Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên # Top 14 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………….

Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ………………………………………..

Nam/Nữ: ………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …../……./………Dân tộc: ………………..Quốc tịch: …………………………… Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ……………………………………………………….. Ngày cấp: ……/……./………………………………Cơ quan cấp: …………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):……………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………… ………………………………….

Ngày cấp: …../……/……. Cơ quan cấp: …………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….…………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ………………………………………………………..

Email: ………………………………………. Website: …………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………..

2. Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)  …………………………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………Dân tộc: …….………….Quốc tịch:……………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../……/……. Cơ quan cấp: …………………………………………………….……..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………… ………………………………..

Ngày cấp: …../……/……. Cơ quan cấp: …………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………………………………………….

Email: ………………………………………. Website: ………………………………………………….

Mô hình tổ chức công ty: Chủ tịch công ty

3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………..……………….

Điện thoại: ……………………………… Fax: ……………………………………………………………..

Email: …………………………………… Website: …………………………………………………..

4. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

5. Vốn điều lệ: ……………………………………………………………………… …………………….

6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):…………………………… ………….

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Tôi cam kết:

– Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

– …………….

– …………….

– …………….

……, ngày ……. tháng …….. năm…….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ Tục Mua Bán Công Ty Tnhh 1 Thành Viên

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm sở hữu. Chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức.

sanmuabandoanhnghiep.vn xin nói sơ qua về thủ tục mua bán công ty TNHH 1 thành viên .

có quyền chuyển nhượng công ty cho một tổ chức hay một cá nhân, xuất phát từ quyền của chủ sở hữu công ty theo Điều 64 Luật Doanh Nghiệp.

Việc đầu tiên phải thực hiện đế chuyển nhượng, bán công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu công ty phải nộp đầy đủ tiền góp vốn vào tài khoản của công ty và có xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bán công ty.

– Hợp đồng mua lại công ty bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên ,địa chỉ, trụ sở của công ty bị mua lại; thủ tục và điều kiện mua lại công ty; phương án sử dụng lao động; thủ tục,điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cỏ phần, trái phiếu của công ty bị mua lại; thời hạn thực hiện việc mua lại; trách nhiệm của các bên.

– Điều lệ của công ty bị mua lại

– Giấy xác nhận số dư tài khoản nói trên.

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn, các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn.

– Bản sao hoặc bản gốc Đăng ký kinh doanh.

– Bản sao CMT hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

: Nếu công ty của bạn đã đăng ký thương hiệu, đăng ký logo, hay đăng ký nhãn hiệu, đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm, hàng hóa thì khi bàn giao thủ tục mua bán công ty TNHH thì sẽ có giá thành cao và lợi thế hơn giành cho công ty bạn

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Điện thoại: 024.6682.7986 / 6682.8986

Email: hanoi1@newvisionlaw.com.vn

Thủ Tục Rút Vốn Ở Công Ty Tnhh 2 Thành Viên?

Công ty tôi là công ty TNHH 2 TV, trong đó tôi là giám đốc đại diện theo pháp luật còn bạn tôi là chủ tịch hội đồng thành viên, mỗi người 50% vốn góp của công ty. Công ty đang làm ăn rất thuận lợi tuy nhiên vì nhiều lý do riêng nên tôi muốn rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty. Luật sư hãy tư vấn giúp tôi để làm thủ tục này nhanh gọn mà hợp pháp, chân thành cảm ơn luật sư.

Người gửi: Trần Bình

Chào anh và cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Với câu hỏi của anh, công ty chúng tôi có thể tư vấn cho anh như sau. Theo pháp luật hiện hành quy định thì khi đã góp vốn vào công ty, anh không được rút vốn mà chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác hoặc cá nhân/tổ chức khác. Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển nhượng phần vốn góp như sau:

Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng vốn với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Như vậy có nghĩa là, khi anh muốn “rút vốn góp” ở công ty, đầu tiên bạn phải bán phần vốn góp đó cho chủ tịch hội đồng thành viên (Chính là bạn của anh. Anh chỉ có thể chuyển một hoặc nhiều phần vốn góp cho người khác nếu bạn của anh không mua lại hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán. Và trong trường hợp này, công ty anh còn phải tổ chức hoạt động lại theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Để tiến hành việc chuyển nhượng vốn góp thì anh cần chuẩn bị các tài liệu sau:

– Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp bao gồm: Thông báo, biên bản họp, quyết định về việc thay đổi.

