Đề Xuất 3/2023 # Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh Đồng Nai # Top 8 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh Đồng Nai # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh Đồng Nai mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

​ HƯỚNG DẪN NG​HIỆP VỤ

GIỚI THIỆU CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

– Căn cứ Quy định số 29 – QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 09 – HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Để các cơ sở đảng trực thuộc thuận lợi trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn một số nội dung về giới thiệu sinh hoạt đảng

Việc chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định tại Điểm 6.3 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Điểm 10, Hướng dẫn số 01- HD/TW của Ban Bí thư Trung ương và Điểm 3, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể là:

1. Trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy về chuyển sinh hoạt Đảng

– Đảng viên phải xuất trình quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ mới.

– Đảng viên phải bảo quản hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, nếu để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp ủy nơi đã làm thủ tục trước đó (tường trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận… nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt) để cấp ủy xem xét và giới thiệu với cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi xét, lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

– Chi ủy, chi bộ trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư hoặc phó bí thư của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

– Đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở , chi bộ cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên bị mất hồ sơ; quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ của cấp ủy ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

1.3. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối:

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng ở các cấp ủy trực thuộc; xử lý các trường hợp đảng viên chậm nộp hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và đóng dấu của cấp ủy.

– Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy khối thực hiện thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và sử dụng, quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.

1.4. Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc tạm thời từ tổ chức đảng ở trong nước ra tổ chức đảng ở ngoài nước và đảng viên ở ngoài nước trở về nước, thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước.

2.2 . Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài hoặc trong Đảng bộ Khối thì Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

– Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị khác, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái, tăng cường cho cấp xã nơi biên giới, hải đảo (đối với bộ đội biên phòng) hoặc đến làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Ở những nơi có tổ chức đảng: chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

+ Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

2.7 . Quy trình giới thiệu sinh hoạt đảng

– Đối với chi bộ:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (có 10 ô, nền hoa văn màu lá mạ in ký hiệu riêng của từng đảng bộ tỉnh và tương đương), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 10 ô” ( Mẫu 1-SHĐ)

+ Chi uỷ (kể cả chi uỷ cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, học tập, thay đổi nơi cư trú…, bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên) viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp như: đảng uỷ bộ phận hoặc đảng uỷ cơ sở, hoặc Ban thường vụ Đảng ủy Khối (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối).

+ Chi ủy viết vào ô số 1 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ ký vào bản tự kiểm điểm của đảng viên và giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

Chi bộ không có cấp ủy, khi đồng chí bí thư chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì đồng chí bí thư được ký giấy chuyển sinh hoạt đảng (ô số 1).

– Đối với đảng bộ cơ sở

+ Đảng ủy bộ phận (nếu có) kiểm tra viết vào ô số 2 giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy bộ phận nhận xét, ký vào bản kiểm điểm và giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng gửi đến đảng ủy cơ sở.

+ Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm đảng viên; viết ô số 3 giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng; bí thư (hoặc phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đảng ủy) ký, đóng dấu vào bản tự kiểm điểm đảng viên và giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, chuyển hồ sơ lên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

– Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối

– Đối với Đảng ủy khối: Ban Thường vụ Đảng ủy khối nơi có đảng viên chuyển đến, kiểm tra, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt; kiểm tra, thu nhận quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.

– Đối với cấp ủy cơ sở

+ Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến: kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên để quản lý (nếu được giao quản lý), viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng ủy bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

+ Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

+ Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở để quản lý theo quy định; nếu là chi ủy cơ sở thì trực tiếp quản lý giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đó.

c. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

– Thẻ đảng viên.

– Hồ sơ đảng viên.

– Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên, có nhận xét , xác nhận của cấp uỷ cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

2.8 . Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ (giấy giới thiệu loại 5 ô, nền hoa văn, màu nõn chuối)

Đối với đảng bộ cơ sở, khi có đảng viên được điều động, luân chuyển nhận nhiệm vụ từ chi bộ này sang chi bộ khác trong đảng bộ thì cấp ủy viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nội bộ. Chi bộ nơi đi viết ô số 1; đảng ủy bộ phận nơi đi viết ô số 2 ; đảng ủy cơ sở viết ô số 3; đảng ủy bộ phận ( viết ô số 4; chi bộ nơi đến tiếp nhận đảng viên viết ô số 5 ,( sau đó chuyển giấy giới thiệu về đảng ủy cơ sở lưu hồ sơ đảng viên.

– Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

– Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên phải báo cáo với cấp ủy đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

3.3. Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức (đơn vị cũ); đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời(đơn vị mới).

Nếu đảng viên là cấp ủy viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp ủy viên nơi sinh hoạt chính thức.

3.4. Nếu có từ 03 đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt tạm thời để học theo lớp, theo khóa ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị thành viên trực thuộc đơn vị cơ sở, thì đảng ủy nơi tiếp nhận đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi ủy, bí thư, Phó bí thư của chi bộ đó.

Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấn trên giao.

– Đảng viên xuất trình quyết định kèm theo bản tự kiểm điểm đảng viên, thẻ đảng viên, cấp ủy nhận xét vào bản tự kiểm điểm đảng viên, làm thủ tục giới thiệu trực tiếp đến đơn vị mới; bí thư ( hoặc phó bí thư, ủy viên ban thường vụ) ký, đóng dấu vào bản tự kiểm điểm và giấy giới thiệu, giao cho đảng viên nộp cho đơn vị mới.

b. Đối với cấp ủy cơ sở

– Chi uỷ (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên đi công tác, học tập…, bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “loại 8 ô “- Mẫu 2-SHĐ để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

– Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi: kiểm tra, viết ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

– Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời: kiểm tra, viết tiếp ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời.

– Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về: chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết tiếp ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

– Đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết tiếp ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

– Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên trở về, kiểm tra, viết tiếp ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở về chi ủy chi bộ trực thuộc. Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

– Tài liệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:

+ Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô).

+ Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp đảng viên (nếu là đảng viên dự bị).

+ Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi trở về.

Việc quản lý, chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng viên ở ngoài nước thực hiện theo Quyết định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Hướng dẫn 09-HD/TW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và một số quy định sau đây:

4.1. Việc quản lý, chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng viên ở ngoài nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư và một số quy định sau đây:

a. Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, khi hết thời hạn dự bị phải làm bản tự kiểm điểm về tư cách đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hoạt đơn lẻ; cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.

b. Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 3 đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị (gồm 3 đảng viên trở lên, kể cả đảng viên chính thức và dự bị), cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

c. Chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên ở ngoài nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

4.2. Trách nhiệm của đảng viên

a. Đảng viên ra nước ngoài phải chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, pháp luật của Việt Nam và nước sở tại.

b. Đảng viên phải báo cáo cấp ủy quản lý trực tiếp của mình về mục đích, nhiệm vụ, nội dung, thời gian ra nước ngoài trước chuyển đi. Khi về nước phải báo cáo kết quả chuyến đi.

– Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên thì phải chuyển sinh hoạt đảng chính thức qua Đảng ủy Ngoài nước.

– Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài…( được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước và sinh hoạt ở đơn vị cũ thì chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

c. Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài… ( dưới 3 tháng), phải làm văn bản báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ( qua Ban Tổ chức) để theo dõi, quản lý theo quy định.

a. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài nước và từ ngoài nước về: Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên, nếu ở đó chưa có tổ chức đảng thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau: Đảng viên đi đơn lẻ thì Đảng ủy Ngoài nước trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước trở về thì phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước (về giữ gìn tư cách đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao…), có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước.

b. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời: Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài… (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì Đảng ủy Ngoài nước hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt tạm thời.

a. Đối với đảng viên đi học, được cơ quan, đơn vị cử đi công tác làm chuyên gia…

– Đối với Đảng ủy Ngoài nước:

+ Đảng ủy Ngoài nước: kiểm tra hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ tổ chức đảng trong nước chuyển đến, dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 2 ô”, viết ô số 1 để tiếp nhận đảng viên và lưu giữ giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đó cùng với toàn bộ hồ sơ của đảng viên; viết “Phiếu công tác chính thức ngoài nước” và thông báo danh sách đảng viên đó đến cấp ủy của ta ở ngoài nước nơi đảng viên đến theo dõi, quản lý theo quy định. Đảng viên ra ngoài nước báo cáo với cấp ủy nơi đến để được tiếp nhận sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày chuyển ra ngoài nước, đảng viên phải nộp “Phiếu công tác chính thức ngoài nước” cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (cấp ủy nước) để được tiếp nhận sinh hoạt đảng. Đối với đảng viên dự bị, mang theo các văn bản photocopy: Quyết định kết nạp đảng viên, bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị và bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ trong thời gian ở trong nước.

+ Khi đảng viên trở về nước, cấp ủy ở ngoài nước ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở ngoài nước, giao cho đảng viên để báo cáo với Đảng ủy Ngoài nước xét, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về trong nước.

+ Đảng uỷ ngoài nước: căn cứ bản kiểm điểm của đảng viên và nhận xét của cấp uỷ ở ngoài nước để viết tiếp vào ô số 2 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 2 ô” của đảng viên để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên đến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, kiểm tra và niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo theo cùng với giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên lúc chuyển đi để báo cáo với cấp uỷ nơi chuyển đến.

– Đối với Đảng ủy khối:

+ Ban Thường vụ Đảng ủy khối (qua Ban Tổ chức) và chi uỷ chi bộ nơi đảng viên sẽ chuyển đến, sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên lúc chuyển đi để làm tiếp thủ tục tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tại chi bộ theo trình tự tại điểm a, 2.7 nêu trên của hướng dẫn này.

