Top 5 # Xem Nhiều Nhất Cách Viết Task 1 Line Graph Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph

– LINE GRAPH là loại biểu đồ cho thấy sự thay đổi về xu hướng của các số liệu qua thời kì, như vậy chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về du hướng (tăng, giảm, không đổi hay biến động) của các đường. Ở biểu đồ này ta có thể thấy thu nhập của The Tea Room biến động lớn và có xu hướng giảm mạnh.

– Ngược lại, thu nhập của Internet Express, Wifi-cafe và Cafe Cool lại có xu hướng tăng, đặc biệt là Wifi-cafe.

* Lưu ý: Không đưa ra bất kì ý kiến cá nhân hay giải thích về việc doanh thu của các cửa hàng này tăng hay giảm.

Bước 2: Lọc số liệu chính để đưa vào 2 đoạn miêu tả.

– Vào tháng 1 thì thu nhập của The Tea Room là cao nhất 160.000 USD nhưng thời kì đến tháng 10 là thời kì biến động rất mạnh và doanh thu tụt xuống 140.000 USD. Vào 2 tháng cuối năm, thu nhập của The Tea Room tụt rất mạnh xuống chỉ còn tầm 50.000 USD, thấp nhất trong 4 quán cafe.

– Internet Express và Cafe Cool tuy xuất phát thấp hơn, 100.000 USD và 30.000 USD nhưng đến cuối năm lại tăng lên rất cao với 140.000 USD cho Internet Express và 120.000 USD cho Cafe Cool. Wifi Cafe tháng 1 chỉ đạt thu nhập 50.000 USD, số liệu này tăng đến tháng 7 rồi đột nhiên giảm mạnh sau 2 tháng tiếp theo, từ 100.000 USD xuống 60.000 USD. Nhưng những tháng còn lại của năm, số liệu cho Wifi Cafe tăng lên rất mạnh và nhanh đạt 190.000 USD vào tháng 12, cao nhất trong cả 4 quán.

Bước 3: Viết bài:

Đoạn 1: Viết lại câu rubric (the graph shows …)Đoạn 2: Viết 2 câu overview:

+ Câu 1: Thu nhập của The Tea Room biến động lớn và có xu hướng giảm.

+ Câu 2: Thu nhập của 3 quán cafe còn lại có xu hướng tăng.

Đoạn 3: Miêu tả The Tea Room

Vào tháng 1 thì thu nhập của The Tea Room là cao nhất 160.000 USD nhưng thời kì đến tháng 10 là thời kì biến động rất mạnh và doanh thu tụt xuống 140.000 USD. Vào 2 tháng cuối năm, thu nhập của The Tea Room tụt rất mạnh xuống chỉ còn tầm 50.000 USD, thấp nhất trong 4 quán cafe.

Đoạn 4: Miêu tả Internet Express, Cafe Cool và Wifi cafe:

Internet Express và Cafe Cool tuy xuất phát thấp hơn, 100.000 USD và 30.000 USD nhưng đến cuối năm lại tăng lên rất cao với 140.000 USD cho Internet Express và 120.000 USD cho Cafe Cool. Wifi Cafe tháng 1 chỉ đạt thu nhập 50.000 USD, số liệu này tăng đến tháng 7 rồi đột nhiên giảm mạnh sau 2 tháng tiếp theo, từ 100.000 USD xuống 60.000 USD. Nhưng những tháng còn lại của năm, số liệu cho Wifi Cafe tăng lên rất mạnh và nhanh đạt 190.000 USD vào tháng 12, cao nhất trong cả 4 quán.

Bước 4: Kiểm tra lại bài.

Bước này cực kỳ quan trọng, các bạn cần phải kiểm tra để xem lại những lỗi sai và sửa ngay lập tức trước khi hết giờ thi.

Cách Viết Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z

Video cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Line graph

MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.

TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).

THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

Trong bài viết hôm nay Huyền sẽ đi phân tích 1 bài văn mẫu band 9.0 của thầy Simon để làm rõ các bước làm 1 bài Line graph như thế nào cho hiệu quả.

Đề bài

The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

Áp dụng công thức “in terms of” trong bài viết này để làm mở bài.

