Đề Xuất 6/2023 # Biểu Mẫu Dành Cho Sinh Viên # Top 7 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Biểu Mẫu Dành Cho Sinh Viên # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Biểu Mẫu Dành Cho Sinh Viên mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

thông báo chương trình sau đại học của Trường đại học Kỹ thuật Nagaoka Nhật

đọc tiếp…

JASSO Study in Japan Virtual Fair 2021

đọc tiếp…

Thông báo thu học phí nợ HK2, HK3 trong HK1 2021-2022

Những sinh viên chưa nộp học phí của các học phần học trong học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020-2021, được tiếp tục nộp học phí trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 và những học phần này sẽ không bị hủy kết…

đọc tiếp…

USAP National Young Leaders Congress

Thông báo về hội nghị trực tuyến với chủ đề “Embracing Adversity, Empowering Leadership and Resiliency” do The University Scholars Association of the Philippines, Inc. tổ chức vào ngày 12 và…

đọc tiếp…

Một Số Quy Trình Dành Cho Sinh Viên

QUY ĐỊNH CHUNG:

Kênh thông tin liên hệ chính thức:

– Của Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH): Email: phongdaotaodh@uit.edu.vn, Trang web Cổng thông tin đào tạo đại học: chúng tôi P.ĐTĐH trả lời email gửi đến địa chỉ email của Phòng trong vòng 2 ngày làm việc.

– Của Sinh viên (SV): Tài khoản email được nhà trường cấp. P.ĐTĐH gửi email thông báo kết quả xử lý yêu cầu cá nhân đến tài khoản email của sinh viên.

Bước 1 : SV đăng ký bảng điểm trên trang web.

Bước 2 : Sau khi xem trên hệ thống thấy tình trạng đã in bảng điểm, SV đến P.ĐTĐH để đóng lệ phí và nhận bảng điểm vào thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần.

Bước 1: Khoảng một tháng trước khi bắt đầu học kỳ, P.ĐTĐH thông báo thời gian đăng ký học phần và thời khóa biểu các học phần dự kiến mở trên Trang web.

Bước 2: Đăng ký đợt 1 – SV đăng ký học phần đợt 1 tại trang web chúng tôi (sử dụng tài khoản chứng thực) theo thời gian đã thông báo. Căn cứ vào chương trình đào tạo, thời khóa biểu đã được thông báo, SV chọn học phần đăng ký phù hợp (cần lưu ý các ràng buộc về thời gian, môn học tiên quyết, môn học trước). Trong thời gian này, SV được điều chỉnh, thêm, bỏ học phần.

SV nên liên hệ cố vấn học tập để được tư vấn.

Kết thúc đăng ký đợt 1, P.ĐTĐH thông báo danh sách các lớp được mở, lớp có số lượng đăng ký ít hơn 30 SV và các lớp còn chỗ.

Bước 3: Đăng ký đợt 2 (Hiệu chỉnh) – SV điều chỉnh ĐKHP. Cụ thể: SV có thể đăng ký thêm vào những lớp như sau:

– Lớp được mở nhưng chưa đạt số lượng tối đa;

– Lớp chờ đăng ký thêm (những lớp có số lượng đăng ký từ 20 SV trở lên, nhưng chưa đủ 30);

– Lớp được mở thêm sau đợt 1 theo đề nghị của SV có xác nhận của Khoa.

Khi kết thúc đợt hiệu chỉnh, P.ĐTĐH công bố thời khóa biểu chính thức và danh sách SV đăng ký theo từng lớp trên trang web www.daa.uit.edu.vn

Bước 5: Nếu có khiếu nại, thắc mắc về kết quả ĐKHP, SV viết đơn (Mẫu 11) và nộp tại P.ĐTĐH để được xem xét giải quyết.

Lưu ý:

– Chỉ được đăng ký tối đa 24 tín chỉ/ học kỳ (bao gồm cả các học phần đăng ký học lại và học cải thiện). Trường hợp SV muốn học vượt phải viết đơn nộp tại P.ĐTĐH trong thời gian ĐKHP, Hiệu trưởng sẽ xem xét ra Quyết định.

– Phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ (trừ học kỳ cuối cùng của SV theo đúng tiến độ đào tạo).

