Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Hoàn Chỉnh Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất # Top 9 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Hoàn Chỉnh Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Hoàn Chỉnh Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu đơn xin ly hôn dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………ngày…………tháng………….năm………

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………………

Tôi tên:…………………………………………sinh năm……………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số: ………… ngày cấp: …/…./20… và nơi cấp : Công an tỉnh……………..

Hiện có hộ khẩu thường trú tại số:……………………………………………………………………..

Phường……………………………….Quận…………………….Thành phố………………………………….

Hiện tạm trú (nếu có) số:……………………………………………………………………………………

Phường……………………Quận…………………………….Thành phố………………………………………………………

Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):……………………………………………………….

Làm đơn này yêu cầu được ly hôn với chồng (vợ):

Tên:…………………………………………sinh năm……………………………………………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:……………… ngày cấp:……/…../20…… và nơi cấp : Công an tỉnh……..

Hiện có hộ khẩu thường trú: Số……………………………………………………………………………………..

Phường…………………….Quận…………………….Thành phố………………………………………………………

Hiện tạm trú (nếu có) số:………………………….Đường………………………………………………………….

Phường …………………Quận………………………Thành phố……………………………………………………..

Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):………………………………………………………………………

Nội dung ly hôn:

Vào năm:……………………..chúng tôi đăng ký kết hôn tại……………………………giấy chứng nhận kết hôn số………………………………………ngày……………….tháng…………………..năm………………………….

(trường hợp không có đăng ký kết hôn thì ghi rõ thời gian chung sống):………………..

Nhưng đến năm…………….vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Về con chung:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Về tài sản chung gồm có:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………,Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin ly hôn viết tay thuận tình mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -***- MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………Tỉnh/TP……….

Họ và tên chồng:………………………………….ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ:…………………………………………..ngày:…./…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………ấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Hai Vợ/Chồng Tôi đã kết hôn vào ngày….tháng…..năm….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:…./GKS tại UBND phường………………………………….. Chúng tôi quyết định ly hôn vì nguyên nhân:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay, Chúng Tôi làm đơn xin thuận tình ly hôn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………..Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai Vợ/Chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

1. Về con chung:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau:

Chúng tôi có những tài sản chung sau:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Về nhà ở Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Về nợ chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết

………….., ngày…..tháng…..năm……..

Nguyên đơn

(ký tên & ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Ai sẽ giành được quyền nuôi con khi ly hôn

Mẫu đơn xin ly hôn trong trường hợp đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…..tháng….năm 20…..

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………., sinh năm: ……………………………………………………………

CMND số: ……………………………………….cấp ngày…./…./20… tại ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm mẫu đơn xin ly hôn này xin được Tòa giải quyết ly hôn với:

Bà: …………………………………………………., sinh năm:…………………………………………………………….

CMND số:………………………………………..cấp ngày…………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Vì hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, hạnh phúc gia đình không có, không thể tiếp tục chung sống.

Cụ thể như sau:

Ngày …… tháng …… năm 20……, tôi và anh ….. kết hôn. Được UBND ….. Quận ….. cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày ……./…../20…….

Sau khi kết hôn, tôi về chung sống với gia đình chồng tại nhà ….., Quận ….., thành phố …..

Nguyên nhân vì sao quyết định ly hôn:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

* Con chung :

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

* Tài sản chung :

Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi đã tạo lập (mua) được một số tài sản như sau:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu của tôi như sau :

1. Về tài sản:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2. Về nuôi con:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(ký, ghi họ tên)

Giấy tờ đính kèm bao gồm:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

XEM THÊM: Có phải cấp dưỡng một lần cho con khi ly hôn không?

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin ly hôn

Nội dung mẫu đơn xin ly hôn: Theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014 thì đối với phần nội dung đơn xin ly hôn, người viết đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian cũng như quá trình chung sống giữa hai vợ chồng ví dụ: Tại sao hai vợ chồng xin ly hôn? Mâu thuẫn phát sinh do đâu ? Đã ly thân hay chưa ? Bao lâu không sống chung?

