Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Hóa Đơn Cơ Quan Thuế Của Hộ Kinh Doanh # Top 11 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Hóa Đơn Cơ Quan Thuế Của Hộ Kinh Doanh # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Hóa Đơn Cơ Quan Thuế Của Hộ Kinh Doanh mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đăng : 25/08/2017 02:41 PM

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2017, tại …………., Chúng tôi gồm:

Sinh ngày: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số: do Công an tỉnh cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: Là chủ hộ kinh doanh…. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ….. cấp ngày….

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số: do Công an cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

… Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Bên B thay mặt Bên A liên hệ Cơ quan thuế quận….. để làm thủ tục mua hoá đơn bán hàng cho …….

Kể từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký

Tập tin đính kèm:

maugiayuyquyenmuahoadon-dailythue.doc

Thủ Tục Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế Theo Luật Thuế Mới Nhất

Hiện nay theo thông tư 39/2014/TT-BTC ban ngày 31/03/2014 có quy định rõ đối tượng đủ điều kiện đặt in và tự in, còn những đối tượng khác không đủ điêu kiền để tự in, đặt in hóa đơn thì cần phải tiến hành mua hóa đơn.

Trong bài viết này, kế toán Thiên Ưng hướng dẫn chi tiết các bạn thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế.

– Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án). Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật DN và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác. – Hộ, cá nhân kinh doanh. – Tổ chức kinh doanh, DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu. – DN đang sử dụng hoá đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế: Đây là các DN có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu nhận biết như DN Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác; DN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi. .. – DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

2. Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế gồm những giấy tờ sau:

Đối Tượng Và Thủ Tục Mua Hóa Đơn Bán Lẻ Của Cơ Quan Thuế

Đối tượng và thủ tục mua hóa đơn bán lẻ của cơ quan thuế. Đối tượng mua hóa đơn bán lẻ (hóa đơn bán hàng) của cơ quan thuế được quy định chi tiết tại Điều 11 của thông tư 39/2014/TT-BTC – Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Bài viết dưới đây sẽ nêu chi tiết về đối tượng được mua hóa đơn lẻ và thủ tục, hồ sơ mua hóa đơn lẻ.

Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượng sau:

1. Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án). 2. Hộ, cá nhân kinh doanh; 3. Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu. 4. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; 5. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp nhóm 4 và 5 mua hoá đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hoá đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hoá đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Chú ý: Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn.

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại nhóm 4 là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

– Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

– Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

– Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

– Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán.

– Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định: Không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy định.

– Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế.

Hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ, bao gồm:

Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (theo mẫu, 01 bản chính);

CMND photo (01 bản) và bản chính để đối chiếu;

Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ hoặc giấy mua bán hàng hóa (02 bản trong đó có ít nhất 01 bản chính);

Tờ khai thuế GTGT, TNCN (02 bản);

Tờ hoặc tờ khai thuế TNDN (đối với tổ chức 03 bản);

Biên lai nộp thuế (02 bản photo)

Lưu ý: Cá nhân khác thay mặt người nộp thuế thực hiện ký hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế, nhận hóa đơn lẻ thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự (điều 6, khoản 2, TT156/2013/TT-BTC)

Bài viết: “Đối tượng và thủ tục mua hóa đơn bán lẻ của cơ quan thuế”

Có thể bạn quan tâm: “Kê khai hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành thì bên mua có bị phạt?”

Ngày 14/12/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 5791/TCT-CS, hướng dẫn về việc xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành.

Căn cứ: Khoản 1, Điều 12, Thông tư 166/2013/TT-BTC “Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định”.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà bên bán chưa thông báo phát hành nhưng doanh nghiệp:

– Có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán; – Hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến nộp thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế hoàn, không bị phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Mức xử phạt là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Thuế Của Hộ Kinh Doanh Chi Tiết A

Tất cả các hình thức kinh doanh cần đăng ký giấy phép hiện nay trong quá trình hoạt động đều có nghĩa vụ phải nộp thuế. Các cơ quan thuế sẽ quản lý việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế qua mã số thuế. Hiện nay đối với doanh nghiệp thì trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp đồng thời cũng là mã số thuế của doanh nghiệp. Nhưng đối với hộ kinh doanh khi có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì vẫn chưa có mã số thuế mà phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế. Chủ hộ kinh doanh phải điền thông tin vào mẫu tờ khai đăng ký thuế và nộp cho cơ quan thuế để được cấp mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế cho hộ kinh doanh. Vậy mẫu tờ khai đăng ký thuế của hộ kinh doanh như thế nào? Trình tự nộp tờ khai thuế ra sao? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết.

