Cách Viết Đơn Xin Khiếu Nại

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đơn Xin Không Đi Tham Quan
 • Mẫu Đơn Xin Việc Giành Cho Nhân Viên Kinh Doanh
 • Cách Viết Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương Như Thế Nào?
 • Cách Viết Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình
 • Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Cho Sinh Viên, Học Sinh Nghèo
 • Cách viết đơn xin khiếu nại

  Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

  Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại

  Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại:

  1. Người khiếu nại.

  a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

  Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

  b. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

  Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

  2. Đối tượng bị khiếu nại.

  Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

  a. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

  b. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

  3. Nội dung khiếu nại.

  a. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

  b. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

  4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

  Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

  5. Những yêu cầu của người khiếu nại.

  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

  6. Cam kết của người khiếu nại.

  a. Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

  b. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

  7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Kháng Cáo Dân Sự 2022
 • Mẫu Đơn Xin Vào Lớp 1 Đúng Tuyến, Trái Tuyến 2022
 • Đơn Xin Học Thêm Buổi Chiều
 • Cách Viết Đơn Xin Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Mẫu Đơn Xin Hỗ Trợ Khó Khăn Đột Xuất
 • Cách Viết Đơn Khiếu Nại Đất Đai

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Khởi Kiện
 • Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Chi Tiết, Thuyết Phục Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Khởi Kiện Ly Hôn Đơn Phương Theo Mẫu Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng
 • Đơn Xin Không Tham Gia Ban Chấp Hành Công Đoàn
 • Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại bằng một trong hai hình thức: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, cụ thể:

  – Khiếu nại bằng đơn:

  Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ:

  + Ngày, tháng, năm khiếu nại;

  + Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

  + Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

  + Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

  Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

  – Khiếu nại trực tiếp:

  Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như hình thức khiếu nại bằng đơn.

  Hướng dẫn viết đơn khiếu nại đất đai

  Ví dụ:

  Khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện

  Mẫu đơn khiếu nại đất đai:

  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

  Về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

  Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện LY.

  Tên tôi là: Nguyễn Quang H Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1988.

  Thường trú tại: Xã PT, huyện LY, tỉnh B.

  Số CMND/hộ chiếu: 060 xxx 180 Ngày và nơi cấp: Công an tỉnh B.

  Khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện LY.

  Nội dung, lý do khiếu nại:

  Ngày 08/6/2018 gia đình tôi và ông Bùi Tiến K xảy ra tranh chấp ranh giới thửa đất, sau khi tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã PT nhưng không thống nhất được phương án giải quyết. Sau đó tôi gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tới UBND huyện LY. Tuy nhiên, khi nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi và ông K thì tôi không đồng ý với quyết định đó vì:

  – Thửa đất mà gia đình tôi đang sử dụng có tranh chấp với ông Bùi Tiến K là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Văn C (có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay lập năm 2006 và bằng khoán điền thổ).

  – Mặt khác, thửa đất của ông Bùi Tiến K không có giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định diện tích đất tranh chấp thuộc về ông Bùi Tiến K.

  Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

  Qua kết quả giải quyết tranh chấp và quy định của Luật Đất đai, tôi thấy chưa phù hợp, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi nên tôi có yêu cầu:

  – Đề ghị thẩm tra, xác minh diện tích, ranh giới thửa đất của gia đình tôi và ông Bùi Tiến K theo đúng quy định của Luật Đất đai.

  Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

  Xin chân thành cảm ơn.

  Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn khiếu nại đất đai

  1. Tên đơn khiếu nại

  Tùy từng quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại mà có cách viết khác nhau:

  Ví dụ:

  – Khiếu nại quyết định không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất UBND cấp huyện, sẽ ghi là:

  ĐƠN KHIẾU NẠI về việc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  – Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Tuy có đủ điều kiện, hồ sơ cấp giấy chứng nhận, thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ và có Phiếu tiếp nhận và trả kết quả khi nộp hồ sơ nhưng quá 30 ngày làm việc nhưng Văn phòng đăng ký đất đai không cấp giấy chứng nhận thì sẽ ghi là:

  ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc chậm giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  – Kính gửi: Tên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai.

