Mẫu Báo Cáo Giám Sát

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Của Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Viết Kết Quả Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12
 • Mẫu Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm Cho Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh
 • Bảo Trì Pccc Uy Tín Chi Phí Thấp
 • Bản Cam Kết Về Trật Tự An Toàn Giao Thông Và Phong Trào 5 Không Ở Tại Trường Thcs Thị Trấn Đông Triều
 •  

  BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2022

    .

  Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

  1. Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.
  2. Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

  XEM NGAY

  Giám sát thi công là việc giám sát kiểm soát và đảm bảo chất lượng thi công(QAQC), cộng với kiểm soát an toàn, tiến độ, vệ sinh và môi trường. Lợi ích chủ yếu của Giám Sát Thi Công là gì?

  Download Mẫu báo cáo giám sát

  Mật khẩu : Cuối bài viết

  Hosoxaydung.com xin gửi tới các bạn Biểu mẫu Báo cáo giám sát

  MẪU SỐ 7a

  TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

  TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————–

  (Địa danh), ngày    tháng     năm

   

  BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

   (Tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

  I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:

  1. Đơn vị thi công:

  2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..

  3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

  4. Khối lượng đã thi công:

  TT

  Hạng mục công việc

  Đơn vị tính

  Khối lượng

  Ghi chú

  Thiết kế KT-DT được duyệt

  Thực tế thi công

  1

  2

  3

  5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

  (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)

  6. Tổ chức thực hiện:

  II. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:

  (Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công)

  III. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM TRA:

  (Nhận xét và đánh giá về việc kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra)

  IV. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐỊA CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

  – Tình hình giám sát và kiểm tra tiến độ thi công của Chủ đầu tư đối với đơn vị thi công, đơn vị thực hiện kiểm tra, thẩm định.

  – Tình hình kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thi công:

  + Cấp tổ sản xuất:

  + Cấp đơn vị thi công:

  – Tình hình kiểm tra, thẩm định của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  V. TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

  1. Cơ sở pháp lý để thẩm định:

  – Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

  – Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

  2. Thành phần thẩm định: (nêu rõ họ, tên và chức vụ các thành viên thẩm định)

  3. Thời gian thẩm định: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…/……

  4. Nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình).

  5. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình).

  V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

  – Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ……..

  – Nhận xét về khối lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  – Vế chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

  – Nhận xét về chất lượng của cơ quan thực hiện kiểm tra.

  – (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

  – Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (tên cơ quan quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

  THỦ TRƯỞNG

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Câu hỏi : Nhà máy Chitwing Việt Nam

  Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

   

  BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2022

    .

  Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

  1. Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.
  2. Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

  XEM NGAY

  Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

  Bạn không biếtnhư thế nào ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Cách Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Tháng Quý 2022
 • Xác Nhận Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản
 • False Invoice Amount In Words, Taxes, Unit Price …
 • Hóa Đơn Điện Tử English ⋆ Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Eiv
 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Lập Thông Báo Mất, Cháy, Hỏng Hóa Đơn (Bc21/ac) Trên Htkk Cho Doanh Nghiệp
 • Quyết Toán Hóa Đơn Khi Chuyển Quận/huyện ” Kế Toán Ytho
 • Mẫu Báo Cáo Hoàn Thành Của Đơn Vị Thi Công
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Gia sư kế toán trưởng xin chia sẻ bộ mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất. Báo cáo mất hóa đơn là mẫu báo cáo được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cá nhân báo cáo về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của mình. Mẫu nêu đầy đủ số lượng hóa đơn bị cháy, hỏng, mất kèm theo tên, ký hiệu hóa đơn….

  Tải mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất chat với tư vấn viên giờ hành chính

  Mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất bao gồm:

  + Bản tường trình

  + Biên bản mất hóa đơn

  + Giấy xác nhận sao y liên 1

  + Giấy báo mất tài sản

  + Mẫu báo cáo mất hóa đơn

  + Đơn trình báo công an

  Cụ thể như sau:

  1. Bản tường trình

  Tải mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất chat với tư vấn viên giờ hành chính

  Lịch nộp thuế năm 2022

  Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán thuế

  + Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

  + Làm sổ sách kế toán

  + Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

  + Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …

  + Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN…..

  Khi tham gia khóa học bạn sẽ nhận được ưu đãi:

  +Tặng 100% tài liệu cho trọn khóa học

  +Tặng 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ

  +Tặng Cẩm Nang Kế Toán Thuế rất hay và tiện lợi

  +Tặng Khóa học Kỹ năng “Viết CV đẹp chuẩn & Phỏng vấn xin việc ấn tượng”

  +Tặng bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp

  +Tặng phần mềm Misa bản quyền và phần mềm Excel

  +Được cập nhật chính sách Thuế, Luật, Thông Tư, Nghị Định mới nhất (Giúp bạn luôn làm đúng, tránh vi phạm luật thuế để không phải nộp phạt).

