Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Khởi Kiện / 2023 # Top 21 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Khởi Kiện Mới Nhất / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Khởi Kiện / 2023 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Công ty luật FBLAW xin hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện mới nhất theo quy định hiện nay, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau:

1.Mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………….

Địa chỉ: (8)……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                Người khởi kiện (16)

2. Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện mới nhất (mẫu số 23-DS):

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Rút Đơn Khởi Kiện / 2023

Trong nhiều trường hợp vì lý do nào đó người khởi kiện không muốn tiến hành khởi kiện nữa lúc này họ sẽ làm đơn xin rút đơn khởi kiện. Bởi vì tầm quan trọng của đơn, do đó đơn này đòi hỏi phải viết đúng cũng như trình bày theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên nhiều người hiện nay không biết cách trình bày đơn này sao cho đúng theo quy định. Bài viết này sẽ cung cấp đến mẫu đơn xin rút đơn khởi kiện để cho những ai có nhu cầu sử dụng đơn này tham khảo.

Tự nguyện rút đơn khởi kiện- Văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc

1. Đơn xin rút đơn khởi kiện là gì?

Đơn đề nghị rút đơn khởi kiện là loại văn bản được sử dụng trong trường không muốn khởi kiện người đó nữa và trình bày lý do mong muốn rút đơn. Đơn được yêu cầu được viết theo mẫu chuẩn và gửi đến Tòa án nhân dân nơi đang thụ lý vụ án đó. Sau quá trình xem xét xem đơn có hợp lệ và có đủ yếu tố để rút đơn thì Tòa án sẽ phê duyệt đơn đề nghị rút đơn khởi kiện của bạn.

2. Mẫu đơn xin rút đơn khởi kiện

Mẫu đơn rút đơn khởi kiện ngày càng đáng vai trò quan trọng trong đời sống. Người dân sẽ sử dụng mẫu đơn này để điền thông tin cần thiết vào nộp đi nộp tại cơ quan Tòa án có thẩm quyền thay vì tự soạn thảo bằng tay. Bằng việc sử dụng mẫu đơn rút đơn khởi kiện, người có nhu cầu sử dụng tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như tránh được những sai sót khi tiến hành trình bày đơn. Một mẫu đơn xin rút đơn khởi kiện thường có thể thức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…………….., ngày…..tháng…..năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………

Chúng tôi là:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Là nguyên đơn trong………………………………………………………………………………………

Bị đơn…………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Về việc……………………………………………….do TAND TP/Tỉnh …………………………thụ lý giải quyết.

Nay……………………………………………………………………………………

Cụ thể như sau:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do vậy, nay tôi có đơn này, xin được rút đơn khởi kiện.

Kính đề nghị Quý tòa xem xét chấp thuận và ra Quyết định đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn.

…………….., ngày….tháng….năm….

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cách viết đơn xin rút đơn khởi kiện

Đơn xin rút đơn khởi kiện có 3 phần rõ ràng, đảm bảo thể thức rõ ràng và tuân theo mẫu chung của quy định pháp luật. Theo đó cấu trúc gồm phần mở đầu, nội dung, kết luật.

Mở đầu phải sử dụng câu quốc hiệu, tiêu ngữ để tạo nên tính trang trọng cho văn bản. Cụ thể: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Độc lập – tự do – hạnh phúc” được căn chính giữa trang. Phía dưới câu tiêu ngữ, quốc hiệu người viết phải ghi chú thời gian, địa điểm tiến hành làm đơn để làm căn cứ xác minh thông tin và Tòa án nhân dân tiến hành xem xét đơn đề nghị rút đơn khởi kiện đúng với mục đích và quy định. Tiêu đề đơn được viết in hoa và phía dưới tiêu đề không thể thiếu được mục kính gửi để xác định cơ quan nào đang thụ lý lý vụ án và có thẩm quyền xử lý đơn xin rút đơn khởi kiện này.

Đây là phần quan trọng nhất của đơn xin rút đơn khởi kiện. Phần này yêu cầu người làm đơn phải trình bày rõ ràng chi tiết các thông tin cá nhân như: Tên người làm đơn, địa chỉ cư trú, số điện thoại, tên người bị đơn. Sau đó trình bày vụ việc xảy ra như thế nào, hiện tại đang tiếp nhận điều tra ra sao… Chú ý tập trung mục đích làm đơn xin rút đơn khởi kiện. Mục đích này phải được trình bày rõ ràng, ngắn chọn, súc tích để người thụ lý dễ nắm bắt nguyện vọng của người làm đơn.

