Đề Xuất 6/2023 # Kết Quả Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Trương Hùng Tiến # Top 8 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Kết Quả Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Trương Hùng Tiến # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kết Quả Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Trương Hùng Tiến mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo đó, kết quả xác minh:

* Nguồn gốc đất: Khu đất của ông Tiến bị giải tỏa trước đây do ông Cao Văn Sỹ tự khai phá từ năm 1975 và sử dụng đến năm 1999. Theo bản đồ đo vẽ theo Nghị định 64/CP, tờ bản đồ số 3 thì vị trí đất của ông Tiến nằm một phần trong thửa số 124, diện tích 690m2, loại đất màu do UBND phường quản lý và một phần nằm trong thửa số 129, diện tích 5.100m2, loại đất màu do nhiều hộ gia đình kê khai nhưng không có tên ông Hường và ông Tiến kê khai (đã chồng khớp bản đồ hiện trạng và bản đồ theo 64/CP và theo Biên bản làm việc ngày 19/3/2015 với UBND phường Hòa Quý).

Năm 1999, ông Cao Văn Sỹ chuyển nhượng 250m2 đất vườn cho ông Trần Văn Hường (cha vợ ông Tiến) và UBND phường Hòa Quý xác nhận ngày 19/11/1999. Sau đó, ông Hường làm nhà cấp 4 (không phép) trên lô đất này. Ông Hường có làm Đơn xin sửa chữa nhà ở được UBND phường Hòa Quý xác nhận ngày 20/9/2000 (Khối trưởng Khuê Đông 1 xác nhận có nhà ở). Đến năm 2005, ông Hường chuyển nhượng lại toàn bộ đất, nhà cho vợ chồng ông Tiến, được UBND phường Hòa Quý xác nhận ngày 06/6/2005. Cuối năm 2006, ngôi nhà bị sập do ảnh hưởng của bão Sangsen (theo lời trình bày của ông Tiến).

Ngày 04/12/2007, UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quyết định số 4419/QĐ-UBND thu hồi 254,7m2 đất của ông Trương Hùng Tiến và bà Trần Thị Mỹ Hiền giao cho Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng quản lý để thực hiện theo quy hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày 10/4/2008, bà Hiền có đơn xin xác nhận hiện trạng nhà, đất và được UBND phường Hòa Quý xác nhận ngày 22/4/2008 với nội dung: có nhà ở (đã sập), khu đất không tranh chấp, hiện nằm trong khu quy hoạch sinh thái Khuê Đông, chưa có thông báo di dời.

Ngày 20/10/2011, UBND thành phố ban hành Quyết định số 9092/QĐ-UBND Phê duyệt giải quyết hỗ trợ đền bù, bố trí tái định cư cho hộ ông Tiến như sau: hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hàng năm hạng 1 đồng bằng tại Thông báo số 436/TB-BGTĐB ngày 27/10/2011.

Không đồng ý với việc đền bù, hỗ trợ như trên, ông Tiến có đơn kiến nghị. Ngày 14/11/2014, Văn phòng UBND thành phố có Công văn số 4182/VP-QLĐBGT trả lời đơn của ông Tiến trong đó giữ nguyên các khoản đền bù, hỗ trợ đã giải quyết đối với hộ ông Tiến. Ngày 21/11/2014, ông Tiến tiếp tục có đơn gửi UBND thành phố. Ngày 04/12/2014, UBND thành phố có Công văn số 11124/UBND-QLĐBGT khẳng định nội dung kiến nghị của ông Tiến đã được giải quyết tại Công văn số 4182/VP-QLĐBGT. Không đồng ý với Công văn số 11124/UBND-QLĐBGT, ông Tiến làm đơn khiếu nại.

Ngày 12/1/2016, UBND thành phố đã tổ chức đối thoại với ông Trương Hùng Tiến. Tại buổi đối thoại, Lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận:

– Thống nhất với Báo cáo của Thanh tra thành phố về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Trương Hùng Tiến.

– Việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và không bố trí tái định cư đối với hộ ông Trương Hùng Tiến là đúng quy định.

– Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp UBND quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra, rà soát các trường hợp ông Trương Hùng Tiến có phản ánh tại buổi đối thoại và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

* Về khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ:

Điểm a, khoản 1, Điều 45 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“Nghị định 84/2007/NĐ-CP

Điều 45. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Trường hợp thu hồi đối với đất đã sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất theo diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và giá trị bồi thường phải trừ đi tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP. Đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp.

Tại thời điểm thu hồi đất, hộ ông Trương Hùng Tiến không có nhà ở trên đất và không sử dụng vào mục đích để ở nên không có cơ sở để bồi thường đất ở theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên. Xét điều kiện thực tế tại địa phương, UBND thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hàng năm hạng 1 đồng bằng là phù hợp. Việc ông Tiến khiếu nại, yêu cầu bồi thường 50% giá đất ở là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

* Về khiếu nại yêu cầu bố trí đất tái định cư:

Căn cứ Điểm 1 Điều 47 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố thì việc bố trí đất tái định cư chỉ được xem xét đối với các trường hợp bị thu hồi đất ở. Hộ ông Trương Hùng Tiến được hỗ trợ theo giá đất trồng cây hàng năm hạng 1 đồng bằng nên không được bố trí đất tái định cư là đúng quy định. Do đó, việc ông Trương Hùng Tiến khiếu nại yêu cầu bố trí đất tái định cư là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Từ những nhận định, căn cứ trên, ngày 3/2/2016, UBND TP đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND:

– Giữ nguyên kết quả phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Trương Hùng Tiến tại Quyết định số 9092/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng.

– Không chấp nhận yêu cầu của ông Trương Hùng Tiến về bồi thường 50% giá đất ở và bố trí tái định cư.

Nếu không đồng ý với Quyết định này thì ông Trương Hùng Tiến được quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

Mẫu Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Khiếu Nại

Đơn khiếu nại không được giải quyết xuất phát từ một số nguyên nhân có thể kể đến như sau:

Sự chậm trễ, kéo dài thời gian của cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền trả lại đơn cho người khiếu nại

Bạn đọc có thể tham khảo thủ tục khiếu nại khi bị trả lại đơn: Khiếu nại khi bị trả lại đơn khởi kiện

Nội dung đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại bao gồm những nội dung sau:

Thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại

Đối tượng khiếu nại

Tóm tắt quá trình khiếu nại

Lý do cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu nại

Yêu cầu giải quyết

Ký tên và ghi rõ họ tên người khiếu nại.

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Bước 2: Tiếp theo là phần kính gửi. Phần này, người khiếu nại cần xác định chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu khiếu nại.

Bước 3: Sau phần kính gửi sẽ đến phần thông tin người khiếu nại. Trong phần này phải trình bày rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người khiếu nại.

Bước 4: Đối tượng khiếu nại. Ở đây là quyết định hành chính/ hành vi hành chính bị khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5: Giải trình nội dung khiếu nại và quá trình khiếu nại. Nội dung phần này, người khiếu nại cần tóm tắt nội dung khiếu nại trong đơn khiếu nại trước đó. Bên cạnh đó là trình bày quá trình khiếu nại, cụ thể là từ khi nộp đơn khiếu nại từ thời điểm nào? Thời gian bao lâu?

Bước 6: Trình bày quá trình không giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền. Các cấp có thẩm quyền đã vi phạm như thế nào trong việc giải quyết đơn khiếu nại? Thái độ của họ ra sao?

Bước 7: Yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đây là phần quan trọng, phần này đề cập đến yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Sau khi giải trình những nội dung khiếu nại và quá trình thực hiện khiếu nại cũng như việc không giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền thì người căn cứ vào thẩm quyền và nhiệm vụ của từng cơ quan mà người khiếu nại sẽ yêu cầu cơ quan giải quyết tương ứng với nhiệm vụ và quyền hạn của họ.

Bước 8: cuối cùng là ký tên và ghi rõ họ tên của người khiếu nại. Kèm theo tài liệu, chứng cứ kèm theo như: đơn khiếu nại, chứng minh nhân dân, quyết định/công văn trả lời của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có),…

Nếu có thắc mắc về nội dung hướng dẫn trên hoặc cần sự hỗ trợ của luật sư trong việc soạn thảo đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại hoặc có nhu cầu tư vấn pháp luật trong bất cứ lĩnh vực nào, quý bạn đọc vui lòng gọi đến tổng đài 1900636387 để chúng tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc pháp lý và giúp đỡ tận tình nhất cho quý bạn đọc. Xin cảm ơn.

