Đề Xuất 6/2023 # Student Visa Needed To Study In Canada # Top 12 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Student Visa Needed To Study In Canada # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Student Visa Needed To Study In Canada mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Học tập và làm việc tại Canada

THỦ TỤC XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC CANADA

Qu� vị nếu c� dự định học tập tại Canada trong khỏang thời gian hơn 6 th�ng th� phải nộp đơn xin thụ thực nhập cảnh du học trước khi v�o Canada. Một giấy ph�p du học cho ph�p qu� vị ở lại Canada tham gia c�c kh�a học văn h�a, học nghề tại c�c trường đại học, cao đẳng hoặc học viện.

Bộ đơn xin thị thực nhập cảnh du học c� thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo địa chỉ:

Trung t�m Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada � IOM tại TP.Hồ Ch� Minh

T�a nh� PDD

Lầu 8,  162 Pasteur, Quận 1

TP.Hồ Ch� Minh, Việt Nam

Điện thọai: (848) 829-6377 hoặc 829-6376

Email: hochiminh@iom.int

Hoặc

Trung t�m Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada � IOM tại H� Nội

Kh�ch sạn Horison � Tầng trệt

40 C�t Linh, Quận Đống Đa

H� Nội, Việt Nam

Điện thọai: (844) 736-6258 (3 số)

Email: hanoi@iom.int

Để biết th�m th�ng tin về việc nhận mẫu đơn hoặc th�ng tin kh�c về việc nộp đơn, vui l�ng li�n hệ Trung t�m tiếp nhận Hồ sơ n�i tr�n, hoặc qua trang web www.iom.int.vn/canada

Xin lưu � rằng c�c Trung t�m Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada chỉ chịu tr�ch nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Tất cả c�c đơn xin thị thực đều được x�t bởi Tổng L�nh Sự Qu�n Canada tại TP. Hồ Ch� Minh.

 Những th�ng tin sau đ�y sẽ gi�p quý vị trong việc chuẩn bị hồ sơ xin thị thực nhập cảnh du học Canada. Những th�ng tin cần thiết về việc xin thị thực nhập cảnh du học Canada cũng c� sẵn tại địa chỉ website: www.cic.gc.ca

     

   NHỮNG HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC CANADA  

 1. LỆ PH� XỬ L�: 105 đ�-la Mỹ (Lệ ph� xử l� c� thể thay đổi theo từng thời điểm)

Lệ ph� xử l� c� thể được thanh t�an bằng 2 h�nh thức:

      a � Nộp trực tiếp lệ ph� xử l� chỉ bằng đ�-la Mỹ tại c�c Trung T�m Tiếp nhận Hồ sơ n�i tr�n.

Hoặc b � Hối phiếu ng�n h�ng chỉ bằng đ�-la Canada thanh t�an cho �The Receiver General for Canada�.

Lưu �: Lệ ph� xử l� c� thể thay đổi theo từng thời điểm.

     

 2. ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC: phải được k� t�n v� điền đầy đủ            (Bộ đơn gồm: Đơn xin thị thực nhập cảnh, th�ng tin về người đứng đơn, bản khai l� lịch gia đ�nh).

     

 3. HỘ CHIẾU: c� gi� trị bao gồm hết khỏang thời gian dự định lưu tr� tại Canada. Bản ch�nh hộ chiếu cần phải nộp theo bộ đơn.

     

 4. H�NH: 2 ảnh 4x6cm mới chụp trong v�ng 6 th�ng

     

 5. GIẤY TỜ HỘ TỊCH: Hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết h�n/quyết định ly h�n.

 6. THƯ NHẬP HỌC: Bản ch�nh v� bản sao thư chấp nhận của trường tại Canada, tr�n thư cần n�u r�:

-                    Họ t�n v� địa chỉ của du học sinh

-                    Ng�y th�ng năm sinh của du học sinh

-                    Kh�a học v� tr�nh độ của kh�a học

-                    Ng�y bắt đầu v� ng�y kết th�c kh�a học

Lưu �: Để được học tại c�c cơ sở gi�o dục tỉnh Quebec, du học sinh cần c� Giấy chấp nhận cho v�o tỉnh Quebec (Certificat d�acception du Quebec (CAQ)) do Bộ Cộng Đồng Văn H�a v� Nhập Cư của Quebec cấp (Ministere des Communautes Culturelles et de I�Immigration du Quebec (MCCI)).