Trường hợp đảng viên về nước, nhưng chưa có nơi tiếp nhận công tác thì Đảng ủy Ngoài nước làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú, khi có quyết định nhận công tác, cấp ủy nơi đảng viên cư trú làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đến đảng bộ nơi nhận công tác.

Trong thời gian đảng viên ở ngoài nước, nếu đảng viên được cơ quan chủ quản và Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện của Nhà nước ta cho phép chuyển sang nước khác, thì cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở tại nước đó, giao cho đảng viên để báo cáo với cấp ủy nơi chuyển đến để tiếp tục sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi báo cáo danh sách đảng viên đó về Đảng ủy Ngoài nước để thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên sẽ chuyển đến.

Trường hợp đảng viên đã làm xong thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến Đảng ủy Ngoài nước, nhưng lại có quyết định không ra ngoài nước nữa, thì Đảng ủy Ngoài nước viết vào ô số 6 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở lại đảng bộ nơi giới thiệu đảng viên đi. Trường hợp đảng viên trở về tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh ủy và tương đương thì Đảng ủy Ngoài nước không ghi vào ô số 6 giấy giới thiệu, làm công văn riêng theo hướng dẫn tại Điểm 10.3, Tiết c Hướng dẫn 01-HD/TW để ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương viết ô số 6 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở lại đảng bộ nơi giới thiệu đi.

b. Đối với đảng viên đi làm việc theo thời vụ, lưu động thường xuyên theo công trình hợp tác ở nước ngoài, không cắt biên chế ở cơ quan, doanh nghiệp… thì tổ chức đảng nơi cử đảng viên đi thành lập chi bộ hoặc tổ đảng sinh hoạt theo hệ thống tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp… và thông báo cho Đảng uỷ ngoài nước biết để cùng phối hợp quản lý.

c. Đối với đảng viên đi lao động, học tập tự túc ở ngoài nước:

– Thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo quy trình chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong nước từ chi bộ tới Đảng ủy Khối.

– Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày chuyển ra ngoài nước, đảng viên phải báo cáo, nộp phiếu công tác ngoài nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (cấp ủy nước) để được tiếp nhận, bố trí sinh hoạt đảng.

– Khi về nước, đảng viên làm bản kiểm điểm có xác nhận của đảng uỷ hoặc chi uỷ, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy khối nơi đã giới thiệu đảng viên ra ngoài nước để được tiếp nhận, giới thiệu về cấp uỷ cơ sở bằng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng lúc chuyển đi.

4.4. Quy trình chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước:

– Chi ủy chi bộ nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước, sau khi kiểm tra quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên ra ngoài nước công tác, học tập… thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên, giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết “Phiếu công tác tạm thời ngoài nước” (mẫu số 3B-SHĐ) giao cho đảng viên báo cáo với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (cấp ủy nước) xét, tiếp nhận sinh hoạt đảng (đảng viên không phải qua Đảng ủy Ngoài nước); đồng thời gửi danh sách trích ngang “Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời ra ngoài nước”(mẫu số 3D-SHĐ) của đảng viên đó đến Đảng ủy Ngoài nước để theo dõi và thông báo cho tổ chức đảng ở ngoài nước biết, tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày chuyển ra ngoài nước, đảng viên phải nộp “Phiếu công tác tạm thời ngoài nước” cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (cấp ủy nước) để được tiếp nhận, bố trí sinh hoạt đảng.

– Khi đảng viên trở về nước, đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở ở ngoài nước ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để đảng viên báo cáo với đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở nơi đã giới thiệu đảng viên đi xét, làm thủ tục tiếp nhận đảng viên trở về sinh hoạt.

– “Phiếu công tác tạm thời ở ngoài nước” ( mẫu số 3B-SHĐ) và mẫu “Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời ra ngoài nước”(Mẫu 3D-SHĐ).

5. Việc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng trong một số trường hợp cụ thể

5.1. Việc quản lý sinh hoạt của đảng viên hoạt động ở xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng:

– Đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng thì đảng viên phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét cho tạm miễn sinh hoạt.

– Nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) có lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi thêm đợt mới, thì phải có đơn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định.

5.2. Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu theo chế độ:

Trong thời gian đảng viên nghỉ công tác chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi đảng viên cư trú; nếu đảng viên có đơn đề nghị, chi bộ xét cho miễn sinh hoạt đảng. Sau khi cấp có thẩm quyền làm xong thủ tục nghỉ hưu (cấp sổ hưu trí), tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

5.3. Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặc do tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai địa chỉ:

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đến làm công văn riêng kèm theo hồ sơ đảng viên để giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sẽ chuyển đến.

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến căn cứ công văn và hồ sơ đảng viên xem xét, làm thủ tục tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảng viên theo quy định.

