Top 21 # Xem Nhiều Nhất Đơn Xin Xác Nhận Vùng Đặc Biệt Khó Khăn / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Cư Trú Tại Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Đơn Xác Nhận Thu / 2023

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là biểu mẫu dành cho các học sinh, sinh viên được sử dụng để hoàn tất thủ tục xin hưởng các chế độ ưu đãi trong giáo dục theo quy định của nhà nước. Các em có thể sử dụng ngay đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn và điền các thông tin thực tế cho chính xác để gửi lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền xin xác nhận.

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là biểu mẫu hành chính bắt buộc trong thủ tục xin hưởng các chế độ ưu đãi trong học tập. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là UBND xã, huyện. Biểu mẫu này chỉ được sử dụng dành cho các học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn theo đúng quy định của Nhà nước.

Đối tượng áp dụng mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn này là các bạn học sinh, sinh viên có gia đình hoàn cảnh khó khăn các cá nhân sẽ lập nên để gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được xác nhận cư trú tại nông thôn, tại xã đặc biệt khó khăn để có được hưởng các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu tiên của nhà nước.

Download Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn

Các nội dung chính cần trình bày trong mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn bao gồm các thông tin cá nhân của người làm đơn như họ tên, năm sinh, quê quán, tên trường, lớp. Tiếp theo các em họcsinh, sinh viên cần trình bày các thông tin về gia đình như họ tên, năm sinh của cha mẹ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu các thông tin chính xác, các em sẽ được xác nhận cư trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn. Tải Miễn Phí đã cập nhật chi tiết mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn bạn đọc có thể tham khảo trưc tuyến hoặc cũng có thể tải về để áp dụng sử dụng.

Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Cảnh Khó Khăn Để Giảm Án / 2023

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để giảm án được sử dụng khi người xin đơn muốn chứng minh hoàn cảnh khó khăn bằng một văn bản có xác nhận của cơ quan nhà nước để tạo sự tin tưởng, khách quan cho văn bản nhằm chứng minh người đó thực sự có hoàn cảnh khó khăn.

1. Hướng dẫn lập Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Xử lý hình sự là trách nhiệm được đặt ra đối với những người có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Nhưng mặt khác để đảm bảo cho tính nhân văn của pháp luật, sự khoan hồng luôn dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cá nhân chính là giấy tờ chứng minh cho trường hợp này. Người làm đơn sẽ cần trình bày và đưa ra được những căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và xác nhận hoàn cảnh của người làm đơn.

Lưu ý khi soạn đơn đó là cần nêu rõ mục đích xin xác nhận để giảm án, các sự việc phải là sự thật khách quan, trình bày cần rõ ràng, không gian dối, xác nhận phải trong thời gian 3 tháng gần nhất với thời điểm nộp xác nhận cho cơ quan xét xử.

2. Mẫu Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để giảm án – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày…. tháng…. năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(Về hoàn cảnh khó khăn của …………. để xin giảm án)

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Kính gửi

: Ủy ban nhân dân xã……………….

Tôi  là:…………………………………………….. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:………………… cấp ngày…./…./……… tại…………………………..

Trú tại:………………………………………………………

Là ………… của ………………………… đang bị khởi tố/truy tố về hành vi …… tại Tòa án nhân dân huyện/quận…………….

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

(Trình bày về hoàn cảnh gia đình, ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo)

……………………………………………………………………..

(Ví dụ: Ngày ….. tháng ….. năm …., cháu …………….. đã có hành vi trộm cắp tài sản của ………….. và hiện nay đang bị khởi tố/truy tố theo quyết định số ……… Tuy nhiên, khi A có hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ……., là lúc hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Mẹ ………… mất sớm, gia đình tôi luôn là hộ nghèo trong suốt bao nhiêu năm qua, bản thân ……….. ở với tôi nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền cho cháu đi học, tôi thì thường xuyên đau ốm. Thời điểm A phạm tội, khi ấy tôi đang nằm bệnh viện và cần tiền để điều trị. Có lẽ đây là lý do mà A đã làm như vậy để có tiền cứu tôi. Do đó, A cũng là cực chẳng đã mới phải đi trộm cắp như vậy.

Dựa vào Điều 51, ……. Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xét thấy, hành vi của A là có thể được khoan hồng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, cho nên, tôi làm đơn này xin Quý cơ quan xác nhận về hoàn cảnh của …………….. để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu.