Phần tài sản chung: Nếu có tài sản chung thì ghi thông tin về tài sản, giá trị thực tế, những đề nghị phân chia,…. Nếu không có tài sản chung ghi không có. Hoặc người viết đơn có thể ghi tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên không yêu cầu tòa án phân chia

Phần con chung: Nếu đã có con chung thì ghi đầy đủ thông tin các con chung, nguyện vọng và để nghị nuôi con…. Nếu không có con chung ghi chưa có. Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: Hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con nên đề nghị tòa án căn cứ theo những quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và quyền cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Phần nợ chung: Nếu giữa hai vợ chồng có nợ chung thì phải ghi cụ thể số nợ, và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung thì ghi không có… Hoặc ghi phần nợ chung sẽ do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

Những câu hỏi thường gặp về mẫu đơn xin ly hôn

1. Đơn xin ly hôn mua ở đâu?

Cách nhanh nhất chính là mua trực tiếp tại toàn án nơi bạn đang sinh sống

2. Đơn xin ly hôn nộp ở đâu?

Bạn có thể nộp tại tòa án cấp quận huyện nơi hai vợ chồng đang cư trú sinh sống. Nếu đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn

3. Đơn xin ly hôn có cần 2 người ký?

Đơn xin ly hôn đơn phương thì chỉ cần người viết đơn ký còn với mẫu đơn xin ly hôn thuận tình thì cần cả 2 vợ chồng thuận tình ly hôn ký.

4. Thời hạn giải quyết ly hôn?

Thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ 4 đến 6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án – Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Đối với trường hợp thuận tình ly hôn, thời gian sẽ ngắn hơn.

5. Án phí ly hôn là bao nhiêu?

Nếu không có tranh chấp tài sản giữa 2 vợ chồng thì án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 VNĐ.

Với trường hợp có tranh chấp tài sản thì mức phí như sau:

6. Tòa án sẽ giải quyết thủ tục ly hôn cho những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, những trường hợp sẽ được giải quyết thủ tục ly hôn:

Vợ hoặc chồng hoặc cả hai người

Nhưng chồng sẽ không được ly hôn khi vợ đang có thai, mới sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nhưng nếu vợ đang có thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người vợ vẫn có quyền được yêu cầu Tòa án cho ly hôn.

Cha, mẹ, hoặc người thân khác khi một bên vợ/chồng không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây ra.

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn luật hôn nhân và gia đình

Tóm lại vấn đề “Mẫu đơn xin ly hôn hoàn chỉnh được sử dụng phổ biến nhất”

Tất cả những thông tin bạn cần biết về mẫu đơn xin ly hôn được cập nhật mới nhất từ Sở Tư Pháp chúng tôi Hi vọng rằng bạn đã tìm được những thông tin cần thiết

Mẫu Đơn Ly Hôn Hoàn Chỉnh Mới Nhất 2022

Mẫu đơn ly hôn hoàn chỉnh mới nhất 2018

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn hoàn chỉnh

Để tránh những sai sót lãng phí thời gian, chúng tôi xin hướng dẫn bạn chi tiết cách viết đơn ly hôn hoàn chỉnh theo đúng quy định của luật hiện hành

– Phần mở đầu khá đơn giản, giống như những loại giấy tờ thông thường khác. Bạn chỉ cần điền đầy đủ chính xác những thông tin cá nhân của bạn và vợ/chồng bạn.

– Phần nội dung xin ly hôn là phần chính, và là phần vô cùng quan trọng. Hãy dựa vào hoàn cảnh thực tế của mình để viết phần này. Song nội dung của bạn cần mang tính hợp tác và cần phải chân thật, thực tế.

– Mục con chung chính là phần khai báo các thông tin về con chung của 2 bạn gồm họ tên & ngày tháng năm sinh. Nếu như 2 vợ chồng mà chưa có con chung, chỉ cần ghi ngắn gọn, đơn giản là “Chưa có”

Trường hợp 2 vợ chồng đã thỏa thuận và thống nhất được quyền nuôi con và quyền trợ cấp, cũng như chăm sóc con cái với người không trực tiếp nuôi thì có thể ghi rõ tại phần này

– Về tài sản: Nếu 2 vợ chồng chưa có tài sản chung thì ghi không có hoặc có tài sản chung và tài sản riêng nhưng đã thỏa thuận được với nhau thì cần ghi rõ “Tài sản 2 bên tự thỏa thuận, không cần tòa án phân chia”

