Đề Xuất 1/2023 # Thủ Tục Kết Hôn Với Người Quốc Tịch Anh Dịch Vụ Legalzone # Top 8 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 1/2023 # Thủ Tục Kết Hôn Với Người Quốc Tịch Anh Dịch Vụ Legalzone # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Kết Hôn Với Người Quốc Tịch Anh Dịch Vụ Legalzone mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thủ tục đăng ký kết hôn với người quốc tịch anh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện kết hôn

Theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Ngoài ra, các bên cần đáp ứng các điều kiện sau:

Người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện đăng ký kết hôn theo pháp luật tại đất nước mà họ có quốc tịch. Trong trường hợp người nước ngoài là người song tịch hoặc đa quốc tịch thì họ cần đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kết hôn của pháp luật cả các nước mà họ mang đang mang quốc tịch.

Đối với công dân Việt Nam cần đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Nếu người nước ngoài đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì các bên phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Các trường hợp cấm kết hôn theo quy định pháp luật

Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình quy định các trường hợp cấm kết hôn bao gồm:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Những giấy tờ cần chuẩn bị khi đi đăng ký kết hôn:

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;

– Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh;

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã nơi cư trú cấp.

Đối với trường hợp đã từng kết hôn thì phải nộp thêm Quyết định ly hôn của Tòa án.

Tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thì:

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân d o Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Ngh ị định này.

Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Ngh ị định này.

2. Trường hợp người yêu cầ u đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận t ì nh trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp.

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người quốc tịch anh

Điều 30 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ kết hôn với người nước ngoài được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch 2014 như sau:

– Tờ khai đăng ký kết hôn (làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài)

– Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng;

Trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú).

– Nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn;

– Nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Như vậy, thủ tục kết hôn với người quốc tịch anh bắt đầu từ việc soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 quy định kết hôn với người nước ngoài thì thẩm quyền thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

Lệ phí đăng ký kết hôn với người quốc tịch anh

– TP. Hà Nội: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành quy định mức lệ phí đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện là 1 triệu đồng/việc.

– TP. Hồ Chí Minh: Mức lệ phí đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện là 1 triệu đồng/trường hợp theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Thủ tục kết hôn với người Anh theo quy định của pháp luật tại Việt Nam

Kết hôn là cả một vấn đề trọng đại đối với mỗi người vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng các loại giấy tờ để đăng ký kết hôn là hết sức quan trọng. Bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ như:

Về phía người có quốc tịch Anh cần chuẩn bị:

Bộ công hàm độc thân; Hộ chiếu có visa; Giấy khám sức khỏe từ các chuyên khoa tâm thần khám tại các cơ sở y tế cấp tỉnh; Nếu người bạn đời đã từng ly hôn thì cần cung cấp thêm bản án quyết định ly hôn của tòa án.

Về phía công dân Việt Nam cần chuẩn bị:

Tờ khai đăng ký kết hôn;

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

Giấy CMND và sổ hộ khẩu;

Giấy khám sức khỏe chứng minh bạn không mắc các bệnh tâm thần.

Trình tự đăng ký kết hôn với người quốc tịch Anh

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch 2014 và Điều 31 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Quy trình thực hiện Dịch vụ kết hôn với người nước ngoài của LegalZone

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn và báo phí theo từng trường hợp cụ thể.

Bước 2: Nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành dịch thuật/công chứng giấy tờ.

Bước 3: Hẹn ngày nộp hồ sơ và hỗ trợ cho buổi phỏng vấn tại UBND các Quận/Huyện diễn ra tốt đẹp.

Bước 4: Khách hàng nhận kết quả trực tiếp tại UBND các quận/huyện theo lịch hẹn.

Thủ Tục Kết Hôn Với Người Quốc Tịch Anh

Thủ tục đăng ký kết hôn với người quốc tịch anh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều kiện kết hôn

Theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì: 

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Ngoài ra, các bên cần đáp ứng các điều kiện sau:

Người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện đăng ký kết hôn theo pháp luật tại đất nước mà họ có quốc tịch. Trong trường hợp người nước ngoài là người song tịch hoặc đa quốc tịch thì họ cần đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kết hôn của pháp luật cả các nước mà họ mang đang mang quốc tịch.