The graph → The line graph

shows → compares

UK acid rain emissions → the amount of acid rain emissions in the UK

between 1990 and 2007 → over a period of 17 years

Vậy là ta có được 1 mở bài hoàn chỉnh:

The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

(Biểu đồ đường so sánh 4 lĩnh vực về việc lượng khí thải gây mưa acid mà những lĩnh vực này thải ra trong giai đoạn 17 năm ở Anh)

Để làm tổng quan IELTS Writing Task 1 Line graph ta lưu ý 2 phần:

Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì?

Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không?

Áp dụng đối với bài này, ta thấy:

Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì? → Các đường đều có xu hướng giảm

Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không? Có! electricity, gas and water supply chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ nhất.

Dựa vào phân tích trên, ta có tổng quan như sau:

It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

(Rõ ràng là tổng khí thải gây mưa acid ở Anh giảm mạnh từ 1990 tới 2007. Sự giảm mạnh nhất có thể thấy được trong lĩnh vực cung cấp điện, gas và nước)

Chúng ta có nhiều cách chia thân bài, ví dụ:

♦♦♦ Chia theo thời gian:

Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

Hoặc:

Body 1: Nêu sự biến đổi từ 1990 – 1999

Body 2: Nêu sự biến đổi từ 1999 – 2007

♦♦♦ Chia theo đường:

Body 1: Electricity/Gas/Water supply và transport/communication

Body 2: Hai đường còn lại

Tuy nhiên Huyền rất ít khi chia theo đường, vì Huyền muốn so sánh các đường với nhau, không muốn tách riêng biệt chúng ta. Đây cũng là 1 trong những tips của thầy Simon trong quá trình làm Line graph: Luôn cố gắng so sánh các đường với nhau.

Trong bài này thầy Simon chọn cách chia số 1. Bây giờ ta sẽ outline phần thân bài:

Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

electricity, gas and water supply: 3.3 million tonnes

transport and communication: 0.7 million tonnes

domestic: 0.6 million tonne

other industries: ≈ 2 million tonnes

Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

electricity, gas and water supply: fell to 0.5 million tonnes

domestic + other industries: fell gradually

transport: saw a small increase in emissions, peaked at 1 million tonnes in 2005.

Vậy chúng ta sẽ có thân bài như sau:

In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

Từ vựng hay:

emisions: khí thải

was responsible for: chịu trách nhiệm về vấn đề gì, gây ra vấn đề gì

fell dramatically: giảm đáng kể

fell gradually: giảm dần

saw a small increase in: nhìn thấy 1 sự gia tăng trong

reaching a peak of: đạt cực đại là

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line graph band 9.0

The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1

Line graph là gì?

Dạng câu hỏi Line graphs là khá phổ biến trong Ielts writing Task 1. Line graphs là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian (có thể là tuần, tháng, năm, thập kỷ…). Bạn nên dành thời gian 20 phút để hoàn thành bài viết này với đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, và kết luận.

Biểu đồ có thể là những thông tin về sự thay đổi dân cư trong các năm, số lượng khách du lịch biến đổi trong các năm, số lượng tiêu thụ điện theo mùa, tỷ lệ thất nghiệp của 1 nước theo các năm…Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ mà không nêu quan điểm của mình trong bài viết.

Miêu tả những thông tin được cung cấp

Miêu tả biểu đồ một cách khách quan (không lồng vào quan điểm của người viết)

Khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp, chuẩn xác để miêu tả

Bố cục bài viết Line Graph trong ielts writing task 1

Cấu trúc chung ủa một bài Task 1 sẽ bao gồm những phần sau

Đọc hiểu biểu đồ

Việc quan trọng mà chúng ta cần làm đầu tiên là dành thời gian cho việc xem kỹ và hiểu rõ biểu đồ nói lên điều gì, rồi sau đó mới bắt tay vào viết ‘Instruction’. Hai việc này chúng ta làm tối đa trong 5 phút

Instruction – mở bài miêu tả biểu đồ trong ielts

Để viết ‘Instruction’ các em hãy sử dụng 1 – 2 câu miêu tả cho người đọc biết là biểu đồ này nói lên điều gì như, khoảng thời gian, địa điểm, cái gì được mô tả… Một phương pháp hữu ích cho việc viết Instruction là các em hãy ‘paraphrase’ lại ý chính của tiêu đề/câu hỏi.

Tiêu đề: “The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.”

Paraphrase thành: The line graph illustrates the amount of fast food consumed by teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years.

Các em có thể thấy câu này giống như câu trên nhưng khác cách diễn tả phải không nào, và nó cũng đã nêu rõ khoảng thời gian, địa điểm, và cái mà biểu đồ miêu tả.

