Đề Xuất 12/2022 # Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản / 2023 # Top 13 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 12/2022 # Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản / 2023 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o- HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA Số : – Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005. – Căn cứ luật dân sự số 33/2005QH 11 và được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005. – Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày tháng năm 2016 Chúng tôi gồm :

– Đại diện ông:

– Chức vụ:

– Địa chỉ:

– Điện thoại: Fax:

– MST:

– Đại diện ông : Trần Văn Tình

– Chức vụ : Giám đốc

– Địa chỉ: Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

– Điện thoại : Fax:

– Tài khoản: 21593222 tại Ngân hàng: Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

( VPBank) – Chi nhánh 98 Nguyễn Hữu Huân.

– Mã số thuế: 0105029278

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với những điều khoản và điều kiện sau :

Hàng Hóa Vận Chuyển, Phương Tiện Vận Chuyển :

Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển hàng hóa với chi tiết sau :

1.1 Mặt hàng: Theo yêu cầu và lệnh vận chuyển của bên A

1.2 Trọng lượng: Theo yêu cầu và lệnh vận chuyển của bên A

1.3 Nơi nhận hàng: Cụ thể theo lệnh vận chuyển của bên A

1.4 Nơi giao hàng: Cụ Thể theo lệnh vận chuyển của bên A

1.5 Phương thức vận chuyển : Đường Bộ

: Phương Thức Giao Nhận, Giá Cả Và Thời Gian Vận Chuyển :

1. Lịch vận chuyển: Theo thông báo của Bên A

Bên A phải báo trước cho bên B nhu cầu vận chuyển chi tiết trước ít nhất là 12h.

Trong trường hợp hủy lệnh vận chuyển, phải báo trước 6h. Nếu sau 6h, bên nào thông báo muộn sẽ chịu phạt 20% tiền cước vận chuyển cho lô hàng báo chậm.

2. Phương thức giao nhận :

a. Bên B sẽ đưa phương tiện đến kho do bên A chỉ định để nhận hàng.

b. Kiểm đếm số lượng thực tế tại các kho của bên A, và kiểm đếm theo đầu kiện.

c. Giao nhận hàng nguyên đai, nguyên kiện. Trong trường hợp có dấu hiệu hàng không còn nguyên đai, nguyên kiện sẽ được bên A và bên B cùng tiến hành kiểm tra hàng và xác nhận tình trạng hư hỏng, thiếu hụt, bên B sẽ bồi thường theo mục 1.5, điều IV trong hợp đồng này.

d. Khối lượng vận chuyển được xác định bằng phương pháp cân xe hoặc kiểm đếm số lượng.

e. Bên A cung cấp hàng cho bên B theo lệnh vận chuyển trong vòng 03h đối với xe tải. Trong trường hợp quá thời gian trên, bên A sẽ chịu phạt tiền lưu xe là 200.000 VNĐ/ngày (hai trăm ngàn đồng).

3. Giá vận chuyển: Tùy theo từng loại hàng và tuyến đường vận chuyển do bên A yêu cầu.

Ghi chú:

– Giá chưa bao gồm chi phí bảo hiểm hàng hóa. Trong trường hợp bên A muốn mua bảo hiểm hàng hóa thì bên A sẽ chịu chi phí này.

– Giá chưa bao gồm chi phí bốc xếp tại kho nhận hàng và kho giao hàng

– Giá trên đã bao gồm chi phí kiểm đếm tại kho nhận hàng và kho giao hàng.

– Giá trên có thể thay đổi khi có sự thống nhất giữa hai bên.

1.1. Bên B sẽ gửi đối chiếu vận chuyển và chứng từ vận chuyển cho bên A.

1.2. Bên B sẽ xuất hóa đơn GTGT cho bên A căn cứ theo kết quả xác nhận đối chiếu của hai bên.

1.3. Biên bản giao nhận hàng hóa có sự xác nhận của bên A.

2. Hình thức thanh toán :

2.1 Bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 10 ngày bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt kể từ ngày bên A nhận được hóa đơn GTGT.

1.1. Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng và xác nhận số lượng, mọi trường hợp giao thiếu số lượng, hoặc hàng hóa bị hư hỏng do quá trình vận chuyển bên B sẽ chịu trách nhiệm đền bù (không bao gồm các điều kiện bất khả kháng trong mục 1.6 của điều này).

