Top 4 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Đơn Xin Rút Kháng Cáo Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Mẫu Đơn Kháng Cáo Dân Sự

Nội dung đơn kháng cáo

Khoản 1 Điều 272, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định đơn kháng cáo phải có những nội dung cơ bản như sau:

Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;

Nội dung bị kháng cáo của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

Lý do của việc kháng cáo;

Vêu cầu của người kháng cáo đối với Tòa án cấp phúc thẩtm;

Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

Cách viết đơn

Ở phần “Kính gửi” ghi rõ tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án;

Ở phần “Người kháng cáo”, nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;

Ở phần “Địa chỉ”, nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;

Ở phần “Kháng cáo” ghi rõ kháng cáo toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm hay phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó;

Ở phần “Lý do kháng cáo” ghi rõ lý do kháng cáo như nhận định sai lầm về các tình tiết khách quan, áp dụng chưa đúng Điều luật hoặc tinh thần của Điều luật, vi phạm trong quá trình tố tụng…

Nếu có tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo là có căn cứ và hợp pháp;

Phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên nếu người kháng cáo là cá nhân; người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Thủ tục kháng cáo

Nộp đơn kháng cáo đến Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo.

Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo. Nếu không hợp lệ Tòa án yêu cầu người kháng cáo làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.

Người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Tòa án cấp phúc thẩm tiến hành thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm.

Mẫu Đơn Kháng Cáo Hình Sự

Mẫu đơn kháng cáo hình sự mới nhất hiện nay được soạn thảo dựa trên quy định tại nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 24/02/2017. Đây là giấy tờ pháp lý cần thiết mà người có quyền kháng cáo nộp lên Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu xem xét lại vụ án hoặc quyết định của Tòa án đã xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của mình. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý độc giả theo dõi thông tin dưới bài viết sau.

Trước khi nộp hồ sơ kháng cáo hình sự, người có quyền kháng cáo phải nắm rõ thủ tục kháng cáo được quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 về nơi nộp hồ sơ cũng như quy trình tiếp nhận và mở phiên tòa xét xử của Tóa án

Căn cứ theo quy định tại Điều 332 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, hồ sơ kháng cáo bao gồm:

Đơn kháng cáo;

Chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung (nếu có) để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo.

Hướng dẫn viết đơn kháng cáo hình sự

1. Phần kính gửi: Ghi tên Tòa đã xét xử sơ thẩm vụ án (ghi cụ thể huyện, tỉnh, thành phố mà Tòa án đặt trụ sở);

2. Thông tin người kháng cáo;

Nếu người kháng cáo là cá nhân:

Ghi họ tên cá nhân kháng cáo, hoặc họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo (nếu có)

Ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, thông tin của cá nhân

Nếu người kháng cáo là tổ chức:

Ghi rõ tên của tổ chức kháng cáo và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc họ tên người ủy quyền (nếu có)

Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó

3. Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo ( là nguyên đơn, bị đơn trong vụ án nào?);

4. Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó;

5. Kháng cáo, lý do kháng cáo;

6. Yêu cầu Tòa phúc thẩm giải quyết vấn đề gì;

7. Liệt kê những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo

8. Ký tên

Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó

Nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó

Trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Hướng dẫn viết đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt

Các yếu tố về nhân thân như: nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; là người có nhiều thành tích trong công tác; gia đình có công với Cách mạng,..;

Hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có): là trụ cột cho gia đình; có con nhỏ; vợ chồng, bố mẹ ốm đau phải chăm sóc…;

Đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả (nếu có).

Liệt kê tên các tài liệu gửi kèm để chứng minh các nội dung đề cập trong đơn (Huân huy chương kháng chiến; Giấy chứng nhận hộ nghèo, khó khăn; Hồ sơ khám chữa bệnh;Tài liệu về việc tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả …)

Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự

10/07/2020

Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

Để thực hiện quyền kháng cáo trong thủ tục tố tụng hình sự, các bên cần phải tiến hành các bước như thế nào? Soạn đơn kháng cáo ra sao? Luật Minh Gia đưa ra mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự để các bên tham khảo như sau:

1. Luật sư tư vấn luật hình sự

Mặc dù Bộ luật Tố tụng hình sự không có quy định giải thích kháng cáo là gì, nhưng xét về bản chất của kháng cáo có thể hiểu kháng cáo là hình thức chống lại bản án lên Tòa án cấp trên khi các bên trong vụ án hình sự không đồng ý với phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm.

Khi thực hiện thủ tục kháng cáo bản án hình sự, người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm; đồng thời trong đơn phải thể hiện đầy đủ các nội dung mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chỉ quy định về các nội dung chính trong đơn kháng cáo mà không có biểu mẫu cụ thể. Điều này làm cho người có quyền kháng cáo gặp nhiều vướng mắc trong quá trình soạn thảo đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày……tháng…….năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO VỤ ÁN HÌNH SỰ (Mẫu)

Kính gửi: – Toà án nhân dân thành phố ……………………………………………………………………

– Toà án nhân dân quận …………………………………………………………………………

Tôi tên là : ………………………………………………. Sinh năm: ……………….

Thường trú: ………………………………………………

Tôi bị cáo, toà án nhân dân quận …………………… xét xử sơ thẩm ngày ………………. về tội danh………………………………………………………………… với mức án là …………………. năm tù giam.