5.4. Xét gia hạn thêm thời gian sinh hoạt đảng tạm thời

Đảng viên đến ở với người thân (vợ, chồng, bố, mẹ, con, cháu…); đi công tác biệt phái, đi làm hợp đồng do yêu cầu công tác; đi học ở trong nước do yêu cầu học tập; đảng viên nghỉ chờ việc làm; đang công tác, học tập, lao động, tham quan, chữa bệnh… ở ngoài nước do yêu cầu công tác hoặc việc riêng được cơ quan chủ quản ở trong nước, sứ quán, hoặc tổng lãnh sự quán, trưởng đoàn đại diện của Nhà nước ta ở nước sở tại đồng ý cho ở lại thêm một thời gian dưới 1 năm thì phải làm văn bản báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước, hoặc Đảng ủy Ngoài nước (đối với đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở ngoài nước) xem xét, viết thời gian gia hạn vào giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời của đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước hoặc phiếu công tác tạm thời ở ngoài nước của đảng viên sinh hoạt tạm thời ở ngoài nước; đảng viên có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng chính thức để theo dõi.

5.5. Chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể ( Thực hiện theo nội dung tại Điểm 10.3, Tiết d Hướng dẫn 01-HD/TW), cụ thể như sau:

– Đảng viên ở chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bị giải tán thì đảng ủy cơ sở căn cứ vào hồ sơ đảng viên viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng (loại 10 ô) không ký tên, không đóng dấu, viết tiếp vào ô số 3 để giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới theo trình tự, thủ tục nêu ở Tiết a, Điểm 3.3.1 Hướng dẫn 01-HD/TW để đảng viên được sinh hoạt đảng ở chi bộ nơi chuyển đến.

– Đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở bị giải tán, thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối căn cứ hồ sơ đảng viên, viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng (loại 10 ô) không ký tên, không đóng dấu; viết tiếp ô số 4 (nếu cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đó là Đảng ủy khối) hoặc ô số 5 (nếu cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đó là cấp ủy tỉnh và tương đương) để giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới theo trình tự thủ tục nêu ở Tiết a, Điểm 3.3.1 Hướng dẫn 01-HD/TW để đảng viên được tham gia sinh hoạt đảng ở chi bộ nơi chuyển đến.

– Tổ chức đảng bị giải thể thì cấp ủy tổ chức đảng bị giải thể đó thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ngay sau khi có quyết định giải thể, sau khi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng xong, thì giao nộp con dấu của cấp ủy theo quy định. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên thực hiện theo trình tự như Tiết a, Điểm 3.3.1 Hướng dẫn 01-HD/TW.

– Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú (không phân biệt nơi cư trú của đảng viên ở trong hay ngoài phạm vi của đảng bộ tỉnh, thành phố).

– Cấp ủy cơ sở nơi cư trú của đảng viên chỉ đạo chi bộ trực thuộc theo dõi, quản lý đảng viên; định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu thông báo với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang làm việc về việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú (trực tiếp hoặc bằng văn bản) theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

6. Thủ tục xóa tên đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng

Cấp uỷ cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến, qua kiểm tra phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng, cần liên hệ, thông báo để đảng viên đó kịp thời đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Nếu quá 3 tháng kể từ ngày nhận được phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng mà đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng thì làm văn bản báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền.

Cấp uỷ có thẩm quyền nơi đảng viên chuyển đến xem xét, nếu đảng viên chậm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì ra quyết định xoá tên đảng viên đó theo thẩm quyền với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt đảng”, đồng thời gửi thông báo việc xoá tên đảng viên tới chi bộ và cấp uỷ cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên chuyển đi biết.

7. Thủ tục lập lại hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng bị mất

– Đảng viên để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng phải thực hiện đầy đủ các nội dung tại Điểm 10.1, Tiết a Hướng dẫn số 01-HD/TW để báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi đã giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đi

– Cấp ủy cơ sở nơi đã giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đi, kiểm tra kỹ lý do để mất hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nêu trong bản tường trình của đảng viên. Nếu thấy đảng viên quản lý không tốt để mất hồ sơ thì đảng viên phải kiểm điểm rõ khuyết điểm trước khi cho lập lại hồ sơ, việc lập lại hồ sơ bị mất như sau:

+ Đảng viên viết lại lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và bản tự kiểm điểm theo quy định.

+ Cấp ủy cơ sở thẩm tra, xác minh, chứng nhận lý lịch, phiếu đảng viên và ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên (chú ý: qua thẩm tra, xác minh thấy đảng viên khai không trung thực, phải xem xét thật kỹ lý do để mất hồ sơ, nếu thấy rõ hành vi để mất hồ sơ nhằm lược bỏ những nội dung đã ghi trong lý lịch trước đây với mục đích tư lợi thì tùy theo mức độ sai phạm để xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Đảng).

+ Sao lại quyết định kết nạp đảng viên, quyết định công nhận đảng viên chính thức (do văn phòng cấp ủy có thẩm quyền đang lưu giữ).

+ Làm lại thủ tục giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến đảng bộ mới theo quy định.

