Đề Xuất 5/2023 # Về Miễn Thị Thực # Top 14 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 5/2023 # Thông Tin Về Miễn Thị Thực # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Về Miễn Thị Thực mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin về miễn thị thực

THÔNG TIN VỀ MIỄN THỊ THỰC

1.    Cở sở pháp lý

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

2.    Thời hạn, giá trị và hình thức của Giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực gồm 02 loại sau đây:

– Loại dán: Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt Nam.

– Loại sổ: Giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có giấy thường trú do nước ngoài cấp và người sử dụng hộ chiếu của những nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam không có quan hệ ngoại giao.

Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 05 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 06 tháng.

Giấy miễn thị thực được cấp cho người nhập cảnh Việt Nam thăm thân, giải quyết việc riêng.

Giấy miễn thị thực được cấp vào hộ chiếu; các trường hợp sau đây được cấp rời (dạng sổ):

a) Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực

b) Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam

c) Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

d) Theo đề nghị của người được cấp giấy miễn thị thực

e) Vì lý do ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Giấy miễn thị thực được cấp riêng cho từng người. Trẻ em có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ được cấp Giấy miễn thị thực chung với cha hoặc mẹ

3.    Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

a. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

01 Tờ khai (theo mẫu);

02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn thời hạn ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);

Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp Giấy miễn thị thực (nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu có:
     

– Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
     

– Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
     

– Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;
     

– Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
     

– Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);
     

– Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);
      

– Giấy khai sinh;
     

– Thẻ cử tri mới nhất;
     

– Sổ hộ khẩu;
     

– Sổ thông hành cấp trước 1975;
     

– Thẻ căn cước cấp trước 1975;
     

– Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;
     

– Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

 b. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

01 Tờ khai (theo mẫu);

02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn thời hạn ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ);

Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây (nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu):
      

– Giấy đăng ký kết hôn;
      

– Giấy khai sinh;
      

– Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
      

– Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam;
      

– Quyết định nuôi con nuôi.

4.    Cấp lại Giấy miễn thị thực

a. Trường hợp bị mất, bị hỏng, hết hạn hoặc có nhu cầu điều chỉnh nội dung trong Giấy miễn thị thực được cấp lại Giấy miễn thị thực.

b. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy miễn thị thực gồm:

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);

01 Tờ khai (theo mẫu);

2 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

Trường hợp Giấy miễn thị thực bị mất cần nộp thêm đơn báo mất.

Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu, của giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.

5.    Nộp hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy miễn thị thực

Người đề nghị cấp/cấp lại giấy miễn thị thực đang cư trú ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài (cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)”.

6.    Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài chuyển thông tin của người đề nghị cấp Giấy miễn thị thực về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, trả lời cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp Giấy miễn thị thực.

7.    Lệ phí

Phí cấp Giấy miễn thị thực là 10 đô la Mỹ (áp dụng từ ngày 01/01/2017 căn cứ Phụ lục 2: Biểu mức thu phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính).

Thông Tin Thị Thực New Zealand

ĐỂ XIN THỊ THỰC NEW ZEALAND

Chào mừng quý khách đến với trung tâm tiếp nhận thị thực New Zealand tại Việt Nam. Tất cả các hồ sơ xin thị thực vẫn theo quy trình xét duyệt và chứng nhận bởi Sở Di Trú New Zealand. Quý vị được yều cầu đọc kỹ thông tin trên trang mạng để chuẩn bị hồ sơ xin thị thực một cách chính xác nhất.

Thông báo quan trọng về việc giới hạn vận hành của Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực trong các hạn chế của Covid-19

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh (VAC) đã hoạt động lại một cách an toàn và có giới hạn thời gian làm việc kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 để tiếp nhận hồ sơ cả qua đường bưu điện và nộp hồ sơ trực tiếp. Xin Quý khách lưu ý rằng cần phải đặt lịch hẹn để nộp đơn trực tiếp tại Trung Tâm.

Trung tâm sẽ hỗ trợ Quý khách liên hệ qua thư điện tử, dịch vụ tổng đài hỗ trợ qua cuộc gọi hiện sẽ không áp dụng. Thư điện tử của Quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 24 giờ, tuy nhiên có thể sẽ có sự chậm trễ do hoạt động vận hành bị hạn chế trong thời gian này.