 7. BẢNG ĐIỂM: phiếu điểm g�n đ�y nhất do trường đại học hoặc trường dạy nghề cấp v� tất cả c�c bằng cấp.

     

8. CHỨNG MINH KHẢ NĂNG T�I CH�NH CỦA NGƯỜI T�I TRỢ: những giấy tờ th�ch đ�ng như:

-                    Giấy x�c nhận tiền gửi trong ng�n h�ng / Sổ tiết kiệm ng�n h�ng trong 12 th�ng vừa qua.

-                    Thư chứng minh việc l�m n�u r� mức lương hoặc nếu người t�i trợ l� chủ doanh nghiệp th� phải c� giấy ph�p kinh doanh v� bi�n lai thuế của 6 th�ng vừa qua v� h�nh chụp cơ sở kinh doanh.

-                    Nếu c� học bổng th� cho biết lọai học bổng, số tiền t�i trợ, điều kiện để đạt học bổng.

* Nếu người t�i trợ từ ph�a Canada th� phải c� những giấy tờ:

-                    Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

-                    Bản sao thẻ c�ng d�n hoặc thường tr� d�n Canada.

-                    Thư bảo l�nh c� ghi r� tr�ch nhiệm t�i ch�nh

-                    Giấy x�c nhận số dư t�i khỏan ng�n h�ng

-                    Bản ch�nh của giấy khai thuế thu nhập (Notice of Assessment, vd: T451 / Income tax return information B Regular, vd: RC143) trong 2 năm vừa qua của người bảo l�nh V� của vợ/chồng của người bảo l�nh. Nếu vợ/chồng của người bảo l�nhkh�ng l�m việc hoặc v� l� do n�o đ� kh�ng thể nộp giấy tờ n�y, cần c� thư giải th�ch ghi r� l� do.

-                    Thư x�c nhận việc l�m của người bảo l�nh V� của vợ/chồng của người bảo l�nh.

     

 9. KH�M SỨC KHOẺ: du học sinh dự định học hơn 6 th�ng sẽ được y�u cầu kh�m sức khỏe v� bộ hồ sơ hướng dẫn kh�m sức khỏe sẽ được gửi đến du học sinh khi đơ xin thị thực nhập cảnh của du học sinh được tạm thời chấp nhận.

     

10. L� LỊCH TƯ PH�P: du học sinh dự định tr�n 18 tuổi phải c� l� lịch tư ph�p do Sở Tư Ph�p tỉnh cấp.

Đối với du học sinh dưới 18 tuổi cần bổ sung th�m những giấp tờ sau đ�y

-                    Tờ khai c� c�ng chứng hoặc chứng nhận chữ k� của ch�nh quyền địa phương do cha mẹ hoặc người gi�m hộ hợp ph�p k� trao quyền gi�m hộ cho người bảo l�nh tại Canada v� n�u r� t�n của người gi�m hộ ở Canada, người gi�m hộ ở Canada thực hiện nhiệm vụ thay thế cho cha mẹ của đứa trẻ trong trường hợp khẩn cấp.

-                    Tờ khai c� c�ng chứng do người được chỉ định l�m người gi�m hộ ở Canada k� chấp nhận quyền gi�m hộ đồng � thực hiện nhiệm vụ thay thế cho cha mẹ của đứa trẻ trong trường hợp khẩn cấp.

