngoài. Nếu muốn khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người ở đất nước hình chữ S này, công dân ngoại quốc (ở những quốc gia không nằm trong danh sách miễn thị thực Việt Nam) phải thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh Việt Nam.

  Cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào để nhập cảnh luôn là nỗi lo khiến người nước ngoài cảm thấy bối rối. Bên cạnh giấy tờ tùy thân cơ bản như passport, theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam cần có đơn xin cấp visa vào Việt Nam hoặc mẫu thư mời xin visa vào Việt Nam.

  Riêng đối với những người nước ngoài đi du lịch đến Việt Nam, bộ hồ sơ xin visa Việt Nam cần có các mẫu đơn như sau:

  • Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam
  • Mẫu xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam

  Những mẫu đơn xin visa vào Việt Namthư mời xin visa vào Việt Nam có thể dễ dàng tìm được nhờ vào công cụ tìm kiếm trên internet. Tuy nhiên để đảm bảo có được một tờ đơn xin visa về Việt Nam đúng chuẩn quy định, bạn cần rất cẩn thận khi sử dụng các tài liệu tìm được thông qua công cụ tìm kiếm online. Để giúp bạn không phải mất quá nhiều thời gian tìm hiểu và đối chiếu các mẫu xin visa vào Việt nam, VisaPM đã tổng hợp hai mẫu đơn xin visa Việt Nam.

  ​​​​​​​Hai mẫu đơn trên chỉ là bước đầu tiên mà bạn phải thực hiện trong toàn bộ tiến trình xin visa vào Việt Nam. Vẫn còn nhiều yêu cầu thủ tục pháp lý và những vấn đề phát sinh khác mà bạn phải “đối mặt” nếu có nhu cầu nhập cảnh tại đất nước này.

  Nếu bạn đang cần gấp visa hoặc có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc xin visa nhập cảnh Việt Nam. Xin đừng ngần ngại liên hệ với Visa PM qua hotline.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Việc Y Tá, Thư Xin Việc Y Tá Bệnh Viện, Phòng Khám
 • Hướng Dẫn Tạo Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Đẹp Và Hiện Nay
 • Hồ Sơ Xin Việc 2022, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Gồm Những Giấy Tờ Gì, Chuẩn Đầ
 • Mẫu Đơn Xin Việc Quản Lý Shop Thời Trang, Cv Xin Việc Giám Sát Bán Hàn
 • Mẫu Đơn Xin Việc Quản Lý Bán Hàng
 • Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Hội Hồi Sức Cấp Cứu Và Chống Độc Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Của Bộ Đội
 • Thủ Tục Hồi Hương (Đăng Ký Thường Trú Ở Việt Nam) Tại Cơ Quan Đại Diện Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Điều Kiện Hồi Hương Và Mua Nhà Tại Việt Nam
 • Nguyên Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vượt Quá Phạm Vi Khởi Kiện Ban Đầu, Lại Được Tòa Án Chấp Nhận
 • Ly Thân Và Ly Hôn
 • Nếu bạn có đủ điều kiện và có mong muốn trở thành hội viên của hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, vui lòng soạn thư theo mẫu sau và gửi về cho BCH Hội theo địa chỉ: Văn phòng Hội HSCC và CĐ Việt Nam - Tầng 2 Nhà A9 – Bệnh viện Bạch Mai . Số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

  Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn sau đây, tự nguyện tham gia đều có thể được công nhận là hội viên: 

  – Là bác sỹ, dược sỹ, y sỹ trong hoặc ngoài biên chế Nhà nước, hoạt động trong chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc, làm đơn tự nguyện xin gia nhập Hội.

  – Bác sỹ và dược sỹ là người Việt Nam học tập công tác ở nước ngoài nếu tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội có thể xem xét là hội viên danh dự.

  Nếu bạn có đủ điều kiện và có mong muốn trở thành hội viên của hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, vui lòng soạn thư theo mẫu sau và gửi về cho BCH Hội theo địa chỉ: Văn phòng Hội HSCC và CĐ Việt Nam - Tầng 2 Nhà A9 – Bệnh viện Bạch Mai . Số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

                                                                          ………….., ngày…… tháng…… năm…..

   

  ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU

  VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

   

   Kính gửi: Ban chấp hành Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

  Tên tôi là:………………………………………………………………………..Nam/Nữ:……………………………………………..

  Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….…………………………..

  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:………………………E-mail:…….……………….Fax:…………………………………………………………………..