– Phải đăng ký lớp thực hành (nếu có) đi chung với lớp học lý thuyết. VD: đăng ký lớp lý thuyết SE104.D21 thì phải đăng ký một trong các lớp thực hành SE104.D21.x (với x là số thứ tự lớp thực hành được mở).

– Không được đăng ký trùng giờ học.

– Một lớp học phần được mở khi có tối thiểu 30 SV đăng ký. Những trường hợp đặc biệt sẽ do Khoa đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.

– SV đang bị cảnh cáo học vụ vì lý do học tập chỉ được đăng ký học lại.

– Kết thúc thời hạn hiệu chỉnh đăng ký học phần, SV không được phép rút môn học đã đăng ký. Trường hợp đăng ký thêm môn sẽ được xem xét tùy vào điều kiện cụ thể của từng SV.

– Trong thời gian đăng ký học phần, SV có thể đề nghị mở thêm môn học nếu có nhu cầu theo các bước sau

Bước a: Đại diện SV viết đơn đề nghị mở môn học, ghi rõ lý do đề nghị mở lớp.

Bước b: Đại diện SV nộp đơn đề nghị cho Khoa quản lý.

– Khoa gửi công văn đề nghị mở lớp kèm danh sách SV cho P.ĐTĐH.

– P.ĐTĐH giải quyết mở lớp học phần, xếp lịch học và thông báo cho đại diện SV (bằng email).

Bước c: SV đăng ký học phần vào lớp dự kiến được mở. Trường sẽ không mở lớp nếu số lượng đăng ký thực tế quá ít.

Bước d: SV xem kết quả đăng ký học phần trên Trang web (sử dụng tài khoản chứng thực).

+ SV được xem xét chuyển ngành học khác nếu có đủ các điều kiện sau:

Chuyển ngành

Sinh viên được xem xét chuyển ngành nếu có đủ các điều kiện sau:

– Là sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông/Trung học phổ thông quốc gia hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức, có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành xin chuyển đến hoặc là sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi.

– Không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh báo trở lên.

– Đạt số tín chỉ tích lũy tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 10 và có ĐTBCTL từ 6,5 trở lên.

– Được sự chấp thuận của Trưởng khoa/Trưởng bộ môn quản lý ngành đào tạo (nơi chuyển đến) và Trưởng khoa/Trưởng bộ môn quản lý ngành đào tạo (nơi chuyển đi).

Chuyển chương trình

Sinh viên chương trình đại trà được xem xét chuyển chương trình nếu đủ điều kiện: Là sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông/Trung học phổ thông quốc gia hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức, có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành thuộc chương trình chuyển đến hoặc là sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi.

Ngoài các quy định này, sinh viên chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình tài năng thực hiện theo các quy định riêng (nếu có).

+ Các bước thực hiện:

Bước 1: SV viết đơn (Mẫu 01), đơn phải có xác nhận của gia đình.

Bước 2: SV xin xác nhận đồng ý cho chuyển và đồng ý tiếp nhận của hai Trưởng khoa.

Bước 3: SV Nộp đơn và các giấy tờ cần thiết lên P.ĐTĐH.

– P.ĐTĐH xét duyệt theo các điều kiện và chuẩn bị Quyết định trình Hiệu trưởng ký ban hành nếu SV thỏa điều kiện.

– P.ĐTĐH thông báo cho SV kết quả xét duyệt qua email.

Bước 4: SV đến P.ĐTĐH nhận Quyết định.

+ SV được xem xét chuyển Trường nếu có đủ các điều kiện sau:

– SV đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề chung và có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của Trường xin chuyển đến.

– SV đang trong thời gian học tập.

– Trường xin chuyển đi và Trường tiếp nhận có cùng ngành học hoặc cùng nhóm ngành đào tạo.

– Không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

– Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường xin chuyển đi và Trường tiếp nhận.

+ Các bước thực hiện:

Bước 1: SV viết đơn (Mẫu 02) và phải có xác nhận của gia đình, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Công tác SV.

Bước 2: SV xin xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng Trường tiếp nhận.

Bước 3: SV nộp đơn cho P.ĐTĐH.

– P.ĐTĐH xét duyệt theo các điều kiện và chuẩn bị Quyết định trình Ban Giám hiệu ban hành nếu SV thỏa điều kiện.

– P.ĐTĐH thông báo cho SV kết quả xét duyệt qua email.

