Đề Xuất 5/2022 # Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10) # Top Like

Xem 13,761

Cập nhật nội dung chi tiết về Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10) mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,761 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Trình Insert
 • Bài 6: Stored Procedure Và T
 • Sql — Chèn Kết Quả Của Một Thủ Tục Được Lưu Trữ Vào Một Bảng Tạm Thời
 • Quy Trình Làm Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( Ivf )
 • Tự Xuất Bản Sách, Kinh Nghiệm Thực Tế Ít Biết
 • Stored Procedure trong SQL Server 2014 hay stored procedure trong sql bao gồm nhiều câu lệnh SQL mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng sau (sử dụng nhiều lần).

  Vì vậy, nếu bạn nghĩ về một truy vấn mà bạn viết lặp đi lặp lại, thay vì phải viết truy vấn đó bạn nên lưu lại như một stored procedure (thủ tục) và sau đó chỉ cần gọi stored procedure để thực thi câu lệnh SQL.

  Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure không có tham số

  Cú pháp

  CREATE PROCEDURE tên_sp AS câu_lệnh_sql

  Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN

  CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien AS INSERT INTO NHANVIEN VALUES('nv04',N'Trần Tài',N'Nam',N'Phòng IT')

  Stored procedure sp_ThemNhanVien sau khi tạo

  Sử dụng sp_ThemNhanVien

  Bảng NHANVIEN trước khi thêm dữ liệu

  Bảng NHANVIEN sau khi thêm dữ liệu với sp_ThemNhanVien

  exec sp_ThemNhanVien

  Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure có tham số

  Cú pháp

  CREATE PROCEDURE tên_sp( ] ) AS câu_lệnh_sql;

  Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN với các tham số là các dữ liệu cần thêm vào các cột.

  CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien(@MaNv char(15) , @TenNv nvarchar(50) , @GioiTinh nvarchar(4) , @TenPhong nvarchar(30)) AS INSERT INTO NHANVIEN VALUES(@MaNv,@TenNv,@GioiTinh,@TenPhong)

  Sử dụng sp_ThemNhanVien

  exec sp_ThemNhanVien 'nv05', N'Lê Tài', N'Nam', N'Phòng IT'

  Bảng NHANVIEN sau khi thực thi thủ tục sp_ThemNhanVien

  Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Bài tập thực hành

  Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

  Tạo các stored procedure sau

  Câu 1. Tạo Stored procedure (SP) cho biết tổng số lượng cuối của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

  Câu 2. Tạo SP cho biết tổng tiền xuất của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

  Câu 3. Tạo SP cho biết tổng số lượng đặt theo số đơn hàng với số đơn hàng là tham số vào.

  Câu 4. Tạo SP dùng để thêm một đơn đặt hàng.

  Câu 5. Tạo SP dùng để thêm một chi tiết đơn đặt hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sao Kê Lương Ngân Hàng
 • Sao Kê Lương Ngân Hàng Là Gì? Ở Đâu? Cách In Sao Kê Lương Công Ty 6 Tháng Gần Nhất 2022
 • Hướng Dẫn Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Mua Ipo Chứng Quyền Có Bảo Đảm Do Vndirect Phát Hành
 • Quy Trình Hủy Bỏ Hóa Đơn Điện Tử Nhanh Chóng, Thuận Tiện
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10) trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100