Top 15 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Đơn Trình Báo Tố Giác Tội Phạm / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Đơn Xin Rút Trình Báo Tố Giác Tội Phạm / 2023

Đơn xin rút toàn bộ nội dung trình báo tố giác tội phạm do có sự nhầm lẫn hay đã thỏa thuận khắc phục hậu quả.

Tổng quan về Đơn xin rút trình báo tố giác tội phạm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin rút trình báo tố giác tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

…., ngày …..tháng….năm 2018

ĐƠN XIN RÚT TRÌNH BÁO TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi ….. của ….)

Căn cứ vào Đơn trình báo tố giác tội phạm ngày … tháng… năm 2018;

Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

Kính gửi: Thượng tá ……………… – Thủ trưởng cơ quan điều tra – Công an quận/huyện…….. – Tỉnh/thành phố……….

Tên tôi là: ……………………………………..

Sinh ngày: …………………..

CMND số:  …………………..    do: ………………….. cấp ngày: …………………..

HKTT: …………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm 2018, tôi đã có đơn trình báo tố giác tội phạm về hành vi ……. của đối tượng ……. Tuy nhiên, đối tượng đã cố gắng khắc phục hậu quả sau đó và bồi thường cho gia đình tôi theo biên bản lập ngày ………… Vì vậy, sau khi xem xét, nhìn nhận lại hành vi của đối tượng …….. tôi cảm thấy có nhiều yếu tố để khẳng định đối tượng ……….. chưa đủ tính chất và mức độ nguy hiểm để phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, Căn cứ Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, tôi đề nghị:

– Hủy bỏ đơn trình báo, tố giác tội phạm đối với đối tượng…

– Đình chỉ khởi tố vụ án hình sự về tội ….. đối với đối tượng…

Kính mong Thủ trưởng cơ quan điều tra xem xét giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

– Bản sao CMND của người viết đơn

Người viết đơn

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Đơn Kêu Oan Là Tin Báo, Tố Giác Về Tội Phạm Hay Là Đơn Tố Cáo Trong Hoạt Động Tư Pháp Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Viện Kiểm Sát / 2023

Đơn kêu oan là tin báo, tố giác về tội phạm hay là đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát

Đến nay, chưa có văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền quy định tiêu chí để phân biệt giữa đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp với đơn kêu oan của người bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhưng họ cho rằng họ không thực hiện hành vi phạm tội nhưng các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với họ trái pháp luật nên họ kêu oan. Để phân biệt đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước nói chung với đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp nói riêng, chúng ta cần liên hệ Luật tố cáo năm 2011, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 (Luật TCVKSND) với Bộ luật tố tụng hình sự 2003 (BLTTHS):

Theo đó, Luật tố cáo năm 2011 quy định: Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Trong trường hợp này cần phân biệt: Nếu kết quả giải quyết đơn tố cáo phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo thẩm quyền là thuộc kiến nghị khởi tố.

Điều 29 Luật TCVKSND quy định: Giải quyết tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân. Theo đó,Luật TCVKSND quy định Viện KSND có thẩm quyền giải quyết những tố cáo trong hoạt động tư pháp như: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân; Tố cáo khác theo quy định của pháp luật.

Và Điều 334 BLTTHS quy định tố cáo: Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Đối chiếu các quy định về tố cáo giữa Luật tố cáo năm 2011 với Luật TCVKSND năm 2014 và BLTTHS năm 2003, …..n biệt đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước nói chung vớitrên cơ sở phân tích như trên, liên hệ với thực tiễn thì vẫn còn có sự nhầm lẫn giữa Đơn tố cáo theo Luật tố cáo, Đơn tố cáo theo BLTTHS với Đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp theo Luật TCVKSND. Chẳng hạn:

– Trường hợp thứ nhất: A đánh B bị thương tích. B gửi đơn tố cáo hành vi của A đến Viện KSND.

– Trường hợp thứ hai: C bị tạm giam có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tạm giam của cán bộ Nhà tạm giữ gửi đến VKSND.

– Trường hợp thứ ba: Bị can D gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra đối với Điều tra viên đến Viện KSND.

