219 Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự, Báo Cáo Thực Tập Luật Hình Sự.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Một Hiện Tượng Đời Sống
 • Cách Làm Bài Luận Writing Essay Của Pte – Pte Online
 • Thực Tiễn & Cơ Sở Lý Luận Báo Chí: Xã Luận Là Gì? Cách Viết Một Bài Xã Luận
 • Cách Viết Cv Tiếng Nhật Khiến Ntd “Nhìn 1 Phát Muốn Tuyển Luôn”
 • Nộp Cv Qua Email Thế Nào Để Không Bị Nhà Tuyển Dụng “Ngó Lơ”?
 • ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN THUỘC BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ PHỤ TRÁCH

  1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự.

  • 2. Nguyên tắc pháp chế XHCN trong BLHS năm 2022.

  • 3. Nguyên tắc dân chủ XHCN trong BLHS năm 2022.

  • 4. Nguyên tắc nhân đạo XHCN trong Phần Chung BLHS năm 2022.

  • 5. Nguyên tắc nhân đạo XHCN trong Phần Các tội phạm BLHS năm 2022.

  • 6. Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong Phần chung BLHS năm 2022.

  • 7. Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong Phần các tội phạm BLHS năm 2022.

  • 8. Nguyên tắc công bằng trong BLHS năm 2022.

  • 9. Đạo luật hình sự Việt Nam.

  • 10. Quy phạm pháp luật hình sự.

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

  11. Hiệu lực của đạo luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • 12. Hiệu lực của đạo luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • 13. Hiệu lực của đạo luật hình sự về thời gian.

  • 14. Hiệu lực hồi tố của đạo luật hình sự.

  • 15. Giải thích đạo luật hình sự.

  • 16. Khái niệm tội phạm.

  • 17. Phân loại tội phạm.

  • 18. Cấu thành tội phạm.

  • 19. Khách thể của tội phạm – Những vấn đề lý luận.

  • 20. Các loại khách thể của tội phạm.

  • 21. Hành vi khách quan của tội phạm.

  • 22. Các dạng cấu trúc đặc biệt của hành vi khách quan.

  • 23. Hậu quả của tội phạm luật hình sự Việt Nam.

  • 24. Mối quan hệ nhân quả trong luật hình sự.

  • 25. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong BLHS năm 2022.

  • 26. Chủ thể của tội phạm.

  • 27. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.

  • 28. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác.

  • 29. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

  30. Chủ thể đặc biệt của tội phạm.

  31. Nhân thân người phạm tội.

  • 32. Khái niệm lỗi trong luật hình sự.

  • 33. Cố ý phạm tội.

  • 34. Vô ý phạm tội.

  • 35. Động cơ và mục đích phạm tội trong luật hình sự.

  • 36. Sai lầm trong luật hình sự.

  • 37. Hỗn hợp lỗi.

  • 38. Chuẩn bị phạm tội.

  • 39. Phạm tội chưa đạt.

  • 40. Thời điểm tội phạm kết thúc trong luật hình sự.

  • 41. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

  • 42. Khái niệm đồng phạm.

  • 43. Các loại người đồng phạm.

  • 44. Các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm.

  • 45. Phạm tội có tổ chức trong.

  • 47. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.

  • 48. Phòng vệ chính đáng.

  • 49. Tình thế cấp thiết.

  • 50. Bắt người phạm pháp.

  • 51. Thi hành mệnh lệnh của cấp trên.

  • 52. Rủi ro trong sản xuất và nghiên cứu khoa học.

  • 53. Khái niệm trách nhiệm hình sự.

  • 54. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

  • 55. Khái niệm và mục đích hình phạt.

  • 56. Hiệu quả của hình phạt.

  • 57. Hệ thống hình phạt.

  • 58. Các hình phạt chính trong BLHS năm 2022.

  • 59. Các hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt tù trong BLHS năm 2022.

  • 60. Các hình phạt bổ sung trong BLHS năm 2022.

  • 61. Hình phạt tiền trong BLHS năm 2022.

  • 62. Hình phạt cải tạo không giam giữ trong BLHS năm 2022.

  • 63. Hình phạt tù có thời hạn trong BLHS năm 2022.

  64. Hình phạt tù chung thân trong BLHS năm 2022.

  65. Hình phạt tử hình trong trong BLHS năm 2022.

  • 66. Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

  • 67. Hình phạt cấm cư trú.

  • 68. Hình phạt quản chế.

  • 69. Hình phạt tịch thu tài sản.

  • 70. Các biện pháp tư pháp trong BLHS năm 2022.

  • 72. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại.

  • 73. Bắt buộc chữa bệnh trong luật hình sự Việt Nam.

  • 74. Các căn cứ quyết định hình phạt trong BLHS năm 2022.

  • 75. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm trong BLHS năm 2022.

  • 76. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm trong BLHS năm 2022.

  • 77. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong BLHS năm 2022.

  • 78. Quyết định hình phạt nhẹ hơn qui định của BLHS.

  • 79. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội.

  • 80. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

  • 81. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt trong BLHS năm 2022.

  • 82. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm.

  • 83. Miễn trách nhiệm hình sự.

  • 84. Miễn hình phạt.

  • 85. Thời hiệu thi hành bản án trong BLHS năm 2022.

  • 86. Miễn chấp hành hình phạt.

  • 87. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

  • 88. Án treo.

  • 89. Đại xá.

  90. Đặc xá.

  91. Hõan và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

  • 92. Xóa án tích trong BLHS năm 2022.

  • 93. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trong BLHS năm 2022.

  • 94. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.

  • 95. Các cặp cấu thành tội phạm và việc định tội danh.

  • 96. Định tội danh theo khách thể của tội phạm.

  • 97. Định tội danh theo mặt khách quan của tội phạm.

  • 98. Định tội danh theo mặt chủ quan của tội phạm.

  • 99. Định tội danh theo chủ thể của tội phạm.

  • 100. Định tội danh trong trường hợp phạm nhiều tội.

  • 101. Định tội danh trong trường hợp đồng phạm.

  • 102. Định tội danh trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt.

  • 103. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

  • 104. Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam.

  • 105. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân trong luật hình sự Việt Nam.

  • 106. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam.

  • 107. Dấu hiệu lỗi trong các tội xâm phạm tính mạng con người theo BLHS năm 2022.

  • 108. Tội giết người (trong luật hình sự Việt Nam.

  • 109. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam.

  • 110. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 111. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (Điều 97 BLHS) dưới góc độ pháp lý hình sự.

  • 112. Các tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam.

  • 113. Định tội danh đối với hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

  • 114. Định tội danh đối với các hành vi cố ý gây thương tích trong luật hình sự Việt Nam.

  • 115. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 116. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong luật hình sự Việt Nam.

  • 117. Tội hành hạ người khác trong luật hình sự Việt Nam.

  • 118. Tội hiếp dâm trong luật hình sự Việt Nam.

  • 119. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong luật hình sự Việt Nam.

  120. Tội giao cấu với người dưới trong luật hình sự Việt Nam.

  121. Tội lây truyền HIV cho người khác trong luật hình sự Việt Nam.

  • 122. Định tội danh đối với các hành vi lạm dụng tình dục đối với người dưới 16 tuổi trong BLHS năm 2022.

  • 123. Tội mua bán người trong luật hình sự Việt Nam.

  • 124. Tội mua bán người dưới 16 tuổi trong luật hình sự Việt Nam.

  • 125. Tội vu khống trong luật hình sự Việt Nam.

  • 126. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam.

  • 127. Tội cướp tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 128. Tội bắt cóc nhằm chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 129. Tội cưỡng đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 130. Tội cướp giật tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 131. Tội công nhiên chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 132. Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 133. Tội lừa đảo chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 134. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 135. Tội chiếm giữ trái phép tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 136. Tội sử dụng trái phép tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 137. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 138. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước trong luật hình sự Việt Nam.

  • 139. Thực tiễn áp dụng tình tiết “hành hung để tẩu thoát” trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu.

  • 140. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 141. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình trong luật hình sự Việt Nam.

  • 142. Tội buôn lậu trong luật hình sự Việt Nam.

  • 143. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trong luật hình sự Việt Nam.

  • 144. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong luật hình sự Việt Nam.

  • 145. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong luật hình sự Việt Nam.

  • 146. Thực tiễn định tội danh đối với các hành vi kinh doanh trái phép.

  • 147. Tội trốn thuế trong luật hình sự Việt Nam.

  • 148. Tội lừa dối khách hàng (Điều 162 BLHS) dưới góc độ pháp lý hình sự.

  • 149. Tội cho vay lãi nặng trong luật hình sự Việt Nam.

  150. Tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trong luật hình sự Việt Nam.

  151. Tội lập quỹ trái phép trong luật hình sự Việt Nam.

  • 153. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong luật hình sự Việt Nam.

  • 154. Tội vi phạm qui định về sử dụng đất đai trong luật hình sự Việt Nam.

  • 155. Tội vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 156. Tội vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 157. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trong luật hình sự Việt Nam.

  • 158. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán trong luật hình sự Việt Nam.

  • 159. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán trong luật hình sự Việt Nam.

  • 160. Tội thao túng giá chứng khoán trong luật hình sự Việt Nam.

  • 161. Tội gây ô nhiễm môi trường trong luật hình sự Việt Nam.

  • 162. Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong luật hình sự Việt Nam.

  • 163. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam.

  • 164. Tội hủy hoại rừng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 165. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm trong luật hình sự Việt Nam.

  • 166. Tội sản xuất trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.

  • 167. Tội mua bán trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.

  • 168. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.

  • 169. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý trong luật hình sự Việt Nam.

  • 170. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.

  • 171. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong luật hình sự Việt Nam.

  • 172. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 173. Tội cản trở giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 174. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông trong luật hình sự Việt Nam.

  • 175. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 176. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 177. Tội tổ chức đua xe trái phép trong luật hình sự Việt Nam.

  • 178. Tội đua xe trái phép trong luật hình sự Việt Nam.

  • 179. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam.

  180. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử trong luật hình sự Việt Nam.

  181. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử trong luật hình sự Việt Nam.

  • 182. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông trong luật hình sự Việt Nam.

  • 183. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác trong luật hình sự Việt Nam.

  • 184. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 185. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 186. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông trong luật hình sự Việt Nam.

  • 187. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người trong luật hình sự Việt Nam.

  • 188. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 189. Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam.

  • 190. Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia trong luật hình sự Việt Nam.

  • 191. Tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 192. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 193. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam.

  • 194. Tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 195. Tội hành nghề mê tín, dị đoan trong luật hình sự Việt Nam.

  • 196. Tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam.

  • 197. Tội tổ chức đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam.

  • 198. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam.

  • 199. Tội rửa tiền trong luật hình sự Việt Nam.

  • 200. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong luật hình sự Việt Nam.