  +Được hỗ trợ việc làm kế toán, thực tập. (Trung tâm có kênh việc làm kế toán lớn nhất VN và đặc biệt chỉ hỗ trợ riêng cho học viên, và có hỗ trợ thực tập cho sinh viên)

  +Được hỗ trợ tuyển dụng kế toán dành riêng cho chủ doanh nghiệp

  +Được hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi các phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế HTKK, phần mềm kê khai BHXH, iTaxviewer, phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN,….

  +Đặc biệt: Được học lại hoàn toàn miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty Hoặc Cá Nhân
 • Mẫu File Excel Quản Lý Thu Chi Công Ty
 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC).

  1. Thời hạn Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng:

  Kế từ ngày 12/06/2013 theo Công văn 7527/BTC-TCT của Bộ tài chính: Yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng.

  Hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, cùng với tờ khai thuế tháng.

  Tải mẫu 01 BC SDHĐ CNKD báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  2. Thời hạn Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

  Kể từ ngày 01/7/2013 theo Thông tư Số 64/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2013. Quy định về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, cụ thể như sau:

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý:hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  – Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.

  – Qúy II nộp chậm nhất là ngày 30/7.

  – Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

  – Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .

  Các bạn phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính).

  Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lập Và Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn
 • Báo Cáo Cảu Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Hạng Mục Công Trình Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Bc26/ac
 • Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26/ac) Theo Quý
 • Mẫu Đơn Xin Nộp Chậm Báo Cáo Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Cv Xin Lùi Thời Hạn Quyết Toán Thuế
 • Biểu Mẫu Visa Tờ Khai, Đơn Xin Visa, Gia Hạn Visa, Thẻ Tạm Trú
 • Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Giá Rẻ
 • Có Thể Làm Đơn Xin Gia Hạn Visa Mỹ Online Được Không?
 • Tổng Hợp Một Số Mẫu Đơn Cần Đến Khi Xin Visa Hay Chuyển Việc Tại Nhật Bản
 • Mẫu đơn xin được nộp chậm báo cáo tài chính

  Nộp chậm báo cáo tài chính phạt bao nhiêu?

  Tại điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính về các mức phạt cho hình thức chậm nộp hồ sơ khai thuế (bao gồm cả Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN,…) như sau:

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

  2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

  3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

  4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

  5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

  6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

  b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

  c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

  d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

  7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định Điều này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

  9. Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này.

  Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều này và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hạn Tạm Trú? Thủ Tục Gia Hạn Tạm Trú Kt3
 • Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Hợp Đồng Thuê Văn Phòng.
 • Nộp Đơn Xin Thị Thực Hoa Kỳ
 • Mẫu Đơn Xin Giành Quyền Nuôi Con Để Gửi Cho Tòa Án
 • Thủ Tục Đóng Lại Số Khung, Số Máy Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy
 • Mẫu Báo Cáo Hoàn Thành Của Đơn Vị Thi Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Giấy Cam Kết Tiếng Anh Là Gì? Giá Trị Pháp Lý Như Thế Nào?
 • Bản Cam Kết An Toàn Pccc
 • Lập Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường
 • Thông Tư Quy Định Công Tác Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Trong Ngành Thanh Tra
 • Mật khẩu : Cuối bài viết

  1. Định nghĩa mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng là gì?

  Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin công trình… Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

  2. Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

  BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  Kính gửi: ………………(2)…………………………

  ……(1)…………. báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau :

  1. Tên hạng mục công trình,công trình xây dựng :………………………
  2. Địa điểm xây dựng ………………………………………………………
  3. Quy mô hạng mục công trình,công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).
  4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).
  5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).
  6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.
  7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.
  8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa hạng mục công trình,công trình xây dựng vào sử dụng.

  Đề nghị ….(2)….tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

  (1) Tên của chủ đầu tư.

  (2) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 32, Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

  1. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG
  2. Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.
  3. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo báo cáo nghiên cứu khả thi.
  4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).
  5. Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.
  6. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
  7. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.
  8. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.
  9. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  10. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.
  11. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
  12. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

  III. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  1. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.
  2. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.
  3. Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.
  4. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận công trình, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.
  5. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).
  6. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.
  7. Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.
  8. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
  9. a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;
  10. b) An toàn phòng cháy, chữa cháy;
  11. c) An toàn môi trường;
  12. d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

  đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

  1. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
  2. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.
  3. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa công trình vào sử dụng.
  4. Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

  Câu hỏi : Giàn phơi thông minh KOMATSU S01 (Model 2022) có giá bán trên website chúng tôi bao nhiêu ?

  Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Toán Hóa Đơn Khi Chuyển Quận/huyện ” Kế Toán Ytho
 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Lập Thông Báo Mất, Cháy, Hỏng Hóa Đơn (Bc21/ac) Trên Htkk Cho Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Về Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Mẫu Báo Cáo Mất Hóa Đơn
 • Tổng Hợp Mẫu File Quản Lý Thu Chi Bằng Excel Dùng Cho Cá Nhân Hoặc Công Ty
 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc Mới Nhất. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ
 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…
 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)
 • Thử việc luôn được coi là điều kiện tiên quyết sau quá trình phỏng vấn đề người lao động có thể chứng minh khả năng và thực lực của bản thân với người sử dụng lao động. Sau quá trình thử việc, người lao động sẽ phải làm báo cáo thử việc nhằm thống kê lại kết quả những việc được giao trong thời gian này. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được mẫu của báo cáo này, bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ và nắm được mẫu báo cáo thử việc.

  Báo cáo thử việc là mẫu báo cáo đánh giá kết quả sau quá trình làm việc của ứng viên đối với công ty mới, đây là tiền đề để công ty xem xét ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không. Và đây cũng được coi là bằng chứng cho khả năng thích nghi, khả năng thăng tiến trong công việc của người lao động.

  Lãnh đạo Công ty…………………………………………………………………………

  Trưởng Phòng/Ban ……………………………………………………………………….

  – ………………………………………………………………………………………………….

  Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………….

  Số CMND/CCCD: …………………………..Cấp ngày: ……………………Tại: ……………………………

  Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:…………………………………………………………………………………..

  Thời gian thử việc: Từ ngày……………tháng……………năm……………..đến ngày…………..tháng………….năm………………..

  Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ………………………………………………………..

  Phòng/Ban: ………………………………………………………………………………………………………………

  Người hướng dẫn: …………………………………………………………………………………………………….

  Kết quả cá nhân đạt được trong quá trình thử việc:

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty:

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………., ngày…….. tháng…….. năm……….

  Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG/BAN……………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

  • Ở góc trên cùng bên trái, bạn sẽ đề tên công ty, phòng/ban mà bạn thử việc. Và ở góc phải đối diện bạn sẽ ghi “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp tại các Mục Tôi tên là; Sinh ngày; Số CMND/CCCD.
  • Mục Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ: trung cấp. cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,…
  • Mục Thời gian thử việc: Ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu thời gian thử việc, ngày tháng năm kết thúc thời gian thử việc. Lưu ý: Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì thời gian thử việc tối đa đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày, đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là không quá 30 ngày, đối với các công việc khác là không quá 6 ngày làm việc.
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin về Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty, Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trong thời gian thử việc (nếu có). Ghi các công việc đươc giao, kết quả hoàn thành. Những nội dung rất quan trọng bởi dựa vào đây Ban lãnh đạo công ty cũng như trưởng phòng sẽ quyết định có tiếp tục làm việc với chúng ta hay không.
  • Về phần tự đánh giá, ý kiến, bên cạnh các ưu điểm cần ghi vào khoảng 1-2 điểm hạn chế và xin hứa sẽ khắc phục. Nếu như trong làm việc, bạn cảm thấy năng lực của mình có thể phát huy mạnh hơn nữa ở nhiều vị trí khác thì bạn có thể đề xuất.
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Tuần, Tháng
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Gây Ấn Tượng Với Sếp
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Chi Tiết Nhất
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Viên Cần Coi Trọng Cách Ghi Chép Trong Sổ Dự Giờ
 • Cách Lập Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Theo Mẫu B02
 • Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Và Điều Hành Của Chính Quyền Xã Trong Xây Dựng …
 • Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Trên Địa Bàn Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa”
 • Hội Thảo Khoa Học & Giáo Dục: Tất Cả Tin Tức
 • Bản báo cáo tổng kết cuối năm có thể nói đây là báo cáo rất quan trọng. Bởi vì nó có vai trò tổng kết lại toàn bộ những công việc đã làm được trong cả một năm dài với nhiều cố gắng, luôn nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân trong tập thể. Trong bản báo cáo tổng kết cuối năm, Người viết báo cáo sẽ phải trình bày những kế hoạch đã triển khai. Những vấn đề chưa thực hiện được trong một năm qua. Viết ra những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra cho năm tiếp theo.

  Bản báo cáo tổng kết cuối năm là gì

  Bản báo cáo tổng kết cuối năm còn là cơ sở để đánh giá cá nhân, đơn vị, phòng ban có thành tích tốt và để có cơ chế khen thưởng xứng đáng. Do đó, người viết báo cáo cần phải tỉ mỉ, khéo léo, và những thông tin viết trong báo cáo cũng vô cùng cần thiết nên cần có chọn lọc.

  Một số thông tin cần thiết trong bản báo cáo tổng kết cuối năm

  • Tên công ty, đơn vị, hoặc tổ chức.
  • Họ Tên người báo cáo, tổ, phòng ban, hoặc mã số ( nếu có)
  • Những kế hoạch đã triển khai, thực hiên tốt, và những vấn đề chưa thực hiện được. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì cần ghi rõ những điều đã đạt và cụ thể những điều trong kế hoạch vẫn chưa thực hiện được.
  • Cần phải chi tiết các công việc quan trọng đã xử lý và có kết quả tốt trong năm.
  • Nhận xét khách quan của bản thân.

