Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Năm 2022 # Top 9 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Mới Nhất Năm 2022 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Năm 2022 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ hộ: …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

 Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

 Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

 Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2. 

– Tại: ……………………………………. . …………………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………… 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………..

– Cấp công trình: ………………….. 

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ………………………………………

Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………..

– Người đại diện: ……………………………..Chức vụ: ……………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ………………………………………………………….. Đường …………………………….

– Phường (xã): ……………………………………………………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

– Lô đất số: …………………………………. Diện tích ………………………m 2 …………………….

– Tại: …………………………………………………đường ………………………………………………….

– Phường (xã) …………………………………. Quận (huyện) ………………………………………

– Tỉnh, thành phố ……………………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: ………………………………………………………………………………………………..

– Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: ……………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………….m 2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m 2.

– Chiều cao công trình: ……………………….m; số tầng: ………………………………………

Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….

Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………… Điện thoại: …………………………………………

– Giấy phép hành nghề (nếu có): …………….Cấp ngày: ……………………………………….

Phương án phá dỡ (nếu có): ………………………………………………………………………..

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………..tháng.

Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

TOPICS

Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở

Căn cứ khoản 2 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014, trước khi khởi công xây dựng nhà ở thì phải có giấy phép xây dựng đối với trường hợp theo quy định phải có giấy phép. Vậy thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở như thế nào?

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở

Số lượng hồ sơ cần phải chuẩn bị: 02 bộ hồ sơ;

Thành phần hồ sơ: Theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1;

Bản sao hoặc tệp tin có chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bản sao hay các tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hay thiết kế bản vẽ thi công

Đối với những công trình xây chen có tầng hầm thì hồ sơ cần phải bổ sung bản sao hay những tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư để đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Đối với công trình xây dựng sở hữu các công trình liền kề thì cần phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Các bước xin giấy phép xây dựng nhà

Nơi nộp hồ sơ: UBND cấp huyện tại nơi có nhà ở dự kiến được xây dựng.

Cách thức nộp: Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện.

UBND cấp huyện sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

Kiểm tra hồ sơ;

Ghi giấy hẹn và trao cho người nộp đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định;

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hay bộ hồ sơ không đúng quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

UBND cấp huyện sẽ trao cho chủ đầu tư Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng đã được đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016).

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là khác nhau.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Giấy phép xây dựng chính là một loại giấy tờ quan trọng được cấp cho những người có nhu cầu thực hiện hoạt động xây dựng một công trình nhà ở, xây dựng cụ thể. Theo quy định của pháp luật, hầu hết các trường hợp khi tiến hành xây dựng thì chủ công trình phải được cơ quan nhà nước cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại công trình xây dựng.

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

– Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

– Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

– Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

– Diện tích xây dựng: ……… m2.

– Cốt xây dựng: ……… m

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

– Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

– Diện tích xây dựng: ……….m2.

– Cốt xây dựng: …………m

– Chiều cao công trình: ……..m

– Diện tích xây dựng: ……………..m2.

– Cốt xây dựng: …………..m

– Chiều cao công trình: ……………….m

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ………. (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) .

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng: ………m

– Giai đoạn 2:

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ……………………………………

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

– Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

– Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

– Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

– Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

– Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

– Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

– Số tầng: ……………………………………………………………………………..

Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:………………………………………

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: chúng tôi ………….. Cấp ngày: …………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…………… tháng.

Cam kết:Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Cho Dự Án Chuẩn Nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án là mẫu đơn được các cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới những cơ quan có thẩm quyền, để được cấp giấy phép xây dựng cho dự án, công trình.

Các bước cấp phép xây dựng cho dự án

Để biết được chính xác các bước xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, chủ đầu tư cần nắm rõ để không mất thời gian và công sức. – Chủ đầu tư nộp hồ sơ và lệ phí khi làm giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng. – Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ đầy đủ, giấy tờ hợp lệ. – Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với các điều kiện cấp phép xây dựng để gửi văn bản lên các cơ quan quản lý Nhà nước. – Sở Xây dựng căn cứ vào các quy định hiện hành, để đưa ra quyết định có cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư hay không.

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, chủ đầu tư cần làm theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 6/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Trong tờ đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án có đầy đủ các nội dung như sau: – Tên chủ đầu tư: + Người đại diện + Địa chỉ liên hệ. – Địa điểm xây dựng: + Lô đất số: + Địa chỉ – Nội dung đề nghị cấp phép: + Tên dự án + Đã được phê duyệt + Gồm: Công trình số; tổng diện tích sàn m2; chiều cao công trình; số tầng; nội dung khác. – Tổ chức tư vấn thiết kế: + Công trình số + Địa chỉ + Điện thoại liên hệ + Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế. – Dự kiến thời gian hoàn thành dự án – Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Năm 2022 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!