Đề Xuất 7/2022 # Thủ Tục Thay Đổi, Miễn Nhiệm, Xin Thôi Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty # Top Like

Xem 76,923

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Thay Đổi, Miễn Nhiệm, Xin Thôi Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty mới nhất ngày 01/07/2022 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 76,923 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Nghỉ Phép Không Lương Chuẩn Dành Cho Người Lao Động
 • Don Xin Nghi Nhau Hay
 • #1 Không Viết Đơn Xin Nghỉ Phép Có Được Hưởng Chế Độ Ốm Đau Không?
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Hay Nhất Năm 2022
 • Làm Thế Nào Viết Đơn Xin Nghỉ Phép Của Giáo Viên Trang Trọng, Hợp Lý?
 • Trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi chủ tịch công đoàn công ty? Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn? Xử lý chủ tịch công đoàn có hành vi tham nhũng? Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch công đoàn trường? Chủ tịch công đoàn có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không? Trường hợp xin thôi chức chủ tịch công đoàn cơ sở?

  Chủ tịch công đoàn là người đứng đầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, xây dựng mối quan hệ giữa Chủ tịch công đoàn cơ sở với cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động và đại diện các tổ chức quần chúng khác trong cơ quan, doanh nghiệp. Chủ tịch công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ giữa công đoàn cơ sở – tổ chức quần chúng rộng lớn của người lao động với người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội khác trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiểu biết, phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

  1. Những vấn đề chung về tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở

  1.1. Khái niệm về công đoàn

  Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức thống nhất có các cấp cơ bản sau đây: Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương). Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Công đoàn Tổng Công ty và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác (sau đây gọi chung là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn (sau đây gọi chung là Công đoàn cơ sở).

  1.1.2. Nguyên tắc hoạt động và vai trò của tổ chức công đoàn

  Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  Nguyên tắc tổ chức hoạt động, quy trình, thủ tục bầu cử các chức danh trong công đoàn cơ sở, hình thức biểu quyết thông qua, thể thức phiếu bầu như thế nào hợp lệ,… là các thủ tục cần thiết mà bất kỳ cán bộ công đoàn và công ty nào cũng cần phải biết.

  Điều 12 Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) quy định như sau:

  Như vậy, theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 12 Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) thì Chủ tịch là người đứng đầu ban chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Đoàn Chủ tịch (Tổng Liên đoàn), ban thường vụ, ban chấp hành, là người đại diện theo pháp luật của ban chấp hành công đoàn cùng cấp. Chủ tịch công đoàn cấp cơ sở có thể được bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở. Đối tượng, nguyên tắc, thủ tục bầu cử, thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

  8.4. Các hình thức bầu cử của công đoàn

   Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín trong các trường hợp sau:

  Như vậy theo quy định trên, việc bầu chức danh Chủ tịch của Ban chấp hành công đoàn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

  Theo Điều 11 Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định việc bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tại đại hội thực hiện như sau: Khi có quá một phần hai (1/2) số thành viên dự đại hội yêu cầu bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tại đại hội thì đoàn chủ tịch đại hội báo cáo công đoàn cấp trên và thực hiện trình tự, thủ tục bầu cử như bầu cử ban chấp hành (Khoản 11.4).

  Theo đó, kết quả bầu được thực hiện như sau: Sau đại hội, ban thường vụ, hoặc ban chấp hành (nơi không có ban thường vụ) khóa mới phải báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Các văn bản báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử gồm: đề nghị công nhận kết quả bầu cử chủ tịch; Biên bản bầu chủ tịch; Giấy tờ trích ngang của người được bầu làm chủ tịch, gồm: Họ và tên, tuổi, giới tính, chức vụ và đơn vị công tác, dân tộc, trình độ (chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ).

  Chủ tịch công đoàn công ty em vừa nghỉ việc, bên em muốn thay chủ tịch công đoàn mới. Công ty em có cần thông báo với liên đoàn lao động quận (liên đoàn cấp trên) không ạ? và thủ tục gồm những gì. Vui lòng gửi giúp em mẫu biểu nếu phải thông báo ạ.

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  • Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII);
  • Hướng dẫn 03/2020/HD – TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  • Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

  Theo quy định tại Khoản 11.6 Điều 11 Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử thì sau đại hội, ban thường vụ, hoặc ban chấp hành (nơi không có ban thường vụ) khóa mới phải báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đối với cấp Tổng Liên đoàn sau đại hội, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn mới được bầu được quyền ký quyết định công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

  Như vậy, Công ty bạn phải thông báo với liên đoàn lao động quận (liên đoàn cấp trên) về việc công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch công đoàn.

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét và ra quyết định công nhận. Sau đại hội, nếu phát hiện có sự vi phạm về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì công đoàn cấp trên có quyền bác bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của ban chấp hành cấp dưới, chỉ đạo tiến hành bầu lại; nếu thấy có một hoặc một số chức danh đã được bầu nhưng không đảm bảo nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn quy định thì công đoàn cấp trên có quyền không công nhận một hoặc một số chức danh đó.

