Đề Xuất 2/2023 # Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “Nhẹ” # Top 3 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 2/2023 # Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “Nhẹ” # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “Nhẹ” mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1) Tổng quan về Introduction Writing task 1:

Nhiệm vụ của Introduction: Nhiệm vụ của phần Introduction này là giới thiệu cho người đọc về nội dung của biểu đồ là gì: Biểu đồ cung cấp thông tin về cái gì, trong khoảng thời gian nào…

Chỉ cần viết duy nhất 1 câu Introduction: Introduction chỉ cần viết duy nhất một câu để diễn đạt lại đề bài theo ý riêng của mình, không dài dòng, không ý kiến cá nhân, không nhận xét, không số liệu. Với một câu này, bạn hoàn toàn dễ dàng viết Introduction trong duy nhất 2 phút vì từ vựng, cấu trúc và cách viết hoàn toàn theo khuôn mẫu và rất dễ học.

2) Ba cách viết Introduction trong 2 phút

Cách viết 1: Diễn đạt lại bằng từ đồng nghĩa

Đây là cách viết đơn giản, nền tảng và an toàn nhất để có được 1 câu introduction mới. Với cách viết này bạn chỉ cần thay thế những từ trong đề bài bằng những từ đồng nghĩa hoặc những cách diễn đạt mới mà bạn viết, hoàn toàn không làm thay đổi nghĩa của câu.

Đề bài: The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007Xác định các từ và cụm từ đồng nghĩa như sau:

Show = illustrate, compare

The main reason = the primary reasons, the primary causes

Migration to and from the UK = people came to and left the UK

In 2007 = in the year 2007

Thay thế các từ đồng nghĩa vào đúng vị trí cũ bạn có được câu mới cho phần Introduction như sau:The pie charts illustrate the primary reasons that people came to and left the UK in the year 2007

List các từ và cụm từ dùng để paraphrase:

graph = line graph

chart = bar chart/ pie chart/table/flow chart

the diagram = the figure

the map = the diagram

shows = illustrates (or ‘compares’ if the graph is comparing), chúng tôi terms of….

the number of = the figure for

the proportion of = the figure for = the percentage of=the rate of

in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)= in three different countries = in three countries namely….

from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years/over a 10-year period

in 1999 = in the year 1999

in 1980 and 2000 = over two separate years/figures are given for 1980 and 2000/in two different years

Nếu như với cách số 1, bạn hoàn toàn giữ nguyên cấu trúc câu thì với cách số hai này, bạn sẽ phải thay đổi cấu trúc câu đã cho thành 1 trong 3 cấu trúc câu sau:

a) The …chart/graph shows/illustrates/compare…….in terms of…….Đề bài: The line graph below compares the percentage of people aged 65 and over from 1940 to 2040 in three countriesIntroduction: The line graph compares three countries, namely A, B, and C in terms of the proportion of 65-and over-year-old people between 1940 and 2040.

b) The …chart/graph shows/illustrates/compare how to + VĐề bài: The diagram shows the process of producing cement for building purposeIntroduction: The diagram illustrates how to produce cement from A and B for building purpose.

c) The …chart/graph shows/illustrates/compare how S + VĐề bài: The two pie charts below show changes in world population by region between 1900 and 1909Introduction: The two pie charts illustrate how global population changed according to a region from 1900 to 1909

Đây là cách mình thường guide cho các bạn học sinh nhất vì thức tế chúng ta chỉ cần nhớ duy nhất 1 cách đề áp dụng cho duy nhất một đề task 1 trong bài thi Writing mà thôi.

The line graph illustrates/ gives information about/on something

The bar chart compares something

The table

The pie chart

Đề bài: The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

Introduction: The line graph compares the percentage of people who are 65 or more years old in the USA, Sweden and Japan from 1940 to 2040

Diễn đạt lại bằng từ đồng nghĩa

Thay đổi cấu trúc câu

Sử dụng mệnh đề quan hệ

Introduction Ielts Writing Task 1

Các bạn đang xem bài viết Introduction IELTS Writing Task 1 – Trend. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Mở Bài của IELTS Writing Introduction. Trước đó, các bạn cần nắm:

Video hướng dẫn viết Introduction IELTS Writing Task 1 – Trend (cơ bản)

Chi tiết cách viết Introduction IELTS Writing Task 1 – Trend (cơ bản)

Để viết IELTS Writing Task 1 – Graph of Trend, các bạn cần 5 thứ, đó là:

Kind of Graph (dạng biểu đồ)

Verb of Description (động từ miêu tả)

Name of Graph (thông tin của biểu đồ)

Time (thời gian)

Place (nơi chốn)

Điều đầu tiên chúng ta cần ghi trong Introduction là “dạng biểu đồ”. Cứ ghi tên của biểu đồ đó ra. Nhưng các bạn hãy nhớ hai điều:

Phải có mạo từ “THE” vì biểu đồ này là xác định

Không được dùng “the bar chart BELOW” vì phía dưới bài viết của các bạn sẽ không có gì hết.

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “The line chart”.

2/ Verb of Description

Phần thứ hai sau “dạng biểu đồ” là một cái verb mang nghĩa “miêu tả”. Có rất nhiều Verb có thể sử dụng: show – demonstrate – illustrate – highlight – depict. Trong đó thì các bạn có gắng nhớ hai từ phòng trường hợp ăn ở…không tốt dính phải dạng combined-chart (hai biểu đồ trở lên). Cá nhân thầy hay dùng chữ “depict”!