C�c tờ khai n�y c� sẵn tại địa chỉ website: http://www.cic.gc.ca/english/pdf/custodian-parent.pdf

LƯU �:   -         Việc h�an chỉnh đơn v� trả lệ ph� xử l� kh�ng c� nghĩa đương đơn sẽ được cấp visa

-                  Tổng L�nh Sự Qu�n Canada tại Th�nh phố Hồ Ch� Minh sẽ y�u cầu phỏng vấn nếu cần thiết.

    -                   Tất cả c�c lọai giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Ph�p c� c�ng chứng x�c nhận.

ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC SẼ BỊ H�AN TRẢ LẠI NẾU CHƯA ĐƯỢC ĐIỀN H�AN CHỈNH V� THIẾU C�C LOẠI HỒ SƠ KỂ TR�N.

ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC CẦN ĐƯỢC NỘP �T NHẤT L� 12 TUẦN TRƯỚC KHI KH�A HỌC BẮT ĐẦU

     

Các Mẫu Đơn Xin Visa Canada

1.Các mẫu đơn xin visa Canada

Có 3 mẫu đơn cần được điền đày đủ, ghi ngày tháng và kí tên, là:

Mẫu  IMM1294E , gồm 4 trang (lưu ý phải điền online để Validate lấy mã vạch và in ra trực tiếp): Form này sẽ bao gồm thông tin học sinh, thông tin trường, học phí,…

Mẫu  IMM5645E.pdf ,gồm  2 trang là thông tin về gia đình, anh chị em ruột,…

Mẫu Studypermitquestionaire , gồm 2 trang là thông tin về tài chính bố mẹ, người thân Canada,…

Sau khi hoàn tất bộ form này các bạn sẽ xếp trang mã vạch lên đầu tiên, tiếp theo là IMM 1294E, IMM5645E và Study permit questionnaire và gộp các form này vào bộ hồ sơ xin visa du học.

2. Bộ Form giám hộ cho học sinh dưới 18 tuổi

Bộ đơn này bao gồm: 1 form dành cho người thân ở Canada điền đầy đủ thông tin vào, tiếp theo ra phòng luật sư công chứng rồi gởi về cho gia đình bạn 2 bản (một nộp vào trường, 1 nộp vào LSQ). Form còn lại là cha mẹ điền đầy đủ thông tin, cả hai vợ chồng đem đi công chứng. Trường hợp bạn không tìm được phòng công chứng tiếng Anh thì bạn nhớ làm tờ đơn cam kết bằng tiếng Việt để đem ra Ủy Ban phường, xã công chứng sau đó dịch sang lại tiếng Anh (Bạn cũng nên làm hai tờ: 1 nộp cho trường, 1 nộp vào LSQ Canada). Nếu có bất kỳ thắc mắc về mẫu đơn cam kết giám hộ bằng tiếng Việt, bạn hãy liên hệ với CEI Vietnam để được giải đáp.

Lưu ý:

- Custodian Declaration  – Custodian for Minors Studying in Canada: form này dành cho người giám hộ ở Canada

– Custodian Declaration – Parents/Guardians for Minors Studying in Canada: form này cha mẹ sẽ làm tại Việt Nam

3. Form Ủy quyền

Tất cả các công ty tư vấn du học hoặc người đại diện (người thân, bạn bè,..) làm giúp hồ sơ phải điền vào mẫu đơn này

4. Form CAQ (Giấy phép vào tỉnh Quebec)

Tất cả du học sinh quốc tế muốn đến học tập tại Quebec đều phải xin giấy phép để được vào Tỉnh. Sau khi xin trường có thư chấp thuận bạn sẽ tiến hành xin giấy phép để vào tỉnh. Có thể điền giấy hoặc điền online (Xin giấy phép này sẽ mất khoảng 3 – 5 tuần). Phí nộp đơn xin CAQ là $C 104

5. Bộ Form xin du lịch

Sau khi hoàn tất các mẫu đơn này, bạn cũng in trang có mã vạch xếp lên vị trí đầu tiên

6. Form đồng ý và điều khoản sử dụng

Bạn phải hoàn tất mẫu đơn này trước khi nộp vào IOM Vietnam. Đây là mẫu đơn cam kết giữa người nộp đơn với IOM.

