Đề Xuất 2/2023 # Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Phan Văn Ta # Top 10 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 2/2023 # Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Phan Văn Ta # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Phan Văn Ta mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

II- Kết quả xác minh

Thực hiện Dự án Khu đô thị công nghệ FPT phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, ngày 4-3-2008 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng quản lý để thực hiện theo quy hoạch của UBND thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 4-3-2008 của UBND thành phố, ngày 10-9-2008, UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc thu hồi 688,9m2 đất do hộ ông đang sử dụng tại thửa đất số 11, tờ bản đồ hiện trạng số 202 tại phường Hòa Hải; giao cho Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng quản lý để thực hiện theo quy hoạch của UBND thành phố.

Nguồn gốc sử dụng đất: Theo hồ sơ ông khai do nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Nghiệm năm 1978, giấy tờ đã bị thất lạc do bão năm 2006 nhà bị tốc mái và được UBND phường Hòa Hải xác nhận ngày 17-12-2010 với nội dung: ông Ta có đến báo mất giấy tờ vào lúc 16 giờ ngày 17-10-2010, có biên lai thuế nhà đất năm 2007-2010. Theo hồ sơ đăng ký đất lập theo Nghị định 64/CP được UBND phường Hòa Hải xác nhận thì diện tích đất hộ ông đang sử dụng là đất thuộc một phần thửa 452, tờ bản đồ số 13, diện tích 15.172m2 loại đất hoang do UBND phường quản lý.

Căn cứ nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông, ngày 9-7-2012, UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND phê duyệt mức bồi thường và hỗ trợ thiệt hại về nhà, đất cho hộ ông, cụ thể như sau:

– Hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hằng năm hạng 1 đồng bằng (đơn giá 35.000 đồng/m2) cho diện tích 688,9m2;

– Hỗ trợ 50% nhà, vật kiến trúc theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND;

– Bồi thường cây cối hoa màu trên đất theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND.

Ngày 18-3-2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND phê duyệt giải quyết hỗ trợ đền bù, bố trí tái định cư đối với hộ ông, như sau (trên nguyên tắc bàn giao mặt bằng mới giải quyết).

– Hỗ trợ 100% nhà, vật kiến trúc theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND;

– Bố trí 1 lô đất diện hộ phụ đường 5,5m Khu đô thị Phú Mỹ An;

– Hỗ trợ khó khăn: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Không đồng ý với kết quả giải quyết trên, ông có đơn kiến nghị gửi đến UBND thành phố. Ngày 6-5-2015, Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị công nghệ FPT có Báo cáo số 100/BC-HĐGPMB về việc giải quyết đơn kiến nghị của hộ ông Phan Văn Ta thuộc diện giải tỏa dự án Khu đô thị công nghệ FPT với nội dung khẳng định việc phê duyệt mức hỗ trợ, bố trí đất tái định cư đối với hộ ông là đúng quy định.

Tuy nhiên, ông vẫn không đồng ý và có đơn khiếu nại về việc giải tỏa đền bù không thỏa đáng gửi đến UBND thành phố với yêu cầu bồi thường diện tích đất 688,9m2 theo giá đất ở; vật kiến trúc, cây cối và hoa màu đền bù theo quyết định giá hiện hành; bố trí 4 lô đất liền kề, diện hộ chính đường 5,5m Khu tái định cư Phú Mỹ An; hỗ trợ khó khăn cho gia đình ổn định cuộc sống. Trong đơn khiếu nại ông khai nguồn gốc sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Huỳnh Phước Mười vào năm 1978, biên lai thu thuế nhà đất từ năm 2005.

Việc xác định lại nguồn gốc đất ông khai trong đơn khiếu nại là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Huỳnh Phước Mười vào năm 1978 đã được UBND quận Ngũ Hành Sơn trả lời tại Công văn số 40/UBND-TNMT ngày 8-1-2016 với nội dung:

“Hiện trạng ông Huỳnh Phước Mười sử dụng đất tại thửa số 06, tờ bản đồ số 201 với diện tích 1.056,2m2. Phần diện tích đất theo hiện trạng này trùng khớp với vị trí đất đã được UBND huyện Hòa Vang (cũ) cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa 532, tờ bản đồ 13, diện tích 838m2 loại đất thổ cư. Qua đó xác định: phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mười được bảo toàn và sử dụng hợp pháp với diện tích 838m2.

Căn cứ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ lập theo Nghị định 64/CP thì vị trí đất hộ ông Ta đang sử dụng nằm ngoài thửa đất số 532, tờ bản đồ 13 mà ông Mười đã kê khai và sử dụng theo Nghị định 64/CP.

