Đề Xuất 3/2023 # Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp (Tham Khảo) # Top 11 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp (Tham Khảo) # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp (Tham Khảo) mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trước hết con xin cảm ơn ba mẹ người đã sinh thành, nuôi nấng và dạy dỗ, chăm lo cho con về vật chất lẫn tinh thần để con có thể trưởng thành và theo đuổi con đường học tập của mình.

Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh và quý thầy cô khoa Kế Toán – Tài Chính Ngân Hàng đã hết lòng truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Thanh Khương người đã tận tình hướng dẫn, góp ý, bổ sung những thiếu sót của em trong suốt quá trình hoàn thành báo cáo thực tập.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc, đặc biệt là các anh chị phòng Quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đông Á TP. Hồ Chí Minh – PGD Thủ Đức đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và truyền đạt cho em những kinh nghiệm thực tế bổ ích, giúp em làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này.

Do thời gian thực tập và kiến thức thực tiễn của em còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được tiếp thu những ý kiến đánh giá và nhận xét chân tình của quý thầy cô và các anh chị trong ngân hàng để em có thể rút ra những kinh nghiệm cho bản thân trong công việc sau này.

Lời cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cùng toàn thể anh chị trong ngân hàng TMCP Đông Á TP. Hồ Chí Minh – PGD Thủ Đức sức khỏe và thành công. Chúc cho ngân hàng ngày càng phát triển hơn và sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các thầy cô trong khoa du lịch học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. §Æc biÖt, em xin được gửi lời cảm ơn s©u s¾c nhÊt tíi ThÇy gi¸o h­íng dÉn đã rÊt tận tình chỉ bảo và giúp đỡ vµ cung cÊp cho em nh÷ng ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cã hiÖu qu¶ nhÊt trong suốt quá trình chuÈn bÞ, thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khoá luận tốt nghiệp nµy.

ång thêi em xin cảm ơn tới gia ®×nh ®· lu”n lu”n bªn c¹nh ®éng viªn gióp ®ì em trong suèt kho¶ng thêi gian qua.

Cuối cùng t”i xin chân thành cảm ơn toµn thÓ c¸c bạn đã luôn nhiÖt t×nh tham gia gióp ®ì t”i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ cïng t”i trao ®æi ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn.

Để hoàn thành tốt chương trình đào tạo trong trường với phương châm ” Học đi đôi với hành“, mỗi sinh viên khi ra trường cần phải chuẩn bị cho mình vốn kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng. Thời gian thực tập là giai đoạn cần thiết đối với mỗi sinh viên trong trường nhằm hệ thống lại toàn bộ chương trình đã học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm khoa Luật, Viện Đại Học Mở Hà Nội em được phân công thực tập tại Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ với đề tài: “Tình hình tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại địa phương”.

Với tấm lòng biết ơn vô hạn, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Luật đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường.

Em xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ – huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ hướng dẫn Lê Văn Hiệp người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, chỉ bảo em trong quá trình thực tập của mình.

Do trình độ và thời gian thực tập có hạn, vì vậy báo cáo của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn bè để báo cáo tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh và sâu sắc hơn.

Em xin chân thành cảm ơn./.

Phong Dụ Hạ, ngày …. Tháng ……năm ………

Sinh viên

Để hoàn thiện đồ án này đầu tiên tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo khoa Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Vinh, toàn thể các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy trang bị cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Đặc biệt tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn Th.S Lê Văn Tấn đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp các tài liệu, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ và nhân viên Doanh nghiệp tư nhân Tin học Thương mại Dũng Diệu đã tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình cho tôi trong quá trình tìm hiểu thực hành tại Doanh nghiệp. Trong thời gian làm việc thực hành tại Doanh nghiệp, tôi không những học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích về lập trình, phần cứng và các hệ thống mạng giúp ích cho công việc hoàn thành đồ án mà còn học được tinh thần làm việc, thái độ làm việc trong môi trường thực tế Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, cha mẹ, bạn bè vì đã luôn là nguồn động viên to lớn, giúp đỡ con vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập, và làm việc. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả nổ lực của bản thân nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô nhận được sự cảm thông và nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!

Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công Nghệ Thông Tin, bộ môn Kỹ Thuật Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Quách Xuân Trưởng, thầy đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình làm đề tài. Trong thời gian làm việc với thầy, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Sau cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã động viên, đóng góp ý kiến và giúp đỡ trong quá trình học tâp, nghiên cứu và hoàn thành đề tài thực tập của mình.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2019

Người viết

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Đại Nam đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức cơ bản về chuyên môn trong suốt quá trình học tập tại trường.

Từ đáy lòng mình em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô Hà Thị Kim Tuyến kính mến, đã tận tình hướng dẫn về lĩnh vực chuyên môn và cách viết báo cáo cho chúng em. Em đã học được ở cô thái độ làm việc nghiêm túc, cũng như chỉ bảo về kinh nghiệm thực tế sống. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới toàn thể anh chị cán bộ Dược sỹ tại khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy cho e trong suốt thời gian thực tập tại Bệnh viện.

Mặc dù đang là nhân viên tại Bệnh viện nhưng em ít có cơ hội để tìm hiểu sâu và đầy đủ các hoạt động của Bệnh viện, đợt thực tập này đã giúp em được tiếp xúc với nhiều khoa phòng, tìm hiểu thêm về mô hình tổ chức Bệnh viện tuyến huyện, nắm được các văn bản và cách tra cứu cần thiết phục vụ cho công việc. Đồng thời em được áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới về công tác dược trong Bệnh viện như: quản lý mua bán, cấp phát, sử dụng thuốc, công tác đấu thầu thuốc, công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc…

Đúng với câu: “Lương y như từ mẫu” chúng ta phải làm việc đúng với đạo đức, đúng với lương tâm và có trách nhiệm với người bệnh. Luôn luôn bình tĩnh để xử lý các tình huống một cách chính xác nhất. Từ đó giúp em nắm vững hơn những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn để sau khi ra trường, dù công tác ở bất kỳ vị trí nào, em cũng đủ tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong thời gian thực tập, em còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai xót. Vì vậy, kính mong nhận được sử chỉ dạy, giúp đỡ của thầy cô và các cán bộ dược sỹ tại Bệnh viện để em hoàn thành tốt hơn bài báo cáo của mình, cũng như sau này khi bước vào nghề em được trang bị những kiến thức cho mình tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Đề Cương Chi Tiết Và Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Chính là hướng dẫn các bạn làm đề cương chi tiết và cách viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Tài Chính – Marketing (UFM) thuộc hệ Cao Đẳng.

Ngoài ra nếu bạn nào đang không có thời gian đi thực tập hoặc thời gian viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Thì có thể liên hệ mình – tại Tân Phú – HCM để giúp các bạn về bài báo cáo tốt nghiệp này. Các bạn liên hệ qua sdt/zalo bên dưới nhéDịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ GSE

Đợt thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên có dịp tiếp xúc với thực tiễn sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể nhận dạng và hiểu được các hoạt động chức năng của doanh nghiệp, vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để tham gia (nếu có thể) giải quyết các vấn đề cụ thể tại doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để sinh viên có thể tìm cho mình đề tài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (loại ứng dụng thực tế) và xác định hướng công việc cho mình sau khi ra trường.

TRANG BÌA (Xem mẫu đính kèm)

TRANG BÌA PHỤ (Xem mẫu đính kèm)

TRANG NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Xem mẫu đính kèm)

TRANG XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Xem mẫu đính kèm – chú ý phải có chữ ký của lãnh đạo và con dấu tròn của đơn vị thực tập)

TRANG LỜI CẢM ƠN (Xem mẫu đính kèm): Viết ngắn gọn, súc tích và đúng đối tượng (lãnh đạo đơn vị, những người trực tiếp hướng dẫn và cung cấp tài liệu của đơn vị …)

MỤC LỤC Trình bày rõ ràng, chính xác để tiện cho việc tra cứu của người đọc

Lời mở đầu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Phần này SV trình bày rõ lý do chọn đề tài, phương pháp và giới hạn nghiên cứu của đề tài

