Đề Xuất 3/2023 # Cập Nhật Chế Độ Thai Sản Cho Nam Khi Vợ Sinh Con # Top 11 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Cập Nhật Chế Độ Thai Sản Cho Nam Khi Vợ Sinh Con Mới Nhất # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cập Nhật Chế Độ Thai Sản Cho Nam Khi Vợ Sinh Con mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chế độ thai sản là một trong những chế độ được quan tâm hàng đầu của chính sách bảo hiểm xã hội. Khi vợ sinh con, chế độ thai sản cho nam được pháp luật quy định như thế nào?

I. Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam

Như vậy, theo quy định của Pháp luật thì lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLDXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (mẹ không tham gia BHXH) thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Vợ sinh con, chồng được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

II. Thời gian hưởng chế độ thai sản cho chồng

Thời gian chồng nghỉ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH/24 ngày X số ngày nghỉ

Mức hưởng cho 7 ngày = 6.000.000/ 24 x 7 = 1.750.000 đồng

Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới.

IV. Mức hưởng trợ cấp thai sản 1 lần cho chồng

Căn cứ điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc Hội quy định: “Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”.

Căn cứ theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, có nhiều thay đổi từ ngày 1.7. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở dành cho người lao động sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

#1 Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản Cho Chồng Có Vợ Sinh Con

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con.

Trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì phải nộp thêm giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền (giấy ra viện).

NSDLĐ phải lập Danh sách NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, chế độ thai sản không chỉ được áp dụng đối với lao động nữa mà còn hỗ trợ cho lao động nam có vợ sinh con. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên để được hưởng chế độ này, người lao động nam cũng như người sử dụng lao động cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Vậy, hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam gồm những gì?

Cơ sở pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Thành phần hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con

Người lao động nam cần chuẩn bị

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sơ chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con như sau:

Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Như vậy, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con cần phải chuẩn bị:

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

Trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì phải nộp thêm giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền ( giấy ra viện)

Đơn vị sử dụng lao động cần chuẩn bị

Căn cứ tại Khoản 5 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người sử dụng lao động cần chuẩn bị:

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Và căn cứ tại Khoản 2.4 Điều 4 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì Danh sách người lao động nghỉ việc là danh sách theo mẫu 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập, được ban hành kèm theo quyết định này.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản như sau:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Như vậy, khi đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam, người lao động nam cần phải chuẩn bị hồ sơ như đã trình bày ở trên cho người sử dụng lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về quy trình giải quyết hồ sơ nghỉ chế độ thai sản cho người lao động như sau:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động

Theo quy định trên thì trong thời hạn tối đa là 25 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động thì sẽ được giải quyết chế độ thai sản. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng./.

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Cho Chồng Khi Vợ Sinh Con

Khi vợ sinh con, lao động nam được nghỉ việc tối đa 14 ngày. Sau đây, LuatVietnam sẽ gửi tới bạn đọc thông tin về chế độ được hưởng và mẫu Đơn xin nghỉ thai sản cho chồng khi vợ sinh con.

Vợ sinh con, lao động nam được nghỉ tới 14 ngày

Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:

– 05 ngày làm việc nếu sinh thường;

– 07 ngày làm việc nếu sinh phải phẫu thuật hoặc sinh dưới 32 tuần tuổi;

– 10 ngày làm việc nếu sinh đôi; sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– 14 ngày làm việc nếu sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Khi nghỉ, lao động nam được hưởng chế độ thai sản với mức hưởng theo ngày. Cách tính như sau:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc : 24 x Số ngày nghỉ

Trường hợp lao động nam chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng thì mức hưởng căn cứ vào mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/07/mau-don-xin-nghi-thai-san-cho-chong_0702105641.doc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

– Phòng hành chính nhân sự

– Trưởng bộ phận ………………….. (2)

Tên tôi là:………………………………………………………….Sinh ngày…………………….

Chức vụ:……………………………………………………… Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con ngày………………

Để có thời gian chăm sóc vợ và con mới sinh, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./…..đến ngày……/…../….. (3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………………….(4) hiện đang công tác tại…………………………………………(5)

Nếu có vấn đề phát sinh về công việc quan trọng, tôi cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin nghỉ thai sản năm 2020 cho chồng khi vợ sinh con

(1) Công ty nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian được phép nghỉ.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

Đơn xin nghỉ thai sản cho chồng thông thường sẽ được viết và gửi đi ngay sau khi vợ của lao động nam sinh con. Nếu có nhu cầu nghỉ muộn hơn, lao động nam cũng cần lưu ý gửi đơn trước khi đến thời hạn 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

>> Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản cần thiết cho lao động nữ sắp sinh con Tình Nguyễn

#1 Chế Độ Thai Sản Khi Sử Dụng Biện Pháp Tránh Thai Mới Nhất Năm 2022

Thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai (đối với nữ) hoặc thực hiện biện pháp triệt sản sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Số ngày nghỉ theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Không quá 07 ngày đối với NLĐ nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản.

Mức hưởng 1 ngày 100% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi triệt sản chia cho 30 ngày.

Thủ tục hưởng: Chuẩn bị hồ sơ (Giấy chỉ định của bệnh viện, Giấy ra viện/Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH) nộp cho NSDLĐ lập danh sách gửi lên cơ quan BHXH.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016

Ai được hưởng chế độ thai sản khi sử dụng biện pháp tránh thai?

Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;”

Như vậy, nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại công ty khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai (đối với nữ) hoặc thực hiện biện pháp triệt sản sẽ được hưởng chế độ thai sản. Chia làm 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Đối với lao động nữ

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 31 luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động nữ đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp, khi tiến hành biện pháp đặt vòng tránh thai hoặc thực hiện biện pháp triệt sản thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật này.

Trường hợp 2: Đối với lao động nam

Nếu người lao động nam trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà tiến hành thực hiện biện pháp triệt sản theo quy định trên, thì vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản như đối với lao động nữ.

Quyền lợi của người lao động khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, cơ sở khám chữa có thẩm quyền có thể cấp giấy xác nhận cho hưởng chế độ thai sản quy định số ngày được nghỉ. Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Theo điểm a, điểm c khoản 1 điều 39 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Vậy mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai là 100% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi triệt sản chia cho 30 ngày. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng khi tiến hành triệt sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Căn cứ tại khoản 1 điều 9 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 quy định về chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

Giấy chỉ định của cơ sở khám chữa có thẩm quyền cho hưởng chế độ thai sản

Giấy ra viện Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (bản chính) đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

Hồ sơ nộp tại văn phòng bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi tham gia bảo hiểm.

Thời hạn nộp hồ sơ: Không quá 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

Thời gian giải quyết :trong khoảng 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cập Nhật Chế Độ Thai Sản Cho Nam Khi Vợ Sinh Con trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!