Ngược lại, khi chưa thống nhất được những vấn đề chia tài sản, bạn cần liệt kê đầy đủ hết tất cả những tài sản chung có giá trị của cả 2 vợ chồng và yêu cầu tòa giải quyết, kèm theo nguyện vọng được chia thế nào (nếu có)

Lưu ý: Các loại tài sản này phải có giấy tờ chứng nhận và phải được công chứng theo đúng quy định mới của luật hôn nhân và gia đình

– Phần nợ chung là những khoản nợ của 2 vợ chồng sau khi kết hôn (nếu có)

Nếu 2 bạn không có khoản nợ nào chung, hoặc hai người đã tự thỏa thuận được thì chỉ cần ghi là “Không có”

Còn nếu có nợ chung và chưa đi đến thống nhất thỏa thuận được với nhau thì, hãy liệt kê chi tiết những tài sản này

+ Nợ là tài sản hay hiện kim, có trị giá là bao nhiêu

+ Tên chủ nợ là ai

+ Thời hạn cần trả nợ, ghi rõ thời gian

+ Đề nghị tòa án nhân dân phân chia rõ ràng quyền và nghĩa vụ trả nợ cho vợ và chồng

– Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành tất cả các mục trên, bạn chỉ cần ký và ghi rõ họ tên là đã hoàn thành mẫu đơn ly hôn hoàn chỉnh

Tư vấn các thủ tục cần thiết khi ly hôn

Ngoài một đơn ly hôn hoàn chỉnh là bước đầu tiên, bạn cần chuẩn bị thêm một số những giấy tờ sau để quá trình giải quyết ly hôn được thuận tiện và nhanh chóng hơn.

+ Đăng ký kết hôn bản chính

+ Bản sao chứng minh nhân dân của cả vợ và chồng (ly hôn thuận tình); hoặc giấy chứng minh nhân dân của người yêu cầu ly hôn (ly hôn đơn phương)

+ Sổ hộ khẩu công chứng

+ Giấy khai sinh của con chung (nếu có – bản sao)

+ Giấy tờ chứng minh tài sản chung cần phân chia

Top 5 Mẫu Máy In Đơn Hàng Ghtk Sử Dụng Phổ Biến Hiện Nay

MỤC LỤC: Nội dung bài viết [Ẩn/Hiện]

Xprinter 350B là dòng máy in đơn hàng với kích thước khổ giấy tối đa 80mm chiều ngang đây là dòng máy in nhỏ tuy nhiên với khổ 80mm x 100mm hiện nay đang phù hợp với đa số các đơn vị vận chuyển hiện nay.

Với khả năng nhận khổ giấy tốt cũng như độ sắc nét khi in đây đang là sản phẩm bán chạy nhất hiện nay cho các shop cần in đơn hàng trên GHTK.

Cũng giống như XP-350B thì XP350BM có thêm cổng mạng LAN tiện lợi phù hợp với những chủ shop cần in đơn hàng qua điện thoại hoặc máy tính từ xa trong nội bộ mạng LAN mà không cần thông qua cổng USB cắm trực tiếp. Cổng mạng LAN khá tiện lợi khi in qua điện thoại với những người thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh thông ứng dụng GHTK.

XP 470B là dòng máy lớn hơn với khổ giấy in lớn hơn cùng bộ nhớ lớn sẽ giúp bạn in được những đơn hàng cồng kềnh với kích thước bản in lớn.

Với kích thước bản in lớn so 420B cũng là lựa chọn đáng quan tâm của bạn

Godex G500 là dòng máy in truyền nhiệt gián tiếp do vậy nó cần phải sử dụng mực in. Tuy nhiên Godex G500 với chi phí cao hơn nhưng bản in ra cực kỳ sắc nét và mực in không bị phai màu nhanh như các dòng máy in nhiệt trực tiếp. Godex G500 cũng đang là dòng máy khá được ưa chuộng hiện nay nhờ bản in chất lượng cùng độ bền bỉ của máy.