  3. Nội dung, lý do khiếu nại

  – Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  4. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại:

  – Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).

  Khắc Niệm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Khiếu Nại
 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Dân Sự
 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Rừng Trồng Đến Tuổi
 • Đơn Xin Khai Thác Gỗ Làm Nhà
 • Đơn Khiếu Nại Điểm Thi

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo – Luật Nam Hải
 • Mẫu Đơn Xin Thực Tập Dành Cho Các Sinh Viên Năm Cuối Ngành Nhà Hàng – Khách Sạn
 • Mẫu Đơn Xin Thực Tập Tại Nhà Hàng Khách Sạn
 • Ngân Hàng Tmcp Việt Nam Thịnh Vượng
 • Tờ Trình Xin Kinh Phí Công Đoàn
 • Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

  Mẫu Đơn khiếu nại điểm thi

  Đơn khiếu nại điểm thi là đơn được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quá trình chấm, lên điểm của bài thi của chủ thể này khi có căn cứ cho rằng trong quá trình chấm, lên điểm bài thi có xuất hiện sai sót, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể này.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

  —–o0o—–

  ………, ngày…. tháng…. năm…….

  ĐƠN KHIẾU NẠI ĐIỂM THI

  (V/v:………………………)

  – Căn cứ Luật giáo dục  năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

  – Căn cứ Nội quy/Quy chế trường…………

  Kính gửi: – Trường……………………..

  Họ và tên:………………………… Sinh năm:……………

  Là: Học sinh/Sinh viên Lớp………. Trường………….. khóa học/năm học

  Chứng minh nhân dân số (nếu có):………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

  Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

  Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………

  Số điện thoại liên hệ (nếu có):…………………..

  Em xin được trình bày sự việc như sau:

  …………………………………………

  (Trình bày về lý do nghi ngờ điểm thi được công bố là có sai sót)

  Em nhận thấy kết quả thi mà em nhận được đã có sai sót so với số điểm mà em tính được sau khi so sánh  với đáp án mà Nhà trường đã đưa ra/công bố trước đó.

  Do vậy, em làm đơn này kính đề nghị trường học có thể tổ chức thời gian để xem xét lại quá trình chấm bài thi cũng như công bố điểm thi của em, tránh việc có sai sót trong quá trình này.

  Em xin trân trọng cảm ơn!

   

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Rate this post

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Trình Học Bổng Bậc Đại Học Panasonic Năm 2022
 • Thủ Tục Xin Giấy Phép Dạy Nghề Nấu Ăn
 • Hướng Dẫn Lập Mẫu Số 05A
 • Kết Quả Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Trương Hùng Tiến
 • Biểu Mẫu Hồ Sơ Tuyển Sinh
 • Khiếu Nại Và Phương Án Giải Quyết Khi Không Được Thụ Lý Đơn Khiếu Nại

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Và Mẫu Mẫu Đăng Ký Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Đăng Ký Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Năm 2022
 • Huyện Vĩnh Lộc Công Bố Quyết Định Thành Lập Đảng Bộ Tại 3 Đơn Vị Mới Sáp Nhập
 • Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại năm 2011 quy định nhằm mục đích đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Cách tính thời hiệu khiếu nại

  Việc khiếu nại phải được thực hiện trong thời gian quy định của pháp luật, trừ một số trường hợp đặc biệt nếu công dân không thực hiện trong thời gian này thì sẽ hết thời hiệu khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

