Đề Xuất 2/2023 # Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn # Top 4 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 2/2023 # Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn do vấn đề sức khỏe hoặc bản thân cảm thấy không còn phù hợp với vị trí được giao phó.

Khái quát về Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn

Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn là văn bản được cá nhân sử dụng khi không còn mong muốn tiếp tục giữ vị trí chủ tịch vì những lý do cá nhân, việc từ chức được gửi tới cấp lãnh đạo địa phương, để từ đó xem xét, cân nhắc đưa ra quyết định cho phép hoặc không cho phép thôi chức vụ.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 20…

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

– Luật công đoàn 2012

– Điều lệ Công Đoàn Việt Nam 2013.

Kính gửi: – Ban chấp hành liên đoàn ……….

Tên tôi là: ……………………………………………………….                Sinh ngày: …………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….    Cấp ngày: ………………       Tại: ………………..

Công tác tại: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin trình với Quý cơ quan nội dung sau:

……………………………………………..

……………………………………………..

(Ví dụ: Hiện tại tôi đang giữ chức vụ chủ tịch công đoàn của công ty TNHH VNG nhưng vì lý do sức khỏe, tôi phải tiến hành chữa bệnh trong một gian. Tránh ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tôi xin phép được từ chức Chủ tịch công đoàn).

Kính đề nghị Quý cơ quan xem, giải quyết đơn của tôi

Tôi xin chân thành cảm ơn!

   Xác định của Ban chấp hành liên đoàn                          Người làm đơn

5

/

5

(

4

bình chọn

)

Quy Định Về Xin Thôi Chức Vụ, Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty

Quy định về xin thôi chức vụ, từ chức chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn có được xin thôi chức không? Chủ tịch công đoàn cơ sở muốn từ chức, thôi chức phải thực hiện theo quy trình, quy định nào?

Trong bất kỳ mối quan hệ lao động nào thì cũng sẽ có những tranh chấp, những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống mà các bên không thể hòa giải được thì sẽ đòi hỏi một tổ chức để đứng ra hòa giải cũng như tránh các tranh chấp có thể xảy ra đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, giúp làm giảm các căng thẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động giúp các bên cùng phát triển.

Nhắc đến tổ chức công đoàn thì sẽ gắn với việc là tổ chức đại diện cho tập thể người lao động, nó có thể coi như là một tổ chức trung gian nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, nên công đoàn là một tổ chức không thể thiếu để đứng giữa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng lao động và người lao động hài hòa mối quan hệ này để cùng phát triển, giữ vững ổn định cho các bên trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, công đoàn giữ vai trò quan trọng đối với người lao đông trong quan hệ của pháp luật.

Theo quy định của Luật công đoàn mới nhất năm 2020 thì trong quan hệ lao động thì tổ chức công đoàn có trách nhiệm giúp đỡ người lao động trong hợp đồng mà họ kí kết, để đảm bảo các quyền lợi cho người lao động, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động lao động. Khi đại diện cho người lao động thì tổ chức công đoàn có trách nhiệm giúp đỡ cho người lao động khi họ ký kết hợp động lao động với người sử dụng lao động, tư vấn cho họ, giải thích cho họ biết về quyền và nghĩa vụ của mình khi đặt bút ký vào hợp đồng lao động, để bảo đảm được các quyền và nghĩa vụ của mình, giúp họ tránh được rủi ro pháp lý khi không nắm được nội dung hợp đồng mà vi phạm nếu không tìm hiểu các quy định của pháp luật.

Khi công ty ban hành thực hiện các quy định về thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và người lao động thì cần có sự tham gia đóng góp của tổ chức công đoàn giám sát, tham gia, thương lượng các thỏa thuận để các thỏa thuận này không được trái với các quy định của pháp luật mà các bên đã bàn bạc, thống nhất thông qua sức mạnh của tập thể để tạo sức ép cho người sử dụng lao động nhằm đưa ra những yếu tố có lợi cho người lao động trọng quan hệ lao động như là tăng lương, giảm giờ làm thì bên công đoàn được tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận trong thương lượng, quy chế trả lương, thưởng, nội quy lao động. giải quyết các vướng mắc các quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng cách trực tiếp trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động thực hiện theo đúng các thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động.