  Học hàm, học vị:…………………………………………………………………………………………….…………………………..

  Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nơi công tác :…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về Điều lệ hoạt động của Hội HSCC và CĐ Việt Nam và  xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, tôi làm đơn này tự nguyện xin gia nhập Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam.

  Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ điều lệ và nội quy hoạt động của Hội, nỗ lực phấn đấu và đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội ngày càng lớn mạnh.

  Kính mong Ban chấp hành Hội chấp thuận đề nghị của tôi.

  Tôi xin trân trọng cám ơn.

                                                                       ………., ngày…..tháng……năm…..

                                                                                Người làm đơn        

                                                                                                              (ký tên, ghi rõ họ và tên)

  Xin gửi đơn này về địa chỉ:

  Văn phòng Hội HSCC và CĐ Việt Nam 

  Tầng 2 Nhà A9 – Bệnh viện Bạch Mai . Số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Bỏ Điều Trị Methadone Vòng Tròn Luẩn Quẩn Của Người Nghiện Ma Túy
 • Cấp Phát Thuốc Methadone Cho Người Bệnh Đặc Biệt Điều Trị Tại Nhà
 • Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Hoa Kỳ
 • Công Ty Pnj Tuyển Dụng Hấp Dẫn Đầu Năm 2022
 • Condell, Quillota (Población Lo Garzo)
 • Thủ Tục Nhập Cảnh Vào Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Làm Thủ Tục Xin Công Văn Nhập Cảnh Việt Nam
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Cảnh Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
 • Thủ Tục Nhập Trạch Vào Nhà Mới
 • Nhập Trạch Có Cần Xem Tuổi Và Thủ Tục Nhập Trạch Lấy Ngày Gồm Những Gì?
 • Thủ Tục Nhập Trạch Lấy Ngày Khi Chuyển Đến Nhà Mới
 • Để nhập cảnh vào Việt Nam các bạn cần một số thủ tục, điều kiện như sau, nếu không hiểu vấn đề gì các bạn có thể gọi lại để tôi tư vấn miễn phí : 0904004004 tôi là Hùng.

  Điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam

  Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày
  2. Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.

  Các trường hợp chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam

  1. Không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này.
  2. Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng.
  3. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.
  4. Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.
  5. Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực.
  6. Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực.
  7. Vì lý do phòng, chống dịch bệnh.
  8. Vì lý do thiên tai.
  9. Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Thẩm quyền quyết định chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam

  1. Người đứng đầu đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 21 của Luật này.
  2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 21 của Luật này.
  3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 21 của Luật này.
  4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 21 của Luật này.
  5. Người có thẩm quyền ra quyết định chưa cho nhập cảnh có thẩm quyền giải tỏa chưa cho nhập cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Nhập Cảnh Vào Việt Nam Cho Người Hàn Quốc
 • Quy Định Về Visa Nhập Cảnh Việt Nam 2022: Thủ Tục + Giấy Tờ Cần Thiết Khi Xin Visa
 • Visa Nhập Cảnh Đến Việt Nam Bao Gồm Những Thủ Tục Gì?
 • Thủ Tục Mua Xe Ô Tô Cũ Khác Tỉnh Như Thế Nào?
 • Qui Trình Mua Bán Nhà Đất Đã Có Sổ Đỏ
 • Mẫu Đơn Xin Thị Thực Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Thị Thực Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Đến Các Cá Nhân Có Nguyện Vọng Nhập Cảnh Vào Việt Nam
 • Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Về Thi Hành Điều Lệ Hội Nông Dân Việt Nam Khóa Vii – Hội Nông Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Nho Mẫu Đơn Nhật Có Giá 2 Triệu/chùm
 • Mẫu Hồ Sơ Phật Giáo
 • 1. Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam khi đến qua email:

  Nếu bạn không muốn đăng ký trực tuyến, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi chi tiết hộ chiếu của bạn dưới dạng biểu mẫu đính kèm bên dưới để gửi email [email protected]

  Ghi chú :

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Quốc tịch

  Hộ chiếu

  Hộ chiếu hết hạn

  Ngày tới

  Cảng đến

  Tất cả các chi tiết phải sửa như trong hộ chiếu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối tại sân bay nếu bạn gửi cho chúng tôi thông tin chi tiết không chính xác.

  Định dạng ngày tháng: DD / MM / YYYY, ví dụ: 09 Tháng Chín 2009

  Cảng đến: chỉ sân bay (Hà Nội, Đà Nẵng hoặc sân bay thành phố Hồ Chí Minh)

  Lưu ý: ngày hết hạn hộ chiếu phải có ít nhất 06 tháng hiệu lực từ ngày đến của bạn, nếu không, bạn không thể lên máy bay sang Việt Nam.