  • 201. Tội chứa mại dâm trong luật hình sự Việt Nam.

  • 202. Tội mua dâm người người dưới 18 tuổi trong luật hình sự Việt Nam.

  • 203. Tội chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 204. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trong luật hình sự Việt Nam.

  • 205. Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong luật hình sự Việt Nam.

  • 206. Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép trong luật hình sự Việt Nam.

  • 207. Tội tham ô trong luật hình sự Việt Nam.

  • 208. Tội nhận hối lộ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 209. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.

  • 210. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam.

  • 211. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam.

  • 212. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi trong luật hình sự Việt Nam.

  • 213. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong luật hình sự Việt Nam.

  • 214. Tội dùng nhục hình trong luật hình sự Việt Nam.

  • 215. Tội bức cung trong luật hình sự Việt Nam.

  • 216. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong luật hình sự Việt Nam.

  • 217. Tội không chấp hành án trong luật hình sự Việt Nam.

  • 218. Tội che dấu tội phạm trong luật hình sự Việt Nam.

  • 219. Tội không tố giác tội phạm trong luật hình sự Việt Nam.

  Lời kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Mẹo Đạt Điểm Số Cao Bài Luận Sat
 • Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Điểm Cao
 • Hướng Dẫn Trình Bày Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học – Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam
 • Viết Học Thuật Là Gì – Từ Và Những Cụm Từ Cần Tránh Trong Viết Học Thuật
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông
 • 57 Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Tố Tụng Hình Sự, Báo Cáo Luật Hình Sự!

  --- Bài mới hơn ---

 • 310 Đề Tài Tiểu Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật, Tha Hồ Tham Khảo Nhé!
 • Tổng Hợp 36 Đề Tài Tiểu Luận Ngành Luật Tham Khảo Cho Sinh Viên
 • Kinh Nghiệm Làm Bài Văn Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống.
 • Kỹ Năng Làm Bài Văn Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống
 • Cách Làm Bài Nghị Luận Về Hiện Tượng Đời Sống
 • 57 Đề tài tiểu luận Luật Hình Sự, báo cáo thực tập Luật Hình Sự.cho các bạn Sinh Viên làm báo cáo thực tập, tiểu luận và luận văn!

  1. Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong TTHS.

  • 2. Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự.
  • 3. Nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” trong các hoạt động khởi tố và điều tra vụ án hình sự.
  • 4. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự.
  • 5. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong TTHS.
  • 6. Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
  • 7. Nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong TTHS.
  • 8. Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.
  • 9. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc “Bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự” trong các hoạt động xét xử vụ án hình sự.
  • 10. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc “Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự”.
  • 11. Người bị tố giác trong tố tụng hình sự.
  • 12. Người bị bắt trong tố tụng hình sự.
  • 13. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự.
  • 14. Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự.
  • 15. Người tố giác và người tố giác trong tố tụng hình sự.
  • 16. Người chứng kiến trong tố tụng hình sự.
  • 17. Người bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong tố tụng hình sự.
  • 18. Người bị hại là pháp nhân trong tố tụng hình sự.

  19. Thủ tục tố tụng đối với pháp nhân phạm tội.

  20. Vai trò của cán bộ điều tra/ kiểm tra viên/ thẩm tra viên trong TTHS (sinh viên chọn một trong ba chủ thể trên để nghiên cứu).

  • 22. Người làm chứng trong tố tụng hình sự.
  • 23. Người giám định trong TTHS.
  • 24. Người định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
  • 25. Người bào chữa trong TTHS.
  • 26. Chỉ định người bào chữa trong tố tụng hình sự.
  • 27. Thực tiễn thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát.
  • 28. Thực tiễn rút quyết định truy tố của Viện kiểm sát trong các vụ án hình sự.
  • 29. Thực tiễn xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
  • 30. Thực tiễn tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
  • 31. Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự.
  • 32. Thực tiễn trao đổi giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong tố tụng hình sự.
  • 33. Thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử trong chứng minh tội phạm.
  • 34. Kiểm tra và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự.
  • 35. Biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự.
  • 36. Biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự.
  • 37. Biện pháp đặt tiền để bảo đảm trong tố tụng hình sự.
  • 38. Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong tố tụng hình sự.
  • 39. Thực tiễn áp dụng kê biên tài sản trong tố tụng hình sự.
  • 40. Thực tiễn áp dụng phong tỏa tài sản trong tố tụng hình sự.
  • 41. Thực tiễn việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng trong tố tụng hình sự.
  • 42. Thực tiễn tiếp nhận và giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm.
  • 43. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại.
  • 44. Vai trò của VKS trong việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm.
  • 45. Thực tiễn áp dụng thẩm quyền điều tra vụ án hình sự của cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an.
  • 46. Hoạt động hỏi cung bị can trong tố tụng hình sự.
  • 47. Khám xét tài liệu, đồ vật trong TTHS.
  • 48. Viện kiểm sát trả hồ sơ cho cơ quan Điều tra điều tra bổ sung – Thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật.
  • 49. Viết Bản án hình sự – Thực tiễn và hướng hoàn thiện.
  • 50. Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung – Thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật.
  • 51. Giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án.
  • 52. Vai trò của Hội đồng xét xử trong hoạt động nghị án tại phiên tòa.
  • 53. Vai trò của Hội thẩm trong hoạt động xét xử vụ án hình sự.
  • 54. Vai trò của Hội đồng xét xử trong hoạt động tranh luận tại phiên tòa.
  • 55. Quyền kháng cáo của người chưa thành niên khi tham gia vụ án hình sự.
  • 56. Quyền kháng cáo của người bị buộc tội là pháp nhân trong TTHS.
  • 57. Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Nên Thi Bài Luận Sat? ?
 • Soạn Bài Bàn Luận Về Phép Học
 • Từ Bài “bàn Luận Về Phép Học” Nêu Suy Nghĩ Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành
 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • Sửa Bài Viết Tiếng Pháp (7): Văn Nghị Luận
 • Bài Tiểu Luận Là Gì? Cách Trình Bày Bài Tiểu Luận Viết Tay Chuẩn.

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Luận Của Cô Trịnh Thu Tuyết – Thituyensinh.ican.vn
 • Cách Học Đọc, Viết Tiếng Pháp Hiệu Quả – Vfe – Vietnam France Exchange
 • Mẫu Cv Tham Khảo Dành Cho Thực Tập Sinh Tư Vấn Được Các Chuyên Gia Khuyên Dùng
 • Giao Dịch Viên Ngân Hàng
 • Cách Chuyển Cv Về Dạng Pdf Nhanh Nhất Và Đơn Giản Nhất
 • Cấu trúc mẫu tiểu luận viết tay

  Mẫu tiểu luận viết tay

  Phần cấu trúc của bài tiểu luận mẫu viết tay cũng tương tự như với tiểu luận mẫu đánh máy đó chính là việc lựa chọn đề tài tiểu luận cấu trúc của bài tiểu luận viết tay gồm bà phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.

  Thực hiện các bước trình bày mẫu tiểu luận viết tay

  • Trong phần mở đầu cần làm rõ những nội dung chính cần thiết như lí do lựa chọn đề tài tiểu luận, hình thức làm bài, phương hướng giải quyết tiểu luận…
  • Trong phần thân bài đi sâu vào nghiên cứu nội dung của từng chương đối với cách làm mẫu tiểu luận viết tay cần phải trình bày các chương theo sát nội dung kiến thức và làm sáng rõ nó. Để bài tiểu luận của mình có giá trị cao cũng như tăng tính thuyết phục thì mỗi người cần phải thể hiện óc sáng tạo của mình qua câu chữ, cách lập luận, không dập khuân máy móc hoặc đi sao chép nội dung.

  Nghiên cứu nội dung trong mẫu tiểu luận viết tay

  • Đối với phần kết luận thì nên trình bày một cách khái quát nhất nội dung và đề tài nghiên cứu cách viết mẫu tiểu luận viết tay phần kết cũng hết sức đơn giản. Và một phần không thể thiếu trong các mẫu tham khảo đó chính là tài liệu tham khảo cần trích rõ nguồn và các thông tin cần thiết để trình bay bài một cách tốt nhất.

  Sau khi đã hoàn thiện xong các bước cơ bản của mẫu tiểu luận viết tay nên đọc lại thật kĩ ngôn từ cũng như lỗi chính tả để tránh sai sót nhỏ nhất làm ảnh hưởng đến bài tiểu luận.

  Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy

  Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – Hai Bà Trưng – Hà Nội

  Hotline: 

  0938 152 888 – 04666 35 333

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Để Viết Bài Content Chuẩn Seo Và Bán Hàng Tốt
 • Website Ldld Quan Binh Tan
 • Cổng Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm
 • Đi Học Muộn, Học Sinh Viết Bản Kiểm Điểm “bá Đạo” Khiến Dân Tình Cườ
 • Cách Viết Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Nhật Gửi Ngoài Công Ty
 • Cách Viết Một Bài Tiểu Luận

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Tiểu Luận Mẫu Trong Word Hoàn Chỉnh
 • Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tiểu Luận Chi Tiết Nhất Từ A Đến Z
 • Cách Viết Truyện Ngắn Như Thế Nào? (Phần 2)
 • Cách Viết Thư Upu Lần Thứ 49 Năm 2022
 • Viết Thư Upu Năm 2022 Lần Thứ 49
 • Trong quá trình học Đại học, chắc chắn chúng ta sẽ phải viết nhiều bài tiểu luận, bài thu hoạch hay bài tập nhóm. Nhưng để có được một bài tiểu luận hay bài thu hoạch tốt và đạt được điểm cao thì không phải là chuyện dễ.

  Trong bài viết này, Luận Văn A-Z sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng mà chúng tôi đã tích cóp được trong quá trình viết một bài tiểu luận. Thời gian trước sinh viên thường copy- paste những đoạn trên mạng vào tiểu luận, làm sơ sài rồi nộp cho giảng viên. Nhưng khi làm bài với sự tập trung và đam mê với đề tài mà mình đã chọn thì việc hoàn thành với điểm 8 – 10 là điều không quá khó.

  Vậy thì như thế nào là một bài tiểu luận? Hiện nay, một số bạn sinh viên, nhất là những sinh viên năm đầu, khi được giao viết một bài tiểu luận, còn chưa biết là viết về cái gì? Có thể hiểu một cách đơn giản, tiểu luận là viết báo cáo về một vấn đề của một môn học hay một vấn đề thực tiễn của một đơn vị nào đó nhằm để rút ra những kết luận, những đóng góp ý kiến, những đề xuất giải pháp để có thể thực hiện hay cải tiến được vấn đề đã nêu ra và có độ dài dưới 30 trang.