Thời gian và ngày hoạt động hiện tại của Trung Tâm, dành cho tất cả các ngày làm việc ngoại trừ ngày lễ, như sau:

Ngày làm việc: Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu.

Thời gian hoạt động: 09 giờ sáng đến 01 giờ chiều.

Trung tâm sẽ cố gắng phản hồi mọi thắc mắc đến khách hàng qua thư điện tử trong thời gian sớm nhất.

Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020, những người bên ngoài New Zealand cũng không thể xin thị thực tạm thời. Biên giới New Zealand vẫn đóng cửa đối với tất cả mọi người trừ công dân New Zealand, thường trú nhân New Zealand và những người đáp ứng các tiêu chí ngoại lệ biên giới.

Những khách hàng đáp ứng các tiêu chí ngoại lệ, hoặc đã được Cơ quan Di trú New Zealand hướng dẫn gửi hộ chiếu của khách hàng đến Trung Tâm, được khuyến khích gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Quý khách được yêu cầu bắt buộc đặt lịch hẹn nếu mong muốn nộp trực tiếp tại Trung Tâm. Qúy khách có thể thực hiện việc đặt lịch hẹn nộp hồ sơ thông qua thanh công cụ “ĐẶT LỊCH HẸN” trên trang mạng này.

Quản lý Cách ly và Kiểm dịch từ ngày 05 tháng 10 năm 2020…

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020, tất cả mọi người bay đến New Zealand (trừ khi quý khách được miễn sử dụng Hệ thống quản lý phân bổ cách ly) sẽ cần phải có phiếu xác nhận rằng quý khách đã được bố trí một chỗ trong cơ sở cách ly được quản lý này trước khi lên chuyến bay. Du khách sẽ có thể yêu cầu phiếu xác nhận từ cổng thông tin trực tuyến của Hệ thống quản lý phân bổ cách ly kể từ 8 giờ sáng, ngày 5 tháng 10 năm 2020.

Qúy khách vui lòng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Hệ thống Quản lý phân bổ cách ly trên trang mạng MIQ:https://www.miq.govt.nz/

Các loại thị thực tạm thời sẽ tạm hoãn khi nộp bên ngoài New Zealand…

Từ ngày 10 tháng 8, những đương đơn bên ngoài New Zealand nộp đơn xin các loại thị thực tạm thời sẽ bị tạm hoãn.

Nếu Quý khách ở bên ngoài New Zealand và nộp đơn cho loại thị thực bị tạm hoãn, đơn xin thị thực của Quý khách sẽ được trả lại.

Vui lòng xem thông tin chi tiết về các loại miễn thị thực và thị thực tạm hoãn tại trang mạng của Sở di trú New Zealand

Ngày 03/04/2020

Cập nhật về dịch COVID-19: Tạm đóng cửa Trung tâm tiếp nhận hồ sơ Thị thực New Zealand tại Việt Nam

Trước sự bùng phát đại dịch COVID-19 (Novel Coronavirus) hiện tại, chúng tôi xin thông báo Trung tâm tiếp nhận hồ sơ Thị thực New Zealand và tổng đài hỗ trợ của Trung tâm tại Việt Nam tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và xin cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách hàng.

Để biết thông tin từ Chính phủ New Zealand về dịch Covid-19, Quý khách vui lòng truy cập:

https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/coronavirus-update-inz-response

Ngày 19/03/2020Cập nhật về dịch COVID-19 – Đóng biên giới tạm thời

Chính phủ New Zealand đã tăng cường thêm các hạn chế du lịch, đóng cửa biên giới với hầu hết tất cả du khách từ 23h59, thứ Năm, ngày 19/3/2020. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response

Ngày 15/03/2020

Cập nhật về dịch COVID-19 – Hạn chế du lịch, Yêu cầu cách ly .

Là một phần trong quá trình ứng phó với việc kiểm soát sự bùng phát dịch Covid-19, Chính phủ New Zealand đã công bố thêm các biện pháp tại cửa khẩu vào thứ Bảy, ngày 14/3/2020. Các biện pháp này bao gồm kéo dài hạn chế du lịch và yêu cầu tự cách ly đối với hầu hết mọi người đến New Zealand. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/coronavirus-update-inz-response

ĐẶT LỊCH HẸN

Đặt lịch hẹn để đến nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực

Bấm vào đây

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Kiểm tra trình trạng hồ sơ của quý vị nếu đã nộp hồ sơ tại trung tâm thị thực.