  Cách viết bản báo cáo tổng kết cuối năm hoàn chỉnh và hợp lý

  Bởi vì bản báo cáo có vai trò quan trọng như vậy , cho nên người viết báo cáo năm yêu cầu phải viết rất chi tiết, cẩn thận. Bố cục của Bản báo cáo tổng kết cuối năm bao gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung và kết thúc.

  Phần mở đầu: Phần này bao gồm những thông tin cơ bản bắt buộc như: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người viết bản báo cáo tổng kết năm’

  Phần nội dung chính bao gồm:

  – Tổng kết công tác năm ..

  + Nêu lên những kết quả công việc đã làm được trong năm: Đánh giá mức độ mà cá nhân đã đạt được các nhiệm vụ trong năm: Đã đạt, chưa đạt hay vượt chỉ tiêu đã đề ra. Có thể nêu nhận định về những tác động mà thành quả đạt được này mang lại.

  + Đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm mà cá nhân, cơ quan,đơn vị, tổ chức chưa đạt được.

  + Những bài học kinh nghiệm từ khuyết điểm, những vấn đề tồn đọng, những điều chưa đạt được trong kế hoạch đề ra của năm nay.

  – Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng thực hiện trong năm:

  + Xác định những nhiệm vụ, mục tiêu chính phải làm cũng như các chỉ tiêu đề ra trong năm kế tiếp.

  + Các biện pháp thực hiện cụ thể để đạt được chỉ tiêu đề ra đó.

  + Những vấn đề khó khăn và vướng mắc cần sự hỗ trợ từ cấp trên, cũng như những đề nghị lên cấp trên

  – Kết luận : Nêu những kết quả công tác cụ thể trong năm vừa qua và đánh giá mức độ hoàn thành của kết quả đó .

  Chữ ký của trưởng cơ quan, đơn vị và đóng dấu xác nhận .

  Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm mới nhất

  BÁO CÁO

  Tổng kết công tác năm….

  và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm….

  Mở đầu:

  Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

  Nội dung: I. Tổng kết công tác năm…

  Nêu các kết quả đã làm được.

  Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.

  Những bài học kinh nghiệm.

  II. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm…

  Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.

  Các biện pháp tổ chức thực hiện.

  Các đề nghị lên cấp trên.

  III. Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: Tốt, Xuất sắc, Hoàn thành kế hoạch cấp trên giao…

  Tải miễn phí mẫu bản báo cáo tổng kết cuối năm 2022

  BÁO CÁO TỔNG KẾT

  CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 201.. – 201..

  Họ và tên:……………………………………………………………………………………………

  Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

  Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức)……………….

  Nhiệm vụ được giao: (Ghi cụ thể công việc được giao trong năm)

  -………………………………………………………………………………………………………..

  -………………………………………………………………………………………………………..

  Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm ……………… như sau:

  1. Tự đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của Ngành, Nội quy của [Đơn vị công tác]; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm.
  2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo chương trình công tác đã nêu trong Bản đăng ký thi đua đầu năm).
  3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được thực hiện trong năm, cải tiến sản xuất,….tại nơi công tác:
  4. Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, ……).
  5. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:………………………….

  Tự đánh giá, đề nghị được tặng danh hiệu thi đua:………………….

  Bạn đọc có thể tải mẫu báo cáo tổng kết cuối năm bằng cách ” Bấm Tải Miễn Phí Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trình Bày Bài Báo Cáo Ca Bệnh Và Hàng Loạt Ca Bệnh
 • Trình Bày Powerpoint Và Thuyết Trình Báo Cáo Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Slide Báo Cáo Thực Tập Đẹp
 • Tổng Hợp Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Của Một Nhân Viên Kinh Doanh
 • Tổng Quan Về Báo Cáo Bán Hàng Nhà Quản Lý Nên Biết
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)
 • Hướng Dẫn Báo Cáo Adr
 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tiếng Anh Thương Mại Trường Tôn Đức Thắng
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Điểm Cao
 • Kỹ năng viết bản báo cáo công việc rất quan trọng và cần thiết vì qua các bản báo cáo công việc mà các nhà lãnh lãnh đạo có thể đánh giá nhân viên làm việc như thế nào và đạt hiệu quả tốt không.

  Một số điểm cần lưu ý trong cách viết báo cáo công việc

  Đối với cách viết báo cáo công việc, nội dung cần phải xác định trong báo cáo:

  Xác định được những điểm quan trọng trong cách viết báo cáo công việc

  • Trong một bản báo cáo về công việc cần cần đảm bảo các yếu tố sau:
  • Bố cục, cách trình bày rõ ràng.
  • Mục đích rõ ràng: Viết cho ai, viết về cái gì.
  • Nội dung trình bày rõ ràng, chính xác.

  Xác định các sự kiện quan trọng, các vấn đề đã xảy ra để đưa ra các biện pháp giải quyết khắc phục.