Sau khi tiếp nhận đơn Viện KSND phân loại: Đơn tố cáo của B thuộc tin báo, tố giác về tội phạm (A đánh B), đơn này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra. Đơn tố cáo của C thuộc đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ Nhà tạm giữ vi phạm pháp luật trong hoạt động tạm giam, đơn này thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND và Đơn tố cáo của D thuộc đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Điều tra viên trong quá trình điều tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan điều tra. Mỗi đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mỗi cơ quan, người có thẩm quyền khác nhau nhưng trong 3 trường hợp nêu trên người gửi đơn đều ghi “Đơn tố cáo”.

Lẽ ra, trường hợp thứ nhất, A đánh B bị thương tích, B yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết thì B ghi Đơn tố giác tội phạm. Trường hợp thứ hai, C tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ Nhà tạm giữ trong hoạt động tạm giam thì C ghi Đơn tố cáo về hoạt động tạm giam. Trường hợp thứ ba D tố cáo Điều tra viên vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra thì D ghi Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Điều tra viên. Có phân biệt như thế người tố cáo và cơ quan tiếp nhận, giải quyết tố cáo dễ phân định được thẩm quyền của cơ quan, người giải quyết đơn tố cáo đó. Thế nhưng, hiện nay chưa có cơ quan có thẩm quyền nào hướng dẫn mẫu đơn tố cáo trong từng lĩnh vực cụ thể như hướng dẫn mẫu Đơn khởi kiện dân sự, Đơn khởi kiện vụ án hành chính….để người tố cáo thực hiện cho thống nhất. Bởi vì, khi người tố cáo biết mẫu đơn tố cáo thống nhất để thực hiện thì cũng đồng nghĩa với việc người tố cáo biết đơn tố cáo của mình thuộc cơ quan, người có thẩm quyền nào giải quyết. Từ đó, họ gửi đơn đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng gửi đơn tố cáo vượt cấp. Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn cũng dễ phân loại, giải quyết, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, kéo dài thời gian giải quyết đơn, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Từ những phân tích nêu trên chúng ta cần phân định “đơn kêu oan” là tin báo, tố giác về tội phạm hay là đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND?

Để trả lời cho câu hỏi nêu trên, chúng ta cần xác định nội dung đơn kêu oan phản ánh nội dung gì. Thông thường, người bị oan viết Đơn kêu oan nhưng nội dung của đơn kêu oan là tố cáo hành vi bức cung, dùng nhục hình trong quá trình điều tra, hay khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai hoặc đòi tiền hối lộ để được nhẹ tội, được hưởng án treo… đối với cán bộ trong hoạt động tư pháp.

Theo đó, nếu “Đơn kêu oan”có nội dung tố cáothuộc một trong những hành vi có dấu hiệu của các loại tội phạm được quy định tại Điều 20 Luật TCVKSND như: “Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của luật mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp”, thì đơn đó thuộc tin báo, tố giác về tội phạm, sau khi tiếp nhận phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để giải quyết theo thẩm quyền (Điều 20, 21 Luật TCVKSND) hay Viện KSND nơi tiếp nhận đơn tiến hành xác minh theo ủy quyền của cơ quan điều tra Viện KSND tối cao và báo cáo kết quả cho cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền.

Nếu “Đơn kêu oan” có nội dung: “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân; Tố cáo khác theo quy định của pháp luật” thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND theo quy định tại Điều 29, 30 Luật TCVKSND. Nếu kết quả giải quyết phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Viện KSND có thẩm quyền giải quyết đơn chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.

Nếu Đơn kêu oan vì hành vi không phạm tội còn đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử thì thông thường các cơ quan chức năng chờ kết quả điều tra, truy tố, xét xử để giải quyết đơn. Trong trường hợp này nếu nội dung đơn kêu oan chứa đựng những nội dung như các trường hợp nêu trên thì tùy từng trường hợp mà Viện KSND xác định thẩm quyền giải quyết đơn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Do đó, với nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND trong công tác kiểm sát tiếp nhận, giải quyết đơn cần phân biệt như sau: Tuy đơn ghi “Đơn kêu oan” nhưng sau khi tiếp nhận đơn Viện KSND cần căn cứ theo các nội dung cơ bản như sau để phân loại đơn, xác định thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

– Nếu kêu oan có nội dung phản ánh hành vi mà có dấu hiệu tội phạm thì thuộc tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố nên Viện kiểm sát chuyển đơn ngay cho cơ quan điều tra Công an hay cơ quan điều tra Viện KSND tối cao giải quyết theo thẩm quyền và Viện KSND thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn.