Kính mong quý cơ quan tạo đều kiện giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……

Ủy ban nhân dân xã ………………… xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh/chị ……………….. như sau:

– Về gia đình: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

– Về kinh tế: ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

– Về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách : …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …….

CHỦ TỊCH

4.5

/

5

(

2

bình chọn

)

Đơn Xin Xác Nhận Vùng Sâu / 2023

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vùng Sâu Vùng Xa, Don Xin Xac Nhan Vung Sau Vung Xa, Don Xac Nhan Vung Sau Vung Xa, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vùng Sâu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vùng Cao, Đơn Xin Xác Nhận Vùng Sâu, Giấy Xác Nhận Vùng 3, Mẫu Giấy Xác Nhận Vùng 135, Mẫu Giấy Xác Nhận Vùng 3, Giấy Xác Nhận Vùng 135, Giấy Xác Nhận Xã Vùng Cao, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vùng Cao, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vùng 135, Giấy Chúng Nhận Vùng 135, Nhận Định Nào Sau Đây Phản ánh Đặc Điểm Địa Hình Của Vùng Bắc Trung Bộ, Nhận Định Nào Sau Đây Chưa Chính Xác Khi Đánh Giá Về Thế Mạnh Của Vùng Trung , Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Về Tự Nhiên Vùng Phía Đông Của Hoa Kì, Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trẻ Vùng Tây Bắc Việt Nam, Đề án Giảm Thiểu Tình Trạng Tảo Hôn Và Hôn Nhân Cận Huyết Thống Trong Vùng D, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Quy Định Các Xã Vùng Sâu Vùng Xa, Từ Vựng ôn Thi Đại Học, Từ Vựng Xe Hơi, Từ Vựng Xe Máy, Từ Vựng Pet, Từ Vựng 123, Từ Vựng Về Y Học, Từ Vựng ôn Thi Hsk 3, Từ Vựng Rau Củ, Đề Thi Môn Từ Vựng Học, Từ Vựng Số Đếm, Từ Vựng Tại Sân Bay, Sổ Tay Từ Vựng N5 N4 N3, Sổ Tay Từ Vựng, Sổ Tay Học Từ Vựng, Từ Vựng 12, Vùng Sâu Vùng Xa, Từ Vựng 11, Từ Vựng 10, Từ Vựng 1, Từ Vựng Lớp 12, Từ Vựng Cơ Bản, Từ Vựng Sat, Từ Vựng Sân Bay, Từ Vựng Hsk 2, Từ Vựng, Đáp án Đề Bà Rịa Vũng Tàu, Từ Vựng Bài 26, Từ Vựng ôn Thi, Từ Vựng ô Tô, Từ Vựng Y Tế, Từ Vựng Hsk 1, Từ Vựng Hsk 3, Từ Vựng Lớp 5, Từ Vựng Hsk 4, Từ Vựng Hsk 5, Từ Vựng Hsk 6, Từ Vựng Bài 9, Từ Vựng Lớp 4, Từ Vựng Lớp 3, Từ Vựng Lớp 11, Từ Vựng Ioe, Từ Vựng Lớp 10, Từ Vựng It, Từ Vựng Là Gì, Từ Vựng Học, Từ Vựng Lớp 6, Từ Vựng Lớp 7, Từ Vựng ở Sân Bay, Từ Vựng Eps, Từ Vựng Nhà Bếp, Từ Vựng Nấu ăn, Từ Vựng N5, Từ Vựng Màu Sắc, Từ Vựng N4, Từ Vựng N3, Từ Vựng N2, Từ Vựng N1, Từ Vựng Món ăn, Từ Vựng Hán Hàn, Từ Vựng Lớp 9, Từ Vựng Lớp 8, Từ Vựng Y Học, Từ Vựng Ket, Từ Vựng Đồ ăn, Tu Vung 60 Bai, Từ Vựng Anh, Từ Vựng 50 Bài, Từ Vựng 4, Từ Vựng 2 Kyu, Từ Vựng 3, Từ Vựng Anh Văn Lớp 8, Từ Vựng Anh 8, Từ Vựng Anh Văn, Bền Vững, Từ Vựng 9,