Đối với công dân Việt Nam cần đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Nếu người nước ngoài đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì các bên phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Các trường hợp cấm kết hôn theo quy định pháp luật

Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình quy định các trường hợp cấm kết hôn bao gồm: 

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Những giấy tờ cần chuẩn bị khi đi đăng ký kết hôn:

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;

– Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh;

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã nơi cư trú cấp.

Đối với trường hợp đã từng kết hôn thì phải nộp thêm Quyết định ly hôn của Tòa án.

Tại Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thì:

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp.

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người quốc tịch anh

Điều 30 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ kết hôn với người nước ngoài được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch 2014 như sau:

– Tờ khai đăng ký kết hôn (làm giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài)

– Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng;

Trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú).

– Nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn;

– Nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Như vậy, thủ tục kết hôn với người quốc tịch anh bắt đầu từ việc soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. 

Thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 quy định kết hôn với người nước ngoài thì thẩm quyền thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

Lệ phí đăng ký kết hôn với người quốc tịch anh

– TP. Hà Nội: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành quy định mức lệ phí đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện là 1 triệu đồng/việc.

– TP. Hồ Chí Minh: Mức lệ phí đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện là 1 triệu đồng/trường hợp theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Thủ tục kết hôn với người Anh theo quy định của pháp luật tại Việt Nam

Kết hôn là cả một vấn đề trọng đại đối với mỗi người vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng các loại giấy tờ để đăng ký kết hôn là hết sức quan trọng. Bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ như:

Về phía người có quốc tịch Anh cần chuẩn bị:

Bộ công hàm độc thân; Hộ chiếu có visa; Giấy khám sức khỏe từ các chuyên khoa tâm thần khám tại các cơ sở y tế cấp tỉnh; Nếu người bạn đời đã từng ly hôn thì cần cung cấp thêm bản án quyết định ly hôn của tòa án.

Về phía công dân Việt Nam cần chuẩn bị:

Tờ khai đăng ký kết hôn;

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

Giấy CMND và sổ hộ khẩu;

Giấy khám sức khỏe chứng minh bạn không mắc các bệnh tâm thần.

Trình tự đăng ký kết hôn với người quốc tịch Anh

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch 2014 và Điều 31 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Quy trình thực hiện Dịch vụ kết hôn với người nước ngoài của LegalZone

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn và báo phí theo từng trường hợp cụ thể.

Bước 2: Nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành dịch thuật/công chứng giấy tờ.

Bước 3: Hẹn ngày nộp hồ sơ và hỗ trợ cho buổi phỏng vấn tại UBND các Quận/Huyện diễn ra tốt đẹp.

Bước 4: Khách hàng nhận kết quả trực tiếp tại UBND các quận/huyện theo lịch hẹn.

Thủ Tục Kết Hôn Với Người Anh Quốc

Bước sang năm 2020 thì thủ tục kết hôn với người Anh Quốc có gì thay đổi hay không là vấn đề được nhiều bạn quan tâm, tìm hiểu.

Định cư Anh Quốc sau khi kết hôn là mong muốn của hầu hết các bạn đang yêu và có ý định kết hôn với người Anh. Tuy nhiên, trước khi thực hiện được ước mơ đó, các bạn cần vượt qua một thủ tục tương đối phức tạp. Đó chính là thủ tục đăng ký kết hôn với người Anh Quốc.

Các quy định của pháp luật không bất biến mà vẫn luôn có sự thay đổi, có điều chu kỳ thay đổi thường ít nhất từ 5 năm cho tới 15 năm. Thủ tục kết hôn với người nước ngoài nói chung và người Anh Quốc nói riêng cũng vậy, cũng luôn phải có sự thay đổi đề phù hợp với thực tế.

Và sang năm 2020 thì thủ tục đăng ký kết hôn với người Anh Quốc có gì thay đổi không là băn khoăn của rất nhiều bạn đang có ý định kết hôn với người Anh.

Ra đời từ khá lâu và có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ đăng ký kết hôn với người Anh, nên Anzlaw hiểu thấu những băn khoăn, lo lắng của các bạn. Chính vì vậy, Anzlaw muốn giới thiệu tới các bạn bài viết này để giải đáp toàn bộ về thủ tục kết hôn với người Anh mới nhất 2020.