– Lý do chọn đề tài: Cần làm rõ tính thời sự về quản trị ở đơn vị của vấn đề được chọn (có thể là những vấn đề yếu kém, bức xúc của đơn vị; hoặc những vấn đề đang là sự thành công, thế mạnh của đơn vị; hoặc có thể là vấn đề mà người thực tập có điều kiện thâm nhập sâu, có nhiều thông tin…)

– Phương pháp nghiên cứu: Cần nêu rõ phương pháp nghiên cứu mà tác giả sẽ sử dụng trong đề tài như:

– Giới hạn nghiên cứu của đề tài: Do vấn đề rộng, hoặc do điều kiện thu thập thông tin khó khăn nên tác giả cần nêu rõ phạm vi nghiên cứu của mình đối với vấn đề được chọn. Giới hạn nghiên cứu này cần được thể hiện rõ qua tên đề tài được chọn.

(Phần này trình bày gọn trong 1 trang)

PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP

Chương 1: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của công ty

Mục đích của phần này nhằm làm cho người đọc báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có cái nhìn tổng quát về đơn vị mà sinh viên đến thực tập. Cần trình bày ngắn gọn những vấn đề sau:

– Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển DN (tên đơn vị, địa chỉ trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc, quá trình hình thành và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển phát triển)

– Nhiệm vụ, chức năng và định hướng phát triển của DN

– Giới thiệu công nghệ sản xuất sản phẩm chính hoặc quá trình hoạt động chính

– Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự của DN

– Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong thời gian gần đây (ít nhất 3 năm).

– Nêu khái quát tình hình quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt hiện nay của doanh nghiệp

(Nên dùng các sơ đồ, bảng, biểu minh họa)

Cuối phần, phải có kết luận chung về nội dung đã phân tích ở trên.

Chương 3: Thực trạng về…..(vấn đề nghiên cứu) tại doanh nghiệp

Mỗi sinh viên sẽ đi sâu tìm hiểu và tham gia một hoặc một vài hoạt động thuộc các lĩnh vực của DN.

Phần này là trọng tâm của đề tài nên SV phải đầu tư thật kỹ, số trang chiếm ít nhất 2/3 tổng số trang của đề tài.

Việc sử dụng bảng, biểu … cần đưa vào phù hợp với nội dung đang trình bày (có thể là bảng photo các tài liệu gốc của DN).

Cuối phần này phải có nội dung tóm lược, đánh giá rõ ràng.

Chương 4: Kiến nghị và kết luận

Mục tiêu của phần này là trình bày tóm tắt những nhận xét kết luận của SV thực tập về vấn đề của đề tài thực tập, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả của vấn đề quản trị nghiên cứu.

Gồm những tài liệu giúp cho người đọc nghiên cứu chi tiết hơn, sâu hơn vấn đề trình bày. Những phụ lục này phải gắn với đề tài thực tập.

Tài liệu tham khảo

Trong thời gian thực tập, sinh viên cần thông qua sự hướng dẫn của giáo viên để định hướng vấn đề cần phân tích sâu thêm. Trong phân tích, sinh viên cần vận dụng kiến thức đã học để nhận ra ưu, nhược điểm, vấn đề còn tồn tại, những điều khác biệt giữa lý thuyết và thực tế.

MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu đề tài

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: Tổng quan về công ty TNHH XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.1.1 Giới thiệu chung về công ty

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty

1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức

1.4 Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.6 Quan điểm quản trị nhân lực của lãnh đạo công ty

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC

2.1 Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân lực

2.1.1 Các khái niệm cơ bản

2.1.1.1 Tuyển dụng

2.1.1.2 Tuyển mộ

2.1.1.3 Tuyển chọn

2.1.2 Vai trò của tuyển dụng nhân lực

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực trong tổ chức

2.2.1 Các yếu tố thuộc về tổ chức

2.2.2 Các yếu tố thuộc về môi trường

2.3 Nội dung của tuyển dụng nhân lực

2.3.1 Tuyển mộ

2.3.1.1 Nguồn tuyển mộ

2.3.1.2 Phương pháp tuyển mộ

2.3.1.3 Quy trình tuyển mộ

2.3.2 Tuyển chọn

2.3.2.1 Quá trình tuyển chọn

2.3.2.2 Đánh giá hiệu quả của công tác tuyển chọn nhân lực

2.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện tuyển dụng nhân lực trong tổ chức