1.2. Thông báo kịp thời cho bên A các trường hợp phát sinh để hỗ trợ giải quyết nhằm tránh trì hoãn việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

1.3. Trong quá trình vận chuyển cho bên A, bên B phải bảo quản hàng hóa đúng theo qui định.

1.4. Cung cấp cho bên A bộ chứng từ giao nhận và đó được xem là bản chuẩn cho hai bên trong quá trình nhận và giao hàng.

1.5. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về thủ tục pháp lý đối với những sự cố xảy trong quá trình vận chuyển và sẽ đền bù hư hại hàng hóa theo như hóa đơn vận chuyển của bên A ( hoặc của chủ hàng mà bên A ký hợp đồng). Bên B mua bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với mổi xe tải và bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật về phương tiện vận chuyển đường bộ.

1.6. Trong trường hợp bất khả kháng (như thiên tai, địch họa, lũ lụt gây hư đường) hai bên cùng bàn bạc phương án khắc phục trên cơ sở hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho cả hai bên.

2.1. Chuẩn bị hàng hóa đầy đủ như đã thỏa thuận và các giấy tờ hợp lệ, hợp pháp cần thiết cho việc vận chuyển trong nước cũng như chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý và hợp lệ của hàng hóa; không vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ xuất xứ và vi phạm pháp luật.

2.2. Thông báo cho bên B biết bằng lệnh vận chuyển với đầy đủ thông tin trước ít nhất 24h khi có nhu cầu vận chuyển (trước 18h – 18h30 chiều cho ngày hôm sau). Việc thay đổi lệnh vận chuyển, bên A sẽ thanh toán cho bên B theo mục 1, điều II của hợp đồng này.

2.3. Cung cấp hàng đầy đủ theo lệnh vận chuyển cho bên B theo Mục 2, điều II hợp đồng này.

2.4. Cung cấp cho bên B đầy đủ những thông số kỹ thuật, tính chất của hàng hóa, điều kiện xếp đỡ cũng như bảo quản hàng đặc biệt (nếu có).

2.5. Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thời gian qui định về thời hạn tại điều III của Hợp đồng này.

2.6. Chịu trách nhiệm bốc xếp và sắp xếp hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của chủ hàng tại nơi nhận và giao hàng.

: Điều Khoản Chung và thời hạn hợp đồng :

1. Hai bên cam kết thực hiện theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này.

2. Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên nếu hai bên cung cấp dịch vụ không đạt yêu cầu như thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng này thì có quyền xem xét lại điều khoản hợp đồng, hoặc thanh lý hợp đồng.

3. Hai bên cam kết không được tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do thống nhất bằng văn bản thì mọi tổn thất do mình gây ra cho bên kia sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra bất đồng, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết theo tinh thần hợp tác bình đẳng, trường hợp không thể đi đến thỏa thuận sẽ trình lên Tòa Án Kinh Tế TP Hà Nội giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, án phí do bên thua chịu.

5. Mọi thay đổi bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản và được sự đồng ý của hai bên.

6. Khi hợp đồng hết hạn nếu hai bên không có ý định gia hạn thì hợp đồng đương nhiên được thanh lý sau khi mọi công nợ được giải quyết giữa hai bên.

7. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 và sẽ được gia hạn thêm khi hai bên thống nhất bằng văn bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tag: kiêm xin khách

Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Vận Chuyển Hàng Hóa / 2023

Hợp đồng vận chuyển có vai trò rất quan trọng trong việc kí kết vận chuyển giữa đơn vị vận chuyển và đơn vị thuê dịch vụ.

CÔNG TY TNHH TM DV VT LÂM SANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : 06/2018/HĐ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

–00–

TP.HCM,Ngày …. tháng …… Năm 2019

(V/v: Vận chuyển hàng hóa) – Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua theo nghị định số: 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. – Căn cứ vào Luật thương mại được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua theo nghị quyết số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2019 tại chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên Chủ hàng): CÔNG TY ……..www.vantailamsang.vn………………………………………………………..

Địa chỉ: …………… chúng tôi ………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……. chúng tôi …………………… Fax: … chúng tôi ………………….

Đại diện:………………. chúng tôi ……………………. Chức vụ: Giám đốc. chúng tôi

Mã số thuế: …………. chúng tôi ………………….. Số tài khoản :… chúng tôi ………

Địa chỉ: F1/57D ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0982 222 477 Fax:

Đại diện: Ông :Lê Văn Sang Chức vụ: Giám đốc.

Mã số thuế: 0314674433

Sau khi trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Số tài khoản: 0501000160370 Mở tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN bắc Sài Gòn.