Overview (thân bài)

Chúng ta dùng 1 – 2 câu cho phần này để nêu lên bức tranh tổng quan của biểu đồ. Ở phần này chúng ta không nên nêu những con số cụ thể mà hãy để việc đó cho phần Detail. Các em hãy nêu ra những thông tin mang tính chất tổng quan như sự thay đổi tổng thể, đạt cao nhất/hơn, thấp nhất/hơn mà không cần đưa con số cụ thể vào.

Thông thường chúng ta sẽ nhóm những thông tin trong biểu đồ thành 2 nhóm tương đồng có cùng xu hướng hoặc sự thay đổi. Các đường biểu diễn thông tin đã thay đổi như thế nào từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Và các em hãy xem có những xu hướng chung nào cho các đường biểu diễn không (ví dụ tăng lên, giảm xuống, không thay đổi….). Sau đó các em có thể nêu một cách tổng quan 2 nhóm này trong phần overview.

Chúng ta có thể thấy điểm nổi bật trong biểu đồ là có 1 đường đi xuống rõ rệt, trong khi 2 đường kia thì tăng, do đó đây có thể là một ý tổng quan tốt.

Bài mẫu miêu tả biểu đồ bằng tiếng anh

Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

Câu này đã biểu thị được toàn bộ những thay đổi hay xu hướng được biểu thị trong biểu đồ.

Đôi khi các em có thể thấy phần tổng quan này khá giống với một kết luận. Do đó có thể để phần ‘Overview’ này ở ngay sau phần Instruction hay cuối bài cũng được, nhưng hãy nhớ là bài viết của các em phải có nó ở 1 trong 2 vị trí trên.

Miêu tả biểu đồ chi tiết ở hai đoạn Detail:

Như đã nêu ở trên, để cấu trúc ý cho 2 đoạn Detail này, các em hãy tìm ra các điểm tương đồng của các dữ liệu như xu hướng thay đổi của chúng (tăng lên, giảm xuống, không thay đổi…). Sau đó nhóm chúng vào làm hai nhóm thông tin để miêu tả trong 2 đoạn văn. Mỗi đoạn có 3 – 4 câu miêu tả cho một nhóm thông tin.

Các em lưu ý một số điều khi viết phần Detail này như sau:

Nhớ đưa các dữ liệu chi tiết như con số cụ thể vào khi miêu tả (ví dụ như đạt điểm cao nhất là…., thấp nhất là…., đạt đến…, …)

Không miêu tả từng đường biểu diễn hay nhóm thông tin một cách riêng biệt mà các em hãy lồng thêm sự so sánh giữa các đường/nhóm với nhau. Có thể so sánh chúng tại các điểm nổi bật như bắt đầu, cuối cùng, cao nhất, thấp nhất….

Khi biểu đồ biểu thị nhiều mốc thời gian hoặc con số, chắc chắn là các em sẽ không thể đề cập hết chúng trong bài viết. Khi đó các em hãy tập trung vào miêu tả hay so sánh những mốc nổi bật như bắt đầu, cuối cùng, cao nhất, thấp nhất, tăng/giảm đột ngột, xu hướng của chúng… Một số giáo viên nổi tiếng thường lựa chọn khoảng 6 – 7 thông tin chính để miêu tả và so sánh trong bài viết của họ.

Hãy bắt đầu cho phần Detail (đoạn 3) bằng sự so sánh giữa các đường biểu diễn tại mốc bắt đầu trong biểu đồ (ví dụ: in 1990, the number of…)

Các em hãy sử dụng thì quá khứ đơn (increased, fell..) để miêu tả thông tin của các năm đã qua và sử dụng “will” hay “is expected/predicted to…” cho những mốc thời gian trong tương lai (những năm chưa đến).

Hết sức cẩn thận khi sử dụng các thể bị động (vd: the number was increased), tiếp diễn (vd: the number was increasing) hay hiện tại hoàn thành (vd: the number has increased).

Không dành quá 20 phút cho bài viết Task 1 vì bài Task 2 sẽ có nhiều điểm hơn. Các em hãy luyện tập dành 5 phút cho mỗi phần khi viết bài như cô đã nêu trong bài “Hướng dẫn viết Writing Task 1”.