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ

3.1 Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

3.1.1 Quy trình tuyển mộ

3.1.1.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

3.1.1.2 Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng

3.1.1.3 Tìm kiếm và thu hút hồ sơ ứng viên

3.1.2 Quy trình tuyển chọn

3.1.2.1 Chọn lọc hồ sơ

3.1.2.2 Tổ chức thi tuyển đầu vào

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.2.3 Tổ chức phỏng vấn

3.1.2.4 Xử lý kết quả sau phỏng vấn

3.1.2.5 Tiếp nhận nhân viên mới

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của Công ty:

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chứ

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.4. Đặc điểm về cơ cấu lao động của Công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2015 – 2017

Kết luận chương 1

CHƯƠNG: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

2.1. Khái niệm, mục đích, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.1.2 Vai trò và mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lự

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đào tạo và phát triển

2.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp

2.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp:

2.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2.3.1. Đào tạo trong công việc:

2.3.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc:

2.3.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề:

2.3.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc:

2.3.2. Đào tạo ngoài công việc:

2.3.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp:

2.3.2.2. Cử đi học ở các trường chính quy

2.3.2.3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.3.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa, với sự giúp đỡ của máy tính

2.3.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa

2.3.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm

2.3.2.7. Mô hình hóa hành vi

2.3.2.8. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ

2.4. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.4.1. Chiến lược cần quan tâm

2.4.2. Trình tự để xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển

2.5. Sự cần thiết phải thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

3.1. Một số đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty

3.2.1. Bộ máy làm công tác đào tạo:

3.2.2. Về hình thức đào tạo

3.2.3. Về quy trình đào tạo

3.2.3.1. Giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo.

3.2.3.2. Giai đoạn thực hiện đào tạo

3.2.4. Về số lượng

3.2.5. Về công tác tổ chức đào tạo

3.2.6. Những tồn tại và nguyên nhân

3.2.6.1. Những hạn chế còn tồn tại trong Công ty

3.2.6.2. Nguyên nhân của những hạn chế

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty

1.2 Nhiệm vụ, chức năng, định hướng phát triển của công ty

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng từng phòng ban

1.4 Lĩnh vực kinh doanh

1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty CP XYZ

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

2.1 Công tác quản trị nhân sự

2.1.1 Khái niệm về Quản trị nhân sự

2.1.2 Chức năng của quản trị nhân sự

2.1.3 Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự6

2.3 Nội dung công tác quản trị nhân sự

2.3.1 Phân tích công việc

2.3.1.1 Khái niệm

2.3.1.2 Nội dung

2.3.1.3 Các phương pháp phân tích công việc

2.3.1.4 Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

2.3.2 Qúa trình tuyển dụng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.3.2.1 Tuyển dụng từ nguồn nội bộ doanh nghiệp

2.3.2.2 Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp

2.3.3 Đào tạo và phát triển

2.3.3.1 Đào tạo trong công việc

2.3.3.2 Đào tạo ngoài doanh nghiệp

2.3.3.3Các nguyên tắc trong đào tạo

2.3.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ

3.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại TESC

3.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự

3.1.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài

3.1.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên trong

3.1.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự

3.1.2.1 Tình hình quản lý nhân sự tại công ty

3.1.2.2 phân tích công việc

3.1.2.3 Tuyển dụng và bố trí nhân sự

3.1.2.4 Đào tạo và phát triển

3.1.2.5 Đánh giá người lao động

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.2.6 Chính sách lương thưởng tại công ty

3.1.2.7 Chính sách đãi ngộ

3.2 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Một số kiến nghị

4.1.1. Kiến nghị 1

4.1.2. Kiến nghị 2

4.2. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.2.Chức năng và lĩnh vực hoạt động

