Đề Xuất 3/2023 # Mua Bán Nhà Đất Có Nên Ra Phòng Công Chứng Tư? # Top 11 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Mua Bán Nhà Đất Có Nên Ra Phòng Công Chứng Tư? # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mua Bán Nhà Đất Có Nên Ra Phòng Công Chứng Tư? mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

💭Vì sao phải công chứng hợp đồng mua bán nhà đất?

– Hợp đồng mua bán nhà đất được công chứng. Giúp cho bên mua có đủ cơ sở pháp lý để sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

– Hợp đồng cũng là chứng cứ chứng minh khi có tranh chấp tại Tòa án. Và đây thuộc dạng chứng cứ không cần xác minh.

Hiện tại pháp luật còn cho phép công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất hình thành trong tương lai. Cho nên các bên có thể dễ dàng công chứng nối khi bên bán mới chỉ có hợp đồng mua bán nhà đất ký với chủ đầu tư.

💭Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất tại văn phòng công chứng tư có hợp pháp không?

Luật Công chứng không đề cập đến khái niệm Văn phòng công chứng tư nhân. Mà chỉ có hai hình thức tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 23. Cụ thể là:

– Phòng công chứng: là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

– Văn phòng công chứng: do công chứng viên thành lập. Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập. Nơi đây được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng là sự thể hiện mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng. Mục đích nhằm phát triển rộng mạng lưới công chứng. Xóa bỏ việc kiêm nhiệm chức năng công chứng của các cơ quan hành chính. Nâng cao chất lượng hành chính. Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn không có sự phân biệt nào về giá trị công chứng giữa hai loại hình.

Công chứng viên là công chức Nhà nước (thuộc phòng công chứng). Công chứng viên không phải là công chức nhà nước (thuộc văn phòng công chứng). Họ đều là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật công chứng. Họ được bổ nhiệm để hành nghề công chứng. Vì thế, cả 2 đều phải chịu trách nhiệm như nhau với văn bản do mình chứng nhận.

Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ. Những tình tiết, sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh. Ngoại trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu.

Như vậy là giá trị pháp lý của văn bản công chứng (đối với các giao dịch nói chung và đối với các hợp đồng mua bán nhà đất nói riêng) được lập tại phòng công chứng nhà nước và văn phòng công chứng là như nhau.

Bạn có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức công chứng nào. Dù là phòng công chứng hay văn phòng công chứng để thực hiện hợp đồng, giao dịch. Đây là quyền của người yêu cầu công chứng. Tuy nhiên, việc lựa chọn tổ chức công chứng để thực hiện giao dịch về bất động sản lại bị hạn chế.

Bởi quy định về địa hạt tại Điều 37 Luật Công chứng:

Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các giấy tờ. Từ hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng di chúc. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản. Do đó, khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất thì bạn phải đến tổ chức công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố nơi có bất động sản đó.

Quy định về thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

– Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu.

Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có).

Bản sao giấy tờ tùy thân.

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bản sao như nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy. Hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

– Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

– Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ. Cụ thể là việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng. Hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng, giao dịch là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ. Hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định. Trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.

– Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch. Nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. Hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Đối với người yêu cầu công chứng

– Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch. Hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

– Người yêu cầu công chứng phải ký vào văn bản công chứng trước mặt công chứng viên. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong văn bản công chứng trong các trường hợp người yêu cầu công chứng không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng sử dụng ngón trỏ phải. Nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái.

– Trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

Công chứng di chúc.

Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Sau khi nộp phí và thù lao công chứng theo quy định của pháp luật thì bạn được nhận bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan nhà đất.

DK

Có Nên Mua Bán Nhà Đất Bằng “Giấy Viết Tay”?