– Đối với một số trường hợp đặc biệt, hồ sơ đảng viên bị hư hỏng do lũ lụt, hỏa hoạn… không thể khắc phục được, có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên, công an xã, phường hoặc quận, huyện nơi xảy ra lũ lụt, hỏa hoạn… thì vận dụng quy trình, thủ tục nêu trên để lập lại hồ sơ đảng viên bị cháy, hỏng.

8 .1. Sử dụng các mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng:

a. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng được sử dụng theo đúng nội dung tại điểm 9 (9.4) Hướng dẫn số 01- HD/TW cụ thể như sau:

– Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước, dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (có 10 ô, nền hoa văn mầu lá mạ in ký hiệu riêng cho từng đảng bộ tỉnh và tương đương), quy ước là: giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 10 ô”.

– Chuyển sinh hoạt đảng chính thức từ Đảng uỷ ngoài nước ra ngoài nước và từ ngoài nước về, dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ra ngoài nước (có 2 ô, nền hoa văn mầu hồng đào), quy ước là: giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 2 ô”.

– Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (có 8 ô, nền hoa văn mầu vàng chanh), quy ước là: giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 8 ô”.

– Chuyển sinh hoạt đảng chính thức từ chi bộ này đến chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (có 5 ô, nền hoa văn mầu nõn chuối), quy ước là: giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 5 ô”.

b. Cấp phát giấy giới thiệu sinh hoạt đảng phải theo yêu cầu thực tế, có sổ sách ghi đầy đủ, ký nhận rõ ràng, định kỳ (6 tháng 1 lần báo cáo Ban tổ chức cấp uỷ cấp trên tình hình sử dụng bảo quản.

8 .2. Viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng:

a. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do cán bộ nghiệp vụ hoặc đồng chí được ký giấy giới thiệu viết. Trong một ô chỉ viết bằng một thứ mực và một kiểu chữ, chữ viết phải rõ ràng, chính xác, không tẩy xoá sửa chữa, không viết mực đỏ và bút chì. Đối với cả 4 loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nếu viết sai ô số 1 thì phải thay giấy khác để viết lại, các ô còn lại bị sai sót nhỏ thì cán bộ viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng có thể sửa chữa như sau: gạch bỏ chỗ viết sai (nhưng bảo đảm vẫn đọc được chữ sai đó), viết lại cho đúng lên phía trên chỗ viết sai, đóng dấu của cấp uỷ hoặc của cơ quan tổ chức, cơ quan chính trị của cấp uỷ vào chỗ sửa chữa.

b. Một số điểm chú ý khi viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng:

– Số TĐV: viết theo số trong thẻ đảng được đổi hoặc phát thẻ đảng viên mới của đảng viên.

– Số LL: viết theo số lý lịch của đảng viên.

– Số sổ đảng viên (SĐV): viết theo thứ tự trong danh sách đảng viên của chi bộ.

– Số……………… (GTSHĐ): viết theo số thứ tự trong sổ giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng bộ.

– Mục “đã đóng đảng phí hết tháng”: viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên tháng nào thì thu tiền đảng phí hết tháng đó.

– Mục “kính gửi”, “kính chuyển” hoặc “thay mặt (TM)”: chi bộ, kể cả chi bộ cơ sở, viết tiếp sau chữ kính gửi, kính chuyển hoặc (TM) là “chi uỷ chi bộ…”; đảng uỷ viết: “Ban Thường vụ…” hoặc “Đảng uỷ…”; ban tổ chức viết: “Ban tổ chức…”; phòng chính trị viết: “Phòng chính trị…”; viết chức vụ, ký tên, họ tên và đóng dấu của cấp uỷ, hoặc của cơ quan tổ chức, hoặc của cơ quan chính trị theo quy định.

– Mục hồ sơ kèm theo: giao cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mang theo tài liệu nào trong hồ sơ đảng viên thì ghi vào mục “hồ sơ kèm theo” trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng loại tài liệu đó.

9. Chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập(thực hiện theo nội dung tại Điểm 10.5 Hướng dẫn 01-HD/TW).

Sau khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định thành lập mới, chia tách, hợp nhất hoặc sáp nhập tổ chức đảng thì cấp ủy cấp trên trực tiếp tiến hành làm thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên trong mỗi cấp như sau:

9.1. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

– Nếu trong phạm vi đảng bộ cơ sở, thì đảng ủy cơ sở ra quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên; chi ủy chi bộ nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ và cùng ký tên vào biên bản.

– Nếu ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở, thì đảng ủy cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối ra quyết định chuyển giao; đảng ủy cơ sở nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ, kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của cấp ủy nơi giao, nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

9.2- Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở:

– Nếu trong phạm vi đảng bộ khối thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối ra quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, đảng ủy cơ sở nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của các chi bộ trực thuộc, kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của cấp ủy nơi giao, nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

– Nếu ngoài phạm vi đảng bộ khối và tương đương thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Ban tổ chức của cấp ủy huyện và tương đương nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của ban tổ chức nơi giao và nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao​.

