Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Giấy Phép Đầu Tư # Top 14 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Giấy Phép Đầu Tư # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Giấy Phép Đầu Tư mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi dựa án của bạn đang hoạt động nhưng vì một lý do nào đó mà tiến độ không như mong muốn khiến dự án của bạn đã hết hạn nhưng bạn vẫn chưa thực hiện xong. Nếu gặp phải điều đó bạn cần phải gia hạn dự án. Vậy mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư như thế nào? Kế Toán Sài Gòn xin gửi đến bạn cách thức thực hiện và mẫu đơn này.

  I.Thủ tuc xin gia hạn giấy phép đầu tư

Để gia hạn giấy phép đầu tư bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư. Bộ hồ sơ bao gồm các mục sau :

– Văn bản đề nghị điều chình giấy phép đầu tư. Văn bản này cũng chính là mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn. Mẫu đơn này được quy định và bắt buộc phải làm theo mẫu.

– Tuy nhiên có một số dự án không được phép gia hạn, cụ thể là những dự án chưa thực hiện các thủ tục đăng ký lại.

– Nếu dự án của bạn có sự tham gia góp vốn của nhà nước thì bắt buộc bạn phải có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tưu về việc xin gia hạn giấy phép đầu tư này.

– Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư, công chứng tại cơ quan có thẩm quyền và không quá 3 tháng kể từ ngày công chứng.

– Trong bộ hồ sơ này bạn cũng cần chuẩn bị bản điều lệ hoặc hợp đồng liên doanh đã được sửa đổi bổ sung.

– Cuối cùng bạn cần phải chuẩn bị đó chính là bản báo cáo về tình hình thực hiện dự án, dự án đã được thực hiện tới đâu và tiến độ thực hiện như thế nào kế từ lúc hoạt động đến lúc thay đổi

II. Thời hạn và nơi nộp hồ sơ gia hạn

– Bạn cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ để nộp tại sở kế hoạch đầu tư.

– Sở kế hoạch đầu tư sẽ giải quyết trong 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

III. Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư

– Mẫu đơn này là mẫu đơn xin gia hạn giấy phép đầu tư theo quy định của nhà nước :

Gia Hạn Thời Gian Hoạt Động Dự Án Đầu Tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư. Khi dự án đầu tư sắp hết hạn, Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thực hiện dự án có thể làm thủ tục xin điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 44 Luật đầu tư năm 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được xác định phụ thuộc vào địa điểm, khu vực thực hiện dự án đầu tư, theo đó:– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm

Tuy nhiên khi cấp giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, Cơ quan quản lý thường cấp thời hạn hoạt động của dự án cho nhà đầu tư nước ngoài thấp hơn thời hạn tối đa được cấp cho dự án đó. Sau một thời gian hoạt động, tổ chức kinh tế thực hiện dự án và nhà đầu tư nước ngoài không vi phạm các quy định của pháp luật Việt nam về đầu tư đối với dự án mình đang thực hiện có thể làm thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án.

Hồ sơ xin gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Biên bản họp hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông trong công ty về việc điều chỉnh xin ra hạn thời hạn hoạt động của dự án

Quyết định của hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/ Chủ sở hữu công ty về việc điều chỉnh xin ra hạn thời hạn hoạt động của dự án.

Bản giải trình về việc xin điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động của dự án

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (Bản sao có xác nhận của công ty)

Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Chứng minh thư nhân dân của người đại diện làm thủ tục (Bản sao có chứng thực)

Thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định (như hướng dẫn ở trên). Nếu nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 áp dụng từ ngày 01/07/2015, sẽ phải thực hiện thủ tục này đồng thời gia hạn thời hạn hoạt động của dự án.Bước 2: Khai hồ sơ online tại https://dautunuocngoai.gov.vn/. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 02 bản photo) Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết– Bộ phận một cửa Sở kế hoạch đầu tư tỉnh (Thành phố) đối với các dự án hoạt động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.– Bộ phận một cửa của Ban quản lý khu công nghiệp/khu chế xuất đối với các dự án hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Lưu ý khi gia hạn dự án đầu tư

– Doanh nghiệp chỉ được gia hạn thời hạn dự án đầu tư nếu đã góp đủ vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.– Thời gian gia hạn tối đa tương ứng với thời gian thực hiện dự án (50 năm hoặc 70 năm)– Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Xin Cấp Giấy Phép Gia Hạn Qc Nông Nghiệp (10

1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu thiếu hoặc cần sửa đổi bổ sung thì hướng dẫn, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mới làm thủ tục tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

9. Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

10. Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính;

Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính;

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007.

1. Điều kiện thực hiện gia hạn?

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn cần những gì?

3. Thủ tục thực hiện gia hạn giấy phép tại cơ quan thẩm quyền:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sõ hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ được nhận, cán bộ một cửa sẽ ghi giấy biên nhận hẹn ngày giải quyết và trả cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo hẹn.

Thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Gia Hạn Qc Nông Nghiệp (30

Thuốc có số đăng ký đã hết hạn;

Thuốc bị rút số đăng ký hoặc thuốc bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng;

Thay đổi thông tin về chỉ định, chống chỉ định, liều lượng của thuốc.

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hết hiệu lực;

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Sản phẩm, hàng hoá có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng;

Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi.

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng hết hiệu lực;

Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi;

Sản phẩm, hàng hóa có nội dung thay đổi, bổ sung về thành phần, công dụng hoặc thông tin khác ảnh hưởng đến tính an toàn của sản phẩm so với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đã được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực.

3. Điều kiện để gia hạn giấy phép gia hạn QC nông nghiệp (30 – 40m2)

4. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép gia hạn QC nông nghiệp (30 – 40m2)

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá – Thông tin ………..

1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại ………………………..; Fax: ……………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số….. ngày….tháng…năm……cơ quan cấp……….

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm ……………………………………………………….

Chức vụ ……………….Chứng minh thư nhân dân số …………………… do công an…cấp ngày….tháng….năm ….

Địa chỉ thường trú …………………………………………………………………………………….

Điện thoại …………………………………………..; Fax: …………………………………………….

Trên phương tiện ………………………………………….. Địa điểm ………………………….

– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

……………., ngày…….tháng……năm…….

Đại diện tổ chức, cá nhân(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

6. Thủ tục xin cấp giấy phép gia hạn QC nông nghiệp (30 – 40m2)

Bước 1:

Cá nhân (tổ chức) nộp trực tiếp hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi thực

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.

Bước 2:

Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy phép

7. Lệ phí thực hiện

Cụ thể, diện tích từ 30m 2 đến dưới 40m 2: 500.000 đồng/1 giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Giấy Phép Đầu Tư trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!