  2. Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn

  Đại hội công đoàn được tổ chức vào tháng 6/2015 và đã bầu BCH công đoàn trong đó là chủ tịch, phó chủ tịch. Đến tháng 9/2015 cơ quan có sự thay đổi giám đốc mới, đến nay BCH công đoàn vẫn hoạt động bình thường, nhưng giám đốc thay đổi vị trí nhân sự toàn cơ quan và yêu cầu thay đổi chủ tịch công đoàn. Vậy yêu cầu thay đổi chủ tịch công đoàn của giám đốc như vậy đúng hay sai và có thay đổi được hay không?

  Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  Nhiệm kỳ đại hội công đoàn cấp cơ sở.

  – Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn: 5 năm 1 lần. Nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở thành viên, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

  – Những trường hợp sau đây, nếu có đề nghị bằng văn bản của công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp công đoàn cơ sở xem xét, quyết định nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần, gồm:

  + Công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên.

  + Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hàng năm có tỷ lệ thay đổi trong danh sách đoàn viên từ 20% trở lên hoặc trong nhiệm kỳ thay đổi ủy viên ban chấp hành từ 50% trở lên.

  Theo thông tin bạn cung cấp thì Đại hội Công đoàn cơ sở được tổ chức vào tháng 6/2015, đến nay Ban chấp hành Công đoàn cơ sở vẫn hoạt động bình thường thì không có lý do gì để thay đổi chủ tịch công đoàn cơ sở. Vì vậy, chủ tịch công đoàn vẫn tiếp tục làm việc cho hết nhiệm kỳ của Đại hội Công đoàn, giám đốc không có quyền yêu cầu thay đổi.

  3. Xử lý chủ tịch công đoàn có hành vi tham nhũng

  Xin hỏi luật sư sự việc sau. Chủ tịch công đoàn nhà văn hóa Quận Cầu Giấy được cơ quan bầu năm 2012 sau khi hoạt động được vài tháng thì Chủ Tịch công đoàn có những biểu hiện tham ô tham nhũng, thường hay cãi nhau với đồng nghiệp không hề có chút nghiệp vụ của Chủ Tịch công đoàn khi đó tôi đã viết đơn kiến nghị tới Giàm đốc cơ quan nhưng không được giải quyết và tiếp theo tôi viết đơn lên liên đoàn lao động nhưng cũng không được giải quyết theo quy đinh và Chủ tịch công đoàn đó vẫn tồn tại chức vụ đó xin hỏi luật sư cho biết trách nhiệm của những người đó như thế nào có xứng đáng làm lãnh đạo không?

  Tại Điều 38 Luật phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

  Điều 38. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng

  2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày; trường hợp cần thiết thì quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.

  Theo thông tin bạn phản ánh, theo thông tin bạn phản ánh, Chủ Tịch công đoàn nhà văn hóa Cầu Giấy có những biểu hiện tham ô, tham nhũng, thường hay cãi nhau với đồng nghiệp không có nghiệp vụ của Chủ tịch công đoàn. Bạn đã gửi đơn kiến nghị tới Giám đốc Nhà văn hóa Quận Cầu Giấy và Liên đoàn lao động nhưng không được giải quyết theo quy định. Không rõ bạn có trình bày rõ về ” biểu hiện” tham ô tham nhũng, cũng như “không hề có chút nghiệp vụ của chủ tịch công đoàn” trong đơn kiến nghị hay không? Và đã có thông báo gì phản hồi lại cho bạn hay chưa?

  Tại Điều 69 Luật phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

  Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng

  Người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Do vậy, nếu bạn có căn cứ cho rằng việc Chủ tịch công đoàn Nhà văn hóa Cầu Giấy tham ô, tham nhũng, bạn có thể tố giác hành vi của vị chủ tịch đó ra Cơ quan công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Qua quá trình điều tra xác minh, nếu vị chủ tịch này có hành vi cấu thành các tội tham nhũng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc.

  4. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch công đoàn trường

  Chủ tịch công đoàn trường tôi vi phạm luật tham nhũng và bị kỷ luật cảnh cáo. Với nhiệm vụ là người cấp ủy phụ trách công đoàn thì cần phải làm gì? Nếu chỉ đạo miễn nhiệm công tác công đoàn thì các bước cần làm như thế nào? Xin trân trọng cám ơn luật sư.

  Nếu chủ tịch công đoàn của trường bạn là đảng viên, với nhiệm vụ là người cấp ủy phụ trách công đoàn thì bạn có thể trực tiếp xem xét kỷ luật.

  Việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức đối với CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức công đoàn thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, số 260-QĐ/TW ngày 02/10/2009.”

  Như vậy, thủ tục miễn nhiệm cán bộ công chức giữ chức vụ chủ tịch công đoàn thực hiện theo Quy định số 260-QĐ/TW.

  – Người đứng đầu tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi cán bộ đang công tác căn cứ vào Điều 5 của Quy chế này để đề xuất việc miễn nhiệm.

  – Cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm;

  – Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền.

  – Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  5. Chủ tịch công đoàn có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không?