Mẫu Đơn Khiếu Nại Yêu Cầu Giải Quyết Tranh Chấp Về Đất Đai Chính Xác

Mẫu đơn khiếu nại về đất đai? Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai? Thẩm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp về đất đai? Tranh chấp về đất đai có phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Thực tế hiện nay, số lượng các vụ việc tranh chấp đất đai không phải con số nhỏ, thậm chí không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, vấn đề này lại càng nóng hơn bao giờ hết nhất là khi các vụ việc về tranh chấp đất đai lại thường kéo dài và phức tạp. Vậy để giải quyết các vướng mắc trong đất đai cần làm gì? Khiếu nại, khởi kiện,… Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu về tranh chấp đất đai và thủ tục khiếu nại đất đai là rất cần thiết. Trong bài viết này, Luật Dương gia xin cung cấp mẫu đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai và hướng dẫn cách viết đơn sao cho hợp lệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính gửi: (1) ……

Họ và tên.(2) ………………. Giới tính: Nam/Nữ

Sinh năm: …………….

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ tạm trú): ……

Đối tượng bị khiếu nại (3): ……

Nội dung vụ việc: (4)

1. Tóm tắt nội dung vụ việc: vấn đề đang xảy ra với đất đai từ thời điểm, sự kiện, chủ thể thực hiện ……………………………………

2. Những quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm phạm: (thiệt hại đối với các bên) ……

3. Chứng minh sự thiệt hại: (đất đai bị xâm lấn, tranh chấp quyền sử dụng…) ………….

4. Yêu cầu, kiến nghị: (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, bồi thường thiệt hại nếu có) ……

* Tài liệu, chứng cứ gửi kèm:

CÁCH VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI:

(1): Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan giải quyết.

(2): Trường hợp là cá nhân, phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin cá nhân khác. Trường hợp là tổ chức, ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức.

+ Nếu là quyết định hành chính, ghi rõ cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, số quyết định. Ví dụ: Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định xử phạt hành chính, Quyết định cưỡng chế,….

+ Nếu là về hành vi hành chính: ghi rõ họ tên, địa chỉ người thực hiện hành vi hành chính. Ví dụ: Hành vi không giải quyết khiếu nại, không tiếp công dân, không tiếp nhận hồ sơ,…

(4) Nội dung vụ việc: ghi rõ ràng, ngắn gọn, trung thực về vụ việc, và những quyền lợi bị xâm phạm. Từng thời điểm, mốc thời gian và sự kiện diễn ra cụ thể.

(5): Cam kết của người viết đơn: Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước nội dung trình bày.

– Người viết đơn phải ký, ghi rõ họ tên, không được sao chụp chữ ký hoặc sử dụng chữ ký photo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v : Giải quyết tranh chấp đất đai tại thửa đất/căn nhà địa chỉ ………….)

Kính gửi: UBND Xã/Phường………quận/Huyện…….Tỉnh/Thành phố……….

Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): …

Số CMTND/Hộ chiếu/ Căn cước công dân: ……. do ……….. cấp ngày ………….

Xin trình bày vụ việc như sau:

Vì vậy, tôi/chúng tôi làm đơn này kính mong UBND Xã/Phường………quận/Huyện…….Tỉnh/Thành phố………. xử lý hành vi………. của ông (bà) để trả lại cho tôi/chúng tôi……… quyền và lợi ích hợp pháp như Nhà Nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp của tôi.

Tôi gửi kèm theo đơn:

+ GCNQSDĐ số…………. ngày… tháng …năm…;

+ Bản đồ hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

+ Giấy tờ khác nếu có./.

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn!

3. Thẩm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp về đất đai

Dân số ngày càng đông, nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn. Chính vì thế kéo theo một hiện tượng pháp lý đó là các tranh chấp đất đai ngày càng nhiều và trở lên phổ biến. Khi quyền và lợi ích của bạn về đất đai bị xâm phạm bạn cần làm gì? làm như thế nào để đòi lại quyền lợi của mình.

