Đề Xuất 1/2023 # Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022) # Top 3 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 1/2023 # Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022) # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022) mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC:

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

2. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử

Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt in hoặc đặt mua của cơ quan thuế).

3. Nội dung của hóa đơn điện tử

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC nội dung của hóa đơn điện tử gồm:

Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng;

Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua;

Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại nếu có.

4. Tại sao nên chọn hóa đơn điện tử Bkav ?

Tiết kiệm chi phí : hóa đơn điện tử tiết kiệm ½ chi phí so với hóa đơn giấy.

Lưu trữ thuận tiện : lưu trữ hóa đơn điện tử do nhà cung cấp hóa đơn điện tử thực hiện.

Dễ dàng bảo quản : hóa đơn điện tử không có hỏng, rách nên giảm chi phí bảo quản.

Có thể chuyển thành hóa đơn giấy : có thể in hóa đơn điện tử ra giấy A4, đóng dấu ký tên, có giá trị như hóa đơn đỏ (như hóa đơn tiền điện)

Truy cập online : không cần cài đặt có thể truy xuất hóa đơn điện tử trên trang chủ.

Bắt buộc sử dụng từ năm 2019 : năm 2018 cơ quan thuế khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, sang năm 2019 phải bắt buộc sử dụng, nếu bạn dùng hóa đơn giấy thì phải hủy để chuyển đổi.

5. Bảng giá dịch vụ cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử Bkav

6. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Bkav lần đầu

Để sử dụng phần mềm Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav, Bạn cần thực hiện 2 phần sau:

Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav

Phần 2: Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav

Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav

Lưu ý: Việc đăng ký này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. Nếu đã đăng ký, Bạn bấm vào đây để chuyển sang Phần 2

Để Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã được cài BkavCA Token Manager (BTM).

Bước 4: Hệ thống hiển thị giao diện Thêm mới CKS, chọn Tên chủ thể chứng thư số có thời hạn xa nhất của đơn vị (4), sau đó bấm Ghi lại (5).

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Đăng ký thông tin chữ ký số trên hệ thống Bkav.

Để Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 4: Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin cho Hóa đơn, bấm Ghi lại & Phát hành (13) để thực hiện việc ký và phát hành Hóa đơn.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Đăng ký thông tin Chữ ký số và Tạo – Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Bkav

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đầu tiên, ta vào trình duyệt “Google Chrome” trên máy tính.

Sau đó, ta vào gõ vào mục tìm kiếm “chukysobinhduong.vn”

Ta sẽ vào được trang của công ty CP Chuẩn Phát Mai Bình.

Tiếp theo, ta kéo màn hình xuống bên dưới. Bên phải ta sẽ thấy mục “Link Tải Ứng Dụng”

Ta chọn vào mục “Hóa đơn điện tử BKAV” để truy cập vào phần mềm sử dụng hóa đơn điện tử.

Lúc này, đường dẫn sẽ cho chúng ta vào trang website của Hóa Đơn Điện Tử BKAV, ta sẽ dùng trang này để xuất hóa đơn điện tử.

II – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN TRANG chúng tôi

1 – Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Hóa Đơn Điện Tử

Sau khi vào trang chúng tôi phần mềm sẽ hiển thị thông tin để chúng ta đăng nhập vào hệ thống.

Thông tin đăng nhập có 2 phần : Tên Đăng Nhập và Mật khẩu

_ Tên đăng nhập là mã số thuế của khách hàng

_ Mật khẩu sẽ do công ty Mai Bình cung cấp

Sau khi khách hàng đăng nhập thành công, phần mềm sẽ mở giao diện xuất hóa đơn cho khách hàng như bên dưới

2 – Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm BKAV

Khi đăng nhập thành công, khách hàng sẽ thấy giao dịch hóa đơn

Ở đây, chúng ta cần chú ý:

_ Hóa đơn đầu ra do chúng ta xuất cho khách hàng, khách hàng có thể nhận được bằng email, tin nhắn hoặc ta có thể in ra cho khách hàng.

_ Hóa đơn đầu vào do nhà cung cấp xuất cho chúng ta, ta cũng có thể nhận qua email, tin nhắn hoặc nhà cung cấp in và gửi cho chúng ta. Ở phần này, nếu nhà cung cấp cũng sử dụng phần mềm BKAV giống mình, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật hóa đơn vào mục hóa đơn đầu vào.

Cách xuất hóa đơn trên phần mềm:

B1: Ta chọn nút “Thêm mới” bên dưới hóa đơn đầu ra.

B2: Ta sẽ thấy xuất hiện bảng “thêm mới hóa đơn GTGT”.