Trường hợp nào được cấp “sổ đỏ”

Để giải quyết thực trạng nhiều trường hợp mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay”, Nhà nước đã có những quy định “nới lỏng” thời hạn hợp thức hóa các giao dịch này cho người dân. Cụ thể: năm 2007, người dân được hợp thức hóa việc mua đất trước ngày 01/7/2004 (thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực pháp luật); năm 2014 cho phép hợp thức hóa việc mua đất trước ngày 01/01/2008; và kể từ ngày 03/03/2017 mua đất bằng “giấy viết tay” trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp “sổ đỏ”.

Có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay” đối với đất chưa có “sổ đỏ”, thì tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) đã Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều LĐĐ, thì các trường hợp đang sử dụng đất (SDĐ) sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận (GCN) thì người đang SDĐ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở… lần đầu theo quy định của LĐĐ và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển QSDĐ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển QSDĐ nộp hợp đồng, văn bản chuyển QSDĐ theo quy định của pháp luật (nghĩa là các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng không phải lập lại hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu, có công chứng/chứng thực): (1) SDĐ do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trước ngày 01/01/2008; (2) SDĐ do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật ĐĐ năm 2013 có hiệu lực pháp luật) mà có giấy tờ về QSDĐ quy định tại Điều 100 của LĐĐ và Điều 18 của Nghị định này; (3) SDĐ do nhận thừa kế QSDĐ trước ngày 01/7/2014.

Trường hợp thứ hai là mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay” đối với đất đã có “sổ đỏ”, thì khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp người đang SDĐ do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho QSDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển QSDĐ chỉ có GCN của bên chuyển QSDĐ hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển QSDĐ theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau: (1) Người nhận chuyển QSDĐ nộp đơn đề nghị cấp GCN và các giấy tờ về QSDĐ hiện có; (2)Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp GCN cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp GCN đất trả); (3) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì VPĐKĐĐ lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy GCN đã cấp đối với trường hợp không nộp GCN để làm thủ tục đồng thời cấp GCN mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì VPĐKĐĐ hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Lưu ý khi mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay”

“Giấy viết tay” trong giao dịch nhà đất thường được hiểu là giấy tờ mua bán nhà đất nhưng không được công chứng/chứng thực, do thiếu điều kiện nào đó về CNQSDĐ, quyền sở hữu (QSH) nhà ở theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp mua bán nhà đất bằng “giấy viết tay” thành công, nhưng cũng có nhiều trường hợp rủi ro xảy ra.

Khi mua nhà bằng “giấy viết tay”, người mua cần lưu ý tham khảo một số điểm. Một là, xem xét về nguồn gốc nhà đất (do khai khẩn, mua bán, thừa kế, tặng cho…), trong đó, cần lưu ý thời điểm sử dụng đất, thực hiện các giao dịch trước đó có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nó gắn liền với các quy định của pháp luật đất đai về điều kiện được công nhận QSDĐ, chuyển nhượng, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…

Hai là, nhà đất có các giấy tờ để được cấp GCN QSDĐ được quy định tại Điều 100 LĐĐ năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hay không, cụ thể như: những giấy tờ về QSDĐ trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp; GCN QSDĐ tạm thời hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993; Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người SDĐ; Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12 năm 1980…

Ba là, xác nhận quy hoạch nhà đất có thuộc trường hợp được chuyển quyền, chuyển đổi mục đích SDĐ từ đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp lên đất thổ cư hay không (nếu xét thấy cần thiết); diện tích đất tối thiểu được tách thửa, cấp GCN QSDĐ theo quy định của từng tỉnh, thành phố nơi mua nhà đất.

Bốn là, đất có thuộc trường hợp kê biên đấu giá hay thế chấp để thực hiện một nghĩa vụ dân sự khác không; đất có tranh chấp hay không. Có thể tìm hiểu thông tin từ VPĐKĐĐ, từ cơ quan quản lý và từ nhiều nguồn khác trước khi quyết định giao dịch.

Năm là, tìm hiểu thông tin nhà đất có thuộc toàn quyền của người bán hay không. Ví dụ, có phải đất được Nhà nước giao cho hộ gia đình hay không, đất thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật….

