Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoãn Thi Hành Án Dân Sự # Top 6 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoãn Thi Hành Án Dân Sự # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoãn Thi Hành Án Dân Sự mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Điều kiện hoãn thi hành án dân sự theo quy định của Pháp luật.

Căn cứ theo Luật Thi hành án Dân sự có quy định về điều kiện hoãn thi hành án dân sự:

· Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;

· Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

· Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

Lưu ý: Đối với chủ thể yêu cầu hoãn không phải là người có thẩm quyền kháng nghị thì tại khoản 1 Điều 48 không quy định về thời hạn hoãn. Thời điểm ra quyết định có thể phụ thuộc vào thời điểm cưỡng chế thi hành án.

Nội dung mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự.

Nôi dung mẫu đơn yêu cầu hoãn cần phải có cac phần cơ bản sau đây:

Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Họ tên, nơi cư trú, số điện thoại người thi hành án

Thi hành theo bản án số/ngày/ có hiệu lực thi hành kể từ ngày…

Nội dung và lý do xin tạm hoãn thi hành án

Thời hạn xin tạm hoãn

Tài liệu kèm theo.

Hướng dẫn cách viết đơn yêu cầu hoãn thu hành án dân sự.

Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Cục thi hành án)

Theo Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự thì chủ thể ra quyết định hoãn thi hành án dân sự là thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Vd: đối với các tranh cấp mà thẩm quyền thi hành án thuộc về cấp huyện thì chi cục thi hành án có trụ sở tại nơi đó sẽ tiếp nhận đơn yêu cầu. Người ra quyết định sẽ là Chi cục trưởng.

Họ tên, nơi cư trú, số điện thoại người thi hành án

Yêu cầu ghi rõ ràng, chính xác vì đây là thông tin cơ bản tránh ghi sai sẽ ảnh hưởng đến quá trình xem xét yêu cầu.

Thi hành theo bản án số/ngày/ có hiệu lực thi hành kể từ ngày…

Ghi chính xác số bản án, ngày và quan trọng là hiệu lực thi hành từ ngày bao nhiêu để xem xét về thời gian hợp lý đưa ra quyết định tạm hoãn.

Nội dung và lý do xin tạm hoãn thi hành án

Nội dung:

Trình bày ngắn gọn, cụ thể về nội dung vụ án

Vai trò của người yêu cầu tạm hoãn thi hành án

Chủ thể được thi hành án

Chủ thể bị thi hành án

Phân tích cụ thể về phần lý do (điều kiện theo quy định Pháp luật) hoãn thi hành án.

Lý dó: lý do như đã phân tích ở trên.

Thời hạn xin tạm hoãn

Phải phù hợp với lý do nêu ở trên.

Thủ tục yêu cầu hoãn thi hành án dân sự.

Người có yêu cầu hoãn sẽ nộp đơn yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Luật Thi hành án Dân sự.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét yêu cầu này và quyết định hoãn hoặc không hoãn.

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tiếp tục thi hành án theo quy định Pháp luật.

Như vậy, qua bài viết này chúng tôi đã trình bày một số nội dung về mẫu đươn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự cũng như cách viết mẫu đơn này. Trường hợp Quý khách hàng gặp vấn đề về tranh tụng, khởi kiện hoặc các vấn về pháp lý khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline tư vấn miễn phí 1900.63.63.87 bên dưới để được hỗ trợ chi tiết.

Mẫu Đơn Xin Yêu Cầu Rút Thi Hành Án Dân Sự Tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT YÊU CẦU

(V/v thi hành án đối với bản án bản án số […….]ngày […….]”

CMNDsố :………………..cấp ngày ……………………. tại……………………………………..

Nay tôi làm đơn này đề nghị với Quý cơ quan sự việc như sau:

-Ngày ……….tháng……….năm ……… tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu bị đơn là […….] phải trả cho tôi số tiền […….] đồng làm một lần theo đúng nội dung của Bản án dân sự sơ thẩm số […….]ngày […….] của Toà án nhân dân […….] và theo bản án số […….] ngày […….] của Toà phúc thẩm -Toà án nhân dân […….] đã tuyên.