+ Phần kết luận:

Người làm đơn ký ghi rõ họ tên và thời gian làm việc. Trong thời gian quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân sẽ tiến hành xem xét, phân tích lý do trong đơn đề nghị rút đơn khởi kiện và gửi quyết định sớm nhất cho người làm đơn rằng đơn này có được chấp nhận hay là không.

4. Khi rút đơn khởi kiện có được trả lại tiền tạm ứng án phí hay không?

Đây là một câu hỏi mà nhiều người còn băn khoăn khi tiến hành viết đơn xin rút đơn khởi kiện. Theo quy định tại Điều 217, 218 BLTTDS 2015 cụ thể như sau: “3. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.” Như vậy, khi người khởi kiện rút toàn bộ đơn khởi kiện tại vụ án tranh chấp. Họ sẽ được hoàn lại đầy đủ tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó, đồng thời người này cũng không bị mất đi quyền khởi kiện lại vụ án khi mà các bên không thực hiện đầy đủ nội dung đã thỏa thuận trước đó.

Đơn xin rút đơn khởi kiện là một loại đơn quan trọng yêu cầu phải được trình bày đúng theo quy định của pháp luật. Để thuận lợi hơn khi viết đơn này bạn hãy đọc bài viết trên và điền vào mẫu mà bài viết đã cung cấp để thuận lợi hơn trong quá trình trình bày.

Hướng Dẫn Viết Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ – Luật Nam Hải / 2023

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ. Hiện nay việc cho vay và vay tiền giữa các cá nhân, tổ chức với nhau ngày một phổ biến. Tuy nhiên khi đến hạn thanh toán một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến không có khả năng thanh toán. Vì vậy để yêu cầu bên vi phạm phải có nghĩa vụ trả nợ thì bên cho vay phải làm đơn khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bên vay phải thực hiện nghĩa vụ mà hai bên đã thỏa thuận. Sâu đây Luật Nam Hải xin cung cấp và hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ để quý khách hàng tham khảo.

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ Luật dân sự 2015;

– Bộ Luật tố tụng dân sự 2015.

2. Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ chi tiết nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   ……., ngày …. tháng …năm ….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                       Kính gửi:  Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Người khởi kiện:

Ông/ Bà …………….., sinh năm…………….

CMND số: ………. Cấp ngày ……………….. tại Công an tỉnh ………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

Người bị kiện:

Ông/Bà …………………, sinh năm ……..

CMND số: ………. Cấp ngày 20/04/2010 tại Công an tỉnh ………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

Điện thoại: ……………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Ngày 20/03/2019 tôi và ông ……… có thỏa thuận và ký hợp đồng vay tiền với số tiền là: …….. đồng (………. triệu đồng), lãi suất thỏa thuận là: 5%/tháng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay cá nhân thì ông …….. phải có trách nhiệm thanh toán cả gốc và lãi trong thời hạn 012 tháng kể từ ngày ………… đến ngày ……………..

Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng đến hạn thanh toán là ngày 20/03/2020 Ông A không thanh toán cho tôi theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. mặc dù tôi đã nhiều lần đến nhà, gọi điện nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không trả và trốn tránh ngược lại còn thách thức chúng tôi cứ việc kiện.

Do ông Khánh vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên tôi viết đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện ……. giải quyết buộc ông………thanh lý hợp đồng trả cho tôi số tiền nợ bao gồm các khoản sau:

Trả toàn bộ khoản nợ gốc: ……………….. đồng

Trả khoản bộ khoản nợ lãi từ ngày …… cho đến ngày Tòa án đưa vụ án ra xét xử tạm tính hết ngày ………… với số tiền lãi là: ……………….đồng.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện:

Hợp đồng cho cá nhân vay tiền ngày …………………..

CMND + Sổ hộ khẩu của tôi (Bản photo sao y).