ổ chức, hoặc của cơ quan chính trị theo quy định.

– Mục hồ sơ kèm theo: giao cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mang theo tài liệu nào trong hồ sơ đảng viên thì ghi vào mục “hồ sơ kèm theo” trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng loại tài liệu đó.

9. Chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập(thực hiện theo nội dung tại Điểm 10.5 Hướng dẫn 01-HD/TW).

Sau khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định thành lập mới, chia tách, hợp nhất hoặc sáp nhập tổ chức đảng thì cấp ủy cấp trên trực tiếp tiến hành làm thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên trong mỗi cấp như sau:

9.1. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

– Nếu trong phạm vi đảng bộ cơ sở, thì đảng ủy cơ sở ra quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên; chi ủy chi bộ nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ và cùng ký tên vào biên bản.

– Nếu ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở, thì đảng ủy cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối ra quyết định chuyển giao; đảng ủy cơ sở nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ, kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của cấp ủy nơi giao, nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

9.2- Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở:

– Nếu trong phạm vi đảng bộ khối thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối ra quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, đảng ủy cơ sở nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của các chi bộ trực thuộc, kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của cấp ủy nơi giao, nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

– Nếu ngoài phạm vi đảng bộ khối và tương đương thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Ban tổ chức của cấp ủy huyện và tương đương nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của ban tổ chức nơi giao và nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao

Mẫu Giấy Ủy Quyền Giải Quyết Công Việc Cơ Quan, Công Ty

Khi đi công tác, bận việc đột xuất trong khi công việc còn dang dở bạn sẽ ủy quyền cho người khác giải quyết công việc còn lại. Khi đó cần sử dụng đến giấy ủy quyền giải quyết công việc. Hiện tại có nhiều website cung cấp mẫu giấy ủy quyền, bạn hoàn toàn có thể tải về dùng.

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

A. Giấy ủy quyền giải quyết công việc là gì?

Giấy ủy quyền: văn bản pháp lý dùng trong trường hợp người ủy quyền không có mặt ở cơ quan, công ty để ký các văn bản, giấy tờ hoặc giải quyết công việc. Lúc này sẽ sử dụng ủy quyền cho cá nhân có nhiệm vụ ký hoặc giải quyết giấy tờ, công việc khác.

Thông thường giấy ủy quyền sẽ do giám đốc ủy quyền đối với các cá nhân trong công ty, tổ chức.

Mẫu giấy ủy quyền sẽ giúp người dùng tải về sử dụng mà không cần phải soạn thảo tốn thời gian trên Word.

B. Cách viết giấy ủy quyền giải quyết công việc

Về bố cục của giấy ủy quyền sẽ gồm 4 phần chính:

I. Bên ủy quyền

Thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, CMND, quốc tịch.

II. Bên được ủy quyền

Thông tin cá nhân của bên được ủy quyền như mục I.

III. Nội dung ủy quyền

Ghi rõ nội dung cần ủy quyền của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số CMND: …………….cấp ngày: …………nơi cấp:………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………cấp ngày: …………nơi cấp:………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền được lập thành……..bản, trong đó mỗi bên giữ ……..bản.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………….

Với mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc sẽ là giấy tờ hữu ích mà người dùng tải về máy tính sau đó in và sử dụng ngay mà không cần phải biên soạn trên Word. Rất tiện lợi.

Đăng Ký Wifi Fpt Đồng Nai Giá Rẻ

Đăng ký WiFi FPT Đồng Nai hoàn toàn miễn phí, tặng modem wifi 4 cổng + Đầu thu truyền hình 4K, tặng đến 2 tháng cước sử dụng. Thủ tục đơn giản chỉ cần CMND, hỗ trợ tư vấn và làm hợp đồng tại nhà, giảm cước đến 24 tháng, hỗ trợ 24/7.

Hiện nay nhu cầu sử dụng WiFi ngày càng phổ biến, hầu như gắn liền và không thể thiếu trong cuộc sống như của mỗi chúng ta. Giúp chúng ta thoải mái giải trí lướt web, xem phim, chơi game, nghe nhạc đọc báo cũng như xử lý công việc.

Để sử dụng WiFi có tốc độ truy cập WiFi nhanh và ổn định, người dùng cần lựa chọn các gói cước internet Wifi phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mô hình truy cập WiFi. Tùy mức độ sử dụng nhiều hay ít mà người dùng có thể lựa chọn đăng ký WiFi FPT và lựa chọn gói cước Internet FPT cáp quang.

Đăng ký WiFi FPT Đồng Nai gọi ngay Hotline: 0903.059.706 để được tư vấn miễn phí.

1. Bảng giá đăng ký WiFi FPT Đồng Nai

Trả sau từng tháng:

– Vật tư triển khai: Modem WiFi thế hệ mới.