  Một bài tiểu luận thông thường có hai dạng, một là GV sẽ cho làm cá nhân, hai là GV sẽ giao một đề tài để cả nhóm cùng làm. Đối với cá nhân, các bạn sẽ phải chủ động hơn trong quá trình viết đề tài. Tuy nhiên khi làm nhóm thì các bạn phải biết kết hợp với các thành viên khác thì mới có thể tận dụng được những thế mạnh của mỗi cá nhân, thì công việc sẽ nhàn hơn mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

  Chúng tôi chỉ xin lưu ý một điểm nhỏ là khi làm nhóm thì phải biết vai trò của người leader là cực kỳ quan trọng. Việc đầu tiên cần làm là cả nhóm cần phải thống nhất chọn ra 1 bạn làm nhóm trưởng, người nhóm trưởng này không nhất thiết phải là người giỏi nhất trong nhóm, mà nhất thiết phải là người luôn có trách nhiệm với công việc và phải biết sắp xếp công việc, thời gian cho cả nhóm. Người leader nên phân chia công việc một cách khoa học, thống nhất lịch trình làm việc cũng như deadline của cả nhóm để công việc hoàn thành đúng hạn và hiệu quả.

  Cho dù là làm cá nhân hay làm nhóm thì các bước làm một bài tiểu luận vẫn phải theo trình tự nhất định như sau: Chọn đề tài tiểu luận; Lập dàn ý; Xác định các nguồn tài liệu tham khảo; Viết nội dung; Hoàn chỉnh các bước trình bày và các công đoạn bên lề. Các bước làm, cần chú ý như sau:

  1. Chọn đề tài tiểu luận

  Bước này chỉ làm khi giáo viên cho phép các bạn được tự do lựa chọn đề tài. Lúc này, xác định lựa chọn một đề tài thường phải đạt được các điều kiện sau:

  – Các đề tài bạn chọn phải phù hợp với môn hay nội dung giáo viên đưa ra: có nhiều bạn khi lựa chọn đề tài thường không chú tâm xem đề tài này có phù hợp với nôi dung của môn học hay không, thường hay không đọc kỹ yêu cầu của giảng viên đưa ra từ đó dễ dẫn đến lạc đề.

  – Đề tài được chọn thì bạn thích và thực sự hứng thú khi làm.

  – Đề tài phải mang tính khả thi: tức là ta phải có đủ kiến thức cũng như tài liệu để có thể hoàn chỉnh được bài viết. Đề tài mà bạn thích lại không đủ kiến thức để có thể tìm được tài liệu tham khảo cũng như không thực hiện được thì tốt nhất là bạn không nên chọn nó.

  2. Lập dàn ý trước khi viết tiểu luận

  Thông thường dàn ý của một bài tiểu luận thường sẽ gồm 3 phần chính:

  – Phần đầu (chương I hay mục I, tùy theo cách đánh dấu): Hay còn gọi là chương lý luận: nêu lên một số lý luận hoặc phải giới thiệu một cách tổng quan về vấn đề của bài viết. Nếu ta đã có ý định sẽ đưa bài học kinh nghiệm của vấn đề được nêu ở phần đề tài thì vị trí thích hợp nhất sẽ là để ở cuối phần này.

  – Phần hai ( chương II hay mục II): là phần thực trạng và đánh giá: nêu rõ thực trạng của vấn đề được viết trong đề tài và những đánh giá về vấn đề đó.

  – Phần ba: thường viết về những giải pháp và kiến nghị, hay nêu lên một số bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu hoặc đề ra phương hướng cho thời gian tới. Ở phần này tốt nhất ta nên nêu ra trên cơ sở căn cứ vào thực trạng, nhiều khó khăn hay vướng mắc còn hay gặp phải của vấn đề đã nêu trong chương 2. Ở phần này, ta nên đề xuất theo quan điểm của cá nhân để có thể hoàn thiện về mặt lý luận gắn kết đến đề tài.

  3. Xác định các nguồn tài liệu tham khảo

  4. Viết nội dung chính của bài tiểu luận

  5. Hoàn chỉnh các bước trình bày và hình thức

  Phần hoàn chỉnh bài viết cần được xem xét kỹ càng và cẩn thận, tránh lỗi trình bày và lỗi chính tả.

  Với nhiều bạn sinh viên, làm tiểu luận được ví như những “gánh nặng, cực hình” và các bạn rất ngại viết. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, việc viết tiểu luận là rất bổ ích, không những sẽ giúp bạn bổ sung thêm kiến thức môn học, mà còn giúp bạn rèn luyện được rất nhiều kỹ năng: kỹ năng tìm tài liệu, viết bài, làm việc nhóm, sử dụng word, chúng tôi trọng nhất, làm tiểu luận còn là tiền đề để các bạn làm tốt luận văn tốt nghiệp khi kết thúc khóa học ở trường.

  Cách viết một bài tiểu luận

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Bài Chuẩn Seo Đăng Website
 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Chi Tiết Nhất Cho New Member
 • Cấu Trúc Viết Bài Chuẩn Seo 2022 Đỉnh Cao
 • Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Anh, 6 Lưu Ý Cần Nhớ
 • Số Tiền Tiếng Anh Được Đọc Và Viết Như Thế Nào? Các Quy Tắc Cần Nhớ
 • ​cách Viết Tiểu Luận Tiếng Hàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đoạn Văn Chủ Đề Ước Mơ Làm Giáo Viên Bằng Tiếng Nhật.
 • Viết Đoạn Văn Kể Về Chuyển Du Lịch Bằng Tiếng Hàn.
 • Hướng Dẫn Viết Đoạn Văn Chủ Đề Ước Mơ Bằng Tiếng Nhật
 • Công Ty Luật Hướng Dẫn Viết Luận Cứ Bào Chữa Mẫu Hành Nghề Luật Sư
 • Cách Tìm Ý Cho Bài Văn Nghị Luận
 • Thứ nhất bạn phải hiểu chính xác những gì họ đang yêu cầu bạn viết.

  Thứ hai, nếu bạn đọc đúng câu hỏi, bạn sẽ thấy rằng họ luôn đặt câu hỏi từ 2 phần trở lên.

  Họ muốn bao gồm một cái gì đó về tất cả những điểm này trong bài luận của bạn; ngay cả một câu sẽ làm. Ví dụ, trong câu hỏi này họ hỏi bạn:

  Học tiếng Hàn là một xu hướng trong giới trẻ hiện nay

  1) Ai là người mà bạn muốn gặp?

  2) Tại sao bạn lại muốn gặp anh ấy?

  3) Bạn muốn làm gì khi bạn gặp anh ta / cô ta? Rất dễ quên một hoặc nhiều điểm khi viết.

  Vì vậy, luôn luôn kiểm tra chéo nếu bạn đã bao gồm tất cả chúng hay không. Bạn không cần phải bao gồm tất cả chúng. Bạn có thể trả lời bất kỳ hai điểm chỉ trong một câu và viết phần còn lại của bài luận về một điểm khác.

  Thứ ba, tôi nghĩ rằng bạn đã phải biết được tầm quan trọng của sự gắn kết trong một bài viết.

  Ví dụ một câu hoàn chỉnh và hoàn thiện cho bài luận này có thể là: 그 친구 (hoặc ai) 를 빨리 만날 수 있으면 좋겠다. hoặc 그 사람 을 정말 보고 싶다. hay 제가 좋아 하는 그 사람 만날 수 있을까? Điều quan trọng thứ hai là đừng cố gắng làm cho câu của bạn quá phức tạp bằng cách đặt một số câu ngữ pháp. Hầu hết người học ngôn ngữ nghĩ rằng một câu dài với nhiều mẫu ngữ pháp và những từ khó khăn sẽ tạo ấn tượng tốt đối với người kiểm tra. Nhưng hãy tin tôi, hầu hết các lần nó ngược lại. những câu nhỏ và đơn giản là tự nhiên và dễ đọc. Ví dụ: 제가 만나고 싶은 사람 이 제 할머니 입니다. 할머니 를 만난 지 정말 오래 됐습니다. 그래서 보고 싶습니다. là tốt hơn nhiều so với 제가 만나고 싶은 사람 이 제 할머니 이고 할머니 를 만난 지 정말 오래 돼서 보고 싶습니다.

  Yêu cầu khi viết tiểu luận tiếng Hàn

  Trong phần thứ ba, họ kiểm tra khả năng tiếng Hàn thật sự của bạn. Tôi muốn nói đến việc sử dụng ngữ pháp, từ vựng, v.v … Ở đây lại không nghĩ rằng những từ khó và ngữ pháp thì tốt hơn. Việc đánh giá các giấy tờ TOPIK không phải là so sánh. Vì vậy, nó không ảnh hưởng đến nhãn hiệu của bạn nếu ai đó đã viết một bài luận thực sự tuyệt vời với ngữ pháp tiếng Hàn cấp bản địa và từ. Nếu bạn đã viết một bài luận hay với việc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của người mới bắt đầu, bạn có thể nhận được tất cả 30 điểm. Nhưng có, những câu này không phải là đơn giản và không tự nhiên . Ví dụ: 제 친구 는 A 입니다. A 는 미국 에 삽니다. 저는 A 를 만나고 싶습니다. A 가 좋은 사람 입니다. 같이 영화 보고 싶습니다. Loại văn bản đơn giản không tự nhiên này có thể sẽ không giúp bạn có được 30 dấu hiệu ngay cả khi nó không có lỗi.

  Nguồn Internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Bài Luận Về Vấn Đề
 • Children Can Learn Effectively By Using The Internet. Therefore, Parents Should Make Sure Their Children Have Their Own Computer And Internet Connection.
 • Cách Viết Một Bài Luận Ielts Hoàn Chỉnh Phần 1
 • Những Bài Luận Xin Học Bổng Xuất Sắc Nhất
 • Cách Viết Bài Luận Xin Học Bổng Du Học Anh Quốc Thật Ấn Tượng
 • Cách Viết Lời Cảm Ơn Hay Trong Luận Văn, Tiểu Luận

  --- Bài mới hơn ---

 • 2 Mẫu Viết Lời Cảm Ơn Bài Báo Cáo Thực Tập Cho Sinh Viên
 • Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Tiểu Luận Hay Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Lời Cảm Ơn Luận Văn Thạc Sĩ
 • Tổng Hợp Mẫu Lời Cảm Ơn Khóa Luận Hay Và Cảm Động Nhất
 • Mẫu Lời Cảm Ơn Dùng Trong Đám Tang, Mẫu Lời Cảm Ơn Tang Lễ, Đặt Hoa Chia Buồn, Đặt Hoa Tang Lễ, Gửi Vòng Hoa Chia Buồn
 • Luận văn này đã được hoàn thành tại công ty….. Để có được bài luận văn này, em( chúng em) xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới đến công ty….., phòng ban….. và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến anh(chị)….. đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ em ( chúng em). Nhờ những sự chỉ bảo hường dẫn quý giá đó mà trong suốt quá trình triển khai, nghiên cứu và hoàn thành đề tài được giao một cách tốt nhất.

