Đề Xuất 6/2023 # Thủ Tục Thành Lập Câu Lạc Bộ 2022? Mẫu Quyết Định Thành Lập Clb Cấp Xã? # Top 8 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Thủ Tục Thành Lập Câu Lạc Bộ 2022? Mẫu Quyết Định Thành Lập Clb Cấp Xã? # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Thành Lập Câu Lạc Bộ 2022? Mẫu Quyết Định Thành Lập Clb Cấp Xã? mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Xin kính chào Xin giấy phép. Chúng tôi đang chuẩn bị thành laapjc âu lạc bộ cờ tướng. Vậy xin luật sư cho biết về thủ tục thành lập và mẫu quyết định thành lập câu lạc bộ cờ tướng cấp xã(cơ sở) chân trọng cảm ơn luật sư minh khuê.

Xin kính chào Xin giấy phép. Chúng tôi đang chuẩn bị thành laapjc âu lạc bộ cờ tướng. Vậy xin luật sư cho biết về thủ tục thành lập và mẫu quyết định thành lập câu lạc bộ cờ tướng cấp xã(cơ sở) chân trọng cảm ơn luật sư minh khuê.

Người gửi : Đào Quang T

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

– Khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

2. :

2.1. Hồ sơ, thủ tục thành lập câu lạc bộ

Thứ nhất, về hồ sơ. Đối với hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 nghị định 45/2010/NĐ-CP thì bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin phép thành lập hội.

– Dự thảo điều lệ.

– Dự kiến phương hướng hoạt động.

– Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

– Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

– Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Thứ hai, về thủ tục.

Đối với thủ tục thành lập CLB thì căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP thì hội có các tên gọi khác nhau trong đó có hình thức câu lạc bộ. Vậy nên khi thành lập sẽ cần tuân theo các điều kiện thành lập hội được quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP như sau:

Về điều kiện thành lập hội:

Để thành lập câu lạc bộ Cờ tướng thì bạn cần chú ý đến các điều kiện sau. Đó là: Mục đích hoạt động, vốn điều lệ, trụ sở và số lượng thành viên của hội. Ngoài ra, vấn đề số lượng thành viên của hội sẽ phụ thuộc vào phạm vi hoạt động của hội đó. Cụ thể:

– Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ;

– Có điều lệ;

– Có trụ sở;

– Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

+ Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

Lưu ý: Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

2.2. Mẫu quyết định về việc thành lập CLB

ỦY BAN NHÂN DÂN……

PHƯỜNG ……………….

Số: QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

. ..… ngày … tháng … năm 2017

(Mẫu)

MẪU QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ Cờ tướng

Và công nhận Ban Chủ nhiệm khu phố …, phường …

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Xét đề nghị của ……

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay Thành lập Câu lạc bộ cờ tướng thuộc tổ dân phố ……(khu phố) thuộc phường …,gồm: ….. thành viên, gồm các đồng chí có tên sau:

1/ Ông ………………………., sinh năm 19….. – Chủ nhiệm

2/ Ông ………………………., sinh năm 19…… – Phó Chủ nhiệm

3/ Ông ………………………., sinh năm 19 …. – Thành viên

Điều 2. Câu lạc bộ Cờ tướng tổ dân phố, khu phố …, phường … có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy ước của Câu lạc bộ được cấp ủy chi bộ khu phố … thông qua và UBND phường công nhận.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ CQN khu phố …, phường … chịu trách nhiệm trước cấp ủy chi bộ, trưởng khu phố … và UBND phường về mọi hoạt động của CLB. Đồng thời tiếp tục vận động phát triển hội viên, duy trì hoạt động CLB theo quy ước của CLB.

Điều 4.Văn phòng Ủy ban và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 1

– BDV/QU, CCB quận (báo cáo)

– TT ĐU, TT UBND phường

CHỦ TỊCH

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp –

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp 2022

Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập doanh nghiệp là thành thành phần không thể thiếu dù ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Vậy quyết định thành lập doanh nghiệp là gì? Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp như thế nào. Bài viết “Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp” xin cung cấp các thông tin cần thiết tới quý vị:

Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp là quyết định thể hiện việc chủ sở hữu doanh nghiệp trao đổi, bàn bạc và đưa ra quyết định về việc mở doanh nghiệp để bắt đầu hoạt động, đây được coi là cơ sở nền tảng để cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP, mỗi một loại hình doanh nghiệp thì người quyết định thành lập doanh nghiệp bởi các chủ thể khác nhau, cụ thể như sau:

– Chủ sở hữu (trường hợp là tổ chức) ban hành quyết định nếu là công ty TNHH một thành viên.

– Hội đồng thành viên quyết định ban hành nếu là công ty TNHH hai thành viên.

