Top 4 # Xem Nhiều Nhất Cách Viết Hóa Đơn Quyết Toán Công Trình Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Cách Làm Hồ Sơ Thanh Quyết Toán Công Trình

 

BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2021

  .

Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

XEM NGAY

Mật khẩu : Cuối bài viết

Quyết toán công trình có thể được hiểu đó là  “quyết toán hợp đồng”. Chính vì vậy Quyết toán công trình  là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Căn cứ để lập quyết toán công trình:

– Hồ sơ hoàn công

– Các biên bản nghiệm thu, bàn giao từng phần, từng loại công tác có chữ ký xác nhận của cấp trên.

– Các văn bản xác nhận của các bên và của cấp trên về khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế đã duyệt

XEM THÊM: Biên bản phát sinh khối lượng công trình

– Bảng định mức dự toán chi tiết.

– Bảng giá vật liệu theo thông báo hàng tháng của liên Sở xây dựng – tài chính – vật giá địa phương.

– Nếu sử dụng các loại vật liệu không có trong bảng thông báo giá vật liệu thì phải dựa trên biên lai, hóa đơn của BTC.

– Các thông tư hướng dẫn về lập dự toán và thanh quyết toán cùng với các định mức về tỷ lệ quy định các khoản chi phí.

Cách làm hồ sơ quyết toán

Nội dung lập quyết toán công trình cũng gần giống như lập dự toán

– Tính khối lượng thực tế xây dựng (theo bản vẽ hoàn công) của các loại công tác lấy đó làm căn cứ và dựa vào đơn giá chi tiết của địa phương để tính ra chi phí trực tiếp.

– Dựa theo các thông báo, hướng dẫn về lập dự toán và các quy định về các hệ số điều chỉnh (nếu có) cùng với các tỷ lệ chi phí tại thời điểm làm quyết toán (nếu có) thay đổi giữa giá cả vật liệu, thay đổi các hệ số hay các tỷ lệ quy định, hai bên chủ đầu tư và các tổ chức xây lắp nhận thầu phải thống nhất về thời điểm áp dụng đơn giá, hệ số và tỷ lệ quy định, cần tổng hợp theo các vấn đề cơ bản sau: + Xác định tổng số vốn thực tế đã đầu tư cho công trình bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.

+ Xác định các khoản thiệt hại ko tính vào giá thành công trình (thiệt hại do thiên tai, dịch họa…) + Xác định tổng vốn đầu tư thực tế tính vào công trình: Tổng số vốn đầu tư tính vào công trình = tổng số vốn đầu tư thực tế đầu tư xd công trình – các chi phí thiệt hại đc nhà nước cho phép ko tính vào giá thành công trình. + Xác định giá trị tài sản cố định và phân loại TSCĐ + Xác định đầy đủ giá trị tài sản cố định, TS lưu động của công trình đã chuyển giao cho đvị khác sử dụng để hạch toán tăng giảm vốn đầu tư.

Hồ sơ quyết toán công trình

Đối với chủ đầu tư

Chủ đầu tư là người sẽ chịu trách nhiệm các vấn đề về vốn, và để đảm bảo được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình thì sẽ phải chuẩn bị đầy đủ:

• Bản vẽ công trình xây dựng, bảng dự toán công trình, hoàn công, quyết toán công trình

• Hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản…), thanh lý (hợp đồng,..), hóa đơn phần thẩm tra hồ sơ.

• Hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản…), thanh lý hợp đồng,..), hóa đơn phần thiết kế.

• Hồ sơ thiết kế cần phải thẩm tra lại.

• Biên bản nghiệm thu (phân chia thành từng hạng mục, từng phần), và nhật ký thi công công trình bao gồm đầy đủ các thông tin về chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị thi công.

• Biên bản bao gồm các thông tin ghi nhận khối lượng tăng/ giảm, phát sinh (nếu có) so với hồ sơ ban đầu.

• Hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản…), thanh lý hợp đồng,..), hóa đơn phần thi công.

Đối với đơn vị thi công

• Bản vẽ công trình, hoàn công, quyết toán công trình.

• Biên bản nghiệm thu (phân chia thành từng hạng mục, từng phần), và nhật ký công trình bao gồm đầy đủ các thông tin về chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị thi công.

• Biên bản bao gồm các thông tin ghi nhận khối lượng tăng/ giảm, phát sinh (nếu có) so với hồ sơ ban đầu.

• Văn bản, tài liệu, chứng từ hóa đơn vật tư, bảng phân bổ chi phí và chi phí nhân công.

• Bảng thống kê, tính toán giá thành của: vật tư, chi phí, nhân công.

• Hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, nghiệm thu (tài sản…), thanh lý hợp đồng,..), hóa đơn đầu ra

Kết luận

P/s: Có thể bạn cần một hệ thống các hồ sơ thanh toán từ A – Z để bắt đầu hành trình tự mình chinh phục hồ sơ thanh toán trong thời gian ngắn nhất. Hồ sơ xây dựng hân hạnh giới thiệu đến bạn Khóa học làm hồ sơ thanh toán.