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp có chữ ký các bên.

– Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

– Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác định của công ty.

Như vậy, hình thức hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp sẽ không cần công chứng hoặc chứng thực mà chỉ cần có chữ ký của hai bên và có xác nhận của công ty.

           

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Thành Lập Công Ty, Thành Lập Doanh Nghiệp Mới Nhất 2022

Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp

Hộ kinh doanh cá thể: là đăng ký nhỏ lẻ nên ít tạo được thương hiệu cũng như lòng tin của khách hàng, đối tác với hộ kinh doanh. Về quy mô gon gàng, nhỏ phù hợp với các cửa hàng tạp hóa, chỉ được đăng ký kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh không mở được chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp nên không được khấu trừ các khoản chi phí hợp lý như: thuê nhà + điện nước + nhân công + bảo hiểm…

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân: Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân không được là chủ hộ kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trong quá trình kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn vào các công ty khác..

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên:

Là do một thành viên hoặc là một tổ chức cá nhân làm chủ

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ đăng ký

Có tư cách pháp nhân

Không có quyền phát hành cổ phiếu

Hoạt động và quản lý theo hai mô hình: mô hình 1 Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên; mô hình 2 Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kiểm soát viên.

Thực hiện việc góp vốn thành lập công ty: là số vốn đã đăng ký và cam kết góp đủ trong 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên: theo luật doanh nghiệp năm 2020 công ty TNHH hai thành viên có ít nhất 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên, có tư cách pháp nhân, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty. Loại hình này không được phát hành cổ phần.

Về tổ chức và quản lý theo cơ cấu: hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc/ tổng giám đốc, ban kiểm soát

Về chế độ tài chính: thực hiện việc góp vốn của các thành viên, chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên, xử lý phấn vốn góp của các thành viên, tăng giảm vốn điều lệ và chia lợi nhuận cho các thành viên chúng tôi sẽ phân tích cụ thể ở bài chuyên sâu về loại hình TNHH.

Đặc điểm của công ty cổ phần: có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa, về cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Vốn điều lệ được các cổ đông góp theo tỷ lệ gọi là cổ phần, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp, trong quá trình hoạt động công ty cổ phần có quyền phát hanh cổ phần các loại để huy động vốn.

Tổ chức quản lý thông qua: đại hội đồng cổ đông, giám đốc/ tổng giám đốc, ban kiểm soát, hội đồng quản trị

Cổ phần, cổ phiếu, vốn và chế độ tài chính quy định chi tiết tại chương V luật doanh nghiệp năm 2020.

Như vậy tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp thì khách hàng có thể lựa chọn loại hình cụ thể phù hợp với tình hình kinh doanh riêng của công ty sau này. Hiện nay đa số khách hàng của Việt Luật thường lựa chọn loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH để dễ dàng hoạt động và kinh doanh sau này.

Về vốn điều lệ: Tư vấn về vốn, tỷ lệ vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông của công ty, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị chiếm tối thiểu và tối đa bao nhiêu % vốn góp….

Về tên doanh nghiệp: Tư vấn về cách đặt tên doanh nghiệp chuẩn xác ( Tra cứu tên công ty, cách đặt tên hay, hợp phong thủy, ngành nghề để tránh trường hợp không bị trùng với doanh nghiệp đã đăng ký hoặc gây nhầm lẫn…)

Về ngành nghề kinh doanh: Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, lựa chọn ngành nghề nào là ngành nghề chính, ngành nào có điều kiện,số lượng ngành nghề là phù hợp … những ngành nghề dự tính để kinh doanh.

Về kê khai thuế sau thành lập: Tư vấn về thuế đối với doanh nghiệp khi bắt đầu đi vào hoạt động (cách nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế, về mã chương, mã ngành, cách nộp tờ khai trực tiếp tại tại cơ quan thuế và kê khai qua mạng. Cách kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm.