1. Đề nghị tư vấn đăng ký kết hôn với người Anh Quốc

Em đang có vấn đề cần Anzlaw tư vấn.

Em quen và yêu bạn trai người Anh từ cuối năm 2018. Khi quen nhau thì em và anh ấy cùng dạy tiếng Anh cho một trường học tại Hà Nội. Cuối năm 2020 này, em và bạn trai dự định sẽ tổ chức hôn lễ.

Sau khi kết hôn, anh ấy sẽ bảo lãnh em sang Anh để định cư. Em có lên mạng để tìm hiểu về thủ tục đăng ký kết hôn với người Anh Quốc, nhưng phần lớn là thông tin đã cũ từ năm 2018. Em đang rất băn khoăn không biết thủ tục đăng kí kết hôn với người Anh Quốc 2020 có gì thay đổi so với năm 2018 hay không?

Vì vậy, em gửi mail này nhờ Anzlaw tư vấn giúp em về đăng ký kết hôn với người Anh mới nhất.

Em xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được tư vấn từ Anzlaw!”

2. Phần Anzlaw tư vấn về thủ tục kết hôn với người Anh Quốc

Đối với đề nghị của bạn, Anzlaw xin đưa ra câu trả lời như sau:

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Anh Quốc 2020 không có sự khác biệt so với năm 2018. Để đăng ký kết hôn thì bạn và bạn trai vẫn chuẩn bị giấy tờ và thực hiện theo hướng dẫn của Luật Hộ tịch 2014.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng những quy định của pháp luật khá chung chung, trong khi giấy tờ để sử dụng cho việc đăng ký kết hôn với người Anh có những nét đặc thù riêng. Vì vậy, những quy định này chỉ mang tính chất tham khảo.

Đây là nội dung mà chúng tôi đã có bài viết: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam rất chi tiết hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và thực hiện đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung. Tin rằng, chỉ cần đọc kỹ bài viết đó là bạn và bạn trai người Anh sẽ biết phải làm gì để có thể đăng ký kết hôn.

Để tránh trùng lặp nội dung thì trong bài viết này chúng tôi xin không trình bày lại mà sẽ chỉ nêu thêm cho bạn một số lưu ý mà hai bạn cần quan tâm.

a. Lưu ý về giấy tờ của người Anh Quốc

Giấy tờ của người Anh Quốc không đương nhiên có giá trị sử dụng tại Việt Nam cho mục đích đăng ký kết hôn với bạn mà cần được cơ quan có thẩm quyền của Anh Quốc chứng nhận lãnh sự và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự.

Ngoài ra, giấy tờ độc thân của người Anh còn phải đúng với mẫu mà cơ quan có thẩm quyền của Anh Quốc công bố mẫu giấy tờ dùng để kết hôn với người Anh tại Việt Nam. Đây là sai sót phổ biến của rất nhiều cặp đôi khi người Anh chuẩn bị giấy tờ cũng có thông tin chứng minh hiện tại người Anh đang độc thân nhưng lại không thể đăng ký kết hôn do không đúng với mẫu mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được thông báo.

b. Lưu ý về thủ tục sau đăng ký kết hôn với người Anh Quốc

Khi đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn với người Anh Quốc và nhận được kết quả đăng ký kết hôn là Giấy chứng nhận kết hôn thì rất nhiều bạn lầm tưởng như vậy đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn và có thể thực hiện việc bảo lãnh định cư sang Anh Quốc.

Thực tế không đơn giản như các bạn này nghĩ.

Khi đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn với bạn trai người Anh tại Việt Nam thì bạn trai người Anh cần phải thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn.

Theo đó, bạn trai người Anh sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh rồi có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Anh Quốc để thông báo về việc hai bạn đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Dựa trên giấy tờ, tài liệu mà bạn trai bạn cung cấp, cơ quan này sẽ cấp cho bạn trai giấy tờ công nhận quan hệ hôn nhân của bạn và bạn trai.

Tới đây việc kết hôn với bạn trai người Anh mới hoàn tất tại cả hai quốc gia Việt Nam và Anh Quốc và giấy tờ công nhận như đã nêu trên mới là cơ sở để bảo lãnh định cư.

c. Lưu ý về bảo lãnh định cư Anh Quốc

Khi đã hoàn tất thủ tục ghi chú kết hôn hai bạn sẽ tính tới việc bảo lãnh định cư.