Bước 4: SV đến P.ĐTĐH nhận Quyết định chuyển trường.

+ Bảo lưu kết quả trúng tuyển (kỳ thi tuyển sinh):

Sau khi đã trúng tuyển ở kỳ thi tuyển sinh, do một số hoàn cảnh đặc biệt như bệnh tật, tai nạn, hoàn cảnh khó khăn xảy ra đột xuất, thí sinh trúng tuyển có thể xin bảo lưu kết quả trúng tuyển sau khi làm thủ tục nhập học. Thí sinh trúng tuyển phải nộp đơn xin bảo lưu (Mẫu 08) có xác nhận của gia đình chậm nhất 15 ngày kể từ ngày gọi nhập học cho P.ĐTĐH của Trường và chỉ được bảo lưu khi có quyết định chấp thuận của Hiệu trưởng. Thời gian bảo lưu không quá 01 năm.

+ Tạm dừng học tập:

SV được quyền xin tạm dừng học tập và được bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau:

– Được điều động vào lực lượng vũ trang.

– Bị đau ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

– Trường hợp vì lý do khác, SV phải học ít nhất 1 học kỳ ở Trường và không rơi vào các trường hợp bị đình chỉ học tập.

Thời gian tạm dừng học tập từ 01 đến tối đa 02 học kỳ chính liên tiếp, được tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa học ngoại trừ trường hợp thi hành nghĩa vụ quân sự.

+ Các bước thực hiện:

Bước 1: SV viết và nộp đơn xin bảo lưu (Mẫu 03-tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập hoặc Mẫu 08-bảo lưu kết quả tuyển sinh), đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận của gia đình, địa phương, Khoa quản lý …).

Bước 2: SV nộp đơn tại P.ĐTĐH, kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy nhập viện, giấy chứng nhận điều trị bệnh lâu dài, giấy xác nhận của địa phương…).

– P.ĐTĐH xét duyệt và trình Ban Giám hiệu ra Quyết định bảo lưu nếu SV đủ điều kiện và thông báo kết quả cho SV qua email.

Bước 3: SV nhận Quyết định bảo lưu tại P.ĐTĐH.

Bước 4: Sau khi hết thời hạn bảo lưu: SV phải làm đơn xin nhập học lại chậm nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới và nộp tại P.ĐTĐH (Mẫu 07-đơn học lại dành cho SV bảo lưu kết quả học tập hoặc Mẫu 09-đơn nhập học lại dành cho SV bảo lưu kết quả tuyển sinh).

Trường hợp vì lý do cá nhân, SV không thể tham dự kỳ thi đúng tiến độ. SV phải đăng ký thi lại các học phần trên tại P.ĐTĐH vào đầu học kỳ gần nhất có mở học phần và trong thời gian tối đa 2 học kỳ chính tiếp theo.

Bước 1: SV điền đơn xin hoãn thi (Mẫu 04), đơn có xác nhận hợp lệ.

Bước 2: SV nộp đơn tại P.ĐTĐH, kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy nhập viện, giấy chứng nhận điều trị bệnh lâu dài, giấy xác nhận của địa phương…).

P.ĐTĐH xét duyệt đồng ý cho SV hoãn thi nếu SV thỏa điều kiện, cập nhật trạng thái hoãn thi (điểm I) trên hệ thống đào tạo vào môn học tương ứng và thông báo kết quả cho SV qua email.

Bước 1: SV viết và nộp đơn xin thôi học (Mẫu 05), đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận của gia đình, P.CTSV, P.KHTC, Khoa quản lý.

Bước 2: SV nộp đơn tại P.ĐTĐH, kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết phù hợp.

P.ĐTĐH xét duyệt và trình Ban Giám hiệu ra Quyết định thôi học và thông báo kết quả xử lý cho SV bằng email

Bước 3: SV nhận Quyết định nghỉ học tại P.ĐTĐH.

Chỉ dành cho những SV đã quá thời gian đào tạo tối đa thiết kế cho Khóa học.

Bước 1: SV viết đơn xin gia hạn (đơn tự viết).

Bước 2: SV nộp đơn tại P.ĐTĐH, kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết.

P.ĐTĐH xét duyệt và trình Ban Giám hiệu ra Quyết định gia hạn và thông báo kết quả xử lý cho SV bằng email.

Bước 3: SV nhận Quyết định gia hạn tại P.ĐTĐH.