Az Print Việt Nam đơn vị nhập khẩu chính hãng các sản phẩm máy in đơn hàng uy tín nhất tại VIệt Nam với nhiều năm kinh nghiệm sẽ là địa chỉ đáng tin cậy để bạn lựa chọn sản phẩm.

Sản phẩm chính hãng bảo hành lâu năm: Tất cả các sản phẩm tại Az Print Việt Nam đều được nhập khẩu với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo chất lượng từng sản phẩm.

Giá tốt nhất: Là đơn vị nhập khẩu do vậy giá bán tới người tiêu dùng cũng luôn tốt nhất đảm bảo cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra khi mua các sản phẩm của Az Print Việt Nam bạn còn luôn nhận được những ưu đãi hấp dẫn

Dịch vụ tốt nhất: Az Print Việt Nam với đội ngũ kỹ thuật lâu năm sẽ luôn hỗ trợ bạn 24/7 dịch vụ sau bán hàng. Bạn sẽ không mất thời gian mỗi khi gặp sự cố mà không biết hỏi ai.

Đơn Ly Hôn Mẫu Hoàn Chỉnh Từ Tòa Án

Đơn ly hôn là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án ly hôn. Việc bạn sử dụng đơn ly hôn mẫu sai, viết không đúng sẽ khiến cho hồ sơ của bạn bị trả lại dẫn đến quá trình ly hôn kéo dài.

1. Đơn ly hôn mẫu hoàn chỉnh

1.1. Mẫu đơn ly hôn thuận tình

Hướng dẫn sử dụng:

(1) và (6) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn.

(2) và (4) Ghi họ và tên của những người yêu cầu.

(3) và (5) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc ly hôn (ví dụ: thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H).

(7) và (8) Ghi ngày và nơi đăng ký kết hôn (ví dụ: ngày 13/01/2009 tại UBND phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

(9) Ghi thời điểm phát sinh mâu thuẫn (ví dụ: tháng 6 năm 2018).

(11) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(12) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2018).

(13) Ghi tên người nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí. (Nếu hai vợ chồng cùng thỏa thuận người nộp tạm ứng án phí là vợ thì ghi tên vợ – ví dụ: Nguyễn Thị Hương. Nếu cả hai vợ chồng cùng nộp tiền tạm ứng án phí thì ghi tên hai vợ chồng, trong đó ghi rõ số tiền mà mỗi người nộp).

(14) Ký tên và ghi đầy đủ họ tên của những người yêu cầu.

1.2. Mẫu đơn ly hôn đơn phương

1.3. Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

1.4. Mẫu giấy xác nhận nơi cư trú của bị đơn

Hướng dẫn sử dụng:(1) và (5): Ghi tên cơ quan Công an phường nơi cư trú của bị đơn (ví dụ: trong vụ án ly hôn đơn phương mà vợ là người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết cho ly hôn với chồng thì chồng được xác định là bị đơn. Nếu chồng hiện đang cư trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thì cơ quan công an có thẩm quyền xác nhận nơi cư trú của người chồng sẽ là Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). (2) và (7): Ghi địa chỉ nơi ở hiện tại của chồng/vợ. (3): Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn, theo quy định của pháp luật là Tòa án nơi cư trú của bị đơn (Theo ví dụ nêu trên thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc sẽ là Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). (4) và (6) Ghi họ và tên của chồng/vợ.

2. Hướng dẫn viết đơn ly hôn

Phần thông tin vợ, chồng: Phần này yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin cá nhân của chồng, vợ bạn một cách chính xác nhất. Phần này bao gồm các thông tin cơ bản như: Họ tên đầy đủ, Số chứng minh nhân dân, địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại.

Phần nội dung đơn ly hôn: Đây là phần quan trọng và bạn phải trình bày đúng sự thật. Ghi rõ thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống ở đâu, hiện tại có chung sống cùng nhau không? Bạn cần thể hiện rõ tình trạng hiện tại về mâu thuẫn vợ chồng cũng như nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn

Ngày 12 tháng 11 năm 2008, tôi có kết hôn với ông Nguyễn Văn A và chung sống với nhau đến cuối năm 2016 thì ông Nguyễn Văn A ngoại tình với người phụ nữ khác tại cơ quan làm việc. Mặc dù đã được tôi và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp khuyên giải song ông A vẫn ngang nhiên qua lại thường xuyên với người phụ nữ đó. Điều này đã ảnh hưởng tới tâm sinh lý của tôi khiến tôi thường xuyên bị trầm cảm phải điều trị bằng thuốc theo đơn tại bệnh viện, các con tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý khiến việc học hành bị giảm sút. Đời sống hôn nhân của chúng tôi không thể hòa hợp, có nhiều mâu thuẫn làm ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của tôi. Chúng tôi đã sống ly thân từ tháng 7 năm 2017 cho tới nay. Nay tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân quận X giải quyết yêu cầu ly hôn đơn phương cho tôi.