_ Phần Thông tin chung (bên trái): thể hiện thông tin chung của hóa đơn bao gồm: loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu, ngày hóa đơn, số hóa đơn, ghi chú.

_ Phần Thông tin người mua: thể hiện các thông tin cơ bản của người mua như mã số thuế, tên đơn vị, địa chỉ.

_ Khách hàng nên chú ý các vấn đề sau:

_ Hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, tiền mặt/chuyển khoản.

_ Hình thức nhận hóa đơn: qua email, qua tin nhắn.

Để có thông tin của người mua, ta điền mã số thuế của người mua vào ô “Mã số thuế” và nhấn nút “Lấy TT” kế bên để lấy thông tin của người mua. (Lấy TT: lấy thông tin)

Sau khi nhấn “Lấy TT”, ta sẽ được cung cấp thông tin của người mua hàng, bao gồm tên chính xác của đơn vị mua hàng và địa chỉ của họ (trường hợp địa chỉ sai, ta có thể chỉnh lại địa chỉ của người mua).

B3: Thêm hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn

Để thêm hàng hóa, dịch vụ vào hóa đơn điện tử, ta nhấn vào nút “thêm mới” bên dưới

Sau đó ta sẽ có “Bảng cập nhật chi tiết”

Bảng trên bao gồm các thông tin sau:

_ Tên của hàng hóa, dịch vụ mà chúng ta xuất cho người mua

_ Đơn vị tính của hàng hóa, dịch vụ, có thể ví dụ như : cái, Kg,Lít, …

_ Số lượng hàng hóa, dịch vụ chúng ta xuất cho người mua.

_ Đơn giá là giá của một hàng hóa, dịch vụ mà ta cung cấp cho người mua.

_ Thành tiền sẽ do phần mềm tự tính (thành tiền = số lượng x đơn giá), ta sẽ được phần mềm BKAV hỗ trợ tự động tính và làm tròn.

_ Thuế suất thuế GTGT: phần mềm sẽ tự mặt định lần đầu là 10%, ta có thể lựa chọn các mức thuế suất thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ mà ta cung cấp cho người mua.

_ Tiền thuế: phần mềm sẽ hỗ trợ ta tính ra tiền thuế suất thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ (tiền thuế = Thành tiền x thuế suất thuế GTGT).

Ở cuối bảng sẽ có 3 lưu ý nhỏ mà phần mềm nhắc nhở chúng ta:

_ Nếu khi ta xuất 2 mặt hàng trở lên, sau khi ghi thông tin mặt hàng thứ nhất xong ta nhấn “Ghi lại là nhập tiếp”. Còn nếu hóa đơn chỉ có 1 mặt hàng, ta chỉ cần bấm ghi lại.

_ Khi ta muốn chiết khấu cho người mua, ta chỉ cần nhấn vào ô “Nhập chiết khấu” ở trên.

_ Trường hợp, phần mềm không làm tròn ngay số thực tế, ta chỉ cần chỉnh lại số làm tròn và nhấn ô “Ghi lại”.

B4: Ghi Lại Và Ký Điện Tử Trên Hóa Đơn Điện Tử BKAV

Sau khi ghi nhận thành công thông tin của hóa đơn ta nhấn nút “Ghi Lại”, để tạo ra 1 tờ hóa đơn nháp.

Hóa đơn nháp lúc này sẽ có màu đen (do chưa được ký), ta có thể vào chức năng để tùy chỉnh lại thông tin của hóa đơn.

Lúc này, ta cần chú ý đến các thông tin sau trên thanh “Chức năng” của phần mềm BKAV. Có tất cả 4 chức năng chính trên thanh “Chức năng” gồm

Nút 01: Cây viết chì – “Sửa hóa đơn”, khi ta nhấn vào à Màn hình sẽ qua lại khung “thêm mới hóa đơn GTGT” như lúc đầu. Ta có thể chỉnh sửa lại phần thông tin mà ta muốn.

Nút 02: Cây viết mực – “Ký & Phát hành hóa đơn”, khi ta muốn ký và phát hành hóa đơn. Khi đó hóa đơn sẽ đưa vào trạng thái màu xanh và sẽ mất 2 biểu tượng (cây viết chì và cây viết mực).

Nút 03: Kính lúp – “Xem hóa đơn”, ta có thể dùng núp này để vào xem hóa đơn nháp, hóa đơn đã ký và tải xuống hóa đơn.

Nút 04: Đồng hồ – “Lịch sử”, bạn có thể xem lại lịch sử hoạt động của mình trên tờ hóa đơn (bạn thêm gì ?,sửa chữa hóa đơn,….)

