Đề Xuất 11/2022 # Tạo Và Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Đặt In/Tự In / 2023 # Top 18 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 11/2022 # Tạo Và Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Đặt In/Tự In / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tạo Và Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Đặt In/Tự In / 2023 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu tạo và quản lý hóa đơn đặt in/tự in, doanh nghiệp thường phát sinh các hoạt động sau:

Lập Đề nghị sử dụng hóa đơn gửi cho cơ quan thuế để được chấp thuận sử dụng hóa đơn

Sau khi được cơ quan thuế chấp thuận, Doanh nghiệp tạo các mẫu hóa đơn tự in sẽ sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo đặc thù của đơn vị mình. Mẫu hóa đơn tự in phải đảm bảo đầy đủ các nội dung hướng dẫn của Thông tư 39: Tên loại hóa đơn, Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn,Tên liên hóa đơn, Số thứ tự hóa đơn, Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán,…hoặc liên hệ với nhà in để chọn mẫu hóa đơn.

Trước khi sử dụng hóa đơn Doanh nghiệp cần nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho cơ quan thuế bao gồm: Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in theo mẫu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (trường hợp đặt in hóa đơn thì không cần gửi mẫu này); hóa đơn mẫu và Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Kế toán khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ lập hóa đơn GTGT theo mẫu đã thông báo phát hành kể từ ngày bắt đầu sử dụng mẫu hóa đơn đã ghi trên thông báo phát hành hóa đơn.

Hàng quý, doanh nghiệp bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo mẫu số của Thông tư số 39).

2. Xem phim hướng dẫn

( Tải phim hướng dẫn: Tại đây Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Quản lý và phát hành hóa đơn theo mẫu của doanh nghiệp” được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Khi tạo mới dữ liệu kế toán đến bước thứ 4, kế toán thực hiện các thao tác sau:

Tích chọn Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn.

Tích chọn Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các thỏa thuận quyền sử dụng trên.

Nhấn Đồng ý.

Cách 2: Xác định sử dụng phần mềm để quản lý cấp phát hóa đơn sau khi tạo dữ liệu kế toán

Vào menu Hệ thốngTùy chọnTùy chọn chung

Tích chọn Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn.

Tích chọn Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các thỏa thuận quyền sử dụng trên.

Nhấn Đồng ý.

Vào phân hệ Quản lý hóa đơntab Mẫu hóa đơn, chọn chức năng Thêm.

Khai báo các thông tin cần thiết để tạo mẫu hóa đơn.

Loại hoá đơn: chọn một trong các loại hoá đơn sau: 01GTKT, 02GTTT, 03XKNB, 04HGDL, 07KPTQ, 01/ hoặc 02/. Riêng 2 loại hoá đơn 01GTKT và 02GTTT sẽ hiển thị theo phương pháp tính thuế GTGT đã được kế toán khai báo khi tạo dữ liệu kế toán. Cụ thể:

Nếu chọn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thì trên danh sách loại hoá đơn sẽ không hiển thị loại 02GTTT – Hoá đơn bán hàng.

Nếu chọn tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì trên danh sách loại hoá đơn sẽ không hiển thị loại 01GTKT – Hoá đơn giá trị gia tăng.

Mẫu số hoá đơn: chương trình tự động hiển thị và không cho phép sửa (ví dụ: 01GTKT3/001). Việc hiển thị thông tin mẫu hoá đơn được thực hiện theo nguyên tắc sau:

6 kí tự đầu tiên lấy theo loại hoá đơn (01GTKT).

1 kí tự tiếp theo hiển thị số liên của hoá đơn (3).

1 kí tự tiếp theo là “/”, dùng để phân biệt giữa Số liên với Số thứ tự mẫu hoá đơn

3 kí tự tiếp theo là Số thứ tự mẫu hoá đơn.

