Đề Xuất 12/2022 # Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp Iuh Gồm Có Những Gì? / 2023 # Top 18 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 12/2022 # Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp Iuh Gồm Có Những Gì? / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp Iuh Gồm Có Những Gì? / 2023 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn việc làm hồ sơ xét tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Những sinh viên (hệ tín chỉ) có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:

1.Đơn Xin Thi Lại Tốt Nghiệp :

+ Đối tượng: -Những sinh viên đã trả nợ hết môn học theo chương trình đào tạo nhưng chưa Thi Tốt Nghiệp. -Những sinh viên Thi rớt Tốt Nghiệp đợt trước

+ Hồ sơ gồm : -Đơn Xin Thi Lại Tốt Nghiệp điền đầy đủ thông tin trên đơn. -Nộp kèm 4 hình 3×4 theo quy chuẩn ảnh chụp làm hộ chiếu, 2 hình dán vào khung trên đơn và (2 hình bỏ vào túi nhỏ) nộp kèm hồ sơ. -Biên lai lệ phí Thi Lại Tốt Nghiệp. -Bản sao Giấy Khai Sinh

2.Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp :

+ Đối tượng : -Những sinh viên đã Thi Tốt Nghiệp -Có chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học.

+ Hồ sơ gồm : -Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp (mua ở nhà C) điền đầy đủ thông tin trên đơn. -Bản sao Giấy Khai Sinh. -Nộp kèm 4 hình 3×4 theo quy chuẩn ảnh chụp làm hộ chiếu, 2 hình dán vào khung trên đơn và (2 hình bỏ vào túi nhỏ) nộp kèm hồ sơ.

II.DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ (CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC):

1.Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp :

+ Đối tượng : -Những sinh viên đã tích lũy đủ tín chỉ. -Có chứng chỉ Ngoại ngữ (theo quy định) và Tin học -Điểm tích lũy trên 2.0

+ Hồ sơ gồm : -Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp (mua ở nhà C) điền đầy đủ thông tin trên đơn. -Nộp kèm 4 hình 3×4 theo quy chuẩn ảnh chụp làm hộ chiếu, 2 hình dán vào khung trên đơn và (2 hình bỏ vào túi nhỏ) nộp kèm hồ sơ. -Bản photo Giấy Khai Sinh -Bản photo Chứng chỉ tin học + ngoại ngữ

III.KIỂM TRA VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN :

1.Kiểm tra thông tin cá nhân trên kết quả học tập: -Họ… đệm…. tên…..( chữ cái viết hoa, dấu….) -Ngày…… tháng……. năm sinh…… -Nơi sinh……….( chỉ ghi Tỉnh hoặc Thành phố ). -Giới tính…………

Nếu sai thì nộp Đơn xin chỉnh sửa thông tin về GIÁO VỤ KHOA.Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ niên chế đợt tháng 12 năm 2019 và Xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2020 Lưu ý: Các loại Đơn có bán ở tầng trệt nhà C, giáo vụ Khoa (hoặc tải trên website Trường).Các bạn lưu ý, theo dõi thông báo trực tiếp từ website của khoa chủ quản.

Hồ Sơ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Gồm Những Gì? / 2023

Bộ hồ sơ hưởng BHTN cần những giấy tờ gì?

I. Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 49, Luật Việc làm 2013 thì người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

II. Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Hồ Sơ Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Gồm Những Giấy Tờ Gì? / 2023

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của một trong các giấy tờ công nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thực hiện công việc đã bị quá hạn hoặc đã hoàn thiện hoạt động theo hợp đồng;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ thông cáo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

bên cạnh đó, người lao động cũng cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú cùng với bản gốc để đối chiếu.

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp tiên tiến 2020

Những thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Một khi có đủ hồ sơ, người lao động làm theo trình tự sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28 năm 2015 của chủ đạo Phủ quy định:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp (không dựa vào nơi đang ở hay nơi đang làm việc).

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm recommend việc tạo ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp cùng với sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Trong hoàn cảnh được nhận trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2 Điều 18, trong vòng 05 ngày thực hiện công việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng trước tiên cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đấy nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Ngày 01/01/2020, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày 20/01/2020, trung tâm dịch vụ việc làm ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Ngày tiếp tục tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày 16/01/2020. Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên: Từ 20/01 – 25/01/2020.s Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/02 – 27/02/2020. Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/03 – 27/03/2020.