Bước 1: SV điền và nộp đơn xin phúc khảo (Mẫu 10) tại P.ĐTĐH.

Bước 2: SV đóng lệ phí phúc khảo theo quy định.

P.ĐTĐH thông báo danh sách điểm phúc khảo sau khi nhận điểm phúc khảo từ Khoa/ Bộ môn lên trang web của P.ĐTĐH.

Bước 3: SV xem kết quả phúc khảo trên trang web P.ĐTĐH.

Bước 1: SV điền vào (Mẫu 12) Bước 2: SV xin xác nhận của giảng viên hoặc Khoa/Bộ môn. Bước 3: SV nộp giấy giới thiệu về Phòng ĐTĐH để ký, đóng dấu và nhận lại giấy theo lịch hẹn. Lưu ý: – SV được cấp giấy giới thiệu trong các trường hợp:

Thực tập tốt nghiệp;

Liên hệ phòng thí nghiệm;

Tham khảo tài liệu làm luận văn;

Học những môn học nhà trường không tổ chức giảng dạy trong chương trình.

– Giấy giới thiệu có giá trị trong thời gian tối đa là 3 tháng. – Giảng viên xác nhận phải là GV cơ hữu của Trường hoặc Trưởng KhoaBộ môn.

Bước 1: SV điền vào Đơn xin miễn học Anh văn (Mẫu 13) Bước 2: Tùy theo từng loại chứng chỉ, SV thực hiện theo hướng dẫn sau:  

Chứng chỉ tiếng Anh Công việc

TOEIC, TOEFL iBT, CAMBRIDGE, VNU-EPT SV mang bản sao chứng chỉ tiếng Anh (không cần công chứng) kèm bản chính để đối chiếu đến nộp tại Phòng Đào tạo Đại học (A120).

IELTS SV liên hệ Hội đồng Anh (25 Lê Duẩn, Q.1) hoặc IDP (33 Mạc Đĩnh Chi, Q.1) đề nghị gửi 01 bản sao chứng chỉ tiếng Anh về Phòng Đào tạo Đại học (A120) trường Đại học Công nghệ Thông tin-Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

  Bước 3: Phòng ĐTĐH phối hợp Bộ môn Anh văn xét duyệt và trình Ban Giám Hiệu ra Quyết định miễn học phần Anh văn cho SV, sau đó thông báo đến sinh viên qua email. Bước 4: Phòng ĐTĐH cập nhật điểm Miễn (điểm M) trên hệ thống đào tạo cho học phần Anh văn được miễn học tương ứng . Sinh viên theo dõi kết quả sau khoảng thời gian 20 ngày tính từ ngày P.ĐTĐH nhận đơn.

Trường tổ chức xét Tốt nghiệp mỗi năm 04 đợt: tháng 10, tháng 01, tháng 04 và tháng 7.

Bước 1: Vào tuần đầu tiên của tháng 09, tháng 12, tháng 03 và tháng 06: P.ĐTĐH thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp trên trang web: daa.uit.edu.vn.

Lưu ý: Sinh viên theo dõi thời hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trong kế hoạch để nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa đúng hạn.

Bước 2: Sinh viên đóng lệ phí xét cấp bằng tốt nghiệp và nhận biên lai tại phòng KHTC trong thời gian theo thông báo của phòng KHTC.

Bước 3: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp gồm:

– Đơn xin xét tốt nghiệp (mẫu 14);

– Bản sao y bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao y chứng chỉ giáo dục quốc phòng (có chứng thực);

– Bản sao y chứng chỉ Ngoại ngữ (nếu có);

– Biên lai đóng lệ phí xét cấp bằng tốt nghiệp.    

Lưu ý: Kết quả chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp được tính thời hạn hiệu lực tại thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ. Sinh viên có thể nộp chứng chỉ ngoại ngữ vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học. P. ĐTĐH sẽ tiến hành liên hệ với các cơ quan chức năng để xác thực tính hợp lệ của chứng chỉ trước khi trình hội đồng xét tốt nghiệp.

Bước 4: Sinh viên theo dõi thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp và thông tin các khoản nợ của sinh viên: nợ sách thư viện, nợ tiền giấy xác nhận,… trên trang web: daa.uit.edu.vn.