Lưu ý: Riêng với loại hoá đơn 01/ hoặc 02/ – Tem, vé, thẻ, có thể tự nhập thông tin Mẫu số hoá đơn, tuy nhiên không được vượt quá 11 kí tự.

Ký hiệu hoá đơn: phải nhập đúng theo quy định (6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành). Cụ thể:

Với hóa đơn tự in và điện tử, ký hiệu hóa đơn gồm 6 ký tự, trong đó:

Ký tự thứ 3 là dấu “/”.

3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn:

Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành.

Hình thức hoá đơn sử dụng một trong ba ký hiệu sau: E – Hoá đơn điện tử; T – Hoá đơn tự in; P – Hoá đơn đặt in.

Với hóa đơn đặt in:

Đối với hóa đơn do doanh nghiệp phát hành, quy tắc nhập giống như nhập Hóa đơn tự in/điện tử

Đối với hóa đơn do cục thuế phát hành gồm 8 ký tự:

2 ký tự đầu thể hiện mã hóa đơn do cục thuế các tỉnh thành phố phát hành: 2 ký tự này là ký tự số nằm trong khoảng 01 đến 64 (không có số 05)

2 ký tự tiếp theo giống 2 ký tự đầu của hóa đơn tự in để phân biệt các ký hiệu hóa đơn: theo quy định ở trên (VD: AA, AB..)

Ký tự thứ 5 là “/” 2 ký tự tiếp theo thể hiện 2 số cuối của năm tạo hóa đơn

Ký tự cuối cùng thể hiện hình thức đặt in là “P”

Sử dụng mẫu đặc thù của DN: tích chọn nếu muốn sử dụng theo mẫu hoá đơn của đơn vị, sau đó nhấn Chọn mẫu để chọn mẫu hoá đơn:

Nhấn chọn biểu tượng folder tại thông tin Nếu tích chọn thông tin Tệp mẫu để chọn mẫu đặc thù của doanh nghiệp (chỉ được phép chọn file có định dạng .mrt). Khi đó các thông tin hiển thị trên hoá đơn GTGT sẽ được lấy theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp. Đính kèm script lấy dữ liệu và chọn file lấy dữ liệu có định dạng .msq, khi đó các thông tin hiển thị trên mẫu hoá đơn GTGT sẽ được lấy theo file script đã chọn.

hoá đơn này sẽ không được lấy lên mục Hoá đơn do cục thuế phát hành (chỉ tích được nếu chọn hình thức hoá đơn là Hoá đơn đặt in): nếu tích chọn, khi thông báo phát hành hóa đơn, chương trình cho phép thông báo số hóa đơn không liên tục trên nhiều thông báo. Đồng thời các Kèm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn trên Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn.

Nếu chưa phù hợp, người dùng có thể sửa lại.

Sau khi tạo được mẫu hóa đơn theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp, nhấn Cất.

Lưu ý: Thực hiện các thao tác tương tự như trên để khởi tạo thêm mẫu hóa đơn khác (nếu cần).

Phần mềm cung cấp sẵn các mẫu quyết định/đề nghị sử dụng hóa đơn để đơn vị có thể tải về khai báo thông tin, sau đó in ra và nộp cho cơ quan thuế. (Trường hợp đơn vị đã có sẵn mẫu quyết định/đề nghị sử dụng hóa đơn thì không cần thực hiện bước này).

Vào phân hệ Quản lý hóa đơntab Đăng ký sử dụng hóa đơn, chọn chức năng Tải mẫu trên thanh công cụ.

Chọn mẫu quyết định/đề nghị cần tải.

Sau khi tải về máy, kế toán sẽ mở mẫu quyết định/đề nghị vừa tải về để khai báo thông tin.

Thực hiện bước này giúp đơn vị có thể dễ dàng quản lý được các mẫu hóa đơn đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế và đính kèm được các file quyết định/đề nghị sử dụng hóa đơn đã nộp cho cơ quan thuế lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần. (Trường hợp đơn vị không có nhu cầu quản lý các thông tin trên thì có thể bỏ qua bước này).