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vùng Sâu Vùng Xa, Don Xin Xac Nhan Vung Sau Vung Xa, Don Xac Nhan Vung Sau Vung Xa, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vùng Sâu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vùng Cao, Đơn Xin Xác Nhận Vùng Sâu, Giấy Xác Nhận Vùng 3, Mẫu Giấy Xác Nhận Vùng 135, Mẫu Giấy Xác Nhận Vùng 3, Giấy Xác Nhận Vùng 135, Giấy Xác Nhận Xã Vùng Cao, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vùng Cao, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vùng 135, Giấy Chúng Nhận Vùng 135, Nhận Định Nào Sau Đây Phản ánh Đặc Điểm Địa Hình Của Vùng Bắc Trung Bộ, Nhận Định Nào Sau Đây Chưa Chính Xác Khi Đánh Giá Về Thế Mạnh Của Vùng Trung , Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Về Tự Nhiên Vùng Phía Đông Của Hoa Kì, Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trẻ Vùng Tây Bắc Việt Nam, Đề án Giảm Thiểu Tình Trạng Tảo Hôn Và Hôn Nhân Cận Huyết Thống Trong Vùng D, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Quy Định Các Xã Vùng Sâu Vùng Xa, Từ Vựng ôn Thi Đại Học, Từ Vựng Xe Hơi, Từ Vựng Xe Máy, Từ Vựng Pet, Từ Vựng 123, Từ Vựng Về Y Học, Từ Vựng ôn Thi Hsk 3, Từ Vựng Rau Củ, Đề Thi Môn Từ Vựng Học, Từ Vựng Số Đếm, Từ Vựng Tại Sân Bay, Sổ Tay Từ Vựng N5 N4 N3, Sổ Tay Từ Vựng, Sổ Tay Học Từ Vựng, Từ Vựng 12, Vùng Sâu Vùng Xa, Từ Vựng 11, Từ Vựng 10, Từ Vựng 1, Từ Vựng Lớp 12, Từ Vựng Cơ Bản, Từ Vựng Sat, Từ Vựng Sân Bay, Từ Vựng Hsk 2, Từ Vựng,

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Cảnh Gia Đình Khó Khăn Mới Nhất Năm 2022 / 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –***–

Kính gửi: UBND xã, (phường):…………………………………………………… ……………………..

1. Tôi tên là:…………………………………………………. Sinh ngày:……………………………………

2. Quê quán:………………………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ (tạm trú):………………………………………………………………………

4. Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Gia đình thuộc diện:

Chính sách c, Vùng sâu c , Hộ nghèo c

Cha:……………………………………………………… tuổi, hiện ở tại:………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Mẹ:………………………………………………………. tuổi, hiện ở tại:………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

Khác (cha mẹ ly thân, ly hôn…):……………………………………………………………………………

(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )

6. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất………………..tuổi, Người nhỏ nhất……………..tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:……………., Cấp 2:……………., Cấp 3:…………, Đại học……………

7. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …………………………………

8. Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)………………….

9. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

10. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

11. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng.)

…,Ngày…tháng……năm 20….

Xác nhận của chính quyền địa phương Người làm đơn

Bạn có thể mang đơn này đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xin xác nhận.

(Về hoàn cảnh khó khăn của ………….để xin giảm án) Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tôi tên là:…………………………………… Sinh ngày:…………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: Công an tỉnh ……………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….

Là ………… của ………………………… đang bị khởi tố / truy tố về hành vi …… tại Tòa án nhân dân quận / huyện ………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Xét đến đây là lần đầu tiên tôi/em/cháu phạm tội, hơn nữa trong quá trình điều tra, tôi/em/cháu cũng ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. Do đó, xét thấy hành vi của A là có thể được khoan hồng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Vì vậy tôi/em/cháu làm đơn này xin Quý cơ quan xác nhận về hoàn cảnh của …………….. để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi/em/cháu.

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………………

Ủy ban nhân dân xã …………… xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh/chị ………….. như sau:

– Về gia đình:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách :

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Để xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn trong trường hợp này:

Nếu con bạn ở tỉnh thì bạn nộp đơn đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi con bạn đăng ký thường trú.

Nếu con bạn ở thành phố trực thuộc trung ương thì bạn nộp đơn tại quận, huyện, thị xã nơi con bạn đăng ký thường trú.