Các mức thuế môn bài năm 2021 được quy định mới nhất quy định đối với cá nhân- doanh nghiệp – hộ kinh doanh cá thể:

Văn bản quy định hiện hành:

Căn cứ vào tt 302/2016 tt- btc, thông tư 65/2020 tt-btc

Căn cứ vào nghị định 139/2016/ NĐ – CP; NĐ 22/2020 NĐ/CP;

Hiện nay Áp dụng nghị định 22 thì các doanh nghiệp thành lập trong năm đầu tiên sẽ được miễn phí thuế môn bài năm đầu thành lập. Áp dụng cả đối với cả chi nhánh – văn phòng đại diện – địa điểm kinh doanh.

Áp dụng với các chi nhánh, văn phòng đại diện công ty, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

2. Hồ sơ thành lập công ty khách hàng cần chuẩn bị

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu chứng thực đối với thành viên là cá nhân. Đối với tổ chức thì chuẩn bị thêm bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh.

Cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm: tên công ty, địa chỉ công ty, ý tưởng ngành nghề.. căn cứ vào quyết định 27/2018 ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân, lấy mã ngành cấp 4.

Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty Việt Luật cung cấp

Điều lệ doanh nghiệp Việt Luật soạn thảo khách hàng ký

Cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời gian hiệu lực

Trường hợp tổ chức góp vốn: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện được uỷ quyền của tổ chức

Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty + quyết định bổ nhiệm người quản lý vốn tại công ty mới + giấy phép đăng ký kinh doanh chứng thực + chứng minh thư nhân dân chứng thực của người đại diện quản lý phần vốn góp.

Hồ sơ sẽ nộp toàn bộ qua mạng trên hệ thống thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh do bộ kế hoạch và đầu tư quản lý.

Các gói dịch vụ thành lập công ty năm 2021 do Việt Luật cung cấp

Hỗ trợ và giải đáp về gói dịch vụ gọi hotline : 0965 999 345 – 0968 29 33 66

GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY NỘI DUNG DỊCH VỤ VIỆT LUẬT THỰC HIỆN CHO KHÁCH HÀNG

1.2. Hướng dẫn cách thức phát hành hóa đơn – cân đối và kê khai hóa đơn.

1.3. Hướng dẫn cách thức bảo hộ thương hiệu – nhận diện thương hiệu

1.4. Hướng dẫn các thủ tục làm giấy phép con ví dụ:

Giấy phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

Giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Giấy phép lữ hành nội địa lữ hành quốc tế;

Kinh doanh thuốc (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc);

Kinh doanh các ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh phế thải, phế liệu, vải vụn (đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường …)

2. Tiếp nhận thông tin:

Soạn thảo hồ sơ thành lập nhanh (chỉ 10 phút)

3. Với tiêu chí: Khách hàng không đi lại – Không chờ đợi – Không phải mất công tìm hiểu thủ tục từ các nguồn khác nhau.

GÓI CƠ BẢN 1.500.000 VNĐ (Đã bao gồm lệ phí NN và DV)

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập ( Điều lệ, giấy đề nghị, Danh sách, Hợp đồng ủy quyền…) 2. Làm dấu công ty, dấu liền mực (01 dấu) 3. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia.Về đăng bố cáo doanh nghiệp sau thành lập:

Theo luật doanh nghiệp năm 2020, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia và phải nộp lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp.

Về con dấu của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty, liên hệ trực tiếp để khắc thêm dấu công ty. Về người đại diện theo pháp luật: doanh nghiệp mới doanh nghiệp có thể có 2 người đại diện theo pháp luật trở lên.

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế doanh nghiệp – Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng Khuyến Mãi: Đăng ký mua chữ ký số thời hạn 36 tháng chỉ còn 1.500.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) + Tặng dấu chức danh ( Theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng)

GÓI A 2.400.000 VNĐ

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập ( Điều lệ, giấy đề nghị, Danh sách, Hợp đồng ủy quyền…)

Khách hàng ký hồ sơ sau đó nộp hồ sơ qua mạng, khi được chấp thuận sẽ mang hồ sơ gốc lên sở kế hoạch đầu tư để lấy giấy phép kinh doanh.