Tổ chức công đoàn phải có trách nhiệm tư vấn pháp luật cho người lao động khi quyền lợi của người lao động, tập thể của người lao động bị xâm phạm thì tổ chức công đoàn thay mặt có quyền kiến nghị hoặc hướng dẫn để người lao động có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nếu người lao động cần khởi kiện ra tòa thì tổ chức công đoàn có quyền đại diện cho tập thể người lao động, lao động khi đã được họ ủy quyền.

Khi giải quyết các tranh chấp mà không đạt được thỏa thuận thì tổ chức công đoàn được tổ chức, lãnh đạo cho người lao động đình công theo các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công đoàn còn có các chức năng tuyên truyền giáo dục, vận động người lao động nâng cao trình độ, chuyên môn, nhằm nâng cao tay nghề, nội quy của tổ chức, của doanh nghiệp. Vận động những người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng.

Trong mỗi một tổ chức thì vai trò của người đứng đầu rất quan trọng nhất đối với tập thể và tổ chức công đoàn cũng vậy cần có một người dẫn dắt lãnh đạo thì người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn thì vai trò của chủ tịch công đoàn cơ sở cần thường xuyên lắng nghe những ý kiến những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có những kế hoạch, hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm vận động đông đảo người lao động tham gia xây dựng, làm cho tổ chức công đoàn phát huy sức mạnh, bảo vệ người lao động nhằm làm cho tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Chủ tịch công đoàn cơ sở của công ty do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra theo sự tín nhiệm của tập thể của người lao động, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp khi tổ chức bổ nhiệm chủ tịch công đoàn . Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở.

Mặt khác theo quy định của Luật công đoàn mới nhất năm 2020 thì hoạt động của công đoàn dựa trên các quy định của điều lệ công đoàn nên việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi chủ tịch công đoàn sẽ được thực hiện theo các quy định ghi trên điều lệ của công đoàn và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý để xem xét giải quyết.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục thay đổi chủ tịch công đoàn công ty

Theo quy định mới nhất thì việc miễn nhiệm, từ cức của cán bộ công đoàn sẽ được thực hiện theo điều lệ công đoàn Việt Nam và các quy định của bô chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ số 260-QĐ/TW.

Thông thường, theo quy định của pháp luật thì thủ tục miễn nhiệm cán bộ công đoàn thì người đứng đầu của tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi của cán bộ đang công tác, làm việc để đề xuất miễn nhiệm.

Sau đó, thì người đứng đầu tập thể lãnh đạo chỉ đạo cơ quan tham mưu cho các đơn vị có liên quan đến việc thẩm định việc miễn giảm của cán bộ, đồng thời xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng

Do cơ quan tham mưu và nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm của cán bộ công đoàn từ chức, thôi chức vụ.

Sau đó thì cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của cán bộ công đoàn xin thôi chức vụ, từ chức và tổng hợp ý kiến về tâm tư, nguyện vọng và đưa lên trình cấp có thẩm quyền xem xét và ra quyết định đồng ý hoặc từ chối về việc thôi chức vụ và từ chức.

Nguyên tắc của quá trình xem xét, bổ nhiệm thì cấp nào bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ thì cấp đó có quyền cho phép cán bộ công đoàn thôi giữ chức vu, miễn nhiệm cán bộ, cho cán bộ từ chức . Người đứng đầu của từng cấp sẽ có trách nhiệm đề xuất với các cấp có thẩm quyền của cấp mình về việc cho cán bộ thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ giúp người đứng đầu trong đề xuất, chuẩn bị các thủ tục cần thiết đối với việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ.

Do đó, khi chủ tịch công đoàn muốn thôi chức vụ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài nhà nước thì phải làm đơn gửi cho cơ quan tổ chức đã tiến hành bầu, bổ nhiệm và cơ quan tham mưu sẽ gửi lên công đoàn cấp trên để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tham khảo: Luật sư tư vấn pháp luật lao động, tranh chấp lao động qua điện thoại

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Hiện tại bạn tôi muốn từ chức Chủ tịch công đoàn (đơn vị ngoài nhà nước) không có thời gian để đảm bảo nhiệm vụ vậy các thủ tục cần làm là gì? Trong đơn xin từ chức thì thời hạn đề xin từ chức là trong vòng bao nhiêu ngày không? Đơn xin từ chức là sẽ không còn tham gia hoạt động công đoàn nữa được không?Nhờ luật sư hướng dẫn. Xin cảm ơn.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Xem thêm: Chế độ của phó hiệu trưởng kiêm chủ tịch công đoàn

Căn cứ Điều 4 Luật Công Đoàn năm 2012 quy định:

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.”