Các Bước Xin Visa Du Học Canada

Bước 1: Lưu ý về các giấy tờ và lệ phí Các giấy tờ yêu cầu:

Đơn xin thị thực nhập cảnh du học: Bạn có thể vào trang web:iom.int.vn/canada để download về bộ hồ sơ xin thị thực du học và phải điền thật đầy đủ thông tin vào các mục

Hộ chiếu bản gốc phải còn ít nhất 1 trang giấy trống & hiệu lực phải còn ít nhất là 6 tháng kể từ dự kiến vào Canada

2 ảnh passport trong vòng 6 tháng (4×6 cm)

Thư nhập học của trường đăng ký tại Canada

Lệ phí visa (không hoàn lại): 125 USD + 15 USD (lệ phí hành chính của Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Canada – IOM).

Các giấy tờ hộ tịch của đương đơn: hộ khẩu, khai sinh, chứng nhận kết hôn hoặc quyết định ly hôn.

Viết thư giải thích lý do cho việc chọn trường, ngành học, thời gian học, thành tích cũng như kế hoạch, dự định của SV sau khi hoàn tất việc học tập ở Canada và quay về Việt Nam.

Bảng điểm và tất cả các bằng cấp, giấy khen về thành tích học tập.

Giấy chứng nhận tiền gửi trong ngân hàng/sổ tiết kiệm trong 1 năm vừa qua;

Thư chứng minh việc làm, nêu rõ mức lương (nếu là chủ doanh nghiệp thì phải có giấy đăng ký kinh doanh, biên lai thuế trong 2 năm vừa qua);

Lưu ý

Đương đơn dưới 18 tuổi không có cha/ mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp di cùng phải có thư trao quyền giám hộ có công chứng xác nhận do cha/ mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ký.

Đương đơn từ 18 tuổi trở lên phải có lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố cấp.

Nếu muốn du học tại tỉnh Quebec thì cần phải có giấy Chấp nhận vào tỉnh Quebec do chính quyền tỉnh Quebec cấp. Trường học của đương đơn tại Canada sẽ chuyển giấy tờ cần thiết đến đương đơn hoặc thông báo đương đơn được miễn giấy chứng nhận này.

Bước 2: Gửi hồ sơ

Khi đã hoàn tất hồ sơ trên, Công ty INEC sẽ hỗ trợ kiểm tra & sắp xếp hồ sơ theo trình tự đến nộp tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada – IOM tại TP.Hồ Chí Minh để nộp (Tòa nhà PDD, Lầu 8, 162 Pasteur, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) hoặc Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada – IOM tại Hà Nội (Tòa nhà DMC, tầng 7, 535 Kim Mã, Quận Đống Đa, Hà Nội).

* Lưu ý rằng bộ hồ sơ này phải nộp ít nhất là 12 tuần trước khi khóa học bắt đầu.

Khi nhận được thư mời phỏng vấn thì bạn phải đăng ký chọn ngày & giờ cho buổi phỏng vấn trước thời hạn quy định và quan trọng hơn là phải lưu ý những kinh nghiệm sau đây để có buổi phóng vấn thuận lợi nhất:

Nên ăn mặc nghiêm túc, thái độ tôn trọng, bình tĩnh, tự tin, đúng mực trong quá trình phỏng vấn và cần mang theo bản chính của các giấy tờ đã nộp vào Tổng Lãnh Sự Canada hoặc các giấy tờ bổ sung khác (nếu có).

Nhân viên lãnh sự sẽ hỏi bạn muốn phỏng vấn bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt. Tốt nhất bạn nên trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Anh vì trước khi đi học Canada, bạn đã có thời gian đầu tư cho chương trình tiếng Anh giao tiếp của mình.