  • Một số điểm chính trong việc tạo một báo cáo
  • Mục đích là gì? Người nhận là ai?
  • Bạn phải xác định mục đích trong bản báo cáo và người nhận là ai hay những ai, đối tượng nào đọc.
  • Bạn có thể chia thành ba đối tượng nhận báo cáo. Cấp trên, thành viên nội bộ và khách hàng.
  • Khi đã xác định được đối tượng bạn cần lưu ý một số điểm để viết báo cáo phù hợp với từng đối tượng mà bạn đã xác định.

  Bản báo cáo công việc cần phải ngắn gọn đầy đủ dễ hiểu và xúc tích. Để có thể dễ dàng nắm bắt nội dung nhanh chóng và đưa ra nhận xét. Vì họ có rất nhiều công việc cần bàn bạc và giải quyết nên không có nhiều thời gian đọc hết từng bản báo cáo. Nên bạn chỉ nên chú trọng những ưu điểm và nhược điểm để họ đưa ra quyết định một cách nhanh nhất, như vậy bạn đã tiết kiệm được thời gian của cả hai bên.

  Để khách hàng có một cái nhìn tốt về tin tưởng tôn trọng bạn. Bạn cần đảm bảo đúng thời hạn đã hẹn, hình thức và thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng. Hoặc bạn có thể nộp sớm hơn nếu có thể.

  Để chuẩn bị và viết một bản báo cáo khoa học điều quan trọng là bạn phải biết trình bày và nhận thức được cấu trúc tổng thể. Thường các bản báo cáo thường được mô phỏng theo hình của một kim tự tháp. Bạn coi đỉnh của kim tự tháp là một bản tóm tắt, càng chi tiết và rõ ràng khi bạn càng đi xuống.

  Cấu trúc kim tự tháp được chia thành ba lớp, theo hướng từ trên xuống dưới: TIÊU ĐỀ, TÓM TẮT, CHI TIẾT.

  Tiêu đề vô cùng quan trọng, nó bao quát nội dung của bản báo cáo. Trong trường hợp bạn chưa xác định được tiêu đề là gì bạn có thể bắt đầu từ phần chi tiết, sau đó kết hợp lại và rút ra tiêu đề. Hoặc bạn có thể viết từ chi tiết sau đó tóm tắt và từ toán tắt đó bạn viết tiêu đề. Ý thức về cấu trúc sẽ giúp bạn viết báo cáo một cách dễ dàng rõ ràng và mạch lạc có sự logic hơn.

  Bạn nên tránh những từ ngữ đa nghĩa trong bản báo cáo. Báo cáo không phải là viết văn vì vậy khi viết một bản báo cáo cần những thông tin chính xác ngắn gọn và từ ngữ dễ hiểu. Bạn còn có thể kết hợp một số sơ đồ hay bảng số liệu để làm bản báo cáo thêm hấp dẫn. Ngoài ra, để thể hiện các nội dung quan trọng bạn có thể gạch đầu dòng in đậm hay gạch dưới.

  Hãy tập trung vào các nhược điểm và ưu điểm chính để các câu không trở nên quá dài. Bạn có thể đặt dấu phẩy, dấu chấm vào những câu quá dài sao cho phù hợp.

  Trong cách viết nên tránh các từ xuồng xã trong văn nói đặc biệt là các báo cáo dành cho khách hàng. Sửa chữa và xem xét một lượt trước khi gửi bản báo cáo.

  Những loại báo cáo cơ bản

  • Báo cáo định kỳ.
  • Báo cáo giải trình.
  • Báo cáo nghiên cứu.

  Tóm tắt những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo.

  • Nội dung báo cáo chính xác.
  • Dễ đọc dễ hiểu
  • Cách diễn đạt rõ ràng, khoa học.
  • Trình bày đúng sự thật.
  • Tuân thủ đúng deadline.

  Cảm xúc của tác giả khi viết bản báo cáo không phải là điều ấn tượng. Bạn không nên chỉ ghi những gì bạn nghĩ. Điều quan trọng là thông qua bản báo cáo bạn dự định sẽ sử dụng nó như thế nào trong công việc. Và nên đưa ra những đề xuất để cải thiện để có thể được tiếp tục phát triển, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  Trang bìa báo cáo bắt buộc

  Tùy vào từng loại báo cáo, có thể có hoặc không có trang bìa. Báo cáo nội bộ, trang bìa ít khi được đính kèm. Nếu báo cáo có nội dung bên ngoài, bắt buộc phải có trang bìa đính kèm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ
 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Tuần, Tháng
 • Cách Viết Mẫu Đơn Tố Cáo, Trình Báo Công An Chuẩn Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • #1 Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Chuẩn
 • Mẫu Đơn Báo Mất Sổ Đỏ
 • 9 Mẫu Tranh Hoa Mẫu Đơn Đẹp Được Nhiều Người Thích
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Hướng Dẫn Làm Mẫu Đơn Cớ Mất
 • Khái niệm đơn tố cáo là gì

  Đơn tố cáo khiếu nại là văn bản có nội dung hướng về những đối tượng bị tác động, chịu quy chế từ các quyết định hành chính hoặc là các hành vi hành chính được xem là trái pháp luật. Mục đích quan trọng nhất của đơn này chính là nhằm đưa ra yêu cầu cơ quan tư pháp tố tụng bảo vệ lợi ích cho các bạn.