  Em ( chúng em) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô giáo – Các nhà khoa học đã trực tiếp hoặc gián tiếp giảng dạy truyền đạt những kiến thức khoa học chuyên ngành bổ ích cho bản thân em ( chúng em) trong những năm tháng qua.

  Em ( chúng em) xin được ghi nhận công sức và những đóng góp quý báu và nhiệt tình của các bạn … đã đóng góp ý kiến và giúp đỡ cùng Em ( chúng em) triển khai, điều tra và thu thập những số liệu ngoại nghiệp. Để có được sự thành công của luận văn này, trước hết thuộc về của nhà trường và xã hội đã tạo điều kiện hướng dẫn và giúp đỡ Em ( chúng em), đặc biệt là sự quan tâm động viên khuyến khích và cảm thông sâu sắc của gia đình.

  Cuối cùng, Em ( chúng em) rất mong nhận được sự đóng góp, nhận xét và phê bình của quý Thầy Cô và tất cả bạn đọc.

  Với tấm lòng biết ơn vô cùng sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy long đến quý Thầy Cô của trường…. đã cùng dùng những tri thức và tâm huyết của mình để có thể truyền đạt cho chúng em trong vốn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập tại trường.

  Bài luận văn được thực hiện trong 2 tháng. Ban đầu em còn bỡ ngỡ vì vốn kiến thức của em còn hạn. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp bài luận được hoàn thiện hơn.

  Sau quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại học ……, Khoa ……………và 2 tháng làm luận văn nghiên cứu về đề tài……Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ của các thầy, cô giảng viên, cán bộ các phòng, ban chức năng Trường Đại học…. đã giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn này.

  Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chúng tôi …………………… – thầy giáo đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho em, giúp em rất nhiều trong quá trình làm luận văn.

  Sauk hi kết thúc 4 năm học tại trường….. Tôi đã được giao đề tài và làm luận văn nghiên cứu về…..

  Để luận văn này đạt kết quả tốt đẹp, tôi đã nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của các thầy cô, các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với long biết ơn chân thành nhất, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả thầy cô, các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và làm luận văn.

  Trước hết, cho tôi xin được gửi tới các thầy cô khoa …. Của trường Đại học …. lời chào trân trọng nhất, cùng với lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc. Nhờ sự quan tâm, dạy dỗ và chỉ bảo nhiệt tình chu đáo của thầy cô, tôi đã có thể suất sắc hoàn thành luận văn.

  Đặc biệt, cho tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo- PGS. TS. …..đã quan tâm giúp đỡ và chỉ bảo, hướng dẫn tôi làm luận văn trong thời gian qua.

  Và cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Trường …. các Khoa, các Phòng ban chức năng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận văn.

  Với điều kiện và vốn kiết thức còn hạn chế học viên, luận văn này không thể tránh được nhiều thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để tôi nâng cao kiến thức của bản thân, phục vụ tốt quá trình công tác của tôi sau này.

  Dịch vụ nhận viết thuê luận văn đã tổng hợp lại các mẫu lời cảm ơn khi làm luận văn cho các bạn, mong sẽ giúp ích được cho bạn có được bài luận văn tốt nhất.

  NẾU CÓ KHÓ KHĂN, HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI:

  PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI:

  “Uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng”

  Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin

  --- Bài cũ hơn ---

 • 【Góc Chia Sẻ】Hướng Dẫn Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Bài Tiểu Luận
 • 06 Mẫu Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập Cho Các Khối Ngành
 • Học Cách Nói Lời Cảm Ơn Bằng Tiếng Nhật Và Cách Đáp Lại Lịch Sự
 • Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp (Tham Khảo)
 • Cách Viết Thư Cảm Ơn Sau Phỏng Vấn Bằng Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Cách Làm Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương: Top Đề Tài Và Cách Triển Khai
 • Cách Viết Mở Bài Nghị Luận Văn Học Gây Ấn Tượng
 • Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Văn Phần Lí Luận Văn Học
 • Hướng Dẫn Viết Tiểu Luận Môn Triết Học Mác
 • Làm Thế Nào Để Viết Một Dàn Ý Cho Bài Luận Lập Luận
 • Tiểu luận pháp luật đại cương là bài kiểm tra cuối cùng mà bất kỳ sinh viên nào cũng phải hoàn thành khi kết thúc môn học. Để có thể làm tốt, bạn không chỉ cần nắm vững được kiến thức và có hiểu biết thực tiễn sâu rộng mà còn cần phải nắm được bố cục và cách làm bài. Và đặc biệt là phải biết lựa chọn cho mình một chuyên đề thông minh. Đó là lý do Luận Văn Việt mang đến cho bạn bài viết này!

  Hiểu biết về hệ thống các cơ quan quản lý của nhà nước. Nắm được chức năng và vai trò riêng biệt của từng cơ quan. Biết cách ứng dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn trong cuộc sống.

  Bố cục bài tiểu luận pháp luật đại cương mẫu

  Lý do chọn đề tài tiểu luận pháp luật đại cương

  Mục đích nghiên cứu của bài tiểu luận pháp luật đại cương

  Nội dung chính của bài tiểu luận pháp luật đại cương

  Phần 1: Giới thiệu khái quát về hệ thống tổ chức của Tòa án nhân dân Việt Nam

  1. Nhiệm vụ, chức năng của Tòa án nhân dân
  2. Vị trí và vai trò của Tòa án với xã hội

  Phần 2: Chức năng, quyền hạn của từng đơn vị trực thuộc hệ thống tòa án nhân dân tại Việt Nam hiện nay.

  1. Tòa án nhân dân tối cao
  2. Tòa án nhân dân cấp cao
  3. Tòa án nhân dân trực thuộc trung ương
  4. Tòa án nhân dân trực thuộc tỉnh và tương đương
  5. Tòa án quân sự

  Lưu ý về cách trình bày của bài tiểu luận pháp luật đại cương

   Hình thức trình bày của bài tiểu luận pháp luật đại cương

  – Đánh máy trên khổ giấy A4 (không chấp nhận viết tay);

  – Kiểu chữ : dùng font Times New Roman;

  – Size: sử dụng độ lớn 13 hoặc 14;

  – Giãn dòng: sử dụng Multiple 1.3;

  – Giãn đoạn: Before, after: 6pt;

  – Canh lề đều, Tiêu đề có thể canh đều hoặc là canh giữa trang;

  – Định dạng trang : Top 2; Bottom 2; Left 3.5; Right 2.5 (cm);

  – Dùng footnote khi có trích dẫn;

  – Phải có khung bìa, sử dụng giấy màu thường (không đóng bìa kiếng).

  Trên trang bìa của tiểu luận pháp luật đại cương cần phải có:

  • Tên Trường, Lớp, Khóa;
  • Đề tài bài tiểu luận;
  • Tên Giảng viên hướng dẫn;
  • Tên, Lớp, Mã sinh viên của các thành viên trong nhóm thực hiện;

  Nội dung bên trong của tiểu luận pháp luật đại cương:

  • Cần phải có phần Dành cho giáo viên chấm kết quả: Trang nhận xét và điểm số
  • Nội dung chính bài tiểu luận;
  • Nguồn tham khảo.
  1. Vai trò Nhà nước đối với việc quản lý và điều hành xã hội.
  2. Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
  3. Vai trò, vị trí của pháp luật đối với quá trình điều chỉnh và kiểm soát hành vi của người dân.
  4. Mối quan hệ tương quan giữa xã hội với pháp luật.
  5. Ưu điểm nổi bật của hình thức văn bản quy phạm pháp luật.
  6. Mối quan hệ pháp luật với phong tục, tập quán.
  7. Làm rõ điểm giống và khác nhau về trách nhiệm, vai trò, quyền hành của Thủ tướng và Chủ tịch nước.
  8. Ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của các sự kiện pháp lý đến nội dung của các văn bản pháp luật.
  9. Năng lực pháp lý, năng lực hành vi và vấn đề thực tiễn áp dụng.
  10. Quy định về thành lập công ty mới tại Việt Nam.
  11. Mối quan hệ giữa mặt chủ quan và mặt khách quan của vi phạm pháp luật.
  12. So sánh các loại lỗi mang tính chủ quan của các vi phạm pháp luật.
  13. So sánh các loại trách nhiệm pháp lý và đưa ra đánh giá về mức độ chế tài của các trách nhiệm pháp lý đó.
  14. Điểm khác biệt cơ bản giữa thực hiện và áp dụng pháp luật.
  15. Sự tương quan quy định và chế tài xử lý trong quy phạm pháp luật.
  16. Thứ bậc để áp dụng hệ thống văn bản pháp luật dựa trên hình thức thể hiện của Hệ thống pháp luật.
  17. Vai trò của Hiến pháp đối với các hoạt động của ngành luật và cơ quan luật pháp tại Việt Nam.
  18. Vai trò của án treo trong việc xem xét trách nhiệm của phạm nhân đối với pháp luật.
  19. Xem xét tính ứng dụng của luật sở hữu trong thực tiễn.
  20. Tầm quan trọng của việc xem xét phương tiện gây án trong truy cứu trách nhiệm và xử lý các vụ án hình sự.
  21. Những nhược điểm còn tồn tại khi xem xét đến vấn đè tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
  22. Nghiên cứu sâu về luật thừa kế và ứng dụng xử lý tình huống thừa kế cụ thể diễn ra tại xã A huyện B tỉnh C.
  23. Làm rõ các giai đoạn diễn ra khi xem xét và thực thi xử lý các vụ án hình sự. Ứng dụng trong thực tiễn như thế nào?
  24. Quy định về các hình thức và chế tài bồi thường những thiệt hại vật chất, tinh thần cho bên bị hại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 30 Đề Tài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Dược Hà Nội
 • Cách Chọn Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Chi Tiết Nhất
 • Bài Tham Luận Về Đổi Mới Phương Pháp Học Tập
 • Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương: Top Đề Tài Và Cách Triển Khai

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Mở Bài Nghị Luận Văn Học Gây Ấn Tượng
 • Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Văn Phần Lí Luận Văn Học
 • Hướng Dẫn Viết Tiểu Luận Môn Triết Học Mác
 • Làm Thế Nào Để Viết Một Dàn Ý Cho Bài Luận Lập Luận
 • Cách Lập Dàn Ý Cho Bài Luận Tranh Luận Một Vấn Đề
 • Bạn đang loay hoay không biết nên chọn đề tài gì để thực hiện tiểu luận pháp luật đại cương? Bạn đang lo lắng bản thân sẽ không hoàn thành tác phẩm đúng hạn do đang lúng túng và chưa nắm được cách làm cụ thể?

  Wiki Luận Văn sẽ giúp đỡ bạn và cung cấp cho bạn những kiến thức để hoàn thành bài tiểu luận Pháp luật đại cương từ A đến Z.

