Top 8 # Xem Nhiều Nhất Đơn Xin Nâng Lương Sớm Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Đơn Xin Nâng Lương Sớm

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

đơn xin nâng bậc lương sớm trước kỳ hạn 12 tháng năm 2010

Kính gửi: – Hội đồng nâng bậc lương Trường THCS Nga Tân. – Hội đồng nâng bậc lương Phòng GD-ĐT Huyện Nga Sơn – Tỉnh Thanh Hóa – Hội đồng nâng bậc lương Huyện Nga Sơn – Tỉnh Thanh Hóa . Tên tôi là : Đỗ Phương Lâm Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1976 Đơn vị công tác: Trường THCS Nga Tân. Nay tôi làm đơn này xin đề nghị một việc như sau:Tôi đã công tác tại Trường THCS Nga Tân 7 năm (Từ năm 2003 đến năm 2010). Trong thời gian công tác tại trường, tôi luôn cố gắng phấn đấu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Kết quả: + 6 năm đạt giáo viên giỏi cấp Huyện (2003 – 2004; 2004 – 2005; 2005 – 2006; 2007-2008; 2008 – 2009; 2009 – 2010) + 2 lần được UBND Huyện công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. + Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Huyện từ 2003 – 2010: 6 em đạt HSG cấp Huyện. Tôi nhận thấy bản thân có đủ điều kiện được xét nâng bậc lương sớm trước kì hạn 12 tháng.

Mức lương hiện hưởngMức lương đề nghị

Vậy kính mong hội đồng nâng bậc lương trường THCS Nga Tân, Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Nga Sơn, UBND Huyên Nga Sơn giúp đỡ và xét duyệt cho tôi.Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nga Tân, ngày tháng năm 2010Người làm đơn

Đơn Xin Nâng Lương Trước Hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN

Kính gởi: – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thuận.

– Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học An Thuận.

– Hội đồng xét nâng lương trước hạn Trường Tiểu học An Thuận.

– Tôi tên là: Phan Ngọc Ẩn giáo viên Trường Tiểu học An Thuận. – Đơn vị công tác: Trường Tiểu học An Thuận. – Năm vào ngành: 09/1997.– Hạng chức danh nghề nghiệp: V.07.03.07 Bậc: 7 Hệ số lương: 4,32 Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31tháng 07 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Căn cứ Quyết định 548/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng huyện Thạnh Phú, – Xét bản thân trong thời gian qua, tôi đã cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đạt được những thành tích như sau:+ Năm học 2013 – 2014, 2015 – 2016 và 2017 – 2018 được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú chứng nhận Đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Năm học 2014 – 2015 và 2016 – 2017 được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú chứng nhận Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. + Từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2018 – 2019 (06 năm liền): được Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.+ Năm 2018 được Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú tặng giấy khen “Chi ủy viên Chi bộ Trường Tiểu học An Thuận Có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.+ Năm 2018 được Bí thư huyện Thạnh Phú tặng giấy khen “Chi ủy viên Chi bộ Trường Tiểu học An Thuận, Đảng bộ xã An Thuận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2013-2017)”.+ Ba kỳ liên tục 2011 – 2013; 2013 – 2015 và 2015 – 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen Thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục.+ Năm học 2018 – 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh kỳ 2016 – 2019. – Xét về thời gian năng lương lần trước của tôi là ngày: 01/03/2016. – Đối chiếu với quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trường Tiểu học An Thuận thì tôi thuộc đối tượng được xét nâng lương trước hạn. Vậy tôi viết đơn này kính mong Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường Tiểu học An Thuận tạo điều kiện cho tôi được nâng lương trước thời hạn 12 tháng từ bậc lương hiện tại là: Bậc:7 Hệ số lương: 4,32 lên bậc 8 Hệ số lương: 4,65An Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2019 Người làm đơn

Phan Ngọc Ẩn

Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nâng Lương

1. Đơn xin nâng lương là gì?

Hiểu một cách đơn giản, mẫu đơn xin nâng lương là biểu mẫu được các cá nhân, nhân viên tại các công ty, doanh nghiệp lập ra để đề xuất và xin Ban giám đốc doanh nghiệp xem xét tăng lương cho cán bộ nhân viên dựa vào những thỏa thuận công việc.