2. Làm dấu công ty, dấu liền mực (01 dấu)

3. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về việc thành lập doanh nghiệp. Về đăng bố cáo doanh nghiệp sau thành lập: – Theo luật doanh nghiệp năm 2020, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải Về con dấu của doanh nghiệp: đăng bố cáo thành lập công ty 4. Khắc dấu chức danh 5. Lập sổ thành viên / cổ đông 6. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu (nộp tờ khai thuế môn bài) & hướng dẫn sử dụng hóa đơn 7.Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế. 8. Làm biển công ty bằng chất liệu mica cao cấp (chiều dài 40 x rộng 24 cm). trên cổng thông tin điện tử quốc gia và phải nộp lệ phí nhà nước.

Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty, liên hệ trực tiếp để khắc thêm dấu công ty.

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số, kê khai thuế doanh nghiệp – Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng Khuyến Mãi: Đăng ký mua chữ ký số thời hạn 36 tháng chỉ còn 1.500.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành)

GÓI B 3.100.000 VNĐ

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập ( Điều lệ, giấy đề nghị, Danh sách, Hợp đồng ủy quyền…)

Khách hàng ký hồ sơ sau đó nộp hồ sơ qua mạng, khi được chấp thuận sẽ mang hồ sơ gốc lên sở kế hoạch đầu tư để lấy giấy phép kinh doanh.

2. Làm dấu công ty, dấu liền mực (01 dấu)

3. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về việc thành lập doanh nghiệp. Về đăng bố cáo doanh nghiệp sau thành lập: – Theo luật doanh nghiệp năm 2020, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải Về con dấu của doanh nghiệp: đăng bố cáo thành lập công ty 4. Khắc dấu chức danh 5. Lập sổ thành viên / cổ đông 6. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu (nộp tờ khai thuế môn bài) & hướng dẫn sử dụng hóa đơn 7. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế. 8. Làm biển công ty bằng chất liệu mica cao cấp (chiều dài 40 x rộng 24 cm). 9. Đăng công bố tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch và đầu tư. trên cổng thông tin điện tử quốc gia và phải nộp lệ phí nhà nước.

Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty, liên hệ trực tiếp để khắc thêm dấu công ty.

12. Tặng 01 dấu tùy theo nhu cầu của khách hàng:

10. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…)

11. Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp (Điều 11: chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp năm 2020).

Dấu sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại, đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán…

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số, kê khai thuế doanh nghiệp – Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng Khuyến Mãi: Đăng ký mua chữ ký số thời hạn 36 tháng chỉ còn 1.500.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành)

GÓI C 5.500.000 VNĐ

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập ( Điều lệ, giấy đề nghị, Danh sách, Hợp đồng ủy quyền…)

Khách hàng ký hồ sơ sau đó nộp hồ sơ qua mạng, khi được chấp thuận sẽ mang hồ sơ gốc lên sở kế hoạch đầu tư để lấy giấy phép kinh doanh.

2. Làm dấu công ty, dấu liền mực (01 dấu)

3. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về việc thành lập doanh nghiệp. Về đăng bố cáo doanh nghiệp sau thành lập: – Theo luật doanh nghiệp năm 2020, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải Về con dấu của doanh nghiệp: đăng bố cáo thành lập công ty 4. Khắc dấu chức danh 5. Lập sổ thành viên / cổ đông 6. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu (nộp tờ khai thuế môn bài) & hướng dẫn sử dụng hóa đơn 7. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế. 8. Làm biển công ty bằng chất liệu mica cao cấp (chiều dài 40 x rộng 24 cm). 9. Đăng công bố tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch và đầu tư. trên cổng thông tin điện tử quốc gia và phải nộp lệ phí nhà nước.

Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty, liên hệ trực tiếp để khắc thêm dấu công ty.

12. Tặng 01 dấu tùy theo nhu cầu của khách hàng:

10. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…)

13. Tặng 01 dấu tùy theo nhu cầu của khách hàng: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán.. 14. Đăng ký chữ ký số điện tử 03 năm sử dụng 1.500.000 đồng bao gồm bao gồm thiết bị USB token (trị giá 550.000 đồng). 15. Đăng ký hóa đơn điện tử kèm theo 200 số hóa đơn trị giá kèm theo phí khởi tạo trị giá 1.029.000 đồng.

11. Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp (Điều 11: chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp năm 2020).