Bên A đồng ý thuê vận chuyển và bên B đồng ý nhận vận chuyển hàng hóa vật tư, việc vận chuyển hàng hóa được tiến hành theo phương thức: khi nào Bên A thuê vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của Bên A thì Bên B sẽ vận chuyển hàng đến nơi được chỉ định.

ĐIỀU 2: TÊN HÀNG VÀ ĐẶC TÍNH HÀNG:

+ Hàng hóa là các loại sản phẩm do Bên A chỉ định.

+ Chi tiết về số lượng hàng hóa, thời gian, địa điểm giao của mỗi đợt vận chuyển sẽ được thực hiện đầy đủ trên phiếu xuất kho của Bên A.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

+ Bên A thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B theo từng chuyến hàng.

+ Giá cước vận chuyển sẽ tính theo từng thời điểm, từng lô hàng, dựa vào bảng báo giá cho từng lô hàng cụ thể.

+ Tất cả các loại phí vận tải hoàn toàn do Bên B chịu. Ngoài cước phí đã thỏa thuận Bên A không chịu bất cứ chi phí nào cho Bên B.

+ Thời gian vận chuyển hàng hóa từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

+ Tùy vào mỗi đơn hàng mà Bên A sẽ thông báo cho Bên B.

Trách nhiệm của Bên A:

+ Bên B đưa phương tiện đến nhận hàng tại kho CÔNG TY . ………………………………….. và vận chuyển tới địa chỉ của từng chuyến hàng do Bên A cung cấp .

+ Thanh toán cước phí vận chuyển cho Bên B đúng theo điều 3 của hợp đồng.

+ Thông báo cho Bên B kế hoạch giao hàng trước 01 ngày các thông tin về số lượng từng đợt, để Bên B sắp xếp phương tiện thời gian phù hợp.

+ Lập phiếu xuất kho cho từng chuyến vận chuyển, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng.

+ Khi nhận được thông tin của Bên A. Bên B sắp xếp phương tiện để vận chuyển. Nếu Bên B không báo lại mà xẩy ra thiệt hại do không có phương tiện vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của Bên A thì Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm.

+ Vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm đã định. Trường hợp để xẩy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm, Bên B phải chịu bồi thường cho Bên A 100% giá trị thiệt hại do mình gây ra.

+ Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết khi yêu cầu thanh toán.

+ Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Nếu có thay đổi hoặc phát sinh, hai bên cùng nhau trao đổi để thống nhất và có biện pháp giải quyết cụ thể bằng văn bản hay phụ lục hợp đồng. + Mỗi bên không được đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào khi chưa có sự đồng ý của bên kia. Nếu có tranh chấp sẽ đưa ra Tòa Án Kinh Tế chúng tôi là nơi phán quyết cuối cùng.

+ Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 01 / 01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 và tự thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI LÂM SANG

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

GIỚI THIỆU CÔNG TY VẬN TẢI LÂM SANG:

Công ty dịch vụ vận tải Lâm Sang chuyên cho thuê các loại xe tải từ 500kg đến 15 tấn các loại, kích cỡ thùng đa dạng. Đặc biệt, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng, chuyển dọn nhà xưởng và cho thuê xe tải cẩu hàng giá rẻ hàng đầu tại tphcm.

Dịch vụ chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất, tài xế dày dặn kinh nghiệm, luôn có đội ngũ nhân viên bốc xếp hùng hậu sẵn sàng phục vụ khách hàng trong mọi thời điểm trong ngày. Vì vậy, hãy liên hệ đến công ty thông qua:

Mọi chi tiết cần trao đổi thêm về Báo giá, vui lòng liên hệ tổng đài . 0822.749.749 – 098.2222.477

Truy cập.www.vantailamsang.vn Rất mong sự hợp tác từ quý Công ty.

Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Mới Nhất Chuẩn 2022 / 2023

→ Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá mới nhất chuẩn 2021

Vận chuyển hàng hóa là một loại dịch vụ mà các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ tiến hành các công việc chuyển hàng từ địa điểm này đến với địa điểm khác theo thỏa thuận đối với cá nhân hay tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Hợp đồng vận chuyển còn gọi giấy hợp đồng hay hợp đồng vận tải là sự thỏa thuận giữa bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển hàng hóa. Trong đó, bên vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa, tới địa điểm đã được chỉ định theo thỏa thuận và giao hàng hóa cho người nhận. Bên thuê vận chuyển phải trả cước phí vận chuyển và các khoản phí khác cho bên vận chuyển.

