Đề Xuất 3/2023 # Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu # Top 5 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu và hướng dẫn các bước để làm hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế trực thuộc quản lý

Hướng dẫn cách làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

+ Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 1 phụ lục của thông tư 32/2011/TT-BTC

………, ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC …

Căn cứ Thông tư số /2011/TT-BTC ngày /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …

….

Xét đề nghị của …

QUYẾT ĐỊNH:

– Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

– Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn ( liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

+ Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):…………………………………………………………

2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Các loại hoá đơn phát hành:

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………………………………………………..

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

………, ngày………tháng………năm……… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

+ Tạo hóa đơn điện tử mẫu (Đăng ký trên trang hóa đơn điện tử của nhà cung cấp họ sẽ hướng dẫn và gửi mẫu cho bạn):

Bạn cần làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm HTKK các bạn tải tại : Phần mềm HTKK 4.2.3

Sau đó điền các thông tin trên mục của phần mềm HTKK

Sau đó là các bạn điền đầy đủ các thông tin dựa trên định dạng của mẫu hóa đơn điên tử đã tạo sẵn

Bước 2: Gửi các hồ sơ để làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã chuẩn bị tại Buớc 1 tới cơ quan thuế

Bạn cần cấm USB token vào máy tính, máy tính cần kết nối mạng, bạn truy cập vào IE sau đó

– Truy cập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn

– Gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử file “XML” đã tạo từ phần mềm HTKK và gửi kèm theo QĐ, hóa đơn mẫu đã tạo

+ Gửi trực tiếp bằng bản giấy hoặc Gửi qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc quận huyện trực tiếp quản lý

+ Hồ sơ thông báo phát hành được gửi tới cơ quan thuế thuộc quận huyện trực tiếp quản lý doanh nghiệp trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Lưu ý khi làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

– Cơ quan thuế cập nhật kịp thời thông báo phát hành hóa đơn điện tử vào ứng dụng QLAC và truyền tải lên trang thông tin của TCT tracuuhoadon.gdt.gov.vn

– Trường hợp khi nhận được thông báo phát hành hóa đơn điện tử do NNT gửi đến, CQT phát hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử không đảm bảo nội dung theo quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được TB CQT phải TB cho NNT biết để thực hiện điều chỉnh.

Trên là bài viết hướng dẫn làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

BTV: Phạm Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(Tổng hợp về lịch nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

Dịch vụ kê khai thuế làm báo cáo thuế hàng tháng

(Trọn gói giá rẻ chỉ từ 300.000/tháng)

Cách nộp tờ khai thuế qua mạng trên trang thuedientu

(Hướng dẫn các bước nộp tờ khai thuế, thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào

Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng

1. Các bước thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử

1.1. Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước đầu tiên doanh nghiệp cần thực hiện là chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng. Hồ sơ bao gồm:

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01, Phụ lục Thông tư 32)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu (Mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)

Hóa đơn mẫu (được cung cấp bởi nhà phân phối phần mềm hóa đơn điện tử)

Doanh nghiệp cần chú ý rằng Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và Hóa đơn mẫu phải được SCAN và được gộp chung vào một bản dưới định dạng word (.doc). Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bản Thông báo phát hành hóa đơn điện tử định dạng XML và Chữ ký số (Token). Để tạo Thông báo phát hành hóa đơn điện tử định dạng XML, doanh nghiệp đăng nhập vào phần mềm HTKK (phiên bản mới nhất 3.8.6) và thực hiện tuần tự:

Màn hình hiển thị “Thông báo phát hành hóa đơn” để lựa chọn.

1.2. Đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng file XML

Sau khi đã đăng ký xong, doanh nghiệp nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử bằng cách chọn mục Tờ khai/ Tải lên và chọn file thông báo định dạng XML.

1.3. Nộp Quyết định sử dụng HĐĐT, Thông báo phát hành HĐĐT và Hóa đơn mẫu bản Word

Sau khi tải lên Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua website: chúng tôi Doanh nghiệp vào mục Tra cứu/ TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn.

Chọn File Word (file gộp bản SCAN Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và Hóa đơn mẫu) đính kèm và ký nộp.

1.4. Kiểm tra thông tin phát hành hóa đơn

E-Invoice sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc về thủ tục hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.

Chính vì vậy, phần mềm hóa đơn điện tử đang được tin tưởng sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp trong cả nước, trong đó có những tên tuổi hàng đầu từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như Lotte, AEON, KFC, Honda, Lazada, CJ CGV, Grab ….. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của Thái Sơn luôn sẵn sàng giải đáp và trực tiếp giúp đỡ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử. Nếu cần tư vấn thêm về các quy định sử dụng hóa đơn điện tử hoặc phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice. Quý khách hàng vui lòng liên hệ:CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Khách hàng có thể nhấn ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice ngay hôm nay để nhận về nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng như thế nào? Cách đăng ký sử dụng HĐDT có mã của cơ quan thuế theo quy định ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết này của ChukysoTPHCM.

Lưu ý là đa phần các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Và chỉ những doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: xăng dầu, bưu chính viễn thông, điện lực, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, tài chính tín dụng; bảo hiểm – y tế, nước sạch, kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại… đáp ứng đủ điều kiện thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Những trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền sẽ được gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

I. Thủ tục đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

– Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định trên, thì truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

Thời hạn giải quyết:

Hồ sơ để đăng ký phát hành hóa đơn điện tử:

Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử.