Về con chung: Nếu đã có con chung thì ghi rõ họ tên đầy đủ các con, ngày tháng năm sinh, đang học tập ở đâu. Ghi nguyện vọng và đề nghị nuôi con của bạn. Nếu vợ chồng không thống nhất được quyền nuôi con thì ghi rõ: “không thỏa thuận được về quyền nuôi con và trợ cấp nuôi con, đề nghị Tòa án giải quyết”

Trường hợp không có con chung thì ghi: Không có

Ví dụ: Trường hợp thỏa thuận về quyền nuôi con và mức cấp dưỡng như sau

Chúng tôi có 01 con chung là: Cháu Nguyễn Văn C, sinh ngày 18 tháng 11 năm 2014, hiện học lớp mẫu giáo 4 tuổi tại… Chúng tôi thỏa thuận và đi đến thống nhất sau khi ly hôn, cháu C sẽ sống cùng với mẹ. Hàng tháng bố cháu sẽ trợ cấp nuôi con một khoản tiền là: 3.000.000VNĐ (ba triệu đồng) cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Phần tài sản: Trường hợp hai bên tự thỏa thuận được về việc phân chia tài sản thì ghi: ” Tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án phân chia” . Trường hợp không có tài sản chung thì ghi: “Không có tài sản chung” . Nếu không thể thỏa thuận phân chia tài sản thì liệt kê tài sản cần phân chia và yêu cầu Tòa án giải quyết.

Chúng tôi có các tài sản chung gồm: 1 ngôi nhà tại địa chỉ …… quận, thành phố…. 1 xe ô tô hiệu Huyndai BKS 29A…..trị giá 800.000.000 VNĐ (tám trăm triệu đồng) Chúng tôi không thỏa thuận được về việc phân chia số tài sản nói trên nên tôi yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể:

Món nợ là tiền hay tài sản? Giá trị bao nhiêu?

Thời gian trả nợ

Đề nghị phân định rõ ràng về nghĩa vụ trả nợ của vợ và chồng

Chúng tôi có nợ chung là số tiền 80.000.000 VNĐ (tám mươi triệu đồng) vay của anh Phạm Văn D. Số tiền này sẽ được hai vợ chồng mỗi người trả cho anh D 40.000.000.VNĐ (bốn mươi triệu đồng) trước ngày 23/9/2018.

Sau khi hoàn tất các phần trên thì bạn chỉ cần ký, ghi rõ họ tên là hoàn tất đơn xin ly hôn.

Bạn có thể sử dụng đơn ly hôn mẫu viết tay hoặc mẫu đơn ly hôn đánh máy trong đó yêu cầu đầy đủ các đề mục và nội dung như các mẫu đơn mà Tòa án yêu cầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua trực tiếp đơn ly hôn tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Qua những chia sẻ trên hi vọng bạn đã có những kiến thức cần thiết cho mình trong việc soạn thảo đơn ly hôn. Việc tìm kiếm được một mẫu đơn ly hôn trên các trang mạng hiện nay là khá dễ dàng, tuy nhiên bạn cần tìm hiểu thật kỹ càng và lựa chọn cho mình mẫu đơn chuẩn nhất để tránh việc bị Tòa án trả lại đơn do sai mẫu hoặc ghi thiếu thông tin. Những mẫu đơn trên được Hãng Luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự xây dựng dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật và biểu mẫu do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành, do đó được chấp nhận ở hầu hết các Tòa án.

Hotline: 1900 599992

Zalo: 091 789 4567

Email: luatsulehonghien@gmail.com

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Hoàn Chỉnh Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!