  Đơn tố cáo khiếu nại thường được thực hiện bởi người dân, những công dân nhận thấy có những hành vi vi phạm pháp luật của một ai đó, họ có thể là người đang thi hành quyết định tại các cơ quan hoặc bất cứ ai đang có hành vi vi phạm pháp luật. Mẫu đơn này có thể được sử dụng bất cứ khi nào bạn quan sát thấy có những hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi phạm tội hay hành vi xâm phạm đến quyền lợi chung của xã hội, của cá nhân nào đó mà bạn chứng kiến được.

  Mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo sẽ giúp cho chúng ta có thể trình bày toàn bộ những nội dung khiếu nại, tố cáo đối với những hành vi được cho là xâm phạm tới quyền lợi của bản thân người làm đơn.

  Những trường hợp được sử dụng đơn tố cáo

  • Bên thuê lại vi phạm vào những thỏa thuận có trong hợp đồng lao động – Căn cứ vào Khoản 4 của Điều 58
  • Không đồng ý với các quyết định ban hành từ Tòa án đối với tính chất hợp pháp của việc đình công – Căn cứ vào Điều 232
  • Những người bị xử lý kỷ luật về lao động như phải bồi thường trách nhiệm vật chất hoặc bị tạm đình chỉ công tác nhưng không thấy thỏa đáng – Căn cứ vào điều số 132

  Đối với ba trường hợp cơ bản trên thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đơn xin khiếu nại tốt cáo. Tuy vậy, ở trong thực tế thì còn rất nhiều lý do khác nữa mà người lao động cần thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại của mình khi họ không tìm thấy tiếng nói chung với những yêu cầu hay quyết định được đưa ra từ người sử dụng lao động.

  Cách viết mẫu đơn tố cáo đúng chuẩn nhất

  Theo một cuộc thống kê cho thấy, việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hiện nay đã gia tăng một cách bất ngờ. Xuất phát từ những nhu cầu trong thực tế lao động và sự bất đồng giữa các bên người lao động và bên sử dụng lao động. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng đúng đắn quyền hạn này của mình.

  Người tố cáo khiếu nại

  • Trường hợp người thực hiện quyền khiếu nại là tổ chức, cơ quan thì sẽ cần ghi rõ ràng tên cơ quan/ tổ chức đó, địa chỉ.
  • Trường hợp người thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là một cá nhân thì cần phải ghi một cách đầy đủ họ và tên, địa chỉ. Nếu như có đại diện thay mặt thì sẽ ghi đầy đủ thông tin học và tên của người đại diện đó và bạn phải nêu rõ mối quan hệ giữa người đại diện với bạn.

  Đối tượng bị tố cáo

  • Người khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại ai, khiếu nại về việc gì
  • Quyết định hành chính: cần ghi rõ ràng cơ quan đưa ra quyết định, số quyết định và thời gian, người ký quyết định
  • Hành vi hành chính: Cần ghi rõ họ và tên, địa chỉ và chức vụ của người thực hiện hành vi hành chính

  Nội dung cần có trong mẫu đơn tố cáo

  • Quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân khi bị xâm phạm cần ghi rõ đó là quyền, lợi ích nào.
  • Tóm tắt lại vấn đề cần tố cáo, khiếu nại một cách ngắn gọn, rõ ràng và trung thực mọi diễn biến của vụ việc đang cần khiếu nại
  • Quá trình và kết quả của việc khiếu nại: cần ghi rõ sự việc khiếu nại này sẽ gửi tới cơ quan nào
  • Yêu cầu của người khiếu nại

  Cam kết của người gửi mẫu đơn khiếu nại

  • Nếu như sự việc đã được giải quyết thì cần cam kết sẽ không khởi kiện ra tòa nữa
  • Cam kết về những nội dung đã trình bày ở trong mẫu đơn, khẳng định tính chính xác của những nguồn dẫn chứng đính kèm
  • Các tài liệu được gửi kèm theo mẫu đơn tố cáo, khiếu nại

  Mẫu đơn tố cáo dùng chung cho nhiều trường hợp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……….., ngày …..tháng……..năm 20…

  ĐƠN TỐ CÁO

  (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..)

  Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……………………………………………….

  VIỆN KIỂM SÁT …………………………………………………………………………

  Họ và tên tôi: ……………………………………. Sinh ngày: …………………………………………

  Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………

  Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………….

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

  Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

  Anh: chúng tôi ngày: ……………………………………………….

  Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………..

  Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp: ………………………………………………

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….