– Nếu đơn kêu oan có nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ trong hoạt động tư pháp thì tùy từng trường hợp mà Viện KSND giải quyết theo thẩm quyền.

– Nếu đơn kêu oan có nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật tố tụng theo quy định từ Điều 334- 338 BLTTHS thì căn cứ Điều 339 BLTTHS, Viện KSND chuyển đơn đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết và Viện KSND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc giải quyết tố cáo trong tố tụng hình sự.

– Nếu đơn kêu oan có nội dung tố cáo bị khởi tố, điều ra, truy tố oan, sai vì hành vi không phạm tội thì tùy từng trường hợp, từng giai đoạn mà Viện KSND xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Để pháp luật giải quyết đơn tố cáo, đơn kêu oan được tuân thủ thống nhất, qua bài viết này chúng tôi có kiến nghị như sau: Các cơ quan chức năng cần có văn bản hướng dẫn mẫu Đơn tố cáo theo Luật tố cáo năm 2011; Đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp theo Luật TCVKSND năm 2014 và Đơn tố cáo theo quy định của BLTTHS 2003, để tránh tình trạng đơn tố cáo ở các lĩnh vực khác nhau nhưng đều dùng chung mẫu Đơn tố cáo, nên người tố cáo gửi đơn không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, dẫn đến gửi đơn tố cáo vượt cấp hoặc cơ quan tiếp nhận đơn không phân biệt được đó là đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp, đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong họat động quản lý hành chính nhà nước hay đơn tố cáo hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự…dẫn đến thụ lý, giải quyết không đúng thẩm quyền hay đùn đẩy trách nhiệm giải quyết giữa các cơ quan chức năng, gây phiền hà cho người gửi đơn tố cáo.

Mẫu Đơn Tố Cáo Xúc Phạm Danh Dự / 2023

Mẫu đơn tố cáo tố cáo xúc phạm danh dự

Mẫu đơn tố cáo hành vi làm nhục người khác cũng như những đơn tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật hình sự khác và có một số nội dung chính sau:

Quốc hiệu tiêu ngữ;

Ngày tháng năm làm đơn;

Tên đơn;

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết đơn;

Người tố cáo, thông tin của người tố cáo;

Nội dung tố cáo hành vi làm nhục, xúc phạm danh dự người khác;

Yêu cầu của người tố cáo đối với nội dung tố cáo;

Chứng cứ kèm theo nếu có;

Người làm đơn ký tên.

Một số lưu ý khi làm đơn tố xúc phạm danh dự nhân phẩm

Việc điều tra, xác định có hay không hành vi phạm tội là công việc của cơ quan điều tra, cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước khi làm đơn tố cáo về tội danh Làm nhục người khác với hành vi xúc phạm danh dự thì chúng ta cũng cần nắm một số lưu ý:

Pháp luật quy định về tội danh như thế nào, hành vi khách quan thể hiện đã đúng với những hành vi mà pháp luật mô tả chưa;

Người phạm tội có đủ năng lực TNHS không;

Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối tố cáo là cơ quan nào;

Khi soạn đơn, chúng ta nên trình bày đơn theo hình thức cơ bản của văn bản bao gồm những yếu tố cơ bản như quốc hiệu tiêu ngữ, tên đơn, tên người làm đơn, địa chỉ liên hệ, thông tin người làm đơn;

Đơn phải được viết bằng tiếng phổ thông, hạn chế tối đa sử dụng tiếng lóng, tiếng địa phương khi trình bày;

Nội dung đơn trình bày phải có đầu đuôi, diễn tả hành vi phạm tội theo trình tự không gian thời gian để căn cứ vào đó, cơ quan chức năng xác định có hay không hành vi vi phạm pháp luật để tiến hành xem xét, thẩm định đơn theo quy định.

Những lưu ý trên để giúp chúng ta có thể thực hiện thủ tục tố cáo, đảm bảo quyền lợi một cách hiệu quả, tránh gây mất thời gian, công sức mà hiệu quả công việc đem lại không cao.