  2. Biểu mẫu nhập cảnh và xuất cảnh cho thị thực Việt Nam (tại sân bay):

  Hãy dán 1 ảnh ở góc trên bên phải như các yêu cầu hình thức và chuẩn bị 1 thêm ảnh cùng kích thước cho yêu cầu Visa dập tại sân bay Việt Nam.

  3. Thư và mã thị thực Việt Nam được chấp thuận trước như thế nào??

  Có hai loại thư visa mà bạn phải biết rõ ràng bao gồm thư chấp thuận visa và mã phê duyệt visa.

  3.1. Thư chấp thuận visa:

  Sau khi bạn điền vào mẫu trực tuyến & giải quyết việc thanh toán thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư chấp thuận trước để nhận visa khi đến sân bay. Hãy chắc chắn rằng bạn phải có thư chấp thuận trước & in ra để lên máy bay & nhận visa tại sân bay.

  Bạn không thể lên máy bay và nhận visa tại sân bay mà không có thư chấp thuận trước.

  3.2. Mã phê duyệt Visa:

  Nếu bạn áp dụng visa trực tuyến tại đại sứ quán và giải quyết việc thanh toán thành công, chúng tôi cũng sẽ xử lý visa của bạn trong vòng 4-48 giờ làm việc. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã được chấp thuận trước để nhận visa của bạn tại Đại sứ quán Việt Nam nơi bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong biểu mẫu đăng ký. Bạn cần tải xuống và in mã phê duyệt visa để lấy visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại địa điểm của bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 99 Cây Bông Trang (Mẫu Đơn) Đẹp Nhất Việt Nam, 168 Triệu, Bonsai, Khủng, Núi, Rừng
 • Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Ngành Điều Dưỡng Viên, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Ngành Điều Dưỡng
 • Mẫu Giấy Cho Đất Viết Tay Hợp Pháp, 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh Năm 2022
 • Biểu Mẫu Xác Nhận Lương Của Ngân Hàng Sacombank
 • Xin Visa 5 Năm Cho Người Nước Ngoài Vào Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Năm 2022
 • Tư Vấn Thủ Tục Xin Mở Lại Mã Số Thuế Công Ty Bị Đóng
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh
 • Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi Nghị Định 26,108, 113
 • Giấy miễn thị thực hay còn được hiểu là visa 5 năm ngày càng được nhiều người nước ngoài quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được đầy đủ thông tin cần thiết về thủ tục, quy trình xin giấy miễn thị thực vào Việt Nam. Bài viết sau đây, Vietnam Booking sẽ hướng dẫn bạn cách xin visa 5 năm cho người nước ngoài(giấy miễn thị thực Việt Nam) nhanh nhất.

  Bên cạnh việc tiến hành thủ tục xin visa thông thường để nhập cảnh vào Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có vợ/ chồng là người Việt Nam, trẻ em có bố/ mẹ có quốc tịch Việt Nam có thể xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm để thăm thân nhân hoặc giải quyết các công việc cá nhân.

  Giấy miễn thị thực này cho phép các đối tượng trên lưu trú tối đa tại Việt Nam trong thời gian 6 tháng cho 1 lần nhập cảnh và có thời hạn lên đến 5 năm.

  Visa 5 năm phục vụ mục đích thăm người thân của người nước ngoài. (Ảnh: Internet)

  Dù là nằm trong diện được miễn thị thực 5 năm, bạn vẫn phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ đề xuất cấp miễn thị thực. Cụ thể hơn, hồ sơ gồm có các hạng mục sau.

  Người nước ngoài muốn xin miễn thị thực, trước tiên cần phải hoàn thiện tờ khai đề nghị cấp giấy miễn visa (Mẫu NA9). Bên cạnh đó, người nước ngoài có thể tiến hành khai Tờ khai xin cấp thị thực online tại đường dẫn: https://bit.ly/2JkGxYd. Bạn chú ý điền đầy đủ các thông tin tại các mục theo hướng dẫn như sau:

  1. Họ và tên trong hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp

  • Khai báo đầy đủ tên, họ, tên đệm bằng chữ in hoa như trong Hộ chiếu/Giấy thường trú ở bên nước ngoài.
  • Khai đầy đủ họ tên Việt Nam được sử dụng trước khi sang nước ngoài.

