Đề Xuất 12/2022 # Dịch Vụ Công Trực Tuyến Quận Thanh Xuân / 2023 # Top 18 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 12/2022 # Dịch Vụ Công Trực Tuyến Quận Thanh Xuân / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Dịch Vụ Công Trực Tuyến Quận Thanh Xuân / 2023 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quận Thanh Xuân

KÝ XÁC NHẬN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DO UBND QUẬN CẤP

Thông tin chung

Trình tự thực hiện

Hồ sơ

Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý

Mức độ

Lĩnh vực

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận; Qua đường bưu điện

Đối tượng thực hiện

– Cá nhân

– Tổ chức

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ chuyển bộ phận chuyên môn: 01 ngày;

* Trường hợp hồ sơ đáp ứng được yêu cầu, phòng Kinh tế thẩm định hồ sơ, Trưởng phòng Kinh tế ký Xác nhận cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc;

* Chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 01 ngày làm việc.

Phí, Lệ phí

30.000đ/lần/người

Số lượng hồ sơ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục

Ky cam ket dam bao ATTP.docx

Kết quả thực hiện

Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm 

Bước 1: Cơ sở kinh doanh thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.

Bước 2:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Nếu Hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận Hồ sơ, viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả giao cho cơ sở, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế giải quyết.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ.

Phòng Kinh tế chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả UBND quận chuyển hồ sơ đến cơ quan thụ lý giải quyết.

Bước 3: Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đề nghị hợp lệ, cán bộ chuyên môn phòng Kinh tế giải quyết hồ sơ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên môn phòng Kinh tế thụ lý giải quyết, tiếp nhận hồ sơ trình Lãnh đạo UBND quận ký xác nhận bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm của cơ sở.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, phòng Kinh tế ra văn bản thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (thông báo phải ghi rõ lý do không hợp lệ và thời gian trong vòng 7 ngày làm việc cơ sở phải hoàn thiện gửi phòng Kinh tế giải quyết xem xét trình lãnh đạo phòng Kinh tế ký bản cam kết)

Hết thời gian yêu cầu, cơ sở không bổ sung theo thông báo, UBND quận ra thông báo từ chối ký xác nhận cam kết và trả hồ sơ cho cơ sở.

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo UBND quận ký xác nhận vào bản cam kết.

Hồ sơ và 01 bản cam kết lưu tại phòng Kinh tế.

Bước 4: Phòng Kinh tế giải quyết hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả (01 bản cam kết) tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả cho cơ sở.

 Bước 5:  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  vào sổ và trả kết quả theo giấy hẹn.

-  Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm (02 bản – in trên giấy bìa xanh dương theo mẫu đính kèm)

– Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực (nếu nộp qua bưu điện) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực (nếu nộp qua bưu điện) Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh;

– Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực(nếu nộp qua bưu điện) Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận trở lên cấp theo quy định.

 Số lượng hồ sơ:

Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ đề nghị Ký xác nhận cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền.

– Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương bao gồm:

+ Cơ sở kinh doanh các loại: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm được chế biêt từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm;

+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp là cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ 02 Bộ trở lên (bao gồm cả các cơ sở kinh doanh trong chợ) trong đó có ngành nghề thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương.

– Luật An toàn thực phẩm;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

– Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

– Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT –BCT ngày 09/4/2014 về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

– Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND Thành phố hà Nội về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Qui định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

STT Tên đơn vị Mức độ 1 UBND quận Thanh Xuân

Mức độ 2

Ly Hôn Đơn Phương Ở Quận Thanh Xuân / 2023

 Theo quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án quy định tòa án có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp ly hôn theo yêu cầu một bên là tòa án nơi Bị đơn cư trú (thường xuyên sinh sống, làm việc).

Như vậy, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội sẽ chỉ thụ lý, giải quyết vụ án ly hôn theo yêu cầu của một bên (ly hôn đơn phương) nếu bị đơn đang sinh sống, làm việc trên các phường thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Do đó khi biết chính xác vợ hoặc chồng mình đang cư trú ở đâu trên địa bàn quận Thanh Xuân thì người đơn phương xin ly hôn phải xin xác nhận của cơ quan Công an phường về việc vợ hoặc chồng mình hiện đang cư trú trên địa bàn phường ( xác nhận này sẽ nộp kèm theo đơn ly hôn). Sau khi có xác nhận của cơ quan Công an người đơn phương xin ly hôn sẽ ra Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân để lấy mẫu đơn xin ly hôn và trực tiếp nộp đơn ly hôn tại Tòa án.