Chủ tịch công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, đối với Chủ tịch công đoàn đơn vị ngoài nhà nước muốn làm đơn từ chức sẽ thực hiện theo Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, Điều lệ Công ty và được công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét giải quyết.

Theo đó, bạn của bạn muốn từ chức chức vụ Chủ tịch công đoàn với lý do không có thời gian để đảm bảo nhiệm vụ thì cần làm đơn xin từ chức, trong đơn trình bày rõ lý do xin nghỉ và gửi tới Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại hội công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết.

Thủ Tục Thay Đổi, Miễn Nhiệm, Xin Thôi Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi chủ tịch công đoàn công ty? Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn? Xử lý chủ tịch công đoàn có hành vi tham nhũng? Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch công đoàn trường? Chủ tịch công đoàn có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không? Trường hợp xin thôi chức chủ tịch công đoàn cơ sở?

Chủ tịch công đoàn là người đứng đầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, xây dựng mối quan hệ giữa Chủ tịch công đoàn cơ sở với cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động và đại diện các tổ chức quần chúng khác trong cơ quan, doanh nghiệp. Chủ tịch công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ giữa công đoàn cơ sở – tổ chức quần chúng rộng lớn của người lao động với người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội khác trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiểu biết, phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

1. Những vấn đề chung về tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở

1.1. Khái niệm về công đoàn

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức thống nhất có các cấp cơ bản sau đây: Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương). Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Công đoàn Tổng Công ty và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác (sau đây gọi chung là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn (sau đây gọi chung là Công đoàn cơ sở).

1.1.2. Nguyên tắc hoạt động và vai trò của tổ chức công đoàn

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nguyên tắc tổ chức hoạt động, quy trình, thủ tục bầu cử các chức danh trong công đoàn cơ sở, hình thức biểu quyết thông qua, thể thức phiếu bầu như thế nào hợp lệ,… là các thủ tục cần thiết mà bất kỳ cán bộ công đoàn và công ty nào cũng cần phải biết.

Điều 12 Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) quy định như sau:

Như vậy, theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 12 Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) thì Chủ tịch là người đứng đầu ban chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Đoàn Chủ tịch (Tổng Liên đoàn), ban thường vụ, ban chấp hành, là người đại diện theo pháp luật của ban chấp hành công đoàn cùng cấp. Chủ tịch công đoàn cấp cơ sở có thể được bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở. Đối tượng, nguyên tắc, thủ tục bầu cử, thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

“8.4. Các hình thức bầu cử của công đoàn

Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín trong các trường hợp sau:

Như vậy theo quy định trên, việc bầu chức danh Chủ tịch của Ban chấp hành công đoàn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo Điều 11 Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định việc bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tại đại hội thực hiện như sau: Khi có quá một phần hai (1/2) số thành viên dự đại hội yêu cầu bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tại đại hội thì đoàn chủ tịch đại hội báo cáo công đoàn cấp trên và thực hiện trình tự, thủ tục bầu cử như bầu cử ban chấp hành (Khoản 11.4).

Theo đó, kết quả bầu được thực hiện như sau: Sau đại hội, ban thường vụ, hoặc ban chấp hành (nơi không có ban thường vụ) khóa mới phải báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Các văn bản báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử gồm: đề nghị công nhận kết quả bầu cử chủ tịch; Biên bản bầu chủ tịch; Giấy tờ trích ngang của người được bầu làm chủ tịch, gồm: Họ và tên, tuổi, giới tính, chức vụ và đơn vị công tác, dân tộc, trình độ (chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ).

Chủ tịch công đoàn công ty em vừa nghỉ việc, bên em muốn thay chủ tịch công đoàn mới. Công ty em có cần thông báo với liên đoàn lao động quận (liên đoàn cấp trên) không ạ? và thủ tục gồm những gì. Vui lòng gửi giúp em mẫu biểu nếu phải thông báo ạ.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII);

Hướng dẫn 03/2020/HD – TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 11.6 Điều 11 Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử thì sau đại hội, ban thường vụ, hoặc ban chấp hành (nơi không có ban thường vụ) khóa mới phải báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đối với cấp Tổng Liên đoàn sau đại hội, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn mới được bầu được quyền ký quyết định công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Như vậy, Công ty bạn phải thông báo với liên đoàn lao động quận (liên đoàn cấp trên) về việc công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch công đoàn.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét và ra quyết định công nhận. Sau đại hội, nếu phát hiện có sự vi phạm về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì công đoàn cấp trên có quyền bác bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của ban chấp hành cấp dưới, chỉ đạo tiến hành bầu lại; nếu thấy có một hoặc một số chức danh đã được bầu nhưng không đảm bảo nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn quy định thì công đoàn cấp trên có quyền không công nhận một hoặc một số chức danh đó.

2. Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn

Đại hội công đoàn được tổ chức vào tháng 6/2015 và đã bầu BCH công đoàn trong đó là chủ tịch, phó chủ tịch. Đến tháng 9/2015 cơ quan có sự thay đổi giám đốc mới, đến nay BCH công đoàn vẫn hoạt động bình thường, nhưng giám đốc thay đổi vị trí nhân sự toàn cơ quan và yêu cầu thay đổi chủ tịch công đoàn. Vậy yêu cầu thay đổi chủ tịch công đoàn của giám đốc như vậy đúng hay sai và có thay đổi được hay không?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nhiệm kỳ đại hội công đoàn cấp cơ sở.

– Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn: 5 năm 1 lần. Nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở thành viên, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

– Những trường hợp sau đây, nếu có đề nghị bằng văn bản của công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp công đoàn cơ sở xem xét, quyết định nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần, gồm:

+ Công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên.

+ Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hàng năm có tỷ lệ thay đổi trong danh sách đoàn viên từ 20% trở lên hoặc trong nhiệm kỳ thay đổi ủy viên ban chấp hành từ 50% trở lên.

Theo thông tin bạn cung cấp thì Đại hội Công đoàn cơ sở được tổ chức vào tháng 6/2015, đến nay Ban chấp hành Công đoàn cơ sở vẫn hoạt động bình thường thì không có lý do gì để thay đổi chủ tịch công đoàn cơ sở. Vì vậy, chủ tịch công đoàn vẫn tiếp tục làm việc cho hết nhiệm kỳ của Đại hội Công đoàn, giám đốc không có quyền yêu cầu thay đổi.

3. Xử lý chủ tịch công đoàn có hành vi tham nhũng

Xin hỏi luật sư sự việc sau. Chủ tịch công đoàn nhà văn hóa Quận Cầu Giấy được cơ quan bầu năm 2012 sau khi hoạt động được vài tháng thì Chủ Tịch công đoàn có những biểu hiện tham ô tham nhũng, thường hay cãi nhau với đồng nghiệp không hề có chút nghiệp vụ của Chủ Tịch công đoàn khi đó tôi đã viết đơn kiến nghị tới Giàm đốc cơ quan nhưng không được giải quyết và tiếp theo tôi viết đơn lên liên đoàn lao động nhưng cũng không được giải quyết theo quy đinh và Chủ tịch công đoàn đó vẫn tồn tại chức vụ đó xin hỏi luật sư cho biết trách nhiệm của những người đó như thế nào có xứng đáng làm lãnh đạo không?

Tại Điều 38 Luật phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

Điều 38. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng

2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày; trường hợp cần thiết thì quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.

Theo thông tin bạn phản ánh, theo thông tin bạn phản ánh, Chủ Tịch công đoàn nhà văn hóa Cầu Giấy có những biểu hiện tham ô, tham nhũng, thường hay cãi nhau với đồng nghiệp không có nghiệp vụ của Chủ tịch công đoàn. Bạn đã gửi đơn kiến nghị tới Giám đốc Nhà văn hóa Quận Cầu Giấy và Liên đoàn lao động nhưng không được giải quyết theo quy định. Không rõ bạn có trình bày rõ về ” biểu hiện” tham ô tham nhũng, cũng như “không hề có chút nghiệp vụ của chủ tịch công đoàn” trong đơn kiến nghị hay không? Và đã có thông báo gì phản hồi lại cho bạn hay chưa?

Tại Điều 69 Luật phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng

Người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Do vậy, nếu bạn có căn cứ cho rằng việc Chủ tịch công đoàn Nhà văn hóa Cầu Giấy tham ô, tham nhũng, bạn có thể tố giác hành vi của vị chủ tịch đó ra Cơ quan công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Qua quá trình điều tra xác minh, nếu vị chủ tịch này có hành vi cấu thành các tội tham nhũng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc.

4. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường tôi vi phạm luật tham nhũng và bị kỷ luật cảnh cáo. Với nhiệm vụ là người cấp ủy phụ trách công đoàn thì cần phải làm gì? Nếu chỉ đạo miễn nhiệm công tác công đoàn thì các bước cần làm như thế nào? Xin trân trọng cám ơn luật sư.

Nếu chủ tịch công đoàn của trường bạn là đảng viên, với nhiệm vụ là người cấp ủy phụ trách công đoàn thì bạn có thể trực tiếp xem xét kỷ luật.

Việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức đối với CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức công đoàn thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, số 260-QĐ/TW ngày 02/10/2009.”

Như vậy, thủ tục miễn nhiệm cán bộ công chức giữ chức vụ chủ tịch công đoàn thực hiện theo Quy định số 260-QĐ/TW.

– Người đứng đầu tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi cán bộ đang công tác căn cứ vào Điều 5 của Quy chế này để đề xuất việc miễn nhiệm.

– Cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm;

– Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền.

– Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Chủ tịch công đoàn có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không?

Tôi làm công tác công đoàn và được bầu là chủ tịch công đoàn trường THCS nay do tính chất công việc, hiệu trưởng lại bổ nhiệm tôi kiêm nhiệm thêm công việc thủ quỹ của nhà trường. Vậy là chủ tịch công đoàn tôi có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không? Rất mong luật sư giúp tôi giải đáp vì có nhiều ý kiến cho rằng Chủ tịch công đoàn không được kiêm quỹ nhà trường nhưng tôi không tìm thấy công văn hướng dẫn nào quy định việc kiêm nhiệm thủ quỹ thuộc những đối tượng nào?

Về vấn đề Chủ tích công đoàn kiêm nhiệm thủ quỹ, không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cấm Chủ tịch công đoàn không được đồng thời là thủ quỹ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

“4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.”

Như vậy, ngoại trừ kế toán là đối tượng không được kiêm nhiệm thủ quỹ thì không có quy định cấm Chủ tịch công đoàn kiêm nhiệm thủ quỹ.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

– Căn cứ Điểm d, Khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định: “Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.”

Phó trưởng kho, Phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện;

6. Trường hợp xin thôi chức chủ tịch công đoàn cơ sở

Thưa luật sư! Tôi năm này 42 tuổi là một các bộ công đoàn cơ sở, chức danh : Chủ tịch công đoàn trúng cử tại đại hội vào ngày 5/4/2017 Nhiệm kì 2017-2022. Trong thời gian tôi đảm nhận chức trách CTCĐ tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đấu tranh đem quyền lợi ích hợp pháp về cho các Công đoàn viên của CĐCS tôi. Tham gia nhiều hoạt động phong trào của ngành và địa phương đề ra….

Nay vì lí do sức khỏe không tốt, bản thân tôi lại bị huyết áp cao, do thận yếu, vừa qua tôi đã đi điều trị ở bệnh viện quân y 175 thành phố HCM, các bác sĩ bảo thận phải tôi bị teo nhỏ mất chúc năng nên đã tiến hành cắt bỏ. Hiên tại cơ thể tôi chỉ còn lại 1 quả thận nên sức khỏe rất yếu và huyết áp tôi cũng vẫn rất là cao 180/100mg. Tôi phải thường xuyên lên viện khám theo dõi và lấy thuốc hạ huyết áo uống hàng ngày. Các bác sỹ bảo tôi nên hoạt động ít và nghỉ ngơi công việc bớt căng thẳng nếu không sẽ ảnh hưởng tới huyết áo và bị đột quỵ…

Hiện tôi là giáo viên tiểu học một tuần dạy 19 tiết theo quy định và lại làm cán bộ CĐ nên tôi cảm thấy rất mệt và căng thẳng. Vậy xin hỏi luật sư trường hợp của tôi có được xin nghỉ làm Cán bộ CĐ không và xin Liên đoàn lao động thành phố cho đại hội giữa nhiệm kì bầu lại cán bộ CĐ mới có sức khỏe tốt hơn không? Xin cảm ơn luật sư!

Căn cứ Điều 4 Luật Công Đoàn năm 2012 quy định:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

2. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.”

Chủ tịch công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, đối với Chủ tịch công đoàn cơ sở muốn làm đơn từ chức sẽ thực hiện theo Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và được công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét giải quyết.