Ngoài ra, đơn xin nâng lương còn là tiền đề để Ban giám đốc quyết định việc nâng lương, ghi nhận sự cố gắng cống hiến của nhân viên với công ty, doanh nghiệp tạo phấn khởi cũng như động viên nhân viên nhiệt tình hơn với công việc và cống hiến cho công ty.

2. Mẫu đơn xin nâng lương

Mẫu đơn xin nâng lương số 01:

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………

Tôi tên là: chúng tôi ngày ………………………………………….

Hiện đang là nhân viên ………………….Của Công ty ……………………………………….

Căn cứ vào Bộ lao động 2012 và tình hình thực tế nên tôi viết đơn này mong Ban Giám đốc xem xét tăng lương cho tôi kể từ năm……. Bởi các lý do nêu sau:

– Năm 2018 kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81% và Công ty ta tăng trưởng …………..%.

– Từ ngày 01/01/2019, lương tối thiểu vùng tăng 6,13% nhưng cả năm qua tôi chưa được tăng lương dù làm việc rất hiệu quả.

– Doanh số năm……..của tôi tăng ………………% so với năm……..

Như vậy, việc tăng lương cho tôi là cần thiết để phù hợp với chất lượng, năng suất làm việc nổi trội của tôi trong thời gian qua và sự tăng trưởng của Công ty, nền kinh tế nước nhà.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng ít nhất là ………..% tiền lương cho tôi từ ngày …………….; Có như vậy mới đảm bảo tính công bằng và hiệu quả, tạo ra động lực để tôi làm việc tốt hơn và cống hiến cho Công ty nhiều hơn.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Mẫu đơn xin nâng lương số 02:

………., ngày… tháng… năm…

Căn cứ: – Bộ Luật lao động 2012

– Hợp đồng lao động số……

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………..

Tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Đang làm việc tại bộ phận:………………………………………………………………………….

Từ năm:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này trình bày rõ về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc đề xuất tăng lương cho người lao động là hợp lý)

– …………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………..

(Phần này nêu ra cụ thể các điều, khoản điểm trong các văn bản đã được liệt kê ra ở phần “Căn cứ”)

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Phần này đưa ra những yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động)

Người làm đơn

3. Lưu ý khi làm đơn xin nâng lương

Thứ ba, hãy chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với việc được nâng lương

Nếu bạn muốn xin nâng lương, trước hết bạn phải biết vị trí của mình đang nằm ở đâu, bạn có quan trọng với công ty hay không. Điều này sẽ giúp bạn xác định được mức lương mà mình xứng đáng được nhận. Ngoài ra, đừng quên tham khảo mức lương của các công ty khác đối với vị trí mà mình đang làm.

Thứ tư, không nên đề ra mức lương quá cao hoặc quá thấp

Khi nộp đơn xin nâng lương bạn phải chọn thời điểm chính xác. Đặc biệt, tuyệt đối không đề nghị được nâng lương khi công ty gặp khó khăn về tài chính và phải cắt giảm mọi chi phí. Bởi lẽ, xin nâng lương trong thời điểm này không chỉ không được chấp nhận mà còn có thể trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người trong công ty.

Muốn được phê duyệt nâng lương ngoài việc nộp mẫu đơn xin nâng lương bạn chắc chắn phải chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng. Chứng minh bằng cách nào? Hãy sử dụng các con số, doanh thu mà bạn kiếm được, những việc mà bạn làm được, thời gian hoàn thành công việc, sự sáng tạo trong việc giải quyết công việc, những giải pháp mà bạn đề ra cho công ty để mô tả thành tích của mình. Đó chính là cách chứng minh vô cùng khoa học và đầy sức thuyết phục.

Khi xin nâng lương, bạn không nên đề ra mức lương quá cao hoặc quá thấp. Bởi nếu đề ra mức lương quá cao thì rất có thể đơn của bạn sẽ không được phê duyệt. Còn nếu đề ra mức lương quá thấp thì chắc chắn sau khi được nâng lương bạn vẫn không thể thỏa mãn được yêu cầu của mình.

Hy vọng những thông tin mà chung tôi cung cấp ở trên sẽ giúp bạn viết được cho mình một mẫu đơn xin nâng lương hợp tình hợp lý và được Sếp phê duyệt.