  Trước hết, chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn một vài đề tài mà bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho tác phẩm của mình.

  Sau đó, chúng tôi hướng dẫn bạn cách triển khai từng phần của tiểu luận sao cho nổi bật đề tài bạn chọn. Với những hướng dẫn này, chắc chắn, bài tiểu luận Pháp luật đại cươngcủa bạn sẽ thật hoàn hảo.

  Một số đề tài cho tiểu luận Pháp luật đại cương

  Thông thường, pháp luật đại cương căn bản được giảng dạy cho sinh viên năm nhất và năm hai. Chương trình học thường trải dài từ 2 đến 3 tín. Mỗi chương Pháp luật đại cương được coi là một đề tài.

  Tiểu luận Pháp luật đại cương: Vai trò của Nhà nước CNXH Việt Nam trong quản lý nền kinh tế quốc dân

  Trước hết, bạn cần phân tích quan điểm Các Mác, Ăng ghen về chế độ tư hữu, công hữu. Tiếp theo, cần chỉ ra mặt tích cực và tiêu cực của nền kinh tế quốc dân Việt Nam.

  Cuối cùng, rút ra từ mặt tích cực và hạn chế của vấn đề, bạn hãy đề xuất và nhấn mạnh vai trò của Nhà nước CNXH Việt Nam trong quản lý nền kinh tế quốc dân.

  Tiểu luận Pháp luật đại cương: Xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  Đầu tiên, bạn cần phân tích cơ sở lý luận về Nhà nước pháp quyền và Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Tiếp theo, bạn cần phân tích quá trình nhận thức và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

  Cuối cùng, cần chỉ ra những đề xuất, biện pháp để xây dựng, hoàn thiện bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

  Tiểu luận Pháp luật đại cương: Đánh giá về các loại văn bản quy định pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Đầu tiên, bạn cần liệt kê các loại văn bản quy định pháp luật hiện nay. Sau đó, chỉ ra mặt hạn chế và ưu điểm của từng loại văn bản. Cuối cùng, hãy phân tích, đánh giá về các loại văn bản đó trong đó có: Kết quả, tính thực tế, tính ứng dụng của các loại văn bản đó.

  Tiểu luận Pháp luật đại cương: Tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay

  Trước hết, bạn cần phân tích khái niệm pháp chế XHCN.

  Tiếp theo, cần thiết phân tích pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay, trong đó có mặt tích cực, tiêu cực, tính ứng dụng trong đời sống, xã hội.

  Cuối cùng, cần chỉ ra những biện pháp để tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay.

  Tiểu luận Pháp luật đại cương: Hậu quả của tham nhũng đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

  Đầu tiên, bạn cần chỉ ra khái niệm tham nhũng.

  Tiếp theo, cần nhấn mạnh mặt tiêu cực của tham nhũng đến đời sống con người.

  Cuối cùng, cần kết luận, phân tích và chỉ ra những hậu quả mà tham nhũng để lại cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Thêm nữa, bạn có thể nhấn mạnh vào tình hình dịch bệnh Covid – 19. Tham nhũng và Covid – 19 sẽ gây ra điều gì?

  Tiểu luận Pháp luật đại cương: Trách nhiệm của các chủ thể trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

  Trước hết, bạn cần chỉ ra khái niệm tham nhũng, khái niệm các chủ thể.

  Bên cạnh đó, cần thiết phân tích tầm quan trọng của các chủ thể trong việc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.

  Cuối cùng, bạn cần chỉ ra những biện pháp mà các chủ thể cần áp dụng để phòng, chống tham nhũng.

  Hãy đặc biệt lưu tâm đến tầm quan trọng trong việc đưa ra những dẫn chứng chứng minh cho các luận điểm của bạn.

  Tiểu luận Pháp luật đại cương: Vai trò của Pháp luật trong phòng, chống tham nhũng

  Đầu tiên, bạn vẫn cần chỉ ra khái niệm tham nhũng, đặc tính, các kiểu tham nhũng.

  Tiếp theo, phân tích khái niệm pháp luật.

  Sau đó, cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Pháp luật trong phòng, chống tham nhũng.

  Cuối cùng, cần nêu ra một số biện pháp để phòng, chống tham nhũng.

  Đừng quên việc tách bạch từng ý ra từng phần để bài làm của bạn thông thoáng hơn và giám khảo dễ nhận xét và chấm điểm tác phẩm tiểu luận của bạn.

  Cách triển khai từng phần tiểu luận Pháp luật đại cương

  Với chương 2 là phần bàn luận vấn đề, hãy chỉ ra thực trạng vấn đề, đồng thời lấy từ 1 đến 2 dẫn chứng để chứng minh cho những luận điểm của bạn.

  Với chương 3 là chương kết luận, cần đánh giá ưu, nhược điểm của vấn đề. Sau đó, cần chỉ ra những biện pháp để cải thiện ưu điểm và những biện pháp khắc phục, chấm dứt những nhược điểm.

  Cần lưu ý rằng, bạn cần nhận xét logic, hợp lý với những bàn luận bên trên, sao cho bài làm của chúng ta được hài hòa, khả thi và thực tế nhất.

  Hãy thật hạn chế việc sử dụng tài liệu trong Wikipedia. Tài liệu cần được trích nguồn rõ ràng, logic và theo mẫu thông thường.

  Đồng thời, hãy đảm bảo lời văn của bạn thật chau chuốt, sắc sảo và quan trọng hơn cả là không được sai chính tả.

  Chúng tôi đã chia ra 2 phần rõ rệt nhất để các bạn có thể đọc và theo dõi một cách dễ dàng nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Chi Tiết
 • 30 Đề Tài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Dược Hà Nội
 • Cách Chọn Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Chi Tiết Nhất
 • Kinh Nghiệm Viết Bài Tiểu Luận

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Opinion Essay
 • 18 Mẫu Câu Hook Cho Bài Essay Ấn Tượng
 • Cách Làm Bài Luận Ielts Essay Luyện Thi Ielts
 • Cách Viết Essay Trong Ielts Writing Task 2
 • 5 Mẫu Lời Kết Luận Của Bài Tiểu Luận Hay Nhất
 • Bí mật mà chưa ai nói với bạn về bài tiểu luận xin học bổng

  Lý do khiến cho bài tiểu luận xin học bổng của bạn bị loại

  Có lẽ ai ít trong chúng ta hiểu về quy trình đánh giá học bổng, mình xin tiết lộ một sự thật đau lòng là bài tiểu luận Essay xin học bổng của bạn được quyết định đi tiếp vào vòng trong hay bị ném ngay vào sọt rác hay không chỉ trong vỏn vẹn 60 giây…

  Với rất ít thời gian như vậy, làm thế nào để bạn thu hút sự chú ý của những giám khảo khó tính này này và cải thiện cơ hội dành học bổng của bạn?

  Phần dưới là các chiến lược mà chắc chắn bạn từng được nghe bao giờ về cách viết bài luận xin học bổng thành công, cũng nhưng những mỏ vàng để kiếm học bổng khiến bạn hề ngờ tới lâu nay.

  5 KEYS/Strategies quan trọng sau để tạo nên một bài tiểu luận – Essay xin học bổng thành công

  1. Học hỏi từ những bài tiểu luận xin học bổng đã thành công. Cách tốt nhất để học cách giành học bổng là từ kinh nghiệm của người khác. Đọc bài luận học bổng từ những người thật việc thật, đã dành được số tiền học bổng thật để tìm ra cho mình hướng đi hợp lý nhất
  2. Tránh những sai lầm khi viết bài tiểu luận. Bạn sẽ phải trả giá rất nhiều khi đầu tư công sức, mà không có chiến lược đúng đắn cho bài Essay học bổng của bạn. Thất bại cũng có thể là một giáo viên tuyệt vời. Nên đọc những sai lầm chung mà mọi người thường mắc phải trong bài tiểu luận của mình khiến nó bị ném vào thùng rác một cách thảm hại
  3. Hãy là chính mình. Sau các chiến lược tham khảo từ những bài thành công và những bài thất bại, bạn nên nhớ rằng không có bất cứ 1 công thức chung nào áp dụng cho 1 người hay nhiều người cùng 1 lúc. Đôi khi chỉ cần là chính mình – nhưng nên là mình phiên bản tốt nhất và thành thật kể về nó, là cách giúp giám khảo nhìn ra được con người bạn chỉ bằng 1 trang giấy.
  4. Khám phá những gì thẩm phán học bổng muốn. 4 chiến lược trên là chưa đủ khi bạn không hiểu người sẽ chi tiền cho bạn muốn gì. Ai làm gì cũng đều có mục đích của mình, không bữa ăn nào là miễn phí, hãy tìm ra mục đích chính của người trao học bổng là gì, và viết về những điều sẽ đáp ứng những tiêu chí đó

  Vậy sau khi nắm bắt được các chiến lược để viết bài luận – Essay xin học bổng rồi. Chúng ta cần các bước thực hành quan trọng tiếp theo.

  Tìm nguồn cung cấp học bổng ở đâu?

  Các kênh tin học bổng, các websites đăng tải học bổng, các quỹ học bổng, … Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những nguồn này, và những nơi à bạn có thể tìm ra được học bổng phù hợp với bản thân mình, ngành học của mình và định hướng nghề nghiệp, định cư về sau.

  Sau việc dành thời gian hằng trăm tiếng đồng hồ chỉ để nghiên cứu về scholarships, chúng tôi nhận ra được những sự thật sau: phần lớn các loại học bổng mà bạn mới search ra trong vài lần đầu tiên không phải là loại học bổng sẽ phù hợp ngay với bạn. Ngoài ra, những học bổng thực sự phù hợp với bạn thường bị ẩn khá sâu trong các phương tiện truyền thông. Google hay cốc cốc thường ưu tiên hiển thị các trang web của các công ty có thứ hạng cao và làm tốt về SEO, chứ không hiển thị thông tin phù hợp nhất với bạn. Vì vậy chịu khó lục thêm các trang sau để tìm được thứ phù hợp với mình nhất, bởi lẽ viết được bài luận xin học bổng hay xuất sắc thôi là chưa đủ, cần tìm được học bổng phù hợp với mình trước, để tạo nên thư xin học bổng gửi cho đúng tổ chức phù hợp với mình mới là chiến lược thông minh.