  Vì anh ……………….. đã có hành vi ……………………………………………………………………

  Sự việc cụ thể như sau:

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

  Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

  Người tố cáo

  (ký và ghi rõ họ tên)

  XEM THÊM: Đơn khiếu nại được sử dụng phổ biến nhất

  Ví dụ về đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………, ngày …..tháng……..năm 20…

  ĐƠN TỐ CÁO

  (Về hành vi lừa đảo của …………………..)

  Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………..

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN …………………………..

  Họ và tên tôi: …………………………. Sinh ngày:……………..

  Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….

  Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)

  ………………………………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) …………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

  Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo):……………………………… ngày:……………

  Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….

  Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp: …………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

  Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau:

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………..

  Kết luận

  Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

  Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh Nguyễn Văn A đã chiếm đoạt số tiền là ………… triệu đồng của tôi.

  Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật hình sự năm 2022: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…”

  Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ………………….. Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

  – Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  – Buộc anh…………………..phải trả lại tiền cho tôi.

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

  Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

  Người tố cáo

  (ký và ghi rõ họ tên)

  Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  …………… ngày …..tháng……..năm 20…

  ĐƠN TỐ CÁO

  (Về hành vi tham nhũng của …………………..)

  Kính gửi: CÔNG AN QUẬN…………………………………….

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…………………………………….

  Họ và tên tôi: ……………………………………. Sinh ngày:……………………..

  Chứng minh nhân dân số: ………………………

  Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………….

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

  Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

  Anh: chúng tôi ngày:……………………..

  Chứng minh nhân dân số: ………………………….

  Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp: …………………………….

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………

  Kết luận

  Vì anh ……………….. đã có tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………… Sự việc cụ thể như sau:

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  Từ những sự việc trên, có thể khẳng định …………………………. đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

  Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ………………. đã chiếm đoạt …………….triệu đồng của tôi.

  Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội “tham nhũng tài sản” – quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2022 (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Theo đó, người nào có “Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm tham ô, tham nhũng tài sản của công dân thì phạm tội này.

  Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ………………….. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

  – Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ……………….. về hành vi tham ô, tham nhũng tài sản.

  – Buộc anh ………………….. phải trả lại tiền cho tôi.

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

  Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

  Người tố cáo

  (ký và ghi rõ họ tên)

  XEM THÊM: Mẫu bản tường trình sự việc

  Mẫu đơn tố cáo nặc danh (ẩn danh)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày …… tháng….năm ……

  ĐƠN TỐ CÁO

  Kính gửi: ……………………………

  Họ và tên: (Không điền thông tin người gửi hoặc ghi chữ nặc danh/ẩn danh); mã số hồ sơ…………………….

  Địa chỉ: …………………………………………………………………..

  Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…………………

  ……………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Nay tôi đề nghị:

  ……………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

  Người tố cáo

  (ký và ghi rõ họ tên)

  XEM THÊM: Mẫu biên bản tường trình sự việc

  Mẫu đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………………ngày …..tháng……..năm 20…

  ĐƠN TỐ CÁO

  (Về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản của …………………..)

  Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……….., THÀNH PHỐ ……………….

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN……………………

  Họ và tên tôi: ………………………………………………. Sinh ngày:…………………………………..

  Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….

  Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình) ………………………………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) ……………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

  Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo):……………………Sinh ngày:……………

  Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….

  Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp: …………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

  Điều 1

  Vì anh đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau: Vào ngày ……………………………. có vay của tôi số tiền là ……. VNĐ, nhưng sau khi nhận được số tiền của tôi anh……………………đã đi khỏi nơi cu trú, tôi đã nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng anh Nguyễn Văn A không bắt máy. Bằng hành vi nói trên tôi cho rằ…………………… có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2022, sửa đổi bổ sung năm 2022 cụ thể được quy định như sau: “Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  Điều 2

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

  b. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản…”

  Điều 3

  Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ………………….. Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

  – Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử……………………về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,

  – Buộc……………………phải trả lại tiền cho tôi.

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

  Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

  Người tố cáo

  (ký và ghi rõ họ tên)

  Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người, cố ý gây thương tích

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………………, ngày …. tháng ….năm 20….

  ĐƠN TỐ CÁO

  (Về hành vi đánh người gây thương tích của………………………………)

  Kính gửi: – CÔNG AN HUYỆN……………-……………………

  Họ và tên tôi: ……………………Giới tính: ………… Quốc tịch:………..

  Sinh ngày:……………………

  Thẻ Căn cước công dân số:………………………. Cấp ngày:……………………

  Cấp bởi: Cục trưởng, cục Cảnh sát ĐKQL – cư trú và DLQG về Dân cư

  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

  Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn A, địa chỉ:…….. quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, (tôi có gửi kèm theo đơn này hình ảnh, tin nhắn và file ghi âm, giấy vay tiền của ông Nguyễn Văn A) cụ thể vụ việc như sau:

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  Kết luận

  Từ những gì đã xảy ra, ông…. đã có hành vi đánh người và cố ý gây thương tích cho tôi với mức thương tổn là….. Tôi yêu cầu ông……………..phải có sự đền bù thỏa đáng theo quy định của bộ luật Hình sự.