Vào phân hệ Quản lý hóa đơntab Đăng ký sử dụng hóa đơn, chọn chức năng Thêm

Khai báo thông tin về quyết định áp dụng hóa đơn

Nhấn biểu tượng … để đính kèm quyết định/đề nghị áp dụng hóa đơn tự in/đặt in/điện tử.

Tích chọn các mẫu hóa đơn cần đăng ký sử dụng khi xuất hóa đơn bán hàng, giảm giá hàng mua, trả lại hàng bán, sau đó nhấn Cất.

Vào phân hệ Quản lý hóa đơntab Thông báo phát hành hóa đơn, chọn chức năng Thêm

Chọn ngày thông báo và khai báo thông tin về cơ quan thuế được thông báo

Tích chọn các loại hóa đơn cùng thông tin số lượng hóa đơn sẽ được phát hành để sử dụng.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc cấp hóa đơn trên các chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Đối với hình thức hóa đơn tự in chỉ mẫu hóa đơn nào đã được đăng ký thì mới được thông báo phát hành hóa đơn. Trường hợp muốn sử dụng thêm mẫu hóa đơn mới thì kế toán phải lập Quyết định về việc sử dụng hóa đơn đó để đăng ký với cơ quan thuế.

Bài viết này hữu ích chứ?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

Đăng bài ngay

Quy Trình Hủy Hóa Đơn Tự In Đã Thông Báo Phát Hành / 2023

Khi doanh nghiệp muốn hủy hóa đơn đã thông báo phát hành vẫn còn thời hạn sử dụng nhưng không tiếp tục dùng nữa thì phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn theo các bước sau:1. Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn Doanh nghiệp muốn hủy hóa đơn phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn để quyết định. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Các thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm và thực hiện các công tác như: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy; Hủy hóa đơn và LậpBiên bản hủy hóa đơn; Thông báo kết quả hủy hóa đơn.2. Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy Hội đồng hủy hóa đơn do doanh nghiệp thành lập trước khi hủy hóa đơn, cần phải tiến hành kiểm kê số hóa đơn cần hủy đồng thời lập Bảng kê chi tiết và đầy đủ nội dung như sau: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục) sau đó ký xác nhận.3. Lập Biên bản hủy hóa đơn Biên bản hủy hóa đơn cần phải ghi rõ thông tin cần thiết của hóa đơn hủy như: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, từ số … đến số …; Hình thức hủy hóa đơn; Cắt góc; Xé nhỏ; Đốt,… Biên bản hủy hóa đơn được lập sau khi hóa đơn đã hủy và có chữ ký của những người trong Hội đồng hủy hóa đơn.4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn Sau khi hủy hóa đơn xong phải tiến hành lập thông báo hủy hóa đơn với đầy đủ nội dung sau: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy. Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, đoàn thể sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 2 bản, một bản lưu tại doanh nghiệp, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời gian chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn. Như vậy, chỉ bằng 4 bước đơn giản, doanh nghiệp đã có thể tiến hành hủy hóa đơn tự in đã thông báo phát hành tuy vẫn trong thời hạn sử dụng nhưng không muốn tiếp tục dùng.

https://dinhduongnews.com/y-nghia-cua-bao-cao-tai-chinh-doi-voi-doanh-nghiep/ https://dinhduongnews.com/co-nen-chon-dich-vu-khac-dau-ten-gia-re-hay-khong/

Hướng Dẫn Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử / 2023

Bạn đang cần phát hành hóa đơn điện tử nhưng chưa rõ thủ tục ra sao? Tham khảo ngay hướng dẫn chi tiết của EasyInvoice trong bài viết sau đây.

Theo Khoản 3 điều 1 của Thông tư 37/2017/TT-BTC đã quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến Cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 2 ngày trước khi các tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.