Lúc trả lời câu hỏi, bạn nên tránh kể chuyện đời bạn hay kể chuyện gia đình của bạn cho nhân viên lãnh sự. Nhân viên lãnh sự rất bận và phải phỏng vấn nhiều người trong một ngày. Họ không muốn nghe bạn kể chuyện dài dòng cho một câu hỏi ngắn.

Bám vào vấn đề và trả lời thẳng vào câu hỏi. Thỉnh thoảng, bạn sẽ được đặt một câu hỏi chỉ cần trả lời “Có” hay “Không”. Khi đó, bạn nên trả lời ngắn gọn, nhưng nhắm vào suy tư của nhân viên lãnh sự và thỏa mãn quan tâm của họ. Dĩ nhiên là nếu gặp một câu hỏi cần sự giải thích thì bạn giải thích cho họ, nhưng đi thẳng vào vấn đề.

Nghe hết câu hỏi của nhân viên lãnh sự trước khi trả lời. Nếu bạn trả lời trước khi nhân viên lãnh sự dứt lời thì có thể bạn không trả lời đúng câu hỏi của họ. Như vậy, bạn lại làm kéo dài cuộc phỏng vấn.

Bạn phải chắc chắn hiểu câu hỏi. Nếu bạn không hiểu câu hỏi thì hãy lịch sự cho họ biết để họ có thể lập lại, dùng từ đơn giản hơn hay nhờ người thông dịch lại cho bạn. Nhân viên lãnh sự không muốn bạn trả lời một câu hỏi mà bạn không hiểu và họ sẽ không biết rằng bạn không hiểu câu hỏi nếu bạn không cho họ biết.

Không nên đoán câu hỏi. Nếu bạn không biết trả lời câu hỏi, hay bạn không nhớ thì bạn cho nhân viên lãnh sự biết. Họ không muốn bạn đoán nếu bạn không biết.

Nên nói sự thật. Khi bạn nói sự thật ngay từ đầu và giải thích trường hợp của bạn sẽ tránh bị nghi ngờ về tính trung thực của câu trả lời và từ đó buổi phỏng vấn sẽ suôn sẻ hơn.

Nộp các giấy tờ chính thống và được xác thực, nếu có sai sót đồng nghĩa với sự gian lận và cũng là một trong những nguyên nhân bị từ chối visa.

*Lưu ý

Trong một số trường hợp hoặc tùy từng thời điểm mà lưu lượng hồ sơ xin visa nhiều hoặc việc kiểm tra xác minh hồ sơ của đương đơn mất nhiều thời gian hơn dự kiến, có thể dẫn đến việc xét visa có thể kéo dài hơn thời gian 3 tháng. Trong những trường hợp đó, HS nên liên lạc với trường để thông báo tinh trạng hồ sơ và xin trường gia hạn kỳ nhập học (nếu dự đoán kết quả visa đưa ra có thể bị trễ ngày nhập học thông báo). Đồng thời cũng nên liên lạc với Lãnh sự quán Canada bằng email hỏi về tình hình hồ sơ của mình để viên chức cân nhắc và hồi âm về kết quả hồ sơ của bạn.

Hồ sơ xin visa Canada được viên chức xem xét & cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho ra kết quả nên tốt nhất bạn nên nộp hồ sơ xin visa càng sớm càng tốt trước thời hạn 3 tháng theo quy định, điều này giúp bạn có chuẩn bị được đầy đủ hồ sơ cần thiết & chủ động được thời gian chuẩn bị hành lý sau khi nhận được visa sang học tại quốc gia mới – Canada.

Xin Visa Du Học Canada Mất Bao Lâu?