CMND +Sổ hộ khẩu của ông ……………………. (Bản photo)

Hướng dẫn ghi chi tiết:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: TP. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện B thuộc tỉnh C, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại 20 điện biên phủ TP. Hồ Chí Minh); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hoa Vàng có trụ sở: Số 20 Đinh tiên Hoàng, TP. Hồ Chí Minh).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP. Hồ Chí Minh).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

3. Dịch vụ tư vấn hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ của Luật Nam Hải:

– Tư vấn các điều kiện hồ sơ khởi kiện đòi nợ;

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo, nộp đơn khởi kiện đòi nợ;

– Đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp về yêu cầu đòi nợ tại tòa án nhân dân có thẩm quyền;

• Hướng dẫn viết đơn khởi kiện – Công ty Luật Nam Hải

•  Hướng dẫn viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt mới nhất;

• Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất chính xác nhất;

• Hướng dẫn viết đơn tố cáo xúc pham danh dự nhân phẩm;

• Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương mới nhất hiện nay;

• Mẫu Đơn xin tạm hoãn phiên tòa chính xác nhất hiện nay;

• Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu thanh toán nợ mới nhất

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Rút Đơn Khởi Kiện Ly Hôn 2022 / 2023

I. Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Rút Đơn Khởi Kiện Ly Hôn

ĐƠN RÚT YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ (V/v: thuận tình ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………………….

Người rút đơn yêu cầu: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………….

Ngày …..tháng ….năm ….., tôi (chúng tôi) có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết việc thuận tình ly hôn.

Nay do ……………………………………………………………………………………….

Vì vậy, tôi (chúng tôi) xin rút toàn bộ (một phần) …………….đơn yêu cầu ngày …. tháng….. năm………., đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

II. Có Lấy Lại Được Tiền Tạm Ứng Án Phí Khi Rút Đơn Ly Hôn Hay Không?

Theo Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nếu vụ án bị đình chỉ do nguyên đơn rút đơn xin ly hôn, tiền án phí sẽ được trả lại cho người này và không cần nộp bất cứ khoản chi phí nào nữa.

Có 2 trường hợp xin rút đơn ly hôn như sau: TH1: Xin rút đơn ly hôn trước khi mở phiên Tòa

Theo đó, tại Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sau khi Tòa án giải quyết yêu cầu ly hôn, nguyên đơn có thể rút đơn xin ly hôn. Lúc này, Thẩm phán sẽ trả lại đơn xin ly hôn và đình chỉ giải quyết vụ án.

TH2: Xin rút đơn ly hôn trong khi mở phiên Tòa

Khi bắt đầu phiên xét xử, một trong những thủ tục quan trọng là hỏi xem nguyên đơn đã thay đổi, bổ sung, một phần hay toàn bộ yêu cầu ly hôn.

Tại thời điểm này, Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định rằng nếu rút đơn yêu cầu ly hôn và coi việc rút đơn là tự nguyện, Hội đồng xét xử sẽ chấp nhận và đình chỉ phiên tòa với một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Khi đơn xin ly hôn được rút, Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện và các bằng chứng kèm theo.

III. Đã Rút Đơn Ly Hôn, Có Được Nộp Đơn Xin Ly Hôn Lần Thứ Hai Không?

Về nguyên tắc, nếu một vụ việc đã được giải quyết bằng phán quyết hoặc quyết định có hiệu lực pháp lý của Tòa án hoặc quyết định hợp lệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tòa án sẽ không thể áp dụng. kiện lại.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, đương sự có quyền nộp lại đơn khởi kiện khi họ muốn yêu cầu ly hôn trước khi Tòa án chấp nhận.

Theo đó, khi Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu ly hôn, họ vẫn có thể nộp đơn xin ly hôn lần thứ hai.

Ngoài ra, nếu Tòa án không thụ lý vụ án mà rút đơn ly hôn, dựa trên quyền tự quyết của đương sự được nêu trong Điều 5 của Luật Tố tụng Dân sự 2015, vẫn có thể nộp đơn thứ hai.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo quy định, người đã nộp đơn xin ly hôn đã bị Tòa án từ chối khi không đủ điều kiện để yêu cầu ly hôn sau một năm. Kể từ ngày bản án hoặc phán quyết của tòa án có hiệu lực pháp lý, người này chỉ có thể nộp đơn xin ly hôn.

IV. Luật Sư Tư Vấn Hôn Nhân Gia Đình DFC

Nếu các bạn vẫn còn đang phân vân, có nên hay không nên quyết định đi đến Ly hôn, hãy gọi ngay cho các chuyên gia Tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình 19006512 của Công ty Luật DFC. Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia, chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Hôn nhân và Gia đình. Sau đó các bạn có thể đưa ra quyết định của mình cũng chưa muộn. Đừng vì sự tức giận hiện tại mà ảnh hưởng đến sau này.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Khởi Kiện / 2023 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!