  Tôi làm công tác công đoàn và được bầu là chủ tịch công đoàn trường THCS nay do tính chất công việc, hiệu trưởng lại bổ nhiệm tôi kiêm nhiệm thêm công việc thủ quỹ của nhà trường. Vậy là chủ tịch công đoàn tôi có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không? Rất mong luật sư giúp tôi giải đáp vì có nhiều ý kiến cho rằng Chủ tịch công đoàn không được kiêm quỹ nhà trường nhưng tôi không tìm thấy công văn hướng dẫn nào quy định việc kiêm nhiệm thủ quỹ thuộc những đối tượng nào?

  Về vấn đề Chủ tích công đoàn kiêm nhiệm thủ quỹ, không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cấm Chủ tịch công đoàn không được đồng thời là thủ quỹ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  “4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.”

  Như vậy, ngoại trừ kế toán là đối tượng không được kiêm nhiệm thủ quỹ thì không có quy định cấm Chủ tịch công đoàn kiêm nhiệm thủ quỹ.

  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

  – Căn cứ Điểm d, Khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định: “Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.”

  Phó trưởng kho, Phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện;

  6. Trường hợp xin thôi chức chủ tịch công đoàn cơ sở

  Thưa luật sư! Tôi năm này 42 tuổi là một các bộ công đoàn cơ sở, chức danh : Chủ tịch công đoàn trúng cử tại đại hội vào ngày 5/4/2017 Nhiệm kì 2022-2022. Trong thời gian tôi đảm nhận chức trách CTCĐ tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đấu tranh đem quyền lợi ích hợp pháp về cho các Công đoàn viên của CĐCS tôi. Tham gia nhiều hoạt động phong trào của ngành và địa phương đề ra….

  Nay vì lí do sức khỏe không tốt, bản thân tôi lại bị huyết áp cao, do thận yếu, vừa qua tôi đã đi điều trị ở bệnh viện quân y 175 thành phố HCM, các bác sĩ bảo thận phải tôi bị teo nhỏ mất chúc năng nên đã tiến hành cắt bỏ. Hiên tại cơ thể tôi chỉ còn lại 1 quả thận nên sức khỏe rất yếu và huyết áp tôi cũng vẫn rất là cao 180/100mg. Tôi phải thường xuyên lên viện khám theo dõi và lấy thuốc hạ huyết áo uống hàng ngày. Các bác sỹ bảo tôi nên hoạt động ít và nghỉ ngơi công việc bớt căng thẳng nếu không sẽ ảnh hưởng tới huyết áo và bị đột quỵ…

  Hiện tôi là giáo viên tiểu học một tuần dạy 19 tiết theo quy định và lại làm cán bộ CĐ nên tôi cảm thấy rất mệt và căng thẳng. Vậy xin hỏi luật sư trường hợp của tôi có được xin nghỉ làm Cán bộ CĐ không và xin Liên đoàn lao động thành phố cho đại hội giữa nhiệm kì bầu lại cán bộ CĐ mới có sức khỏe tốt hơn không? Xin cảm ơn luật sư!

  Căn cứ Điều 4 Luật Công Đoàn năm 2012 quy định:

  “Điều 4. Giải thích từ ngữ

  2. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.”

  Chủ tịch công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở.

  Như vậy, theo quy định của pháp luật, đối với Chủ tịch công đoàn cơ sở muốn làm đơn từ chức sẽ thực hiện theo Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và được công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét giải quyết.

  Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó công đoàn tại doanh nghiệp của bạn là công đoàn cơ sở và bạn đang làm chủ tịch công đoàn cơ sở

  Chủ tịch công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở. Như vậy, theo quy định của pháp luật, đối với Chủ tịch công đoàn đơn vị ngoài nhà nước muốn làm đơn từ chức sẽ thực hiện theo Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, Điều lệ Công ty và được công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét giải quyết.

  Theo đó, bạn muốn từ chức chức vụ Chủ tịch công đoàn với lý do khi làm công tác công đoàn đòi hỏi quyền lợi cho CNVLĐ gặp rất nhiều khó khăn và công việc bận rộn không có nhiều thời gian dành cho hoạt độngcông đoàn cơ sở thì cần làm đơn xin từ chức, trong đơn trình bày rõ lý do xin nghỉ và gửi tới Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại hội công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết.

  Theo đó, bạn muốn từ chức chức vụ Chủ tịch công đoàn với lý do sức khỏe không đảm bảo nhiệm vụ thì cần làm đơn xin từ chức, trong đơn trình bày rõ lý do xin nghỉ và gửi tới Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Đại hội công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Nghỉ Làm Bí Thư Đoàn Thanh Niên
 • Tôi Làm Đơn Xin Nghỉ Việc Không Hưởng Lương Và Tự Đóng Bảo Hiểm Thời Gian 06 Tháng Có Được Không?
 • Gặp Tác Giả Của Đơn Xin Nghỉ Học Gây ‘sốt’
 • Đơn Xin Nghỉ Học Phiên Bản ‘thánh Thơ’ Bá Đạo
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Làm Vì Có Công Việc Riêng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Thay Đổi, Miễn Nhiệm, Xin Thôi Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×