Xin visa du học Canada là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong giấc mơ du học Canada. Các bạn có biết xin visa du học Canada mất bao lâu? Thời gian xét visa du học Canada, xin visa du học canada có khó không, thủ tục xin visa du học canada, tỉ lệ đậu visa du học canada, hồ sơ xin visa du học gồm những gì…

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học định cư Canada. Trung tâm tư vấn du học Canada chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn sinh viên những vấn đề về visa du học Canada giúp các bạn có thể hoàn thành giấc mơ du học mình

Không một ai có thể trả lời chính xác vấn đề Xin visa du học Canada mất bao lâu. Bởi vì thời gian xin visa du học ở Canada mất bao lâu còn phụ thuộc vào các yếu tố mà chúng tôi sẽ liệt kê sau đây

Trung bình thời gian ít nhất để chuẩn bị 1 bộ hồ sơ apply xin visa du học Canada tình từ thời điểm nhận hồ sơ , khám sức khỏe, dịch thuật, xin thư mời nhập học và ra được visa trong tay các bạn sinh viên mất khoảng 3 tháng

Tại sao thời gian xin visa du học Canada lại lâu như vậy?

Việc chuẩn bị hồ sơ xin visa du học Canada rất quan trọng nên các bạn sinh viên cần phải cẩn trọng thà chậm mà chắc

Các giai đoạn

Nộp đơn xin nhập học

Nhận được giấy mời

Tổng hợp các giấy tờ cần thiết

Dịch thuật và công chứng

Với những giai đoạn này mất khoảng 1 tháng

Với những hồ sơ du học Canada diện SDS thời gian xét visa trung bình khoảng 1 đến 4 tuần

Với những hồ sơ du học Canada diện chứng minh tài chính. Thời gian xét visa trung bình khoảng 1 tuần đến 8 tuần

Việc du học Canada theo diện SDS giúp cho tốc độ xét duyệt hồ sơ đơn giản và nhanh hơn

Bên cạnh đó một số yếu tố ảnh hưởng thời gian xét visa du học Canada bao gồm:

Lượng hồ sơ nộp vào lãnh sự quán Canada thời điểm đó

Nếu hồ sơ giấy tờ của bạn ít, thì việc dịch thuật sẽ nhanh hơn

Nếu bạn đã xin được visa ở nhiều nước khác. Thì việc xét visa du học của bạn sẽ nhanh và dễ dàng hơn

Nếu hồ sơ của bạn chuẩn bị rõ ràng và đầy đủ. Thì việc xét hồ sơ của nhân viên Lãnh sự quán Canada sẽ thuận tiện hơn

Như vậy là các bạn sinh viên và các bậc phụ huynh đã phần nào biết được khoảng thời gian xét visa du học Canada. Chúng tôi khuyên các bạn nên làm hồ sơ sớm, để chuẩn bị một bộ hồ sơ thật hoàn hào và đầy đủ nhất. Có được visa du học sớm, giúp các bạn có thời gian để chuẩn bị về vé máy bay, chỗ ở, các vật dụng cần thiết khi bay qua Canada nhập học

Xin visa du học Canada có khó không?

Xin visa du học Canada khó hay dễ còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Quan trọng là các bạn sinh viên đáp ứng được các điều kiện mà lãnh sự quán Canada yêu cầu. Đặc biệt các bạn sinh viên nên tìm một trung tâm tư vấn du học Canada uy tín chất lượng để được hỗ trợ

Điều kiện xin visa du học Canada

Điều kiện về tiếng Anh

Tiếng Anh là một trong hai ngôn ngữ được sử dụng chính ở Canada. Tiếng Anh giúp các bạn du học sinh nhanh chóng hòa nhập cuộc sống và học tập ở Canada. Chính vì vậy lãnh sự quán Canada yêu cầu điều kiện về tiếng Anh như sau:

Cao học: IELTS 6.7 hoặc TOEFL iBT 90 trở lên.

Đại học: IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 79 trở lên.

Cao đẳng: IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 71 trở lên.

Bậc THPT: không yêu cầu trình độ tiếng Anh.