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Không Lương Chuẩn Nhất Dành Cho Người Lao Động Muốn Về Quê Ăn Tết 2022 Sớm

Tại sao phải viết đơn xin nghỉ không lương

Trên thực tế, rất nhiều trường hợp người lao động bắt buộc phải nghỉ làm như gia đình có việc riêng hay vì lí do sức khỏe mà không còn ngày nghỉ phép (nghỉ làm nhưng vẫn hưởng lương) do trước đó đã xin nghỉ hết theo quy định của pháp luật. Chính vì thế, nếu rơi vào hoàn cảnh trên, người lao động bắt buộc phải viết đơn xin nghỉ không lương.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, ngoài những ngày nghỉ phép, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau: Kết hôn (3 ngày), con kết hôn (1 ngày), bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bố mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con chết (nghỉ 3 ngày).

Ngoài ra, người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Theo đó, luật pháp không quy định cụ thể thời gian nghỉ không hưởng lương.

Thời gian nghỉ không hưởng lương (ngoài khoản 2, Điều 116 BLLĐ 2012) hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Căn cứ vào điều kiện, tính chất công việc của bạn mà bạn và công ty sẽ thỏa thuận về việc nghỉ không lương, nghỉ trong bao lâu để đảm bảo yêu cầu công việc.

Làm gì để được sếp duyệt đơn xin nghỉ không lương?

Để được nghỉ phép không lương, bạn cần viết đơn xin nghỉ phép không lương và gửi ban Giám đốc, phòng hành chính nhân sự cũng như người quản lí trực tiếp của bạn. Đơn xin nghỉ phép không lương bắt buộc có các nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tiêu đề: Đơn xin nghỉ việc không lương.

– Người nhận: Ở mục này, bạn nên điền người nhận và duyệt đơn của bạn, đó là Ban Giám đốc và phòng Hành chính – Nhân sự, trưởng phòng hay người quản lí trực tiếp của bạn.

– Thông tin người làm đơn, bao gồm: Họ tên, Mã nhân viên (nếu có), chức vụ, SĐT liên hệ.

– Thời gian nghỉ phép không lương.

– Lí do nghỉ phép không lương.

– Nội dung bàn giao công việc, người nhận bàn giao, đã bàn giao công việc gì..

– Ngày tháng làm đơn.

– Kí và ghi rõ họ tên người làm đơn

Một số mẫu đơn xin nghỉ không lương chuẩn nhất

Dành cho doanh nghiệp, công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám Đốc công ty

– Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự

– Trưởng phòng (phòng ban bạn làm việc)

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………….

Hiện đang là … (chức vụ của bạn) tại bộ phận……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:…………………………………………..

Nay tôi viết đơn này kính xin Ban Giám đốc công ty, phòng hành chính nhân sự, chấp thuận cho tôi được nghỉ không lương …. ngày; kể từ ngày….. đến hết ngày…

Lý do:………………………(Nêu rõ lí do, càng chính đáng, cụ thể sẽ càng được đánh giá cao).

Tôi đã bàn giao công việc cho ông/bà:………(là đồng nghiệp của tôi, hiện đang giữ chức vụ ………….. tại bộ phận…………

Các công việc được bàn giao:………………………………………………………………………….

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

. ………., ngày tháng năm

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cơ quan báo chí, truyền thông:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi:

– Ban Biên Tập Báo…………………………..

– Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự

– Chủ mục (mục bạn làm việc)…………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………

Chức vụ hiện tại:……………………………………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………….

Kính đề Ban Biên Tập; Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự và Chủ mục cho tôi nghỉ không lương … ngày (kể từ ngày…. đến ngày…) vì lí do……

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):………………… là đồng nghiệp của tôi, hiện đang công tác tại ban…. Ông (bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.

Rất mong Ban Biên tập xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

. ………., ngày tháng năm

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trước Tết Âm lịch 2019, nhiều người lao động có nhu cầu xin nghỉ phép để về quê sớm chuẩn bị Tết cho gia đình hay bắt buộc phải về sớm vì không thể mua được vé tàu, vé xe, vé máy bay đúng ngày, đúng chuyến. Chính vì thế, người lao động có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ không lương và điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Những lá đơn xin nghỉ việc với lí do ‘chất lừ như cá ngừ’

Một lá đơn xin nghỉ việc luôn mang đến cho người viết một sự phân vân không hề nhỏ và cũng chính từ đó những …

Chủ tịch xã gây tai nạn khiến 4 người thương vong xin nghỉ phép

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trung Nghĩa, ông chưa nhận được phản hồi về việc Thành ủy Hưng Yên cho ông chủ tịch xã …