  2. Giới tính: Bạn đánh dấu ✔ vào ô “Nam” hoặc “Nữ”.

  3. Sinh ngày: Bạn Điền đúng theo Hộ chiếu theo định dạng dd/mm/yyyy.

  4. Nơi sinh: Điền đúng như trong hộ chiếu.

  5. Quốc tịch gốc: Quốc tịch nơi bạn sinh ra.

  6. Quốc tịch hiện tại: Quốc tịch hiện tại của bạn tại quốc gia/vùng lãnh thổ

  7. Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: Điền các thông tin cần thiết: Số hộ chiếu, có giá trị đến khi nào, do cơ quan nào cấp.

  Việt Nam – điểm đến xinh đẹp, an toàn và giá rẻ ở khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: Internet)

  8. Nghề nghiệp: Công việc hiện tại ở bên nước ngoài.

  9. Địa chỉ cư trú, nơi làm việc hiện nay ở nước ngoài: Ghi rõ số nhà, địa chỉ cụ thể.

  10. Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (nếu có). Nhập địa chỉ thường trú tại Việt Nam như trong hộ khẩu trước khi sang nước ngoài (nếu có).

  11. Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam: Địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên lạc của thân nhân người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

  12. Trẻ em (dưới 14 tuổi) đi cùng hộ chiếu / giấy tờ thường trú: Nếu có trẻ em đi cùng, điền đầy đủ tên, giới tính và ngày sinh.

  13. Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp giấy MTT

  • Đánh dấu ✔ vào các hạng mục hồ sơ đã chuẩn bị được tương ứng với từng đối tượng (Nên chuẩn bị đầy đủ tất cả các giấy tờ này trước khi xin giấy miễn thị thực)
  • Đề nghị cấp giấy miễn thị thực loại:
  • Đánh dấu ✔ vào 1 trong 2 ô: Quyển rời hoặc Giấy dán vào hộ chiếu

  Chọn quốc gia nơi người nước ngoài đang sinh sống hoặc chọn Việt Nam nếu người nước ngoài có người thân nộp hộ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

  Sau khi điền đầy đủ những thông tin trên, đánh dấu ✔ vào ô “Tôi cam đoan nội dung khai trên là đúng và đầy đủ” và chọn “Hoàn thành” để kết thúc quy trình. Tiếp sau đó, bạn in tờ khai xin miễn visa 5 năm để nộp cùng checklist hồ sơ.

  Ảnh thẻ: 02 ảnh thẻ kích thước 4cm x 6cm, nền trắng, rõ mặt, không đội mũ, đeo kính. 1 ảnh để dán vào tờ khai xin miễn thị, ảnh còn lại đính kèm cùng với các tài liệu khác khi nộp.

  Hộ chiếu:Hộ chiếu bản gốc, còn hạn ít nhất 1 năm. Nộp kèm 1 bản sao có công chứng để lưu hồ sơ.

  Ngoài visa 5 năm, visa Việt Nam C1 cũng được nhiều người ưa chuộng. (Ảnh: Internet)

  Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân

  Người nước ngoài nộp bản chính kèm theo bản sao có công chứng của một trong các loại giấy tờ sau:

  • Giấy đăng ký kết hôn (kèm hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân của vợ/chồng có quốc tịch Việt Nam).
  • Giấy khai sinh (kèm hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân của bố/mẹ có quốc tịch Việt Nam).
  • Giấy xác nhận quan hệ giữa cha mẹ và con cái (kèm hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân của bố/mẹ có quốc tịch Việt Nam).
  • Giấy xác nhận nuôi con nuôi.
  • Các tài liệu có giá trị khác theo quy định của luật pháp Việt Nam.

  Để nộp hồ sơ xin miễn visa, người nước ngoài có thể chuyển tài liệu từ nước ngoài về Việt Nam và nhờ người thân nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh theo địa chỉ:

  • Tại Hà Nội: Số 44-46 Đường Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Tại Đà Nẵng: 78 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: 333-335-337 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
  • Phòng quản lý xuất nhập cảnh TP. HCM: 196 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

  Nếu đương đơn hiện đang cư trú tại nước ngoài thì mang đến nộp tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại.

  Theo thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, phí cấp giấy miễn thị thực 5 năm là 10 USD. Vì vậy, để hoàn tất thủ tục xin miễn visa, bạn cần nộp cho cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại hoặc cho Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam một khoản phí tương đương 230,000 VNĐ (Thay đổi tùy theo tỷ giá hiện thời).