Và tất nhiên là chia thì hợp lý. Các bạn CÓ THỂ chia thì quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn. Quá khứ đơn vì những thông tin này đã xảy ra ở quá khứ. Hiện tại đơn vì chúng ta ĐANG phân tích nó ở Hiện Tại. Và nó là những số liệu không thay đổi, như một sự thật. TUY NHIÊN thầy đề nghị nên chia ở hiện tại đơn.

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “depicts”.

3/ Name of Graph

Thường đề bài, phía sau chữ “show” sẽ là tên của biểu đồ. Tất cả những gì các bạn cần làm là đem nguyên cái phần ni ra sau hai phần mà nãy giờ chúng ta viết. Ví dụ đề bài là “The graph below shows the number of travellers who came to Vietnam from 2007 to 2017”. Thì các bạn lúc này chỉ cần bưng phần “the number off travellers who came to Vietnam”. Ơ làm sao biết dừng ở đâu? Well…cái này không có mẹo. Các bạn phải tự suy nghĩ thôi.

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “comsumption of fastfood”

4 – 5/ Time & Place

Đay là hai thứ cuối trong phần Introduction của IELTS Writing Task 1, hầu như tất cả các loại đề cần. Để tìm thấy time & place thì các bạn không chỉ nên nhìn đề bài mà còn nên nhìn biểu đồ nha! Việc nhìn biểu đồ sẽ giúp ích các bạn tìm ra những thông tin mà đề bài không có ghi. Và từ đó có số điểm cao hơn!

Đối với Time. Vì Trend PHẢI là trong một khoảng thời gian dài nên các bạn có thể dùng cụm “From…To…” hoặc “Between…And…”!

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “in Australia from 1975 to 2000”

Viết thử Introduction của IELTS Writing Task 1 – Trend

Phía dưới là 3 biểu đồ, 3 loại khác nhau. Các bạn hãy nhìn, phân tích, và ghi lại. Sau đó kéo xuống cuối bài sẽ thấy đáp án của thầy. Các bạn không nhất thiết phải viết y chang. Chỉ cần đủ ý là được. Các bạn có thể xem video hướng dẫn. Phần này khá rõ trong Video (chắc vậy…).

2/ The line chart depicts the proportion of population aged 65 and over in USA, Sweden and Japan from 1940 to 2040.

3/ The table depicts the number of travellers using three major British airports – Heathrow, Gatwick, and Stansted – from 1998 to 2003.

Trước khi rời đi

Hãy nhớ là để viết Introduction của Trend trong IELTS Writing Task 1, ta cần 5 phần:

Tên (bar chart/line chart/ table)

Động từ (demonstrate/illustrate/depict…)

Tên biểu đồ (sau chữ “show”)

Place (in/on/at)

Time (between…and…/from…to…)

Bạn muốn nghiên cứu tiếp về IELTS Writing Task 1, phần Trend? Hãy theo dõi chuyên đề Hướng Dẫn Viết IELTS Writing Task 1 – Trend.

Đừng quên kết nối với thầy qua Facebook và Youtube!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Cách Viết Introduction Trong Writing Ielts Task 2

Quan điểm “một phần” When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

Ex1: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole.Do you agree or disagree?

DISCUSSION: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views.

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

It is sometimes argued that tourists from overseas should be charged more than local residents to visit important sites and monuments. I completely disagree with this idea.

Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

2-PART QUESTION

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are benefits to getting a job straight after school, there are also good reasons why it might be beneficial to go to college or university.

Many people, and children in particular, enjoy playing computer games. While I accept that these games can sometimes have a positive effect on the user, I believe that they are more likely to have a harmful impact.

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects.

Written by Ngoc Bach (Admin website chúng tôi https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0)

Vui lòng trích dẫn nguồn nếu bạn muốn copy bài viết trên

Hướng Dẫn Cách Viết Introduction Cho Ielts Writing Task 2

Câu này chúng ta sẽ viết lại phần dẫn đề trên câu hỏi, tuy nhiên các bạn sẽ không được chép y nguyên lại đề bài, vì phần đó không phải do các bạn tự viết ra nên giám khảo sẽ không cho điểm. Cách tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất cho câu này chính là paraphrase lại câu hỏi. Để làm được thì không còn cách nào khác ngoài việc luyện viết lại các câu có sẵn sao cho giống hoặc có nghĩa tương đương thật nhiều.

Tăng 1 – 1.5 điểm Writing trong 1 tháng cùng với khóa học IELTS Defeating WritingCách đa dạng cấu trúc ngữ pháp trong IELTS Writing Task 121 cấu trúc ngữ pháp đặc biệt cho IELTS WritingBộ tài liệu Grammar tự học từ cơ bản tới nâng cao

Câu trả lời cho câu hỏi đề bài 1 cách chung chung

+ Quan điểm hoàn toàn Đề bài: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree? Introduction: Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work. + Quan điểm 1 phần Đề bài: When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree? Introduction: Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

Discussion

Đề bài: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views. Introduction: When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are benefits to getting a job straight after school, there are also good reasons why it might be beneficial to go to college or university.

Discussion + Opinion

Problems + Solutions

Đề bài: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations. Introduction: It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

2-part Question

Đề bài: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of chúng tôi what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development? Introduction: It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “Nhẹ” trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!