Việc đầu tiên là tìm ra hai nhóm thông tin chính để miêu tả. Hai nhóm này sẽ tìm ra bởi điểm tương đồng và khác nhau giữa các đường biểu diễn.

Giống như đã nêu trong phần Overview, sự tiêu thụ của fish và chips đều giảm rõ rệt, trong khi pizza và hamburger thì tăng. Do đó, rõ ràng là pizza và hamburger là 2 dữ liệu thông tin giống nhau, nhưng fish và chips thì lại khác. Với cơ sở này chúng ta sẽ sử dụng chúng như những nhóm riêng biệt để viết. Một đoạn cho pizza và hamburger, đoạn khác cho fish và chips.

Trong biểu đồ chúng ta cũng thấy rõ số liệu cụ thể ở các điểm đặc biệt là bắt đầu, kết thúc, gấp khúc thay đổi, xu hướng của các đường như sau:

Năm 1975 Fish & Chip đạt mức tiêu thụ là 100 lần, trong khi Pizza & Hamburger chỉ ở mức nhỏ lớn hơn 0 một chút (khoảng 5 lần).

Fish & Chip giảm đều đều ngoại trừ một khoảng tăng ngắn ở năm 1980 – 1985, và số lần được tiêu thụ của nó ở thời điểm cuối cùng (năm 2000) là khoảng 40 lần.

Số lần tiêu thụ của Pizza & Hamburgers thì lại tăng đều.

Pizza vượt Fish & Chip vào năm 1990, sau đó không thay đổi trong khoảng 1995 – 2000.

Hamburgers tăng mạnh trong khoảng những năm 1975 – 1980, vượt qua Fish & Chip vào khoảng 1985, đạt mức 100 lần ở thời điểm cuối cùng là năm 2000.

In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than Pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40 times per year.

In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding fish and chips consumption in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.

Các em có thể thấy rõ là các số liệu cụ thể của những mốc nổi bật đã được nêu ra cùng xu hướng của các đường biểu diễn. Mỗi đoạn miêu tả một nhóm riêng biệt (đoạn 1 có một câu nêu lên Pizza và hamburgers nhưng chỉ để so sánh chứ không miêu tả). Trong 2 đoạn văn trên chúng ta cũng đã thấy rõ sự so sánh giữa hai nhóm (far higher than, in sharp contrast), chứ không chỉ đơn thuần là miêu tả mỗi nhóm riêng biệt trong một đoạn Detail.

Các điểm ngữ pháp và từ vựng cần lưu ý cho dạng câu hỏi Line Graph trong ielts writing task 1

Miêu tả xu hướng: có 3 xu hướng chung đó là tăng, giảm, không thay đổi. Chúng ta có thể dùng rất nhiều động từ hoặc danh từ để miêu tả chúng.

Vd: Dùng verb: Unemployment levels fell hoặc dùng noun: There was a fall in unemployment levels

Đôi khi chúng ta cũng cần sử dụng trạng từ và tính từ để miêu tả rõ hơn cho sự thay đổi hoặc xu hướng.

Vd: There has been a slight increase in the value of the dollar (mức độ thay đổi)

Unemployment fell rapidly last year (tốc độ thay đổi)

just under, well under, roughly, approximately, about, just over, well over, nearly

Một số cụm từ tiếng anh để giới thiệu biểu đồ hay được dùng:

+ The graph shows / indicates / depicts / illustrates

+ From the graph it is clear

+ It can be seen from the graph

+ As can be seen from the graph,

+ As is shown / illustrated by the graph,

Vd: The graph shows the percentage of children using supplements in a place over a year.

over the next… / for the following… (for the following two months… over the next six months…)

from … to / between … and (from June to August… between June and August…)

during (during the first three months…)

Miêu tả số phần trăm – Percent: chúng ta có thể dùng 10% hoặc 10 percent, danh từ của nó là percentage. The percentage of children using supplements. NOT The percent of children…

The rate of unemployment rose to 12% in 2010.

The rate of unemployment rose by 5% in 2010.

Lưu ý sử dụng giới từ in – of: in dùng để miêu tả thay đổi của một cái gì đó, of dùng miêu tả thay đổi về con số và số lượng.

There was a rise in the rate of unemployment

There was a rise of 5% in the rate of unemployment.