– Phí hòa mạng 330.000 đồng

Ưu đãi cho khách hàng trả trước:

– Trả trước 6 tháng: Miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 01 tháng cước thứ 07

– Trả trước 12 tháng: Miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 02 tháng cước thứ 13,14

2. Bảng giá Combo Internet WiFi + Truyền Hình FPT

2.1 Thiết bị tặng kèm:

– 01 Modem WiFi 4 Cổng

– 01 Đầu thu truyền hình 4K

2.2 Ưu đãi lớn cho khách hàng tham gia trả trước

– Trả trước 06 tháng: Lắp đặt miễn phí + Tặng 01 tháng cước thứ 7

– Trả trước 12 tháng: Lắp đặt miễn phí + Tặng 02 tháng cước thứ 13, 14.

Truyền hình Tương tác – Cả thế giới trong tầm tay bạn

3. Cáp quang FPT tốc độ cao cho doanh nghiệp

Bên cạnh nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình thì một đối tượng khách hàng có nhu cầu dùng internet rất lớn chính là các doanh nghiệp. Đa phần khi lựa chọn mạng internet, các doanh nghiệp đều yêu cầu tốc độ cao và đường truyền ổn định trong quá trình sử dụng.

3.1 Hình thức thanh toán

– Trả sau hàng tháng: Phí hòa mạng 500.000đ

– Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng 50% tháng cước thứ 7.

– Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng 02 tháng cước thứ 13, 14.

3.2 Thủ tục đăng ký FPT cho doanh nghiệp:

– 01 bản giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc giấy quyết định thành lập doanh nghiệp của nhà nước.

– Lắp nhanh trong 24 giờ, chậm nhất 48 giờ kể cả thứ 7, chủ nhật.

4. Quy trình đăng ký đăng ký Wifi FPT Đồng Nai

– Gọi Hotline 0903.059.706

– Đăng ký trực tuyến qua hộp thư bên phải màn hình

– Đăng ký qua Fanpage FPT Telecom Đồng Nai

– Gửi tin nhắn cho chúng tôi theo cú pháp [ DK FPT] gửi [ 0888.004.020]

Nhiều Khách Hàng Đồng Nai Làm Đơn Tố Cáo Địa Ốc Alibaba

Đến ngày 24-9, đã có 263 khách hàng mua phải đất nền dự án “ma” của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (TP.Hồ Chí Minh) đến Công an Đồng Nai khai báo thông tin. Trong đó, có gần 20 khách hàng đã làm đơn tố cáo Alibaba lừa đảo.

Những dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại huyện Long Thành chỉ là những khu đất nông nghiệp do cá nhân đứng tên. Trong ảnh: “Dự án ma” của Alibaba tại xã Long Phước, huyện Long Thành. Ảnh: K.Minh

* Nhiều người trắng tay

Những khách hàng đến PC03 tố cáo Alibaba đều trong tâm trạng lo lắng, thất thần vì số tiền lớn đã đem đầu tư mua phải đất nền dự án khống, có nguy cơ mất trắng. Sau sự việc Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện bị bắt vào ngày 18-9-2019, nhiều khách hàng của Alibaba vẫn còn bàng hoàng chưa dám tin số tiền từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng của mình khó có khả năng đòi lại.

Đến ngày 24-9, Bộ Công an đã mời tổng giám đốc, giám đốc của gần 20 công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đến làm việc. Hầu hết những văn phòng của Alibaba và trụ sở các công ty con thuộc Alibaba tại Đồng Nai đều đã bị công an khám xét thu thập hồ sơ để phục  vụ cho công tác điều tra.

Ông N.V.T. ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) kể, cách đây hơn 1 năm, nhân viên của Alibaba nhiều lần gọi điện thoại tư vấn, mời gọi đầu tư, ông đã đem hơn 400 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình đầu tư mua một nền đất của công ty này. Theo hợp đồng, khi chưa có đất giao cho khách, Alibaba sẽ trả lãi suất 2%/tháng. Nửa năm đầu, Alibaba trả tiền lãi khá đúng hẹn, sau đó kéo dài không trả, ông đến công ty để đòi lại tiền gốc nhưng trong khi Alibaba vẫn nhùng nhằng chưa trả thì xảy ra vụ việc Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT của công ty bị bắt. “Trước đây, tôi tự ý mang tiền đi đầu tư nên giờ đang rất lo lắng không biết nói sao với vợ con. Đây là số tiền của hai vợ chồng dành dụm cả hơn 10 năm mới có được” – ông N.V.T. nói.