Hoá đơn mẫu.

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

Những chú ý trước khi bắt đầu làm Thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

Phải có Chữ ký số.

Thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn:

Thông tin như tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi đúng với thông tin đăng ký thuế.

Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn KHÔNG bị trùng lặp với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.

Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn PHẢI ĐÚNG với các thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.

Ngày bắt đầu sử dụng phải đúng quy định; ví dụ như ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 thì ngày bắt đầu sử dụng phải ghi là từ ngày 12/9/2019 (không được ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019).

Phải ghi đầy đủ thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và phải trùng khớp với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.

Nội dung trên Quyết định phải đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định.

Hóa đơn mẫu:

Hoá đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn.

Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế.

Thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử:

Sau 2 ngày kề từ ngày nộp đủ hồ sơ và có thông báo của Cơ quan thuế.

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

II. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau:

a) Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

b) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo rằng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

c) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền việc tạm ngừng kinh doanh;

d) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

đ) Các trường hợp khác như sau:

Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để phục vụ bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đồng thời cơ quan thuế ban hành quyết định thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Các trường hợp nêu trên được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

Sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

3. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ/cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh

Thì cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh – có văn bản thông báo với cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử (tức là sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh).

Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Qua Mạng Lần Đầu

1. Thời hạn phải nộp thông báo phát hành hóa đơn

Thời hạn phải nộp thông báo phát hành hóa đơn được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC. Cụ thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn. Một số chú ý mà doanh nghiệp cần lưu tâm là:

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn

và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn

Nếu thông báo phát hành lần thứ 2 trở đi mà không có thay đổi về nội dung và hình thức thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu

Doanh nghiệp sẽ có thể sử dụng hóa đơn điện tử nếu không có phản hồi của cơ quan thuế sau 02 ngày làm việc.

2. Hồ sơ phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Để phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm: – Thông báo phát hành hóa đơn Nội dung thông báo phát hành hóa đơn gồm:

Tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)),

Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử);

Ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

– Hóa đơn mẫu Doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị một bảo hóa đơn mẫu (được niêm yết và sử dụng cho tới khi có phát sinh thay đổi thông tin) để gửi cho Cục Thuế quản lý đơn vị của mình. – Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).

3. Cần chuẩn bị những gì để tiến hành thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng?

Trước khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Chữ ký mẫu (token)

Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm

Bản SCAN mẫu hóa đơn và quyết định được sử dụng hóa đơn để nộp kèm thông báo.

4. Các bước tiền hành thông báo phát hóa đơn lần đầu qua mạng

Để thông báo phát hành hóa đơn bản mềm nộp qua mạng cần chuẩn bị như sau: Bước 1. Làm thông báo phát hành hóa đơn – Đăng nhập phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) – Chọn mục “Hóa đơn” và sau đó chọn “Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)”. – Nhập các thông tin bắt buộc vào “Thông báo phát hành hóa đơn”.

Thông báo phát hành hóa đơn. 

– Sau khi nhập xong thì chọn Kết xuất XML Bước 2. Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn – Truy cập theo địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn. – Đăng nhập mã số thuế của doanh nghiệp. – Chọn mục “Tài khoản” và “Đăng ký thêm tờ khai”.

 Đăng nhập vào tài khoản.

– Sau đó chọn “Thông báo phát hành hóa đơn”. – Ấn tiếp tục. – Sau khi đăng ký xong thì chọn mục “Nộp tờ khai” và tải file lên. Bước 3. Nộp hóa đơn mẫu qua mạng – Doanh nghiệp cần scan hóa đơn mẫu và Quyết định cho phép sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế đính kèm trong file Word – Sau khi nộp Thông báo phát hành hóa đơn trên http://nhantokhai.gdt.gov.vn thì vào mục “Tra cứu” và chọn “TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn”.

 Chọn loại tờ khai. 

– Sau đó tải file word hóa đơn mẫu để nộp và ký nộp. Để quá trình triển khai phần mềm hóa đơn điện tử thuận lợi cũng như xây dựng mô hình hóa đơn điện tử đạt được hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp nên tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín, chất lượng. Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn là một trong những đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 20 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm cho khối doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau, Thái Sơn đã xây dựng giải pháp hóa đơn điện tử với nhiều ưu điểm vượt trội. Phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice của Thái Sơn đáp ứng mọi yêu cầu về nghiệp vụ của Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, E-Invoice còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích như hỗ trợ truyền nhận dữ liệu hóa đơn nhiều chi nhánh, quản lý hóa đơn theo mô hình tập trung hoặc phân tán, tích hợp với các phần mềm kế toán… Không chỉ vậy, E-Invoice luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải đáp mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử với đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/7 tại các thành phố lớn trên cả nước. Chính vì điều này mà E-Invoice hiện đang là đối tác của rất nhiều tên tuổi lớn trong nước như Coca Cola, Unicharm, Grab, Golden Gate, Lotte… Để tìm hiểu thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice, quý khách vui lòng liên hệ: CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội

Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768

Tel : 024.37545222

Fax: 024.37545223

https://einvoice.vn/

Website:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!