Từ những căn cứ, hiện trạng và giấy tờ nêu trên, việc ông Phan Văn Ta nêu trong đơn là sử dụng đất do chuyển nhượng của ông Huỳnh Phước Mười với diện tích có đăng ký sử dụng theo Nghị định 64/CP nhưng không có giấy tờ chứng minh, là không có cơ sở, không phù hợp với hiện trạng sử dụng theo đăng ký 64/CP của hộ ông Mười. Như vậy việc ông Phan Văn Ta yêu cầu được đền bù 100% giá đất ở cho diện tích thu hồi 688,9m2 là không có cơ sở giải quyết”.

Vì vậy, việc ông khai nguồn gốc đất là do nhận chuyển nhượng của ông Huỳnh Phước Mười nhưng không có giấy tờ chứng minh; hồ sơ pháp lý không bảo đảm theo quy định là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

III- Kết quả đối thoại:

Ngày 14-4-2016, UBND thành phố đã tổ chức đối thoại với ông Phan Văn Ta. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận: Thống nhất với kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 122/BC-TTTP ngày 22-2-2015 của Thanh tra thành phố về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Ta.

IV- Kết luận:

Việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 18-3-2015 phê duyệt giải quyết hỗ trợ đền bù, bố trí tái định cư đối với hộ ông Phan Văn Ta là đúng với quy định của pháp luật.

Do đó, việc ông khiếu nại yêu cầu được bồi thường diện tích đất 688,9m2 theo giá đất ở; vật kiến trúc, cây cối và hoa màu đền bù theo quyết định giá hiện hành; bố trí 2 lô đất diện hộ chính đường 5,5m là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Từ những nhận định, căn cứ trên, Quyết định:

Điều 1. Giữ nguyên kết quả giải quyết hỗ trợ đền bù, bố trí tái định cư đối với hộ ông Phan Văn Ta được UBND thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 7345/QĐ-UBND ngày 10-9-2012 về việc phê duyệt giá trị đền bù, hỗ trợ đối với các hộ giải tỏa để thực hiện dự án Khu đô thị công nghệ FPT; Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 18-3-2015 về việc phê duyệt giải quyết hỗ trợ đền bù, bố trí tái định cư đối với các hộ giải tỏa tại dự án Khu đô thị công nghệ FPT.

Không chấp nhận yêu cầu của ông về bồi thường diện tích đất 688,9m2 theo giá đất ở và bố trí tái định cư 2 lô đất diện hộ chính đường 5,5m.

Điều 2. Nếu không đồng ý với quyết định này thì ông Phan Văn Ta được quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

Mẫu Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Khiếu Nại

Đơn khiếu nại không được giải quyết xuất phát từ một số nguyên nhân có thể kể đến như sau:

Sự chậm trễ, kéo dài thời gian của cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền trả lại đơn cho người khiếu nại

Bạn đọc có thể tham khảo thủ tục khiếu nại khi bị trả lại đơn: Khiếu nại khi bị trả lại đơn khởi kiện

Nội dung đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại bao gồm những nội dung sau:

Thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại

Đối tượng khiếu nại

Tóm tắt quá trình khiếu nại

Lý do cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu nại

Yêu cầu giải quyết

Ký tên và ghi rõ họ tên người khiếu nại.

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại

Bước 2: Tiếp theo là phần kính gửi. Phần này, người khiếu nại cần xác định chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu khiếu nại.

Bước 3: Sau phần kính gửi sẽ đến phần thông tin người khiếu nại. Trong phần này phải trình bày rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người khiếu nại.

Bước 4: Đối tượng khiếu nại. Ở đây là quyết định hành chính/ hành vi hành chính bị khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5: Giải trình nội dung khiếu nại và quá trình khiếu nại. Nội dung phần này, người khiếu nại cần tóm tắt nội dung khiếu nại trong đơn khiếu nại trước đó. Bên cạnh đó là trình bày quá trình khiếu nại, cụ thể là từ khi nộp đơn khiếu nại từ thời điểm nào? Thời gian bao lâu?

Bước 6: Trình bày quá trình không giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền. Các cấp có thẩm quyền đã vi phạm như thế nào trong việc giải quyết đơn khiếu nại? Thái độ của họ ra sao?

Bước 7: Yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đây là phần quan trọng, phần này đề cập đến yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Sau khi giải trình những nội dung khiếu nại và quá trình thực hiện khiếu nại cũng như việc không giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền thì người căn cứ vào thẩm quyền và nhiệm vụ của từng cơ quan mà người khiếu nại sẽ yêu cầu cơ quan giải quyết tương ứng với nhiệm vụ và quyền hạn của họ.