1.3.Cơ cấu tổ chức

1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

1.5. Cơ cấu nhân sự trong công ty qua 3 năm 2016 – 2018

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING

2.1.HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

2.1.1.Khái niệm

2.1.2.Vai trò và chức năng

2.1.2.1. Vai trò: Marketing

2.1.2.2 Chức năng của Marketing như sau

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.3.Marketing hỗn hợp ( marketing mix)

2.1.3.1.Sản phẩm ( product )

2.1.3.2 Giá (price)

2.1.3.3 Phân phối (Place )

2.1.3.4.Xúc tiến (promotion)

2.2.NỘI DUNG QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

2.2.1.Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

2.2.1.1.Thị trường

2.2.1.2.Phân khúc thị trường

2.2.1.3.Xác định thị trường mục tiêu.

2.2.1.4. Định vị thị trường

2.2.2. Môi trường marketing trong doanh nghiệp

2.2.2.1 Môi trường vĩ mô

2.2.2.2. Môi trường vi mô

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY ABC

3.1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY ABC

3.1.1.Chính sách sản phẩm

3.1.2.Chính sách giá

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.3.Chính sách phân phối

3.1.4.Chính sách quảng cáo và chiêu thị

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhươc điểm

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH ABC

1.2. Chức năng nhiệm vụ

1.3. Đặc điểm sản phẩm

1.4.Các nguồn lực và điều kiện kinh doanh của công ty TNHH ABC.

1.5. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh Qua 3 năm 2016 – 2018

1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Qua 3 năm 2016 – 2018

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

2.1 .Những lý luận chung về kênh phân phối

2.1.1.Khái niệm,vai trò,chức năng của kênh phân phi

2.1.2. Các thành viên trong kênh

2.1.3.Hoạt động của kênh

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.2. Quản lý kênh

2.2.1. Năm sức mạnh cơ bản để quản lý kênh

2.2.2. Khuyến khích động viên các thành viên kênh

2.2.3. Quản lý kênh phân phối bằng hệ thống marketing hỗn hợp

2.2.4.Đánh giá hiệu quả các thành viên kênh

2.3.Cấu trúc kênh.

2.4. Thiết kế kênh.

2.4.1.Khái niệm:

2.4.2.Quy trình thiết kế kênh:

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH ABC

3.1.. Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thạch của Công ty TNHH ABC

3.1.1. Thực trạng về cấu trúc kênh phân phối sản phẩm thạch của Công tyTNHH ABC

3.1.2 Đặc điểm và công tác tìm kiếm các thành viên kênh

3.1.3. Thực trạng hoạt động quản lý kênh

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.4. Công tác đánh giá các thành viên kênh.

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

1.3.3. Giới thiệu sản phẩm

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

Kết luận chương 1

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

2.1. Tổng quan về bán hàng

2.1.1. Khái niệm bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng

2.1.1.1. Khái niệm bán hàng

2.1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng

2.2. Quản trị bán hàng

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Ý nghĩa của quản trị bán hàng

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị bán hàng

2.2.4. Quy trình quản trị bán hàng

2.2.4.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng

2.2.4.2. Các chiến lược bán hàng phổ biến

2.2.4.3. Tổ chức lực lượng bán hàng .

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.2.4.4. Xây dựng đội ngũ bán hàng

2.2.4.5. Động viên nhân viên bán hàn

2.2.4.6. Một số công cụ khuyến khích động viên

2.2.4.7. Đánh giá hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

3.1. Tình hình thực hiện công tác bán hàng của công ty cổ phần ABC

3.1.1. Phân tích công tác bán hàng

3.1.2. Phân tích công tác quản trị bán hàng

3.1.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.4. Phân tích lợi thế cạnh tranh

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI NÓI ĐẦU

Lý do chọn đề tài.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Phương pháp nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu

Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH ABC

1.4. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty.