Tương tự, bà H.T.P. ở phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) bày tỏ: “Cuối năm 2018, tôi đầu tư 600 triệu đồng mua 2 nền đất tại dự án Alibaba Long Phước 16. Vừa qua nghe thông tin Alibaba không hề có dự án thực sự, tôi đến công ty đòi lại tiền vốn và lãi nhưng họ khất lần chưa trả. Hiện tôi đã làm đơn gửi PC03, tố cáo Alibaba và hy vọng cơ quan pháp luật sẽ thu hồi lại số tiền đã bị Alibaba lừa đảo chiếm đoạt”.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều khách hàng vẫn “bán tín, bán nghi” tin vào lời của nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba là nếu tố cáo công ty này lừa đảo thì sẽ không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Đây cũng là lý do mà hơn 600 khách hàng Đồng Nai là nạn nhân mua phải dự án “ảo” của Alibaba vẫn còn lưỡng lự chưa đến cơ quan công an tố cáo.

* Không tố cáo sẽ mất quyền lợi

Đại tá Nguyễn Văn Thăng, Trưởng PC03 khẳng định, khách hàng mua phải đất nền dự án “ma” của Alibaba nếu không đến tố cáo sẽ mất quyền lợi của mình. Sau này, nếu các cơ quan chức năng có thu hồi tài sản của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và xem xét trả lại các nạn nhân thì những người không khai báo sẽ không được chi trả. “Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã bị bắt vì hành vi lừa đảo, các tài khoản của công ty này đã bị Bộ Công an phong tỏa nên các khách hàng của Alibaba hy vọng lãnh đạo công ty sẽ trả lại số tiền đã đầu tư là điều không thể” – Đại tá Thăng nhấn mạnh.

Hiện Công an tỉnh vẫn tiếp tục kêu gọi các nạn nhân của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba nên tiếp tục đến trụ sở của PC03 (số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để tố cáo. Việc này sẽ giúp cho cơ quan công an sớm hoàn thành việc điều tra làm rõ những vi phạm của Alibaba để có hướng xử lý.

Bộ Công an cũng đã giao cho Công an TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận điều tra thiệt hại của những khách hàng bị Alibaba lừa mua đất nền các dự án “ma”, cũng như điều tra hành vi lừa đảo của Alibaba thông qua các công ty con, chi nhánh.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Võ Tấn Đức cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh khám xét các văn phòng, chi nhánh của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn huyện. Mục đích là thu thập các tài liệu hỗ trợ cho công tác điều tra làm rõ vi phạm của Alibaba để xử lý”.

* 8 công ty con của Alibaba bị khám xét

Theo Công an tỉnh, ngoài việc thành lập 6 chi nhánh và văn phòng tại Đồng Nai (huyện Long Thành 3 điểm và TP.Biên Hòa 3 điểm) để “dụ” khách hàng, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba còn thành lập 8 công ty con tại Đồng Nai để lừa bán đất nền các dự án “ma” trên địa bàn tỉnh.

 

Những công ty con này gồm: Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty cổ phần bất động sản Big Bang, Công ty cổ phần địa ốc Tia Chớp, Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Ali Land, Công ty cổ phần địa ốc Long Thành Capital, Công ty cổ phần Ali Xanh, Công ty cổ phần địa ốc và đầu tư phát triển 108 (7 công ty này có trụ sở chính tại ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành) và Công ty cổ phần địa ốc Long Thành Ali (có trụ sở ở ấp 3, xã Phước Thái (huyện Long Thành).

Thông tin từ Bộ Công an, đến thời điểm này đã xác định được Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã bán 40 dự án “ma” tại 4 tỉnh, thành phố là Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận và TP.Hồ Chí Minh. Trong đó, Đồng Nai là nơi mà Alibaba rao bán nhiều dự án “ma” nhất với 29 dự án (huyện Long Thành 27 dự án, huyện Xuân Lộc 1 dự án và huyện Nhơn Trạch 1 dự án). Những vị trí Alibaba rao có dự án đều là những khu đất nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông… do cá nhân và hộ gia đình đứng tên. Ngoài việc thành lập các công ty con tại Đồng Nai, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba còn thành lập 12 công ty con ở những tỉnh, thành khác để lừa khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư cho biết: “Đến thời điểm này, UBND tỉnh chưa cấp phép bất kỳ một dự án khu dân cư nào cho Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại Đồng Nai”

Tiếp tục mở rộng điều tra về Alibaba

Theo Bộ Công an, đến nay đã có hơn 6.700 khách hàng mua đất nền của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và số tiền đưa cho công ty này là hơn 2.560 tỷ đồng. Riêng Đồng Nai có hơn 600 khách hàng mua đất của Alibaba, số tiền có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Đồng Nai, có nhiều khách hàng mua đất của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thông qua các công ty con của công ty này như: Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty cổ phần địa ốc Tia Chớp…

Trên nhiều hợp đồng của khách hàng ký kết mua đất của các công ty con của Alibaba nhưng hóa đơn thu tiền là của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Nhiều khách hàng của Alibaba tại Đồng Nai cho biết, cách đây khoảng 3-4 tuần, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã thu hồi hợp đồng và chỉ giao cho khách hàng biên bản thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã chụp hình và photo lại hợp đồng đã ký kết với Alibaba và các công ty con.

Khánh Minh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh Đồng Nai trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!