Sau đó ngày […….] Trưởng cơ quan thi hành án […….] đã ra quyết định thi hành án số […….] và số […….] để thi hành các bản án nêu trên và hiện tại vụ việc này đang được Cơ quan thi hành án […….] tiếp tục tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh của bị đơn đang rất khó khăn nên không thể có tiền thanh toán hết cho tôi vào một lần được. Vì thế bị đơn cùng các con của bà đang cùng tôi thương lượng về cách thức trả nợ số tiền nêu trên.

Do đó, để có thời gian thực hiện việc thương lượng nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên trong việc thi hành án. Tôi làm đơn này xin rút yêu cầu thi hành án của mình. Kínhđề nghị Trưởng cơ quan thi hành án […….] và ông/bà chấp hành viên […….] xem xét chấp nhận đề nghị này của tôi. Tôi cam đoan rằng yêu cầu của tôi là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với yêu cầu của mình.

Rất mong Quý cơ quan tận tình giúp đỡ.

Tôi xin trân trọngcảm ơn./.

Điều Kiên, Trình Tự Thủ Tục Hoãn Thi Hành Án Dân Sự

Cho em hỏi muốn hoãn thi hành án dân sự thì nộp đơn đến đâu? Cơ sở pháp lý:

Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014.

Thứ nhất, hoãn thi hành dân sự là gì?

Hoãn thi hành án dân sự là chuyển việc thi hành bản án hoặc quyết định dân sự của Tòa án sang thời điểm khác muộn hơn so với thời điểm đã định sẵn.Việc hoãn thi hành án do Thủ trưởng cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án quyết định bằng văn bản trong một số trường hợp pháp luật quy định.

Thứ hai, các trường hợp hoãn thi hành án dân sự?

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 điều 1 Luật Thi hành án dân sự 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự 2008 như sau:

Điều 48. Hoãn thi hành án “1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây: a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án; b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định; c) Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác; d) Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm; đ) Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật này; e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận; g) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan; h) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật này.”

Như vậy, khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền hoãn thi hành án dân sự.

Thứ ba, trình tự thủ tục nộp đơn hoãn thi hành án dân sự?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 48 Luật Thi hành dân sự 2008 như sau:

” Điều 48. Hoãn thi hành án

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.”

Mặt khác căn cứ khoản 1 điều 332 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 332. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền yêu cầu hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc hoãn thi hành bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.”

Mẫu Đơn Yêu Cầu Đưa Vụ Án Dân Sự Ra Xét Xử

Nội dung đơn yêu cầu đưa vụ án dân sự ra xét xử

Khi vụ án dân sự của người có tranh chấp không được thẩm phán cho ra quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử theo Điều 220 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 theo đúng thời hạn trong luật thì người có tranh chấp có thể làm đơn yêu cầu đưa vụ án dân sự ra xét xử.

Tùy theo từng tính chất của từng loại vụ việc mà thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án dân sự quy định khác nhau.

Nội dung của đơn yêu cầu đưa vụ án dân sự ra xét xử bao gồm:

Ngày, tháng, năm làm đơn;

Tên Tòa án đang thụ lý vụ án dân sự;

Thông tin của người làm đơn: họ và tên, số chứng minh nhân dân, nơi cư trú, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, fax (nếu có);

Lí do làm đơn yêu cầu;

Yêu cầu của người bị thiệt hại: nhanh chóng đưa vụ án dân sự ra xét xử;

Người làm đơn ký tên và điểm chỉ ở cuối đơn;

Thông tin của người nộp đơn phải được ghi chính xác rõ ràng. Bên cạnh đó phải nói người nộp đơn là nguyên đơn hay bị đơn trong vụ án dân sự nào, được Tòa án có thẩm quyền thụ lý khi nào.

Khi viết về lý do làm đơn phải tóm tắt ngắn ngọn nội dung vụ tranh chấp, nêu rõ lý do làm đơn do thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm kéo dài quá thời hạn luật định hoặc các lý do khác.

Sau khi soạn đơn yêu cầu, người nộp đơn tiến hành nộp đơn lên Tòa án mà mình đang khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tòa án sẽ xem xét đơn yêu cầu có hợp lệ không, tiến hành điều tra và thực hiện mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trong trường hợp đơn yêu cầu hợp lệ, hợp pháp theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Đối với đơn yêu cầu xét xử vụ án dân sự phúc thẩm, Tòa án cũng tiến hành xem xét đơn và tiến hành mở phiên xét xử phúc thẩm sau khi xem xét, điều tra.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoãn Thi Hành Án Dân Sự trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!