  Thời hiệu khiếu nại được hiểu như thế nào cho chính xác có bao gồm ngày nghỉ lễ, tết hoặc thứ bảy, chủ nhật không? Có hai trường hợp về thời gian được pháp luật quy định là ” ngày” và ” ngày làm việc” nếu điều luật quy định rõ là “ngày” hay “ngày làm việc” thì cách tính thời gian sẽ áp dụng theo quy định của điều luật đó. Tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định thời gian để tính thời hiệu khiếu nại là “ngày”, do đó, “90 ngày” này sẽ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày thứ 7, chủ nhật. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà có giấy tờ hợp lệ làm căn cứ để chứng minh, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Vậy những giấy tờ chứng minh ở đây có thể là bệnh án của bệnh viện, giấy xác nhận đi công tác học tập xa của cơ quan hoặc chính quyền địa phương…bên cạnh đó người khiếu nại có thể chứng minh về thới điểm biết được quyết định hành chính bằng phiếu xác nhận có chữ ký đã nhận quyết định hành chính tại thời điểm nhận quyết định hành chính.

  Phương án giải quyết khi không được thụ lý giải quyết đơn khiếu nại

  Trên thực tế, rất nhiều trường hợp đã nộp đơn khiếu nại và nhận được phiếu xác nhận nộp đơn khiếu nại nhưng không được giải quyết khiếu nại. Đối với trường hợp này Luật khiếu nại năm 2011 đã quy định rõ về thời gian thụ lý giải quyết khiếu nại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. Vì vậy nếu quả thời hạn 10 ngày người khiếu nại không nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại thì người khiếu nại cần gửi đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đến cơ quan cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Để có cơ sở, bằng lưu lưu lại thời điểm nộp đơn khiếu nại hay đơn đề nghị thụ lý giải quyết khiếu nại bên cạnh việc nộp đơn trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền người khiếu nại nên gửi qua đường bưu điện có lấy phiếu phát lại để tránh trường hợp đơn thư bị thất lạc.

  Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Trịnh Khánh Ly – Công ty Luật TNHH Everest, Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hành chính, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Về Việc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
 • Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32
 • Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp 2022 Đúng Quy Chuẩn
 • Quy Định Mới Về Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử 2022 (Có Hồ Sơ Mẫu)
 • Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại (Có Hướng Dẫn) Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Tố Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Tố Cáo 2022
 • Đơn Xin Học Lại Là Gì? Cách Viết Thế Nào?
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Ngừng Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Của Cá Nhân
 • Đơn Xin Hỗ Trợ Mai Táng Phí
 • Giới thiệu

  Mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————-

  Hà nội, ngày… tháng… năm……

  ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

  Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

  1. Người khiếu nại

  2. Đối tượng bị khiếu nại

  3. Nội dung khiếu nại

  Tóm tắt vụ việc khiếu nại

  Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

  4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại

  5. Những yêu cầu của người khiếu nại

  6. Cam kết của người khiếu nại

  7. Tài liệu gửi theo đơn:…………….

  Người khiếu nại

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Chú giải:

  Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại

  1. Người khiếu nại.

  a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

  Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại

  Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại:

  1. Người khiếu nại.

  a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

  Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

  b. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

  Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

  2. Đối tượng bị khiếu nại.

  Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

  a. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

  b. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

  3. Nội dung khiếu nại.

  a. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

  b. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

  4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

  Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

  5. Những yêu cầu của người khiếu nại.

  Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

  6. Cam kết của người khiếu nại.

  a. Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

  b. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

  7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cấp Hộ Chiếu Phổ Thông
 • Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5
 • Cách Viết Đơn Xin Chuyển Lớp Học Thpt
 • Đơn Xin Tạm Hoãn Nvqs, Đơn Xin Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn/miễn Nghĩa Vụ Quân Sự Năm 2022
 • 10 Bước Để Viết Thư Khiếu Nại Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp
 • Các Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất 2022
 • Văn Mẫu Lớp 7 : Viết Thư Cho Một Người Bạn Để Tìm Hiểu Về Đất Nước Mìn
 • Hãy Viết Thư Cho Bạn Ở Nơi Xa, Tả Lại Khu Phố Nơi Em Ở Vào Một Ngày Mùa Đông Mưa Phùn Giá Rét
 • Bài Viết Tri Ân Thầy Cô Của Học Sinh Lớp 5
 • Khi đó, bạn nên viết thư khiếu nại. Có lần tôi đã tôi không được giảm giá bởi nhân viên bán hàng như trong phiếu khuyến mãi. Bởi vì tôi cảm thấy yêu cầu của mình là đúng tôi đã tìm tên và địa chỉ email của giám đốc siêu thị đó trên website, rồi gửi trực tiếp cho bà ấy một lá thư khiếu nại. Kết quả, tôi được giảm giá 50%.