Bước 8: cuối cùng là ký tên và ghi rõ họ tên của người khiếu nại. Kèm theo tài liệu, chứng cứ kèm theo như: đơn khiếu nại, chứng minh nhân dân, quyết định/công văn trả lời của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có),…

Nếu có thắc mắc về nội dung hướng dẫn trên hoặc cần sự hỗ trợ của luật sư trong việc soạn thảo đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại hoặc có nhu cầu tư vấn pháp luật trong bất cứ lĩnh vực nào, quý bạn đọc vui lòng gọi đến tổng đài 1900636387 để chúng tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc pháp lý và giúp đỡ tận tình nhất cho quý bạn đọc. Xin cảm ơn.

Mẫu Đơn Khiếu Nại Yêu Cầu Giải Quyết Tranh Chấp Về Đất Đai Chính Xác

Mẫu đơn khiếu nại về đất đai? Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai? Thẩm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp về đất đai? Tranh chấp về đất đai có phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Thực tế hiện nay, số lượng các vụ việc tranh chấp đất đai không phải con số nhỏ, thậm chí không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, vấn đề này lại càng nóng hơn bao giờ hết nhất là khi các vụ việc về tranh chấp đất đai lại thường kéo dài và phức tạp. Vậy để giải quyết các vướng mắc trong đất đai cần làm gì? Khiếu nại, khởi kiện,… Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu về tranh chấp đất đai và thủ tục khiếu nại đất đai là rất cần thiết. Trong bài viết này, Luật Dương gia xin cung cấp mẫu đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai và hướng dẫn cách viết đơn sao cho hợp lệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính gửi: (1) ……

Họ và tên.(2) ………………. Giới tính: Nam/Nữ

Sinh năm: …………….

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ tạm trú): ……

Đối tượng bị khiếu nại (3): ……

Nội dung vụ việc: (4)

1. Tóm tắt nội dung vụ việc: vấn đề đang xảy ra với đất đai từ thời điểm, sự kiện, chủ thể thực hiện ……………………………………

2. Những quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm phạm: (thiệt hại đối với các bên) ……

3. Chứng minh sự thiệt hại: (đất đai bị xâm lấn, tranh chấp quyền sử dụng…) ………….

4. Yêu cầu, kiến nghị: (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, bồi thường thiệt hại nếu có) ……

* Tài liệu, chứng cứ gửi kèm:

CÁCH VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI:

(1): Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan giải quyết.

(2): Trường hợp là cá nhân, phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin cá nhân khác. Trường hợp là tổ chức, ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức.

+ Nếu là quyết định hành chính, ghi rõ cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, số quyết định. Ví dụ: Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định xử phạt hành chính, Quyết định cưỡng chế,….

+ Nếu là về hành vi hành chính: ghi rõ họ tên, địa chỉ người thực hiện hành vi hành chính. Ví dụ: Hành vi không giải quyết khiếu nại, không tiếp công dân, không tiếp nhận hồ sơ,…

(4) Nội dung vụ việc: ghi rõ ràng, ngắn gọn, trung thực về vụ việc, và những quyền lợi bị xâm phạm. Từng thời điểm, mốc thời gian và sự kiện diễn ra cụ thể.

(5): Cam kết của người viết đơn: Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước nội dung trình bày.

– Người viết đơn phải ký, ghi rõ họ tên, không được sao chụp chữ ký hoặc sử dụng chữ ký photo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v : Giải quyết tranh chấp đất đai tại thửa đất/căn nhà địa chỉ ………….)

Kính gửi: UBND Xã/Phường………quận/Huyện…….Tỉnh/Thành phố……….

Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): …

Số CMTND/Hộ chiếu/ Căn cước công dân: ……. do ……….. cấp ngày ………….

Xin trình bày vụ việc như sau:

Vì vậy, tôi/chúng tôi làm đơn này kính mong UBND Xã/Phường………quận/Huyện…….Tỉnh/Thành phố………. xử lý hành vi………. của ông (bà) để trả lại cho tôi/chúng tôi……… quyền và lợi ích hợp pháp như Nhà Nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp của tôi.

Tôi gửi kèm theo đơn:

+ GCNQSDĐ số…………. ngày… tháng …năm…;

+ Bản đồ hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

+ Giấy tờ khác nếu có./.

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn!

3. Thẩm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp về đất đai

Dân số ngày càng đông, nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn. Chính vì thế kéo theo một hiện tượng pháp lý đó là các tranh chấp đất đai ngày càng nhiều và trở lên phổ biến. Khi quyền và lợi ích của bạn về đất đai bị xâm phạm bạn cần làm gì? làm như thế nào để đòi lại quyền lợi của mình.