I/ Mẫu tờ khai đăng ký thuế cụ thể

Mẫu tờ khai đăng ký thuế của hộ kinh doanh cụ thể như sau:

Mẫu tờ khai đăng ký thuế của hộ kinh doanh

II/ Hướng dẫn điền thông tin trong mẫu tờ khai đăng ký thuế

Trong tờ khai đăng ký hộ kinh doanh thường sẽ điền các thông tin sau đây:

+ Tên người nộp thuế hoặc Tên bảng hiệu : Thường chỉ cần ghi hộ tên chủ hộ kinh doanh bằng chữ in hoa.

+ Địa chỉ kinh doanh

+ Thông tin về đại diện hộ kinh doanh

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

+ Chỗ ở hiện tại.

+ Các thông tin khác như email, fax, website : không bắt buộc phải ghi.

+ Thông tin về giấy tờ của đại diện hộ kinh doanh : Ngày sinh, quốc tịch, thông tin về giấy tờ chứng thực cá nhân như Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

+ Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ( nếu đã có).

+ Vốn kinh doanh.

+ Ngành nghề kinh doanh.

III/ Trình tự nộp tờ khai đăng ký thuế

Để nộp tờ khai thuế cho hộ kinh doanh cá thể, chủ cơ sở kinh doanh cần tiến hành theo trình tự sau:

– Bước 1: Đăng ký giấy phép hộ kinh doanh hộ cá thể.

– Bước 2: Sau khi có giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì chúng ra nộp hồ sơ đăng ký thuế ở cơ quan thuế và cơ quan thuế sẽ trả biên nhận hồ sơ hẹn trả kết quả. Hồ sơ chỉ gồm : Mẫu tờ khai đăng thuế điền thông tin như ở trên, Giấy phép kinh doanh bản sao, Giấy tờ chứng thực cá nhân bản sao của chủ hộ.

– Bước 3: Nhân kết quả – Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ.

IV/ Sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Nam Việt Luật

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn về mẫu tờ khai đăng ký thuế thì hãy liên hệ đến Nam Viêt Luật để được tư vấn chi tiết hơn. Hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật để nhận được nhiều lợi ích như:

– Không phải quản lý bộ máy kế toán. Không phát sinh các khoản chi phí BHXH, BHYT, khen thưởng và trợ cấp cho người lao động.

– Không phát sinh chi phí tuyển dụng và đào tạo kế toán viên.

– Không phát sinh các khoản chi phí ban đầu như: phần mềm kế toán, bàn ghế cho kế toán viên, máy in, máy vi tính, văn phòng phẩm, điện, nước, chi phí đi lại…

Sổ sách đảm bảo, an toàn, đúng luật:

– Sổ sách kế toán luôn gọn gàng, suôn sẻ và dễ theo dõi. Vì chúng tôi làm việc toàn bộ trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp và cách thức ghi chép sổ sách được thống nhất ngay từ đầu.

– Số liệu kế toán được xử lý kịp thời, chính xác, đảm bảo lợi ích cao nhất

– Được kịp thời cập nhật các thông tư, nghị định, luật thuế mới nhất.

– Với 1 đội ngũ nhân viên là những kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khác.

Dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín

– Dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên kế toán có trình độ năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả công việc đem lại cực kỳ cao.

– Bạn sẽ được tư vấn kịp thời các thay đổi mới liên tục quy định, thông tư của luật thuế nhà nước.

– Các thông tin bảo mật, tình hình hoạt động kinh doanh luôn được bảo mật nhất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Hóa Đơn Cơ Quan Thuế Của Hộ Kinh Doanh trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!