1.5 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực của công ty

Kết luận chương 1

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

2.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của khách hàng

2.1.1. Khái niệm khách hàng

2.1.2. Phân loại khách hàng

2.1.3. Vai trò của khách hàng.

2.2. Khái niệm, mục đích, vai trò của chăm sóc khách hàng.

2.2.1. Chăm sóc khách hàng là gì?

2.2.2. Mục đích của việc chăm sóc khách hàng:

2.2.3. Vai trò của việc chăm sóc khách hàng

2.3. Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng

2.3.1. Những khiếm khuyết trong việc chăm sóc khách hàng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.3.2. Quản lý để thỏa mãn khách hàng

2.3.3. Các bước để thỏa mãn khách hàng.

2.3.4. Văn hóa chăm sóc khách hàng

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ABC

3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3.1.1. Thu mua

3.1.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty.

3.1.3. Tiêu thụ

3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty

3.2. Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH ABC.

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.2.1. Tình hình thăm dò sự hài lòng và ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ:

3.2.2. Tình hình tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty

3.2.3. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng.

3.2.4. Phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng qua các phiếu khảo sát.

3.3. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Viết Báo Cáo Thực Tập Anh Văn Thương Mại, Outline Of The Internship Report

Có một số bạn thì sau khi viết outline nộp thì gvhd phê sai hoàn toàn, hoặc viết được chap 1 cũng đã bí câu từ.

Có một số bạn thì năm cuối mà, cần phải làm thêm để trang trải mọi thứ. Nên cũng không có nhiều thời gian để viết bài báo cáo thực tập anh văn thương mại của mình.

Vì vậy ở bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết báo cáo thực tập anh văn thương mại trường ĐH Mở chúng tôi Còn bạn nào không có thời gian viết bài, thì có thể liên hệ mình để mình có thể trợ giúp bạn về bài viết, còn công ty thì bạn nào không có thì nói mình trước, mình xin xác nhận bên công ty bạn mình ở HCM, quen biết nên mình cũng yên tâm khi gvhd có gọi điện thoại lên công ty. – zalo mình 0909 23 26 20

Setting where the work was accomplished and the relation of the intern’s job to the entire work of the hiring organisation: the inverted pyramid organisation, moving from general information about the entire organisation to a specific description of the intern’s day-to-day environment.

General information about the organisation (company’s name, location, products or services, size, financial worth, and so forth): obtained from public relations brochures, interviews, and company documents such as annual reports.

The intern’s individual role as well as specific schedule within the organisation: What type of work was done? When? How did the intern fit into the overall organisational structure? A flow chart or hierarchy diagram would be appropriate here.

A detailed account of the day-to-day activities of the workplace. Remember that it MUST be directly RELATED to your field of study!

Descriptive and factual, saving evaluation and analysis for the subsequent section

A log or journal: to be kept by the intern from the very beginning of the internship à an invaluable record for the student when it comes to time to summarise the whole experience

Analyse your performance during the internship: What was good or bad about your experience? What was especially interesting?

What are your conclusions concerning your studies?

Was your academic knowledge sufficient for the internship? What kind of knowledge did you lack? (Give an overall evaluation of your classroom training at Ho Chi Minh City Open University and how it prepared you for this position. What courses were most helpful to you on the job? What courses or areas could be enlarged or improved upon for training for this type of position?)

Recommended referencing system: APA (American Psychological Association, 6th edition)

Supporting data for the text in the form of one or more appendices, such as data sheets, questionnaire samples, illustrations, maps, and charts.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ uy tín chất lượng GSE thường xuyên chia sẻ đề tài, đề cương, bài mẫu anh văn thương mại cho các bạn sinh viên. Các bạn có thể theo dõi website để thường xuyên nhận được bài hay nhé.

Hướng Dẫn Viết Cv Xin Thực Tập Bằng Tiếng Nhật

Hồ sơ/cv xin thực tập bằng tiếng Nhật hay còn gọi là rirekisho (履歴書) dành cho các bạn đang có nhu cầu xin thực tập hoặc xin việc vào các công ty mà tiếng Nhật là ngôn ngữ ưu tiên hàng đầu.