Khoá luyện thi IELTS cấp tốc với những kinh nghiêm quý báu giúp bạn rèn luyện 4 kỹ năng IELTS reading, IELTS Writing, IELTS Spearking & IELTS Listening được chia sẻ đầy đủ nhất trong chương trình này kèm tài liệu luyện thi IELTS Online. Nhằm giúp các bạn sinh viên và các bạn chuẩn bị bước vào các kỳ thi IELTS đạt điểm tốt nhất, chúng tôi khai giảng khoá học luyện thi IELTS cấp tốc, Đây là khoá học tiếng anh trực tuyến nhằm giúp bạn nắm vững và hiểu rõ cấu trúc của 1 đề thi IELTS chuẩn cùng các phương pháp tiếp cận và làm bài thi IELTS hiệu quả nhất cũng như các kinh nghiệm ghi điểm trong mỗi phần thi.

Tu khoa:

line graph ielts sample

bài mẫu line graph

miêu tả biểu đồ đường trong ielts

bài mẫu miêu tả biểu đồ bằng tiếng anh

cách viết line graph ielts

các dạng bài ielts writing task 1

các bài mẫu line graph

cách viết biểu đồ cột trong ielts

Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài

Một là: Đặc điểm chung của biểu đồ Line Graph

Hai là: Cách viết biểu đồ Line Graph cho trật tự

Ba là: Bài mẫu dạng biểu đồ Line Graph

[Writing task 1] Line Graph là biểu đồ gì & đặc điểm ra sao?

Line graph là một dạng biểu đồ đường sử dụng để miêu tả một dữ liệu thay đổi theo thời gian. Line graph thường có trục ngang để biểu thị thời gian, còn trục dọc để biểu thị những gì đang được đo.

Ví dụ về biểu đồ Line Graph trong Writing IELTS Task 1 như sau:

♣ Là biểu đồ dễ để ĐỌC HIỂU nhất vì luôn có sự THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Với các biểu đồ như Pie chart, Table hay Bar chart, đôi khi số liệu có thể có sự thay đổi theo thời gian, nhưng đôi khi số liệu lại không có sự thay đổi theo thời gian. Đôi khi người viết phải sử dụng cấu trúc so sánh, nhưng đôi khi lại chỉ tập trung vào cấu trúc mô tả xu hướng

Khác với những biểu đồ còn lại, Line graph luôn luôn là biểu đồ có sự thay đổi của thời gian (theo từng tháng, từng năm…) và mỗi một mốc thời gian sẽ có một dữ liệu cụ thể.

Nhiệm vụ chính khi mô tả Line Graph là làm rõ xu hướng thay đổi (tăng / giảm / giữ nguyên / dao động)

Chỉ có 1 cách đọc biểu đồ duy nhất là theo thứ tự thời gian (đọc số liệu theo trục hoành – trục nằm ngang – theo thứ tự từ trái sang phải)

Đầu tiên, bạn cần biết 03 cấu trúc câu mô tả xu hướng

✚ Cấu trúc 1

Cụ thể: There was a significant increase in the number of people commuting by car from 1 to 5 million between 2000 and 2001 (Có một sự tăng lên đáng kể trong số lượng người đi lại bằng ô tô giữa năm 2000 và 2001)

✚ Cấu trúc 2

Cụ thể câu trên sẽ được viết lại như sau: The number of people commuting by car increased significantly from 1 to 5 million between 2000 and 2001 ⇒ Cấu trúc câu đã khác đi rồi

✚ Cấu trúc 3

Cụ thể một ví dụ như sau: The period from 2000 to 2001 experienced a significant increase in the number of people commuting by car from 1 to 5 million ⇒ Câu này cũng không trùng lặp kiến thức với hai câu 1 và 2

Thứ hai, bạn nên biết thêm 04 nhóm từ vựng mô tả xu hướng

Chúng ta chỉ có 4 xu hướng thay đổi chính trên Line Graph mà thôi: Tăng / Giảm / Giữ nguyên / Dao động

Để mô tả các xu hướng này đa dạng, không trùng lặp từ vựng thì bạn hãy nên sở hữu cho mình nhiều từ vựng hay và linh hoạt để mô tả. Tuy nhiên thay vì phải tự mình sưu tầm, các bạn chỉ cần download ở link bên dưới, mình đã tổng hợp giúp bạn rồi.