Mọi thắc mắc của quý khách hàng xin liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn hóa đơn điện tử

Công ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, đường số 7, KDC Hiệp Thành 1, Khu 5, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

VP Giao Dịch: số 220/20 đường Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Di động: 0933 468 999 hoặc 0908 646 986

Email: chuanphatmaibinh@gmail.com

Bảng Giá Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử E

Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice được chia thành 2 phần riêng biệt cho từng phiên bản. Với phiên bản PC được chia thành 7 gói, bản website có 9 gói dịch vụ. Tùy vào mô hình kinh doanh mà khách hàng lựa chọn gói phù hợp nhất.

Với 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa đơn số, ThaisonSoft thấu hiểu nhu cầu của khách hàng trong từng chi tiết, công đoạn sử dụng. Ban lãnh đạo công ty đã nghiên cứu và đưa ra 2 phiên bản phần mềm cho khách hàng lựa chọn:

Đối tượng sử dụng: Doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng thông tin tốt, mong muốn tự chủ động lưu trữ, bảo mật dữ liệu của mình.

Các gói dịch vụ khách hàng có thể lựa chọn:

Đối tượng sử dụng: Doanh nghiệp lập, gửi và lưu trữ hóa đơn, dữ liệu trên nền tảng số của Thái Sơn. Mọi yêu cầu kỹ thuật về đường truyền, lưu trữ và tính bảo mật sẽ được ThaisonSoft đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Các gói dịch vụ khách hàng có thể lựa chọn:

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời gian sử dụng hóa đơn không giới hạn, sử dụng hết số lượng bạn báo lại với Thái Sơn để được gia hạn thêm.

Các khoản phí như thiết kế mẫu hóa đơn đặc biệt theo yêu cầu của doanh nghiệp sẽ không được tính vào giá trị gói.

Thái Sơn gửi đến khách hàng dịch vụ hỗ trợ 24/7 hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh bảng giá hóa đơn điện tử, E-Invoice cũng nhận được một số thắc mắc về cách hoạt động của phần mềm. Bài viết sẽ giải đáp một số câu hỏi điển hình nhất để giúp bạn hiểu rõ hơn về E-Invoice.

*E-Invoice có hỗ trợ mẫu hóa đơn sẵn không? Doanh nghiệp có thể tự chỉnh sửa mẫu theo ý mình không?

Khi đăng nhập vào phần mềm E-Invoice, doanh nghiệp đã được cung cấp 5-6 mẫu hóa đơn sẵn có đủ thông tin theo đúng quy định hiện hành. Kế toán có thể sử dụng luôn các mẫu cơ bản này hoặc thiết kế mẫu mới.

Hiện nay, E-Invoice có hỗ trợ giao diện cho người dùng thiết kế mẫu hóa đơn trên phần mềm. Tiện ích này bao gồm tải logo, hình nền, sửa phông chữ, …. Nếu doanh nghiệp không yêu cầu mẫu hóa đơn quá đặc thù, các chỉnh sửa căn bản đều dễ dàng thực hiện.

*Đối với các hóa đơn bị sai thông tin, cần phải sửa lại, thay thế hoặc hủy bỏ, kế toán phải chỉnh sửa trên phần mềm E-Invoice như thế nào?

Khi hóa đơn có sai sót, ngoài nghiệp vụ gửi thông báo đến cơ quan thuế theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì kế toán phải chỉnh sửa hóa đơn trên phần mềm.

Đầu tiên, bạn vào phần quản lý hóa đơn, kích vào phần chỉnh sửa. Sau khi hóa đơn ra màn hình thông tin, ở cuối sẽ có một ô “Xử lý hóa đơn”, bạn ấn vào đó sẽ xuất hiện 1 ô thông báo.

Tùy vào mục đích muốn chỉnh sửa, thay thế hay hủy bỏ mà bạn lựa chọn trong ô thông báo. Phần mềm sẽ yêu cầu bạn điền vào ngày tháng và lý do chỉnh sửa để sau này khi bạn xem lại sẽ không phải tìm kiếm mất thời gian.

E-Invoice là một trong ít những phần mềm có giao diện tối ưu hóa cho người dùng, chỉ cần thực hiện theo đúng các mục là bạn có thể xuất hóa đơn. Lợi ích nhiều là vậy nhưng bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice lại khá “mềm” và đa dạng, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh.