Rirekisho là một trong các văn bản xin việc phổ biến tại Nhật, cấu trúc trong bản Rirekisho này là tổng hợp của cv và sơ yếu lý lịch. Hầu hết các mẫu Rirekisho đều giống nhau tới 90%. Do đó nếu công ty không có sẵn mẫu để các bạn điền thì các mẫu hồ sơ xin việc loại này mà các bạn tìm thấy thì đều có thể sử dụng được. Và bạn chỉ quan trọng tới nội dung thể hiện mà thôi. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn viết cv xin việc tiếng nhật nhanh chóng và thu hút.

Thông thường một bản CV tiếng nhật sẽ gồm các thông tin cơ bản như sau

THÔNG TIN CÁ NHÂN Gồm các thông tin cơ bản nhất như: tên, tuổi, ngày sinh, ảnh đại điện cùng với thông tin liên lạc (email, số điện thoại, địa chỉ) để nhà tuyển dụng biết bạn là ai.

Ví dụ mô tả về thông tin cá nhân trong CV tiếng Nhật

Chú ý:

Furigana (ふりがな): Để nhà tuyển dụng có thể gọi tên bạn chính xác hãy viết tên bạn bằng katakana. Tương tự vậy, trong phần địa chỉ cũng có furigana nhưng bạn có thể bỏ furigana ở địa chỉ nếu cảm thấy không cần thiết.

Ví dụ: tên bạn là Nguyen Van A thì furigana sẽ là グエン・ヴァン・ア

Ngày sinh (生年月日): Cần chú ý điền ngày tháng năm theo định dạng của người Nhật: [Năm] 年 [Tháng] 月[Ngày].

Ví dụ: * 1992年07月22日生 (Đúng) * 22/07/1992 (Sai)

Để CV được hấp dẫn trong phần này bạn nên lưu ý: Mô tả lý lịch học tập trong cv tiếng nhật KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

LÝ LỊCH HỌC TẬP Hãy tóm tắt ngắn gọn về quá trình học tập của bạn bao gồm thời điểm nhập học, tốt nghiệp, tên trường, chuyên ngành và thông tin mô tả thêm như điểm trung bình (GPA), mô tả ngành học.

Mô tả kinh nghiệm trong cv tiếng Nhật

Ghi đúng và đủ ngày tháng theo định dạng của người Nhật [Năm] 年 [Tháng] 月

Có thể đưa điểm trung bình học tập tốt vào nếu nhà tuyển dụng nơi bạn đang ứng tuyển yêu cầu.

Nhất là với các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc hãy mô tả kỹ hơn về chuyên ngành được đào tạo, các đề đài đã nghiên cứu ở Đại Học.

Chỉ cần đưa thông tin về quá trình học từ Đại Học trở lên hoặc cấp 3 nếu là trường chuyên.

Nên ghi các thông theo thứ tự: mới nhất lên đầu sau đó các thông tin cũ hơn sẽ ghi bên dưới.

Tóm tắt ngắn gọn về kinh nghiệm làm việc của mình: thời gian, tên công ty, vị trí công tác và kinh nghiệm đạt được.

Chú ý:

Mô tả mục bằng cấp, chứng chỉ trong cv tiếng nhật

Ghi đầy đủ ngày tháng theo định dạng của người Nhật [Năm] 年 [Tháng] 月 (Nếu vẫn đang công tác thì bỏ trống ngày kết thúc).

Để nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn khả năng của bạn, phần mô tả kinh nghiệm nên ghi rõ về công việc bạn đã làm.

Có thể ghi thêm lý do nghỉ việc tại công ty cũ. Mặc dù trong các cv xin việc tại các công ty VN thường nhà tuyển dụng không quan tâm về vấn đề này lắm. Tuy nhiên với người Nhật thì ngược lại. Do đó bạn nên khéo léo để đưa các thông tin vào cv một cách hợp lý.

Các Nhà tuyển dụng Nhật thường không có cảm tình với những bạn hay “nhảy việc” do đó, bạn nên cân nhắc các thông tin đưa vào mục kinh nghiệm làm việc để tránh việc nhà tuyển dụng đánh giá bạn không tốt.