2. ĐỐI TƯỢNG, CÁC CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa ghi lại toàn bộ thông tin, quá trình thỏa thuận của các bên tham gia vận chuyển bao gồm thông tin của các bên tham gia hợp đồng, đặc điểm hàng hóa, giá trị hàng hóa, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, các phương án giải quyết tranh chấp,…

Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự vận chuyển hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác, đảm bảo an toàn và không hư hỏng khi ký kết hợp đồng. Trong một mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bao gồm các chủ thể sau:

– Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa là hợp đồng thời vụ mang tính đền bù thiệt hại, trong từng trường hợp có thể là hợp đồng ưng thuận hoặc hợp đồng thực tế:

Đối với hợp đồng vận chuyển các bên có tham gia hợp đồng có quyền và nghĩa vụ bằng nhau, không bên nào có quyền hạn tự đem lại lợi ích hơn cho mình. Hợp đồng thuê vận chuyển là sự ký kết bảo đảm hàng hóa nguyên vẹn và không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến nơi chỉ định. Nếu trong quá trình vận chuyển bị hư hỏng thì bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển.

Trong trường hợp vận chuyển công cộng theo từng tuyến đường sẽ phát sinh thêm một bên vận chuyển khác gọi là hợp đồng thực tế.

Trong trường hợp vận chuyển hàng hóa cố định hoặc đặt chỗ trên phương tiện vận chuyển từ điểm xuất phát đến địa điểm nhận hàng thì được gọi là hợp đồng ưng thuận.

Hợp đồng vận tải hàng hóa được phân chia thành nhiều hình thức khác nhau. Đối với các giao dịch vận chuyển nhỏ lẻ và số lần giao dịch ít thì hợp đồng vận chuyển chỉ là một tờ vé hoặc là một biên nhận. Đối với những giao dịch lớn, tuyến đường dài và thời gian hợp tác lâu thì hợp đồng sẽ chi tiết và cụ thể có tính pháp lý cao hơn.

Người có quyền nhận hàng hóa vận chuyển được hiểu là người thứ ba được hưởng lợi ích trong hợp đồng vận chuyển này. Tuy người này không phải tham gia vào ký kết hợp đồng vận chuyển nhưng lại có quyền yêu cầu bên dịch vụ vận chuyển phải giao hàng hóa đúng nơi và đúng thời hạn trong hợp đồng.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa ghi lại toàn bộ thông tin, quá trình thỏa thuận của các bên tham gia vận chuyển bao gồm thông tin của các bên tham gia hợp đồng, đặc điểm hàng hóa, giá trị hàng hóa, quyền và nghĩa vụ của các bên, các phương án giải quyết tranh chấp,… Khi soạn thảo mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

Giải quyết hao hụt hàng hóa: là những quy định về các trường hợp hao hụt hàng hóa được xử lý chi tiết tương ứng với trách nhiệm của mỗi bên tham gia hợp đồng vậnchuyển.

Người áp tải hàng hóa: được hiểu là người đi theo hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất phát đến địa điểm giao hàng. Điều này là không bắt buộc, nhưng bên thuê dịch vụ vận chuyển nên cử một người áp tải hàng hóa nên mặt hàng vận chuyển có giá trị và quan trọng như: hàng quý hiếm (kim cương, đá quý), hàng hóa tươi sống, hàng nguy hiểm,…

​Dowload mẫu hợp đồng thuê xe tải, mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá mới nhất!

5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Khi tham gia hợp đồng vận chuyển hàng hóa mỗi bên cần có nghĩa vụ và trách nhiệm riêng như sau:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ vận chuyển

5.2 Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa / 2023

Bảng  kê cước vận chuyển là gì?

Các nội dung chính của bảng kê cước vận chuyển Như rất nhiều các biên bản vận chuyển hàng hoá khác, bản kê cước vận chuyển có thể có rất nhiều mẫu khác chúng tôi nhiên, để đảm bảo bảng kê được chặt chẽ và khoa học, các nội dung không thể thiếu trong bảng kê cước vận chuyển là: Thông tin của bên thuê và bên cho thuê xe Số hoá đơn GTGT đã xuất và phát hành cùng bảng kê cước vận chuyển hàng hoá. Số hợp đồng của hai bên để dễ dàng so sánh, đối chiếu. Lộ trình vận chuyển hàng hoá Tên loại hàng, khối lượng hàng hoá vận chuyển Số lượng thành tiền từng chuyến, tổng số tiền phải trả. Tiền thuế GTGT

Mẫu bảng kê khai cước vận chuyển hàng hoá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày ……. tháng …….. năm ………

BẢNG KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

 (Kèm theo công văn số ………/……….. ngày …../……./…….. của ……. )

Tên đơn vị vận tải:………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Trụ sở (nơi đơn vị đăng ký kinh doanh): ………………………………………………………………………….