Thủ tục tố cáo xúc phạm danh dự

Thủ tục thực hiện việc tố cáo hành vi xúc phạm danh dự được thực hiện tương tự như việc tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật hình sự khác.

Đơn Tố Giác Bị Đánh Đập, Làm Nhục / 2023

…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày x tháng 09 năm 2016 ĐƠN TỐ GIÁC (V/v: tôi bị bà Phạm M. và bà Phạm Th. hành hung, làm nhục nhiều lần)

CÔNG AN QUẬN 8 – TP. HCM CÔNG AN PHƯỜNG 15 QUẬN 8

Tôi tên: PHẠM TH., sinh: 1970. Ngụ tại: xxx, P.15, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: xxx

Nay làm đơn nay tố giác hai người sau đây:

Bà PHẠM M., sinh 19xx. Ngụ tại: xxxx

Bà PHẠM TH., sinh 19xx. Ngụ tại: xxxx

Vì đã có hành vi thường xuyên đánh đập, chửi bới và đập phá tài sản, gây thương tích và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, an toàn tính mạng và tài sản của tôi và gia đình. Có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác.

Tôi và bà Phạm M., Phạm Th. là chị em ruột. Sống gần nhà nhau.

Vào lúc 8h30 sáng ngày 7/9/2016 vừa qua, tôi chuẩn bị dắt xe ra đi làm thì bà Phạm M. đứng trước nhà chửi rủa ôm xồm, nói tôi không cho vô nhà làm đám giỗ ba (mặc dù ngày giỗ là ngày 8/9 chưa đến, tức là ngày hôm sau). Tôi im lặng không nói câu nào và dắt xe ra sân định chạy đi thì bà M. tay cầm cây chổi xông vô nhà đánh tới tấp vào người tôi, xô ngã xe của tôi. Theo bản năng tự vệ, tôi chụp cây chổi của bà M., thì bà M. nắm tóc, ghì đầu tôi đập vào tường.

Lúc đó bà Phạm Th. từ bên ngoài cũng xông vô, lôi hai chân tôi vật xuống đất, để bà M. đè phần ngực và dùng gót giầy đánh tới tấp vào mặt, mũi của tôi. Tiếp đó, bà M. dùng hai tay cào vào mặt tôi làm rách nhiều đường. Vừa đánh bà M. vừa nói “tao đánh cho mầy khỏi đi làm ăn luôn”. Bà M. còn hăm dọa nếu tôi bước ra khởi nhà sẽ mướn giang hồ cắt cổ, có chết và sẵn sàng đổi mạng với tôi. Phần bà Th. thì đè hai chân tôi và cấm cây chày đập đá đánh vào đầu tôi. Bà Th. nói “đánh cho mày bỏ tật hỗn”.

Lúc này ngoài đường rất nhiều người đứng xem nhưng không ai vô can. Một lát sau thì có ông P. (anh ruột) và ông V. (chồng bà Trang) chạy vô can ra. Ông V. nói “đánh bao nhiêu đó đủ rồi”. Lúc này có hai anh dân phòng và anh H. (công an khu vực) đến, và mời tôi và bà M. xuống Phường làm biên bản tường trình toàn bộ sự việc. Sau khi tôi trình bày sự việc, công an có yêu cầu tôi đi bệnh viện kiểm tra và xác nhận tình trạng thương tích.

Theo đó, tôi có đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào khoa cấp cứu để bác sĩ kiểm tra. Bác sỹ chỉ định phải nằm viện lại một đêm để theo dõi. Đến 4h30 chiều hôm sau thì cho xuất viện, có Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện và Đơn thuốc.

Không chỉ vụ việc ngày 7/9/2016 kể trên, mà bà M. và bà Th. thường xuyên đến nhà chửi bới, nhục mạ tôi rất nhiều.

Khoảng tháng tháng 11/2015, khi tôi đang ngồi trước nhà với má và một người cùng xóm nói chuyện chơi, thì bà Trang từ trong nhà mình đi ra (nhà bà M. trong hẻm sau nhà tôi). Thấy tôi đang nói chuyện, tưởng là nói xấu mình bà M. bước tới gần nói “mầy có tin là tao đánh mầy không?”. Tôi hỏi “tôi tội gì mà chị đánh tôi?”, thì bả nói “tao thích thì đánh được không?”. Vừa nói dứt lời bà M. dùng tay đánh tới tấp vào mặt tôi như trời giáng. Lúc đó mọi người xung quanh chạy đến can vì lúc này tôi đang có thai hơn hai tháng. Thế mà bà M. còn nói “tao đánh mầy cho rớt con non ra để tao ăn, vì tao thèm thịt con non của mầy lắm”! Hành vi của bà Trang khi đó làm cho tôi cảm thấy thật là đáng sợ.