Dấu sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại, đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán…

GÓI PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN – HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 5.000.000 VNĐ

Quy trình: Các bước thông báo phát hành hóa đơn tới khách hàng theo các bước như sau Bước 1. Nộp mẫu 01/Môn bài Bước 2: Nộp tờ khai thuế ban đầu, chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT Bước 3. Mở và nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở công ty Bước 4. Dùng chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng – Ra ngân hàng kích hoạt tài khỏa nộp thuế Bước 5. Lấy kết quả thông báo tài khoản ngân hàng sau 5- 7 ngày làm việc chính ( không tính ngày nghỉ, ngày lễ ) Bước 6. Sau 3-7 ngày sẽ hẹn gặp thuế để xác định thời gian kiểm tra trụ sở Bước 7. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để thuế kiểm tra trụ sở. Bước 8. Cán bộ thuế lập biên bản kiểm tra trụ sở Bước 9. Xin xác nhận của các bộ thuế liên xã, phường quản lý trực tiếp địa bàn – Nộp lại biên bản cho cán bộ thuế Bước 10. Nhận quyết định sử dụng hóa đơn điện tử Sau khi xong toàn bộ công đoạn trên doanh nghiệp sẽ được sử dụng bình thường Lưu ý: Đối với trường hợp là hóa đơn điện tử thì sẽ làm thông báo phát hành hóa đơn nộp kèm quyết định sử dụng hóa đơn + mẫu hóa đơn

VIỆT LUẬT SOẠN THẢO TOÀN BỘ HỒ SƠ, NỘP TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ , CHỜ ĐỢI, GIẢI TRÌNH CHO ĐẾN KHI CÓ KẾT QUẢ GIẤY PHÉP KINH DOANH

( Khách hàng không cần đi lại làm việc với cơ quan nhà nước )

3. Kết quả thành lập công ty

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện mã số doanh nghiệp mã này đồng thời là mã số thuế, mã số xuất nhập khẩu.

Dấu tròn công ty: Theo luật doanh nghiệp công ty có thể sở hữu nhiều dấu công ty không hạn chế số lượng do vậy nếu công ty có nhu cầu khắc thêm dấu công ty, trước đây chỉ được dùng 01 dấu do công an quản lý.

Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty theo từng loại hình, quy chế, hồ sơ khai thuế ban đầu.

Sẽ được kế toán chúng tôi tư vấn tổng thể về cách kê khai báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính năm, bảo hiểm, hợp đồng, các giấy phép con phải xin sau khi được cấp đăng ký kinh doanh.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp phải nộp: 200.000 đồng

Lệ phí công bố lên cổng thông tin điện tử quốc gia: 300.000 đồng

Phí khắc dấu công ty: 500.000 Đồng

Phí dịch vụ tại Việt luật: 500.000 đồng

– Tư vấn thủ tục pháp lý qua zalo, Điện thoại, gmail hoặc tư vấn trực tiếp tại trụ sở công ty của Việt Luật

– Hướng dẫn kê khai thuế, báo cáo thuế, làm báo cáo tài chính năm

– Miễn phí kê khai thuế trong tháng đầu sau khi kết thúc dịch vụ thành lập doanh nghiệp

– Hỗ trợ mua chữ ký số , hóa đơn điện tử giá đại lý

– Cung cấp văn bản pháp lý miễn phí qua email, zalo hoặc tư vấn trực tiếp./.

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

1. CON DẤU VÀ VIỆC QUẢN LÝ CON DẤU CÔNG TY.

– So với luật doanh nghiệp năm 2014 thì luật doanh nghiệp năm 2020 đã bãi bỏ quy định việc đăng mẫu dấu doanh nghiệp phải đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được quy định tại điều 43 luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó dấu có 02 loại, một là dấu được khắc tại các cơ sở khắc dấu, hai là dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về gia dịch điện tử và chữ ký số.

– Về số lượng và hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết đinh. Về quản lý con dấu theo điều lệ của doanh nghiệp hoặc theo quy chế hoạt động của doanh nghiệp. Điểm mới của luật doanh nghiệp năm 2020 là doanh nghiệp không phải đăng công bố mẫu dấu trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Ngay khi nhận được đăng ký kinh doanh Việt luật sẽ khắc dấu cho doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày làm việc sẽ bàn giao cho khách hàng.