– Đại hội đồng cổ đông ban hành nếu là công ty cổ phần.

– Hội đồng thành viên ban hành nếu là công ty hợp danh.

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp nói chung thì khi soạn thảo trong hồ sơ cần phải đảm bảo những nội dung như sau:

– Thông tin của tổ chức, cá nhân đứng ra quyết định thành lập doanh nghiệp

– Địa chỉ, ngày, tháng, năm soạn thảo quyết định

– Tên quyết định thành lập doanh nghiệp

– Các căn cứ để thành lập doanh nghiệp

– Nội dung của quyết định thành lập:

+ Thành viên tham gia góp vốn thành lập;

+ Tổng tài sản góp vốn;

+ Tên doanh nghiệp;

+ Trụ sở doanh nghiệp;

+ Các thông tin cá nhân của người đại diện chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp số vốn góp;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Tổng giám đốc/ Giám đốc;

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trước khi thực hiện quyết định thành lập doanh nghiệp thì các thành viên thành lập doanh nghiệp phải có một biên bản cuộc họp ghi nhận về những nội dung mà các thành viên sáng lập đã thống nhất, nhất trí và trong đó cần đảm bảo những nội dung sau:

+ Tên biên bản họp với những mục đích gì?

+ Thông tin của các thành viên tham gia cuộc họp: Tên, CCCD/CMND, hộ khẩu đăng ký thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại,….

+ Nội dung góp vốn thành lập công ty

+ Mức góp vốn của từng thành viên để thành lập công ty

+ Bầu và biểu quyết những người giữ chức vụ quyền hạn quản lý và người đại diện pháp luật.

+ Chữ ký và ghi rõ họ tên của các thành viên

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp 1 thành viên

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp một 1 thành viên chính là mẫu quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có 2 trường hợp là do cá nhân là chủ sở hữu và tổ chức làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, chủ sở hữu thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì không cần phải có quyết định thành lập công ty.

Trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức ủy quyền cho nhiều người thành lập hội đồng thành viên thì theo quy định của pháp luật cần phải có quyết định thành lập công ty của hội đồng thành viên.

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập doanh nghiệp

Khi soạn thảo quyết định thành lập doanh nghiệp thì các cá nhân, tổ chức cần lưu ý như sau:

– Về hình thức của quyết định:

+ Phải có tên doanh nghiệp, Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm ban hành quyết định;

+ Phải ghi rõ của chủ thể ban hành quyết định thành lập doanh nghiêp: Hội đồng quản tri/Hội đồng thành viên;

+ Về căn cứ thành lập doanh nghiệp: Đầu tiên, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp như: Luật doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Nghị định 108/2019/NĐ-CP,….; sau đó là biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) hay hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần); và cuối cùng là do tình hình thực tế hoặc theo nhu cầu, nguyện vọng các thành viên.

– Về nội dung quyết định thành lập doanh nghiệp:

+ Quyết định thành lập doanh nghiệp cần phải cụ thể chi tiết rõ ràng, thể hiện rõ trong các điều mà các thành viên góp vốn thành lập nhất trí trong việc thành lập công ty tại biên bản cuộc họp thành lập công ty.

+ Về người đại diện pháp luật hay tên của doanh nghiệp đều phải dựa trên tinh thần của đa số các thành viên đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến biểu quyết và thống nhất tại biên bản cuộc họp trước đó.

+ Cần ghi rõ những chi tiết các thông tin và trách nghiệm của người được ủy quyền để giữ chức vụ quản lý trực vốn hay thực hiện quyền quản lý tại công ty.

– Cuối cùng, quyết định thành lập phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của thành viên tham gia sáng lập công ty.

Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Năm 2022

Việc thành lập chi nhánh công ty là quyết định quan trọng, đòi hỏi sự nhất trí của các thành viên, chủ sở hữu công ty. TBT Việt Nam cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty để Quý độc giả tham khảo trong bài viết:

Chi nhánh công ty TNHH là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

Công ty TNHH (MTV và HTV) là loại hình công ty có tư cách pháp nhân theo quy định khoản 2 Điều 47vàkhoản 2 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, vì vậy có thể hiểu chi nhánh công ty TNHH là đơn vị phụ thuộc của công ty, trong đó chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Như vậy, một điều cần lưu ý là chi nhánh của công ty TNHH không có tư cách pháp nhân,

Chức năng của chi nhánh công ty TNHH?

Chi nhánh công ty TNHH có thể được coi như những cánh tay đắc lực, nhằm cung cấp, kết nối, quảng bá thương hiệu và chất lượng dịch vụ của công ty ở những thị trường tiềm năng trên mọi vùng, miền, ở trong và ngoài nước.

Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, chi nhánh công ty TNHH được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền, được hoạt động kinh doanh những ngành, nghề thuộc phạm vi hoạt động của công ty TNHH

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH

Địa chỉ: ……………………………………… ……………………………………..

Mục đích thành lập: …………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động: ……………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Chi nhánh, Phòng Tổ chức – Hành chính, cá tổ chức và các cá nhân khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Địa chỉ: ……………………………………… ……………………………………..

Mục đích thành lập: …………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động: ……………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Chi nhánh, Phòng Tổ chức – Hành chính, cá tổ chức và các cá nhân khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH

Theo quy định tại khoản 2 Điêu 46 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 33Nghị định số 78/2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018) quy định về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH bao gồm:

– Thông báo lập chi nhánh (Lưu ý: Nội dung của thông báo phải đảm bảo các nội dung sau:Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Tên chi nhánh dự định thành lập; Địa chỉ trụ sở chi nhánh,; Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; Thông tin đăng ký thuế; Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018) của người đứng đầu chi nhánh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. – Bản sao hợp lệ quyết định thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty nếu là công ty TNHH MTV) – Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thành lập chi nhánhcủa Hội đồng thành viên; – Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh; – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

Những thắc mắc khác về mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty Quý vị chưa được giải đáp, hãy liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560 để được tư vấn.

Tải Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh Như Thế Nào ?

Khi thành lập công ty TNHH, các tổ chức, cá nhân thường loay hoay trong việc tìm kiếm các mẫu văn bản do pháp luật quy định để tiến hành thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH mới nhất là mẫu nào? Có thể tải mẫu quyết định thành lập công ty TNHH ở đâu? Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho khách hàng mẫu quyết định thành lập công ty TNHH và cách tải mẫu quyết định thành lập công ty TNHH.

1.Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH là gì?

Trên thực tế, mẫu quyết định thành lập công ty TNHH để chỉ những mẫu quyết định của công ty TNHH.

Nội dung chủ yếu của các mẫu quyết định công ty TNHH về các vấn đề : quyết định thành lập công ty, công ty con, các nội dung khác trong quá trình hoạt động của công ty.

2.Tải mẫu quyết định thành lập công ty TNHH.

-Quyết định thành lập công ty TNHH (còn gọi là biên bản thành lập)thể hiện ý chí của cá nhân, tổ chức quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+Đối với công ty TNHH 1 thành viên quyết định do chủ sở hữu công ty ban hành;

+Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên quyết định do hội đồng thành viên ban hành.

-Để tải mẫu quyết định thành lập công ty TNHH cũng như các mẫu quyết định khác của công ty, khách hàng có thể liên hệ với Luật Hoàng Phi để được cung cấp các mẫu miễn phí.

3.Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Khách hàng chỉ cần cung cấp những giấy tờ như sau cho Luật Hoàng Phi:

-Văn bản ủy quyền;

-Thông tin thành viên của công ty;

-Thông tin về công ty TNHH mà tổ chức, cá nhân dự định đăng ký (loại hình TNHH một thành viên hay TNHH 2 thành viên trở lên ,số vốn, tên công ty, trụ sở,…);

Dựa vào thông tin mà khách hàng cung cấp, chúng tôi thực hiện các công việc giúp khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH như sau:

-Phân tích , so sánh 2 loại hình công ty TNHH (Công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên để khách hàng đưa ra sự lựa chọn;

-Cung cấp các kiến thức pháp lý xoay quanh loại hình công ty TNHH mà cá nhân tổ chức lựa chọn;

-Xem xét ngành nghề kinh doanh mà cá nhân, tổ chức, dự định đăng ký, nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thông báo cho khách hàng biết về điều kiện  đó;

-Hỗ trợ khách hàng lập danh sách thành viên theo mẫu do nhà nước quy định đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

-Đưa ý kiến pháp lý trong việc xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ công ty dự định đăng ký;

-Thành thạo chuẩn bị hồ sơ đăng ký cho từng loại hình( Công ty TNHH 1 thành viên hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

-Thực hiện các bước trong quá trình đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Hỗ trợ khách hàng thông báo mẫu dấu nếu khách hàng có yêu cầu;

-Hướng dẫn các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Để tải mẫu quyết định thành lập công ty TNHH xin vui lòng liên hệ qua email lienhe@luathoangphi.vn , chúng tôi sẽ cung cấp các mẫu văn bản cho quý khách hàng nhanh nhất!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Thành Lập Câu Lạc Bộ 2022? Mẫu Quyết Định Thành Lập Clb Cấp Xã? trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!