4. Tranh chấp về đất đai có phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

Gia đình tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phía sau nhà tôi là đất thổ cư và đất vườn tạp giáp với mặt đường Quốc lộ, nhưng do không đi từ đường quốc lộ vào nhà mà đi theo đường xóm từ trước, vào những năm 1990 có hộ gia đình mua đất bên cạnh nhà tôi và đã lấn chiếm một phần góc vườn nhà tôi rồi xây lên một quán nhỏ, gia đình tôi đã có ý kiến nhưng cơ sở xóm lúc đỏ giải quyết vẫn công nhận khu đất đó thuộc quyền sở hữu của nhà lấn chiếm. (Hiện tại theo bản đồ quán đó và một phần đất nhà tôi thuộc hành lang cầu), từ năm 2014 đến nay, gia đình đó lại tiếp tục cơi nới đổ đất tràn cả sang phần đất trống của nhà tôi để mở rộng quán, gia đình tôi đã làm đơn yêu cầu giải quyết nhưng vẫn chưa xong, vậy tôi muốn hỏi bây giờ gia đình tôi muốn đòi lại khu đất gia đình kia lấn chiếm làm quán có được không và gia đình tôi có vi phạm đất hành lang cầu không. (Vì nguồn gốc đất đai do ông nội để lại, chưa từng được đền bù hiện tại nhà tôi đang trồng chuối không xây dựng bất cứ công trình nào), thủ tục hồ sơ kiện nếu địa phương không hòa giải được và yêu cầu gia đình nhà kia tháo dỡ?

Gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều này có nghĩa là gia đình bạn có quyền sử dụng, khai thác phần đất trong diện tích giấy chứng nhận theo đúng mục đích và theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai 2013 thì nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

Lấn đất được hiểu và việc ngừi đang sử dụng đất tự dịch chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích tích đất. Còn chiếm đất là hành vi sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo thông tin bạn cung cấp, đất nhà bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nhà hàng xóm lấn chiếm một phần góc vườn nhà bạn rồi xây lên một quán nhỏ, gia đình bạn đã có ý kiến nhưng cơ sở xóm lúc đỏ giải quyết vẫn công nhận khu đất đó thuộc quyền sở hữu của nhà lấn chiếm. Từ năm 2014 đến nay, gia đình đó lại tiếp tục cơi nới đổ đất tràn cả sang phần đất trống của nhà bạn để mở rộng quán. Trong trường hợp này, nếu có căn cứ về việc gia đình có hành vi vi phạm bạn có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai.Ở đây, theo Điều 202 Luật đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Theo đó, đầu tiên bạn làm đơn gửi ra Ủy ban nhân dân cấp xã để được hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thời gian giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Nếu đã thực hiện hòa giải tại ủy ban nhân dân xã nhưng không hòa giải được thì làm đơn khởi kiện căn cứ Điều 203 Luật đất đai 2013 như sau:

“Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;”

Như vậy, trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bạn có quyền làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Bên cạnh đó, theo quy định của khoản 3, Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 thì đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Do đó, khi quyền sử dụng đất của gia đình bạn bị xâm phạm thì gia đình bạn vẫn có quyền khởi kiện mà không phụ thuộc vào thời hiệu còn hay hết. Về hồ sơ khởi kiện thì bạn chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Đơn khởi kiện. Nội dung của đơn được quy định tại khoản 4, Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

– Bạn phải nộp thêm bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của gia đình bạn.

– Các biên bản giải quyết của cơ quan chức năng…;

– Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà bạn. Kèm theo đó, bạn phải nộp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Nguyễn Thùy Linh

10 Bước Để Viết Thư Khiếu Nại Hiệu Quả

Khi đó, bạn nên viết thư khiếu nại. Có lần tôi đã tôi không được giảm giá bởi nhân viên bán hàng như trong phiếu khuyến mãi. Bởi vì tôi cảm thấy yêu cầu của mình là đúng tôi đã tìm tên và địa chỉ email của giám đốc siêu thị đó trên website, rồi gửi trực tiếp cho bà ấy một lá thư khiếu nại. Kết quả, tôi được giảm giá 50%.