Bà M. rất nhiều lần còn tự ý xông vô nhà tôi, đập phá đồ đạc, tài sản trong nhà. Một lần bà M. đập bể cửa kiếng nhà (em có chụp hình lại làm bằng chứng). Một lần khá (tháng 12/2015) đập bể nát toàn bộ ly tách tôi bán cafe và hành hung chửi bới nhục mạ tôi rất nhiều.

Những lần bị bà M. đánh tôi đều rất sợ hãi, nên có gọi điện mời công an và dân phòng xuống can ngăn, bảo vệ và chứng kiến.

Qua những sự việc như trên, bản thân tôi rất sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về sự an toàn củaa bản thân và các con. Thậm chí tôi lo cả mạng sống của chính mình, có thể bị bà M. giở thói côn đồ giết chết. Tài sản, đồ đạc trong nhà tôi cũng có thể bị bà M. đập phá, hủy hoại bất kỳ lúc nào. Đây là những điều rất thật mà tôi muốn nói.

Bà M. và bà Th. là các chị ruột tôi, nhưng vì những lý do ích kỷ, ganh ghét nhỏ mọn, đã có hành động mang tính côn đồ, mất hết tình người và không thể chấp nhận được. Bản thân tôi không có điều gì sai trái hay lỡ lầm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của các bà.

Thưa quý cơ quan,

Hành vi đánh người, nhục mạ của bà M. và bà Th. đã và đang gây ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân tôi và các con tôi. Cụ thể:

– Về sức khỏe và tinh thần của tôi và các con của tôi. Nếu sau này tôi và các con đi ra ngoài đường nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì thì bà M. phải chịu trách nhiệm. (vì bà M. thường xuyên đe dọa, chửi mắng tôi trước mặt con, làm các cháu rất sợ hãi).

– Bà M. đã gây nhiều viết thương trên mặt tôi, thành thẹo vĩnh viễn, làm mất thẩm mĩ của khuôn mặt. Việc này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc hiện tại của tôi. Vì công việc của tôi là nhân viên bán hàng, thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng.

– Gây ảnh hưởng tới tài chính, làm khó khăn trong cuộc sống của gia đình tôi. Tôi phải chi phí nằm viện, nghỉ làm 10 ngày. Thậm chí có nguy cơ bị mất việc làm. Trong khi bản thân tôi là lao động chính trong nhà phải nuôi 3 con nhỏ và mẹ già: cháu 11 tuổi, cháu 9 tuổi, cháu 5 tháng tuổi và một mẹ già 85 tuổi.

– Bà M. cũng làm hư hỏng tài sản của tôi. Tôi phải bỏ tiền mua sắm lại.

Để bảo đảm tính mạng và quyền lợi, sự an toàn, qua đơn này, tôi tố cáo hành vi đánh người vô cớ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác của bà M. và bà Th. Qua đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét cho yêu cầu sau đây:

1/ Xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi làm nhục người khác – theo quy định tại điều 121 Bộ luật hình sự hiện hành. Theo đó, người nào có hành vi “xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác” thì có dấu hiệu của tội này. Theo tôi hành vi của bà M. và bà Th. là đủ yếu tố.

2/ Đề nghị cơ quan pháp luật buộc bà M. và bà Th. phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và những tổn thất đã gây ra cho tôi theo quy định của pháp luật hiện hành. Kính mong được xem xét và giải quyết, để bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng và quyền lợi hợp pháp cho gia đình chúng tôi.

Kính đơn (ký, ghi họ tên)

– CMND, hộ khẩu (bản copy). – Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện Nguyễn Tri Phương. – Ảnh chụp khuôn mặt của tôi bị thương tích do bà M. và bà Th. đánh. – Đơn thuốc, hóa đơn tiền thuốc. – Ảnh cửa kiếng bị bà M. đập vỡ.

……………