Nhấn vào đây

Trung tâm tiếp nhận thị thực New Zealand

Chọn trung tâm thị thực gần nhất. Vui lòng chọn thành phố quý vị đang cư trú

Tin tức và cập nhật

Quản lý Cách ly và Kiểm dịch từ ngày 05 tháng 10 năm 2020…

Ngày 25 tháng Chín năm 2020

Các loại thị thực tạm thời sẽ tạm hoãn khi nộp…

Ngày 05/08/2020

Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –o0o– …………, ngày…. tháng…. năm…….

Mẫu Đơn xin miễn thị thực 5 năm

Kính gửi: – CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH – Ông:…………………. – Cục trưởng Cụ quản lý xuất nhập cảnh

Đơn xin miễn thị thực 5 năm là đơn được cá nhân có nhu cầu sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần có thị thực (tức là các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam) trong thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, thông thường, chủ thể phải tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực để được cấp Giấy miễn thị thực, và trong hồ sơ này bao gồm cả Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

– Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.

Tôi tên là:…………………………. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do Công an………… cấp ngày…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Là:………………………………. (một trong các đối tượng thuộc diện được miễn thị thực)

Tôi xin phép trình bày sự việc sau:

“1.Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 2.Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của Luật này. 3.Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 4.Theo quy định tại Điều 13 của Luật này. 5.Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ. Điều 13. Đơn phương miễn thị thực 1.Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây: a)Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; b)Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; c)Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. 2.Quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn. Quyết định đơn phương miễn thị thực bị hủy bỏ nếu không đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 12. Các trường hợp được miễn thị thực

………………………………………

Mà theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014:

3.Căn cứ quy định của Điều này, Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn đối với từng nước.”

Tôi nhận thấy, mình là đối tượng thuộc diện được miễn thị thực theo quy định tại Khoản… Điều…. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014. Do đó, tôi làm đơn này kính mong Quý cơ quan xem xét và cấp Giấy miễn thị thực cho tôi để tôi có thể nhập cảnh vào Việt Nam theo diện được miễn thị thực với thời hạn 5 năm, từ ngày… tháng… năm….. đến hết ngày… tháng… năm…..

Tôi xin cam đoan những gì tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên trước pháp luật Việt Nam.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu sau:

…………………………… (liệt kê các tài liệu gửi kèm chứng minh cho việc yêu cầu của bạn là hợp pháp)

Mẫu Đơn Xin Miễn Thị Thực 5 Năm

Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm là một trong các mẫu giấy tờ cần thiết để người nước ngoài có thể xin miễn thị thực 5 năm tại Việt Nam. Bạn phải tải về điền đủ các thông tin cần thiết rồi nộp tại cơ quan xuất nhập cảnh.

Link tải : Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm – FORM MẪU N19.

Mẫu đơn xin visa miễn thị thực là gì ?

Mẫu đơn xin miễn thị thực hay còn gọi là mẫu N19 là mẫu tờ khai sử dụng vào việc xin cấp miễn thị thực có thời hạn tối đa là 5 năm cho người nước ngoài không phân biệt quốc tịch.

Đối tượng được cấp :

Vợ hoặc chồng là người Việt Nam.

Trẻ em có có bố hoặc mẹ là người mang quốc tịch Việt Nam và những người nước ngoài có nguồn gốc Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ xin visa thị thực

Tờ khai xin miễn visa thị thực này được nộp tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam khi làm thủ tục xin cấp miễn thị thực

[ HOT ] Dịch vụ làm giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm

Gia hạn giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Miễn thị thực 5 năm người Hàn Quốc

Miễn thị thực 5 năm người Trung Quốc

Miễn thị thực cho trẻ em.

Mẫu

======================

Quý khách còn thắc mắc về thông tin hồ sơ, lộ trình xin miễn thị thực hay cần hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ Hotline: 089 999 7419 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Nếu bạn đang cần tìm một dịch vụ làm visa thì hãy liên hê với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ Visa tốt nhất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Về Miễn Thị Thực trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!