Nếu bạn có vốn tiếng Anh tốt là một lợi thế lớn khi nộp hồ sơ xin xét visa du học Canada. Nếu tiếng Anh bạn không tốt có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ giúp bạn có tiếng Anh đạt yêu cầu của lãnh sự quán Canada

Điều kiện về học tập

Chính phủ Canada đặc biệt chú trọng chất lượng giáo dục. Chính vì vậy yêu cầu các bạn du học sinh đến Canada phải có trình độ và khả năng tư duy tốt. Để có thể theo kịp chương trình đào tạo và giảng dạy tại các học viện, trường cao đẳng và đại học ở Canada

Nếu quá trình học không liên tục. Bạn phải giải trình với lãnh sự quán thật chi tiết lý do gián đoạn

Bằng cấp và bảng điểm của chương trình học tại Việt Nam: Điểm số cao là một lợi thế. Lãnh sự quán sẽ xem xét bảng điểm, thành tích học để quyết định xem liệu bạn có đủ năng lực để theo học tại Canada

Bạn phải được chấp nhận theo học tại một trường đại học, cao đẳng, trường nghề được công nhận tại Canada.

Điều kiện về sức khỏe

Canada là một đất nước có một mùa đông kéo dài và khắc nghiệt. Nên đòi hỏi các bạn du học sinh phải có sức khỏe, có thể thích nghi thời tiết khí hậu ở Canada

Mỗi năm luôn có một lượng lớn du học sinh đến theo học tại Canada. Chính vì vậy điều kiện về khám sức khỏe là bắt buộc. Để đảm bảo một cộng đồng du học sinh quốc tế khỏe mạnh và thích nghi thời tiết ở Canada

Nơi khám sức khỏe sẽ do Lãnh sự quán Canada chỉ định và bạn phải đến đúng cơ sở y tế được chỉ định đó.

Điều kiện về tài chính

Hiện nay chính phủ Canada có nhiều chương trình xin visa du học Canada. Trong đó có 2 chương trình được nhiều bạn sinh viên Việt thực hiện:

Xin visa du học Canada theo diện SDS không chứng minh tài chính

Xin visa du học Canada thông thường theo diện chứng minh tài chính

Các bạn sinh viên phải đảm bảo chứng minh được đủ khả năng tài chính trong quá trình du học ở Canada. Đại sứ quán cần bạn phải chứng minh được mục đích đi du học là để học

Để xin được visa học tập tại Canada, bạn phải chứng minh được cho nhân viên lãnh sự xét hồ sơ thấy gia đình bạn có đủ điều kiện tài chính trang trải cho quá trình học tập của bạn tại Canada. Cụ thế, trong bộ hồ sơ chứng minh tài chính du học Canada chúng tôi bạn nên chia rõ ba phần: thu nhập hàng tháng, sổ tiết kiệm và tài sản của phụ huynh.

Về thu nhập hàng tháng: bạn cần nộp các giấy tờ chứng minh người bảo trợ cho bạn có thu nhập ổn định. Các giấy tờ này có thể là hợp đồng lao động, bảng lương, đăng ký kinh doanh hay giấy tờ chứng minh nộp thuế…

Lưu ý:

Bạn không nên chọn vừa học vừa làm hay tìm việc làm thêm ở Canada. Điều này sẽ khiến cho nhân viên xét visa của lãnh sự quán Canada nghi ngờ về việc bạn du học. Sẽ quyết định rất lớn đến việc cấp visa du học Canada

Chứng minh tài chính là một yêu cầu khá khó đối với hồ sơ du học Canada. Bởi yêu cầu của mục này phải thật minh bạch và rõ ràng. Trong khi các nguồn thu của gia đình ở Việt Nam không phải lúc nào cũng được đóng thuế và kê khai đầy đủ. Vậy nên các bạn nên cân nhắc nếu tự làm Visa du học canada để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Qua đây các bạn sinh viên và các bậc phụ huynh phần nào hiểu được xin visa du học Canada có khó hay không.

Thủ tục xin visa du học Canada

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ và lệ phí xin Visa du học Canada

Giấy khám sức khỏe không quá 6 tháng.

Bảng điểm và tất cả các giấy khen, bằng cấp về thành tích học tập.

Viết thư giải thích lý do cho việc chọn trường, ngành học, thời gian học, thành tích cũng như dự định, kế hoạch của sinh viên sau khi hoàn tất việc học tập ở Canada và quay về Việt Nam.