Như vậy, doanh nghiệp bạn phải gửi cả thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu ở lần đầu. Trong đó, mẫu hóa đơn gửi sẽ được sử dụng khi bán hàng hóa và dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập thông báo phát hành hóa đơn đối với các hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Nếu Cơ quan thuế nhận thấy thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp không đủ nội dung theo quy định thì trong hạn 2 ngày làm việc (tính từ thời điểm nhận được thông báo) sẽ có văn bản thông báo tới tổ chức, doanh nghiệp. Lúc này, doanh nghiệp của bạn cần phải điều chỉnh và gửi lại bản thông báo mới.

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice giúp tiết kiệm chi phí và luôn có sẵn những ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn. Cùng với đội ngũ hỗ trợ viên luôn sẵn sàng tư vấn nhiệt tình 24/7 sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn ngay từ bước đầu tiếp cận, sử dụng hình thức hóa đơn mới này tới khi thành thạo.

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Chuẩn bị bộ hộ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử bao gồm:

Là mẫu phiếu dành riêng cho việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Tải ngay và điền đầy đủ thông tin theo quy định.

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Các thông tin cần điền trên mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu bao gồm:

Tên công ty

Mã số thuế công ty

Địa chỉ trụ sở chính công ty

Điện thoại liên hệ

Các loại hóa đơn phát hành (Hóa đơn GTGT…)

Tên Cơ quan thuế tiếp nhận thông báo (Là Cơ quan thuế mà bạn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Ví dụ: Chi cục thuế Quận 1)

Chính vì vậy, nếu doanh nghiệp bạn muốn hóa đơn điện tử đại diện cho công ty có tính thẩm mỹ hãy lựa chọn lấy một mẫu hóa đơn thật đẹp và phù hợp.

Hóa đơn mẫu cùng với mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử phải được scan chung vào 1 bản dưới dạng word

Cần phải chuẩn bị thêm một bản mẫu thông báo phát hành hóa đơn có định dạng .xml

Phải chuẩn bị chữ ký số để ký điện tử

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chúng ta cùng đến với bước Thông báo phát hành hóa đơn.

Quy trình lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Các bước để thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng bao gồm:

Bước 1: Lấy bản thông báo phát hành hóa đơn điện tử định dạng XML thông qua HTKK

Để đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng, bạn cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại: nhantokhai.gdt.gov.vn

Sau khi điền xong, tích chọn Thông báo phát hành hóa đơn và ấn Tiếp tục.

Công việc nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử cũng tương tự việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Bước 3: Nộp quyết định sử dụng, thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu bản word

3 bản mẫu trên phải được scan với định dạng word.

Sau bước 2, vẫn trên cổng thông tin điện tử chúng tôi bạn chọn chuyên mục: Tra cứu

Ở dòng Tờ khai, bạn lựa chọn TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn

Còn nếu chưa có kết quả thì bạn nên in ngay một bản cứng để gửi trực tiếp đến Cơ quan thuế.

Như vậy là đã hoàn thành toàn bộ thủ tục lập, đăng ký thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng lần đầu.

Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần 2

Nếu doanh nghiệp, tổ chức bạn đã từng lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu thì ở lần thứ 2, mọi chuyện sẽ trở nên cực đơn giản.

Nếu như không có sự thay đổi về nội dung hay hình thức mẫu hóa đơn thì bạn sẽ không cần phải gửi kèm theo hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn thôi.

Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Năm 2022 Mới Nhất / 2023

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào ? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn. Nay, IAC Hà Nội xin trình bày các nội dung này như sau:

Các quy định về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất:

– Theo Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 có hiệu lực từ ngày 12/06/2017, quy định:

+ Khoản 1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 như sau:

“Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”

Lưu ý: Theo quy định trước đây là 5 ngày làm việc.

+ Khoản 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 như sau:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tạo Và Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Đặt In/Tự In / 2023 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!