Ngày nay, định cư Anh Quốc không hề đơn giản mà phải nói là cực kỳ phức tạp. Nguyên nhân của điều này là do người Việt khá thường xuyên kết hôn giả để ra nước ngoài định cư. Sứ quán các nước phát triển tại Việt Nam có ấn tượng không mấy tốt đẹp về người Việt trong vấn đề kết hôn với người nước ngoài và định cư nước ngoài.

Do đó, trong số những giấy tờ mà bạn nộp cho Sứ quán Anh Quốc thì giấy tờ chứng minh mối quan hệ là cực kỳ cần thiết. Có được bao nhiêu giấy tờ chứng minh có mối quan hệ yêu thương của hai bạn thì bạn cứ đưa hết vào hồ sơ.

Tuy nhiên, nếu có những giấy tờ chứng minh được mối quan hệ nhưng việc đưa vào hồ sơ có thể là tình tiết bất lợi thì bạn phải cân nhắc.

3. Kết luận về thủ tục kết hôn với người Anh Quốc

Như vậy, dựa trên kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hơn chục năm tư vấn, hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài, Anzlaw đã giải đáp xong thủ tục kết hôn với người Anh Quốc mới nhất.

Theo đánh giá của Anzlaw thì đây là thủ tục rất phức tạp để nam và nữ có thể tự thực hiện. Đôi khi tìm tới đơn vị uy tín, có nhiều kinh nghiệm để được hỗ trợ lại là giải pháp để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc và hạn chế rủi ro cho chính cặp đôi.

Dịch Vụ Đăng Ký Kết Hôn Với Người Hàn Quốc

Trong suốt thời gian hành nghề luật sư tư vấn về lĩnh vực hôn nhân và gia đình cũng như trong lĩnh vực tư vấn kết hôn với người Hàn Quốc. Trải qua rất nhiều lần tư vấn, tiếp xúc với nhiều cặp vợ chồng đi đăng ký kết hôn, lắng nghe những câu chuyện của họ về các khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chẳng hạn, có người vì không am hiểu rõ các quy định pháp nên mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ nhưng không có được kết quả, có người vì lý do công việc nên họ không có thời gian để chuẩn bị giấy tờ, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của họ. Hay có người lựa chọn một đơn vị dịch vụ làm giấy phép nhưng lại không làm được, mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Qua những câu chuyện như thế, Luật Vạn Phúc hiểu rõ những khó khăn thường gặp phải và mong muốn của khách hàng khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chính vì vậy, lời khuyên tốt nhất cho Quý khách khi làm thủ tục đăng ký kết hôn là hãy lựa chọn một đơn vị tư vấn chuyên sâu trong lĩnh kết hôn với người nước ngoài, một đơn vị tư vấn kết hôn với người nước ngoài uy tín, chuyên nghiệp và đã xử lý nhiều hồ sơ kết hôn với người nước ngoài. Một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực này chính là chúng tôi .

Từ lâu, Luật Vạn Phúc đã được biết đến bởi một đơn vị tư vấn Luật chuyên nghiệp, có đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Mỗi năm, chúng tôi cung cấp hàng trăm dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài nói chung cũng như dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc nói riêng. Khi khách hàng đến với chúng tôi, Quý khách sẽ được sử dụng những dịch vụ chất lượng nhất, đảm bảo và uy tín. Quý khách sẽ không phải lo lắng về những khó khăn, hạn chế của mình khi đi đăng ký kết hôn.  Đến với chúng tôi, Quý khách sẽ được sử dụng tất cả những dịch vụ sau:

Tư vấn kết hôn miễn phí với người Hàn;

Khám sức khỏe miễn phí cho hai vợ chồng khi làm thủ tục đăng ký kết hôn;

Dịch thuật, công chứng miễn phí tất cả các loại Giấy tờ cần thiết trong hồ sơ kết hôn;

Chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự miễn phí tất cả các loại Giấy tờ cần thiết trong hồ sơ kết hôn;

Sao y, công chứng miễn phí tất cả các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ kết hôn;

Thay mặt Quý khách Soạn thảo hồ sơ kết hôn với người Hàn;

Thay mặt Quý khách chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ kết hôn với người Hàn;