Sáu là, hợp đồng mua bán nên cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên, đối tượng giao dịch, phương thức thanh toán, cam kết, phạt vi phạm hợp đồng, thời hạn thực hiện, người làm chứng. Hợp đồng không nên sửa chữa, nếu có sửa chữa nhất là những điểm quan trọng thì phải ghi rõ ràng và có các bên ký xác nhận việc sửa chữa. Các bên phải ký vào từng trang của hợp đồng, trang cuối ký và tự ghi họ tên đầy đủ. Đối với người không biết chữ, ít chữ thì cần thiết, điểm chỉ vào hợp đồng.

Bảy là, nếu là mua bán nhà đất bằng giấy viết tay mà người bán đã làm thủ tục để được công nhận QSDĐ, QSH nhà… đang chờ nhận kết quả thì bên mua nên thỏa thuận với bên bán các phương pháp đảm bảo thủ tục chuyển nhượng sau khi có sổ đỏ.

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, nếu có điều kiện là người mua cần “hợp thức hóa” giấy tờ CN QSDĐ, QSH nhà càng sớm càng tốt nhằm tránh những phức tạp, rủi ro phát sinh về sau.

Hướng Dẫn Thủ Tục Công Chứng Mua Bán Nhà Đất 2022

Hiện nay các giao dịch cần Công chứng mua bán nhà đất chiếm đa số trong các giao dịch cần công chứng như: Công chứng mua bán nhà; chuyển nhượng đất; mua bán chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất…Đây là những giao dịch mà trong nhiều trường hợp Pháp luật quy định phải thực hiện việc nhằm xác lập Quyền sở hữu, Quyền sử dụng từ người này sang người khác.

Do vậy việc Công chứng giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất (Bất động sản) là cần thiết.

Thủ tục công chứng mua bán nhà đất như sau:

Bước 1: Hai bên mua và bán đến Văn phòng công chứng, xuất trình giấy tờ cần thiết bao gồm:

+ Đối với bên bán cần cung cấp: Sổ đỏ nhà đất đem bán; Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Giấy đăng ký kết hôn của cả hai vợ chồng bên bán (Nếu đang độc thân cần có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)

+ Đối với bên mua cần cung cấp: Sổ hộ khẩu; Chứng minh nhân dân và Đăng ký kết hôn của cả hai vợ chồng bên mua (Trường hợp người mua nhà đang độc thân cần có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân).

Bước 2: Phía văn phòng công chứng tiến hành soạn thảo Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng;

Bước 3: Hai bên mua và bán sau khi thống nhận nội dung Hợp đồng, hai bên cùng ký tên, điềm chỉ vào Hợp đồng;

Bước 4: Công chứng viên của Văn phòng công chứng chứng nhận nội dung Hợp đồng;

Bước 5: Bên mua tiến hành các thủ tục kê khai, nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ, sổ hồng tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận, huyện;

Lưu ý: Trong tất cả 6 bước trên, Quý khách hàng có chỗ nào không hiểu, cần tư vấn cụ thể hơn hãy liên hệ Hotline và địa chỉ Văn phòng bên dưới để được giải đáp cụ thể. Mọi sự tư vấn là hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ công chứng của Văn phòng chúng tôi gồm:

Công chứng Hợp đồng mua bán nhà ở;

Công chứng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư;

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất;

Công chứng Hợp đồng mua bán chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Văn phòng chúng tôi tư vấn cho khách hàng các vấn đề sau:

Các bước, các thủ tục mua bán nhà đất cần làm khi đến Công chứng;

Tư vấn về Thuế sao cho có lợi nhất cho Khách hàng;

Tư vấn về các Điều khoản Hợp đồng sao cho có lợi nhất đối với cả người mua và người bán;

Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng, Văn phòng chúng tôi đưa ra chính sách hỗ trợ khách hàng trước khi giao dịch mua bán, chuyển nhượng diễn ra. Chính sách hỗ trợ gồm:

Tra cứu thông tin về tài sản (sổ đỏ, sổ hồng) đang muốn mua, bán đã thực hiện giao dịch gì hay chưa như: Sổ đỏ có đang thế chấp bên ngân hàng…dựa trên hệ thống tra cứu của Sở tư pháp cung cấp.