Sinh viên phải hoàn thành các khoản nợ đúng thời hạn trong thông báo và kiểm tra thông tin cá nhân của mình thật chính xác: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, điểm TBTL, xếp loại. Sinh viên phản hồi về địa chỉ: phongdaotaodh@uit.edu.vn hoặc tới trực tiếp P.ĐTĐH.

Bước 5: Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp hoặc tại P.ĐTĐH theo thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp của Trường. P.ĐTĐH kiểm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ trước khi trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

1. Quy trình gồm các bước (B) sau: B1: Sinh viên vào địa chỉ chúng tôi và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu như hệ thống quản lý DAA của Trường.

B2: Sinh viên chọn “Loại” (“Đăng ký” hoặc “Hủy đăng ký”), “Mã lớp” tương ứng với loại đăng ký hoặc hủy đăng ký (chú ý: mỗi mã lớp trên một dòng).

2. Thời gian điều chỉnh theo kế hoạch được Phòng ĐTĐH thông báo. Sau thời gian này, sinh viên chờ khoảng 2-4 ngày và vào lại chúng tôi để xem kết quả hiệu chỉnh ĐKHP. 3. Quy trình này được áp dụng từ học kỳ hè năm học 2016-2017.

Bước 1: SV điền và nộp giấy đề nghị (Mẫu 06) tại P.ĐTĐH.

Bước 2: P.ĐTĐH sẽ kiểm tra và giải quyết các khiếu nại sau 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Mẫu

Tên biểu mẫu

Tải về

Mẫu 01

Đơn xin chuyển ngành

Mẫu 02

Đơn xin chuyển trường

Mẫu 03

Đơn xin tạm ngưng và bảo lưu kết quả học tập

Mẫu 04

Đơn xin hoãn thi

Mẫu 05

Đơn xin thôi học

Mẫu 06

Giấy đề nghị

Mẫu 07

Đơn xin học lại

Mẫu 08

Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh

Mẫu 09

Đơn xin nhập học lại

Mẫu 10

Đơn phúc khảo

Mẫu 11

Đơn điều chỉnh đăng ký học phần

Mẫu 12

Giấy giới thiệu

Mẫu 13

Đơn xin miễn học Anh văn

Mẫu 14

Đơn đề nghị xét cấp bằng tốt nghiệp

Mẫu 15

Biểu mẫu KLTN

Mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng Dành Cho Mọi Đảng Viên

5 trường hợp được chuyển sinh hoạt Đảng

Theo quy định tại Điều 6 Quy định số 29-QĐ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 25/7/2016, có 05 trường hợp được xem xét và quyết định chuyển sinh hoạt Đảng:

– Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Khi Đảng viên có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Trong đó, Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển.

– Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: Khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm; Được cử đi học trong nước từ 03 tháng – 02 năm sau đó trở về đơn vị cũ làm việc;

– Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài;

– Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, Đảng bộ: Trường hợp này, cấp ủy cấp trên nơi chuyển đi làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho Đảng viên;

– Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể: Trong 30 ngày khi có quyết định giải tán, giải thể thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.

Khi muốn chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải xuất trình được đầy đủ các quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho lý do chuyển công tác trước thời điểm chuyển sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, Đảng viên phải bảo quản hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng để nếu có mất giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hồ sơ thì phải báo cáo để xét, lập lại hồ sơ.

Sinh ngày: …………………….. Tại: ………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………………………. (1)

Số điện thoại liên lạc: ……………………. Email: ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ …………………………………… (2)

Lý do: (3) ………………………………………………………………………….

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú:

(1) Ghi rõ ngày tháng năm vào Đảng bao gồm cả khi chưa chính thức và chính thức;

(2) Ghi rõ tên Đảng ủy, chi bộ cũ và Đảng ủy, chi bộ mới nơi sắp chuyển đến.

(3) Ghi rõ lý do chuyển sinh hoạt Đảng và căn cứ của lý do đó:

– Chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Lúc này phải kèm theo quyết định nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc …

– Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm. Lúc này, phải kèm theo công văn cử đi học, chuyển công tác …

Mẫu Đơn Xin Thực Tập Dành Riêng Cho Sinh Viên Sắp Tốt Nghiệp

Mẫu đơn xin thực tập là loại giấy tờ có ý nghĩa không thể thay thế đối với các sinh viên sắp tốt nghiệp. Nó giúp họ mở ra một giai đoạn mới – giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho quá trình đi làm sau này.