  Tất nhiên không phải mọi thư khiếu nại đều được đối xử công bằng bởi những gì viết trong thư của bạn sẽ quyết định thái độ của người nhận.

  1. Xác định đối tượng nhận thư. Bạn nên viết thư cho một người cụ thể có khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Hãy bắt đầu việc này bằng cách vào website của công ty và tìm kiếm địa chỉ liên lạc. một số tập đoàn lớn sẽ có cả một bộ phận riêng để hỗ trợ khách hàng. Với những công ty địa phương, thì sẽ dễ tiếp cận người quản lý cao cấp hơn. Trong trường hợp bạn không tìm được địa chỉ liên lạc của cá nhân, bạn có thể thử gọi và hỏi địa chỉ liên lạc cụ thể của giám đốc. Nếu bạn không tìm được địa chỉ email cụ thể, hãy thử tìm cấu trúc email của công ty như: [email protected] hoặc [email protected] Người nhận được thư của bạn chưa chắc sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề của bạn. Trong trường hợp của tôi chẳng hạn, giám đốc công ty chuyển lá thư khiếu nại của tôi cho trường phòng marketing và đó mới là người trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng. Tuy nhiên việc viết thư cho giám đốc giúp lá thư của tôi đến đúng địa chỉ.

  2. Hãy lịch sự và bình tĩnh. Đừng viết một lá thư đầy giận dữ chỉ để chửi rủa công ty, nhân viên hay sản phẩm của họ. Cũng đừng đe dọa trả thù nếu người ta không giúp bạn. Nếu có khiếu kiện gì bạn hãy trinhg bày thật cự thể và chi tiết về vấn đề của mình. Chửi rủa và đe dọa sẽ không giúp gì cho bạn trong trường hợp này.

  4. Trình bày rõ tại sao bạn không hài lòng vì sản phẩm/ dịch vụ nói trên. Trong trường hợp của tôi, tôi cảm thấy tôi mất thêm tiền, thời gian và bị tổn thương về thân thể khi xung đột với nhân viên. Tôi cũng cho rằng đáng lẽ công ty đã có thể ngăn chặn những sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra.

  5. Tóm lược lại quá trình bạn khiếu kiện về vấn đề nói trên với công ty. Ghi rõ bạn đã từng gọi và khiếu nại với những ai về các vấn đề của bạn. Đến mức mà bạn phải viết lá thư khiếu nại này thì chắc chắn bạn đã phải khiếu nại đến nhân viên công ty một vài lần rồi. Hãy nhớ lại cụ thể bạn đã nói chuyện với ai, vào ngày nào. Đồng thời, nói rõ họ có cố gắng giúp đỡ bạn hay không, nhưng tuyệt đối trong trường hợp nào cũng đừng phỉ báng, bôi nhọ họ.

  6. Nêu rõ yêu cầu của bạn. Bạn muốn được bồi hoàn tiền, hay muốn được thay một sản phẩm mới? Nếu đó là một dịch vụ, bạn có muốn nó được hoàn thành sớm nhất có thể? Nếu bạn muốn được giảm giá, hãy nêu ra 1 con số cụ thể. Họ có thể sẽ đề nghị ở mức cao hơn cả mức bạn yêu cầu, ví dụ như trường hợp của tôi.