Tôi làm đơn này xin quý Toà xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án Nhân Dân quận ……………………

Nội dung kháng cáo: Xem xét giảm hình phạt với những lý do sau đây:

Tôi biết mình đã có những hành vi mà pháp luật đã cấm công dân không được thực hiện, nhưng tôi rất mong muốn quí cơ quan xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của tôi:

– Từ trước cho đến khi phạm tội, tôi chưa có tiền án tiền sự, luôn chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Tôi thực chất chỉ là người mới theo bạn bè thử sử dụng ma tuý, không trực tiếp mua mà phải thông qua người khác(tức …………..) mua rồi cùng sử dụng.

– Trong quá trình giải quyết vụ án tôi thật sự đã nhận ra khuyết điểm và thành thật ăn ăn hối cải, thành khẩn khai báo, giúp đỡ cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ nội dung vụ án.

Vì những lý do trên tôi nhận thấy Toà sơ thẩm truy cứu tôi theo …………….với hình phạt… ….năm tù giam là quá nặng.

Nay tôi làm đơn này kháng cáo xin Quý Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt giúp tôi sớm có điều kiện hoà nhập xã hội và làm lại cuộc đời.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Câu hỏi – Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đặt sai chuyến bay?

Kính gửi công ty luật Minh Gia, Trong đợt tết này tôi đã mua vé máy bay 2 chiều từ thành phố X nước Y về Hà Nội giá 1x.000.000VNĐ. Theo như thỏa thuận 2 bên vé chiều đi là 2x/x/2017 và chiều về là ngày x/x/2017. khi trở về nhật ngày x/x/2018 họ thông báo cho tôi vé đã bị hủy và chuyển sang ngày x/x/2018. Sau khi tôi xác nhận với bên hãng hàng không thì mới biết vé của mình chính thức mới bay được ngày xx/x/2018. Vì công việc nên tôi không thể đợi đến ngày đó nên tôi phải mua vé đi trong ngày x/x/2018. Quý công ty cho tôi hỏi là liệu tôi có thể tố cáo bên bán vé cho tôi được không và nếu được thì làm thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn công ty.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

Trong trường hợp này cần xác định việc bên bán vé khi họ đặt vé cho mình nhưng bị sai ngày; tuy nhiên họ không có mục đích chiếm đoạt tài sản nên chưa có căn cứ để truy cứu trách nhiệm mà anh/chị có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Đơn Kháng Cáo Quyền Nuôi Con

Đơn kháng cáo quyền nuôi con thể hiện ý kiến không đồng tình và mong muốn được xem xét lại nội dung về con chung, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con chung sau khi vụ án ly hôn đã được tòa án đưa ra xét xử.

Tổng quan Đơn kháng cáo quyền nuôi con

Mẫu Đơn kháng cáo quyền nuôi con

(V/v: Kháng cáo một phần bản án sơ thẩm về quyền nuôi con theo Bản án số ……./BAST – HNGD) – Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 2015; – Căn cứ Luật hôn nhân gia đình 2014;

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………….. (nơi xét xử sơ thẩm)

Thông tin người kháng cáo

Người kháng cáo: ……………………………… Sinh ngày: …………………….

Chứng minh nhân dân số: ………….. Cấp ngày: ………….. Tại: ……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………

Là: bị đơn/nguyên đơn … trong vụ án ly hôn ………………………………………….

Nội dung Kháng cáo

Kháng cáo một phần của bản án số ………….. của Tòa án nhân dân … chưa có hiệu lực pháp luật, ngày … tháng … năm … về quyền nuôi con, cụ thể:

Ngày … tháng … năm … Tòa án nhân dân … xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn đơn phương của tôi và … đã ra bản án về giải quyết ly hôn, nuôi con, chia tài sản sau ly hôn quy nuôi con. Xét thấy ( nêu rõ lý do kháng cáo)

…………………………………………………………………………………………..

Ví dụ: Nhận thấy, chồng tôi không có điều kiện để chăm lo, nuôi dưỡng các con được phát triển, nhận thức đúng đắn. Cùng với việc con tôi hiện nay còn rất nhỏ, cần sự chăm sóc của mẹ và rất dễ bị ảnh hưởng với tác động môi trường để phát triển nhân cách. Chồng tôi là anh ………….. là người có nhân phẩm đạo đức không tốt. Điều này thể hiện ở việc chồng tôi là người nghiện ngập/ thường xuyên say xỉn, la cà uống rượu với bạn bè. Điều này không chỉ xóm làng mà cả cơ quan địa phương đều biết và đã nhiều lần nhắc nhở xử lý hành chính. Bên cạnh đó, chồng tôi hiện nay không có công việc ổn định, việc nuôi dưỡng chăm sóc con cái trước đây hầu hết đều là do tôi chăm lo. Hiện nay, chồng tôi cũng không có chỗ ở ổn định.

Dựa theo quy định pháp luật Điều 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về kháng cáo và Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn, tôi làm đơn này, kính đề nghị Tòa án nhân dân ……….. xem xét, xét xử lại vụ án ly hôn về tranh chấp quyền nuôi con của tôi với …

Kính mong Tòa án nhân chấp nhận đơn kháng cáo và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Người làm đơn