  Hai nguồn chính mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên để tìm học bổng là:

  Scholarship Book – Sách tổng hợp các loại học bổng

  1. THE ULTIMATE SCHOLARSHIP BOOK
  2. HOW TO GO TO COLLEGE ALMOST FOR FREE BY BEN KAPLAN
  3. PETERSON’S SCHOLARSHIPS, GRANTS & PRIZES
  4. CONFESSIONS OF A SCHOLARSHIP WINNER
  5. PAYING FOR COLLEGE WITHOUT GOING BROKE BY PRINCETON REVIEW AND KALMAN CHANY
  6. SCHOLARSHIP HANDBOOK BY THE COLLEGE BOARD
  7. THE FINANCIAL AID HANDBOOK
  8. THE SCHOLARSHIP & FINANCIAL AID SOLUTION
  9. DEBT-FREE U
  10. HOW TO WRITE A WINNING SCHOLARSHIP ESSAY

  Internet – Tìm kiếm trên mạng, các websites

  Một cách nhanh nhất để tìm kiếm học bổng là thông qua Internet. Một trong những lợi ích của cơ sở dữ liệu học bổng trực tuyến là chúng có thể được cập nhật thường xuyên và miễn phí:

  1. Scholars4dev (http://www.scholars4dev.com/tag/scholarships-for-vietnamese/)
  2. Hannahed (https://hannahed.co/tag/scholarship-for-vietnamese-students/)
  3. https://www.vietscholarships.org
  4. Scholarship-positions (https://scholarship-positions.com/category/vietnam-scholarships/)
  5. SuperCollege (www.supercollege.com)
  6. CollegeAnswer (www.collegeanswer.com)
  7. BrokeScholar.com (www.brokescholar.com)
  8. The College Board (www.collegeboard.com)
  9. Scholarships.com (www.scholarships.com)
  10. CollegeNet (www.collegenet.com)
  11. Mario Einaudi Center for International Studies (www.einaudi.cornell.edu/funding/search.asp)

  Sau nguồn quan trọng khác các bạn có thể tìm kiếm học bổng là:

  Học bổng từ đại sứ quán (lãnh sự quán)

  Các hoạt động đoàn thể, CLB

  Học bổng từ các quỹ nghiên cứu, từ các tổ chức

  Học bổng từ các quỹ nghiên cứu, từ các tổ chức mỗi một quỹ nghiên cứu và phát triển thường đầu tư khá nhiều tiền vào việc phát triển nhân tài. Đặc biệt, họ thường cho các nhân tài đó đi du học để về phát triển cho đất nước. Trong trường hợp này mình sẽ ví du về Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. Quỹ VINIF hỗ trợ cho sv theo đuổi chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các viện, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup. Tương tự như vậy, bạn có thể tìm từ các quỹ khác phù hợp với lĩnh vực mà bạn đang nghiên cứu. Cách bài tiểu luận để xin học bổng từ các quỹ này bạn cần phải hiểu kĩ tôn chỉ và mục đích của quỹ, tổ chức mà bạn đang muốn xin.

  Học bổng của cộng đồng, tỉnh & phường xã

  Học bổng của cộng đồng, tỉnh & phường xã một loại học bổng nữa mà bạn có thể tận dụng thế mạnh là học bổng ngay tại nơi bạn đang ở. Bạn có thể scale up nó lên theo cấp độ, bạn đầu là tìm học bổng của cộng đồng, sau đó tìm lên học bổng thành phố, rồi học bổng tỉnh. Đối những học bổng này, chỉ dành riêng cho sinh có hộ khẩu tại tỉnh đó, vì vậy bạn có lợi thế cạnh tranh nếu tỉnh bạn, hoặc khu vực bạn ở có học bổng đó.

  Học bổng từ trung tâm giáo dục quốc tế từ trường đại học

  Học bổng từ trung tâm giáo dục quốc tế từ trường đại học mà bạn đang theo học. Đây cũng là một loại học bổng mà khá ít sinh viên tận dụng được. Trong khi việc để có được tư vấn và hỗ trợ về nó rất đơn giản, việc bạn cần làm là địa chỉ của trung tâm giáo dục quốc tế ( hầu hết đại học nào cũng có ). Mình ví dụ nếu bạn đang là sinh viên của trường đại học Kinh tế Quốc Dân tại Hà Nội. Bạn đến phòng hợp tác quốc tế tại Phòng 610, Nhà A1, 207 Giải Phóng, mình đã từng đến và hỏi về học bổng du học tại châu Âu. Họ cho mình rất nhiều thông tin về các trường quốc tế liên kết với NEU. Từ đó, mình đã biết về học bổng Erasmus và học bổng của trường Lyon Pháp,… Bạn có thể làm điều tương tự với trường đại học của mình.

  Học bổng của các giáo hội Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo

  Học bổng của các giáo hội Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, nếu bạn là người theo đạo hoặc đang theo đuổi ngành học về văn hóa, tin ngưỡng. Thì loại học bổng này dành cho bạn. Có rất nhiều quỹ của các giáo hội dành cho sinh viên muốn đi du học nghiên cứu về ngành này. Ví dụ như quỹ dành cho sinh viên công giáo ở chúng tôi nhằm để đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao trình độ trí thức nhằm phục vụ cho xã hội và Giáo Hội, Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn đã thiết lập “Quỹ hỗ trợ và phát triển tài năng Tôma Thiện” gọi tắt là “Quỹ học bổng Tôma Thiện.

  Học bổng từ Công Ty, Tổ chức & Cơ quan mà bạn đang làm việc

  Có nhiều trường hợp các bạn đi làm một hai năm rồi mới bắt đầu tính đi học tiếp, do đó khó để quay lại phòng đào tạo quốc tế của trường đại học để kiếm học bổng. Tại sao không nghĩ về việc xin học bổng của chính tổ chức mà mình đang làm việc, tất nhiên sẽ có những ràng buộc nhất định đối với loại học bổng này. Tuy nhiên, loại học bổng này sẽ phù hợp đối với những bạn muốn gắn bó dài lâu với tổ chức đó. Ví dụ như tại Bảo Hiểm Quân Đội MIC, họ có trao học bổng cho các nhân viên muốn theo học lên ngành phân tích bảo hiểm Actuary, sau khi đi học về, bạn phải gắn bó một số năm nhất định với tổ chức.

  Học bổng từ các công ty tư vấn du học

  Các trung tâm du học thường là đại diện tuyển sinh trực tiếp của các trường đại học tại nước ngoài. Như là cầu nối duy nhất của trường, đối với học sinh tại nước sở tại. Vì vậy, nhà trường thường trao rất nhiều các loại học bổng và ủy nhiệm việc đó cho bên đại diện tuyển sinh thuộc các công ty tư vấn du học có uy tín. Ở đây, các trung tâm sẽ hỗ trợ bạn viết bài tiểu luận săn học bổng hoàn toàn miễn phí.

  Thực hành cách viết bài tiểu luận xin học bổng – Essay

  Hãy đặt mình vào vị trí của giám khảo, người phải ngồi đọc cả 1 núi những bài Essay xin học bổng đến từ mọi nơi và đều là những người rất suất sắc.Từ những đơn apply học bổng, giám khảo có thể biết được những thông tin chung về bạn như điểm số, các thành tựu mà bạn đã đạt được, những hoạt động mà bạn đã tham gia.

  Tuy nhiên, giám khảo không trực tiếp có thể gặp mặt được bạn, chưa được trò chuyện trực tiếp để hiểu về con người bạn. Vậy làm sao để họ quyết định được: Ai sẽ là người xứng đáng có được học bổng giá trị này?

  Đó là lí do vì sao trong bài viết này, tôi vẫn muốn nhấn mạnh một lần nữa để bạn hiểu về tầm quan trọng của bài tiểu luận xin học bổng đối với việc xin học bổng của bạn. Nó như một cánh cửa giúp giám khảo nhìn ra được con người thực sự của bạn, nhìn ra được đam mê, nhiệt huyết và cả tiềm năng của bạn nữa. Đó là lý do vì sao, bài luận học bổng được coi là công cụ quan trọng nhất cũng như ý nghĩa nhất trong quá trình xét học bổng để tạo nên ấn tượng với giám khảo.

  Điều gì làm nên một bài tiểu luận xin học bổng gây ấn tượng lớn đến giám khảo?

  Cảm xúc ư? Nhiều bạn vẫn nghĩ rằng việc, càng làm cho các giám khảo khóc càng nhiều, hoặc cảm động vì những khó khăn mà bạn đã gặp phải càng nhiều, khả năng bạn nhận được học bổng càng cao. Điều này vẫn đúng trong vài trường hợp, nhưng không đúng hoàn toàn.

  Ví dụ như việc làm marketing B2C tức là đối tượng khách hàng là người tiêu dùng, việc đánh vào cảm xúc để họ mua hàng là thực sự hiệu quả, bạn đã thành công. Nhưng trường hợp này lại khác hoàn toàn, đây tương tự như marketing B2B tức là đối tượng khách hàng của bạn là doanh nghiệp, tổ chức, … những người tập trung vào giải pháp hơn là cảm xúc, đây là trò chơi lý trí & cân não hơn là cảm xúc tức thời. Điều mà Kimberly Hall, peer program manager của United Negro College Fund khuyên cho bài essay xin học bổng của bạn là: “Trong khi có rất nhiều bạn viết về những vấn đề nghiêm trọng, những điều to tát, lớn lao hay những khổ ải mà bản thân phải trải qua, tôi vẫn thường đánh giá cao những người có mang trong mình tư tưởng tích cực trong bài viết hơn cả. Thay vì việc quá tập trung vào những điều mình đang mắc phải, đang lo lắng, bạn nên tập trung vào kế hoạch cho tương lai, tập trung vào hành động và giải pháp”

  Sự phù hợp là một yếu tố rất quan trọng trong bài tiểu luận xin học bổng

  4 Đặc điểm chung của các bài tiểu luận dành được học bổng

  #1 Originality – Sự Nguyên Bản – Duy nhất – Độc nhất

  #2 Answer the Underlying Question – Tìm ra và trả lời câu hỏi thực sự

  Bạn đang thắc măc “Underlying Question” là gì phải không? Mình sẽ ví dụ dễ hiểu như sau: Có bao giờ bố mẹ bạn thường hỏi bạn câu: ” Kể cho mẹ nghe về cậu con trai Nam mà bữa trước qua nhà mình đi” với 1 thái độ hơi kì qoặc, trường hợp này bạn cần nhận ra, mẹ không quan tâm lắm Nam học lớp nào con nhà ai, điều mẹ quan tâm là cậu ta là ai, tại sao cậu ta nhuộm tóc xanh lè, hình săm đầy mình nhìn không ngoan ngoãn mà con vẫn qua lại với cậu ta? Con có biết mẹ không thích điều đó không? Con có biêt mẹ đang rất lo lắng không?

  Vấn đề là các “Underlying Question” này không bao giờ được thể hiện rõ ràng trong câu hỏi, mà bạn cần phải quan sát thái độ, cách hỏi, cách tiếp cận vấn đề của người hỏi để tìm ra câu hỏi thực sư. Một khi đã tìm ra được và trả lời được là bạn đã hoàn thành đc 60% rồi đó! Giống như câu Why do you deserve to win? (Your answer should not be, “Because I need the money!”) Nó thực sự thể hiệu sự thiếu sâu sắc trong con người bạn.