Thực tập là gì?

Thực tập là một nhiệm vụ bắt buộc của các sinh viên năm cuối, nó là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo cử nhân của các trường Đại học. Trong thời gian thực tập, các bạn trẻ sẽ không ngồi học bài hay nghe giảng trên giảng đường mà trực tiếp đến các công ty, doanh nghiệp để làm việc dưới sự hướng dẫn và giám sát của một nhân viên cấp cao của doanh nghiệp ấy.

Thực tập là gì?

Quá trình thực tập là quãng thời gian rất quý giá đối với các bạn sinh viên, đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc bên ngoài.

Nó sẽ giúp họ làm quen với môi trường làm việc thực thụ; họ sẽ được thực hành trong môi trường thực tế chứ không phải học trong sách vở nữa.

Những sinh viên này phải dùng chính kiến thức và khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt trong quá trình thực tập sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trẻ trên quãng đường sự nghiệp sau này.

Mẫu đơn xin thực tập

Mẫu 1

Download mẫu đơn xin thực tập 1

Mẫu 2

Download mẫu đơn xin thực tập 2

Nội dung cần có của đơn xin thực tập

Bạn muốn người quản lý hiểu được mong muốn, nguyện vọng dành cho công việc của bạn thì đơn xin thực tập của bạn phải liệt kê được đầy đủ những thông tin sau đây:

Thông tin cá nhân của đối tượng xin đi thực tập: Các thông tin cần nêu ra bao gồm họ và tên, tên trường đang học, ngành học, hệ đào tạo, địa chỉ, số điện thoại, email…

Nội dung xin thực tập: Ở phần này, người viết đơn cần ghi rõ ngành nghề họ muốn làm việc, tên đơn vị và bộ phận/phòng mà họ mong muốn được thực tập; thời gian thực tập…

Nội dung cam kết

Xác nhận của nhà trường

Một số lưu ý khi viết mẫu đơn này

Khi viết đơn xin thực tập, người viết cần chú ý những điểm sau:

Phần trình bày

Mẫu đơn của bạn cần được trình bày chỉn chu, gọn gàng. Nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những ứng viên thể hiện được sự ngăn nắp, chỉn chu ngay từ những điều nhỏ nhặt như lá đơn mà họ viết chẳng hạn.

Những điều cần lưu ý khi viết mẫu đơn xin thực tập

Đừng để bản thân mắc phải lỗi chính tả hay lỗi trình bày khác như: sai font chữ, không căn lề cho văn bản… Chúng sẽ khiến bạn trở thành một kẻ thiếu chuyên nghiệp trong mắt các nhà tuyển dụng và cơ hội để trở thành nhân viên chính thức của bạn chắc chắn sẽ xa tầm tay với!

Phần mục tiêu nghề nghiệp

Người viết đơn phải ghi rõ mục tiêu nghề nghiệp (đặc biệt là những sinh viên thiếu kinh nghiệm làm việc). Việc bạn thiếu kinh nghiệm là một “lỗ hổng” lớn, là bất lợi đối với chính bạn trong quá trình thực tập.

Tuy nhiên, bạn có thể bù đắp thiếu sót ấy bằng việc nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Một ứng viên không có nhiều kinh nghiệm nhưng lại xác định được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho công việc tương lai một cách rõ ràng, có định hướng thì vẫn có thể “ghi điểm” với nhà tuyển dụng.

✅ Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách viết mục tiêu nghề nghiệp trong CV ấn tượng

Phần kỹ năng và hoạt động xã hội

Người làm đơn cũng cần chú trọng đến 2 mục này. Hãy thể hiện hết những kỹ năng mà bạn có, nhớ làm nổi bật chúng trong văn bản để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng đọc được. Biết đâu các kỹ năng bạn có chính là kỹ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm bấy lâu nay thì sao? Như vậy thì bạn đã có lợi thế hơn những người khác rồi.

Phần hoạt động xã hội sẽ thể hiện rằng bạn cũng là người năng nổ và tích cực. Nhà tuyển dụng sẽ có thêm niềm tin với năng lực cũng sự nhiệt huyết với công việc của bạn, cơ hội trở thành nhân viên chính thức của bạn cũng cao hơn!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Biểu Mẫu Dành Cho Sinh Viên trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!