Tất nhiên không phải mọi thư khiếu nại đều được đối xử công bằng bởi những gì viết trong thư của bạn sẽ quyết định thái độ của người nhận.

1. Xác định đối tượng nhận thư. Bạn nên viết thư cho một người cụ thể có khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Hãy bắt đầu việc này bằng cách vào website của công ty và tìm kiếm địa chỉ liên lạc. một số tập đoàn lớn sẽ có cả một bộ phận riêng để hỗ trợ khách hàng. Với những công ty địa phương, thì sẽ dễ tiếp cận người quản lý cao cấp hơn. Trong trường hợp bạn không tìm được địa chỉ liên lạc của cá nhân, bạn có thể thử gọi và hỏi địa chỉ liên lạc cụ thể của giám đốc. Nếu bạn không tìm được địa chỉ email cụ thể, hãy thử tìm cấu trúc email của công ty như: hainv@ndh.vn hoặc nguyenvanhai@ndh.vn. Người nhận được thư của bạn chưa chắc sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề của bạn. Trong trường hợp của tôi chẳng hạn, giám đốc công ty chuyển lá thư khiếu nại của tôi cho trường phòng marketing và đó mới là người trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng. Tuy nhiên việc viết thư cho giám đốc giúp lá thư của tôi đến đúng địa chỉ.

2. Hãy lịch sự và bình tĩnh. Đừng viết một lá thư đầy giận dữ chỉ để chửi rủa công ty, nhân viên hay sản phẩm của họ. Cũng đừng đe dọa trả thù nếu người ta không giúp bạn. Nếu có khiếu kiện gì bạn hãy trinhg bày thật cự thể và chi tiết về vấn đề của mình. Chửi rủa và đe dọa sẽ không giúp gì cho bạn trong trường hợp này.

4. Trình bày rõ tại sao bạn không hài lòng vì sản phẩm/ dịch vụ nói trên. Trong trường hợp của tôi, tôi cảm thấy tôi mất thêm tiền, thời gian và bị tổn thương về thân thể khi xung đột với nhân viên. Tôi cũng cho rằng đáng lẽ công ty đã có thể ngăn chặn những sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra.

5. Tóm lược lại quá trình bạn khiếu kiện về vấn đề nói trên với công ty. Ghi rõ bạn đã từng gọi và khiếu nại với những ai về các vấn đề của bạn. Đến mức mà bạn phải viết lá thư khiếu nại này thì chắc chắn bạn đã phải khiếu nại đến nhân viên công ty một vài lần rồi. Hãy nhớ lại cụ thể bạn đã nói chuyện với ai, vào ngày nào. Đồng thời, nói rõ họ có cố gắng giúp đỡ bạn hay không, nhưng tuyệt đối trong trường hợp nào cũng đừng phỉ báng, bôi nhọ họ.

6. Nêu rõ yêu cầu của bạn. Bạn muốn được bồi hoàn tiền, hay muốn được thay một sản phẩm mới? Nếu đó là một dịch vụ, bạn có muốn nó được hoàn thành sớm nhất có thể? Nếu bạn muốn được giảm giá, hãy nêu ra 1 con số cụ thể. Họ có thể sẽ đề nghị ở mức cao hơn cả mức bạn yêu cầu, ví dụ như trường hợp của tôi.

7. Hãy đưa ra thời hạn trả lời. Ra một thời hạn hợp lý để họ liên lạc lại và giải quyết vấn đề của bạn. Thời hạn này tối thiểu là một tuần và tối đa là 2 tuần. Đừng quên cảm ơn họ vì đã dành thời gian cân nhắc vấn đề của bạn, nhưng cũng nhắc nhở rằng bạn sẵn sàng khiếu kiện tiếp ở những cấp cao hơn nếu họ không có tín hiệu trả lời.

8. Nhớ để lại địa chỉ liên lạc. Bảo đảm rằng họ có số điện thoại, địa chỉ nhà và email của bạn để có thể liên lạc với bạn dễ dàng nhất có thể.

NDH-Biên dịch theo PFA

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kết Quả Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Trương Hùng Tiến trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!