  7. Hãy đưa ra thời hạn trả lời. Ra một thời hạn hợp lý để họ liên lạc lại và giải quyết vấn đề của bạn. Thời hạn này tối thiểu là một tuần và tối đa là 2 tuần. Đừng quên cảm ơn họ vì đã dành thời gian cân nhắc vấn đề của bạn, nhưng cũng nhắc nhở rằng bạn sẵn sàng khiếu kiện tiếp ở những cấp cao hơn nếu họ không có tín hiệu trả lời.

  8. Nhớ để lại địa chỉ liên lạc. Bảo đảm rằng họ có số điện thoại, địa chỉ nhà và email của bạn để có thể liên lạc với bạn dễ dàng nhất có thể.

  NDH-Biên dịch theo PFA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Các Mẫu Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Phổ Biến, Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Tết Nguyên Đán…
 • Kêu Gọi Giúp Đỡ Bà Con Trong Vụ Cháy Chợ Ở Orenburg
 • Tâm Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ
 • Cách Viết Thư Khiếu Nại Trong Thư Tín Thương Mại Bằng Tiếng Anh
 • Kỹ Năng Viết Thư Phàn Nàn Hoặc Khiếu Nại Bằng Tiếng Anh
 • Đơn Khiếu Nại Về Sản Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Thư Cho Một Người Bạn Nước Ngoài Giới Thiệu Về Đất Nước Việt Nam
 • Viết Thư Cho Bạn Nước Ngoài Kể Về Quê Hương Việt Nam
 • Em Cần Tư Vấn Về Cách Viết Thư Làm Quen 1 Bạn Gái Cùng Trường
 • Các Mẫu Thư Mời Dành Cho Khách Hàng Tới Dự Tiệc Tất Niên
 • Mẫu Thư Mời Họp Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

  Mẫu Đơn khiếu nại về sản phẩm

  Đơn khiếu nại về sản phẩm là văn bản được người tiêu dùng gửi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị những cơ quan này thẩm tra, xác minh và giải quyết những vi phạm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

  (Về sản phẩm……………………………)

  HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG TƯ VẤN KHIẾU NẠI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng – Hà Nội

  ĐT: 04.35745757, 0932442345

  Email: [email protected]

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ SẢN PHẨM

  1. Thông tin về người khiếu nại:

  Họ và tên:……………………………………………… Sinh năm: ………. Nam/nữ:…….

  Số CMND: ………………………….. Ngày cấp:…………………. Nơi cấp:…………………

  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………………

  2. Mô tả sản phẩm, dịch vụ, vấn đề khiếu nại:

  4. Yêu cầu của người khiếu nại:

  5. Cam đoan: Tôi cam đoan những thông tin, chứng cứ được nêu ra trong đơn khiếu nại là trung thực, cẩn thận và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

  Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng đơn, không biết nên viết đơn như thế này, hãy liên hệ ngay Hotline 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài trực tuyến mọi lúc, mọi nơi là giải pháp luôn luôn đem lại sự hài lòng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

  Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của loại hình văn bản này.

  Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình viết mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

  Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ . Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

  Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

  Các mẫu đơn hành chính thông dụng

  Mẫu đơn tố cáo

  Mẫu đơn yêu cầu

  Mẫu đơn khiếu nại

  Mẫu đơn tố giác

  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

  Mẫu đơn trình bày

  Mẫu đơn đề nghị giải quyết

  Mẫu đơn xin miễn

  Mẫu đơn kiến nghị

  Mẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng

  Mẫu đơn phản ánh

  Mẫu đơn báo cáo

  Mẫu đơn xin xác nhận

  Mẫu đơn tố cáo lừa đảo

  Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đai

  Mẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích

  Mẫu đơn khởi kiện

  Mẫu đơn xin nghỉ phép

  Mẫu đơn yêu cầu hòa giải

  Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

  Mẫu đơn yêu cầu đo đạc

  Mẫu đơn xin gia hạn

  Mẫu đơn xin ân xá

  Mẫu đơn xin miễn

  Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóng

  Mẫu đơn đề nghị kiểm tra

  Mẫu đơn của tập thể

  Mẫu đơn kiến nghị nhà trường

  Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được pháp luật quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi có hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