Tương tự như trình bày về lý lịch học tập, nếu bạn đã làm nhiều hơn một công ty thì nên sắp xếp công việc gần nhất lên đầu sau đó đến các công việ cũ hơn.

CHỨNG CHỈ, BẰNG CẤP & GIẢI THƯỞNG Bằng cấp & chứng chỉ cũng là một phần rất quan trọng trong CV. Bạn nên ghi rõ tên chứng chỉ, bằng cấp, ngày cấp (và ngày hết hạn nếu có). Nếu bạn có chứng chỉ hay bằng cấp hoặc giải thưởng nào mà phục vụ cho công việc bạn đang ứng tuyển thì đừng ngần ngại đưa ngay vào cv nhé. Nó sẽ rất có ích cho CV của bạn.

Mô tả kỹ năng, lĩnh vực thế mạnh trong CV

Chú ý:

Ghi đầy đủ ngày tháng theo định dạng của người Nhật [Năm] 年 [Tháng] 月.

Nên sắp xếp dữ liệu theo thời gian gần nhất lên trên cùng và cũ hơn lần lượt ở dưới.

Mục sở thích trong CV tiếng Nhật

KỸ NĂNG, LĨNH VỰC THẾ MẠNH Những kỹ năng và lĩnh vực thế mạnh của bạn mà bạn cho rằng nó sẽ phù hợp với công việc bạn đang ứng tuyển.

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP / LÝ DO MUỐN VÀO CÔNG TY

Lưu ý:

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV tiếng Nhật

Nên tìm hiểu xem công việc cần kỹ năng như thế nào từ đó hãy đưa ra trong cv các kỹ năng của bạn mà phù hợp hoặc giúp ích cho công việc bạn ứng tuyển. Có như thế thì CV mới được đánh giá cao hơn.

SỞ THÍCH Trình bày các sở thích mà bạn nghĩ nó sẽ phù hợp với công việc bạn đang ứng tuyển.

Mục thông tin bổ xung trong CV tiếng Nhật

Lưu ý

LƯU Ý CHUNG

Tìm hiểu kỹ về công ty bạn ứng tuyển để biết văn hoá doanh nghiệp, từ đó biết được sở thích nào của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng hoà nhập với doanh nghiệp đó.

Không liệt kê sở thích một cách bừa bãi. Nên tìm hiểu xem sở thích nào sẽ đem lại lợi thế cho bạn. Ví dụ công việc yêu cầu người ham học hỏi thì sở thích lợi thế sẽ là đọc sách,…

Tổng hợp từ: chúng tôi

Ở phần này bạn nên thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là một người thực sự quan tâm tới vị trí mà công ty đang tuyển, và sau đó bạn là một người có chí tiến thủ, có định hướng nghề nghiệp lâu dài và gắn bó với công ty.

Lưu ý:

Hãy trung thực và đưa ra lý do của chính bạn, đừng chọn những lý do chung chung mà bạn tham khảo được rồi viết vào CV. Nhà tuyển dụng sẽ không thích điều đó và bạn sẽ không được đánh giá cao.

CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG Nếu công ty bạn yêu cầu các thông tin đặc thù như chiều cao, cân nặng..vv hoặc bản thân bạn muốn đưa thêm các thông tin bổ sung khác cho nhà tuyển dụng như địa điểm làm việc mong muốn, mức đãi ngộ mong muốn thì bạn có thể ghi vào mục này.

Lưu ý:

Bạn hoàn toàn có thể ghi địa điểm mong muốn làm việc nếu trúng tuyển vào công ty trong trường hợp công ty có nhiều trụ sở.

Các mẫu cv mẫu chỉ mang tính chất tham khảo hãy biến các thông tin tham khảo đó thành thông tin của bạn. Từ đó hãy tạo ra một bản cv trung thực, mang phong cách riêng của bạn. Hãy cho nhà tuyển dụng thấy được sự khác biệt họ sẽ khao khát phải có được bạn ngay mà thôi.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp (Tham Khảo) trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!