Học từ vựng mô tả xu hướng Thứ 3 là cần biết 03 nhóm thì phổ biến để chia động từ

Nếu thời gian biểu thị trong quá khứ, bạn bắt buộc phải dùng thì quá khứ trong bài viết

Line graph là biểu đồ khá đơn giản, nhưng đừng vì thế mà chủ quan

Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong lớp học của mình, và hôm nay bạn sẽ được học về cách viết Line graph. Nhiệm vụ của mình chính là hướng dẫn các bạn các bước để viết được 1 bài line graph đúng chuẩn tiêu chí chấm thi, để giám khảo HOÀN TOÀN THUYẾT PHỤC vào bài làm của bạn.

Một cấu trúc bài viết Task 1 hoàn hảo sẽ phải đầy đủ 4 phần đó là:

Paraphrase câu hỏi: The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist information office in one city over a six month period in 2011.

Cấu trúc của phần Introduction:

✚ Phần Overview

Cấu trúc của một phần Overview sẽ như sau:

Xu hướng chính trên biểu đồ

Nếu tất cả các số liệu chung một xu hướng: cùng tăng/ cùng giảm: The numbers/ percentages/ amounts …. of A, B and C increase/ decrease over the period shown

Nếu có hai xu hướng trên biểu đồ: While the numbers/percentages… of A and B decrease, the figures for C and D increase, hoặc bạn có thể viết là The numbers/percentages… of A and B increase/rise, but the opposite be true for the figures for C and D

Nếu có 3 xu hướng trở lên trên biểu đồ ⇒ Bỏ qua đặc điểm này

Số liệu cao nhất trên biểu đồ Line graph này là gì?

Cách 1: So sánh hơn nhất của tính từ ‘high/low’: The percentage, proportion, quantity…. of A + be highest/ largest.

Cách 2: So sánh hơn nhất của tính từ dài: A + be (the) most popular, common, vital, ….. (Noun)

Cách 3: So sánh hơn nhất của danh từ: Most + Noun (both countable and uncountable) + Verb

Sự thay đổi lớn nhất trên biểu đồ thuộc về đường nào?

Nếu như đường nào có sự chênh lệch số liệu giữa điểm đầu và điểm cuối cao nhất, bạn có thể mô tả đặc điểm này bằng cấu trúc: The number/percentage … of A + experience/ undergo….+ the fastest/ the most dramatic/ the most significant + change/increase/ rise/ decline/ decrease.

Ví dụ: It is clear that asking information about travelling via letter or email became gradually less common, but the opposite was true for raising questions in person and by making phone calls. The number of enquiries received in person underwent the most dramatic change over the period shown.

✚ Phần Body paragraphs

Body paragraph 1 sẽ có vai trò như sau:

Mô tả điểm thời gian đầu tiên.

Thứ tự mô tả số liệu từ số liệu cao nhất đến số liệu thấp nhất

Ví dụ: In January, telephone was the most widely chosen way for tourists to raise questions, with about 900 received. This figure was roughly 200 higher than the quantity of questions in form of email and letter, and only over 400 questions were asked face to face. (2 sentences)

Body paragraph 2 sẽ có vai trò như sau:

Mô tả điểm thời gian cuối cùng

Nhấn mạnh sự thay đổi về xu hướng

Mô tả lần lượt từng đường, từng xu hướng.

Ví dụ: Over the next six months, this tourist information office received more questions via telephone, with its figure climbing to 1600. Similarly, the number of direct questions rocketed and ranked top at the end, with around 1900. In contrast, fewer tourists sent letter or email to request for information, and its figure fell to under 400 in June. (3 sentences)

Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng biểu đồ Line graph

The graph below gives information from 1 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes of transport.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The graph below shows the average carbon dioxide (CO 2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The graph below shows the consumption of fish and some different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Giới thiệu cuốn sách 101 bài mẫu IELTS Writing task 1 & 2

Tổng hợp 101 câu hỏi Writing Task 1 và Task 2 sát với đề thi thật nhất

Phân tích câu hỏi và gợi ý bố cục bài viết chuẩn cùng bài mẫu chất lượng

Giải thích từ vựng chất lượng kèm bản dịch tiếng Việt cho từng bài viết

101 bài mẫu theo một phong cách viết duy nhất, nên bạn sẽ thành thạo 1 lối viết và nhìn thấy sự quay vòng từ vựng và ý tưởng dễ dàng. Từ đó, bạn có thể áp dụng những gì học tập từ bài mẫu để viết IELTS tốt hơn

Đọc thử và đặt mua sách

Tạm kết

Hẹn gặp lại!