4. Tranh chấp về đất đai có phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

Gia đình tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phía sau nhà tôi là đất thổ cư và đất vườn tạp giáp với mặt đường Quốc lộ, nhưng do không đi từ đường quốc lộ vào nhà mà đi theo đường xóm từ trước, vào những năm 1990 có hộ gia đình mua đất bên cạnh nhà tôi và đã lấn chiếm một phần góc vườn nhà tôi rồi xây lên một quán nhỏ, gia đình tôi đã có ý kiến nhưng cơ sở xóm lúc đỏ giải quyết vẫn công nhận khu đất đó thuộc quyền sở hữu của nhà lấn chiếm. (Hiện tại theo bản đồ quán đó và một phần đất nhà tôi thuộc hành lang cầu), từ năm 2014 đến nay, gia đình đó lại tiếp tục cơi nới đổ đất tràn cả sang phần đất trống của nhà tôi để mở rộng quán, gia đình tôi đã làm đơn yêu cầu giải quyết nhưng vẫn chưa xong, vậy tôi muốn hỏi bây giờ gia đình tôi muốn đòi lại khu đất gia đình kia lấn chiếm làm quán có được không và gia đình tôi có vi phạm đất hành lang cầu không. (Vì nguồn gốc đất đai do ông nội để lại, chưa từng được đền bù hiện tại nhà tôi đang trồng chuối không xây dựng bất cứ công trình nào), thủ tục hồ sơ kiện nếu địa phương không hòa giải được và yêu cầu gia đình nhà kia tháo dỡ?

Gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều này có nghĩa là gia đình bạn có quyền sử dụng, khai thác phần đất trong diện tích giấy chứng nhận theo đúng mục đích và theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai 2013 thì nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

Lấn đất được hiểu và việc ngừi đang sử dụng đất tự dịch chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích tích đất. Còn chiếm đất là hành vi sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo thông tin bạn cung cấp, đất nhà bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nhà hàng xóm lấn chiếm một phần góc vườn nhà bạn rồi xây lên một quán nhỏ, gia đình bạn đã có ý kiến nhưng cơ sở xóm lúc đỏ giải quyết vẫn công nhận khu đất đó thuộc quyền sở hữu của nhà lấn chiếm. Từ năm 2014 đến nay, gia đình đó lại tiếp tục cơi nới đổ đất tràn cả sang phần đất trống của nhà bạn để mở rộng quán. Trong trường hợp này, nếu có căn cứ về việc gia đình có hành vi vi phạm bạn có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai.Ở đây, theo Điều 202 Luật đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Theo đó, đầu tiên bạn làm đơn gửi ra Ủy ban nhân dân cấp xã để được hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thời gian giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Nếu đã thực hiện hòa giải tại ủy ban nhân dân xã nhưng không hòa giải được thì làm đơn khởi kiện căn cứ Điều 203 Luật đất đai 2013 như sau:

“Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;”

Như vậy, trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bạn có quyền làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Bên cạnh đó, theo quy định của khoản 3, Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 thì đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Do đó, khi quyền sử dụng đất của gia đình bạn bị xâm phạm thì gia đình bạn vẫn có quyền khởi kiện mà không phụ thuộc vào thời hiệu còn hay hết. Về hồ sơ khởi kiện thì bạn chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Đơn khởi kiện. Nội dung của đơn được quy định tại khoản 4, Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

– Bạn phải nộp thêm bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của gia đình bạn.

– Các biên bản giải quyết của cơ quan chức năng…;

– Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà bạn. Kèm theo đó, bạn phải nộp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Nguyễn Thùy Linh

Đơn Khiếu Nại Điểm Thi

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại điểm thi

Đơn khiếu nại điểm thi là đơn được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quá trình chấm, lên điểm của bài thi của chủ thể này khi có căn cứ cho rằng trong quá trình chấm, lên điểm bài thi có xuất hiện sai sót, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI ĐIỂM THI

(V/v:………………………)

– Căn cứ Luật giáo dục  năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ Nội quy/Quy chế trường…………

Kính gửi: – Trường……………………..

Họ và tên:………………………… Sinh năm:……………

Là: Học sinh/Sinh viên Lớp………. Trường………….. khóa học/năm học

Chứng minh nhân dân số (nếu có):………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ (nếu có):…………………..

Em xin được trình bày sự việc như sau:

…………………………………………

(Trình bày về lý do nghi ngờ điểm thi được công bố là có sai sót)

Em nhận thấy kết quả thi mà em nhận được đã có sai sót so với số điểm mà em tính được sau khi so sánh  với đáp án mà Nhà trường đã đưa ra/công bố trước đó.

Do vậy, em làm đơn này kính đề nghị trường học có thể tổ chức thời gian để xem xét lại quá trình chấm bài thi cũng như công bố điểm thi của em, tránh việc có sai sót trong quá trình này.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Rate this post

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Phan Văn Ta trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!