Hàng tháng thông cáo tìm kiếm việc làm

Khoản 1 Điều 19 Nghị định này còn quy định, hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để Thông báo về việc tìm tìm việc làm trong khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn cùng với Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Với những thông tin nêu trên có thể thấy, để được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất, người lao động có thể chuẩn bị đủ hồ sơ và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp như hướng dẫn ở trên.

Lời kết

Hồng Quyên – Tổng hợp Tham khảo (luatvietnam, ebh.vn,…)

Hồ Sơ Xin Thực Tập Gồm Những Gì? / 2023

Dạo gần đây mình nhận được inbox của khá nhiều bạn sinh viên hỏi về việc hồ sơ xin thực tập gồm những gì? Nhiều bạn chia sẻ cảm thấy khá căng thẳng, lo lắng khi không biết phải chuẩn bị những giấy tờ nào cho thích hợp. Hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn vài thông tin về vấn đề này như sau:

Một bộ hồ sơ xin thực tập gồm những giấy tờ nào?

1. Một bản CV

Bạn cần có 1 CV cá nhân mô tả ngắn gọn về bản thân, về kinh nghiệm, trình độ học vấn cũng như các kỹ năng. Nếu bạn chưa biết cách tạo cv xin thực tập thế nào thì có thể tham khảo bài viết: Mẫu CV xin thực tập bằng tiếng Việt cho sinh viên chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào.

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là một trong những giấy tờ bắt buộc tiếp theo chúng ta cần phải có trong hồ sơ xin việc hay hồ sơ xin thực tập. Sơ yếu lý lịch thì các bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin và phải xin dấu xác nhận địa phương. Nếu bạn đi phỏng vấn thì bạn chỉ cần mang bản sơ yếu lý lịch photo thôi nha. Cho tới khi được nhận vào làm việc thì chúng ta mới cần bản công chứng.

3. Bảng điểm

Khi bạn đi xin thực tập thì bảng điểm là giấy tờ quan trọng tiếp theo bạn bắt buộc cần có trong hồ sơ. Nhà tuyển dụng có thể căn cứ vào đây để có các đánh giá một vài khả năng về độ nhanh nhẹn, cũng như khả năng tiếp cận thông tin của bạn.

4. Đơn xin thực tập hay còn gọi là giấy giới thiệu thực tập.

Mẫu giấy này các bạn có thể xin trực tiếp tại trường bạn đang theo hoạc. Hoặc bạn có thể tải ngay mẫu đơn này tại Blogtimviec.net nhé. Download ngay Mẫu đơn xin thực tập mới nhất 2017 .

5. Chứng minh thư

Chứng minh thư cũng là giấy tờ bắt buộc bạn cần có trong bộ hồ sơ xin thực tập của mình.

6. Giấy khám sức khỏe

Nếu bạn nào tiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm thì có thể xin luôn giấy này. Còn với nhiều bạn không có nhiều thời gian để đi khám bạn có thể hỏi mua giấy này trên mạng xã hội. Cũng chỉ từ 60 -80k là bạn đã có để bổ sung vào hồ sơ rồi 😛

7. Các giấy tờ bằng cấp, chứng chỉ bạn đạt được nếu có

Nếu bạn có bất kỳ giấy tờ hoặc bằng cấp chứng chỉ nào ngoài chương trình đào tạo của trường, bạn hoàn toàn có thể cho vào hồ sơ của mình. Đây sẽ là điểm cộng cho hồ sơ xin việc của bạn.

=> Trên đây là những giấy tờ cần thiết bạn cần phải có trong hồ sơ xin thực tập của mình. Các bạn lưu ý:

Thường nếu được gọi đi phỏng vấn các bạn chỉ cần mang hồ sơ photo thôi. Còn hồ sơ công chứng bạn sẽ nộp sau khi trúng tuyển nha.

Hy vọng các thông tin trên sẽ có ích với các bạn. Chúc bạn luôn tìm được công việc đúng như mong muốn!

Nếu bạn muốn nhận việc làm thực tập phù hợp với ngành nghề đang theo học. Hoặc muốn nhận thông tin tư vấn kỹ hơn về cách viết cv và các mẹo phỏng vấn hạ gục nhà tuyển dụng. Hãy đăng ký ngay tại link dưới nhé!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp Iuh Gồm Có Những Gì? / 2023 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!