  Ngoài ra, các mẫu đơn hành chính cũng có thể là các dạng đơn được cung cấp sẵn tại những cơ quan hành chính cụ thể, nhắm tới một yêu cầu cụ thể. Đây cũng là những mẫu đơn không thể thay đổi và được ban hành dựa theo Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

  Các mẫu văn bản thông thường mới nhất

  Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận không thuộc các dạng bắt buộc phải theo quy định là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

  Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

  Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

  Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

  Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

  Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

  Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

  Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệLuật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ms 05: Thư Kêu Gọi Quyên Góp Ủng Hộ Em Nguyễn Văn Vĩ (15 Tuổi), Quê Bảo Yên
 • Hướng Dẫn Gửi Mail Bằng Iphone Có Đính Kèm File Hình Ảnh/video
 • Viết Cho Dịch Dương Thiên Tỉ Một Bức Thư Dài
 • Bức Thư Từ Một Fan Hâm Mộ Trung Quốc.
 • ‘đọc Thư Của Tất Cả Các Bạn Gửi Lên Cho Sơn Tùng Em Lại Khóc Nhiều Hơn’
 • Mẫu Đơn Khiếu Nại Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đơn Khiếu Nại Đất Đai
 • Mẫu Đơn Khởi Kiện
 • Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Chi Tiết, Thuyết Phục Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Khởi Kiện Ly Hôn Đơn Phương Theo Mẫu Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng
 • Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

  Đơn khiếu nại

  …, ngày… tháng … năm……. ĐƠN KHIẾU NẠI

  Kính gửi: ……………… (1)

  Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………..;

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(2);

  Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân….., ngày cấp ……… nơi cấp: ……. (3).

  Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ……………………………………..;

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(4);

  Khiếu nại về việc: ……………………………………………………………………..(5);

  Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………(6).

  (Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

  Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

  – (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

  – (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

  – Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

  – Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

  (3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giày tờ tùy thân.

  (4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

  (5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

  (6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rỏ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Dân Sự
 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Rừng Trồng Đến Tuổi
 • Đơn Xin Khai Thác Gỗ Làm Nhà
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Cây Lấy Gỗ Của Hộ Gia Đình
 • Quyền Khiếu Nại Tiếp Tục Sau Khi Đã Rút Đơn Khiếu Nại Về Lao Động

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Phép Sử Dụng Vỉa Hè
 • Đơn Xin Sang Tên Sổ Đỏ, Sổ Hồng, Bìa Đỏ Chính Chủ Quận Thanh Xuân, Tách Bìa Đỏ
 • Đơn Xin Sang Tên Sổ Đỏ, Sổ Hồng, Bìa Đỏ Chính Chủ Quận Hoàng Mai, Tách Sổ Đỏ
 • Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác (Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Tây Ninh)
 • Làm Rõ Việc Phụ Huynh Viết ‘đơn Xin Phục Vụ Nước Uống’ Cho Trẻ Lớp 1
 • Xin cho tôi hỏi về quyền khiếu nại tiếp tục sau khi đã rút đơn khiếu nại về lao động không? Tôi có khiếu nại về vấn đề sa thải tôi sai quy định pháp luật nhưng sau đó công ty có thỏa thuận với tôi để tôi rút đơn khiếu nại. Nhưng sau khi tôi rút đơn thì công ty lại không thực hiện đúng theo thỏa thuận. Vậy nay tôi có thể làm đơn khiếu nại lại không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!

  Về quyền tiếp tục khiếu nại sau khi rút đơn khiếu nại

  Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 24/2018/NĐ-CP về các trường hợp khiếu nại không được thụ lý:

  “Điều 9. Khiếu nại không được thụ lý giải quyết theo Nghị định này

  2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.

  3. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.

  4. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

  5. Thời hiệu khiếu nại theo quy định tại khoản 1 Điều 7 đã hết mà không có lý do theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

  6. Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.