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó công đoàn tại doanh nghiệp của bạn là công đoàn cơ sở và bạn đang làm chủ tịch công đoàn cơ sở

Chủ tịch công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở. Như vậy, theo quy định của pháp luật, đối với Chủ tịch công đoàn đơn vị ngoài nhà nước muốn làm đơn từ chức sẽ thực hiện theo Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, Điều lệ Công ty và được công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét giải quyết.

Theo đó, bạn muốn từ chức chức vụ Chủ tịch công đoàn với lý do khi làm công tác công đoàn đòi hỏi quyền lợi cho CNVLĐ gặp rất nhiều khó khăn và công việc bận rộn không có nhiều thời gian dành cho hoạt độngcông đoàn cơ sở thì cần làm đơn xin từ chức, trong đơn trình bày rõ lý do xin nghỉ và gửi tới Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại hội công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết.

Theo đó, bạn muốn từ chức chức vụ Chủ tịch công đoàn với lý do sức khỏe không đảm bảo nhiệm vụ thì cần làm đơn xin từ chức, trong đơn trình bày rõ lý do xin nghỉ và gửi tới Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Đại hội công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết.

Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn

Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Mau Don Xin Ra Khoi To Chuc Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở, Đon Xin Thôi Giũ Chức Vụ Phó Bí Thư, Rút Tên Khỏi Bch Đoàn Xã, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Xin Rut Khoi Cong Đoan, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn, Don Xin Rut Ra Khoi Bch Cong Doan, Mau Don Xin Rut Khoi Bch Cong Doan Co So, Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Don Ra Khoi Cong Doan, Đơ Xin Ra Khoi Bch Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Bch Công Đoàn, Đơn Ra Khỏi Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn, Xin Ra Khoi Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Rời Khỏi Công Đoàn, Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Đơn Rút Khỏi Công Đoàn, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn, Rút Khỏi Công Đoàn, Mau Don Xin Rut Ra Khoi Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Ngành, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Rut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Rút Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Don Xin Rut Ten Ra Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Ra Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Don Xin Rut Ra Khoi Chu Tich Cong Doan Truong, Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Thủ Tục Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn , Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Khối Đảng, Mau Đon Xin Trut Khoi Ban Chap Hanh Cong Đoan, Mau Đonxin Rút Khỏi Ban Chạp Hanh Cong Đoạn, Tham Luận Tại Đại Hội Công Đoàn Khối Cqcq, Mau Don Xin Ra Khoi Công Đoàn Công Ty, Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn Công Ty, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Công Ty, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Công Ty, Bai Tham Luan Ve Nu Cong Cua To Chuc Cong Doan, Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo, Phát Huy Sức Mạnh Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Đơn Xin Từ Chức Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Vào Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Ct Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Ra Nhập Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Ra Nhập Tổ Chức Công Đoàn, Don Xin Thoi Giu Chuc Cong Doan Co So, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Công Đoàn, Mẫu Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Tờ Trình Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Vụ Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty, Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Thôi Giữ Chức Tổ Trưởng Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoàn , Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Nhà Trường, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Trường, Mẫu Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Thoi Chuc Vu Chu Tich Cong Doan, Don Xin Thoi Giu Chuc Chu Tich Cong Doan Co So, Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tich Cong Doan Co So, Xin Thôi Chức Vụ Trong Bch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoàn , Tờ Trình Xin Kinh Phí Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Dự Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Tổ Trưởng Công Đoàn, Tờ Trinh Kinh Phí Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn, Biên Bản Bầu Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn, Thoi Chuc Chu Tich Cong Doan Bo Phan, Đơn Xin Từ Chức ủy Viên Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Thoi Gửi Chức Vu Vnch Công Doan,

Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Mau Don Xin Ra Khoi To Chuc Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở, Đon Xin Thôi Giũ Chức Vụ Phó Bí Thư, Rút Tên Khỏi Bch Đoàn Xã, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Xin Rut Khoi Cong Đoan, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn, Don Xin Rut Ra Khoi Bch Cong Doan, Mau Don Xin Rut Khoi Bch Cong Doan Co So, Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Don Ra Khoi Cong Doan, Đơ Xin Ra Khoi Bch Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Bch Công Đoàn, Đơn Ra Khỏi Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn, Xin Ra Khoi Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Rời Khỏi Công Đoàn, Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Đơn Rút Khỏi Công Đoàn, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn, Rút Khỏi Công Đoàn, Mau Don Xin Rut Ra Khoi Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Ngành, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Rut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Rút Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Don Xin Rut Ten Ra Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Ra Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Don Xin Rut Ra Khoi Chu Tich Cong Doan Truong, Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Thủ Tục Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn , Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Khối Đảng,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!