  #3 Share a Slice of Life – Chia sẻ “1 phần” cuộc đời của bạn

  #4 Passion – Đưa niềm đam mê của bạn vào bài tiểu luận xin học bổng

  Điều nay nghe có vẻ là đương nhiên. Đúng vậy, nó “đúng như ban ngày” vậy! Bạn cần phải đam mê điều gì bạn mới chọn làm nó, và bạn mới có thể đầu tư công sức, và trí lực của mình dốc hết cho nó một cách chân thành không tính toán nhất. Điều này giúp giảm khảo nhận ra bạn là người đẹp đến mộc mạc, là người sống thật với cảm xúc của chính mình và sẽ sống thật với mọi người, họ rất trân trọng điều đó. Từ đây sẽ giúp bạn dễ dằng bắt đầu với cách viết lý do chọn đề tài bài tiểu luận xin học bổng. Vì còn gì dễ dàng hơn về việc nói về thứ mà mình yêu thích, mình đam mê?

  Đừng quên bạn cần một người biên tập lại bài tiểu luận học bổng của mình

  Có một câu nói nổi tiếng như sau ” Đằng sau những nhà văn tài năng, thậm chí còn là một người biên tập tài năng hơn thế” . Đúng vậy, nếu bạn muốn tạo ra một kiệt tác, bạn cần sự giúp đỡ của người khác. Lời khuyên cho bạn là, hãy tìm đến các hội ôn thi IELTS trước đã, bởi vì họ là những người nắm rất chắc các cấu trúc ngữ pháp, các idioms, các expssions, và họ cũng là những người rất giỏi về việc triển khai ý trong đoạn văn cũng như cách đưa ra các lập luận hợp lý. Sau khi hoàn thành xong bước này, bạn hãy tìm đến các hội mentor, cố vẫn về học bổng, để xin kinh nghiệm người đi trước để hỏi về concept bài tiểu xin học bổng của mình đã thực sự ổn chưa, cần sửa ý nào không. Sau đó chính bạn làm Editor cuối cùng, đọc lại nó thật bài luận xin học bổng của mình thật nhiều lần, cho đến khi nào bạn thấy không còn một chút lỗi nào. Đó là cách khiến cho bài tiểu luận xin học bổng của bạn không những hay mà còn xuất sắc!

  Recycle & Reuse những bài tiểu luận xin học bổng mẫu một cách hợp lý

  Mẹo đặc biết mà ít ai biết đó là việc tận dụng thời gian, chất xám của người đi trước là một chiến lược thông minh. Bởi vì họ cũng phải dành biết bao nhiêu ngày tháng, đọc biết bao nhiêu tài liệu mới tạo được 1 bài tiểu luận xin học bổng hay xuất sắc. Tuy nhiên, có 1 ranh giới khá mong manh trong việc Reuse lại những bài này. Bạn có thể sử dụng như 1 khung tham khảo, và tất nhiên phải thay đổi để bài viết này thực sự là viết về bạn.

  Một điều nữa mà mọi người hay bỏ qua – Mở bài & Kết bài

  Cách viết Essay xin học bổng hay xuất sắc

  Với giới hạn trong bài viết mình sẽ chia sẻ 1 bài mẫu ở đây thôi. Nếu bạn cần thêm hơn 100 bài luân từng dành được học bổng của nhiều ngành nghề khác nhau thì có thể liên vệ với mình qua hotline.

  Bài luận xin học bổng mẫu này của Brian – một trong 40 sinh viên trong cả nước giành được học bổng Marshall và là một trong 80 sinh viên giành được học bổng Truman. Với học bổng Marshall, anh học tại Oxford sau khi tốt nghiệp. Với bài tiểu luận mẫu xuất sắc của Brian, bạn ấy đã dùng cho kế hoạch sử dụng Giải thưởng Truman trị giá 30.000 đô la để hỗ trợ các nghiên cứu sau đại học về dịch vụ và lịch sử nước ngoài trong tương lai và cuối cùng muốn trở thành Tùy viên Quốc phòng cho Nga, hợp tác với chính phủ của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ để hỗ trợ họ tháo dỡ hạt nhân, sinh học và vũ khí hóa học. Trong bài luận về học bổng Truman này, anh mô tả cách 17 tuổi anh bắt đầu đi bộ trên đường mòn Appalachian từ Maine đến Georgia. Cuộc đi bộ một mình của anh kéo dài sáu tháng. Điều này khiến bài tiểu luận xin học bổng của anh có một góc nhìn thật đặc biệt!

  Chủ đề: Lessons from the Outdoors The outdoors has always played a large role in my life, whether in Boy Scouts, on my own or with the military thus far. However, there is one outdoor experience of mine that did not involve my being in a club. I also did not get any awards for this experience, yet it has had a more profound impact on who I am than any other single event in my life, my “thru-hike” of the Appalachian Trail from Maine to Georgia. I started my thru-hike when I was 17 years old, three weeks after I graduated from high school. It took me just over six months to complete. In those six months, I learned more about myself than in the pvious 17 years or in the five years since. There is nothing with which it can compare. I financed the hike with money that I saved during my last semester of high school, working 40 hours per week on top of my full-time student schedule. I was determined to reach Maine and hike south to Georgia. This was the first real goal that I had ever made for myself, and I reached it alone on a cold January morning.

  The lessons from the trail are ones that have affected me in everything I have done since. Because of those six months, I see the world differently, in a way that is sometimes impossible to explain to someone else, though I might try. My life was not difficult growing up, but I found a need to put myself through the difficulties of trail life. From this time, I gained an appciation for the little things, like clean water to drink and a dry place to sleep (both of which were sometimes lacking). I met people from all walks of life, as they crossed paths with my walk in life. From that experience I am better able to deal with those whose backgrounds do not resemble mine, a skill I have used often in the military. Now I have turned my life 180 degrees. I no longer have hair to the middle of my back or a beard. I have traded my Birkenstock sandals for combat boots. Yet, somehow, everything I did on the trail applies to what I have done since. Whether it’s suffering in a foxhole during field training, or sleeping in a cold, dank lean-to on my hike, the lessons are not all that different. Though my journey in life has wandered back onto the beaten path, I know that if the nation needs me to lead soldiers into the brush or assist in providing humanitarian aid, I have my pvious experience to draw from. Because I have been there, I have a common bond of suffering with millions throughout the world and another bond to all of my soldiers. I am still amazed at how my former life as a free-spirited wanderer has better ppared me for life as a disciplined soldier.

  Những bài luận cá nhân thất bại – cần học gì từ đó?

  Những bài học giá trị nhất nhất thường đến từ thất bại, và tốt nhất là thất bại của người khác! Những bài luận thảm họa này minh họa những bài học quan trọng về những điều không nên làm trong bài tiểu luận xin học bổng.

  Ví du 1: Bài tiểu luận không có điểm nhấn

  Chủ đề: Where Has Time Gone? As I sit at the lunch table, it suddenly hits me. Where has all the time gone? I am a senior in high school who is about to graduate in a matter of months and I have just realized that I might never see my friends after we receive our diplomas. Surely we’ll see each other at reunions, but what will become of the great moments that we have shared?

  I will never forget when one of my friends and I were given the responsibility of putting together a class beach party. My friend wasn’t a very creative or outgoing person, however, he was nearly twice as strong as me. So we came up with a plan. I would do all of the promotion for the party as well as decide the theme and menu. He would be responsible for making sure all of the food, sound equipment and decorations were transported to the beach. It was the perfect plan. Most of our classmates told us afterward that it was the best activity that they’d ever been to.

  I sometimes wish I could stay in my school forever. I have learned so much in the last four years. Before I came to high school I didn’t even know what I was capable of intellectually. My teachers have been some of the most inspirational people in my life.

  I know that college will bring with it many new memories and experiences and I am looking forward to it. However, I will never forget the friends who stayed by my side and the teachers who cared throughout the good times and the bad.

  Lý do tại sao bài Essay xin học bổng này lại thất bại: Trong bài này, tác giả đã chẳng hề đưa một ý nghĩa sâu sắc nào trong bài viết. Tổng thể cả bài chỉ nói về suy nghĩ và trải nghiệm của anh ta. Đến cuối bài, các giám khảo vẫn không nắm bắt được điều gì mà họ vừa đọc.Vấn đề của anh ta với bạn bè là gì, trong công việc hay về vấn đề sáng tạo? Người gây ảnh hưởng đến cuộc đời anh ta có phải cô giáo không? Tất các ý rời rạc, không biết ý nào là điểm nhấn và cũng rất thiếu liên kết.

  Ví dụ 2: Bài tiểu luận cố gắng để lấy nước mắt của người đọc

  Cài này mình đã phân tích ở đoạn trên rồi. Bài luận xin học bổng quá lâm li bi đát sẽ khiến giảm khảo nhận ra bạn là người kể lể sự khổ hơn là người biết tìm hướng giải quyết những khổ đau của mình. Trong mắt họ bạn là người thất bại, không biết đứng dậy hơn là người đáng thương để rồi trao học bổng như bạn nghĩ. Tất nhiên cuộc đời ai cũng có thử thách, khổ đau. Bạn hoàn toàn có thể viết về nói, nhưng với mục đích cuối cùng vẫn là “giái pháp của bạn” trước mọi khó khăn.

  Ví dụ 3: Lầm tưởng về bước ngoặt lớn – thay đổi cuộc đời

  Ví dụ 4: Người thay đổi cuộc đời tôi

  Hiểu cách làm việc của hội đồng đánh giá bài luận xin học bổng

  Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Để hiểu được cách viết đạt điểm cao trong bất cứ bộ môn nào, ta cần phải hiểu được cách chấm điểm của giám khảo. Tương tự cũng như trong trường hợp này, để viết được bài tiểu luận cá nhân dành được học bổng, ta cần phải hiểu hội đồng đánh giá cao bài tiểu luận trên tiêu chí nào? Họ đang cần tìm kiếm những ứng viên sáng giá chứa những phẩm chát gì?

  Mục đích của tổ chức khi cấp học bổng là gì?

  Khi nhóm tác giả tìm hiểu về điều này, họ đi phỏng vấn những người trong hội nghị bàn tròn xét các loại học bổng. Tiếp theo, là những câu trả lời từ chính những giám khảo có thể sẽ đánh giá bài Essay của bạn trong tương lai: (để giữ được ý của người nói một cách tốt nhất, mình xin phép không dịch đoạn này)

  Câu hỏi: What is the purpose of your award? – Why are you giving away free money?

  Ellen Frishberg – Giám khảo của học bổng trường Johns Hopkins University

  “The Hodson award goes to students who psent the best credentials in our incoming class academically and in leadership. We’re looking not just for local leadership but leadership on a regional or national level.”

  Brent Drage – Giám khảo của Rotary International Ambassadorial Scholarship Program

  “Our scholarship program was started to further international understanding by providing money for students to study abroad. That’s why we call our winners ambassadors. Recipients are expected to be ambassadors of good will.”