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp có thể mở tài khoản ngân hàng đồng thời với nộp hồ sơ công bố tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư. Việc công bố tài khoản công ty là bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Trường hợp: Mở tài khoản ngân hàng đồng thời với nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

* Ưu điểm: là không mất thêm nhiều một lần nộp hồ sơ, tiết kiệm được thời gian đi lại cho người làm thủ tục

* Nhược điểm: số lượng ngân hàng đăng ký trên hệ thống không nhiều

Trường hợp : Mở tài khoản ngân hàng sau khi thành lập có giấy phép đăng ký kinh doanh + dấu + đăng công bố mẫu dấu trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

* Ưu điểm: lựa chọn ngân hàng giao dịch thuận tiện với nhu cầu và tiện giao dịch

* Nhược điểm: phải làm thêm một lần nộp hồ sơ qua mạng nữa sau khi kết quả được cấp thuận mang bản chính lên đối chiếu với bản mềm, thời gian thực hiện 5 ngày làm việc và thời gian đi lại.

Hồ sơ mở tài khoản bao gồm:

Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu công chứng còn thời hạn của giám đốc

Đăng ký kinh doanh bản gốc

Thông báo mẫu dấu đã đăng tải

Chú ý: Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản (thuế môn bài và các khoản thuế trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp) do vậy ngay sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần liên hệ các ngân hàng để thực hiện thủ tục này.

Chữ ký số là 1 thiết bị cần thiết doanh nghiệp cần phải mua ngay sau khi thành lập công ty. Thiết bị này được sử dụng dùng để kê khai hóa đơn, chứng từ sổ sách ( việc bắt buộc ). Có rất nhiều hãng cung cấp chữ ký số doanh nghiệp có thể lựa chọn. Nhưng với kinh nghiệm của chúng tôi khách hàng nên chọn chữ ký số có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ mỗi khi chữ ký số phát sinh lỗi.

Công ty Việt luật là đại lý chữ ký số cấp 1 của nhiều nhà cung cấp nên giá dịch vụ sẽ rẻ hơn 40% so với thị trường và chế độ hướng dẫn và bảo hành và sử dụng trong suốt quá trình hoạt động. Trước đây hàng tháng, hàng quý doanh nghiệp phải lên thuế nộp tờ khai trực tiếp thì hiện nay không phải đi lại nữa mà làm tất cả các thủ tục thông qua chữ ký số. Nộp hồ sơ qua chữ ký số thông tin lưu trữ dễ dàng được quản lý.

Doanh nghiệp vào hệ thống phần mềm qua mạng Internet và thực hiện các nghiệp vụ chính như sau:

Nộp tờ khai thuế môn bài, nộp thuế môn bài: người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. Và kê khai thuế môn bài sớm nhất có thể (trước ngày cuối cùng của tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Theo nghị định 22/2020/NĐ-CP có quy định từ ngày 24/2/2020 các doanh nghiệp thành lập mới sẽ miễn lệ phí thuế môn bài năm đầu tiên. Vì vậy doanh nghiệp chú ý cân nhắc bộ phận kế toán tránh trường hợp nộp thừa thuế môn bài.

Các mốc thời gian nộp tờ khai thuế và nộp thuế.

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn): Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn như sau công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) không phải nộp tờ khai:

Thời hạn Nộp báo cáo tài chính năm: Hạn nộp chậm nhất báo cáo tài chính năm trước là ngày 31/03 năm sau.

Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng: Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 và khoản 1 – khoản 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh thì công ty cổ phần phải bố trí người làm kế toán trưởng ngay sau khi thành lập công ty.

– Thực hiện thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán doanh nghiệp – Căn cứ theo tình hình thực tế của doanh nghiệp nhưng nhiệm vụ chính của kế toán trưởng đó là:

Việc treo biển công ty tại trụ sở sau khi thành lập doanh nghiệp là điều bắt buộc việc doanh nghiệp không treo biển tại trụ sở công ty có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đ. Và bị đóng cửa mã số thuế. Chính vậy doanh nghiệp cần phải chú ý tới việc làm biển và treo biển tại trụ sở công ty Tên doanh nghiệp được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung sau:

– Tên doanh nghiệp – Địa chỉ – Email hoặc số điện thoại hoặc số fax…

Việt Luật cung cấp dịch vụ làm biển công ty giá rẻ cho khách hàng. Giá chỉ từ 300.000 VNĐ. Biển được làm từ chất liệu mica cao cấp 2 lớp. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều mẫu mã biển từ chất lượng đồng, mica, nhôm, inox,..vvv

– Có 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đó là: Phương pháp khấu trừ và phương pháp tính trực tiếp.