Các giấy tờ hộ tịch của đương đơn: hộ khẩu, khai sinh, chứng nhận kết hôn hoặc quyết định ly hôn.

Lệ phí xin visa du học Canada 2020 (không hoàn lại): 125 USD + 15 USD (lệ phí hành chính của Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Canada – IOM).

Thư nhập học của trường đăng ký tại Canada

2 ảnh passport trong vòng 6 tháng (4×6 cm)

Hộ chiếu bản gốc phải còn ít nhất 1 trang giấy trống. Hiệu lực phải còn ít nhất là 6 tháng kể từ dự kiến vào Canada

Đơn xin thị thực nhập cảnh du học Canada

Bản sao thẻ công dân hoặc thường trú dân Canada, giấy tờ chứng minh mối quan hệ với bạn

Thư bảo lãnh ghi rõ trách nhiệm tài chính, thư xác nhận việc làm , tiền gửi ngân hàng, bản sao bản khai thuế thu nhập trong vòng 2 năm vừa qua

Lưu ý:

Đương đơn từ 18 tuổi trở lên phải có lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố cấp.

Trường học của đương đơn tại Canada sẽ chuyển giấy tờ cần thiết đến đương đơn hoặc thông báo đương đơn được miễn giấy chứng nhận này.

Nếu muốn du học tại tỉnh Quebec thì cần phải có giấy Chấp nhận vào tỉnh Quebec do chính quyền tỉnh Quebec cấp.

Nếu ứng viên dưới 18 tuổi, cần phải có giấy bảo lãnh của người giám hộ như sau:

Custodian Declaration – Custodian for Minors Studying in Canada: dành cho người giám hộ ở Canada

Custodian Declaration – Parents/Guardians for Minors Studying in Canada: cha mẹ tại Việt Nam phải điền form.

Bước 2: Gửi hồ sơ xin Visa du học Canada 2020

Bạn sẽ không nộp hồ sơ ở bất kỳ cơ quan ngoại giao của Canada nào tại Việt Nam, mà nộp tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Canada (CVAC – IOM) có địa chỉ như sau:

Tại Hà Nội: Tầng 12A, Toà nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tại TP. Hồ Chí Minh: Tầng 10, tòa nhà Metropolitan 235 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Bạn mang bộ hồ sơ lên CVAC theo địa chỉ trên để nộp. Sau khi kiểm tra xong, bạn sẽ nhận được một bảng liệt kê các loại giấy tờ đã nộp, và được dẫn đi lấy dữ liệu sinh trắc.

Bước 3: Nhận kết quả visa và hồ sơ

Sau khi có kết quả xét duyệt visa, CVAC sẽ liên hệ với bạn để đến nhận kết quả. Khi đến CVAC, hãy mang theo:

Bảng liệt kê các loại giấy tờ nộp kèm mà IOM đã cấp cho bạn lúc bạn đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada

Giấy chứng minh nhân dân bản gốc hoặc những loại giấy tờ chính thức khác có hình ảnh để nhận dạng;

Một bản sao của giấy tờ nhận dạng có ảnh

Thời gian xét duyệt trung bình là 2 – 4 tuần

Qua bài viết này hy vọng các bạn sinh viên và các bậc phụ huynh nắm được thông tin xin visa du học Canada mất bao lâu, thủ tục xin visa du học Canada mới nhất, yêu cầu visa du học Canada và các phí nộp khi xin visa. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm khi chuẩn bị thủ tục xin visa du học Canada. Trung tâm hỗ trợ tư vấn du học Canada vnsava với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ xin visa du học Canada. Bên cạnh đó trung tâm còn chuyên nhận xử lý những bộ hồ sơ khó từng rớt visa, giúp các bạn có thể xin visa du học Canada lần 2 thành công trên 95%

Bạn đang đọc nội dung bài viết Student Visa Needed To Study In Canada trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!