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

  Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

  Xin chân thành cảm ơn!

  Người tố cáo

  (ký và ghi rõ họ tên)

  XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn luật

  Tóm lại vấn đề “Cách viết mẫu đơn tố cáo, trình báo công an chuẩn nhất 2022”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Bãi Nại Hình Sự
 • Mẫu Đơn Bì / Đan Bì
 • Mẫu Đơn Bì, Tác Dụng Chữa Bệnh Của Mẫu Đơn Bì
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Đo Lại Đất Hợp Lệ, 2022
 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Đề Nghị Đo Lại Đất
 • Canh Lề Báo Cáo Chuẩn, Đánh Mục Lục Tự Động Trong Báo Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Theo Chuẩn Báo Cáo Của Trường Đại Học Hoa Sen
 • Mẫu Powerpoint Báo Cáo Khoa Học Đẹp, Ấn Tượng Cho Người Dùng
 • Vài Kinh Nghiệm Khi Trình Diễn Bài Báo Cáo Bằng Powerpoint
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel: Hình Thức Nhật Ký Chung
 • Hướng Dẫn Làm Mẫu Báo Cáo Xuất Nhập Tồn Kho Bằng Excel 2022
 • # Định dạng canh lề cho trang văn bản.

  Theo như quy định của đa số các trường đại học, cao đẳng thì kích thước chuẩn để nộp báo cáo theo quy định là:

  – Lề trên: 2 cm.

  – Lề dưới: 2 cm.

  – Lề trái: 3 cm.

  – Lề phải: 2cm.

  – Khổ giấy A4.

  – Dãn dòng 1.5 line.

  Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn làm SAO ĐỂ canh lề trên, trái, phải được. Bạn mở file word lên, nhấp hai lần chuột vào thanh thước kẻ bên trái (hoặc bên trên).

  Sau khi canh lề xong, bạn chuyển qua thẻ tab paper và chọn trang in là trang A4.

  # Định dạng dãn dòng, dãn đoạn cho văn bản chuẩn

  Sau khi chỉnh sửa canh lề in trang xong, Bạn sẽ định dạng dãn dòng cho báo cáo của mình là 1.5 line.

  Các bạn nhấn Ctrl+A để chọn hết văn bản, sau đó chọn dãn dòng như hình dưới.

  # Định dạng mẫu tiêu đề đầu các đề mục chương, phần, nội dung

  Tức là có dạng: 1.1,1.1.2,……, 2.1,2.1.1, và phân cấp theo thứ tự

  Khi bạn chọn như trên cho dòng đầu tiên Chương 1, thì nó sẽ có khuyến mại thêm số 1 đứng ở ngay đầu chữ chương 1, thông thường thì ta sẽ phải bỏ số 1 này đi, cách đơn giản là bạn chọn số 1 đó sau đó chọn font color chữ cho nó màu trắng là xong.

  – Ctrl + Alt + 1: Tương đương với tiêu đề cấp 1, ví dụ như Chương 1, Chương 2,…

  – Ctrl + Alt + 2: Tương đương với tiêu đề cấp 2, ví dụ như: 1.1,…, 1.2,…. 2.1,… vv

  – Ctrl + Alt + 3: Tương đương với tiêu đề cấp 3, ví dụ như: 1.1.1,…

  – Từ tiêu đề cấp 4 trở đi, muốn đánh thì nhấn Ctrl + Alt + 3, sau đó nhấn phím Tab dưới bàn phím, ví dụ: 1.1.1.2,…, vv.

  Sau khi chọn các bạn sẽ có thứ tự tăng một cách chính xác.

  Tiếp theo là các bạn chỉ cần chỉnh lại font chữ và size của các tiêu đề này phù hợp là xong rồi.

  Và đây là kết quả.

  Ở các bài viết sau mình sẽ hướng dẫn thêm các thủ thuật hữu ích khác cho các bạn.

  Bài hướng dẫn bạn nên tham khảo

  Khóa học hữu ích bạn nên tham gia

  Đam mê các viết các bài hướng dẫn sử dụng office văn phòng, Rất mong có thể đem tới cho bạn những kiến thức bổ ích. Chúng tôi thường xuyên tuyển CTV đánh máy, hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các bạn cùng yêu thích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trình Bày Bài Báo Cáo Bằng Word
 • Những Loại Báo Cáo Bán Hàng Cần Phải Có Khi Kinh Doanh?
 • 6 Mẫu Báo Cáo Kinh Doanh Cần Có Trong Cửa Hàng Bán Lẻ
 • Cách Viết Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Bán Hàng/ Quản Trị Bán Hàng
 • Cách Làm Báo Cáo Doanh Số Bán Hàng Nhanh Chóng Và Hiệu Quả
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100