Đồng hành cùng khách hàng đi khám sức khỏe;

Đồng hành cùng khách hàng đi nộp hồ sơ kết hôn với người Hàn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký

Để giúp Quý khách có cái nhìn tổng quan về những quy định pháp luật về kết hôn với người Hàn , Công ty Luật Vạn Phúc xin chia sẽ bài viết sau: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn. Bài viết này tóm gọn những nội dung cũng như kinh nghiệm trong nhiều năm qua khi công ty hoạt động tư vấn kết hôn cho với người nước ngoài, mong rằng sẽ giúp ích cho Quý khách

Đầu tiên, sau khi quyết định sẽ đi đến hôn nhân, Quý khách được quyền lựa trọn một trong 2 nơi sau để đăng ký: Một là tại Việt Nam sẽ đăng ký tại Phòng tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi một trong hai người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Hai là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Vì vậy, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện của mình, Quý khách lựa chọn nơi thuận lợi để đăng ký kết hôn. Thậm chí cơ quan nào là cơ quan mình có thể đăng kí kết hôn và cơ quan nào là cơ quan mình không đủ điều kiện để kết hôn do có một số giấy tờ yêu cầu cung cấp riêng nhưng mình chưa thể chuẩn bị được.

Kết hôn với người Hàn Quốc cần thủ tục gì?

Nếu Quý khách lựa chọn đăng ký kết hôn với Người Hàn Quốc tại Việt Nam, khi sử dụng dịch Dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn Quý khách chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với công dân Việt Nam

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (có chứa nội dung hiện tại đang độc thân);

Quyết định ly hôn hoặc bản án ly hôn tất cả các lần (trường hợp đã kết hôn và ly hôn);

Giấy chứng tử tất cả các lần (trường hợp đã kết hôn nhưng vợ/chồng đã chết);

Giấy khai sinh;

Sổ hộ khẩu;

Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân;

Giấy khám sức khỏe kết hôn;

Ảnh 4×6 nền trắng, áo tối màu.

Đối với công dân Hàn Quốc

Giấy xác nhận độc thân;

Quyết định ly hôn hoặc bản án ly hôn tất cả các lần (trường hợp đã kết hôn và ly hôn);

Giấy chứng tử tất cả các lần (trường hợp đã kết hôn nhưng vợ/chồng đã chết);

Giấy tờ hộ tịch;

Giấy khám sức khỏe kết hôn;

Hộ chiếu;

Ảnh 4×6 nền trắng, áo tối màu.

Những giấy tờ trên cần sao y, dịch thuật, công chứng, chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên khách hàng không phải lo ngại vì điều này. Khi sử dụng Dịch vụ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc Luật Vạn Phúc sẽ thay mặt Quý khách thực hiện đồng thời miễn phí toàn bộ các chi phí này.

Phỏng vấn kết hôn với người Hàn Quốc

Khi đăng ký kết hôn các cặp đôi rất sợ phỏng vấn, các bạn đừng quá lo lắng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi và đáp án trả lời, toàn bộ được dịch thuật bằng tiếng Hàn. Các bạn chỉ cần đọc trước 1 buổi là nhớ và vượt qua buổi phỏng vấn.

Bản chất của buổi phỏng vấn chỉ là để đánh giá được mục đích của các bạn khi đăng ký kết hôn và sang Hàn Quốc định cư là như thế nào? Bạn hiểu người bạn đời của mình ở mức độ như thế nào? Có thực sự là kết hôn tự nguyện hay không ?, có xuất phát từ tình cảm thương yêu nhau mong muốn cùng chung sống xây dựng gia đình không ? hay thuộc trường hợp kết hôn giả tạo, cưỡng ép kết hôn, mua bán người, bóc lột sức lao động và các hành vi lợi dụng việc kết hôn để vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ nêu trên, Quý khách sẽ nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Phòng Tư pháp thuộc UBND QUẬN HUYỆN nơi vợ hoặc chồng có đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Chỉ trong vòng 07 đến 10 ngày kể từ ngày kể nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ Quý khách sẽ được nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Quý khách có thể xin cấp Visa Kết hôn Hàn Quốc để có thể xuất cảnh qua Hàn theo diện kết hôn một cách hợp pháp.

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Kết Hôn Với Người Quốc Tịch Anh Dịch Vụ Legalzone trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!