Số điện thoại   (Fax):……………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………………………………… do……………… ……………… ………………………………….cấp ngày …. tháng…. năm ….

Loại hình vận tải kê khai: ……………………………………………………………………………………………… (Ghi rõ vận tải khách theo tuyến cố định hay vận tải khách công cộng bằng xe buýt hay vận tải khách bằng taxi hay vận chuyển hàng hoá, mỗi loại hình phải kê khai một bản riêng)

Đơn vị kê khai giá cước vận tải như sau:

a)Giá cước bình quân: đ/HKKm (vận tải khách) hoặc đ/TKm (vận tải hàng)

b)Giá cước cụ thể từng tuyến: STT Tên tuyến, mã số tuyến (nếu có) Đơn giá (đ/Hkkm hoặc đ/Tkm) Chiều dài tuyến (km) Giá cước tuyến (đ/HK hoặc đ/Tấn) Thời gian bắt đầu thực hiện 1 2 3 4 … (Đối với giá cước vận tải do đơn vị vận tải tự quy định, yêu cầu đơn vị có thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai kèm theo Bảng kê khai này)

Nơi nhận: – Cơ quan tiếp nhận HS kê khai; – Như trên; – Lưu: Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) Thuê xe tải đầy đủ hợp đồng, bảng kê cước vận chuyển hàng hoá tại Lâm Sang Bạn đang tìm kiếm một đơn vị vận chuyển uy tín, đầy đủ các loại giấy tờ, bản kê cước vận chuyển

Những yếu tố đánh giá mức độ chuyên chở hàng hoá để đưa ra giá cước vận chuyển hàng hoá bằng xe tải chuẩn xác nhất

Nhằm tiết kiệm các khoản chi phí phát sinh không cần thiết, các cá nhân, doanh nghiệp cần chọn loại xe tải chở hàng kích thước thùng, tải trọng phù hợp nhất.

Những lý do bạn nên thuê xe tải chở hàng công ty vận tải Lâm Sang chúng tôi:

Hiện nay, trên địa bàn có rất nhiều cá nhân, công ty cung cấp dịch vụ chuyên chở hàng hoá các loại trong nội thành TPHCM. Tuy nhiên, nếu bạn là những khách hàng chưa thật sự có kinh nghiệm đầy đủ để giúp đánh giá một công ty uy tín, dịch vụ chất lượng hãy đến với công ty vận tải Lâm Sang chúng tôi để trải nghiệm:

Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng công ty vận tải Lâm Sang đa dạng đầu tấn: 1.8 thùng dài 4m3, xe 2.25 tấn thùng dà 4m3, xe thùng dài 6m2 loại 5.9 tấn…

Tài xế lái xe có kinh nghiệm nhiều năm lái xe tải chở hàng đi tỉnh hoặc lái xe trong nội thành

Chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trừ hàng cấm, hàng lậu, hàng quốc cấm

Nhận chở hàng bằng xe tải nhỏ theo hợp đông dài hạn tính phí theo quãng đường

Cam kết vận chuyển hàng hoá 24.24

Bồi thường thiệt hại 100% trong trường hợp rủi ro ngoài ý muốn

Có hợp đồng dài hạn dành cho cá nhân, doanh nghiệp cần thuê xe lâu dài

….

Cho thuê xe tải với mức giá vừa túi tiền khách hàng là mục tiêu hàng đầu công ty Lâm Sang

Nhiều khách hàng nhận thấy chi phí vận chuyển là gánh nặng trong kinh doanh. Do đó, nếu bạn thuê xe tải chở hàng giá rẻ sẽ tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận trong kinh doanh, sản xuất hàng hoá.

Do đó, vì vậy bạn nên chọn công ty vận tải Lâm Sang để hợp tác với quy trình cho thuê xe chuyên nghiệp, đầy đủ thủ tục, tiết kiệm và an toàn trong vận chuyển hàng hoá các loại.

Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng công ty chúng tôi với mức giá phù hợp với túi tiền khách hàng có nguồn tài chính eo hẹp. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chuyển dọn kho xưởng, chuyển kho bãi, chuyển nhà, văn phòng, cho thuê xe cẩu hàng giá rẻ,..

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Hotline: 098.2222.477  ⇒ Xem Thêm www.dichvuvantai.net

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Đơn Giản / 2023 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!