Tham khảo bài viết:

Mẫu Hồ sơ thanh toán giai đoạn

– Hướng dẫn làm từ A-Z

Hồ sơ thanh toán đơn vị thi công ? Giải pháp cho nhà thầu xây dựng!

Văn bản hướng dẫn ? Căn cứ pháp lý hồ sơ thanh toán năm 2020

Câu hỏi : giàn phơi thông minh Mật khẩu: 2010XXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 

BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2021

  .

Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

XEM NGAY Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

Bạn không biếtnhư thế nào ?

Quyết Toán Hóa Đơn Khi Chuyển Quận/Huyện ” Kế Toán Ytho

Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận/huyện đang là vấn đề phải suy nghĩ và tìm hiểu với kế toán cũng như các dịch vụ chuyển quận.

– Căn cứ: khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 & Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, công văn 2010/TVT-TVQT năm 2014

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

1.1. Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện như sau:

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Quyết toán hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi mẫu 3.12

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (TB04AC) và được sử dụng ngay hóa đơn.

1.2. Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi mẫu 3.11 và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Đối với hóa đơn điện tử thì các bạn làm tương tự. Tuy nhiên chỗ phần thay đổi thông tin sau khi các bạn đã thông báo cơ quan thuế thì các bạn phải liên hệ lại nhà TVAN bán hóa đơn để họ điều chỉnh trên phần mềm hóa đơn về địa chỉ hoặc tên.

2. Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 (TB04AC) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được sử dụng ngay hóa đơn.

Xuất Hóa Đơn Sau Khi Nghiệm Thu Và Quyết Toán

Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đây

Anh Sơn ơi Công ty em có ký hợp đồng xây dựng trong vòng 1 năm và đã nghiệm thu 2 lần. Nhưng 2 lần đó bên em chưa xuất hoá đơn GTGT. Mà xuất hoá đơn sau nghiệm thu.

Em biết là em bị phạt về thời điểm xuất hoá đơn rồi. Nhưng anh cho em hỏi như vậy em hạch toán như thế nào?

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết – Đơn Giản – Dễ Làm

Như các bạn biết sau khi công trình hoàn thành thì kế toán sẽ tiến hành chuẩn bị các thủ tục đúng quy định phù hợp với luật thuế và với đối tác chủ đầu tư gồm:

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành công trình

Bảng quyết toán khối lượng thực tế đã thi công và đề nghị thanh toán

Xuất hóa đơn theo giá trị thực tế này

Thanh lý hợp đồng

Trước tiên bạn cần tìm hiểu về TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch HĐ

Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ ( không phải hoá đơn) do nhà thầu tự lập, không phải chờ khách hàng xác nhận.

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy

Thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định.

Căn cứ chứng từ phản ánh doanh thu bao gồm:

Biên bản xác nhận khối lượng nội bộ doanh nghiệp

Biên bản nghiệm thu nội bộ doanh nghiệp

Bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành theo tiến độ = ( Số lượng nghiệ m thu nội bộ * đơn giá theo hợp đồng )

Khi đó kế toán không cần đợi phải có hóa đơn xuất ra vẫn được phép ghi nhận doanh thu và cũng như không cần chủ đầu tư ký xác nhận. Kế toán hạch toán

Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Và khi chúng ta xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp đồng thì kế toán hạch toán:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng .

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Cuối cùng khi nhà thầu nhận được tiền của CĐT thanh toán, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111,112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Có TK 131 – Phải thu khách hàng

Mẫu Công Văn Xin Quyết Toán Thuế Mới Nhất

Đăng : 25/08/2016 09:15 AM

Thực tế, với tâm lý “khi nào bị sờ gáy” hãng hay, đa số doanh nghiệp không chủ động quyết toán thuế tới khi nhận được công văn yêu cầu quyết toán của Cơ quan thuế thông báo. Lúc đó kế toán mới cuống cuồng rà soát sổ sách, chuẩn bị xử lý chứng từ, báo cáo, tờ khai, hợp đồng….Khi vội vã thì hay phát sinh lỗi mà nếu doanh nghiệp sổ sách trước đó lộn xộn, thời gian có hạn xảy ra sai sót là điều khó tránh khỏi.

Vậy tại sao kế toán doanh nghiệp không chủ động lựa chọn chủ động quyết toán thuế để chủ động hơn trong thời gian cũng như sắp xếp sổ sách cho chuẩn. Đối với Đại lý thuế, thời gian bảo hành dịch vụ kéo dài 2 năm kể từ khi hoàn thiện công việc, Đại lý thuế Địa Nam luôn đề xuất khách hàng thực hiện quyết toán thuế trong khoảng thời gian này, để không mất phí duy trì bảo hành. Trong trường hợp doanh nghiệp chủ động xin quyết toán thuế sẽ công văn xin quyết toán thuế tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………..

Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Công ty Chúng tôiđược thành lập từ năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị: …………

– Niên độ quyết toán từ năm …… đến…….

– Nội dung xin được quyết toán: ……….. ………………………………………………………..(Thuế GTGT, Thuế TNDN,….)

– Thời gian xin được quyết toán: ………..

Công ty …………………………………… mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.

Để được tư vấn kế toán – thuế miễn phí bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 6243 nhánh 2

Tập tin đính kèm:

CV xin quyet toan thue_Thuedianam.docx