  Jacqui Love Marshall – Giám khảo của học bổng Knight Ridder Minority Scholars Program

  “We’re looking to find people early in their career planning who have an interest in newspapering, either journalism or working on the business side. We also want to raise interest and awareness about careers in newspapers among students.”

  Corisa Moreno – Giám khảo của The Music Center Spotlight Awards

  “Our award is meant to encourage high school students in the visual and performing arts to continue to follow their passion by providing support.”

  Có bao nhiêu người trong hội đồng giám khảo đánh giá học bổng? Họ là những ai?

  Georgina Salguero – Hispanic Heritage Awards Foundation

  “Trong 12 thành phố và vùng, chúng tôi tìm ra những người lãnh đạo lớn của vùng đó trong tất cả các lĩnh vực từ giáo dục đến xã hội hay kĩ thuật nhằm hộ tụ những người ỏ vị trí cao trong xã hội để đủ hiểu biết và cảm nhận ý nghĩa của bài Essay xin học bổng trong mỗi trường hợp khác nhau của thí sinh “

  Laura DiFiore – FreSch! Free Scholarship Search

  “Tôi cố gắng để xây dựng nên một hội đồng giám khảo đa dạng. Các thẩm phán gần đây đã bao gồm một bộ trưởng Episcopalian, y tá, cựu thủ thư, giáo viên thay thế, kế toán, người nội trợ đã nghỉ hưu, lập trình viên máy tính và học sinh trung học.”

  Jacqui Love Marshall – Knight Ridder Minority Scholars Program

  “Chúng tôi thành lập ủy ban đánh giá của chúng tôi với hai hoặc ba người ở cấp văn phòng công ty, đôi khi là một người từ tờ báo địa phương của chúng tôi (The San Jose Mercury News hoặc một tờ báo của Monterey) và sau đó tôi thường hỏi ai đó từ cộng đồng hoặc ngành công nghiệp địa phương. Mỗi năm tôi đặt mục tiêu tạo ra một ủy ban đa dạng.”

  Các vòng đánh giá bài tiểu luận xin học bổng diễn ra thế nào?

  Tracey Wong Briggs – All-USA Academic Teams

  “Chúng tôi có hai bước. Các thẩm phán sơ bộ chấm điểm từng ứng viên dựa trên các tiêu chí dành cho học bổng được đặt ra sẵn. Sau đó mỗi người đưa ra những bài Essay xin học bổng được đề cử cho vòng sau. Trong vòng cuối, các giám khảo ngồi đàm phán nhằm cố gắng xây dựng một đội ngũ đánh giá công bằng nhất có thể. Sau đó cùng nhau đọc lại những bài đã được đề cử để chấm chéo, và đưa ra quyêt định cuối cùng.”

  Laura DiFiore – FreSch! Free Scholarship Search

  “Có hai giai đoạn trong quá trình đánh giá. Ban đầu chúng tôi lọc những bài bài luận cá nhân xin học bổng tồi, những bài viết thường bị mắc những lỗi cơ bản và lầm tưởng. Những người vượt qua vòng này được gửi đến vòng 2 để đánh giá. Trong giai đoạn đánh giá bạn phải gây ấn tượng với cả 10 giám khảo. Chúng tôi sử dụng thang điểm, và bài luận tốt là bài nhận được những điểm cao nhất từ tất cả các giám khảo. Chúng tôi thường chọn ra người chiến thắng trong khoảng ba tiếng đồng hồ đánh giá và phản biện của hội đồng”

  Trisha Bazemore – Coca-Cola Scholars Foundation

  “Việc cơ bản đầu tiên lựa chọn dựa trên các thống kê đánh giá về kết quả thí sinh đã đạt được trong quá trình học tập. Sau đó, Ủy ban đánh giá chương trình gồm 27 thành viên sẽ xem xét đến các CV và bài Essay xin học bổng. Sau khi đánh giá xong, sẽ có khoảng 250 sinh viên được tiến vào vòng chung kết. Những sinh viên này sau đó được yêu cầu đến Atlanta với chi phí của Quỹ học giả để tham dự Tuần lễ học giả, nơi họ gặp những người vào chung kết khác và được phỏng vấn bởi các thành viên của Ủy ban tuyển chọn quốc gia. Dựa trên những gì họ đã thể hiện được và cuộc phỏng vấn này chúng tôi sẽ tìm ra 50 người xứng đáng nhận được học bổng.”

  Những tiêu chuẩn nào được đặt ra cho người dành được học bổng?

  Bob Murray – USA Funds

  “Ngoài yêu cầu về thu nhập, chúng tôi xem xét kết quả học tập trong quá khứ và tiềm năng trong tương lai, kỹ năng lãnh đạo, tham gia vào các hoạt động của trường và cộng đồng, kinh nghiệm làm việc và tham vọng và mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp. Mỗi tiêu chí bổ sung này mang trọng lượng xấp xỉ bằng nhau tuy nhiên bài tiểu luận xin học bổng xuất sắc sẽ làm bạn vượt trội hơn cả.”

  Trisha Bazemore – Coca-Cola Scholars Foundation

  “Chúng tôi chủ yếu nhìn vào những thành tựu chung trong kỹ năng lãnh đạo, không chỉ trong các hoạt động của trường mà còn trong cộng đồng của họ.”

  Điều gì khiến bạn là 1 trong các ứng viên chiến thắng cuối cùng?

  Chiến thắng trong mắt các giám khảo dưới bài Essay xin học bổng đã khó, chiến thắng những bài viết chất lương như mình còn khó hơn. Vậy đâu là yếu tố cuồi cùng họ đánh giá trong bài luận xin học bổng, đâu là chìa khóa cuối cùng mở ra cánh cửa của sự thành công?

  Shirley Kennedy Keller – American Association of School Administrators

  “Điều mà chúng tôi tim kiếm là tất cả những gì các sinh viên đã đạt được trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi tin rằng thành công trong cuộc sống không chỉ là điểm GPA. Nó cũng là những gì bạn có thể đạt được trong cuộc sống cá nhân, trong cộng đồng của bạn. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên giỏi nhất. Chúng tôi đang tìm kiếm những sinh viên sẽ thành công trong cuộc sống của bạn ấy dựa trên niềm tin và giá trị mà bạn ấy đưa vào trong bài tiểu luận xin học bổng.”

  Corisa Moreno – The Music Center Spotlight Awards

  “Họ thực sự phải tận hưởng những gì họ làm. Điều đó được bộc lộ khá nhiều trong màn trình diễn của họ. Bạn có thể thấy khi ai đó có một tình yêu sâu sắc cho loại hình nghệ thuật mà họ đang theo đuổi.”

  Brent Drage – Rotary International Ambassadorial Scholarship Program

  “Những sinh viên có kế hoạch cụ thể hơn một chút có xu hướng tìm ra những điều phù hợp với bạn thân. Chúng tôi hiểu rằng ở độ tuổi đó, bạn cần phải linh hoạt về tương lai của mình, nhưng chúng tôi cũng muốn thấy rằng bạn cũng cần phải nắm bắt về nơi bạn sẽ hướng tới, đây là điều mà chúng tôi trông đợii trong bài Essay xin học bổng.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Cách Viết Essay Thuyết Phục Để Xin Học Bổng Du Học Nước Ngoài
 • Cách Viết Essay Xin Học Bổng
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Các Bài Essay Mẫu Xin Học Bổng
 • Du Học Canada: Cách Viết Essay Xin Học Bổng
 • Bài Tiểu Luận Xin Học Bổng Mẫu: 18 Cách Viết Chưa Ai Biết!
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Bài Tiểu Luận Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Tiểu Luận Triết Học Hay, Đạt Điểm Cao
 • Hướng Dẫn Trình Bày Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học
 • Cách Viết Bài Luận Về Bản Thân Trong Hồ Sơ Du Học
 • Bài Tham Luận Về Đổi Mới Phương Pháp Học Tập
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Chi Tiết Nhất
 • Cách viết bài tiểu luận

  Sau khi có đề tài, lượng thời gian, mức độ công việc, việc gì làm trước việc gì làm sau. Bạn sẽ có các bước, cách viết bài tiểu luận cho phù hợp. Vậy viết bài tiểu luận như thế nào cho hay, cho chuẩn?

  Dù cách viết tiểu luận cho môn học nào, viết bài tiểu luận triết học hay viết bài tiểu luận tiếng anh. Các bước để viết bài tiểu luận vẫn theo một khung sườn chung. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách viết một bài tiểu luận cho những bạn mới tham khảo và cũng cho những bạn đã viết đóng góp ý kiến. Rất mong nhận được những phản hồi từ phía bạn đọc.

  • Bước một: Lựa chọn đề tài
  • Bước hai: Lập dàn ý
  • Bước bốn: Hoàn thiện bài tiểu luận

  Lựa chọn đề tài

  Đề tài có thể được giảng viên cho sẳn để sinh viên lựa chọn một trong các đề tài. Nhưng cũng có thể đề tài do sinh viên tự chọn. Có thể dựa vào nội dung chương trình học, cũng có thể là một đề tài sang tạo nhưng lien quan đến môn học.

  Sau khi lên được đề tài bạn nên tham khảo trước ý kiến của giảng viên. Phòng trước vẫn hơn, vì làm một bài tiểu luận phải dồn rất nhiều tâm sức. Nếu cố gắng mà không được công nhận, chắc chắn bạn sẽ rất thất vọng đấy.

  Lập dàn ý

  Đề tài tiểu luận có thể làm theo nhóm hoặc làm cá nhân. Tùy vào sự phân công của giảng viên, mà bạn cũng nên lên dàn ý cho hợp lý, phù hợp với khoảng thời gian được giao.

  Không có nghĩa là làm sơ sài cho xong, hay làm quá kĩ một phần đầu mà bỏ bê phần cuối. Dàn ý được lên ngoài các nội dung cần hoàn thiện để sang tỏ đề tài, thì thời gian và lượng thông tin thu được cũng phải được cân nhắc và lập trong dàn ý.

  Hoàn thiện bài tiểu luận

  Sau khi đã hoàn thành các bước trên, công việc cuối cùng của bạn là hoàn thiện bài tiểu luận. Trong quá trình hoàn thiện bạn nên tham khảo ý kiến của giảng viên để nhận góp ý. Tính chỉnh chu và giá trị của bài tiểu luận sẽ được nâng lên nhờ những lời góp ý đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Bài Luận Ưu Tiên Xét Tuyển Thẳng Vào Đại Học Kinh Tế
 • Vào Đại Học Bằng Bài Luận, Thư Giới Thiệu
 • Bài Luận Tuyển Thẳng Đại Học
 • Bài Luận Thi Vào Đại Học Kinh Tế Luật
 • Kinh Nghiệm Viết Bài Luận Ưu Tiên Xét Tuyển
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100