Bảng Báo Giá Hóa Đơn Điện Tử Misa Meinvoice

Download file báo giá phần mềm hóa đơn điện tử Misa

Giới thiệu hóa đơn điện tử Misa Meinvoice

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTCNgười mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử qua email, SMS và thực hiện tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua internetSẵn sàng kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tửPhần mềm hóa đơn điện tử duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain đảm bảo an toàn, bảo mật và chống làm giả hóa đơn

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi: 0917.757.227 – 0918.437.227

Bảng báo giá hóa đơn điện tử misa

1. MEI-300

Gói 300 hóa đơn

Giá phần mềm hóa đơn điện tử misa gói MEI-300: 390.000 VNĐ

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ

Miễn phí khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản

2. MEI-500

Gói 500 hóa đơn

Giá phần mềm hóa đơn điện tử misa gói MEI-500: 490.000 VNĐ

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ

Miễn phí khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản

3. MEI-1000

Gói 1000 hóa đơn

Giá phần mềm hóa đơn điện tử misa gói MEI-1000: 790.000 VNĐ

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ

Miễn phí khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản

4. MEI-2000

Gói 2000 hóa đơn

Giá phần mềm hóa đơn điện tử misa gói MEI-2000: 1.190.000 VNĐ

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ

Miễn phí khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản

5. MEI-5000

Gói 5000 hóa đơn

Giá phần mềm hóa đơn điện tử misa gói MEI-5000: 2.390.000 VNĐ

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ

Miễn phí khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản

6. MEI-10000

Gói 10000 hóa đơn

Giá phần mềm hóa đơn điện tử misa gói MEI-1000: 3.890.000 VNĐ

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ

Miễn phí khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản

7. MEI-100000

Gói 100000 hóa đơn

Giá phần mềm hóa đơn điện tử misa gói MEI-10000: 30.000.000 VNĐ

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ

Miễn phí khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản

Hóa đơn điện tử Misa không giới hạn thời gian sử dụng, bạn chỉ cần mua 1 lần và sử dụng vĩnh viễn cho đến khi hết hóa đơn. Phí khởi tạo hóa đơn lần đầu là 1.000.000đ. Bộ phận hỗ trợ Misa sẽ khởi tạo miễn phí mẫu hóa đơn cho quý khách(khởi tạo theo mẫu).

Điểm đặc biệt ưu việt của chúng tôi là kết nối hoàn toàn miễn phí với phần mềm MISA chúng tôi trong khi các phần mềm hóa đơn điện tử khác trên thị trường chưa kết nối được với phần mềm kế toán, hoặc Qúy khách phải trả tiền để kết nối với phần mềm kế toán.

Meinvoice đã sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng khác để phát hành hóa đơn điện tử mà không phải nhập liệu nhiều lần.

Khách hàng nên chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định trong kho mẫu hóa đơn có sẵn của MISA đã thiết lập theo đúng quy định.

Khách hàng dùng mẫu mặc định của MISA và chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới).

Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm).

MISA hỗ trợ sửa mẫu theo yêu cầu đặc thù

Không giới hạn số lượng người dùng

Không thu phí duy trì hàng năm

Lưu trữ, tra cứu hóa đơn miễn phí trong thời gian 10 năm

Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế

Khách hàng có thể mua trước nhiều gói hóa đơn để sử dụng và được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu sử dụng không hết

Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT

Báo giá có hiệu lực từ ngày 11/10/2019

Hình ảnh giao diện hóa đơn điện tử Misa

Để sử dụng hóa đơn điện tử Misa, quý khách có 2 cách:

1. Sử dụng trên phần mềm misa

Phần mềm misa từ 2019 trở đi đều có tích hợp sẵn hóa đơn điện tử, tuy nhiên để sử dụng được hóa đơn, quý khách cần đăng ký mua thêm gói hóa đơn tương ứng để bắt đầu sử dụng.

Sau khi mua gói hóa đơn, quý khách đăng nhập vào phần mềm misa, khởi tạo mẫu hóa đơn bằng file mrt mà chúng tôi cung cấp sẵn, sau đó làm quyết định phát hành hóa đơn, đăng ký với có quan thuế. Sau khi cơ quan thuế địa phương đồng ý xét duyệt phát hành hóa đơn mới là bạn có thể bắt đầu sử dụng

2. Sử dụng trên website app.meinvoice.vn

Về cách sử dụng trên website cũng tương tự như các bước ở trên phần mềm misa. Tuy nhiên có ưu điểm là bạn có thể xuất hóa đơn ở mọi lúc mọi nơi thông qua website, chỉ cần có kết nối Internet là bạn có thể thao tác được.

Nhược điểm của việc này là bạn phải nhập tay đơn hàng vì không có sẵn đơn hàng như trên phần mềm.

Việc gửi mail hóa đơn điện tử cho khách hàng được thực hiện thông qua cổng smtp của email. Chúng tôi hỗ trợ quý khách cấu hình ngay khi lần đầu sử dụng phần mềm.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hóa Đơn Điện Tử Bkav (Bảng Giá Và Cách Sử Dụng 2022) trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!