  7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật.

  8. Khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án.”

  Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

  Như vậy, pháp luật hiện hành không có quy định về việc sau khi rút đơn khiếu nại thì không được tiếp tục khiếu nại. Tuy nhiên khi nhận được đơn xin rút khiếu nại lần đầu thì người có thẩm quyền giải quyết đơn của bạn phải đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho bạn biết về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại. Trong vòng 30 ngày, nếu bạn không tiếp tục khiếu nại thì khiếu nại của bạn sẽ không được thụ lý giải quyết.

  Có được khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích?

  Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại Hòa giải viên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cô Giáo Viết Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Được Chấp Thuận
 • Trình Tự Thủ Tục Giải Thể Công Ty Với Cơ Quan Thuế
 • Đơn Xin Trở Lại Công Tác Dành Cho Người Nghỉ Thai Sản, Nghỉ Ốm
 • Thủ Tục Xin Đặt In Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
 • Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng Hiện Nay
 • Cách Viết Thư Khiếu Nại Trong Thư Tín Thương Mại Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tâm Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ
 • Kêu Gọi Giúp Đỡ Bà Con Trong Vụ Cháy Chợ Ở Orenburg
 • Chia Sẻ Các Mẫu Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Phổ Biến, Thư Ngỏ Xin Tài Trợ Tết Nguyên Đán…
 • 10 Bước Để Viết Thư Khiếu Nại Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp
 • Cách bố cục thư khiếu nại

  1. Hãy bắt đầu bức thư về việc rất lấy làm tiếc phải khiếu nại

  2. Hãy nêu chi tiết số liệu, ngày tháng của đơn hàng, ngày giao hàng và tên hàng hóa khiếu nại

  3. Hãy nói rõ lý do không hài lòng và yêu cầu giải thích

  4. Hãy đưa ra những thiệt hại từ việc giao hàng không đúng theo yêu cầu này

  5. Hãy gợi ý cách giải quyết vấn đề

  Những nguyên tắc khi viết thư khiếu nại

  1. Khiếu nại một cách trực tiếp

  2. Hãy viết trên tinh thần nhà cung cấp sẽ hợp tác giải quyết vấn đề

  3. Đừng cố gắng đổ lỗi

  4. Hãy yêu cầu một cách lịch sự

  5. Có thể gợi ý cách giải quyết vấn đế nhưng đừng cố gắng giải thích lỗi phát sinh từ đâu, vì đó là việc của nhà cung cấp

  6. Trên tất cả, hãy cố gắng tránh thô lỗ, điều đó có thể gây bực tức từ phía nhà cung cấp khiến họ không sẵn lòng giải quyết vấn đề ngay.

  Một bức thư khiếu nại mẫu

  Dear Mr Cliff

  I have received a consignment of 60 dressing tables from you yesterday, my order No. 1695, which were ordered from your Summer catalogue, No. GR154. But on unpacking them I found that six heavy mahogany-finished dressing tables had been sent, instead of the light pine-finish ones asked for.

  As most of my customers live in small flats earning a moderate income it is doubtful that I will be able to find a market for larger more expensive products.

  I also have firm orders for the goods asked for. Would you deliver my order as soon as possible, and at the same time have someone pick up the wrongly delivered goods? Thank you.

  Yours sincerely,

  Signed

  Nguyen Quang

  Vice Director

  (Theo The language of Business Correspondence in Enlgish – Third Edition – Nguye Trong Dan)

  HomeClass.vn

  Website học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Năng Viết Thư Phàn Nàn Hoặc Khiếu Nại Bằng Tiếng Anh
 • Một Lá Thư Khiếu Nại Bằng Tiếng Anh. Phàn Nàn Thạo
 • Cách Viết Email Xin Việc Hiệu Quả
 • Cách Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hấp Dẫn Nhà Tuyển Dụng
 • Mách Bạn Cách Viết Một Lá Thư Bằng Tiếng Anh Chuẩn Nhất!
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100