  Giấy xin miễn thị thực cho người nước ngoài có giá trị 5 năm. (Ảnh: Internet)

  Sau khi nhận đủ hồ sơ từ đương đơn, trong thời gian 1 ngày, Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại sẽ chuyển thông tin xin miễn visa về Cục quản lý xuất nhập cảnh. Tiếp đó, Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ xử lý, xét duyệt hồ sơ và thông báo cho cơ quan lãnh sự trong vòng 3 ngày làm việc. Sau khi nhận được thông báo, Cơ quan lãnh sự sẽ báo lại kết quả hồ sơ xin miễn visa 5 năm cho người nước ngoài. Tổng cộng, người nước ngoài thường sẽ phải chờ đợi 5 ngày để biết được kết quả xin miễn thị thực của mình.

  Để nắm bắt được đầy đủ và chính xác những thông tin về thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài thật không dễ dàng, đặc biệt là với những người lần đầu xin visa đến Việt Nam. Vì vậy, ngay từ bước lên kế hoạch, bạn hãy tìm đến dịch vụ xin visa Việt Nam trọn gói để tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

  Vietnam Booking – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ xin miễn thị thực 5 năm trọn gói là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng với đội ngũ chuyên viên đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết, Vietnam Booking chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 1900 3498 hoặc tại chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Việc Xin Miễn Thị Thực 5 Năm
 • Xin Giấy Miễn Visa Nhập Cảnh Việt Nam 5 Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Ly Dị Chuẩn
 • Lắp Điều Hòa Nào Cho Lớp Học?
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Kết Hôn
 • Mẫu Đơn Xin Thôi Quốc Tịch Việt Nam, Giấy Xin Từ Bỏ Quốc Tịch Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Cấp Bản Sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kết Hôn
 • Xác Nhận Độc Thân, Trình Tự Thủ Tục Như Thế Nào? Mẫu Tờ Khai Cấp Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Độc Thân Chính Xác Nhất
 • Đơn Xin Cấp Thị Thực, Xin Cấp Hộ Chiếu Mới Tại Đức
 • Đơn Xin Cấp Hộ Chiếu Lần Đầu
 • Tại Điều 27, Khoản 1 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 “Công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam”, tuy nhiên, người có nguyện vọng sẽ phải làm đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để được xem xét tính hợp pháp của nguyện vọng đó. Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam là quyền của mỗi công dân, vì vậy, nếu như các bạn muốn thôi quốc tịch Việt Nam để nhập tịch tại nước ngoài, các bạn có thể sử dụng đơn để hoàn tất thủ tục của mình một cách nhanh chóng.

  Trái lại với việc xin thôi quốc tịch là việc xin trở lại quốc tịch Việt và đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ giúp bạn thực hiện điều này, trong đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam công dân phải trình bày nguyện vọng và lý do chính đáng muốn quay lại quốc tịch cũ.

  Download Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

  Người xin thôi quốc tịch Việt Nam sẽ nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đang cư trú, nếu như đang cư trú tại nước ngoài sẽ thực hiện việc nộp cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong đó, các bạn sẽ phải hoàn thiện hết những nội dung theo yêu cầu của mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, gửi kèm các giấy tờ bắt buộc bao gồm bản khai lý lịch, bản sao hộ chiếu Việt Nam, chứng minh nhân dân, phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận người đó đang hoàn tất thủ tục nhập tịch tại nước ngoài, giấy xác nhận không nợ Thuế,…trong đó bản khai lý lịch là quan trọng nhất và bắt buộc phải có.

  Những thông tin điền trong đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, bản khai lý lịch và các giấy tờ chứng minh khác phải chính xác, có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền,…

  Trong đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, các bạn cần trình bày rõ ràng thông tin về người làm đơn, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch hiện nay, số hộ chiếu hoặc số CMND (ghi rõ thời gian, địa điểm cấp), ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam, địa chỉ cư trú tại Việt Nam, địa chỉ cư trú hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc, nêu rõ lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Để Thực Hiện Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập
 • Giấy Cam Kết Bảo Lãnh Nhân Sự, Thỏa Thuận Cam Kết Về Việc Bảo Lãnh
 • Mẫu Đơn Xin Bãi Nại Và Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Bãi Nại Trong Vụ Án Tai Nạn Giao Thông
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương
 • Dàn Ý Đơn Xin Nghỉ Học
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100