8.1 Phương pháp tính thuế trực tiếp

Phương pháp này áp dụng với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật có doanh thu hàng năm từ 1.tỷ đồng trở lên hoặc tự nguyện áp dụng.

8.2 Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Số tiền thuế GTGT phải nộp bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT: Áp dụng với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Số tiền thuế GTGT phải nộp bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu: Áp dụng với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng hoặc không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

B 1. Nộp mẫu 01/Môn bài.

B 2. Nộp mẫu 08/ GTGT mở tài khoản ngân hàng.

B 3. Mở tài khoản ngân hàng

B 4. Dùng chữ ký số đăng ký nộp thuế qua mạng

B 5. Hoàn thiện mẫu 08 về tài khoản ngân hàng nộp cho thuế

B 6. Lên ngân hàng xin đăng ký nộp thuế điện tử nộp cho ngân hàng nơi mở tài khoản.

B 7. Sau 3-7 ngày sẽ hẹn gặp thuế để xác định thời gian kiểm tra trụ sở

B 8. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để cơ quan thuế, phường phụ trách kiểm tra trụ sở.

B 9. Cán bộ thuế và cán bộ phường kiểm tra, lập biên bản xác minh doanh nghiệp có hoạt động và đủ điều kiện phát hành hóa đơn

B 10. Nộp các khoản nợ đọng trên thuế nếu doanh nghiệp có phát sinh

B 11. Nhận thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

B12. Sau khi xong toàn bộ công đoạn trên doanh nghiệp sẽ in hóa đơn và làm thông báo đặt in hóa đơn điện tử: (Biên bản kiểm tra trụ sở + Thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in + thông báo phát hành hóa đơn + Hóa đơn mẫu + Hợp đồng in hóa đơn + biên bản hủy kẽm (nếu cần).

Thông báo đặt in hóa đơn lần đầu (Trường hợp này áp dụng với doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT- Phương pháp khấu trừ thuế) Nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử.

Treo biển tại trụ sở chính công ty

Hợp đồng thuê nhà; Chứng minh thư nhân dân+ hộ khẩu của chủ nhà

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản phô tô không cần công chứng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Con dấu của doanh nghiệp

Thông báo chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Bố trí văn phòng làm việc để thể hiện doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở đã đăng ký

Người đại diện theo pháp luật, nhân viên chuyên môn ( Việt Luật hỗ trợ) để tiếp cán bộ đại diện cơ quan thuế

Thông báo về việc phát hành hóa đơn lần đầu, Doanh nghiệp sau khi thành lập cần gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đến chi cục thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp mình gồm: Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu, thông báo sử dụng hóa đơn đặt in đã được chấp nhận tại cơ quan thuế.

Tùy theo ngành nghềloại hình kinh doanh mà doanh nghiệp phải nộp một số hoặc toàn bộ 9 loại thuế bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tùy theo từng loại hình kinh doanh.

CÁC KHOẢN THUẾ DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Kinh doanh theo các ngành nghề ghi trên chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề nào quy định phải xin giấy phép con thì sẽ tiến hành liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xin giấy phép con;

Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có sự điều chỉnh: về tên công ty, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, cổ đông, chủ sở hữu, thành viên sẽ làm hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày làm việc để làm các thủ tục thay đổi.

Hàng tháng hoặc hàng quý làm báo cáo thuế, lập hồ sơ sổ sách và báo cáo tài chính năm gửi cho chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

Đối với người lao động thực hiện đúng các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác theo yêu cầu của người lao động;

Về hàng hóa: đảm bảo chất lượng về hàng hóa, dịch vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, về tài nguyên môi trường, văn hóa du lịch….

Lập sổ và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Đến với Việt Luật quý khách ” KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI “

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

TP.HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr. Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty uy tín – giá ưu đãi nhất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!