Kiểm tra trước thông tin về sổ đỏ, giấy tờ của các bên mua, bán nhằm phát hiện những sai sót kịp thời thông báo cho khách hàng để đính chính, sửa đổi nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện giao dịch của hai bên.

Hướng dẫn khách hàng về cách tính thuế, kê khai thuế và phương pháp tính thuế có lợi cho các bên tham gia giao dịch.

Mọi sự tư vấn là hoàn toàn miễn phí !

Trụ sở: P 507 tòa NO2 Ngõ 84 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Email: hanoicongchung@gmail.com

Website: chúng tôi

Thủ Tục Công Chứng Mua Bán Nhà Đất Năm 2022 Như Thế Nào

Hợp đồng mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán nhà đất là loại giấy tờ phát sinh khi có giao dịch mua bán nhà đất. Đó là sự thỏa thuận giữa bên giao đất và bên nhận đất. Chính vì vậy bên nhận sẽ có nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận cho bên chuyển nhượng theo quy định. Đồng thời để đảm bảo tính hợp pháp cũng như giá trị hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán nhà đất phải được công chứng tại phòng công chứng nhà nước hoặc văn phòng công chứng được cấp phép hoạt động.

Thủ tục công chứng mua bán nhà đất như thế nào?

Căn cứ điều 40 và 41 luật công chứng 2014 các bên chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ

Bên bán (Bên tặng cho) cần chuẩn bị

Giấy chứng nhận nhà đất (sổ đỏ, sổ hồng)

Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước, hộ chiếu (cả vợ và chồng)

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (đăng ký kết hôn nếu có)

Hợp đồng ủy quyền (nếu bán thay cho người khác)

Bên mua (bên nhận cho tặng) cần chuẩn bị

Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân

Đồng thời cả 2 bên cần chuẩn bị phiếu yêu cầu công chứng thường do bên mua chuẩn bị nhưng có thể do các bên thỏa thuận. Các bên có thể soạn sẵn trước hợp đồng mua bán nhà đất.

Thủ tục công chứng mua bán nhà đất năm 2020

Bước 1: Phòng công chứng tiếp nhận yêu cầu công chứng

Đánh giá yêu cầu của pháp luật với người công chứng. Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ công chứng.

Trường hợp 1: Đầy đủ hồ sơ, đúng pháp luật thì sẽ thụ lý và ghi chép vào sổ công chứng.

Trường hợp 2: Hồ sơ còn thiếu thì yêu cầu bổ sung theo quy định pháp luật.

Bước 2: Thực hiện công chứng mua bán nhà đất

Trường hợp 1: Nếu 2 bên soạn sẵn hợp đồng trước.

Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng. Nếu đáp ứng yêu cầu thì chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Nếu không đúng hay có vi phạm thì yêu cầu sửa lại, không sửa thì từ chối công chứng.

Trường hợp 2:Công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu người công chứng

Người yêu cầu công chứng đọc lại toàn bộ hợp đồng kiểm tra và xác nhận. Đồng thời ký vào từng trang của hợp đồng (thực hiện trước mặt công chứng viên).

Công chứng viên yêu cầu xuất trình bản chính các giấy tờ trong hồ sơ để đối chiếu. Ghi lời chứng ký và đóng dấu.

Tham khảo dự án: https://phuongthienland.com/du-an/gem-skyworld.html

Phương Thiện land @ 16:19 23/06/2020 Số lượt xem: 153

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mua Bán Nhà Đất Có Nên Ra Phòng Công Chứng Tư? trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!