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)–Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó – văn nguồn – và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

Phòng PLDS

Vinhomes Ra Mắt Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Trực Tuyến / 2023

Vinhomes Online là mô hình kinh doanh bất động sản trực tuyến, ứng dụng công nghệ cao, kết nối trực tiếp giữa chủ đầu tư và khách hàng thông qua máy tính hoặc điện thoại. Trên nền tảng tích hợp đa phương tiện, lần đầu tiên khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quá trình mua nhà từ xa với lợi ích “3 nhất”: tiện nhất, nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

Để đảm bảo tính ưu việt, sàn thương mại điện tử Bất động sản Vinhomes Online (https://online.vinhomes.vn) được thiết kế thông minh và khoa học. Tất cả thông tin về vị trí, quy hoạch cũng như tài liệu bán hàng của các dự án mở bán trên Vinhomes Online đều được công bố đầy đủ và chi tiết.

Cũng trên Vinhomes Online, tất cả các chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi đặc quyền và giá bán sẽ được công bố chính xác, công khai và minh bạch. Khách hàng sẽ được mua nhà giá gốc với chi phí thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất và tiện lợi nhất, chỉ qua 4 thao tác: Đăng ký/đăng nhập – tìm kiếm sản phẩm – lựa chọn sản phẩm phù hợp – tiến hành đặt cọc/đặt mua là hoàn tất giao dịch.

Tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình mua nhà trực tuyến là đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của Vinhomes. Các tư vấn viên luôn đảm bảo túc trực 24/7, sẵn sàng hỗ trợ khách hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục nhanh gọn và đúng pháp luật.

Với lợi thế “3 nhất” ưu việt, Vinhomes Online không chỉ mang đến cho khách hàng lựa chọn mới, bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, mà còn nâng cao trải nghiệm và mở rộng cơ hội tiếp cận cho các khách hàng ở xa, người trẻ yêu công nghệ và những nhà đầu tư bận rộn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Vinhomes Online đã tiên phong mở ra phương thức giao dịch sáng tạo, vừa đảm bảo kinh doanh thông suốt, vừa mang lại sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng và cộng đồng.

Bên cạnh sự năng động, nhạy bén, đúng thời điểm, Vinhomes Online còn khẳng định tầm nhìn của Tập đoàn Vingroup trong việc chung tay xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch, hiện đại và văn minh, đón đầu xu thế tiêu dùng tương lai cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Thông tin chi tiết, liên hệ 024 73069989 hoặc truy câp https://online.vinhomes.vn

Q.C

Mẫu Đơn Ly Hôn Thuận Tình Tại Quận Thanh Xuân / 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN – TP. HÀ NỘI

Chúng tôi gồm:

Họ và tên chồng: …….. Sinh ngày: ……….

Hộ chiếu số: ………… do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày: ……………

Hộ khẩu thường trú: ……………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………

Điện thoại liên lạc: ………………

Họ và tên vợ: ………. Sinh ngày: ……………

Hộ chiếu số: …………. do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày: ……………….

Hộ khẩu thường trú: ………….

Chỗ ở hiện tại: ……………..

Điện thoại liên lạc: ……………..

Xin trình bày với quý Tòa một việc như sau:

Sau quá trình tìm hiểu, Chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân. Ngày ……….., chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại …………………..

Lấy nhau tự nguyện (nếu bị ép buộc thì ghi rõ): Lấy nhau tự nguyện

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do: Có đăng ký kết hôn.

1. Về tình cảm:

……………….

…………………..

2. Về con chung:

…………………………….

3. Về tài sản chung: /……………………….

4. Về nhà ở, đất ở: ………………………………..

5. Về vay nợ và các nghĩa vụ tài chính khác: Vợ chồng c húng tôi không nợ nhau, không cho ai vay nợ và cũng không nợ ai.

Ngoài những nội dung trên chúng tôi không có yêu cầu nào khác.

Kính đề nghị quý Tòa xem xét và giải quyết.

.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

A: &nbspTòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HNP: 02466564319 – 0911771155 / F: 02466564319E: [email protected]

Bạn đang đọc nội dung bài viết Dịch Vụ Công Trực Tuyến Quận Thanh Xuân / 2023 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!